Paris och Geneve

STOCKHOLM: I Geneve har nyss den s k Syria Action Group under Kofi Annans ledning nått enighet om riktlinjerna för en politisk övergång i Syrien, och det är uppenbart av största betydelse.

Mitt besök i Paris i går kom huvudsakligen att handla just om situationen i Syrien, även om det var naturligt att utrikesminister Fabius och jag också samtalade om den europeiska situationen mot bakgrund av det EU-toppmöte i Bryssel som just då hade avslutats.

Då var det fortfarande oklart om det skulle vara möjligt att nå enighet i Geneve i dag, och inte heller gårdagkvällens middag mellan Hillary Clinton och Sergej Lavrov i St Petersburg lyckades att lösa upp alla de punkter där olika bedömningar och åsikter fanns.

Det gemensamma uttalande som Kofi Annan nu förhandlat fram säger att den övergångsregering som man är enig om måste komma till kan inkludera medlemmar av den nuvarande regeringen men måste bygga på en ömsesidig överenskommelse mellan dagens regering och oppositionen.

Så är det självklart, även om man inte skall underskatta svårigheterna att nu uppnå detta.

Och det är ju kring formuleringarna på just denna punkt som de diplomatiska överläggningarna under de senaste dygnen varit som skarpast.

Det är en självklarhet efter det som hänt att president Assad inte kan vara en del av detta, men från rysk sida har man motsatt sig att vara tydlig på den punkten.

Den formulering som till slut valdes – att övergångsregeringens sammansättning måste vila på en ömsesidig överenskommelse – innebär ju i praktiken samma sak.

Hade överenskommelse inte nåtts i Geneve hade utvecklingen i Syrien snabbt blivit än mer katastrofal, men det innebär förvisso inte att vägen framåt nu kommer att bli enkel.

Viktigt blir ett möte med den samlade syriska oppositionen som inleds i Kairo på måndag, och som alldeles säkert kommer att ägna betydande tid åt att diskutera resultatet från Geneve, men som förhoppningsvis enigt kommer att ställa sig bakom detta.

Och det kommer självfallet att finnas skäl att se reaktionen från regimen i Damaskus på dagens överenskommelse. Att Ryssland och Kina så tydligt ställer sig bakom kravet på en övergångsregering som övertar makten borde förhoppningsvis visa den att deras sista stöd håller på att försvinna.

På fredag nästa vecka samlas vi så i en större krets av s k Friends of Syria i Paris för att där diskutera vägar framåt.

Mina samtal i Paris i går handlade som sagt till mycket betydande del om detta.

Inte bara med utrikesminister Fabius, utan också med olika kännare av situationen i landet. Och då resonerade vi om de olika scenarior vi kunde se för landet under t ex det närmaste året.

En del av mina tankar på den punkten har jag ju redovisat här tidigare, och de överensstämde väl med de bedömningar jag mötte i de sakkunniga kretsarna i Paris.

Dagen i övrigt har – med undantag av ett samtal med den iranske utrikesminister Salieh – varit tämligen lugn.

Via TV följde jag installationen i Egypten av president Muhammed Mursi liksom hans tal i den stora aulan i Kairos universitet.

Och lugnare blir det under de närmaste dagarna eftersom Brasiliens utrikesminister Patriota, som skulle kommit hit på måndag, tvingats inställa sin resa med anledning av den pågående krisen i Paraguay.

31 Responses to Paris och Geneve

 1. Kachina skriver:

  Fru Clinton såg inte direkt lycklig ut, mer som att hon precis svalt något som katten släpat in.

 2. spanaren skriver:

  Desto gladare såg Lavrov ut när han lade ut texten i långa
  inslag i BBC och AlJazeera….

  Ingenting i avtalet kräver att president Assad skall avgå
  hur mycket än Carl Bildt hoppas och fru Clinton kräver det.

  Länkar till den israeliska källan Debkafiles analys som
  ligger nära Spanarens egna förnumstigheter i frågan.

  http://www.debka.com/article/22147/“New”-Annan-plan-embodies-US-Russian-stalemate-on-Syria’s-Bashar-Assad

  Kanske Putins geopolitiske rådgivare Alexandr Dugin rapporterade så här till överordnade Tsaren i Kreml.

  ”Atlantisterna” stoppades genom ”eurasiaternas” orubbliga
  försvar av sin allierade i Levanten.
  Nu är det läge att gå vidare där och annorstädes….

 3. spanaren skriver:

  Till och med amerikanska Fox News erkänner att
  Lavrovs Ryssland med stöd av Kina stoppade de
  krav på den syriske presidentens avgång som fru Clinton
  med kraft framförde.

  http://www.foxnews.com/world/2012/06/30/mood-pessimistic-on-syria-peace-plans/

 4. bildterberg skriver:

  Och som ett sista (?) desperat försök att destabilisera och
  balkanisera Syrien offras Turkiet (som också då kommer att
  splittras) för att ”slå två flugor i en smäll” i det futila och numera
  bäst-före-datum-passerade ”ordo ab chaos”-konceptet.
  Detta är väsentligen innehållet i följande tankeväckande analys:

  Om någon undrar varför jag använder PressTV som källa
  så är det för att de för mig framstår som minst lika objektiva
  som Rapport (och alla andra ”västmedia”) när det gäller Syrien.

 5. Kachina skriver:

  Vadå offra Turkiet? Syrien har skjutit ned ett Turkiskt plan. Syrisk militär, generaler, överstar,……manskap, har flytt till Turkiet och befinner sig bara hundratalet meter från gränsen.

  Assad blir mördad. Inbördeskriget glider in över gränser till Turkiet, som är med i NATO. Ett Nato som inte kan frånsäga sig sina förpliktelser, lika lite som Ryssland kan frånsäga sig sina förpliktelser. Sedan är det igång och när det väl satt igång går det inte att stoppa,……….de har ungefär samma manus som under sommaren 1914.

 6. spanaren skriver:

  Länkar liksom Bildterberg till en ickevästlig källa
  som kanske ger en trovärdigare bild av vad Lavrov
  verkligen sade än ”väst-media” inkl. Dagens Nyheter,
  Rapport/TV4 Nyheter/Aktuellt.

  I direktsändning efter konferensen kunde intresserade
  med egna öron höra vad Lavrov hade att säga på BBC
  och Al Jazeera i långa avsnitt tills programtiden tog slut.
  Syriska nyhetsbyrån har en artikel som beskriver vad
  Lavrov lugnt och metodiskt framförde till världen.
  Jämför detta med fru Clintons närmast hysteriska och
  Hagues krigshotande uttalanden när dert stod klart att
  det inte blir något PÅTVINGAT ”regim change” i Syrien.

  Tänk om det visar sig att Assad liksom Putin i Ryssland
  och Lukasjenko i Vitryssland visar sig ha minst 50-60% stöd
  av den syriska befolkningen?

  http://www.sana.sy/eng/22/2012/07/01/428600.htm

 7. spanaren skriver:

  Kachina,

  Nog har utvecklingen idag skrämmande likheter med somrarna
  1914 och 1939…….

  Om USA/NATO vill ha ett casus belli lär det inte vara omöjligt
  att skapa ett nytt Gleiwitz vid turk/syriska gränsen.

  Vad som därefter hände 1939 vet vi……..

  Ett annat alternativ är Moskva augusti 1939 där Putin
  och Obama/”Stavkan” och Pentagon delar upp EU
  och Levanten i resp. Stormakters ”intressesfärer”.

  Var Sverige eller stora delar av vårt land då hamnar framgår
  av den ryska generalstabskartan som VI fortfarande svävar i ovisshet om.

 8. Kachina skriver:

  Är det 50-60% syrier som kan ge stöd åt en barbar som Assad, så må de låta sig skjutas honom.

  Propagandakriget är redan förlorat för Syrien, Ryssland och Kina.

  Det var bara att se Clintons ”face” och Lavrovs ”face” för att inse att den här gången är det Ryssland som spelar rackarspelet. Putin/Lavrov leker i nyvunnen maktberusning utan att inse de militärpolitiska låsningar de skapar.

  Vilken tölp som helst, på vilken gata som helst, kan med ett skott sätta igång tredje världskriget. Så nära bristningsgränsen tror jag att vi är, precis nu.

  Och,….börsen stiger och Europa firar semester med nubbe, champagne och floder av öl, utan att ägna faran någon tanke.

  Inte skall jag, med ett leende på läpparna, stötta mördare som gör folkmord på sitt eget folk.

  Nog är det mycket skit i USA, men ännu har de inte sjunkit så djupt som Putin och Assad.

 9. spanaren skriver:

  Kachina,

  Hur skall den lagliga syriska krigsmakten kunna rensa
  FI nästen i stadsbebyggelse där civilbefolkningen inte
  är utrymd på ett sätt där civila, som rebellerna gömmer sig bland,
  inte kommer till skada?
  Upprorsmännen/de utländska ”rådgivarna”/Al Qaida är inte
  folket!

  De till Turkiet flyktade desertörerna är huvudsakligen trosstrupp
  medan de stridande förbanden med få undantag förblir lojala
  mot Syrens erkända lagliga regering.

  Instämmer i att propagandakriget är förlorat på grund av att
  ”Stormakt God” har en mycket effektiv hjärntvätt/propaganda
  apparat.

  Varför skulle det vara så omöjligt att Assad har stort stöd
  bland folk i gemen – inte minst bland minoriterna – i landet?

  Nog uttryckte Lavrovs ”face” segrarens belåtenhet medan
  fru Clinton var närmast hysterisk eftersom hon vet att
  det aldrig blir varken påvingad regimchange i Syrien eller
  något kap.7 i FN:s säkerhetsråd.

  Återstår då bara angreppskrig som i Kosovo utanför FN
  eller en uppgörelse med ”ryssen”.

  För OSS kanske lika illa vilket som…..

 10. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Dina scenarior är ofta minst sagt svårbegripliga i flera fall.

  Här pågår nu försök att försöka att få ett slut på pågående inbördeskrig i Syrien.
  Annan har ännuen fredsplan och denna gång deltar alla stormakter inklusive ett antal nyckelstater i dessa samtal.
  Det kommer naturligtvis att försvaga Assads inflytande påtagligt.

  Stormakterna säger att de är ense om att kriget måste få ett slut, samt att det krävs någon form av koalitionsregering inklusive en ny konstitution.
  Vägen dit blir i och för sig lång.

  Vidare söker man få fram en kraftfull resolution i säkerhetsråden, vilken även Kina samt Ryssland kan ställa sig utan att begagna sig av sina vetorätter.
  Som William Hague sagt så kan ingen fred nås utan att Ryssland och Kina vill ha en sådan.
  Den viktigaste är enligt västmakterna att Assad dagar ska vara räknade.
  Han ska avsättas, vilket är nästa stötesten.
  Främst Rysslands linje har varit och är ännu aatt Assad ska få vara kvar vid makten om än med begränsat inflytande.
  Ryssland kan sannolikt även acceptera att det sker via sådant som under FN-kontroll och att en opposition som nu är splittrad och politiskt svag, får delta i en koalitionsregering.

  Men, men steget till ett nytt världskrig är inte bara osannolikt, den är en fullständigt obdegriplig hypotes.
  Jag har inte sett att någon så när insiktsfull bedömare har analyserat denna i sig bgränsade konflikt i dessa termer.

  Från amerikanskt sida har man tvärtom gång på gång försäkrats att någon typ av invasion eller storskaligt angrepp är helt uteslutet.
  Rebellerna får sannolikt viss understöd via vapenleveranser.
  Dessutom utöver USA påtryckningar på ryssarna att fortsätta med att leverera vapen, ammunition samt attackhelikoptrar.

  Att dela upp EU samt Levanten i in tressesfärer skulle innebära en övergån till ett kalt krig, något som vare sig USA eller Ryssland vill ha.
  För EU-länderna skulle det medföra en konfrontation med båda dessa stormakter.
  Flertalet EU-länder är nu medlemmar av NATIO och USA är det viktiaste skyddet mot att Ryssland skulle kunna utöka sin intressesfär.
  Det gäler för övrigt även för de skandinaviska samt baltiska länderna.
  Alltså även vårt.

 11. Kachina skriver:

  ”Hur skall den lagliga syriska krigsmakten kunna rensa
  FI nästen i stadsbebyggelse där civilbefolkningen inte
  är utrymd på ett sätt där civila, som rebellerna gömmer sig bland,
  inte kommer till skada?”

  Vänta ut dem. De här bostadsområdena är mindre än Warzawas Ghetto var. En stridsvagn i varje gathörn och tullstationer. Det är bara att vänta. Ju längre de är passiva desto närmare kommer till dagen då de börjar längta efter ett vanligt jobb. Men mörda hela familjer. Fy,….?&%¤#”

  Vad jag minns började jag opponera mot Khaddafi när hans stridsvagnar malde sönder bostadsområden. Det fanns ingen opposition med stridsvagnar när Assad började mala sönder civila bostäder`.

 12. Kachina skriver:

  ”Jag har inte sett att någon så när insiktsfull bedömare har analyserat denna i sig bgränsade konflikt i dessa termer.”

  De syntes inte heller till sommaren 1914.

 13. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  OK. Det finns ett mellanläge mellan mina i värsta fall scenaria
  och ”Fred i vår tid”. Vad som var närmast sanningen får
  framtiden utvisa.

  När ryssarna för snart tio år sedan publicerade nyheten om
  den nya ryska interkontinentala kärnvapenmissilen ”Topol-M” skrev finska Hufvudstadsbladet:
  ”Kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde en paus på grund av
  tillfällig rysk penningbrist”.

  Var det helt fel?

  Cheneys tal i Vilnius och Putins svar i Muenchen anser
  många experter som inledningen till det andra kalla kriget
  med ett inslag av hett krig när rest-Georgien angrep
  Sydossetien.

  EU är ingen Stormakt. EU har ingen EGEN militär förmåga
  jämförbar med Ryssland. Den brittiska armen – som torde vara
  den enda verkligt krigsdugliga inom EU skall minskas till
  85.000 man. Ryssland har en miljon man i stående styrkor
  och kan mobilisera idag ”pappersförband” med åtskilliga miljoner
  värnpliktiga utbildade under Putins tid vid makten.

  Kanske skall vi låta andra debattörer komma till tals innan vi är
  tillbaka i andra världskriget…..

 14. spanaren skriver:

  Kachina,

  Vilken intressant och verkligt god ide – spärra av de mindre
  obetydliga nästena rebellerna behärskar i vissa syriska städer
  och stoppa tillförseln av manskap och materiel.

  Kunde man då inte också liksom, om jag inte missminner mig,
  de israeliska militära stridskrafterna gjorde vid en dagens
  Syrien liknande situation på Västbanken?
  Civilbefolkningen fick fritt uttåga varefter militären gick till
  angrepp.Har glömt ortens namn – någon som vet?

  1939 vaknade ”Fred i vår tid” drömmarna med ett ryck i augusti….

  Tack för idag – slut för idag.

 15. Per Fredö skriver:

  Kachina
  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget

  Första världskriget hade en helt annan bakgrund samt orsaker där flera stater var inblandade än vad som nu pågår i Syrien.

  Spanaren
  Flera stater, främst då USA samt Ryssland har tillgång till en enorm potential av kärnvapenmissiler.
  Det skulle vara totalt förödande för åtskilla länder, främst då dessa stormakter, att de skulle använda sig av dem.
  Det gäller även i lägen kännetecknande av en något merallvarlig konfrontation.
  Även i sådana fall är diplomatin viktiast även om fula rävspel från rysk sida alls inte ärr ovanliga.

  Från amerikansk sida och även från rysk är bedömningen är kärnvapenen att de är fredsbevarande.
  De fungerar avskräckande i yttersta bemärkelse.

  Det hindrar inte att främst USA känner ett latent hot om Nordkorea skulle bli en kärnvapenmakt och naturligtvis även Kina.
  Vad gäller Iran skulle vare sig USA eller Israel acceptera attt denna stat skaffar sig kärnvapen.

  EU har naturligtvis ett kärnvapenskydd via sitt medlemskap i NATO.
  Dessutom har USA långdistansmissiler utplacerade i Polen samt Tjeckoslovakien.
  Detta till Putins stora förtret.

  Men som vanligt-kom in på rätt spår.
  Det är nu fråga om att söka en lösning på det inbördeskrig i Syrien, som inte minst inom västvärlden och närliggande arabstater väckt en betydande irritation.

 16. bildterberg skriver:

  Kachina
  ”Propagandakriget är redan förlorat för Syrien, Ryssland och Kina.”

  Eller varför inte tvärtom?
  Kanske tillräckligt många har genomskådat propagandan i
  västmedia. T.ex. var det ju inte Assad som ställde till med
  ”folkmord” i Houla. Varför skulle han mörda sina egna anhängare
  (alawiter)? Det blir väl ändå lite väl krystat att försöka förklara
  [http://www.faz.net/aktuell/politik/neue-erkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-massaker-in-syrien-11776496.html].

  Det hindrar dock inte att mullret från krigstrummorna ökar i
  intensitet i takt med den desperation intill bristningsgränsen som
  tilltar i krigshetsarnas läger när fler och fler ser berget av lögner rasa samman. Om inte nerskjutningen av det turkiska
  planet (över syriskt luftrum)
  [http://www.miamiherald.com/2012/06/23/2864784/turkey-admits-downed-plane-had.html]
  räcker till, så kommer det alldeles säkert
  fler ”false flag”-incidenter för att få igång kriget.
  Så mycket resurser som satsats på ett kommande krig
  förefaller detta oundvikligt.

 17. Kachina skriver:

  Bilterberg, hur man ”sanerar”” en ockupation av rebeller som infiltrerat civila hem, har jag beskrivit ovan och har man inte tid att vänta kan man, sedan man låst området, göra husrannsakan i hem efter hem. Visserligen kostar det eget manskap, men barnen torde ändå överleva.

  Visst, man får alltid vara vaksam mot ”false-flag” operationer, men nej. Jag tror inte för ett ögonblick att Assad är oskyldig och jag tror inte för ett ögonblick att oppositiopnen hade tillgång till stridsvagnar när slakten började.

  Per Fredö, jag har gått igenom sommaren 1914 igen och det är samma pakter, i något annat mönster, men det är samma generalsabsplaner som verkställs av en enskild konflikt, kanske bara av ett skott.

  Det är kusligt likt sommaren 1914. Pakterna, politiska låsningar, aktiva generalstaber och det aningslösa folket. Men,…..varför oroa sig? Antingen händer det, eller så händer det inte.

  Det slog mig en tanke om dessa Mohammed-krigare. Varför skjuter de rakt upp i luften? Är det inte i himlen Mohammed bor? Varför skjuter de mer på honom än på fienden?

  Jag skulle då spara ammunitionen till jag möter någon som försöker döda mig. Skjuter jag alltför rakt upp i luften är det risk att jag själv får kulan i skallen,……för ner kommer den.

 18. Kachina skriver:

  Ja HerreGud, varför skjuter de på Mohammed i hans himmel?

  Jo, jag vet svaret. Det är brist på disciplin. Ett vapen avfyras på skjutbanan, vid jakt och för att eliminera ett dödligt hot. Bristande disciplin bland trupperna är största orsaken till att civila dör i krig. I WW1 dog 10 miljoner civila. I WW2 dog 55 miljoner civila. Hur många civila kommer att dö om man släpper lös dessa ociviliserade stater och odisciplinerade soldater i ett större krig?

  De här staterna och de här soldaterna behöver varken vapen eller ammunition,……de behöver förmyndare.

 19. gruelse skriver:

  Vad som jag tycker är osmakligt är att Sverige, genom Carl Bildts försorg, har tagit de beväpnade rebellernas parti i det syriska inbördeskriget. Dessa rebeller som enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung inte drar sig för att mörda barn och skylla barnamorden på regeringsanhängarna. Se Hulamassakern.

  Som svensk medborgare betackar jag mig för Sveriges officiella prooppositionella hållning i det syriska kriget.

 20. spanaren skriver:

  Rebellsidan vägrar att låta någon medlem av den lagliga syriska
  regeringen få en plats i den tänkta ”övergångsregeringen”.
  De som trodde på att Annanplanen 2.o skulle röna ett annat
  öde än det ursprungliga förslaget – låten hoppet fara.

  Turkiskt stridsflyg patrullerar nu turkiska sydgränsen med
  eldtillstånd om syriska helikoptrar som bekämpar rebeller
  som infiltrerar de syriska gränstrakterna från Turkiet ”hotar”
  Turkiet.
  Kan mycket väl bli Kachinas ”Skottet i Sarajevo”.

  Skjuts en syrisk helikopter ner är storkriget troligen ett
  faktum. Syriska armen har samlat pansarkilar med
  flera hundra ryska MBT norr om Aleppo för ett krigsfall ”Norr”.

  Vad som senare händer i Per Fredös begränsade konflikt
  har Kachina väl beskrivit.
  Militärallianserna låser, marschorder ges,missiler/flyg lyfter
  – inte bara i Levanten.

  Samtidigt hör vi nyheten från vårt eget ”Dårarnas Paradis”
  att ÖB kanske tvingas lägga ner de patetiska resterna av
  vad som inte för så länge sedan var det respekterade svenska
  Totalförsvaret – åtminstone armen eller örlogsflottan.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ob-valj-mellan-marinen-och-armen_7314753.svd#

 21. Kachina skriver:

  ”Kanske tillräckligt många har genomskådat propagandan i
  västmedia. T.ex. var det ju inte Assad som ställde till med
  “folkmord” i Houla. ”

  Kanske var det Shabab-milisen, en paramilitär organisation typ SS, trogna Assad-regimen.

  Man måste säga kanske, för vi kan aldrig och kanske aldrig får veta. En sak vet jag med säkerhet. Mördandet både i Libyien och Syrien inleddes av respektive regims stridsvagnar. Demonstranterna och upprorsmännen hade i det läget varken handeldvapen eller stridsvagnar.

 22. Kachina skriver:

  Ja bilterberg, USA är en usel fömyndare, men är den enda vi har och då skall vi komma ihåg att ett demokratiskt USA är inte fullkomligt, men mänskligare än ett republikanskt USA.

  Samtidigt håller jag helt med Bildt. Vi skall värna vårt EU, med eller utan England. Det är bara en sammanhållen demokrati inom EU som kan skydda oss mot fascismen i öst och de ibland återkommande fascistiska strömningarna i väst.

 23. Kachina skriver:

  Det kan vara sannolikt. Kriget har nu gått in i den fasen då bägge sidor i huvudsak krigar för hämnd och därmed begår krigsbrott, där förövaren är svår att identifiera.

  Frihetens röst har tystnat i krigslarmet. Ingen törs säga något, ingen törs vittna, för fel ord i fel sällskap kan vara omedelbart dödande.

 24. bildterberg skriver:

  Al-Qaida är tydligen ansvariga för raketattacker från Gaza:

  http://www.debka.com/article/22114/Al-Qaeda-behind-anti-Israel-attacks-from-Gaza-Sinai-Egypt-posts-elite-unit

  Samtidigt deltar al-Qaida aktivt i det ”syriska upproret”.
  Eftersom kravet (från bl.a. Bildt) att Assad-regimen måste
  avgå, direkt kan kopplas till ett betydligt gynnsamare läge
  inför USA/Israels sedan lång tid tillbaka annonserade militära
  attack mot Iran.

  Ska USA/Turkiet/Saudiarabien/Qatar förse al-Qaida-enheter
  i Syrien med vapen samtidigt som al-Qaida i Gaza skickar
  raketer mot Israel?

  newmediajournal.us/indx.php/item/2911

  Ursäkta min fixering vid denna återkommande paradox
  men vem jobbar egentligen al-Qaida för?

  ”Motsägelser och lögner går ofta hand i hand”

 25. gruelse skriver:

  Kachina,
  Ifall du inte förstår tyska så finns det ett engelsktspråkigt referat om Hulamassakern:
  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/06/russia-west-purposefully-sabotaging.html
  (Tipstack till Bildterberg!) Frankfurter Allgemeine Zeitung är en respekterad tidning!

  Det finns en allvarlig implikation med det saudiska vapenstödet till de beväpnande rebellerna i Syrien, och det är att Sverige uppenbarligen har överfört pansarvärnsteknologi och/eller Bill-robotar till Saudiarabien. Jag hoppas dock att inga svenska vapen ges till rebellerna?

  Det ryktas dock att Turkiet förser rebellerna med pansarvärnsvapen. Vi vet i alla fall att rebellerna efterfrågar pansarvärn för att slå ut regeringstruppernas bepansrade fordon.

 26. Kachina skriver:

  ” Vi vet i alla fall att rebellerna efterfrågar pansarvärn för att slå ut regeringstruppernas bepansrade fordon.”

  Jo, jag förstår lite tyska och jag förstår även varför rebellerna efterfrågar pansarvärn. Pansar används ju av regimen för att skjuta sönder bostadsområden.

 27. spanaren skriver:

  Ref. tidigare meningsutbyten i frågan.

  Den säkerhetspolitiska bloggen ”Observationsplatsen” har nu
  från Finland erhållit den även här på CB efterlysta ryska
  generalstabskartan som general Makarov uppvisade vid
  sitt besök.

  http://oplatsen.wordpress.com/2012/07/02/makarovs-karta/

  Publiceringen innebär kanske att ”Spanaren” blir bannlyst
  här på CB Blogg men det bjuder jag på…

 28. gruelse skriver:

  Bra spanat, spanaren!

  Nu förutsätter jag att den utrikespolitiskt ansvarige förbigår Makarovs karta med den ryska intressesfären inritad över svenskt territorium, med sedvanligt tystnad.

 29. spanaren skriver:

  gruelse,

  Alla länder har en arme – sin egen eller någon annans…..”

  Om undertecknads inlägg här på Carl Bildt Blogg
  raderas av censuren när den vaknar finns kopia på
  försvarsbloggen ”Sverige och världen” för eventuella
  intresserade.

  Debkafile har nu en intressant artikel om ett telefonsamtal
  mellan Kreml och Damaskus igår.

  ”Fria syriska armen” vägrar delta i Kairomötet…..

  Vi får se hur det blir med Annans plan 2.o…..

%d bloggare gillar detta: