Hemma igen

STOCKHOLM: Så är jag hemma igen efter en vecka i Bryssel, Seoul och Beirut på varierande uppdrag och med varierande frågor.

Hemkommen kan jag inte annat än beklaga Sten Tolgfors beslut att avgå som försvarsminister. 

Och det även om jag har stor respekt för de skäl för sitt beslut han redovisade.

I media kommer man säkert att se detta som en funktion av den ihärdighet med media – vissa mer, andra mindre -gett olika misstänkliggöranden om samarbetet med Saudiarabien prioritet över mycket annat i nyhetsförmedling under de senaste veckorna.

Men i den frågan kvarstår faktum: det handlade om ett fullföljande av ett offentligt redovisat och diskuterat regeringsavtal från 2005 som i sin tur förefaller att vara en följd av ett i laga ordning givet exporttillstånd 2002.

Och även om detta för tillbaka till en annan regerings ansvar tillhör det svensk ordning att avtal ingångna med andra länder respekteras. 

Annars förlorar Sverige trovärdighet som nation. 

Och ingen har kunnat hävda att regeringen i allmänhet och Sten Tolgfors i synnerhet gjort någonting som inte varit inom ramen för detta avtal och i enlighet med de regler och principer som gäller.

Jag såg att Ekot på sin hemsida redovisat detta som ”skandalen som skakade Sverige”. 

Nåja, var ”skandalen” finns är nog inte alldeles klart, och att det ”skakat Sverige” visar nog på en viss självöverskattning.

Men för detta fick nu Sten Tolgfors orättvist klä skott. 

Men det skall inte glömmas att hans tid som försvarsminister har inneburit en avgörande förändring och anpassning av vårt försvar till ny tids nya krav. 

Den förändringen är förvisso inte fullbordad, och säkert kommer den att ställas inför nya utmaningar, men det var Sten Tolgfors som lade fast, förankrade och började genomföra den.

Få försvarsministrar har faktiskt åstadkommit mera. Han har anledning att vara nöjd med vad han uträttade.

Själv har jag under de senaste dygnen haft utvecklingen i Syrien högst upp på min agenda, och då kommer det att förbli under i alla fall de närmaste dagarna.

På söndag samlas ju den s k vängruppen för Syriens folk till möte i Istanbul. Och innan dess finns det åtskilligt som måste klaras ut.

På sina håll ser jag att det vädras skepsis mot den sexpunktsplan som Kofi Annan nu fått i alla fall allmän accept för av regimen i Damaskus. Man vekar tro att det finns några enkla och okomplicerade genvägar till förändring och demokratisering av Syrien.

I nästa vecka är det 20 år sedan det förödande kriget i Bosnien bröt ut på allvar. 

Över 100.000 människor skulle komma att förlora livet och miljoner drivas på flykt innan det efter tre och ett halvt år av krig var möjligt att sluta fred.

Inte sällan har jag reflekterat över om det hade varit  möjligt att förhindra det kriget och allt det lidandet.

De diplomatiska ansträngningarna hade i mars 1992 lett fram till en överenskommelse om ett ramavtal för ett nytt Bosnien som inte löste ut alla detaljer men som gav en fredlig väg framåt.

Historien om varför detta avtal övergavs eller bröt samman är fortfarande smärtsamt kontroversiell. Ord står mot ord. Och de som verkligen skulle kunna vittna finns alla inte längre.

Men i grunden handlade det om att det fanns de som ansåg att avtalet inte var tillräckligt tydligt och tillräckligt bra, och att det fanns en enklare väg att gå.

Därmed bröt det bosniska kriget ut på allvar – och få kunde nog föreställa sig att det skulle bli så fasansfullt långvarigt som blev fallet.

När denna diplomatiska möjlighet skjutits ner skulle det dröja mer än ett år innan nästa blev möjlig, och också denna havererade inte minst på internationell oenighet.

Sedan följde ytterligare ett år när internationella fredsansträngningar fortsatte att förlamas av olika åsikter om hur de skulle skötas, och det var inte förrän  sommaren 1995 som det under trycket av en allt mer katastrofal situation blev möjligt att successivt samla alla internationella aktörer till ett gemensamt agerande.

Och det är bara när det finns solid och stark internationell enighet som det är möjligt att hantera situationer som denna.

Skillnaderna mellan Bosnien då och Syrien nu är åtskilliga fler än likheterna, men i just denna del tror jag det vore oklokt att glömma den plågsamma erfarenheten från för två decennier sedan.

Och av detta följer att jag nu ser det som alldeles avgörande att vi nu ger Kofi Annan och hans plan allt det stöd vi förmår. 

Den ger inte det omedelbara svaret på alla frågor, och  det finns förvisso skäl till djup skepsis om hur den kommer att respekteras av främst den brutala regimen i Damaskus. 

Ett misslyckande är fullt möjligt.

Men hans ansträngningar och plan är nu den bästa möjlighet vi har att undvika det helvete för landet och regionen som ett fullskaligt och långvarigt inbördeskrig skulle innebära. 

Och jag hoppas att den insikten kommer att delas av alla vi som kommer att samlas i Istanbul på söndag.

41 Responses to Hemma igen

 1. soldyrkan skriver:

  Jag tror att jag kan tala för hela det Svenska folket oavsett parti tillhörighet. Vi vill att Sverige ska stå för Fred Demokrati och rättvisa och inte korruption maktmissbruk samt smutsiga vapen affärer. Det rimmar dåligt mot hela den utrikespolitik som vi har fört och det vi står för. Mina tankar går till alla våra unga svenska kvinnor och män som bär vår fana och värderingar. Ska det äventyras av några penning kåta små påvar från en inre krets i Stockholm.

 2. nolies skriver:

  Man kan då undra hur många ingångna avtal som bröts då EU:s utrikesministrar enades om sanktioner riktade mot Irans oljeexport och att frysa centralbankens tillgångar.
  Där tillhör det tydligen inte svensk ordning att avtal ingångna med andra länder respekteras…

 3. Jon Reina skriver:

  Carl Bild har rett i at krigen i Bosinien og opprøret i Syria, mangler likheter.
  Av Bosinas snaue 4 millioner innbyggere ble over 100 000 drept eller avrettet under krigsårene, mens bare 9000 er drept på begge sider av konflikten under de 12 måneder opprøret i Syria har vart. Og Syria har altså drøye 22 millioner innbyggere, mens Bosnia har under 4 millioner…
  Konflikten i Bosnia skyldet at territoriet ville bryte ut av Jugoslavia og danne sin egen stat, mens opprørerne i Syria vil fjerne det sittende regimet for å innføre islamsk styresett og lovverk i landet.

  Og så noe ord om Sveriges utenriksminister Carl Bildt, som i flere tidligere debatter har blitt karaterisert som alt fra å være en tung og betydningsfull statsmann verdens ledere gjerne lytter til, til å være en ren nikkedukke nesten helt uten ære…
  Sanheten er vel at ingen utenriksminister fra små nordiske land kan regne med å få spille noen avgjørende rolle i internasjonal politikk. De vil laltid havne i skyggen til utenriksministrer fra større og mektigere land.

  De kan i beste fall kan de skape seg et navn som fredmegler. Men tross iherdige forsøk på denne fronten fra både svenske Carl Bildt og nordmennene Torvald Stoltenberg og Erik Solheim, så er det kun den tidligere finske presidenten, Martti Ahtisaari, som har klart å skape sef et navn i verden. Og i motsetning til Bildt, Stoltenberg og Solheim han har også fått Nobels Fredspris for sitt arbeide…
  Den eneste politikeren i hele Norden som har klart å skape seg et navn som nok ikke blir glemt på lenge internasjonalt, er faktisk Olof Palme.
  Og han likte i hvert fall undertegned særdeles dårlig…

 4. pimpe skriver:

  Men herregud – kan karln sluta tjata om Bosnien och balkan någon gång?! Bildt har fått detta på hjärnan som en mental fixering och fortsätter att älta det som en papegoja 20 år efteråt.
  Vi har våra egna problem, Bildt, här och idag – som Syrien till exempel. Vi skiter i vad som hände för två decennier sedan, respektera det och sluta trakassera bloggläsarna med ditt evinnerliga tjat om Jugoslaviens sönderfall för evigheter sedan!

 5. Bo W. Höglund skriver:

  En liten fundering om grunderna till detta bråk – är det inte så att det ursprungliga avtalet(tecknat av förra regeringen) behandlade i första hand Granatgevär Karl Gustav, ett, enkelt men bra, pansarvärnsvapen?
  Vapnet är ungefär ett förstärkt avloppsrör, försett med div riktmedel – så gammalt att tom. jag är utbildad på det!
  Utvecklad högteknologi för detta bör vara helt avsett för ammunitionen, rimligen bör den omskrikna vapenfabriken vara en ammunitionsfabrik för att kunna använda de sålda gevären, något som någon med minsta tänkbara intresse av vapenteknik borde kunna räkna ut?
  Kanske skulle nästa ”Krigsminister” kanske vara någon som iaf. kan hantera de vapen som försvaret säljer?

 6. oppti skriver:

  Saudiexporten skakade Sverige.
  Det gäller inte de Moskeer som Saudi sponsrar eller hur?
  Skall vi tala om dubbel dubbelmoral när granskningen av vad Saudi vill köpa och får köpa av oss, helt i linje med alla regler tar utrymme i media medan Wahabisterna fritt får bygga kyrkor i Sverige och stödja Imanernas indoktrinering av muslimer-I Sverige, inte granskas trots att hotbilden inte är helt inaktuellt.

 7. Tony Granbäck skriver:

  Av Carl Bildts ögonblicks analys av Saudi affären att döma så framstår det klart att han som Sten Tolgfors cyniskt lägger strålkastarljuset på 2005 års regeringsavtal med Saudiarabien, då det faktiska handlar mer om nutid tex förlängningen av avtalet 2010 och utlåning av pengar till bulvan företag, och vilka som skrivit under dom olika beslut.
  Och att Carl Bildt varit frånvarande märks när han negligerar omfattningen av affären med att citat

  – Nåja, var “skandalen” finns är nog inte alldeles klart, och att det “skakat Sverige” visar nog på en viss självöverskattning –

  Vill hävda att du Carl Bildt visar en stor underskattning av skandalen vilket du så småningom kommer att bli varse om.

 8. Kachina skriver:

  Skandal eller icke? Tja, i varje fall har det blivit för mycket av James Bond i utrikes avtal och för mycket Sopranos i inrikes affärsöverlåtelser.

  Det är kanske dags att börja leva i verkligheten istället för i The American Dream. Alltså,……glöm Thatcher, Reagan och Hollywoods bild av marknadsekonomin. Av deras samhällsbygge finns nu bara askan kvar från ”de brända pengarna”.

  Vi i Sverige har ett egenvärde som kännetecknas av hederlighet i affärer. Inte skall våra företrädare spela sin av regissören tilldelade roll i världssåpan, utan de skall leva ut våra kärnvärden. På så sätt bygger man hållbara relationer.

  Jag avstår från att bedöma vad som är rätt och fel i avtalet med Saudi. Det är för många regeringar inblandade och att nu Tolgfors blev sittande med Svarte Petter, är en logisk följd av förloppet. Men, halvsanningar och lögner, försöken att dölja, rädda ministern-operationer och 23 dagar ”skruvningar” i media, ger inget bra intryck. Lägg alla korten på bordet direkt, så slipper vi liknande drev i framtiden.

 9. Per Fredö skriver:

  Denna vapenaffärer med Saudiarabien har faktiskt tecknats i politisk enighet.
  Först sedan talet om svensk vapenfabrik kommit i dagern blev det modigt kamma in politiska poäng.
  Förutom ekot och Aftonbladet står miljöpartiets Fridolin i en klass för sig när han påstår att Sten Tolgfors ljugit svenska folket rakt i ansiktet.
  Samtidigt vill detta parti ha en granskning av vad som hänt, vilken blir så omfattande att den beräknas ta ett år i anspråk.
  Och miljöpartiet har inte eller krävt Sten Tolgfors avgång.
  Tala om dubbelmoral.
  Det står för övrigtinte ett ord i avtalet från 2005 om nån vapenfabrik. Däremot är det extraemt omfattande i övrigt.
  Det var sadierna som under hand aktualiserade detta och tryckte på.
  Om detta fått nån som helst relevans så hade naturligtvis socialdemokraterna blivit informerade och nåt beslut om en sådan extrem variant i svensk vapenexport hade aldrig kunnat ske utan deras samtyckte.
  Vi svenskar vill ge sken av att vi är världens dygdiaste människor.
  Men si det är vi inte när det gäller vapenaffärer.
  Det är myckel smussel bakom kulliserna. Det gäller partiernas, regeringarnas och vapnindustrins handlande.
  Utan broderligt snack och ibland också sånt som mutor och köp och motköp skulle det inte bli mycket av.
  Vi är inte heller nån större vapenexportör till Saudiearabien, kallat världens värsta diktatur utan det är USA, Storbritannien och Frankrike.
  Och utan detta grymma land skulle västvärlden stå sig slätt om den inte fick sin olja därifrån.
  Vad vi ändå kan hoppas på är en mer reformistisk utveckling i Saudiearabien och det finns faktiskt flera goda tecken på det.

 10. Jon Reina skriver:

  Hoi, hoi svensker, gå nå ikke av skaftet fordi regjeringen deres vil hjeple Sudi Arabia å bli en industrinasjon. Det er så umt at jeg nesten får vondt av det…

  Jeg mener Sverige burde være stolt over å ha fått oppdraget med å hjelpe Saudi Arabia med å bygge denne fabrikken. Husk at landet selv valgte å samarbeide med Sverige fremfor betydelig tyngere og nærmere allierte land, som England, Frankrike, Tyskland og USA.

  Ja da, jeg vet at det som har trigget debatten er at det ikke er en vilken som helst fabrikk, men en våpenfabrikk som skal bygges..
  Men husk at det her er snakk om å bygge en fabrikk som produserer tradisjonelle lettere våpen i stor skala for eksportmarkedet. Altså overhode ikke avanserte og høyteknologiske våpensystemer…

  Hvorfor Saudi Arabia har valgt å bygge denne type våpenfabrikk skyldes høyst trolig at de store, tunge våpenforbrukerne (USA, Kina, Russland og Nato)er deres tiltenkte kundegruppe. Det er nelig bare disse land som kan sikre voulumproduksjon.
  En sådan type helt konvensjonell våpenfabrikk burde derfor ikke opprøre noen, men behandles som hvilken som helst annen industrireisning…

  Huk at det nettopp er industrisatsning Saudi Arabia satser for fullt på om dagen. I de siste 50-60 årene (og helt frem til i våre dager) har nemlig landets besluttningstakere hatt gode dager siden landet har vært og enda er, verdens største oljenasjon.
  Tidligere har det altså ikke vært særlig grunn til å spytte i hendene og jobbe for industrirutvikling i dette landet, siden oljemilliardene hittil nesten har oversvømte landets statskasse…

  Det som har endret seg er at landet beslutningstakere nå har fått sjokkmeldingen om at landets oljeproduksjon har nådd sin topp (peak of oil) og at oljeproduksjonen i årene fremover gradvis ville avta for en dag i fremtiden, helt å slutte opp….

  Det var denne ubehagelige meldingen som fikk landets beslutningstakere til å erkjenne at tiden var moden forl å rette opp stolene sine fra sovestilligen de hadde hatt i mange ti-år, og starte å tenke industri..
  For uten olje var landets eneste målbare eksportprodukt, eksotiske fruker som dadler og lignende.

  Nå var det ikke bare manglende satsning på industri og næringsliv ellers, som Saudi Arabia manglet, men også industri- og næringslivskompetanse. Og deril kan tillegges at størstedelen av det som noe ironisk kan betegnes som landets arbeiderklasse, er dårlig utdannet og ganske uten erfaring i industrriell virksomhet.
  Saudi Arabia kunne derfor ikke satse fra starte med å bygge avanserte og komplisertte industrrien, men var tvunget til å satse på relativt enkle industriområder – som masseproduksjon av enkle våpensysterm, og annet.

  At et av valgene falt på en våpenfabrikk som masseprodusere enklere våpen, er derfor ikke vanskelig å forstå. Dette er så nært man idag kan komme ”nesten-bruk-og-kast”-produkter” og som det er stor etterspørsel etter. Alle verdens store våpenforbukere (USA, Nato, Kina, Russland) kjøper årlig tonnevis av slike produkter, samtidig som produksjonen ikke krever særlig avansere kunnskaper hos fabrikkens arbeiderne…

  For et et land som Saudi Arabia som nesten er blottet for industiell erfaring er altså en våpenfabrikk av denne typen – midt i blinken…

  Også er det trolig bare Sverige som lar seg opprøres av denne typen industrireisning….

 11. Kachina skriver:

  Jag förstår vad du menar Per, men för Regeringen gäller, precis som för vanliga förenings- och bolagsstyrelser, skyldigheten att informera ägarna.

  Vi har ju sett hur det gått i ett antal internationella koncerner från Sverige undanhållit ägarna information eller försvårat för ägarna att få information. Det blev, och blir, Sopranosamhället som norm i aktiebolag och föreningar, med åtföljande ”gris i sängen” i åminnelse för nästa styrelse, så de inte gör samma misstag, alltså glömmer informera ägarna.

  Svenska folket äger Sverige och Regeringen är skyldig att lämna tillförlitlig information. Alltså, SSTI som skuggbolag för FOI är ett resultat av James Bond-feber. Det är en riktad avsikt att undanhålla ägarna information, som inte lyckades. De avsikterna lyckas aldrig i längden, varken för Regering, Bolags- och Föreningsstyrelser. Bara i min omedelbara närhet kan jag räkna tre Soprano-styrelser vars verksamhet ifrågasätts så till den milda grad att de snart kan räkna med att få sällskap av ”grisen” i sängen. (Syftar på Skandias försök att återupprätta hedern.

  Om Regeringen kört med öppna kort genom FOI, hade skandalen aldrig uppstått, eftersom det var en bred politisk majoritet som stod bakom avtalet. Nu blev James Bond-nojan deras akilleshäl. Både politiskt och i näringslivet har man sett för mycket Hollywood och tror sig lyckas genom att spela de rollerna.

 12. Tony Granbäck skriver:

  Carl Bildt stod i Riksdagen idag och svarade på en interpellation om kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Bildt försvarade vapenexporten till Saudiarabien med att det öppnar för samtal med regimen, och menade naivt att Diktaturregimen genom att samtala med Sverige på någon underlig väg skall börja tänka som svenskarna.
  Och Bildt menade att exportera vapen till Diktaturen Saudiarabien inte är att legitimera Diktaturen i sig utan menade att det främjar Demokratin ?

  Sverige exporterar vapen till Saudiarabien för inkomsten och arbetstillfällenas skull inget annat som Reinfeldt sa i Riksdags debatten med Gustav Fridolin. Bildts argument däremot att man behöver sälja vapen till en Diktatur för att kunna föra samtal med den regimen är det inte många av Riksdagens ledamöter som kan förstå.

  Saudiarabien som Sverige exporterar vapen till för att enligt som Carl Bildt menar för att främja demokratin, har sharialagar som på offentliga platser hugger av högra handen på tjuvar, som på offentliga platser avrättade 347 Människor mellan 2007 och 2011 genom halshuggning med svärd, vad man ska veta om halshuggning med svärd är att den som utdelar hugget inte alltid får av huvudet med första hugget och många gånger inte det andra hugget heller och där den dömde skriker ut sin smärta.

  Genom att sälja vapen till Saudiarabien så ger det självklart en signal till regimen att Sverige legitimerar deras Diktatur och omänskliga sharialagar, hur ska dom kunna tolka det på ett annat sätt. Men Carl Bildt i sin naivitet menar att vapenhandeln skall få dom att tänka som Carl Bildt.
  Jag tycker Carl Bildts verklighetsuppfattning får en allt mer förvrängd dimension.

 13. florimond77 skriver:

  Idag demonstreras på flera håll för fred och frihet i Mellanöstern. Leve Palestina och kampen för verklig demokrati och stoppa Israels förstryck!

 14. Per Fredö skriver:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tolgfors-nagra-klargoranden-ar-pa-sin-plats_6907265.svd

  Det kan inte ligga i den svenska utrikespolitikens intressen att den präglas av oklarheter och suddighet.
  Detta är Sten Tolgfors version om vapenaffären och beslutsvägarna, vilka garanterar full politisk insyn och inte nog med det – i nästintill alla fall blir det också politisk enighet om vapenaffärer.
  Om nu socialdemokraterna vill avstå från att fullfölja det avtal, som de själva slutit med Saudiarabien så måste det betraktas som ett svek.
  Att partiet nu vill komma åt regeringen och Sten Tolgfors är naturligtvis inget annat än en politisk strategi som går ut regeringen hållit på med nåt falskspel.
  Det blir då en form av fullständig enighet om att vi inte längre är eniga.
  Men om nu Sten Tolgfors version stämmer .
  så skulle regeringen kunna ta strid.
  Men en sådan regering har vi inte.
  Den vill nog återgå till tidigare modell kompletterat med de striktare regler för vapenexport, som det snart kommer ett förslag om.
  Och vad gäller begångna brott i samband med denna affär så ligger de under utredning.
  De är mycket allvarliga, kan förorsaka fängelsestraff , men rör inte Sten Tolgfors..

 15. Rulle skriver:

  Det är otvivelaktigt så att Saudiarabien är bland de fredligaste diktaturer på jorden. Sedan man blev av med de Europeiska kolonialisterna, Storbritannien och Frankrike, 1932 har man aldrig varit i krig!
  Det saudiska kungadömet är arabvärldens största ekonomi och Sveriges viktigaste exportmarknad i Mellanöstern. Under 2008 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till ca 9,4 miljarder SEK. De närmaste 15 åren bedöms landet ha ett infrastrukturbehov motsvarande cirka 1000 miljarder USD. Investeringar ska bland annat omfatta vägar, järnvägar, telekomutrustning, fordon, vatten & avlopp, elförsörjning, vapen, gruvhantering, hälsovård, utbildning för att möta behov och efterfrågan från sin stigande befolkning.
  Visserligen är de mänskliga rättigheterna inte i vår smak när det gäller kvinnors rättigheter, dödsstraff eller religionsfrihet. De övervägande delen av de 25 miljoner som bor i landet är Sunni Islamister, medan ~ 12% är Shias.
  Allt detta är inget vi kan påverka med ett hyckleri om att inte leverera vapen eller delar därtill. Större utbyte kan däremot på sikt påverka befolkningen att själva steg för steg vilja ändra politiken.

  Vi bör genast återuppta de planer som Göran Persson hade när Leni Björklund tecknade leverantörsavtalet 2005-6 efter år av ingående diskussioner.
  Sverige har i årtionden byggt underjordiska raketramper och hangar i Saudiarabien. Detta har min närmaste granne, som arbetat där på 80-90-talen ingående berättat om. Diktaturen har sedan dess blivit åtskilligt mänskligare, så visst skall de liksom Sverige kunna ha vapenfabriker.

 16. demiwotan skriver:

  Nåväl, Fred och Rättvisa är väl i detta sammamhang att vara omåttlig. Barn och djup religiösa är väl de enda som vågar sig på att vara omåttlig. Det verkar som politiken i Sverige har fått en partisan lutning; synd, för då finns det väl inte plats för de som förespråkar ‘den Goda makten’.

 17. Jon Reina skriver:

  Guud och jag är enig med Rer och Rulle.

  Ps Trots detta tror denna övernämda liberala norska bärserken – inte på någon gud… ds

 18. florimond77 skriver:

  Rulle Iran har inte attackerat ett enda land sedan urminnes tider. Ett fredligt land som riskerar att attackeras av Israel som inte gjort annat än krigat sedan det blev till.

 19. florimond77 skriver:

  Och Rulle du…Saudiarabien fredligt? Utgjorde bas för de olagliga Bushkrigen gentemot Irak.

 20. Jon Reina skriver:

  Jeg registrerer at florimod77 hopper glatt over det faktum at Israel aldri har startet noen kriger – bare forsvart seg mot angrep fra andre land og stater…

 21. gruelse skriver:

  ” Jag såg att Ekot på sin hemsida redovisat detta som “skandalen som skakade Sverige”.”

  ”Skandalen” kan vara en maskirovkamanöver iscensatt av de ”nyliberala krafterna” för att lura bort de svenska journalisterna från vad som beslutas vid Ecofinmötet/Eurogruppens möte i Köpenhamn 30 mars. Risken finns att beslut klubbas som går mot de svenska skattebetalarna.

  Att de ”nyliberala krafterna” är starka i Sverige gavs det prov på då de ersatte den europaktsnegative Håkan Juholt (S) med den europaktspositive Löfven (S) alldeles innan pakten skulle undertecknas av Alliansregeringen. Om Håkan Juholt hade suttit kvar som partiledare hade regeringen inte haft parlamentariskt stöd att skriva under pakten.

 22. Jon Reina skriver:

  SVT burde ha byttet navn til SSVT – SVeriges Socialdemokratiska Television. Kanalene er jo enda mer venstrevridde enn norske NRK. Og det ganske urovekkende siden det ikke avspeiler hva folk flest tror og tenker….

 23. Rulle skriver:

  florimond77, den absolut nödvändiga och i ”grevens tid” upprensningen av Saddams Irak var väl inte bara Saudiarabiens bedrifter.
  Att man på ett underdånigt sätt tillät att de allierade fick nyttja de av Svenskar byggda hangaren var väl ingen egen krigshandling! Håll dig till fakta om Du vill bli sedd som trovärdig.

 24. Per Fredö skriver:

  Nu har vi genom socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin fått besked om hur hans parti långsiktigt ser på vapen-avtalet från 205 med Saudiarabien
  Det är, säger Ahlin, inget annat än fromma förhoppningar om att socialdemokraterna skulle medverka till att häva detta om det blir ett regeringsskifte 2014.
  Det rör sig om att vapnexporteen ger för stora inkomster. Han skulle ha kunnat tilläga att utan vapnexport så skulle betydande delar av vår försvarsindustri slås , våra militära utvecklingsplaner allvarligt försvagas och jobb dessutom fösvinna.
  Urban Ahlin vill ine heller gå så långt som en del visionärer i hans eget parti, därtill definitivt de tänkbara allianspartierna, nämligen att helt vill förbjuda vapenexport till diktaturländer.
  Det ska som nu avgöras från fall till fall och därmed torde ett kommande beslut om en striktare modell fått sin inriktning.
  Nu borde därtill allt tumult kring dessa vapenfabriker kunna upphöra.
  Masmedia, ekot, de gröna och vänsterpartiet har nu en tiden kunnat sola sig i all etisk och moralisk glans.
  Sedan är Rulles insiderbeskrivning om hur det verkligen sedan länge gått till med våra vapenaffärer i Saudiarabien något. som inte nått fram till våra kära massmedia.
  Därmed har allmänheten också hållits vetande. Och all diskussin om dessa affärer kanske också hade kunnat bli lite mer nyanserade.
  Sen hoppas jag att Jon för en gångs skull gjort en liten felstavning..
  Rer är måhända Per.

 25. Rulle skriver:

  Den svenska median tar bara upp vad som kan vänstervridas. Även Du min käre Per har felstavningar. Du menar nog. ”Därmed har allmänheten också hållits ovetande”.

 26. florimond77 skriver:

  Rulle, alla vet numera att den sk ”upprensningen” av Irak var ett stort misslyckande som framför allt krävt oerhört många liv och lidande. Men kanske Rulle tillhör de som inte värderar alla människors liv lika. Iran har liksom Saudi inte startat krig på evigheter även om båda länder stött krigsoperationer utförda av andra. Det är sant. Sedan kan man diskutera var gränsen bör gå. Det är märkligt med dessa två länder som är båda lika bakåtsträvande och fulla av förtryck mot sitt folk behándlas så olika. Det ena vill man bomba sönder och det andra gör man affärer med. Båda länderna är inga såta vänner med Israel fast det ena landet har förstås klart och tydligt sagt sin mening om den israeliska politiken och det är numera absolut förbjudet i en värld där det inte finns andra människor än amerikaner och israeler som betyder något.
  Vidare är det inte sant att inte Israel har startat krig. Det senaste var kriget mot ett folk. Inte en stat. Kriget mot Gaza som mer liknade en massaker än ett krig.

 27. Jon Reina skriver:

  Per har rett i feilstavningen…:-)

  Jeg beklager feilene, men litt for mange ganger ”glemmer” jeg å kjöre rettstatving för jeg publiseresr .aker Og det er ganske dumt når man lider under et snev av dyslexi…

 28. Per Fredö skriver:

  Det är inläggen som räknas inte ens någon felstavning eller att något ord eller ändelse blivit galen.
  Flertalet torde begripa ändå.
  Här finns ju stavningskontroll, men förr i tiden saknades det.
  Under studieåren i Göteborg hade jag exempelvis som extraknäck jobb som korrekturläsare på GHT.
  Det var mer än 5 heltidsanställda och några berättade stolt om sina stora A i svenska.
  Detta med Rep var bara menat som ett litet skämt.

 29. Rulle skriver:

  Jon, att en norrman inte kan stava på svenska är förståeligt och det har vi alla överseende med. I andra debattforum kan den IP-adress som gjort ett inlägg gå tillbaks och revidera texten. Det kommer nog också här vid Bildts nästa uppgradering.

  florimond77, Iran har dödat fler irakier än vad de allierade gjorde. Om det nu kan vara något att tävla om. Du kanske inte minns de årtionden av stridigheter mellan Iran & Irak.
  De flesta som dött i Irak de senaste 10 åren, inklusive Saddam Hussein, har dödats av irakier.
  Vi kan också en gång för alla slå fast att Israel ALDRIG startat ett krig. Efter att tusentals raketer avfyrats först från Golan höjderna in över de Israeliska kibbutzerna var Israel tvungna att försvara de sina.
  Sedan fick man nog av beskjutningar från Gaza så en korrektion var absolut nödvändig och mycket befogad. Vilket alla människor med egen tankeförmåga inser.
  Det är snart befogat med ytterligare en stark tillrättavisning mot Gaza. Carl Bildt m.fl. eggar ännu palestinierna att framhärda i sitt tyranniserande med att ideligen avfyra raketer mot Israel.

 30. florimond77 skriver:

  Ja du Rulle var du tar dina siffror kan man undra. Och beträffande Israel säger jag bara som en saudisk prins sade under Gazamassakern. En stad för ett öga…

 31. Jon Reina skriver:

  Rulle, takk for de gode ordene…

 32. Per Fredö skriver:

  Rulle
  Detta av Carl Bildt skulle skulle egga palestinierna att framhärda med att tyrrannisera och skjuta raketer mot Israel måste du nog dokumentera på ett trovärdigt sätt.
  Carl är som andra synnerligen kritisk i stället mot pågående raketbeskjutningar från Gaza.
  Din anklagelse Rulle är så grov att det denna gång inte skulle skada att Carl själv bemöter den.

  Sen tycker jag faktiskt också att man får skilja på palestinier som folk och de palestinier, som använder sig av terrorn som sitt vapen..

 33. Jon Reina skriver:

  Per, jeg er enig i at det offiisielle Israel sikkert har oppfattet at de har en venn i Carl Bildt, men ikke i Sverige som land – og heller ikke Norge for den saks skyld.

  Man behøver ikke lese mye i iraelske aviser som Jerusalem Post för man får den oppfatning at israelere flest er dypt skuffet og overfor de israelfientlige holdninger som finnes i nabolandene Sverige og Norge.
  Ja egentlig kan det vel sies så sterkt at våre to land skiller seg ut fra resten av Europa når det gjelder å velge side i Israel-Palastinaspørsmålet.

  Det er i allefall bra at Moderaterna med Carl Bildt i spissen er noenlunde i takt med resten av Europa. Samme sak kan dessverre ikke sies om Moderaterna søsterpartiet i Norge der ”sjuende far i huset” (gammellederen Kåre Willoch) tidevis går rundt i Oslos gater med palestinasjerf rundt halsen…
  .

 34. Kachina skriver:

  Israel – Palestina, den olösliga konflikten där det inte går att ta ställning för någondera parten. Det enda vi kan göra är att fördöma deras gärningar.

  Har du Jon Reina glömt vad som hände i Norge under nazisternas välde, att man brände föräldrars hus och avrättade släktingar till kända motståndsmän?

  Samma sker i Israel.

  Detta ursäktar inte självmordsbomabare och raketer från Gaza, utan säger oss bara att konflikten inte kan lösas utifrån genom förhandlingar, utan bara genom utmattning hos parterna.

 35. Per Fredö skriver:

  http://www.regeringen.se/sb/d/6657/a/78557

  Den förre svenske ambassadörens kortfattande beskrivning av hur han bedömer läget i dagens Israel efter avslutat uppdrag.
  Våra ambassadörer kommer naturligtvis med löpande information om aktuella handelser, som rör Israels politik både inåt och utåt
  Detta tar alla svenska utrikesministrar och vårt utrikesdepartement hänsyn till.
  Vidare ingår det i ambassadörernas uppgifter att ge utförliga beskrivningar av mänsklia fri-och rättigheten i världens alla länder.

 36. Jon Reina skriver:

  Nei Kachina jeg har ikke glemt andre verdenskrig. Som tidligere nevnt hadde jeg en morfar som i krigsstarten lå i haven på Jar og skjöt mot de tyske flyene som landet eller tok av fra flyplasen på Fornebu.
  Noe du kanskje ikke vet er at min mormors söster het Marie og var gift med Knut Hamsun som fikk Nobels litteraturpris i 1920.

  Nå likte min morfar Knut særdeles dårlig allerede under førkrigstiden siden han oppfattet han som en abeidsuvillig og arrogant oppkomling som ikke burde fått gifte seg inn i familien, men det forhindret ikke at han tok imot hans Samlete verker.
  Min mormor og mor brant foröverig disse försteutgavene av hans signerte ”Samlede verker” offentlig i forbindelse med Hansuns besök hos Hitler….
  Ellers var min mor og far nære omgangsvenner til naboen Ernst Svensson, den svenske urmakeren og hjemmefrontsmannen som fikk dødsstraff og ble sendt til Sachsenhaussen for å dø…

  I tillegg var jeg også på 1970-tallet god venn til Odd Aune, sønn av NS fylkesfører i Sør-Trøndelag. Nå kunne ingen si at Alf var nazist eller hadde nazistiske tendenser, for han var en glad gutt og kroeier. Men som politisk førstemann for ALP (FRP) i Sør-Trøndelag og med god mulighet til plass Stortinget var det naturligvis ikke særlig populært å ha venner med slike fedre på denne tiden…
  Men tross sterke anbfalinger frå såvel politimester som partileder om å bryte vennsskapet, så hadde jeg guts nok til å beholde vennskapet
  Det kostet meg trolig stortingsplassen siden jeg bare manglet 16 stemmer på å komme inn. Men i ettertid synes jeg vennskapet var verd dette.

 37. Per Fredö skriver:

  http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/article.aspx?id=210555

  Jon nämnde läsningen av Jerusalem Post.
  Detta är en nyhetsartikel, inklusive frågor till Carl Bildt

 38. Jon Reina skriver:

  Per.
  Ja tragisk ikke sant, men på tross av dette oppfatter jeg Bildt som en större israelvenn enn hva de fleste av hans partikollegaer er..
  Og da gjör etter mitt syn, saken enda tristere…

  På tide att vakna upp nu alla goda svenskor!!!!!

 39. florimond77 skriver:

  Jerusalem Posr är väl något liknade media som Fox News i USA, dvs fullständigt vinklad. Haaretz är ett mer nyanserat nyhetsforum och vem vet kanske det enda i detta slutna samhälle där man inte har någon opposition av någon outgrundlig anledning.

 40. Jon Reina skriver:

  Florimod77.

  Ja du har rett i at Jerusalem Post er vinklet, som svenske Dagens Nyheter, norske Afenposten og danske Politiken – og også Washington Post…

  At ingen har tenkt å skrive noe så dumt för ,du….

 41. florimond77 skriver:

  Jon ja du har rätt att DN är så vinklad nuförtiden att det inte går att läsa den med någon större glädje. Dock förekommer det en och annan upplysande artikel i den och i SVD som trots allt har en del vidsynta journalister vilket jag betvivlar att JP har. Jag har naturligtvis inte läst den särskilt ofta, och jag rekomenderar Haaretz till både dig och Rulle och andra ”obstinata” skrivare med varmt hjärta.

%d bloggare gillar detta: