Inför Bryssel i Åbo

STOCKHOLM: Denna dag inleddes i Bryssel, tillbringades huvudsakligen i Åbo och avlutas nu i Stockholm.

Efter närmare en vecka på resande fot kändes det skönt att komma hem och packa upp.

I Åbo möttes EPP-gruppen från Europa-parlamentet för konferens och diskussion, och jag var inbjuden för att tillsammans med bl a Finlands Alexander Stubb diskutera olika östliga utmaningar för det europeiska samarbetet. 

Dit kom också Finlands statsminister Jyrki Katainen för diskussion om olika frågor inför det viktiga EU-toppmöte som tar sin början i morgon.

Vårt östra grannland anser sig ha bra erfarenheter för egen del av att vara mer i euron, och Jyrki Katainen reser till Bryssel med en konstruktiv vilja att vara med och forma också de kommande stegen i samarbetet.

Han var tydlig med att någon s k mutualisering av skulder i form av euro-obligationer eller motsvarande inte var någon bra idé – och knappast står på dagordningen – men såg betydande fördelar med ett närmare samarbete när det gäller övervakningen av viktigare delar av det europeiska banksystemet.

Mycket arbete återstår förvisso i dessa frågor, och Finland är naturligt nog inställt på att fullt ut medverka i och försöka påverka detta. 

Inte minst när det gäller banköversyn har såväl Sverige som Finland gott anseende och därmed också betydande möjligheter att vara med och påverka.

Men viktigt är självfallet att inte förlora fokus på det viktiga arbetet att fördjupa och förbättra den gemensamma inre marknaden på olika områden.

I går när jag talade i Bryssel hade jag anledning att citera en ny studie av IMF som talade om att bättre fungerande produkt- och arbetsmarknader på några år skulle kunna öka euroländernas BNP med 4-5%. 

Det är den typen av politik som är den verkliga tillväxtpolitik som dagens Europa behöver.

5 Responses to Inför Bryssel i Åbo

 1. Kachina skriver:

  EU är för svagt, politiskt och ekonomiskt. Det finns bara två händelser som kan ändra det,…….EN politisk ledning för Unionen och EN valuta i Unionen.

  Frågan är om det är försent och att den lösningen kommer först efter ”de stora ofredsåren”

 2. kristinaw skriver:

  Endast ett fördjupat samarbete och ökad federalism kan rädda EU. Sverige kommer – som vanligt- att trevande och tvekande infoga sig med moderaterna som vanligt ängsligt sneglande på vad London tycker.

 3. Kachina skriver:

  Ja, det är bromsklossen, VAD LONDON TYCKER!

  Kanske vi skulle strunta i vad de konservativa i London tycker.

  Behövs det verkligen ett inbördeskrig för att förverkliga federationen? Kan inte de högsta beslutande förstå syftet med bildande av nation och därefter union.

  Har våra högsta politiker inte genomgått den grundläggande historien om samhällets bildande?

  Det började med lokala stammar, som övergick till större klaner, som övergick till furstedömen, som övergick till kungadömen, som övergick till demokratiska stater,…….något som nu är i övergångsstadiet till federala unioner,…..allt i det grundläggande syftet att värna varandra.

  Och, vad ser vi. Splittrade unioner och splittrade stater. En nation innehåller inte bara ekonomiska tal, utan även människor. Det är faktiskt de som utgör nationen.

  En nation består till 50% av det gemensamma och till 50% det privata. Därför kan skatten aldrig överstiga 50%,……. och den skatten är nödvändig eftersom det gemensamma genererar tillväxt i det privata.

  Idag säljs nationen ut till aktiebolag och gemensamhetsanläggningar (lokala stammar) Man kan inte, för att upprätthålla tanken med bildandet av nationer, sälja ut det gemensamma till privata aktörer.

  Vägarna är armeringsjärnet som höll ihop de första nationerna och är så än idag. Den som kontrollerar vägen till en människas bostad, kontrollerar människan och samhället.

  Jag bor i en sedan sextio år socialdemokratisk kommun som nu säljer ut kontrollen av vägarna till privata gemensamhetsanläggningar, en återgång till de lokala stammarnas styre.

  Vi pratar om globalisering och unioner, samtidigt som vi splittrar grunden för samhällsbygget, som går ut på att VÄRNA VARANDRA.

  Skall det verkligen behövas ett inbördeskrig för att ersätta de ”politiska tvålkoppar” som säger ett och agerar motsatt?

 4. Kachina skriver:

  Jag läser ytterligare i media om dagens toppmöte i EU.

  Jag kan bara konstatera att en federation och en gemensam valuta är enda utvägen. Det är ett faktum,…….precis nu eller efter den i det närmaste totala katastrofen.

  Det är vad våra ledande politiker har att välja på.

  Jag hoppas att de väljer rätt..

 5. kristinaw skriver:

  Moderaterna, också Den Store Hallänningen, skyr F-ordet i en blandning av grumlig ideologi och opportunism.

  En del av den moderata ideologin lär, felaktigt, ut, att flera nivåer i ett federalt system per automatik innebär högre samlat skattetryck. Det är nonsens, eftersom det inte är antalet nivåer utan hur den konstitutionella avgränsningen är utformad som avgör skattetrycket. USA, en federal stat, har lägre samlat skattetryck än den extremt centraliserade nationalstaten Sverige, där för övrigt en in europeiska sammanhang mycket ovanlig lokal beskattningsrätt spelar stor roll; vi är i EU ensamma om att ge lokala administrativa enheter rätt att ta ut skatt på förvärvsinkomst. Fastighetsskatt är vad andra europeiska kommuner/städer får nöja sig med.

  Opportunismen, dvs. att huka i integrationsdebatten så länge opinionen i Sverige ser ut som den gör, styrs också av att böjelsen att följa London är särdeles stark hos moderater. Men det är skillnad på vad en stormakt ( nåja) kan tillåta sig och vad som gynnar en perifer randstat vid tundrans kant. Finland har fattat den federala galoppen, men så har den lilla nationen lärt sig att sätta värde – av handfast erfarenhet- på EU som fredsprojekt, en föreställning som för de flesta svenskar enbart är en festretorisk abstraktion. Om Den Store Hallänningen trodde på sin egen retorik borde han vara federalist, men se där sviker modet. Bättre då att ledas av den illa upplysta opinionen än att leda den mot bättre upplysning. Och i partiet är det blott en handfull som klarar att skilja på federalism och konfederalism. Så varför krångla till det. Vi har ju, om inte Gud på vår sida, så en annan väldig Borg- dessutom med popdiamant i örat och Pollyannahästsvans. Kan inte bli bättre.

%d bloggare gillar detta: