Fredagar i Paris

STOCKHOLM: Dagen började med regeringssammanträde och allmän beredning, men omedelbart därefter var det dags för Gunilla Carlsson och mig att presentera den genomgång av situationen för mänskliga rättigheter i 44 olika länder som UD gjort.

Tillsammans med USA är vi ensamma om att på detta sätt publicera omfattande och offentliga bedömningar av läget för mänskliga rättigheter i enskilda länder.
Och det är självfallet ett mycket konkret uttryck för den betydelse som dessa frågor har i vår utrikespolitik.

I år koncentrerade vi oss på 44 länder i Europas närområde, och nästa år kommer på samma sätt en grupp av länder att bli föremål för vår bedömning.

Vi visade också upp den nya utformningen av den hemsida för mänskliga rättigheter som vi har, och som blivit mycket uppskattad.

Till ärendena på dagens regeringssammanträde hörde godkännande av ett avtal som ger immunitet och privilegier till den palestinska representationen i Sverige, och vid en ceremoni på UD på eftermiddagen undertecknade vi avtalet.

Det är första gången vi ger diplomatiska privilegier av denna typ till en ”stat i vardande”, och skall ses som ytterligare ett uttryck för vårt stöd till det palestinska statsbyggandet.

Nu på kvällen pågår diskussionerna på EU-toppmötet i Bryssel för fullt, men jag skulle tro att det kommer att bli en lång kväll och natt för stats- och regeringscheferna.

I morgon förmiddag flyger jag till Paris för samtal med min nya franska kollega Laurent Fabius, och det blir intressant att se om mötet i Bryssel kommer att vara avklarat innan vi sätter oss ner för våra samtal.

Vi sågs på EU-utrikesministermötet i Luxembourg i måndags och kom då överens om att vi borde ha ett längre möte senare under veckan.

Alldeles säkert kommer vi att diskutera också situationen i EU, men bland samtalsämnena kommer självfallet situationen i Syrien att spela en viktig roll.

På lördag möts i Geneve den Syria Action Group som Kofi Annan formerat för att diskutera den plan för en politisk övergång i Syrien som han formulerat och som de som kommer till mötet har förklarat sig beredda att stödja.

Om allt är utklarat inför det mötet eller ej återstår väl att se, men i kväll träffas i St Petersburg USA:s Hillary Clinton och Rysslands Sergej Lavrov för diskussioner som alldeles säkert kommer att ha Syrien i centrum.

Det är självfallet positivt att mötet på lördag kan komma till stånd, men sedan återstår att diskutera vägar från ett papper i Geneve till en verklighet i Damaskus, och det är långt ifrån säkert att det kommer att visa sig enkelt.

Nästa fredag kommer jag f ö att vara tillbaka i Paris för det planerade mötet med den större gruppen Friends of Syria, och då kommer vi möjligen att veta lite mer i den saken.

Efter samtalen i Paris under fredagen hoppas jag så kunna vara hemma i Stockholm igen till kvällen.

18 Responses to Fredagar i Paris

 1. svaamer skriver:

  Det handlar alltid om allt fantastiskt som ska ske vid nästa spännande möte i denna blogg. Det är ett evigt fokus på ”ständigt vidare”, ”det händer nästa dag”, ”kommande avgörande möte” osv. Desvärre händer det aldrig något speciellt vid alla dessa ”fantastiska” möten.
  Bildt gör synbarligen ett hyfsat jobb som utrikesminister. Det är storartat av honom att berätta en del av vad han har för sig på denna blogg – något som andra ministrar i regeringen borde efterlikna honom i. Men det varken vågar de eller förmår de, som det ser ut.
  Bakom Carls fikonspråk skönjer man en inte så lite trött diplomat som har lärt sig att se aningen ovanifrån på världshändelserna, samtidigt som han inte helt lyckas dölja att det är just det han försöker dölja. Men Bildt gör trots allt ett jämförelsevis bra jobb ifrån sig på sin post, så vitt jag kan bedöma.
  Han verkar dock aningen rädd för att säga rent ut vad han tycker om charlatanen Putin, denne före detta kgb-nolla som enligt flera påvisade fall sannolikt också är en mördare. Bildt vägrar enträget att rapportera vad Putins utsände Makarov hade att säga till Sverige. Detta äger allmänintresse mot bakgrund av att Makarov dagen innan verbalt försökte piska in Finland i fållan som rysk lydstat. Så skärp dig Bildt och berätta allt vad du vet om detta, i egenskap av svenskarnas valde tjänare i utrikes frågor.

 2. spanaren skriver:

  Nog har Fru Clinton och Lavrov mycket att tala om idag…..

  Vad som händer om morgondagens förhandlingar i
  Geneve misslyckas skriver israeliska Debkafile om nu.
  Även om källans trovärdighet kan ifrågasättas bör vi
  kanske idag fråga oss vad händer OM uppgifterna stämmer?

  Kanske får vi nästa vecka svaret på vad Putins utsände,
  chefen för ”Stavkan” general Makarov hade för budskap
  till Finland OCH Sverige – OM ”Kriget kommer” kanske inte
  bara i Levanten.

  President Assad har i iransk TV meddelat att han inte tänker
  abdikera på order från Geneve.
  Rebellsidan vägrar samtala med den lagliga regeringen i Syrien.
  Ryssland motsätter sig, åtminstone ännu i denna stund, ett nytt
  Libyenscenario.

  Är den enda lösningen en intern uppgörelse mellan desertörerna
  och regeringsarmens generaler om ett gemensamt övertagande
  av makten i Damaskus och införande av militärdiktatur i landet?

  http://www.debka.com/article/22145/Saudis-forces-mass-on-Jordanian-Iraqi-borders-Turkey-Syria-reinforce-strength

 3. Rulle skriver:

  Uppgradering av Palestinas representation i Sverige.

  I går undertecknade utrikesminister Carl Bildt och den palestinska ambassadören Hala Husni Fariz ett värdlandsavtal. Avtalet ger Palestinas terrorister en representation i Sverige en ställning som är likvärdig med en ambassad i Stockholm.

 4. metusalem skriver:

  Rulle sätter i vanlig ordning likhetstecken mellan Palestina och terrorism. Sant är ju att Hamas i stor utsträckning ägnar sig åt terror.
  Visserligen med föga framgång med de nålstick till raketer man har tillgång till. Dessutom tämligen kontraproduktivt eftersom Israel med full rätt då kan använda sig av sin överlägsna stridskapacitet.

  Men Hamas är inte hela Palestinska folket. Taktiskt tycker jag dock Palestina är tämligen obegåvade som inte förmår liera sig med progressiva Arabiska grannar i ett försök att komma till en lösning.
  Men Rulles motvilja mot att vi hjälper Palestina lite grann på traven med ett positivt bemötande är beklämmande i ett humanitärt perspektiv.

 5. Kachina skriver:

  ”Men Rulles motvilja mot att vi hjälper Palestina lite grann på traven med ett positivt bemötande är beklämmande i ett humanitärt perspektiv.”

  Instämmer.

 6. Rulle skriver:

  ”Sant är ju att Hamas i stor utsträckning ägnar sig åt terror”. ”Hamas är inte hela Palestinska folket”. Nej, men de styr och ställer så ingen vågar uttrycka sin demokratiska åsikt. De bör därför inte ges större publicitet genom att erkännas på riksnivå.
  Taktiskt tycker jag dock Palestina borde förmås att liera sig med sina Israeliska grannar i ett försök att komma till en lösning.

 7. Rulle skriver:

  metusalem & Kachinas motvilja mot att vi hjälper Palestina ett positivt bemötande är beklämmande i ett humanitärt perspektiv.” Fortsätter man på den inslagna vägen sitter de fast i skiten i ytterligare 30 år. Men det är väl vad huliganerna vill.?

 8. Kachina skriver:

  Nej Rulle, den arabiska våren kommer även till Palestina. Det som nu inledningsvis ses som en framgång för ”religiösa galningar inom islam”, är i själva verket inledningen till religionens förintelse.

  Varken islam, kristendom eller sionism kommer att ha framtida makt på den här planeten. Detta är inledningen på upplösningen av det religiösa förtrycket. Märk mina ord.

 9. Kachina skriver:

  Samtidigt pågår upplösningen av det ekonomiska förtrycket. Hur det skall ändras och hur det skall sluta, kan jag inte ens gissa.

  Det enda jag vet, är att på den här planeten finns bara en ras, den mänskliga rasen, som kommer att övergå i en blandras ur alla de vi klassificerat som skilda raser. Det är definitionen på min tolkning av den så viktiga Globaliseringen.

  Rent administrativt är det därför ytterst nödvändigt att EU formas till en Federal Union under Euron som valuta.

  ( Jon Reina, lilla pyttelandet Norge med sina höga inkomster, tvångsansluter vi bara. Vad har ni att säga till om bland 450 miljoner européer? :-)

  Jag hoppas att alla förstår den lilla ”retsatickan” i sista stycket. Det är bara så kul att ”slänga käft” med våra bröder i väster.

 10. Per Fredö skriver:

  Det är naturligtvis önskvärt att fler länder än vårt och USA
  beskriver vad som kännetecknar de mänskliga fri-och rättigheterna i världens alla länder.
  En nu planerad koncentration av detta arbete till de 44 länder, som ligger i EU.s närområde, kan därtill inbjuda till studier samt debatt.
  Någon enighet lär det inte bli. Det visar exempelvis händelseutvecklingen i Ungern.
  Detta arbete sker också vad gäller på ett kompetent sätt och dessa dokument borde få ökad spridning.
  Kanske vida någon temadag. Och Almedalsveckan står också inför dörren.
  Vi har ju också framväxten av främlingsfientliga partier, som naturligtvis kan medföra inskränkningar i de mänskliga fri-och rättigheterna

  Vad gäller Palestina, som vi inte velat ge nationell status, så är det ändå hoppingivande att fredsförhandlingar ännu en gång har inletts,

 11. Rulle skriver:

  Om man verkligen vill hjälpa Palestinierna så måste de ha hjälp med att få bort PLO, Hamas & Hisbollah. Först när dessa ligor är borta kan det bli fred på jorden.
  Detta är/var långt viktigare än att störta Muammar al-Gadaffi, Muhammad Hosni Mubarak, Vladimir Putin och Bashar al-Assad.

 12. Rulle skriver:

  Kachina, hoppas att Du har rätt om att den arabiska våren kommer även till Palestina. Palestinierna är dock så kuvade av terrorister att de nog inte själva förmår varken tänka och än mindre agera på egen hand.
  Kalle B. börjar i helt fel ända för att underblåsa fredsförhandlingar.

 13. Kachina skriver:

  Rulle

  De kommer att själva städa sitt hus, när de väl förstår var kärnan till förtrycket ligger.

 14. Kachina skriver:

  Förbrödringen kommer, när Palestinierna städar sitt hus och när de verkliga israelerna fostrar de sedan 70-talet invandrade amerikanska sionisterna,…….till medmänniskor med förståelsen att vi alla, absolut alla, är vibrerande strängar från den utgående källan.

  Med verkliga israeler menar jag de som överlevde förintelsen och deras ättlingar. Många av de som överlevde är döda nu, men jag lärde känna flera av dem medan de levde. De diskussioner vi hade formade en stor del av mig som människa och om de haft makten, hade freden varit stadfäst sedan länge.

 15. Per Fredö skriver:

  http://www.regeringen.se/sb/d/10411/a/100964

  Den sida som Carl refererar till om beskrivningen av de mänsklia fri-och rättigheterna fungerar inte nu dessvärre.
  Sannolikt beroende på arbetet med de 44 länderna.
  Vi avvaktar med spänning.

  Koncentrationen Rulle kan säkert utvidgas.

  Tyvärr lär väl inte olika terrororganistatornen ingå.

 16. Per Fredö skriver:

  http://www.svensktidskrift.se/?p=44559

  Det kommer inte att räcka med bara med regeringens beskrivning av de mänskliga rättigheterna i olika länder..
  Även jämförelser som denna i debattens form kommer att krävas.
  Denna är också inriktad på ett par av de 44 länderna.

 17. svenike skriver:

  Carl Bildt, belysande ledare i Svenskan i dag ”Inte ett ord från Bildt om ryss-sanktioner”. Det förstärker intrycket av Din servilitet mot Putin och liknöjdhet mot Kremls brott mot de mänskliga rättigheterna. Hög tid för en ny svensk utrikespolitik!

 18. Visst är det bra att granska de mänskliga rättigheterna, men det är definitivt på tiden att USA tar oss i hand på riktigt med ambition att praktiskt tillämpa dem på hemaplan. Och Putin borde läsa våra rapporter och sträva efter att uppnå glädjen av att vinna ett ärligt val.

%d bloggare gillar detta: