Stöd till Island

STOCKHOLM: Arbetsdag här hemma med åtskilligt att ta tag såväl efter min resa som före kommande uppgifter och dessutom med anledning av vad som händer här hemma.

Två interpellationsdebatter i riksdagen hanns dessutom med.

En av dem – det var Karin Åström som ställt frågan – handlade om information från Ryssland i samband med branden ombord på en rysk strategisk atomubåt i Murmansk den 29 december.

Jag kunde inte se att Ryssland brutit mot några av de avtal vi har, och sade dessutom att de bedömningar som ansvariga myndigheter gjort av möjliga risker varit tämligen lugnande.

Men självfallet var det bra att frågan ställdes, och att vi på detta sätt fick möjlighet att diskutera den.

På eftermiddagen hann jag också med ett samtal med min isländske kollega Össur Skarphéðinsson om läget i förhandlingarna om medlemskap i EU.

Successivt går det allt bättre för Island också när det gäller ekonomin, och det är självfallet att det gläder oss.

Och vad gäller EU-förhandlingarna handlar det nu om att öppna det känsliga kapitlet om fiskeripolitik. Här finns det en misstanke om att en del medlemsstater vill kasta in olika krav och ståndpunkter som går tydligt utöver vad som krävs och är normalt i sammanhang som dessa.

Det säger sig självt att vi inte tycker att det är acceptabelt. Samma regler skall gälla för alla – vare sig mer eller mindre.

Annars ägnar jag mig åt att försöka spåra min väska som något flygbolag eller någon flygplats lyckades att slarva bort på flygningen från Beirut via Rom hem till Stockholm i går.

Hitintills inget livstecken alls från vare sig bagage eller flygbolag.

Irriterande. Minst sagt.

4 Responses to Stöd till Island

 1. Tony Granbäck skriver:

  Carl Bildts ”utlandstjänst” är att hålla Bildt borta från Reinfeldt så långt och länge det är möjligt. Bildt är ingen Borg precis.

 2. Jon Reina skriver:

  Grunnet finanskrisen og problemene Island gjennomlevde grunnet denne, er det vel helt naturlig at Islands regjering sender en formell söknad om medlemskap i EU. Men sett fra det islandske folkets side, er vel denne søknaden å regne som stein dødfødt fra starten av?

  Saaken er jo den at selv ikke styrtrike lille Norge kan oppviser mer motstand mot EU-medlemskap, enn folket på Island,
  Og i Norge er altså drøye 70% imot et EU-medlemskap…

  Island som EU-medlem – in your dream…..

 3. gruelse skriver:

  Jag har lärt känna det isländska folket som klokt, upplyst, frihetsälskande och fosterlandskärt. Därför skulle jag bli extremt förvånad om islänningarna i en riktigt genomförd folkomröstningen skulle säga ja till ett EU-medlemskap.

  Uppenbarligen är intresset bland alltingsledamöter inte fullt lika negativt till ett EU-medlemskap. Men det är av mer av egoistiska skäl. Det finns nämligen ett uppdämt behov att resa utomlands bland alltingsledamöter, och även bland islänningar i gemen. Genom ett EU-medlemskap kan alltingsledmöterna resa utomlands betydligt oftare.

  Att alltingsledamöterna alienerar sig från folkviljan i fråga om EU, märktes t.ex. när Alltinget ville gå med på de ofördelaktiga betalningskraven med ockerräntor, som Storbritannien och Holland ställde i samband med Icesavekonkursen.

  Den isländska presidenten, vars mandat utgår från folket, ansåg att Alltinget i denna fråga inte handlade med det isländska folkets bästa för ögonen. Därför utövade han sitt demokratiskt erhållna ämbete, och hänsköt frågan till en folkomröstning, som resulterade i att islänningarna sa nej till att betala ockerräntorna.

  Att den demokratiskt valde, isländske presidenten fullföljde sin plikt enligt den isländska författningen, gjorde folkpartisten Carl B Hamilton topp tunnor rasande, vilket visas på hans blogg Hamiltons blandning 2011-04-10.

 4. Hej Gruelse, jag hoppas jag med att Island inte går med i EU.
  Lösningen på världens problem är inte att mer makt hamnar hos en elit långt bort från folket, utan att snarare folket får mer makt genom direktdemokrati över internet i form av ett folkets veto-funktion.

  När folkmajoriteten har loggat in och klickat NEJ, så ska det vara NEJ oavsett vad politiker har kommit överens med andra om i EU.
  All makt utgår ifrån folket, inte ifrån politikerna, men politikerna vill hålla vårt inflytande på så minimal nivå som möjligt.

  Vi ska helst bara rösta på dom var fjärde år, så att deras cirkus-herrskapsfasoner får legitimitet
  (så de kan fortsätta gå emot folket i små och stora frågor, och höja sina egna löner utan att fråga uppdragsgivaren folket)

  och sen ska vi helst bli tårögda av tacksamhet om vi får en sekunds uppmärksamhet, trots att de ska vara folkets tjänare, istället kan fortsätta att bete sig som våra herrar.

  Vidare har de skuldsatt samhället av ren inkompetens, genom att låna pengar av bankerna som skapar pengar ur tomma intet.

  De har skuldsatt samhället och lösningen är pengar som skapats utan skuld. Jag kommer att kontakta Stefan Ingves, riksbankschefen, och medela honom att han med kollegor är skyldiga till att ha fört folket bakom ljuset, och att jag ska ta detta till riksåklagaren.

  Reporäntan saknar betydelse för bolåneräntorna, och anledningen är att bankerna inte behöver låna av Riksbanken. De får skapa pengar ur tomma intet,

  Se Bill Still intervjuas av finansreportern Max Keiser.

  Bill Still har gjort dokumentärfilmer om hur pengar skapas och om Federal Reserve
  The money masters

  The secrets of Oz

  Max Keiser är en f.d. trader, och innehar ett patent inom ekonomi. Detta patenetet är implementerat i en site som heter Hollywood Stock Exchange.
  http://www.hsx.com/

%d bloggare gillar detta: