Bakslag i Egypten

STOCKHOLM: Dag med skolavslutning med allt vad därtill hör i bästa försommarväder.

Men dagen började med sedvanligt regeringssammanträde och anslutande diskussion.

Den europeiska scenen ser just nu inte alldeles enkel ut. 

På söndag är det så åter dags för val i Grekland, och vad som kommer därefter är det nog ingen som vågar ha någon alltför bestämd uppfattning om.

Klart är att man är mindre förtjust över alla besparingar de stora underskotten gör nödvändiga, och helst skulle vilja att övriga europeiska länder tog på sig att betala de grekiska utgifterna.

Sannolikheten för att det kommer att ske är – av lätt insedda skäl – tämligen begränsade.

Men samtidigt är man mycket klar över att man vill behålla euron. Och skulle jag våga någon prognos vad gäller Grekland så är det att så också kommer att bli fallet.

Samtidigt kommer den andra och avgörande omgången i det franska parlamentsvalet, och det är ju först efter detta  som vi kan börja räkna med tydligare besked från Paris om hur inte minst den ekonomiska politiken kommer att utformas.

De långsiktiga utmaningarna är betydande, och i dagens europeiska situation kan de mycket snabbt också bli kortsiktiga.

Till de viktiga valen kommande helg hör självfallet också den avgörande omgången i presidentvalet i Egypten.

Dagens domstolsbesked att underkänna och upplösa det nyligen valda egyptiska parlamentet, samtidigt som det nyligen upphävda undantagstillståndet återinförs, är utan tvekan ett betydande bakslag för den demokratiska övergången i landet.

Det Egypten behöver är ju en klar och tydlig demokratisk övergång som också skapar förutsättningar för att börja ta itu med landets allt mer besvärliga ekonomiska situation.

Ju längre den uppgiften skjuts på framtiden desto mer besvärlig kommer situationen att bli, och då skulle självfallet också förutsättningarna för en stabilare politisk utveckling försvagas.

Så det kommer att finnas all anledning att med stor uppmärksamhet följa de närmaste dygnens utveckling i Egypten. 

Situationen har plötsligt blivit mycket komplicerad.

Men dagen har också inneburit nya kontakter och diskussioner kring olika aspekter av situationen på Balkan.

Den nyvalde serbiska presidenten Nikolic har besökt Bryssel samtidigt som regeringsbildningen i Belgrad ter sig mer komplicerad. 

Under dagen träffade jag Europarådets generalsekreterare, och i morgon förmiddag diskuterar Thorbjörn Jagland och jag tillsammans nätfrihet på EuroDIG här i Stockholm.

Hoppas bara att det goda vädret håller i sig.

27 Responses to Bakslag i Egypten

 1. spanaren skriver:

  På begäran från skribenter på en annan blogg
  gör undertecknad ett undantag och publicerar ett inlägg
  som måhända kan vara av visst intresse för SVERIGE.

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39494&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=f40e9ea0df1da9c32e906a377d58c831

  Läs och begrunda vad artikeln i den välkända AMERIKANSKA
  OSI-källan skriver…..

  Är detta törhända viktigare för oss svenskar än Egypten och
  alla andra ”långtbortistan”.

  Anser även Bildt att i nuvarande omvärldsläge det i princip
  vara riktigt att nästan all svensk militär förmåga försvinner för att bygga en handfull demo-ex. av SUPER JAS 39 Gripen.
  (Generation 4+).

 2. metusalem skriver:

  Spanaren verkar genuint intresserad av fäderneslandets väl och ve.
  Jag tror dock han missat att vi lever i en global värld. Ta industriverksamhet som ex. Båda våra personbilsföretag har länge haft samverkan, och ägande, av Amerikaner och Kineser. I andra riktningen är en mängd svenska företag engagerade i ”Långtbortistan”.

  Hur du kan rekommendera en koncentration inom politiken på uteslutande länder i vårt närområde, det förstår jag bara inte. Tänker du uteslutande i försvarspolitik? Det är sorgligt att vår nära granne Ryssland inte fattat vitsen med demokrati. Detta faktum möter vi troligen bäst genom en samverkan med andra vettiga nationer. Och givetvis genom att hålla uppe en hygglig försvarsförmåga. Även detta i samverkan med andra (läs NATO).

 3. spanaren skriver:

  metusalem,

  Jag är ingalunda ointresserad av handelspolitik och väl
  medveten om förhållanden i dagens globaliserade värld.
  Problemet är att jag inte anser mig kunna tillföra meningsutbytet
  här på detta område något av intresse på grund av bristande
  insikter vilket jag i min hybris tror att jag har vad gäller
  militär underrättelsetjänst.

  Vad gäller ”ryssen” är han ryss och har troligen ingen
  åstundan att bli demokratisk tysk eller ens ”reservtysk” (svensk).

  Ser fram emot inlägg i ekonomiska frågor från debattörer
  med insikt i detta och skriver själv enligt ordstävet
  ”Skomakare bliv vid din läst”.

  Vad gäller området där Sverige har EGNA militärstrategiska
  intressen: Volga-Brittiska Öarna. Nordkap-Alperna.

  Senaste nytt från ”Östfronten”
  http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20120614/174030933.html

 4. metusalem skriver:

  Spanaren…
  Jovisst förstår jag att din utgångspunkt är försvar och underrättelsetjänst. Eftersom jag inte nådde längre än till fänrik i driftvärnet i min (halv)militära karriär har jag nog inget med kvalitet att tillföra. Men som alla andra är jag intresserad av att vi når hyggliga ekonomiska resultat för vår industri som skall ge underlaget för att vi svenskar skall kunna leva hyggligt, och dessutom generösa mot de världsmedborgare som har det mycket sämre.

  Summan av kardemumman: Vi behöver hålla koll på situationen i vår värld för att veta var och när vi kan göra insatser. Detta givetvis till gagn för oss själva, men även i någon mån av lojalitet mot våra medmänniskor.

 5. gruelse skriver:

  Spanaren, du gör ett viktigt jobb som belyser svensk säkerhetspolitik, som vi nog båda tycker är baserat på ett önsketänkande och har litet med verkligheten att göra, om jag tolkar dig rätt. I alla fall jag uppskattar dina kommentarer.

  Hur politiker mottar dina sakinlägg och i vilken utsträckning de läser bloggkommentarer har jag svårt att bedöma, Ett mer direkt sätt att nå riksdagspolitiker X, som kan tänkas ha försvars- och säkerhetsfrågor på sitt bord, är via e-post. Då skriver man lämpligen x.x@riksdagen.se.

  Jag anser dock att vi ska vidareutveckla JAS för att möta framtidens hotbilder och för att hålla den tekniska och flygtaktiska kompetensen uppe. Men då måste riksdagen skjuta till nya pengar så att inte övrig försvarsverksamhet blir lidande.

  Det kan också vara nyttigt att läsa på historien. Inför första världskriget var Sverige relativt väl rustat. Kriget, som orsakade att så många europeiska män i sina bästa år fick plikta med livet till föga nytta, satte otroligt djupa och traumatiska spår i de krigförande nationernas ledarskikt och folksjälar.

  Strax efter första världskriget spreds den allmänna, lite godtrogna föreställningen i Europa att, med tanke på krigets fasor är det nu ingen som vill ha ytterligare krig. Att ett efter de hårda fredvillkoren förödmjukat Tyskland närde revanschistiska tankar, tycks man ha avfärdat.

  (Faktum är att ”Europatanken” som genomsyrar EU baseras mer på känslorna efter första världskriget än efter andra världskriget. Det har man som svensk svårt att förstå.)

  Det var också i denna krigströtta stämning som försvarsnedrustningsivrarna vann gehör för sin linje i riksdagen våren 1925. Resultatet blev ett försvarsbeslut med en kraftig reduktion av svensk försvarsförmåga. Det fanns de som protesterade mot beslutet, men de blev överkörda av nedrustningsfalangen.

  Jag ser klara paralleller med det önsketänkande som rådde om hotbilden 1925 och vår samtida hotbild. Under ca två decennier med nyliberalism och EU-vurm har svensk försvarsförmåga kraftigt reducerats. I dessa dagar nedrustar de ”nya moderaterna” via en paraparlamentarisk grupp aktivt försvaret genom att minska på försvarsbudgeten. De tycks leva i förvissning om närvaron av ett starkt USA/Nato/EU och ett svagt Ryssland. Lägg därtill den ensidiga Solidaritetsförklaringen, och en skrämmande verklighetsförvriden bild av omvärlden vidlåder de nya moderaterna.

 6. spanaren skriver:

  gruelse,

  Hade tänkt att sluta mina skriverier här men på begäran….
  TACK!

  Vi är överens i allt gruelse skriver utom vad gäller förnyelsen
  av ”Flygvapnet” – de patetiska resterna av vad som för inte SÅÅ
  länge sedan var ett av världens slagkraftigaste och Norges ryggrad

  Rysslands framtida Flygvapen kommer att utrustas med
  bla dessa plan även om det kommer att finnas kvar då halvmoderna
  plan av dagens generation 4+ och 4++

  ”Super” JAS 39 Gripen blir ett generation 4+ plan medan nuvarande
  JAS 39 Gripen är generation 4 (F-16, MIG 29 mfl)
  Sakkunniga ombedes rätta mig om det inte stämmer…..

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Suchoj_PAK_FA

  Sverige har väl inte varken ekonomi eller kunskap för att
  bygga ett svenskt F-35 ”Lightening II”, F-22 ”Raptor”
  eller PAK FA ”Raptorkiller”

  Vad göra?

  Som NATO-länder köpa F-35 ”Lightening II”……?

  Det var långt från Egypten men ett försök till svar på
  gruelses inlägg.

 7. Kachina skriver:

  Vad vi absolut INTE skall göra är att bygga upp en ny hjord av slaktboskap (värnpliktsarmé). Första världskriget slutade för nästan hundra år sedan och ett krig mellan stater i Europa kommer inte att se ut som då, ej heller som Irak-krigen.

  Numera dödar vi på distans där militära krafter samlats.

  Det påbörjade Nordiska försvarssamarbetet måste prioriteras och specialiseras. Sveriges tekniker/ingenjörer ur 60/70-talskullarna ligger väl framme i världskompetens, så vad hindra oss att bygga en Lightning? Inte är det kunnandet som brister, utan den politiska oförmågan att använda ekonomiska styrmedel.

  Ryskt manskap tar sig knappast förbi Finland, men missiler och flyg gör det. Därmed torde det stå ganska klart hur vi inom Norden skall fördela resurserna. Detta går att genomföra om vi inför omvärlden klargör att ett angrepp mot Finland omedelbart aktiverar ett svenskt försvar, och vice versa. (Gotland).

 8. spanaren skriver:

  Kachina,

  Kanske är det för sent för allting och i värsta fall
  har vi framtiden bakom oss…..

  http://www.debka.com/article/22088/Big-powers-move-in-on-Syria-Russian-troops-for-Tartus-US-forces-ready-to-go

  Att den i Sverige, när vi för inte SÅÅ länge sedan organiserade
  en egen krigsmakt, kända och fruktade 76:e GDSS i Pskov
  -Rysslands idag slagkraftigaste LL-division som senast deltog
  i Georgienkriget- ingår i den första vågen av den EVENTUELLA
  (allt som står i tidningen är inte sant)
  ryska militära insatsen i Syrien är med dagens svenska
  ”Försvar” oväsentligt. Gotland kan intas av en rysk marininfanteri
  pluton som kommer till Slite ombord en bogserbåt från Kaliningrad….

  Om så sker finns det möjlighet att ställa de senaste 15-20 årens
  svenska politiker ansvariga för dagens svenska geostrategiska läge
  inför Riksrätt?
  Jmf Norge/Danmarl 1945.

  Ryskt manskap kommer inte att baseras i Finland.
  Besättandet av Baltikum/Sverige gör detta onödvändigt.

  VAD SADE MAKAROV??

  F’låt kunde bara inte låta bli att skriva en ny ”analys”….

 9. spanaren skriver:

  Våra grannländer nedrustar….

  Norge har HÖJT försvarsanslaget med 7% och investerar i
  ny materiel tex 5:e generatonen F-35 ”Lightning II” aka
  ”Joint Strike Fighter JSF” till Flygvapnet och nytt pansar till armen.

  VARFÖR gör man detta?
  Har man inte sett ”Ljuset från Stockholm” – ”Peace in our time”?

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/storste-investering-i-haren-gjennom-tide.html?id=685058

  NÄR skall vår utrikesminister skriva om något iom MILITÄR
  UTRIKES/SÄKERHETSPOLITIK som angår oss i SVERIGE
  – i synnerhet utvecklingen i den ryska intressesfären.

  Nog för att det är förnöjsamt att läsa om resorna till alla
  ”långtbortistan” och oväsentliga möten i närområdet
  men måhända vore det intressantare att få veta:
  VAD SADE ”RYSSEN” (MAKAROV)

  När jag nu var på gång så varför inte….

 10. Kachina skriver:

  Jo, det är för sent, men inte försent att gå in i Nato.

  Av de finska reaktionerna att döma var det precis vad Makarov menade, underförstått.

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article14989143.ab

 11. spanaren skriver:

  Försökte länka till en mycket oroande artikel i dagens
  nätnummer av ryska krigsmaktens nättidning ”Röda Stjärnan”
  om ryska förberedelser för krigsinsats i Medelhavet.

  STOPPADES AV HÄRVARANDE CENSUR!

  Intresserade kan kringgå ”spärren” genom att GOOGLA på ”Krasnaya Zvezda” (Röda Stjärnan) och maskinöversätta ryskan
  om de egna språkkunskaperna i ryska inte är tillfyllest

 12. bildterberg skriver:

  spanaren:
  Hittade motsvarande information här:

  http://www.itar-tass.com/en/c154/448337.html

  Apropå ”Nätets frihet” ;-)

 13. Per Fredö skriver:

  De grekiska, egyptiska och kanske ock det franska valen nu på söndag är att välja som mellan pest och kolera.
  Den antika demokratin, allas vår förebild, har hamnat i fullständigt kaos.
  Även ett nynazistisk parti vinner visst gehör. Dess företrädare talar om att lägga ut landminor efter landgränsen för att på det sättet förhindra icke önskvärd invandring. Sannolikt muslimer, men också turkar.
  Och likaså ska de invandrare som är medborgare kastas ut ur sjukhusen.
  De ska inte blockera sjuksängarna som riktia greker behöver.
  Det andra partiet, som kan vinna dessvärre, kan försätta finansmarknaderna i vår kontinent mer i gungning än vad de redan är.
  Deras devise är som känt, vi säger nej till all åtsträmningspolitik.
  Konsekvenserna,
  Spararna plockar ut sitt sparkapital, Bankerna risker kollapsa. Företagsamheten samt turismen likaså.
  Och staten har inget i sin kassa för att betala ut löner och stå för hela det frikostiga välfärdsprogrammet.

  Och I Egypten är det långt ifrån någon arabisk vår
  Sannolik vinnare i söndagens presidentval är en beundrare av och lojal trotjänare hos den dömsdömde Mubarak.
  Kanske ändå bättre att denne hans förre premiärminister vinner. Han är visserligen en militärens man, men dock ekonomiskt skolad i västerlandet.
  Muslimska Brödraskapets kandidat är inget alls att hoppas på, Detta parti skulle föra Egypten in på islamismens väg.

  Och i Frankrike kan ingen sida vinna majoritet utan stöd från ytterlighetspartier.
  Vart är vi på väg?

 14. spanaren skriver:

  Bildterberg,

  I stort sett samma text som ryska Krigsmaktens nätsida.
  Tack!

  Carl Bildt när Du blir underkunnig om -varifrån vet vi båda-
  att ryska Svarta Havsflottan, liksom skedde vid USA/NATO:s angrepp på Serbien, lagt ut från Sevastopol med robotkryssaren
  Moskva i spetsen och styr mot Bosporen är det kanske dags
  att visa intresse för annat än friheten på Internet.

  Har Ryssland idag liksom vid detta tillfälle begärt, enligt
  internationella överenskommelser, tillåtelse för ryska
  örlogsfartyg att passera Bosporen på väg till östra Medelhavet?

  Hur många fullastade landstigningsfartyg?
  Vilka eskortfartyg?

  På CNN visades just nu ett större ryskt transportfartyg som
  anlänt Tartous i Syrien med trupp, vapen och ammunition ombord.
  Förtrupp?

  Per Fredö,

  Ta gärna hand om den ”civila” alls inte oviktiga sidan av
  dagens accelererande kris.
  Håller mig till det militära – i den mån jag har något att säga…

 15. Per Fredö skriver:

  spanaren kan förvisso vara lugn här och där
  Nu får Norge sin första leverans av amerikanska stridsflygplan. Dessa kanske också kan hjälpa oss en bit på vägen mot ryssarna när och om de kommer.
  Och grekerna.
  Är det något, som de vill ha kvar-och det tycks gälla alla medborgare- så är det den starka krigsmakten.

 16. spanaren skriver:

  Mitt 16 juni 2012 kl. 10:41

  Det ryska örlogsfartyg som visades i Tartous på CNN är
  -om inte numret missuppfattats vid spaningen-

  Större landstigningsfartyget ”Nikolay Filchenkov”

  http://flot.sevastopol.info/eng/ship/amphibious/nikolay_filchenkov.htm

  Läs beskrivningen: OM inte fartyget felidentifierat av
  undertecknad – säger det oss något om vad håller på att
  hända?

  Jag vet ”alarmism” – VI har ju proklamerat ”Fred om inte evig
  så i varje fall i vår tid dvs närmsta halvseklet”.

 17. spanaren skriver:

  FN ger nu upp i Syrien……

  I det pågående propagandakriget kan det vara av värde för en
  neutral svensk att läsa en alternativ ”frontrapport”.

  Har det inte blivit märkligt tyst i ”Västmedia” inkl. SVT och TV4
  om rebellsidans militära insatser de senaste dagarna?

  Carl Bildt!

  OM RT rapport stämmer finns det svenska
  militära ”rådgivare” på USA/NATO:s sida i Syrien?
  I så fall när blev VI tillfrågade om detta?

  http://www.rt.com/news/syria-foreign-insurgents-terror-974/

 18. gruelse skriver:

  I denna turbolenta tid vi just nu lever i där:

  * USA är på dekis
  * Nato brottas med inre finansiella problem och har infört sänkta ambitionsnivåer i Europa
  * eurozonen slåss för sin existens
  * EU har ett svagt och sjunkande stöd hos de europeiska folken
  * arbetslösheten breder ut sig i EU
  * EU-missnöjet fångas upp av nationalismen (ex. Ungern)
  * ”peak oil” lär komma om några år
  * Nato/USA/x krigshetsar gentemot Iran och Syrien
  * den ryske generalen Makarov ”pratar maktspråk” med Finland

  så reagerar:

  * försvarsministern i SVT, adresserat till svenska folket, med att säga att länderna runtomkring oss nedrustar
  * statsministern med att säga att Makarovs ord var i själva verket adresserat till befolkningen i Ryssland http://rolfknilssonmyblog.wordpress.com/2012/06/12/reinfeldt-sviker-finland/
  * utrikesministern synbarligen inte alls.

  Till detta ska läggas att det alliansfria Sverige i praktiken inte har något fungerande försvar. Materielinköp skjuts på framtiden, eftersom försvarsbudgeten ska vara i balans. Därmed kommer den eventuellt kvarvarande svenska försvarsförmågan urholkas ytterligare.

  En grupp, bestående av statssekreterarna från Regeringskansliet, Finansdepartementet och Försvarsdepartementet, ska peka ut vilka förband och regementen man kan lägga ned.

  Värnplikten är avskaffad, och därmed möjligheten till en god rekryteringsbas för befattningarna i den embryonala Insatsorganisationen 2014, vars primära syfte är utländska anfallsoperationer under Natobefäl, omintetgjord.

  Jag börjar få vibbar från 1925 års försvarsbeslut och dess följdverkningar på Sveriges bristande försvarsförmåga 1939. Hur länge till ska den politiska ledningen bära avog sköld mot fosterland?

 19. Per Fredö skriver:

  http://www.economist.com/blogs/newsbook/2012/06/greek-elections

  Visst är alla militära analyser intressanta ta del av.

  Men nu är faktiskt ämnet för dagren morgondagens val i Egypten, Grekland och Frankrike..

  Läs här om det ekonomiska och politiska läget i Grekland., vilket inte skulle inte skada.
  The Economist är enligt många den vederhäftigaste politiska och ekonomisk tidskriften vi har.

 20. metusalem skriver:

  Spanaren får välförtjänt kredit för att han håller koll på vår säkerhetspolitik. Jag opponerade mig enbart mot att han lite ensidigt glömmer bort nyttan med att ett litet land håller sig uppdaterat om det globala skeendet. Jag finner dock att han i svar på denna tråd anser sig inse nyttan av kontakter ute i världen bland annat för vår exportförmåga.

  Därmed är rimlig balans återställd. Vi låter CB fortsätta med att besöka avsides belägna intressanta länder. Och Spanaren är välkommen med sina välgrundade analyser.

 21. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Inom en inte avlägsen framtid kanske det inte spelar någon som helst roll hur det går valen eller om Grekland går bankrutt..

  Det sista halmstrået är att den ryska insatsen begränsar sig till
  att skydda den ryska flottbasen och att USA/NATO får genomföra
  sitt ”Libya lite” följt av ”regime change”.

  Hur troligt är det att Putin, inte minst med hänsyn till hemmaopinionen, låter Ryssland framstå som lika svagt
  som under Jeltsin och ”den stora oredan II” och Kosovokriget?

  Blir det en stormaktskonflikt……

  Varför skriver ingen nu om ”ämnet för dagen”?
  ”Spanaren” har på grund av ringa kunskaper om ekonomi
  inget att bidra med…

  Senaste nyheterna från ”Mossad” israeliska Debkafile(?)

  http://www.debka.com/article/22088/US-military-intervention-in-Syria-–-“Not-if-but-when”

  Vad har Carl Bildt att meddela den svenska allmogen?
  ”Suspension of …….. Security Council must act!”

  Tiden för prat och byte av pappperslappar är kanske över
  och tiden inne för att ”fortsätta politiken med andra medel”

  Dagens FN är lika hjälplöst som NF var inför VK2..

  Vi svenskar skall kanske om vi får möjlighet till detta
  fråga våra politiska/militära ledare varför de inte kände
  till ettannat berömt ordstäv:

  ”Alla länder har en arme – sin egen eller någon annans.”

  Även undertecknad skulle verkligen önska att någon sakkunnig
  finner det mödan värt att utväxla tankar med Per Fredö
  om ”dagens ämne”

 22. bildterberg skriver:

  Instämmer att den rådande geopolitiska problematiken vida
  överskuggar de olika aktuella valen eller EU:s ekonomi även
  om dessa kanske inte är helt oberoende av varandra.
  Detta föranleder ett fortsatt avvikande från ”dagens ämne”
  genom att referera till en analys av den rådande situationen
  i Syrien sedd från ett ”alternativmediaperspektiv”:

  http://www.voltairenet.org/Russian-Warning-Shots

  Att påstå att situationen motsvarar ett balanserande på
  en knivsegg är kanske inte helt fel men faktum är att detta
  är resultatet av en ensidigt medvetet desinformationsunderstödd
  långdragen kampanj för släpande av världen in i ett världskrig.

 23. spanaren skriver:

  Då intresset för valen och ekonomin verkar obefintligt och
  tystnaden från den för SVERIGES utrikes och säkerhetspolitik
  är kompakt tar ”Spanaren” sig friheten att åter bryta det
  givna tystnadslöftet…….

  Inlägget skall inte ses som ”rysspropaganda” eller ”krigshets”
  utan enbart som en ilsket ringande väckarklocka som tyvärr
  inte förmår väcka ansvariga politiker, inkl. Carl Bildt.

  I vår inhemska propaganda sägs det att Ryssland visserligen
  rustar upp något men från en ”låg” nivå.
  Låg jämfört med vad – 9 maj 1945?

  Filmsnutten, hämtad från den militära underrättelsetjänstbloggen
  ”Oplatsen” visar en av de för ryska förhållanden mindre
  militärparaderna som hölls på ”Segerdagen i det Stora Fosterländska Kriget” – 9:e maj. Detta är den parad som kanske
  är av intresse för oss svenskar -särskilt efter ”besöket”-
  Len…. f’låt Sankt Petersburgs garnison. Fd Leningrads MO
  visar upp sin paradformation.

  De i paraden uppvisade eldrörsartilleripjäserna är i antal
  ungefär vad den nuvarande svenska ”armen” kan mönstra.
  De uppvisade ”Iskander”-missilerna räcker för att slå ut
  allt svenskt flyg/marinfartyg inom räckvidd från Luga/Kaliningrad.

  Vad gäller ”ryssen” i gemen kanske de vid paraden visade
  civilisterna är mera representativa än Carl Bildts ”twittrande”
  även inom ”oppositionen” minoritet.
  Hade paraden organiserats av majoriteten inom ”oppositionen”
  -Nazbol, ”Left Front” mm osv- hade paraden genomförts av
  soldater i fältuniform med fällda bajonetter….

  Var god beskåda en liten del av ”Stormakt Röd” – kanske
  snart på en plats nära dig enligt den i Finland uppvisade
  generalstabskartan som inte gällde ”Kalla Kriget I” utan
  framtiden om USA/NATO framhärdar med sin robotsköld.

  VAD SADE MAKAROV? VILKA DELAR AV SVERIGE BLIR ”RYSKA” ENLIGT KARTAN?
  Om svar anhålles….

  Hade tänkt att beskriva Gotlands (svenska) stridskrafter före
  ”hjärnsläppet” efter A-mobb (48-72 timmar) men avstår….
  Kanske någon annan känner sig manad att beskriva hur läget var
  före utbrottet av ”den eviga freden”

  För inte rysktalande så börjar den militära defileringen 25
  minuter in i filmen.

  http://oplatsen.wordpress.com/2012/05/12/segerdagens-parad-i-st-petersburg/

 24. spanaren skriver:

  Mitt 17 juni 2012 kl. 06:20

  Rättelse: Läs

  och tystnaden från den för SVERIGES utrikes och säkerhetspolitik
  ANSVARIGE CARL BILDT är kompakt…..

  bildterberg,

  Tack för ytterligare ett upplysande inlägg….

  Nu förstår jag varför inte Levanten hamnade inom en
  storcirkelkurs från uppskjutningsplatsen.

  Obama och Putin skall träffas i kommande vecka.
  Låt oss hoppas att det blir ett Moskva augusti 1939
  (uppdelning av Levanten i ryska och amerikanska sektorer)
  och inte ett 3:e september samma år med ultimatum och
  världskrig….

  Mossad f’låt Debkafile skrev något om denna möjlighet för
  några dagar sedan – Ryssland sätter in 20.000 man och
  tar sin del av kakan och lämnar resten till USA.

  Återkommer om något av intresse dyker upp vid kommande
  ”spaning” av OSI-källor.

 25. spanaren skriver:

  Redan vid en första OSI-källan försvann hoppet…

  http://www.debka.com/article/22090/Russia-flies-anti-air-anti-ship-missiles-to-Assad-as-its-fleet-heads-to-Tartus

  Varför, om detta stämmer, får VI inget veta från de för
  vårt lands säkerhet ansvariga och massmedia?

 26. Per Fredö skriver:

  Carls blogg förtjänar något annat än att använda hans nåästintill dagliga rapporter och kommentarer till att snart sagt varje gång ta tillfället i akt för att föra en säkerhetpolitisk debatt.
  Dessa inlägg må vara hur insiktfulla som helst.

  Kritikerna av vår försvars-och säkerhetspolitik återkommer dessutom med sin nu välkända argumentation gång efter gång.

  Måhända är det av den orsaken, som de sällan blir bemötta..

  Jag kommer i håg att jag en gång frågade vad deras krav på upprustning av vårt försvar skulle kosta och då blev svaren svävande.

%d bloggare gillar detta: