Tillbaka i Stockholm

STOCKHOLM: Det blev en mycket tidig flygning hem från Sofia och konferensen där denna morgon.

Men mötena och diskussionerna i Sofia var viktiga inte minst i en situation är Europa står bör nya utmaningar på Balkan.

Hur situationen kommer att utvecklas i Serbien efter den överraskande utgången av presidentvalet vet vi ännu inte. 

President Nikolic kommer att installeras officiellt i morgon, men den viktiga regeringsbildningen kan komma att ta betydande tid. 

Och därefter måste president, premiärminister och andra skapa ett fungerande system för att kunna hantera avgörande nationella frågeställningar gemensamt. 

Bland dessa finns relationerna till EU liksom alla frågor som har med Kosovo att göra. Och mellan dessa två utmaningar finns ju ett tydligt samband.

Grundläggande är ju att man tydligt genomför de olika överenskommelser som träffats i den EU-understödda dialogen mellan Belgrad och Pristina.

Men samtidigt som dessa politiska frågor diskuteras är det uppenbart att de ekonomiska utmaningarna i regionen är betydande. Bulgariens södra grannland är Grekland.

Jag pläderade på konferensen för att gå från ett gammalt fokus på gårdagens politik till ett nytt på morgondagens ekonomi. Det är de ekonomiska utmaningarna som nu måste dominera regionens politiska agenda.

Mötet i Sofia var också viktigt för att stämma av mellan några av oss som inom EU är mest engagerade i dessa frågor och företrädare för USA. Det är viktigt att vi har viljan och förmågan att arbeta nära tillsammans.

Till regionens olika frågeställningar kommer jag att ha anledning att återkomma under de närmaste veckorna.

EU-kommissionen har rekommenderat att vi skall uppta förhandlingar om medlemskap med Montenegro, och den frågan måste nu värderas. 

Mig förefaller det som om kommissionen dock har en lite för naiv inställning till de problem som finns vad gäller korruption och organiserad brottslighet. 

Det är frågor jag är övertygad om att vi måste ta på största allvar i regionen i dess helhet.

På ministerrådsmötet i Luxembourg mot slutet av månaden skall vi diskutera den frågan närmare.

Och sedan kommer åtskilliga att träffas igen i Dubrovnik  i Kroatien en bit in i juli. Då vet vi i viktiga avseenden mer än vad vi gör i dag.

Men nu blir det några timmars ledighet denna söndag även om jag också måste få iväg några reflektioner om EU som jag lovat Veckans Affärer.

I kväll blir det så informell middag med besökande Zbgniew Brzezinski från USA. 

Som en av de allra mest framstående strategiska tänkarna i USA är han alltid lika stimulerande att lyssna till och samtala med.

22 Responses to Tillbaka i Stockholm

 1. spanaren skriver:

  Överlåt världspolitiken inkl. Balkan till de som bestämmer
  – Ryssland och USA – och ägna dig åt det uppdrag du har fått
  av SVENSKA folket som VÅRT lands utrikesminister.

  Får vi något besked om vad general Makarov sade eller ej?

  Länkar till en rysk källa som behandlar besöket i Finland.
  Sveriges allt närmare fraternisering med USA/NATO
  har säkert uppmärksammats i Kreml och är det helt otänkbart
  att Makarov hade några kommentarer till detta?

  Varför får vi inget veta om för OSS svenskar viktiga händelser
  istället för reseskildringar om för OSS betydelselösa möten?

  Tänk om Serbien under Nicolik vänder sig mot Ryssland
  istället för det konkursmässiga EU.
  Då rasar hela ditt korthus – eller hur?

  http://swedish.ruvr.ru/2012_06_07/77421545/

  Klart Slut!

 2. bildterberg skriver:

  ””In previous times, it was easier to control a million people, than to
  kill them. Now, it’s easier to kill a million people…than to control them.”
  -Zbigniew Brzezinski

  ”There is a new and unique development in human history that is taking place around the world; it is unprecedented in reach and volume, and it is also the greatest threat to all global power structures: the ‘global political awakening’.”
  -Zbigniew Brzezinski

  I följande intervju visar Brzezinski (även om han också är en känd
  Ryssland-kritiker) en för NWO-förespråkare ovanligt återhållsam
  hållning gentemot pressen på Ryssland när det gäller Syrien.
  Kan det vara för att han ser ”the global political awakening”
  som ett större hot mot ”global power structures” än den
  ”multipolära värld” som Putin förespråkar?

  http://dailycaller.com/2012/05/30/zbigniew-brzezinski-syrian-conflict-not-as-horrible-or-as-dramatic-as-it-is-portrayed/

  Brzezinski har även tidigare visat att han inte tillhör den mest
  krigshetsande (= zionistiska) fraktionen av bilderberggruppen
  (som vi kan kalla den).

  För övrigt kan nämnas att Zbigniews son Mark sedan 2011
  är USA:s ambassadör i Sverige.

 3. bildterberg skriver:

  Instämmer i spanarens kritik mot bortprioritering av
  en för oss i Sverige alldeles säkert mycket viktigare
  frågeställning än de många förhållandevis perifera
  och till synes ganska resultatlösa diskussionerna
  runt om i världens alla hörn.

  Ska jag vara ärlig tror jag att rollen som minister
  i den kommande världsregeringen redan har tagit
  överhanden.

  Håll drömmen vid liv ….

 4. spanaren skriver:

  Bildterberg,

  Tack för ”eldunderstödet” och även mycket intressanta
  nyheter från ”alternativa källor”.

  Länkar till ett uttalande som general Makarov gjort
  vad gäller det geostrategiska läget i vårt närområde.

  De som följt de rysk/vitryska militärmanövrerna ”Union Shield 2006”
  ”Zapad” och ”Ladoga” kanske ser något mer än ett vanligt
  övningsscenario…..

  Varför tar inte de för vårt lands säkerhet politisk ansvariga
  någon som helst notis om detta?
  Tror de verkligen på den ensidiga ”naivitetsdeklarationen” mm osv?

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2062865/Nikolai-Makarov-Nuclear-war-erupt-Russias-borders-Europe.html

  Vad gäller Carl Bildt kan jag bara instämma. Vår NUVARANDE
  utrikesminister lever tydligen i en alternativ verklighet….

 5. spanaren skriver:

  Statsminister Reinfeldt har nu kommenterat den ryske
  generalstabschefens uttalanden:

  Sammanfattningvis: ”Det råder fred i vår tid”.

  Må var och en göra sin egen analys…..

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-avfardade-rysk-general_7267179.svd

 6. bildterberg skriver:

  Poletten gick tydligen inte ner …

  När det gäller vår ”fria television” som vi betalar avgift för
  (än så länge) kan man fråga sig varför detta helt missas i
  den ensidiga Syrien-rapporteringen i Rapport och Aktuellt:

  http://www.hrw.org/news/2012/03/20/open-letter-leaders-syrian-opposition

  Är det bara fråga om dålig bredd på nyhetsbevakningen eller
  är denna brist ett resultat av ”order uppifrån” eller rent av
  något slags politiskt korrekt pavlovskt betingad självcensur?

 7. bildterberg skriver:

  Så här har ”bra” har det blivit i Libyen:

  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18386836

  Är det någon som förvånas över att Ryssland och Kina
  inte har något förtroende för ett upprepande av denna
  typ av succé i Syrien?

 8. spanaren skriver:

  Statsministern har en värnpliktsutbildning som fjälljägare
  (svensk spetsnaz) och är säkert mycket väl insatt i militära
  frågor till skillnad från HSB vapenvägraren finansminister Borg…

  Varför vi svenskar inte får något trovärdigt besked om det
  ryska besöket tillhör samma kategori som ”livlinan” till
  NATO under det första ”kalla kriget”. Alla vet utom vi svenskar….

  Skall bespara läsekretsen ytterligare prov på egna förnumstigheter
  och istället länka till ett bidrag på den ledande säkerhetspolitiska
  nätsidan Wiseman’s Wisdoms.

  http://forsno.blogspot.se/2012/06/karnfragan.html

  Läs och begrunda.

  bildterberg,

  Håll ställningen…..

 9. spanaren skriver:

  BLIXTMEDDELANDE!

  Kriget kommer……..

  Återstår att se om vad som den israeliska OSI-källan uppger
  stämmer och om så hur reagerar Ryssland på USA/NATO:s
  angrepp på Syrien.

  Om inte Ryssland kan ingripa i Syrien finns ju möjligheten
  att agera i områden där Stormaktens geostrategiska läge är
  mer fördelaktigt….

  Vad sade den ryske generalen egentligen som vi inte får veta?

 10. metusalem skriver:

  Här har poppat upp en slags tävlan i att skrika: ”Ryssen kommer”.
  Dessutom har vi efterhört utrikesministerns kommentar (även jag).
  Vi får tydligen nöja oss med att statsministern gjort ett lugnande uttalande. I varje fall anser jag att det är rätt onödigt att tillmäta besöket alltför stor betydelse.

  Det vore naturligtvis trevligt om ryssen kunde bemöda sig om goda grannskapsvanor. Tyvärr spelar nog de västeuropeiska fälttågen under flydda tider viss roll för ryska bedömningar. Bedömningarna av demonstrationsrätt och pressfrihet är i nuläget stora orosmoln. Naturligtvis skall vi påpeka att vi gärna ser ett civiliserat uppträdande mot egen befolkning.

 11. nolies skriver:

  En nära nog identisk repetition av det vi såg i Libyen. Samma teknik nu som då tex. propaganda, sponsrad terror, fabricerade lögner, krigshets, men denna gång med än mer ödesdigra konsekvenser för regionen och omvärlden. Målet verkar sedan vara ”kronjuvelen” Iran. Allt detta medan tystnaden är i det närmaste total om följande:

  The media is fixated on the tragic events taking place, treating western intervention as the only possible way forward, while giving almost no coverage to the stream of deaths in Afghanistan including the NATO attack on an Afghan village last week which apparently killed 18 civilians.

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31345

  Ps. tack för intressant läsning spanaren & bilterberg.

 12. bildterberg skriver:

  Bra översiktsartikel om den ”alternativa sanningen” om Syrien:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31349

  Krig baserat på lögner måste startas när lögnerna precis nått sin
  maximala verkan men innan lögnerna blir så omfattande att de
  riskerar att avslöjas och uppmärksammas av en alltför stor del
  av världens befolkning. Denna gräns verkar ha nåtts nu …

 13. spanaren skriver:

  Noterar att Carl Bildt hyser bekymmer för demonstranterna i
  Moskva och erkannerligen ”Zapadnik” Nemtsov från den
  ryska ”Stora oredan II” innan Putin som en modern Peter I
  återställde ordning och reda.

  Putin lär nu har 69% stöd bland RYSSARNA.
  Att VI här i Sverige har en annan uppfattning
  om ”styrd demokrati” mm osv är en annan sak – eller?
  Tsaren har alltid styrt i Ryssland sedan Mongolväldets
  dagar vare sig han var Af Guds Nåde, Kommunistpartiets
  generalsekreterare eller ”folkvald” president…..

  Vilka är då ”demokraterna” som demonstrerar.
  Huvudstyrkan är dessa:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(Russia)

  En annan fraktion är Nationalbolsjevikernas* efterföljare
  under Limonov.

  GOOGLA: National Bolsjeviks – Eduard Limonov.

  Västdemokraterna är liksom i Nordafrika/Mellan Östern en
  försvinnande liten skara.

  Varför ömmar Sveriges utrikesminister så för Udaltsov,
  Limonov mfl med liknande åsikter?

  Är det måhända order från ”högre ort” att Ryssland skall
  destabiliseras som förberedelse för ”Regime change”?

 14. spanaren skriver:

  För att bespara läsarna besväret att GOOGLA på Eduard Limonovs
  parti länkas här det nu förbjudna partiet på WIKI.

  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bolshevik_Party

  Partiet har nu bytt namn men Limonov är kvar. Har HAN bytt åsikt?

  Är det ett svenskt geopolitiskt intresse att stödja dessa
  rörelser?

  Om INTE tala om varför vi gör det!

  Hade inte general Makarov något att säga om svenska UD:s
  inblandning i Rysslands inre angelägenheter som säkert ryska
  ”underrättelseorganen” har full kunskap om….

  Statsministern sade vad det svarats på svensk sida vilket
  naturligtvis är rakryggat av ”fjälljägaren” Reinfeldt och
  den nuvarande försvarsministern med militär bakgrund.
  Utrikesministern var som vi alla vet upptagen med ”viktiga”
  möten på utrikes ort och därmed förhindrad att ”skåda
  ryssen i vitögat”.

  Men VI vill veta vad MAKAROV sade till svenska statsledningen!.

 15. spanaren skriver:

  Även Putin har extrema supporters…..

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

  Vi skall inte glömma Zhirinovskij som vid det ryska uttåget ur
  Baltikum lovade därvarande ryssar – VI KOMMER TILLBAKA.

  VAD SADE M A K A R O V?

 16. hjelt skriver:

  Jag tyckte mycket om Nicolics uttalande att Serbien hör och vill höra till både den östliga och västliga kultursfären. Med tanke på de århundraden som Serbien varit en del av det Ottomanska riket borde de även rimligtvis ha lagt sig till med ett islamskt ethos vilket jag tycker märks i deras behagliga och till religionen positiva lugn. De serbortodoxa serberna vill ha sin fina förandligade livsstil i behåll! Att skynda långsamt mot EU är säkert i Serbiens smak. En kultur som denna som hyllade egalitära värden redan under det första kungarikets dagar och som inte ville uppge ”arbetarnas självstyre” från Titos period ställer inte som kollektiv kapitalistiska ekonomiska värden så i första rummet att det inte blir plats för annat. Naturligtvis kan de inte hålla stånd mot realiteterna men helst vill de väl behålla sin egen anda. Hur de har fått arbeta för sin egen stat! Det verkade finnas lycka och tillfredsställelse i det första Serbien (Pasics), trots spänningarna pga de stora makterna som omringade dem och de etniska bindningar det betydde. Allt sådant tänker vi på och ber för att serbernas frid skall återvända. Måtte Europas randstater (på utsidan ) lära oss att pengar är inte allt!

 17. mrmhalland01 skriver:

  hjelt,

  Jag tycker att du har rätt.
  Så länge folket (och styret) håller religionen i fokus är man inte mogen för att ingå i en ”freds-pakt” som ju idag har visat sig vara en blott ekonomisk pakt.

 18. gruelse skriver:

  Jag matade in ordet solidaritetsförklaringen i sökrutan hos de både nätbaserade, svenskspråkiga Svenska Dagbladet (SvD) och Hufvudstadsbladet (HBL). Jag fick 27 träffar hos SvD och 0 träffar hos HBL. Om nu inte det i likhet med Sverige alliansfria Finland talar om Solidaritetsförklaringen, kan man nog dra slutsatsen att den är svensk pappersprodukt som har föga reell säkerhetspolitisk betydelse.

  Insatsorganisation 2014 (IO-14), som är under uppbyggnad, är en expeditionskår anpassad för offensiv krigföring utomlands tillsammans och under ledning av Nato. Den ska personalförsörjas av yrkessoldater i och med avskaffandet av värnplikten. Omställningen från värnplikten till yrkessoldater fungerar dåligt. IO-14 är ej optimerad för att försvara Sverige.

  Långbortistandoktrinen säger att Sverige bäst skyddas genom att Sverige har militär utomlands på de ställen där hot mot Sverige kan tänkas emanera.

  Svensk säkerhetspolitik som ju består av Solidaritetsförklaringen, IO-14 och Långbortistandoktrinen samt en utrikesminister, vars primära lojalitet i mina ögon uppenbarligen inte är fosterlandet utan EU och/eller amerikansk energi-, säkerhets- och utrikespolitik, känns mycket otillfredsställande.

  I svensk TV sa Carl Bildt i helgen som gick, att Sverige ställer upp med militär om FN kallar, givetvis då på de väpnade rebellernas sida i Syrien. Med tanke på vår säkerhetspolitik och att vi näppeligen inte kan försvara vår hembygd, anser jag att Sverige militärt sett ska hålla sig utanför det syriska inbördeskriget. Det vore beklagligt om Sverige förklarade Syrien krig baserat på psyop-konsulenternas krigslögner, som valsas runt svensk massmedia och som därmed sviker sitt journalistiska uppdrag. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till något så orättfärdigt som kristendomsutrotningen i arabvärlden eller införandet av sharialagar i ytterligare ett land.

  De svenska fåtöljstrateger, som vill ha krig i Levanten, kan i stället på egen hand och med egna pengar åka dit för att kriga. Möjligen i undantagsfall skulle Sverige kunna ställa upp med resurser så att de al-Qaidainfiltrerade rebellerna kan avväpnas.

 19. svaamer skriver:

  Carl Bildt framhärdar med sin evinnerliga fixering vid balkanfrågorna. Han gör det inte på sveriges uppdrag, utan pga sitt personliga intresse och sina privata preferenser. Bilt är i sin fulla rätt att ha balkanstaterna som sina favoritländer här i världen – men han måste lära sig skilja på det och på vad hans uppdrag som representant för Sverige är. Eftersom han inte tycks klara av den gränsdragningen, är det Fredrik Reinfeldts uppgift att rätta in honom i ledet. Bildt ar avlönad och utsänd av svenska staten – på ett uppdrag som ska vara helt frikopplat från hans privata favoriserande.
  I ett läge då Syrien brinner och kan utlösa storkrig, då både Israel och USA talar om militära angrepp på det kärnvapenrustande Iran, då Eu tvingas kratsa kastanjerna ur glöden åt de spanska spekulationsbankerna, då den galne ryske generalen hotar och åthutar vårt grannland Finland och då Putin tystar opinionen mot att han våldför sig på konstitutionen genom att 50-faldiga böterna för ”människor i grupp utomhus”, ägnar sig Bildt åt ett möte i forna Jugoslavien som bara han och en till kom till. Han har inte ett ord att säga om det som berör oss alla andra.
  Balkan var hett för 20 år sedan, Bildt, men nu är det iskallt, passé och ute jämfört med de akuta problem som världen står inför här, nu och idag. Sverige har föga intresse av vad de filosoferar om i spillrorna av det gamla Jugoslavien – medan det övriga som har nämnts här är av enormt intresse för oss. Ägna dig åt det, Bildt, för det är det ditt land betalar dig för.

 20. spanaren skriver:

  gruelse, svaamer

  Instämmer tillfullo….

  Tillåt undertecknad, eftersom VI ännu inte fått besked i frågan.

  VAD SADE GENERAL MAKAROV TILL SVENSKA REGERINGEN?

  Har i en annan tråd skrivit detta som möjliga (troliga)
  ”samtalsämnen”.

  ”Makarov torde ha åtskilligt att ta upp som Kreml inte uppskattar.

  Det svenska stödet till aktivistgrupper som motsätter
  sig Putins styre med bla Bildts personlige vän Nemtsov i
  ledningen.

  NATO:s militära övningar på svenskt territorium där det
  alliansfria Sveriges ”väpnade styrkor” samövade med
  NATO i Murmansk närområde.

  Den svensk/polska inblandningen i den ryska intressesfären
  genom det östliga partnerskapet.

  Carl Bildts och Sveriges stöd till rest-Georgien och
  president Saakasjvilij.

  Nog finns det mycket att tala om – vänner emellan……”

  Vem är genom sitt agerande å Sveriges vägnar mest
  ansvarig för att dessa problem uppstått?

  I en västdemokrati som Sverige tillåts även partier som
  är att betrakta som ombud för en potentiellt fientlig
  Stormakt verka politiskt. Tänker på svenska kommunistpartiet
  under Hilding Hagberg.
  Vad tyckte 95% av dåtidens svenskar om detta?

  I dagens ryska ”styrda demokrati” är detta förbjudet.
  Varför är alla så upprörda?’

  Enligt min mening är den ryske generalstabschefen Makarov
  ingalunda galen. Han agerar säkert på order av Rysslands
  statsledning och med ”Rodinas” intressen för ögonen.
  Han ÄR ryss…..
  Makarov torde ha åtskilligt att ta upp som Kreml inte uppskattar.

  Det svenska stödet till aktivistgrupper som motsätter
  sig Putins styre med bla Bildts personlige vän Nemtsov i
  ledningen.

  NATO:s militära övningar på svenskt territorium där det
  alliansfria Sveriges ”väpnade styrkor” samövade med
  NATO i Murmansk närområde.

  Den svensk/polska inblandningen i den ryska intressesfären
  genom det östliga partnerskapet.

  Carl Bildts och Sveriges stöd till rest-Georgien och
  president Saakasjvilij.

  Nog finns det mycket att tala om – vänner emellan……

  ——–

  Varför sker övervakningen av det finsk/svenska territoriet
  med stöd av internationella överenskommelser just nu?
  Varför baseras det ryska spaningsflyget i Luleå/Rovaniemi?

  Vi får se vad som händer i Moskva idag……

%d bloggare gillar detta: