Två viktiga ljuspunkter

STOCKHOLM: Återkomsten till fäderneslandet i dag blev lätt chockartat när man möttes av blötsnö i mängder i huvudstaden.

Men vi får hoppas att ordningen återställs relativt snart, och att någon form av vår vill återkomma.

Den kommer att vara mycket välkommen.

Annars har detta varit en dag med betydelsefulla ljuspunkter.

Från Syrien talar informationen om ett väsentligt lugnare om än inte helt lugnt läge.

Och i New York har säkerhetsrådet nu fattat beslut om den första observatörsstyrka som ju nu måste komma på plats mycket snabbt.

Beslutet var enhälligt, och visade att det nu finns en internationell enighet bakom ansträngningarna.

Den tror jag är en förutsättning för att det skall vara möjligt att successivt trycka tillbaka repressionen och våldet och inleda den nödvändiga men svåra politiska processen. 

Dagens andra ljuspunkt kom från Istanbul.

Samtalen där med Iran om den nukleära frågan kom att föras i konstruktiv anda, och att man kommit överens om ett nytt möte redan den 23 maj i Bagdad visar att det finns en möjlighet till framsteg. 

Därmed på intet sätt sagt att problemen är ur världen. Sakfrågorna återstår.

Men de utgångspunkter som Catherine Ashton angav vid sin avslutande presskonferens visar att det finns gemensamma utgångspunkter som borde kunna föra samtalen framåt mot praktiska lösningar.

Alldeles säkert kommer den process som inletts i dag att gå igenom sina kriser, och vi kommer att se rubriker om att de närmar sig sammanbrott. Det ligger lite i sakens natur.

Men det viktigaste i dag är att det i konstruktiv anda inletts en diplomatisk process i en fråga där det på sina håll dunkades på krigstrummorna rätt flitigt för några månader sedan.

 

38 Responses to Två viktiga ljuspunkter

 1. Jon Reina skriver:

  Du er et godt og positivt menneske, du Carl Bildt. Men dessverre er jeg redd at du lett kan bråvokne i den rosenrøde skyen du omgir deg med når det gjelder det å forhandle med Iran….

 2. bildterberg skriver:

  Kommentarer om mötet i Istanbul:

 3. bildterberg skriver:

  Fler kommentarer:

 4. spanaren skriver:

  Länkar till ”STRATFOR” som har en artikel om Iran som
  kanske är av intresse här….

  http://www.stratfor.com/weekly/irans-strategy

  Vad gäller utrikesministerns inlägg läser jag in att Bildt är
  oroad för en våldsutveckling väl medveten om vad denna
  kan komma att innebära även för vår del efter de senaste
  två årtiondenas svenska försvars/säkerhetspolitik.

  Ryssland är tydligen det land som bestämmer utvecklingen
  i Syrien. I den reviderade plan som Ryssland framtvingade
  står det att regeringsstyrkorna och upprorsmännen skall
  behandlas lika och att det är den nuvarande lagliga regeringen
  som äger att bestämma om FN-styrkans sammansättning mm.

  Samtidigt meddelas på ryska RIA att ryska örlogsfartyg ur
  Svarta Havsflottan skall patrullera utanför den syriska kusten
  tills vidare. Jämfört med USAs hangarfartygsstridsgrupper
  är dessa fartyg självklart bara en ”snubbeltråd” jämförbara
  med NATO:s styrkor i Baltikum……

  bilterberg

  Enligt min mening är ryska ”Russia Today” och amerikanska
  ”Foxnews” objektiva jämfört med iranska ”PRESSTV” och
  den iranska TV-kanalen IRNN (finns som tillval på COMHEM)
  när det gäller rapporteringen från Mellan Östern.

  Vad gäller Al-Jazeera är dess rapportering vad gäller Syrien
  vinklad eftersom Qatar är närmast krigförande på ”västsidan”.

  Rapporteringen från andra konfliktområden anser undertecknad
  Al Jazeera (English) vara objektiv jämfört med tex CNN.

  Detta en parantes här med anledning av ditt inlägg i en
  annan tråd.

  Vi bör kanske för trovärdighetens skull länka till välkända
  OSI-källor som tex ”STRATFOR”…….

 5. spanaren skriver:

  Ref mitt ovan (06:26)

  Så här ser överenskommelsen i UNSC om Syrien ut
  ur rysk synvinkel.

  Är det något som inte stämmer med verkligheten?

  http://rt.com/news/security-council-observers-syria-062/

 6. Jon Reina skriver:

  Jeg synes analysen om leget i Syria som spanaren skrev herover gir et meget nyansert og korrekt bilde av hvordan verden oppfatter borgerkrigen i Syria i dag.
  Samtidig har spanare også truffet ”mitt-i-blinken” når der gjelder verdenspressens noe ulike stillingstagen til denne konflikten.

  Jeg kan derfor bare si: at jeg tiltredere spanarens analyse 100%…:-)

 7. Per Fredö skriver:

  FN-resolutionen angående observatörer, som ska kontrollera att föga trovärdiga vapenvilan inte blir bruten kan mycket val bygga på illusioner.
  Kofi Assans 6-punktsplan är det nye nu tal om. Det gäller också några krav på att el-Assad ska avgå.
  Han motiverar ännu sitt våld med att den är riktat mot terrorister och därför legitim.
  Den politiska censuren visar sig såtillvida att några journalister utifrån inte får komma in i Syrien för att där bevaka händelseutvecklingen.
  Bra om vårt land kan delta om nu el-Assad går med på att släppa in
  observatörer.
  Ryssland är förstås ännu Syriens främsta stöttepelare.
  Å andra sidan utöver Ryssland nu en viss press på el-Assad, som han i längden inte kan negligera.

 8. Jon Reina skriver:

  Jeg skal gi Per rett i at våpenhvilen i Syria er ganske skjör. Men ut fra rde apporter som hittil ha fremkommet – så fungerer den jo faktisk.
  Og det er akkurat hva jeg flere ganger tidligere både har spådd og påpekt….

  At Russland kom over på (vestlig sett) den rette banesiden så sent som de gjorde, tar jeg som et tegn på at landet först ville få Iran til å slutte å forsyne opprörerne med penger og våpen. For du er vel klar over at oppröret i Syria hadde dödd ut for lenge siden- om ikke Iran hadde gitt dem forsyninger ti å fortsette…

 9. spanaren skriver:

  Ryssland har lyckats få alla önskemål och ”regime change”
  i Syrien bortagna ur den FN-resolution som gäller nu och
  kommer troligen att med sitt VETO i UNSC stoppa alla
  försök från USA/NATO att genomföra en sk ”färgrevolution”
  med stöd av en högljudd minoritet i landet där tydligen
  majoriteten av befolkningen är antingen neutral eller stödjer
  den lagliga regeringen.

  Återstår alternativet för USA/NATO att med militära medel
  söka nedkämpa den syriska krigsmakten något som
  ”papperstigern” EU/NATO troligen är oförmöget att göra.
  Syriska fjärrluftvärnet har ryska S-300 missiler som är
  modernare än amerikanska ”Patriot”. De senaste ännu
  effektivare ryska S-400 har ännu inte exporterats men finns
  naturligtvis på förband i den ryska krigsmakten om utvecklingen
  blir som ”Jamestown” förutspår.
  Vad blir reaktionen i USA -för att inte tala om EU/NATO- vid
  kanske 50% förluster av insatt stridsflyg?
  Syrien är inte Irak eller Libyen……

  Kanske förespråkarna för ”färgrevolution” i Syrien och Iran
  bör skänka en tanke åt vad framtiden då kan föra med sig.

  Vår utrikesminister verkar enligt min uppfattning ta avstånd
  från militära lösningar. Vad har FRA/MUST meddelat Bildt?

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39228&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=a8c90828fa84c3e274d92e18765d9e1c

 10. spanaren skriver:

  Jon Reina

  Tack för den positiva kommentaren till mitt första inlägg
  idag.

  Nog är det väl wahabiterna i Saudiarabien som ekonomiskt
  och kanske även med vapen och manskap stödjer de
  syriska upprormännen/fanflyktingarna?

  Iran och Syrien är ju sedan länge allierade……

 11. Jon Reina skriver:

  Spanaren, jeg sier meg også klart enig i ditt nest siste innlegg. Imidlertid er jeg mer tvilsom på hvor mye wahabiterne i Saudi Arabia bidrar til å støtte opp om den syriske opprørshæren?
  Wahabiterne er salafister og derved en del av den sunnimuslimske rørelsen.

  Nå er det sikkert grunn til å gruble mye over hvor langt Saudi Arabia vil gå for å styrke sin stillig som arabisk ledernasjon. Men det å støtte iranstyrte ”prosjekter” som nærmest bare er ute etter å styrke den shimuslimske rørelsen – er vel å strekke strikken litt i lengste laget?

 12. Per Fredö skriver:

  Jon
  Ja, att Iran har funnits med i bakgrunden, dold dessvärre när massmedia analyserat och rapporterat i sina nyheter om hur el-Assad agerat, är riktigt.
  Däremot tror jag inte att det varit avgörande för hans strategi.
  Hans terrorpolitik har varit hans egen och detta med stöd från Ryssland.
  Sådant som avser FN-resolutioner, Arabförbundets agerande och likaså en helt genomförd 6-punktsplan har han kunnat räkna med ryskt stöd.
  Det finns förvisso hökar som omedelbart och kraftfullt vill ha ett militärt ingripande.
  Det är däremot i nuläget inte att förespråka.
  Diplomatin, sanktionerna, den nya FN-resolutionen -vad den nu kommer att resultera i- ska ha företräde.
  Vi står också inför ett presidentval i USA. Amerikanarna vill absolut inte att landet ska ge sig in i ännu ett krig.
  Ingen av kandidaterna kan bortse från detta. USA minskar också sina militära utgifterr och ska nu också ta sina trupper hem från Afganistan.

  Och vem vågar egentligen i detta fall utmana ryssarna?

 13. spanaren skriver:

  Jon Reina

  Vi är överens om att det som nu pågår i Mellan Östern
  -inte bara i Syrien- är en kamp om vem som skall vara
  den dominerande stormakten i området när USA dragit
  sig ur och lägger tyngdpunkten av sina minskande militära
  resurser i Stilla Havsområdet. Den av shia-muslimer ledda
  syriska krigsmakten och Hisbollah-gerillan i Libanon är Irans
  förlängda arm i Levanten.

  Är det ett israeliskt intresse att Syrien blir ett nytt Libyen
  samtidigt som Egypten blir styrt av ”Brödraskapet” och
  salafisterna.

  Sedan Yom Kippur-kriget har det inte varit krig direkt
  mellan Syrien och Israel – bara genom ombud.
  Är det måhända så att det med tanke på erfarenheterna
  från Yom Kippur det finns en ömsesidig respekt?
  Israel nedkämpade Syrien efter det att förstärkningar
  erhållits från sydfronten när det stod klart att egyptiska
  krigsmakten vägrade rycka längre österut i Sina än
  vad som kunde täckas av det ”ryska” luftvärnet vid Suezkanalen.

  Kan det vara så att Saudiarabien planerar för tiden när
  Väst tvingats lämna området av ekonomiska/militära skäl?

  Som jag ser det är drömmarna -inte minst här- om ett
  ”västdemokratiskt” Mellan Östern som anammar våra
  Judeo-kristna värderingar inget annat än drömmerier
  liknande vår svenska säkerhetspolitik som baserar sig
  på historiens slut 1989 och det påföljande utbrottet av
  ”den eviga freden” i vår del av världen….

  Vi borde kanske bekymra oss mer för vad som händer
  i vår del av världen och mindre för alla ”långtbortistan”
  som vi inte kan påverka…..
  Norge behåller selektiv värnplikt och ökar sin försvarsbudget.
  Varför gör Ni det – det råder ju evig fred?

  Vem blir den allt dominerande militära ”Stormakten” –
  som vi, när Sverige fortfarande organiserade ett militärt försvar,kallade Ryssland – efter det amerikanska uttåget
  ur vår del av världen?

  Nu är det ju så att militär förmåga inte innebär att detta
  även blir den förda politiken – bara att möjligheten finns.

 14. spanaren skriver:

  ”STRATFOR” är som sagt en av världens mest anlitade
  företag i branschen som används av inte bara globala
  företagskoncerner utan även många länders säkerhetstjänster
  – inte bara den amerikanska.

  Skrivs det något i WIKILEAK-källan som strider mot vad
  bla undertecknad skrivit om Syrien?

  Russia Today har en artikel om krigföringsförmågan hos
  EU/NATO – naturligtvis ur rysk synvinkel.

  Ligger det måhända inte något i vad RT skriver trots vinklingen?

  http://rt.com/news/libya-campaign-nato-report-084/

 15. bildterberg skriver:

  Stratfor bibehåller sin integritet och trovärdighet även efter
  Wikileaks avslöjanden. Där finns heller inga motsägelser eller tvivelaktigheter gällande rapporteringen från Syrien.

  RT har även för mig hög grad av trovärdighet. När det
  gäller PressTV kan jag väl hålla med om att ”propagandaindex”
  är icke försumbart men i det avseendet förbleknar det dock
  i jämförelse med de flesta ”västmedia”.

 16. Jon Reina skriver:

  Tiltredes med respekt…

  Förtsett å skrive slik du gjör du spnaren – så slipper jeg…:-)

 17. un2here skriver:

  spanaren skriver: – drömmarna -inte minst här- om ett
  ”västdemokratiskt” Mellan Östern som anammar våra
  Judeo-kristna värderingar inget annat än drömmerier

  Givetvis, eftersom det enda land som har ”anammat” Judeo-kristna värderingar i MÖ är Palestina/Israel, dvs att vad du pratar om är invasion, apartheid, fördrivning och konfiskation av land och egendomar – rena mardrömmen för de som bo där.

 18. un2here skriver:

  spanaren skriver: – drömmarna -inte minst här- om ett ”västdemokratiskt” Mellan Östern som anammar våra Judeo-kristna värderingar inget annat än drömmerier

  Givetvis, eftersom det enda land som har ”anammat” Judeo-kristna värderingar i MÖ är Palestina/Israel, dvs att vad du pratar om är invasion, apartheid, fördrivning och konfiskation av land och egendomar – rena mardrömmen för de som bo där.

 19. gruelse skriver:

  Eftersom jag är motståndare till kristendomsutrotning i Arabvärlden, hoppas jag att regeringstrupperna kan besegra rebellerna i Syrien.

  Bland rebellerna finns en misstro till det relativt sekulariserade styret i Syrien, under vilket den kristna minoriteten kan leva. Om däremot rebellerna skulle få makten i Syrien är sannolikheten stor att sharialagar införs och förföljelser av kristna kommer till stånd.

  Då det förekommer uppgifter på att regeringstrupperna använder bepansrade fordon i striderna, hoppas jag innerligt att UD och svenska myndigheter har skrivit in en klausul i export/samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien, som förhindrar att den svenska pansarvärnsroboten BILL kan komma att användas av rebellerna.

  Enligt Der Spiegel anser den saudiske utrikesministern att det är en plikt att beväpna rebellerna.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,825135,00.html

 20. flyktingar skriver:

  un2here

  det är synd om araberna. Var de än bor så genomlever de en mardröm.

  Kunde man inte rösta igenom i FN att araberna fick sitt eget land?

  Saudiarabien eller Jordanien eller Syrien eller Egypten kunde väl fungera…

  Vad menar du?

  Är alla dessa länder där de lider så, varifrån så många arabiska flyktingar årligen flyr, redan arabiska?

  Araber flyr från arabländer? Stackars araberna.

 21. spanaren skriver:

  gruelse,

  Tror Gruelse inte heller att ”västdemokrati” kommer att införas
  i Syrien om den nuvarande statsledningen tvingas bort med
  militära medel?

  Hur blev det i ”diktaturerna” Irak, Egypten och Libyen när den
  rådande samhällsordningen störtades och den i stort sett
  sekulära ordningen ersätts av olika islamister.
  Utrikesministern i Iraks sista självständiga regering var kristen…

  Noterar att ”Spiegel” använder samma grova vokabulär vad
  gäller upprorsmännen i Syrien som undertecknad på dessa sidor.

  Aufständischen, Rebellen, Deserteure medan den lagliga
  regeringens styrkor benämns regulär Armee.
  Kanske ”Spiegels” språkbruk kunde vara ett föredöme för
  vår inhemska mediepropaganda som är lika objektiv
  som Foxnews -enligt min mening

  Om Turkiet av USA tvingas angripa Syrien är det givet att
  den turkiska krigsmakten förmår att liksom Israel i Yom Kippur
  slutligen efter stora förluster tåga mot Damaskus?

  Om inte skall EU/NATO då ingripa med flyg och riskera
  kanske 50% förluster när Syrien sätter in närluftvärn ”Buk”
  och fjärrluftvärn S-300 (med rysk eller iransk bemanning?).
  Det gick RYKTEN efter det stora ryska flottbesöket i vintras.

  Vi skall kanske inte längre räkna med USA i alla lägen varken
  i Mellan Östern eller i vårt eget närområde om det inte helt
  är ett geopolitiskt intresse för ”Stormakt Blå”.

  un2here

  Skall vi för en gångs skull avstå från evighetsdiskussionen
  om den israelisk/arabiska konflikten som pågått sedan
  pyramiderna byggdes och inte får någon lösning om det
  inte blir en ny ”Babylonisk fångenskap” för ett besegrat
  Israel…..

 22. flyktingar skriver:

  spanaren

  va’då babylonska fångenskapen. Det blir inget av med ett nytt babylonskt fångenskap. Istället kommer Israel att stoppa alla babylonier i Gaza. stackars araberna.

 23. spanaren skriver:

  flyktingar

  Det var bara ett försök att förhindra att även detta meningsutbyte
  urartar i den Israel/Palestina debatt som kanske inte bara undertecknad är utled på…..

  Vi svenskar har ett gammalt ordstäv som kanske är något
  att fundera på….

  ”Det är aldrig ens fel att två träter”

 24. flyktingar skriver:

  spanaren

  Du har rätt i att det inte är bara arabernas fel att araberna träter.

  Jag kan den där om att ”Det är synd om människorna” ur ett drama av svensken August Strindberg.

  Nu undrar jag om det finns något gammalt svenskt ordstäv om att det är synd om araberna oavsett vem av dem som är missdådaren?

 25. un2here skriver:

  spanaren skriver: – Israelisk/arabiska konflikten som pågått sedan pyramiderna byggdes

  Du är full av skit, spanaren, låt oss diskutera det istället: Israel fanns inte då pyramiderna byggdes och konflikten har inte pågått längre än sedan -20:talet ungefär, ett litet hundratal år alltså.


  ” Om man upprepar en fet lögn tillräckligt många gånger … blir det ett irritationsmoment.”

 26. spanaren skriver:

  un2here

  Min historiebok om vad som idag kallas Mellan Östern börjar
  för flera tusen år sedan inte för hundra år sedan då majoriteten
  av befolkningen i området var turkar
  – medborgare i Ottomanska Riket.

  Dagens konstlade nationalstater är resultatet av vad som
  beslutades av segrarmakterna i VK1 och uprrättandet av
  Israel av segrarmakterna i VK2 – inkl. Sovjetunionen.

  Pyramiderna byggdes förvisson inte av araber utan av den
  faraoniska Stormakten i vars befolkning och även statsledning
  (Moses) judarna var en del.

  Arabernas avtryck i världshistorien börjar med genom en
  erövring av delar av den dåtida kristna världen – i huvudsak
  men inte alltid genom en sk svärdsmission.

  Jag har inget emot konstruktiv kritik av mina åsikter som tex
  tidigare framförts vad gäller Ryssland av signaturen ”Tsolin”
  men undanber mig personliga påhopp.

  Klart slut.

  bildterberg

  Tack för ännu en intressant artikel från din amerikanska källa.

 27. bildterberg skriver:

  spanaren:
  Jag förmodar att du redan har följt en av länkarna i den artikeln
  till följande ganska långa men icke desto mindre intressanta
  artikel med fler detaljer om bakgrunden till Mubaraks ”avgång”:

  http://tarpley.net/2011/02/18/mubarak-toppled-by-cia-because-he-opposed-us-plans-for-war-with-iran/

  Observera att artikeln är skriven så pass tidigt som 2011.02.18.

 28. spanaren skriver:

  bildterberg.

  Mycket intressant artikel från din regimkritiska amerikanska
  källa…….

  Själv skrev jag när hysterin var som störst under den gröna
  ”färgrevolutionen” i Teheran att:

  Överklassungdomarna i norra Teheran är inte det iranska
  folket.

  Var detta helt gripet ur luften?

  Utrikesministern har nu gjort ett inlägg som delvis handlar
  om min käpphäst – Ryssland och dess intressesfär.
  Återkommer om det finns intresse för ett meningsutbyte om
  bla Vitryssland

 29. spanaren skriver:

  Tyska ”Spiegel” har en artikel om Turkiet som kanske är
  av intresse……

  Är vår utrikesminister, förblindad av drömmen om den eviga
  freden i Fukuyamas version av NWO, förd bakom ljuset
  medan Tyskland och Frankrike varande de större makterna
  inom EU ser Turkiets neo-ottomanska agenda
  – kanske inte bara i Mellan Östern?

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,827480,00.html

 30. bildterberg skriver:

  Här är ytterligare en vinkling av den ”neo-ottomanska agendan”:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30328

 31. spanaren skriver:

  ”STRATFOR” har idag en artikel om Turkiet som kanske
  är av intresse för läsekretsen.

  http://www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy

 32. gruelse skriver:

  Spanaren 17:53 15 april,
  Demokratibegreppet har för olika människor och kulturer olika innebörd. Särskilt blir avvikelsen – vad som menas med demokrati – monumental mellan välmenande, inte alltför begåvade västerlännningar och fundamentalistiska muslimer.

  Inte minst kommer detta till uttryck i den Hamasstyrda Gazaremsan. Hamas, som jag anser vara en fundamentalistisk muslimsk organisation, har fått sitt mandat från en folkomröstning, vilket i sig är ett oavvisligt inslag i en demokrati. Hamas har därigenom också uttytt att de har fått mandat att utföra terrorhandlingar, såsom självmordsbombning, gentemot Israel samt att få förfölja otrogna enligt islamsk sed.

  Folkomröstningen sågs också med välvilliga ögon av EU:s maktmänniskor, men inte resultatet av Hamas förda politik. För att påverka Hamas i för EU rätt riktning, införde EU sanktioner gentemot den Hamasstyrda Gazaremsan. Hamas har haft svårt att förstå sanktionerna, varför deras aversion mot det ”västerländska” har växt. I botten av denna solkiga historia ligger bl.a. en divergerande tolkning av demokratibegreppet.

  Att det muslimska brödraskapet oväntat höjde demokratibegreppet till skyarna, när det ambulerande gyckelsällskapet satte upp det populistiska taskspelet ”Arabisk vår” i Egypten, beror troligen på att det därmed får sanktion av västvärlden för att kunna utföra majoritetens förtryck av minoriteten – de kristna kopterna.

  Västerländsk demokrati är nog inte alla gånger det mest optimala styrelseskicket i multikulturella stater i Arabvärlden, såsom Syrien, utan troligen en sekulär, upplyst despot som kan hålla alla landets disparata minoriteter i herrans tukt och förmaning. Därför vore det synd för kristenheten om de al-Qaidainfluerade rebellerna, med benäget bistånd av västerländsk kulturmarxism och under beskydd av västerländsk demokrati, lyckades störta Assad och få makten i Syrien. Fallet Libyen förskräcker!

  Mitt intryck är att tyskspråkiga ”Der Spiegel”, till skillnad från merparten av svensk massmedia, uppvisar en högre nivå i fråga om journalistik och objektivitet. Detta blev särskilt tydligt under inbördeskriget i Libyen.

 33. kris08 skriver:

  ”Hamas har haft svårt att förstå sanktionerna, varför deras aversion mot det ”västerländska” har växt.”

  Kan nog vara lite svårt att förstå varför den angripna parten (1500 döda bara i Gaza-”kriget”) utsätts för total isolering medan angriparen åtnjuter bästa tänkbara förbindelser…

  ”Herrans tukt och förmaning”?
  Vacker beskrivning av 10 000 döda (hittills)!

  Visst ska man kritiskt granska rebellerna och deras supportrar, men ska man verkligen sitta passiv inför slakten och hoppas att det ska uppstå en rörelse av pacifistiska idealister utan minsta kontakt med omvärlden?

%d bloggare gillar detta: