Anlänt till Brunei

BRUNEI: Så har jag efter ca tre timmars flygning från Bangkok landat i detta lilla land på Borneos nordöstra kust med ansiktet vänt ut mot de omstridda vattnen i Sydkinesiska Havet.

Brunei är ett av de länder i världen där avsaknaden av politiskt liv i vår bemärkelse är som tydligast.

Val hade man senast 1962, innan landet blev självständigt, och det ledde till betydande inre stridigheter, så den saken har man inte upprepat.

Landet är en absolut monarki med i realiteten all makt hos sultanen. 

Han representerar den familj som styrt över detta område i sisådär 600 år, och politiska friheter i vår mening finns det knappast något utrymme för.

I geografisk storlek och befolkning ungefär som Halland innebär betydande tillgångar av såväl olja som gas att landets ca 400.000 invånare inte har mycket att klaga på när det gäller ekonomi och välfärd.

Inkomstskatter har man inte alls, men det mesta är gratis i alla fall. 

Och den ekonomiska statistiken visar en ekonomisk välfärdsnivå som ligger en bra bit över Sveriges. Detta  är ett av världens rikaste länder.

Dagens tidningar här ger ett påtagligt hövligt intryck med fina bilder av besökande delegationer. Det blir nog mer av det i morgon.

Mest intressant var nog en artikel om hoten mot de orangutanger som ju fortfarande finns i de regnskogar som hotas av olika former av utveckling.

Hit har dock de tio ASEAN-länderna förlagt årets gemensamma utrikesministermöte med EU, och deltagandet från europeisk sida är påtagligt bättre än förra gången vi var i regionen i Phnom Penh i Kambodja 2008.

Och det är bra. 

Relationerna med ASEAN-länderna är viktiga såväl politiskt som ekonomiskt.

Nio tiondelar av den kommande ekonomiska tillväxten kommer att ske utanför Europa, och man räknar mer att dessa länder med sina mer än 600 miljoner invånare kommer att växa mer mer än 5% om året framöver.

Det är självfallet viktigt för oss att vara starka på marknader som dessa.

Och politiskt tilltar regionens betydelse på ett påtagligt sätt, vilket delvis men inte enbart har med Kinas ökade betydelse och styrka att göra. 

I dessa dagar mullrar det ju åter i retoriken mellan Kina och dessa länder när det gäller konflikterna om suveräniteten över Sydkinesiska Havet. 

Och förvisso noteras också de ökade satsningar på den militära sektorn som sker i Kina just nu.

Dialogen med EU är i detta läge viktig för dessa länder, och våra samtal i kväll och i morgon kommer att spänna över vida fält.

Motsättningar finns förvisso också. 

Med bl a ett land som Vietnam i kretsen är det ju inte konstigt att vi har svårigheter att i det gemensamma uttalandet få igenom våra synpunkter när det gäller friheten på nätet.

Men kommer ju inte att hindra diskussionen i frågan.

15 Responses to Anlänt till Brunei

 1. Geneina skriver:

  Det är alltid lustigt att notera hur Carl Bildt och hans meningsfränder gör sina bedömningar vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Brunei är en diktatur, men det är ändå ett bra land. Viet-Nam å andra sidan, är ett dåligt land, även om det förmodligen är något mer demokratiskt Brunei. Syrien brukar våld mot opposition – mycket alvarigt och oacceptabelt. Men Saudiarabien däremot skall vi beväpna, trots att den regimen är ännu mer benägen att använda våld för att krossa oliktänkande. Zimbabwe skall vi ha sanktioner mot, men det landet har är knappast mindre demokratiskt är exempelvis Etiopien eller Kenya, och om levnadsstandard är ett kriterium (Brunei exemplet ovan tycks peka på det), så är den högre i Zimbabwe än på många andra håll. Politiken är så okonsekvent och svängig att man snabbt inser att allt tal om demokrati, MR, frihet och andra goda ting, är just bara tal – och dessa fina begrepp, ja de mister mer och mer av sin mening och betydelse ju mer politiker missbrukar dem. Kina får sig ett gott skratt, ty de vet att väst, de folk som stod bakom allt från slaveri och kolonialism, till atombomben och förintelsen, inte alls menar alvar när de talar om sina värderingar. Vi hycklar, och resten av världen har insett detta.

 2. spanaren skriver:

  Vilka geopolitiska intressen har det alliansfria Sverige
  i ASEAN-länderna som föranleder utrikesministerns
  omfattande resande och inblandning i områdets angelägenheter?

  Har inte det allianslösa militärt avrustade Sverige viktigare
  geopolitiska intressen i vårt ”nära utland” med tanke på
  den utveckling som beskrivs av ”STRATFOR”?

  När får vi veta något om detta bortsett från rapporter om
  vårt lands medverkan i subversiv, f’låt demokratistödjande,
  verksamhet i bla Vitryssland och Bildts möten med olika
  ”Zapadnik” från Jeltsineran utan något som helst inflytande
  på dagens och morgondagens ryska politik?

  Noterar att bloggen är helt tyst – varför?

  http://www.stratfor.com/weekly/russias-strategy

 3. metusalem skriver:

  Sverige är ett litet land med stort behov av att kunna exportera för att hålla uppe den levnadsstandard vi vant oss vid. Handelsutbytet kommer troligen att i ökande takt ske med de alerta länderna i Asien.

  Mot denna bakgrund har jag svårt att förstå spanarens ifrågasättande av utrikestjänstens breda kontaktytor i länder ”långt bort”. Som bekant har vi ju mer och mer krymt vår lilla blå klot, och handel med länder på andra sidan klotet är i dag rätt vanligt. Detta förutsatt att vi har intressanta produkter, och att vi har vänskapliga relationer till våra tilltänkta kunder.

  Utrikes relationer är till all lycka inte enbart försvarspolitik. Därför vore det skönt att slippa gnälliga kommentarer om att Carl Bildt knyter breda kontakter i många hörn av vår värld.

 4. Kachina skriver:

  ?

 5. Kachina skriver:

  Ser ut att vara problem att kommentera med andra bokstäver än frågetecken. Tekniskt fel, eller vad?

  Det jag ville säga sedan igår har regeringen tydligen tagit itu med. Det måste bli ett slut på dessa hedersmord som pågått i minst tjugo år. Vi behöver inte hymla med att det är invandrarbarn och kvinnor ur en viss kultur, som är mest utsatta.

  Dessa barn och kvinnor måste få ett utökat skydd från samhället, så länge som behövs för att få slut på våldet.

 6. spanaren skriver:

  metusalem,

  Naturligtvis är det önskvärt med goda förbindelser med
  ASEAN-länderna för Sveriges exportindustri.

  Eftersom Fukuyamas drömvärld om en ny världsordning
  i Pax Americana efter historiens slut aldrig inträffade
  gäller det kanske att prioritera mellan handelspolitik och
  säkerhetspolitik och inte enbart tala om handelsförbindelser
  med fjärran länder och bortse från vårt eget närområde.

  Vad gäller svensk utrikes och säkerhetspolitik bör man
  ‘enligt min mening prioritera och där förhållandet till
  stormakten Ryssland -idag som för tre sekler sedan- har
  avgörande betydelse – i all synnerhet som USA är på väg bort
  från Europa och rest-NATO utan USA är en ”papperstiger”.
  Ingen tror att det finns ett ryskt hot idag men det viktiga
  är att den ryska militära förmågan nu har återupprättats och
  nutidshistorien visar väl att regimskiften inte är otänkbara
  i Moskva. Tänk en president Dugin…..

  Vore en finsk försvarspolitik och en tysk Rysslandspolitik
  vara helt fel för Sverige?

  För övrigt är EU:s höga representant för utrikes frågor och
  säkerhetspolitik Catherine Ashton.
  Måhända kunde vår utrikesminister i likhet med andra
  alliansfria EU-länders utrikesministrar nöja sig med det
  egna landets intressen och dra ner på sin inblandning
  i all världens problem som småstaten Sverige inte kan
  påverka på något sätt…

  RE. CB twitter om Ukraina så finns det nog anledning
  för Sverige och Polen att bekymra sig då Ukraina i allt
  väsentligt närmar sig Moskva. Den ”orangea revolutionen”
  var blott en parantes.
  Bryr sig Tyskland och Frankrike om Ukraina?

 7. metusalem skriver:

  Visst är Caterin Ahston EU:s höga representant. Men det kan inte vara fel att de EU-länder som har breda intressen av bla. säkerhetspolitik söker att på plats kolla av stämningar. Sen är det önskvärt med en gemensam attityd från EU, som troligen blir bättre om flera bildat sig en uppfattning.

 8. spanaren skriver:

  Ref mitt idag kl. 09:46

  Tyskland bryr sig om Ukraina åtminstone om
  den fängslade Julia Tymoshenko.

  Fel av mig!

  http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/126642/

 9. Hulda skriver:

  Vill bara lämna en åsikt här.

  Idag kallar man mördandet av familjemedlemmar för hedersmord bland människor från mellersta östern bl.a. Är inte det en sjuk formulering och ett fullständigt missvisande akademiskt och polisiärt ”arbetsnamn” på ett vanvettigt agerande och grymt dåd? Jag menar, det finns väl ingen heder i att mörda sina egen familj. Det finns väl ingen heder i att mörda någon över huvudtaget.

  Skicka tillbaka dom som mördar till därifrån dom kommer är min åsikt. Utvisa dom från Sverige och Europa
  I detta är jag helt enig med Elisabeth Massi Fritz som arbetar med sådana här frågor; på offrens sida…

 10. petermadison skriver:

  Fint att Carl Bildt med skattebetalarnas pengar får åka jorden runt och äta fina middagar med digniteter av alla de slag. Sällan får vi som betalar Carl’s resor egentligen veta vad som kommer ut av det myckna resandet. Hade jag velat veta något om Brunei kunde jag lika gärna googla på Wikipedia och där få veta exakt det som utrikesministern bajsat ut på sin blogg, betald av oss skattebetalare…

 11. Kachina skriver:

  Hulda, vi har kommit lite ”ur spår” pga mina problem med inloggningen. Diskussionen kanske hade passat bättre i ett tidigare inlägg, men ämnet rör ändå våra relationer till andra länder och folkslag.

  Vi kan inte stillatigande se på när det vi står för och försvarar i Afghanistan, utspelas på vår egen förgård. Det finns inge heder i att begå ett mord, utan det handlar om att förövaren i sitt förvridna sinne tror sig försvara sin egen heder genom att mörda sin fru eller dotter.

  Det må vara dödsrubriker där brottslingar i storstadstriangeln mördar varandra. De är mig likgiltiga. Men, jag blir oerhört illa berörd där barn och kvinnor mördas av sin egen familj i en sorts ”hedersakt”.

  Det måste bli ett slut på det, NU.

  Samhället måste skydda dessa kvinnor och barn. Med samhälle menar jag inte bara myndigheter utan att alla medmänniskor som ser att någon far illa, måste ha kurage att upplysa polis och socialtjänst.

  Barnen kan vi ta hand om. Kvinnorna kan vi ta hand om. Men förövarna som vägrar inlemma sig i vår kultur, får avtjäna sitt straff i sitt hemland (där sådana avtal finns), för att aldrig mer återvända.

 12. metusalem skriver:

  petermadison kan möjligen ligga avsevärt före oss andra vad gäller kommunikation människor och länder emellan. Kanske, kanske någon gång i framtiden sitter de styrande i världen vid sin terminal och utbyter tankar med alla som man önskar runt vår värld. Tankar, känslor od. finns registrerat i realtid, och alla relevanta data finns tillgängliga.

  Den fina och dyra maten behövs inte, några piller varje morgon kanske. Men denna skrämmande, eller glada framtidsvy är inte för handen i dag. Den som vill göra nytta för sitt land eller företag bör bege sig till den som man vill utväxla idéer och produkter med.

  Jag tycker det är otroligt tramsigt att lägga vikt vid att Carl Bildt faktiskt intar måltider under sina kontaktskapande resor. Att han inte i detalj informerar om alla allt han har iakttagit skall vi vara tacksamma för. Tyst diplomati blandat med officiella uttalande bör nog fortfarande vara en ledstjärna

 13. skormsjustice skriver:

  Ja det är ju intressant hur man säljer vapen till saudierna och fördömmer President assad och hans krig mot alquaida.
  Det det blir så när sjuklöver dikterar.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Idag fanns här mycket att läsa.
  Hur man kan missunna utrikesministern mat på sina resor har jag svårt att förstå.
  Det är ju inte ens så att han får äta maten i lugn och ro, det är ju alltid arbete under måltiderna.

  Att vi i västvärlden väljer och vrakar mellan vilka diktaturer som är OK och vilka som inte är det har även förvånat mig.
  Ordet demokrati riskerar att bli urholkat om vi inte är konsekventa.
  Det känns mer som att vi har goda förbindelser med de stater som kan gynna oss ekonomiskt.
  Kanske inget fel det, men, då är det det man ska säga..och inte svamla om demokrati !

  Hulda, Det är fruktansvärt med dessa mord och misshandelsfall.
  Jag tror att det är vi ”vanliga” människor som får visa att detta är åt h-vete genom massiva sammankomster med mediabevakning.

  Det måste förebyggas.
  Att kasta ut mördare kan möjligen göra det billigare för Sverige, men, det är ju för sent när skadan redan skett.

  Hoppas att någon drar igång en manifestation mot detta våld.
  Själv är jag en för dålig organisatör.

 15. bildterberg skriver:

  Engagemanget i ASEAN kan möjligen ha något att göra
  med den upptrappning av verksamhet där som på sistone
  har ökat märkbart i omfattning:

%d bloggare gillar detta: