Till kärnsäkerhetstoppmötet

LONDON HEATHROW: Efter några timmar i vårsolen i Bryssel mellanlandar jag nu här, och sätter mig strax på den långa flygningen bort till Seoul i Korea och kärnsäkerhetstoppmötet där.

Det var i april 2010 i Washington på det första toppmötet kring dessa frågor som ett stort antal länder utfäste sig att vidta konkreta åtgärder för att förstöra eller säkra kontrollen över uran eller plutonium som annars kunde komma på avvägar.

I mångt och mycket var det risker associerade med vad som kallas nukleär terrorism som ledde fram till detta, men i grunden fanns också president Obamas vision om en värld för kärnvapnen successivt reducerades för att en dag kanske försvinna helt.

I dagens värld räknar man med att det fortfarande finns ca 1440 ton höganrikat uran och ca 500 ton upparbetat plutonium som innebär risker i dessa avseenden. 

Ca 60% av dessa mängder har direkt med olika typer av militära vapenprogram att göra, men därtill kommer användning för bränsle i ubåtar och ett antal ryska isbrytare. 

Endast ett par procent anses höra hemma i olika civila program, men det är kring delar av dessa som det funnits frågetecken om säkerheten.

Under de två år som gått har ett stort antal länder fört olika kvantiteter av främst höganrikat uran från dessa till USA eller Ryssland för att förstöras i de anläggningar för dessa ändamål som man har i dessa länder. 

Dessa har ju också en betydande funktion när det gäller de minskningar av deras arsenaler av kärnvapen som nu sker.

Till mycket stor del handlar det om höganrikat uran som funnits i olika forskningsreaktorer eller reaktorer för produktion av isotoper för medicinska ändamål. 

Eftersom detta uran ju kan användas för tillverkning av olika former av kärnladdningar förstörs det nu och ersätts i de fall där detta behövs mer låganrikat uran som inte har dessa risker.

Och samma gäller i förekommande fall plutonium som ju mer direkt har sitt motiv i vapenprogram av olika slag.

Jag såg t ex i nyheterna just nu att den sista transporten av höganrikat uran från Ukraina just passerat gränsen till Ryssland. Just Ukraina diskuterades i Washington för två år sedan, och det är viktigt att arbetet där nu kunnat avslutas i tid för mötet i morgon kväll och tisdag.

Och i Seoul kommer vi säkert att kunna notera flera andra exempel på denna typ av transporter. Av säkerhetsskäl brukar de ju inte offentliggöras i förväg.

Att Sverige var med i Washington och tillhör länderna i Seoul har sin bakgrund i vår kompetens och vårt kunnande i dessa frågor. 

Vi har ju ett betydande nukleärt kunnande i Sverige såväl från tidigare militära program – även om det var ett bra tag sedan – som från vår satsning på kärnkraft. 

I Västerås finns en betydande fabrik för tillverkning av kärnbränsle, och vid Oskarshamn har vi kanske världens bästa anläggning för säker förvaring av använt kärnbränsle.

Sedan några år tillbaka har vi inte längre någon forskningsreaktor, men det pågår ett arbete med att skapa underlag för ett beslut om vi skall bygga en ny sådan eller inte.

Vi har ju också – och det tänkte jag berätta om på mötet på tisdag – varit mycket aktiva i arbetet med att på olika sätt förbättra kärnsäkerheten i det f d Östeuropa. 

9 Responses to Till kärnsäkerhetstoppmötet

 1. Carl Bildt, Obama vill att alla som har kärnvapen ska destruera dom, medan han låtsas att Israel saknar kärnvapen.

  Alltså behöver samtliga destruera utom Israel.

 2. Hälsa Obama att han åtminstone kan sluta använda utarmat uran när han låter angripa andra länder, om han inte kan lägga band på sig och sluta kriga helt.

 3. Per Fredö skriver:

  En av frågorna på konfferansen i Söoul lär bli det aktiva kärnbränslet, som alla länder behöver inneha för att skaffa sig kärnvapen.
  Hans Blix som intervjuades i tv i morse sa att Carl har stora kunskaper inte minst vad gäller den handel som pågår inom denna suspekta marknad.
  En slags terroristmarknad, men säkert också understödd av en statt som Rysland.
  Hans Blix tillade också lite skämtsamt att kanske Carl kan skriva en del om detta i sin blogg och så kan vi bloggläsare sannolikt räkna med men då i allmänna ordalag.
  Det är de informella samtalen som kommer att betyda mest.
  Nordkorea som kan bli en ny kärnvapenmakt valde typiskt nog att inte delta i denna konferens.
  Inte heller har Nordkorea gått med på att släppa in IAEA för att granska pågående utveckling av kärnvapen så som ändå sker i Iran.
  USA försökte ju få med sig nordkoreanerna på detta genom betydande matleveranser men den betydande militär upprustningen i detta lilla land som nu skett inte minst med missiler priorieras i stället för att undsätta sin hungrande befolkning.
  Kopplingen mellan Kina och Norkorea finns där, men är svår att bedöma.
  Sannolikt vill Kina bromsa Nordkorea i den mån man nu kan.
  Nedrustningsavtal blir nog något främst för USA och Ryssland att
  komma överens om även om dess verkan närmast lär bli symbolisk.
  Vi får hoppas på att det inte blir fler kärnvapenstater som i Iran men även i andra länder som vill leka stormakter.

 4. Per Fredö skriver:

  Min okunskap visar sig inom detta område när jag talar om aktivt kärnbränsle.
  Carl klarlägger förtjänstfullt vad det är fråga om och likaså alla frågor, som rör detta och som kommer att diskuteras på konferensen i Seoul.

 5. Jon Reina skriver:

  Med bakgrunn fra ledelsen i FFUA (Forlekbevegelsen for fredelig utnyttelse av Atomkraft), så har jeg i alle fall kunnsskap nok til (forhåpentlig) å berolige alle som frykter at terroristorganisasjoner kan kjöpe anriket uran og starte produksjon av egne kjärnevåpen .
  Et sådant cenario er ikke tenkelig siden de som pröver dette, höyst sansynlig vil dö i forsöket.

  Jeg tror heller ikke land som Nord-Korea , Hvite-Russland eller Burma har kapastet og besitter laberatorier eller intelligente resurser nok til å utvikle egne atomvåper.
  Når det gjelder landet Iran er saken imidlertid en helt annen….

 6. flyktingar skriver:

  Prat Prat Prat… men ni ska inte vara oroliga. Det där med kärnvapenspridning är det somliga som gör allt för att förhindra. På marken.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4207265,00.html

 7. bildterberg skriver:

  Om inte IAEA lyckas hitta några bevis för att Iran
  utvecklar kärnvapen så förstår jag desperationen
  hos den israeliska regimen. Kanske bäst att hjälpa
  till med bevisletandet (eller bevisplanterandet kanske).

  Vem tjänade mest på invasionen av Irak, förresten?

 8. un2here skriver:

  daily idiot tutar ihop sina skriverier i en källare i Tel-Aviv …

 9. Per Fredö skriver:

  Carl Bildt intervjuades i morse i svensk tv om konferensen i Seoul och tog då själv upp detta att det finns inte kunde uteslutas att någon terroristorganisation kan komma över anrikat uran.
  Bildt sade vidare att de milt uttryckt skulle kunna få betydande allvarliga konsekvenser.
  Detta scenario tyder sannolikt på att det kan finnas en inte helt kontrollerad handel med anrikat uran,
  Däremot är det naturligtvis uteslutet att en sådan terroristorganisation skulle kunna skaffa sig egna kärnvapen.

%d bloggare gillar detta: