Värna vårt europeiska samarbete

STOCKHOLM: Det har varit en alldeles osedvanligt lugn söndag hemma i Stockholm som dessutom gav möjlighet att läsa några böcker som hade blivit liggande alldeles för länge.

Wilhelm Carlgrens studie av spelet mellan den ryske utrikesministern Iswolsky och hans kollega i dåvarande Österrike-Ungern Aehrenthal i uppspelet till den bosniska annektionskrisen 1908 tillhör måhända inte dagens bestsellers, men visar den kvalitet också på utrikespolitiska studier som funnits i vårt land.

Och Wilhelm Carlgren bidrog ju dessutom med andra väl så betydelsefulla verk, varav det om vår utrikespolitik under andra världskriget kanske är det allra tyngsta.

Han fick dock skriva en mindre kompletterande skrift när vi på 1980-talet kunde släppa det faktum att Sverige under dessa år kunnat dechiffrera betydande delar av den tyska telegramtrafiken, och självfallet hade detta sin betydelse för delar av den utrikespolitiska hanteringen under dessa år.

Stora delar av 1900-talets svenska utrikespolitik handlade ju om att manövrera i ett mycket komplicerat europeiskt landskap av konflikter, allianser, fördrag och olika typer av faktiska krigsförberedelser.

Tack och lov är det en värld som i dag känns tämligen avlägsen, och som vi har all anledning hoppas inte kommer att återkomma.

I detta ligger ju den Europeiska Unionens enorma betydelse också för Sveriges säkerhet – förvisso i föreningen med fastheten i de åtaganden i det Nato som vi inte är medlemmar av, men vars stabilitetsvinster ju självfallet kommer hela Europa till goda.

Också detta perspektiv är viktigt när vi nu deltar i diskussionerna om det europeiska samarbetet.

Det handlar förvisso om de aktuella finansiella och ekonomiska problemen i framför allt vissa av unionens medlemsländer. Men det handlar också om att värna en modell för samarbete och stöd mellan europeiska demokratier vars värde knappast kan överskattas, och som vi kanske lite för ofta bara tar för given.

Jag skriver detta också mot bakgrunden av nya signaler som nu kommer från Storbritannien.

Premiärminister David Cameron har nu indikerat att han vill stiga ur delar av det europeiska samarbetet, och att han i ett visst läge kan tänka sig en folkomröstning i frågan.

För detta får han självfallet applåder från den sörja av imperienostalgiker och ultranationalister som smugit sig in i delar av den brittiska politiken och dessutom fått sina basuner i den föga sofistikerade eller nogräknade Murdoch-pressen.

Men EU-samarbetet är i sina grunddrag inget samarbete à la carte, och den som skulle försöka att vrida det i den riktningen skulle nog rätt snart finna att det skulle riskera samarbetet i dess helhet. Som i en familj eller en förening eller en nation handlar det om ett givande och tagande där det ytterst är helheten som är avgörande.

Hur detta nu kommer att utvecklas återstår att se. Vi går med betydande sannolikhet mot ett skede med en ny diskussion om hur det europeiska samarbetet kommer att utformas.

Och det har stor betydelse långsiktigt inte minst för Sverige. Ekonomiskt är det tämligen uppenbart, men utrikes- och säkerhetspolitiskt har vi all anledning att vara på vår vakt mot allt som skulle innebära risker för att vi glider tillbaka mot det Europa som Wilhelm Carlgrens olika böcker skildrade.

Det är viktigt att värna vårt europeiska samarbete.

I dag noterar jag att det årliga engagemang som heter Almedalsveckan drar igång. Tyckare och tänkare av alla de slag drar i skaror över Östersjön för att där exponera sin mer eller mindre samlade klokskap.

Själv håller jag mig här i Stockholm – en öde stad, misstänker jag – några dygn till.

Men på onsdag åker jag över till Visby för att diskutera inte minst de ekonomiska aspekterna av den arabiska världens omvandling, och på torsdag har vi dessutom regeringssammanträde i residenset där. Det brukar vara trevligt.

Direkt från Visby bär det så till Paris och det stora mötet om Syrien där på fredag, och direkt därifrån till Dubrovnik för stort möte med främst olika företrädarna för de olika länderna i den delen av Europa.

10 kommentarer till Värna vårt europeiska samarbete

 1. spanaren skriver:

  ”Tack och lov……”

  Tror verkligen även utrikesministern att historien tog slut
  1989/1991 och att det råder om inte evig så i varje fall
  fred i vår tid i Östersjöområdet?

  Vilket budskap vidarbefordrade den ryske generalstabschefen
  Makarov från Putin?

  Är det inte så att EU kan, som andra unioner i historien med
  alltför olika ”delstater”, splittras och upplösas i sina beståndsdelar
  särskilt om Euron kollapsar?
  Jmf Nordamerikas delning och inbördeskrig på 1800-talet,
  Habsburgska Imperiet och Sovjetunionen på 1900-talet.

  Bildt lutar sig militärt mot NATO. Vilka militära kraftmedel
  disponerar NATO om USA omgrupperar till västra Stilla Havet
  bortsett från Storbrittaniens framtida krigsmakt med 85000 man
  i armen och stora nerdragningar i örlogsflottan?

  Vilka militära förmågor har Ryssland idag och imorgon när
  den pågående forcerade upprustningen är slutförd?
  (Idag: Stående krigsmakt om en miljon man med en
  mobiliseringsreserv om åtskilliga miljoner värnpliktiga.
  Stridsvagnsparken är i kvalitet och kvantitet som US Army.)
  Kontinentalmakten Ryssland saknar däremot US Navys
  hangarfartygsstridsgrupper och globala militära transportförmågor.

  Om Storbritannien drar sig västerut bort från EU mot USA blir den
  ryska dominansen i övriga Europa, särskilt i vår del av Europa,
  ännu mer påtaglig.

  Vad gör då Bildt (pacifisten Borg) i detta läge?
  Avskaffar helt eller delvis resterna av det svenska ”försvaret”!
  Vad då göra?

  Väck ej den Björn som sover och om Björnen är vaken gör
  som ”Mors lille Olle” sträck fram korgen med bär annars tar
  han allt vad där är.

  Tror någon mer än vår nuvarande regering att Tyskland går
  i krig med Ryssland om/när Putin vill förfoga över den
  av ryssarna byggda/betalda hamnen i Slite för att pga Sveriges
  oförmåga att skydda gasledningen med militära medel kräver
  basering av rysk militär på Gotland för detta ändamål?

  Idag som för tusen år sedan gäller ordstävet:
  ”Makten sitter i spjutstångs ände”!

  Skall vi svenska skattebetalare stå för Carl Bildts och
  svenska UD:s subversiva -f’låt demokratistödjande- verksamhet i Ryssland?

  http://www.themoscowtimes.com/news/article/ngos-must-register-as-foreign-agents/461357.html

 2. gruelse skriver:

  ”Men EU-samarbetet är i sina grunddrag inget samarbete à la carte, och den som skulle försöka att vrida det i den riktningen skulle nog rätt snart finna att det skulle riskera samarbetet i dess helhet.”

  Förenade kungadömet är varken med i Shengen, eurozonen eller ESM, och har åtminstone till helt nyligen en rabatt på EU-medlemsavgiften. Det senare som kompensation för Frankrikes stora jordbrukstöd. Så nog är EU en à la carte i sina grunddrag.

  När nu Cameron flaggar för att det ska hållas en folkomröstning om EU ska man som sann demokrativän jubla. En folkomröstning är den mest sanna formen av demokrati.

  Detta ställer också krav på förslappade och från folket avskärmade maktstrukturer som EU-frälset synes vara, att ta sig i kragen, göra skäl för knölfödan och vässa sina argument gentemot väljarbasen angående fördelarna med EU-medlemskapet.

  Likväl ställer det krav på motståndarsidan attt vässa sina argument.

  Om detta samfällt görs, borgar det för att väljarna får ett optimalt beslutsunderlag.

  Eftersom EU-medlemskapet går på ”djupet” – ett lands suveränitet står på spel, vem som beslutar vad, hur skattebetalarnas pengar används – är det sannolikt att frågan kommer engagera gemene man.

  I samband med en folkomröstning får folket, beslutsfattare och EU-frälset chansen, dels att konfrontera förslappade. korrumperade och knasiga argument, dels en demokratilektion. Detta mår en högståede och civiliserad nation bra av.

  Det skulle även vara bra med en demokratidiskussion i Sverige. Då menar jag inte att Demokrati-, Konsument- och EU-minister Birgitta Ohlsson ventilerar sina tankar om demokrati i någon statskontrollerad nyhetssändning i 10 minuter, utan en ordentlig och förutsättningslös genomgång på nätet, i tidningar och även i TV, gärna i samband med en folkomröstning om demokratin.

  Det man bl.a. kan fråga sig är varför:

  * ska vi ha en Riksdag då nästan alla viktiga beslut fattas utomlands av ickesvenskar i och med Lissabonfördraget?
  *ska antalet riksdagsledamöter vara 349, som internationellt sett är en mycket hög siffra?
  *bör vi inte ha en författningsdomstol, som i andra länder?

  Sedan är det mycket genant ur demokratisynpunkt att endast ca 10 % av ledamöterna har en relevant akademisk examen (i nationalekonomi, statsvetenskap eller juridik) för riksdagsarbetet, enligt den moderata författaren till boken ”Knapptryckarkompaniet”.

  Flertalet ledamöter har inget civilt jobb att falla tillbaka på, vilket gör dem lydiga när partipiskan viner över deras stjärtar. Följaktligen kan de partitjänstemän och partiledningen, som har sakkunskapen, leda övriga i riksdagspartigruppen som en fårskock. Detta är väldigt upprörande och genant för den tidigare hedervärda Riksdagen. Den är trots allt ett beslutande organ.

  Detta kan också vara förklaringen till att rötan i det svenska försvaret har kunnat sprida sig och gå långt, trots att det bör ha funnits riksdagsledamöter som innerst inne har protesterat.

 3. Per Fredö skriver:

  http://www.svensktidskrift.se/?p=43652

  Vårt land är ett av NATO: partnerländer, därtill mycket uppskattat för alla våra insatser.
  Artikeln av Hans Wallmark visar på dess innebörd i nuläget.

  För vårt vidkommande så har regeringen tydligt markerat vikten av ett fruktbärande transatlantiskt samarbete, vilket för övrigt även inkluderar lännder som Kanada. och Australien.
  Det ska inte minst ses mot bakgrund av till den utbredda antiamerikanism, som främst den extremistiska vänstern stått för.
  Men åsikter av det slaget fanns även inom socialdemokratin.

  Det transatlantiska samarbetet mellan Storbritannien samt USA har varit ett partnerskap, som har varit grundläggande säkehets- försvars-och utrikespolitiskt ända sedan andra världskriget.

  Om nu Storbritannien verkligen skulle välja att utträda ur EU så vore det synnerligen olyckligt.
  Att Cameron nu gör ett sådant utspel hedrar inte honom.

 4. Kachina skriver:

  gruelse

  Jag tillhör ”EU-frälset” av den enkla anledningen att jag ser unionsbildning som ett naturligt steg i samhällsutvecklingen.

  I övrigt håller jag med dig helt. Vi skall själva forma EU och Sverige genom att i diskussioner finslipa demokratin. De tre frågor du ställer, är jag helt med på att vi måste lyfta upp offentligt och bearbeta.

 5. gruelse skriver:

  Jag uttryckte mig oklart. Med EU-frälset menar jag EU-byråkrater och EU-politiker som fär sin (höga) inkomst och löneförmåner från EU samt betalar en symbolisk skatt på dessa inkomster tilll EU.

 6. spanaren skriver:

  =BLIXTMEDDELANDE=

  Den säkerhetspolitiska nätsidan ”Observationsplatsen” har
  lyckats få fram Makarovs karta som publicerats i en finsk
  dagstidning.

  http://oplatsen.wordpress.com/2012/07/02/makarovs-karta/

  Klart slut!

 7. kristinaw skriver:

  Varför få vi aldrig veta vad Den Store Hallänningen själv vill med samarbetet i EU? Enbart mer eller mindre snusförnuftiga luftiga kommentarer om värdet av EU. Och varför denna nedlåtande ton mot Almedalen, när tydligen hela regeringen anser det så viktigt att veckans regerinsgssammanträde förläggs dit?

 8. svaamer skriver:

  Det enda raka är att Sverige öppet går med i Nato som aktiv medlem. Det är ju ändå dem vi förlitar oss på eftersom politikerna (inom alliansen endast moderaterna) vägrar betala för ett försvar värt namnet så att flottan, flyget eller armen helt måste lägga ner, enligt ÖB.
  Frågan är bara om Nato godkänner en medlem som bara har råd att rusta sina soldater med slangbellor och korkgevär – för att dess politiker vill skryta med god ekonomi. De skulle många andra länder också kunna om de struntade i att betala för sina försvar.
  Ansök om medlemskap i Nato, om de vill ha oss. Människor känner sig otrygga som det nu är.

 9. mrmhalland01 skriver:

  Det är sant svaamer,
  I synnerhet som ÖB’s krav kom kort efter Makarovs besök här.
  Visst kan det vara en tillfällighet, men om det är så var det klantigt att inte vänta ett tag…

 10. gruelse skriver:

  Svaamer,
  Jag delar inte din uppfattning om Natomedlemskapet. Vi bör istället ha ett eget starkt försvar. Med ett sådant fås många spinoffeffekter som kommer det civila samhället till godo. Dessa uppnås inte om våra militära styrkor ska skräddarsys till Natos kommande verksamhet.

  Nato var tidigare en försvarsorganisation. Numera har den kommit att få rollen som en globalt verkande polis – ”Globocop”. Krigen i Afghanistan, Libyen och nu kanske även kriget i Syrien, med tanke på Psy-ops-förberedelserna*, är alla inom ramen för den nya inriktningen.

  *) hetsande krigspropaganda i västvärldens mainstream-media till stöd för rebellerna.

  Det har väl heller inte undgått någon att Nato har finansiella problem och följaktligen lägre säkerhetspolitisk ambitionsnivå i Europa.

  Med min kännedom om vissa svenska politikers storhetsvansinne skulle Sverige förledas att betala avsevärt mer än dagens försvarsbudget på ca 40 miljarder kronor för ett svenskt Natomedlemskap. (Jämför med Sveriges nettoavgift per capita till EU, som är bland de högsta i hela EU, samt om allt går enligt planerna kommer Sverige att betala ca 40 miljarder per år för sitt EU-medlemskap 2014-2020.) Därmed skulle skuldsatta Natoländer i Europa kunna lätta på sina försvarskostnader.

  Ett starkt eget försvar med värnplikt är det bästa. Men då måste ”försvarsminister” Anders Borg hosta upp mer pengar, dock inte lika mycket som ett svenskt Natomedlemskap kräver. När detta görs har jag svårt att tänka mig att Karin Enström på”Balansdepartementet” kan sitta kvar på sin post, med tanke på hennes uttalande om ”nedrustningen” i vårt närområde och hennes njugga inställning till ÖB:s farhågor om att en försvarsgren måste skrotas av beparingstvång.

%d bloggare gillar detta: