Varmt i Beirut

BEIRUT: Denna dag började med sommarvacker avslutning på seglarläger i Stockholms skärgård och avslutades med genomgångar med olika EU-ambassadörer inför morgondagens  hektiska serie av samtal här i Libanon.

Intresset för vårt besök är påfallande stort. 

Att vi kommer tre utrikesministrar tillsammans och med gemensamma budskap skapar intresse och ger betydande tyngd.

I morgon träffar vi så företrädare från presidenten och nedåt och för landets komplicerade politiska systems olika grupperingar.

Vårt huvudbudskap är att uttrycka Europas stöd för den nationella dialog de inlett, och vår övertygelse att de tillsammans kan klara av de utmaningar landet står inför.

Inte minst gäller det på det ekonomiska och sociala området, även om det självfallet också finns de mer renodlat politiska frågeställningarna.

Varmt så det förslår är det förvisso – det talas om en ovanlig värmebölja – så på i alla fall den punkten kommer jag inte att ha anledning att klaga på midsommarafton.

17 Responses to Varmt i Beirut

 1. I år har LSU – Sveriges Ungdomsorganisationers samarbetspartner Youth Advocacy Process i Libanon drivit fram landets första ungdomspolitik! Ett unikt exempel där unga själva har varit den drivande kraften bakom framtagandet av ungdomspolitiken. Unikt inte endast för regionen.

  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ungdomspolitik-i-libanon-blir-verklighet-efter-aar-av-lobbying-fraan-unga-756445

 2. bildterberg skriver:

  Intressant att inlägget ”Till Oslo för fred” redan efter 5 dagar
  och endast 41 kommentarer är stängd för ytterligare kommentarer.
  Är detta månne en indikation på att de frågor som ställdes där
  blev en aning alltför besvärande och påträngande?

 3. mrmhalland01 skriver:

  Jag tror inte att den Ryska generalens besök här var ett artighetsbesök.
  Finnländarna hade ju samma besök några dagar innan och konstaterade att det fanns ett hot från Ryssland (eller andra).
  Detta ganska omedelbart efter att ”krigsherren” Putin har kapat makten i Keml,
  Finnarna valde att offentliggöra valda delar av samtalet, Sverige har valt att helt mörka detta samtal för sin befolkning.

  Är det dags för en revolt för demokrati i Sverige ?

 4. spanaren skriver:

  Det är värre än så med ”artighetsvisiten” till Helsingfors och
  Stockholm. Naturligtvis, som de flesta utom vår statsledning,
  förstod gör inte Rysslands generalstabschef någon artighetsvisit
  i Stockholm för att studera den svenska avrustningen eller
  den svenska ”krigsmaktens” gender och jämlikhetspolitik.
  Vad budskapet var får vi inte veta – VARFÖR?
  Halva Sverige var rött -rysk intressesfär- på den karta som
  refererades till i artikeln från finska Utrikespolitiska Institutet….
  Är källan UI trovärdig?

  Vid mötet i St Petersburg talade Putin klarspråk med den
  finske presidenten Niinistö.
  Vore det inte ur svensk synpunkt bättre att Bildt var i
  St Petersburg istället för i Beirut – om nu ”ryssen” överhuvudtaget
  efter vad som förevarit (Georgienkriget, östliga partnerskapet
  mm osv) talar med Bildt.

  Finska YLE rapporterade omedelbart om Putins uttalande.

  http://svenska.yle.fi/artikel/2012/06/22/putin-makarovs-asikt-ar-rysslands-asikt

  ITAR-TASS hade ett mycket skarpt uttalande där direkta hot
  mot Finland framfördes om Finland tillåter basering av
  västliga attackmissiler på finskt territorium.
  ITAR-TASS förbjuder länkning men artikeln är denna:
  22.06.2012. 18:08 (engelska alternativet) på hemsidan.
  Intresserade får göra egen spaning medelst GOOGLE.

  Finland har beställt ett antal amerikanska kryssningsmissiler
  som från östra Finland kan nå Moskva till sina tunga
  tvåmotoriga amerikanska attackplan typ F-18 ”Hornet”.

  VAD SADE ”RYSSEN” TILL SVENSKA REGERINGEN?
  NÄR SKALL DEN FÖR VÅR UTRIKES/SÄKERHETSPOLITIK
  ANSVARIGE CARL BILDT BRYTA TYSTNADEN?

 5. spanaren skriver:

  För att inte anklagas för att inte hålla mig till ämnet för dagen
  länkas här till Debkafiles version av vad som hände när
  en föråldrad turkisk F-4 ”Phantom” försvann nära
  den syriska hamnstaden Latakia.

  Det ryska stålet biter….

  http://www.debka.com/article/22109/Syria-air-defenses-shot-down-Turkish-military-plane

 6. spanaren skriver:

  Ref mitt 23 juni 2012 kl. 05:40

  Russia Today som kan länkas om inte härvarande censur
  stoppar det har nu samma artikel som ITAR-TASS

  http://rt.com/politics/putin-finland-nato-missiles-509/

  När nu ”ärendet” kommit upp på presidentnivå är det kanske
  dags för Carl Bildt, trots sitt för Sverige mycket viktiga program
  i Beirut, tar sig tid och kommenterar de öppna hot som framförs
  mot Finland från högsta tänkbara ryska nivå…..

  VAD SADE GENERAL MAKAROV I STOCKHOLM?

 7. gruelse skriver:

  Från mitt fosterlandsperspektiv och kunskapsnivå tycker jag att Carl Bildt gravt missköter svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

  Det militärt alliansfria, oljeberoende Sverige med ett obefintligt territorialförsvar (en övad och bemannad bataljonsstridsgrupp på 1200 – 1500 man enligt IO-14, med delar från olika manöverbataljoner, ska finnas tillgänglig från 2013-01-01 enligt det senaste regleringsbrevet till Försvarsmakten undertecknat Carl Bildt), ett skrotat värnpliktssystem samt en utrikesminister som från rysk synvinkel bedriver subversiv verksamhet i Rysslands intressesfär, har ett dåligt säkerhetspolitiskt läge när kontrollen över de befintliga och presumtiva olje- och gastillgångarna i Arktis blir allt viktigare.

  Nu vet jag inte om USA/Nato har gett Sverige hemliga militära säkerhetspolitiska garantier, eller om så är fallet hur pass bindande dessa är. Men med tanke på Carls livaktiga befryndande med fru Clinton i den amerikanska administrationen finns det skäl att förmoda att sådana garantier från USA:s sida i någon form finnes. Men vad händer med Sverige, då USA styrs av ett annat gäng och USA tvingas göra globala säkerhets- och energipolitiska prioriteringar, i ett läge då USA/Nato inte har några formella militära förpliktelser gentemot Sverige? Sverige är ju ett litet land!

  Nu vet jag att Carl Bildt, utifrån hans agerande i olika frågor, har ett svenskt Natomedlemskap högt upp på sin önskelista. Men vad man då kanske glömmer är att Sverige förväntas ställa upp på diverse fulkrig i världen, vilket kan få negativa följder på svensk botten i form av terrorhandlingar.

  Bättre är då att återinföra värnplikten, gynna den inhemska försvarsviljan, behålla en tekniskt högstående försvarsindustrin i svensk ägo, återinföra territorialförsvaret, integrera militär och civil krisberedskap samt signalera till omvärlden att Sverige avser att ha ett inhemskt starkt försvar till skydd för fosterlandet så att hotnivån i vårt närområde sänks. Minnesgoda läsare känner igen detta som kalla krigets-retorik, vilket det också är.

 8. spanaren skriver:

  Då ingen verkar ha något att skriva om Carl Bildt i Beirut
  tillåt Spanaren att länka till vad den kanske mest kända
  militära bloggen Wiseman’s Wisedoms har att skriva i
  Spanarens favoritämne ”Ryssen kommer…”

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

  Vi är många som fortfarande väntar på att framförallt
  Carl Bildt bryter sin totala tystnad om det för vårt land
  i särklass viktigaste problemet – det geostrategiska läget
  i Östersjöområdet där Finland (och Sverige?) nu öppet hotas
  av den här totalt dominerande Stormakten….

 9. mrmhalland01 skriver:

  Stå på dig spanaren.
  Ibland har jag tyckt att du lite för ihärdigt har skrikit ”Ryssen kommer!”, men, jag har ju samtidigt sett att du är oerhört påläst och kunnig inom området.

  Jag tror att vi Svenskar är lite ”bortskämda” av att ha fått leva i fred och frihet så länge som vi har.
  På något vis verkar vi tro att detta är en självklarhet, i evighet.
  Så är det naturligtvis inte.

  Vi behöver vara vaksamma och nu har ju de facto en Rysk general levererat ett budskap i såväl Finland som Sverige.

  Vi som sitter i våra bekväma bostäder och zappar på TV’n eller surfar på datorn, låter våra barn leka fritt ute, äter och dricker vad vi vill etc, vi vet inte om det som sades kommer att förändra våra liv inom en snar framtid.

  Detta rimmar illa med det fria öppna Sverige jag inbillat mig att jag lever i.

  Så var snäll att fortsätta skriva spanaren !

 10. spanaren skriver:

  mrmhalland01

  oerhört påläst och kunnig…. Tack för det!

  Tyvärr är jag inte helt övertygad om att skribenterna på
  Krigsvetenskapsakademiens hemsida tycker det samma.

  Länkar till deras tankar vad gäller den nuvarande svenska
  ”försvars”politiken i detta fall Flygvapnet efter 2040.
  (Fram till dess behövs väl inget flygvapen pga ”Fred i vår tid”)

  Underhållning på midsommardagen om ett mycket allvarligt
  problem i synnerhet efter den senaste månadens händelser.

  http://krigskonster.blogspot.se/

  PS.

  Debkafile skriver nu att det syriska missilbatteri som sköt
  ner den turkiska F-4 ”Phantom” (spaningsversionen) troligen
  var bemannat med ryska ”rådgivare” eftersom Syrien inte
  hunnit utbilda personal till dessa toppmoderna nyligen
  levererade ryska luftvärnsmissiler (BUK-2).
  Vad händer då i Levanten och annorstädes om/när USA/NATO sätter in motmedel mot dessa luftvärnsställningar och ryska
  ”rådgivare” stupar i strid?

  Nu skall vi inte glömma att allt som står i tidningen är inte sant
  men kan för den skull vara intressant att läsa och jämföra
  med andra källor (OSI Open Source Information spaning)

 11. spanaren skriver:

  Känns tryggt att veta att det finns fler med samma sjukdomsbild – ryssfobi….

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varfor-hemligholls-jas-insatsen_7298211.svd

 12. metusalem skriver:

  Det har under någon vecka varit stor efterfrågan på en information om den ryske general som gästade Sverige. Uppenbart har han uppträtt hotfullt mot våra Finska grannar, men hur agerade han mot Sverige? Aldrig så många stora bokstäver om korten på bordet lär nog inte hjälpa. Dessutom har Samarange fastnat på någon ambassad i London, och kan inte hjälpa till.

  Rådet måste bli att gilla läget. I sinom tid får vi kanske reda på vad som gäller. Givetvis är det trist att vår store granne inte förefaller ha några planer att gå in för demokrati. Men en väsentlig del av lösningen får man inte andas om. Nämligen att legalisera det förhållande vi haft med Nato sedan kalla krigets dagar.

  En annan dyrare variant är givetvis att radikalt förstärka försvarsbudgeten. Inte heller detta går att andas om. Men vi får nog ändå räkna med att Ryssarna inte är speciellt intresserade av att införliva Sverige i sin intressesfär. En liten ansats för att förstärka Sveriges försvarsmuskler skulle dock kännas bra. Nämligen att placera någon lämplig kapacitet på Gotland så vi i någon mån kan sägas vara beredda.

 13. Urban Eriksson, Dalarna skriver:

  Förstår inte varför vi ska glassa runt i Beirut, men det är väl kanske roligt för vår utrikesminister att spela big dog. Går inte att ändra på förrän 2014.

 14. metusalem skriver:

  Jag blandade ihop ett par namn som låter rätt lika. Assange heter den villige rapportören som häckar på Ecuadors ambassad i London.

 15. florimond77 skriver:

  ”Den villige rapportören som häckar…” är en människa som måste fly därför att den största demokratiska staten i den fria världen hotar honom med tortyr och dödsstraff pga han rapporterat om de krigsbrott som den fria staten begått alltmedan man höll på att ”befria” världen från en av de ofria diktatorstaterna, Är det inte märkligt så säg?

 16. metusalem skriver:

  Assange har sin pålitliga supportergrupp. Visst, det har framkommit allvarliga övergrepp som USA bör skämmas för. En mer allmän publicering av allt hemligt material är dock inte helt oproblematiskt.
  Staterna måste nog tänka sig att hålla bättre koll på var de skrivna rapporterna kan hamna. Att man bör agera så att grävande journalister inte har några skandaler att gräva fram är ändå givetvis prioritet 1.

  Men inom politik, handel, industri och andra områden bygger framgång på att vissa saker måste spridas till så få som möjligt. Detta är givetvis en lärdom som stater och andra måste hantera på ett rimligt sätt för bästa utfall för de flesta. Huruvida Assange är för svår på damer bör naturligtvis få prövas rättsligt.

 17. florimond77 skriver:

  Det handlar inte ett dugg om åtalet- Alla begriper att hade inte denna historia haft sin anknytning till USAs säkerhetstjänst hade det överhuvudtaget inte uppmärksammats och Sverige hade för länge sedan nöjt sig med att förhöra Assange via telefon. Det är sjukt det som händer och farligt för de demokratiska idealen.

%d bloggare gillar detta: