Ökat intresse – och ökade spänningar

BRUNEI: Efter mer informell början i går eftermiddag och kväll är det nu dags för det mer formella mötet mellan EU och ASEAN.

Och i kontrast till en del tidigare möten är närvaron från EU denna gång riktigt god. Förhoppningsvis visar detta på ökade insikt on regionens växande betydelse för oss alla.

En återspegling av detta är säkert den brittiske utrikesministerns tal i Singapore i går med besked om betydande förstärkningar av den brittiska diplomatisks närvaron i området.

Mer informellt mellan utrikesministrar och andra härvtalas åtskilligt om de ökade spänningarna  kring Sydkinesiska Havet.

De kinesiska anspråken är mycket omfattande, och kommer i direkt konflikt med en rad andra stater främst inom ASEAN. Just nu är det Filippinerna som står i fokus, men det kunde lika gärna ha varit Vietnam.

Självfallet måste alla sträva efter en fredlig lösning på den internationella rättens grund. 

Men det är lättare sagt än gjort. 

Kina ser det knappast som prioriterat att förhandla om ett område som de förklarar som sitt eget, med där ju de historiska kraven även från andra är påtagligt starka.

Och länderna här är intresserade också av EU:s syn på denna fråga. Med all säkerhet kommer den att bli allt viktigare under de kommande åren.

Dagens mer officiella diskussioner kommer dock knappast att handla om detta.

Åtskilligt kommer säkert att sägas om hur vi kan påverka utvecklingen i Burma i fortsatt positiv riktning.

Det är ju inte minst dessa staters konstruktiva engagemangspolitik som berett vägen för dagens öppning. I jämförelse har västliga sanktioner sannolikt betytt mindre.

Själv kommer jag att tala såväl om nätfrihetsfrågorna som om viktiga utmaningar när det gäller rustningskontroll, främst nu det totala provstoppsavtalet.

Mot slutet av dagen är det så dags för mig och mina medarbetare att inleda den färd som vart det lider kommer att föra oss tillbaka till Stockholm igen.

One Response to Ökat intresse – och ökade spänningar

 1. bildterberg skriver:

  ”Själv kommer jag att tala såväl om nätfrihetsfrågorna som om viktiga utmaningar när det gäller rustningskontroll,”

  Hur kan ”nätfrihet” vara förenligt med följande citat saxat
  från Daniel Bells ”The Coming of a Post-Industrial Society”
  från 1973:

  ”The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.”

  Citatet ovan påstås (felaktigt) i Wikipedia härröra från
  Zbigniew Brzezinskis ”Between Two Ages: America’s Role in
  the Technetronic Era” från 1970 i vilket man istället
  kan hitta följande motsvarighet (s. 97):

  ”Another threat, less overt but no less basic, confronts liberal democracy. More directly linked to the
  impact of technology, it involves the gradual appearance of a more controlled and directed society. Such a
  society would be dominated by an elite whose claim to political power would rest on allegedly superior scientific
  know­how. Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its
  political ends by using the latest modern techniques for influencing public behavior and keeping society under
  close surveillance and control. Under such circumstances, the scientific and technological momentum of the
  country would not be reversed but would actually feed on the situation it exploits. ”

  Lägg märke till att båda böckerna är skrivna vid en tid då
  Internet var tämligen ”nyfött”. Ändå är det mycket som alltför väl
  stämmer överens med det faktiska läget 40 år senare…

%d bloggare gillar detta: