Tänka lite vidare

STOCKHOLM: Dag för lite stympad partiledardebatt i riksdagen – oppositionsledaren är ju inte ledamot – liksom möjligheten att sitta ner några timmar med medarbetare och blicka lite framåt.

Ibland är utrikespolitiken mest det ena ärendet efter det andra, men det gör det desto viktigare att då och då se över prioriteringarna och lägga fast principerna. 

Lite av detta hade jag möjlighet att göra när jag i går också träffade den moderata riksdagsgruppen.

Närområdet och Europa förblir för oss självfallet det viktigaste arbetsområdet. Det är stabilitet och utveckling här som ger förutsättningarna för vårt samhälles utveckling i övrigt.

Och alldeles uppenbart är ju att vi befinner oss i ett viktigt skede av utvecklingen när det gäller det europeiska samarbetet.

Här handlar det om vitala svenska intressen. Det europeiska samarbetet är förutsättningen för vår fred och vårt välstånd, och vi har ett starkt intresse av att det både breddas och fördjupas.

Men mycket av vår dag upptas ju också av annat.

Nätfriheten där just nu arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter är i centrum men det sedan gäller att gå vidare – allt under förutsättning att vi lyckas med den breda globala koalition vi är med om att bygga där.

Utvecklingen i Europas östligare delar med det Östliga Partnerskapets olika delar. Utmaningarna är påtagliga, men vi har också tagit betydande steg framåt.

Arbetet med att få EU att tänka lite mer strategiskt på sina globala utmaningar och möjligheter under kommande år. Här har vi nog anledning att diskutera arbetsformer och initiativ lite vid sidan av det vanliga.

Den digitala diplomatin, där vi börjat ett arbete men där det ju finns oerhört mycket mer att göra. Vi må vara pionjärer och vägröjare i vissa avseenden, men vi får absolut inte slå oss till ro för den sakens skull.

Det handlar ju om att utnyttja de hela nya möjligheter att föra ut Sverige och svensk utrikespolitik i världen som nu finns.

Och det handlar också om öppenheten gentemot en förhoppningsvis intresserad allmänhet vad gäller allt det vi gör.

Och till viktiga arbetsuppgifter just nu hör självfallet också Arktiska Rådet mer inriktningen inför ministermötet i Kiruna i maj nästa år.

Jag säger detta utan att nämna den akuta såväl som mer långsiktiga frågeställningar som finns i Europas södra granskapsomwåde. 

Den arabiska vårens andra fas är mer komplicerad än den första, och en kommande tredje kommer knappast att bli det i mindre grad.

4 Responses to Tänka lite vidare

 1. mrmhalland01 skriver:

  Vad gäller öppenheten mot allmänheten är du ett föredöme !
  Det är ju naturligt att det måste bli i en sammanfattande form.

  Hur besvärligt är det att oppositionsledaren inte sitter i riksdagen ?
  Jag antar att det är lika besvärligt för regeringen som inte får direkta svar som det är för (S) som inte kan argumentera direkt i riksdagen på högsta nivå ?

  Det känns bra att närområdet nu kommer att prioriteras.

  Har detta med den Ryska generalens besök i Skandinavien att göra ?

  Vad gäller utvidgningen av EU tycker jag att den kan vänta tills vi har ett fungerande EU.

  De stater som nu är aktuella kommer knappast att göra läget stabilare med ett medlemskap nu.

 2. spanaren skriver:

  Vi måste kanske snart alla tänka lite vidare…..

  Instämmer med mrmhalland01 vad gäller att läsa mellan
  raderna om vad utrikesministern skriver om närområdet….

  Vad den ryske generalen hade för budskap från Putin
  får de som lever veta om 50 år…..

  Ref mitt 13 juni 2012 kl 06:31 ”Nya ambassadörer”

  Läs länken en gång till…..

  Iransk källa (trovärdighet?) har en artikel om en nära
  förestående stormaktskonflikt i Syrien med en initial
  rysk insats av 1 LL-division (76:e i Pskov?), 1 division
  motorskytte samt en brigad marin Spetsnaz OM den
  lagliga syriska regeringen anhåller om bistånd från
  Ryssland vid ett angrepp från Stormakt Blå.
  Sveriges situation fast tvärtom……

  Vad som är intressant med den iranska källan och även
  en israelisk med samma scenario – rysk militär insats-
  är att Kungliga Krigsvetenskapsakademins uppgifter om
  ryska förbands klargörande för skarp insats bekräftas.

  Vad har FRA rapporterat till Bildt om Pskovdivisionens
  aktivitet – det får vi veta lika lite om som vad Makarov sade
  till vår statsledning. FRAs rapportering är självklart
  kvalificerat hemlig men varför är det ryska budskapet det?

  http://www.presstv.ir/detail/2012/06/13/246066/powers-on-verge-of-conflict-over-syria/

 3. gruelse skriver:

  ”Närområdet och Europa förblir för oss självfallet det viktigaste arbetsområdet. Det är stabilitet och utveckling här som ger förutsättningarna för vårt samhälles utveckling i övrigt.”

  Det är bra om dessa prioriteringar i nu nämnd ordning görs inom svensk utrikespolitik. Det som också borgar för stabilitet och utveckling i samhället är om utrikespolitiken vilar på en solid grund och inte som en vindfjöjel ändrar riktning stup i kvarten. Därför är det i mina ögon bekymmersamt att Sverige officiella hållning till terrororganisationen al-Qaida, tycks ha svängt 180 grader sedan 11:e septemberattentatet.

  Utrikespolitiken är jämte försvarspolitiken ett redskap för att stärka svensk säkerhetspolitik, som til syvende og sidst syftar till att skydda nationen och i möjligaste mån undvika förödande krig. Så har svensk utrikespolitik i huvudsak sett ut under två sekler sedan Napoleonkrigens slut. Detta är också är min linje. Resultatet har blivit att Sverige över lag har framgångsrikt kunnat stå utanför de kontinentaleuropeiska krigen.

  Men jag är inte helt säker på att utrikesminister Carl Bildt delar min syn. Bl.a. är han och har varit förespråkare för svensk militär inblandning i klanstridernas Afghanistan och Libyen. (Han stödde även, dock inte som utrikesminster utan som smedslärling i den RAND:ska tankesmedjan, USA:s inmarsch i Irak 2003.)

  Jag befarar att utrikesministerns nationsfokus grumlas främst pga hans uppenbara roll som företrädare för globala finansaktörers globala makt- och energianspråk i en värld med ändliga resurser och en ökande befolkning. Om detta indirekt också är bra för Sverige återstår att se, och är i viss mån avhängigt hans personliga lojalitetsprioriteringar samt hans analytiska förmåga när det gäller att förstå komplexa omvärldsskeenden. Utifrån ett maktperspektiv, kommer kontrollen av de alltmer sinande exploaterbara oljetillgångarna (peak oil) samtidigt som efterfrågan på desamma ökar, bli viktigare och viktigare.

 4. spanaren skriver:

  Inget är tydligen nytt under solen här i vårt svenska
  ”Dårarnas paradis”.

  http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/06/nya-nedskarningar-i-forsvaret-forbereds/

  Den 24/9 1939 höll Kungliga Göta Livgarde avskedsparad
  med förbimarsch för Gustav V.
  Förbandet frogs in en månad efter andra världskrigets utbrott.

  Källa: Sverige inför andravärldskriget. del I ”Stormvarning”.
  Redaktör: BO HUGEMARK
  I boken visas en bild på en stridsvagnskolonn som tydligen
  inte behövdes i dåvarande omvärldsläge….
  Oroligheterna i Polen var naturligtvis av tillfällig art.
  ”Peace in our time” hade ju utropats – då som nu.

  Vi får se vad som händer vid dagens möte i Kabul…….

%d bloggare gillar detta: