Från Bryssel till Bryssel

BRYSSEL: Dagens utrikesministermöte förlöpte i stort sett som vi hade förutsett, med en mycket bred enighet om vår politik oavsett det gällde Sahel-området, Vitryssland eller Syrien.

Vi fortsatte sedan med en arbetslunch med Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu. Och det var faktiskt den första arbetslunchen av det slaget någonsin.

Syrien stod alldeles självklart i centrum för lunchdiskussionen. Nästa möte med den grupp av länder som är engagerade när det gäller Syrien kommer ju att äga rum i Istanbul söndagen efter den kommande.

Vi var eniga om att det krävs en politisk process och en politisk lösning för att förhindra att landet och regionen sjunker ner i en sekteristisk konflikt med omfattande konsekvenser.

Att ytterligare militarisera konfrontationen i Syrien skulle med all sannolikhet göra situationen betydligt värre och betydligt mer svårlöst.

Efter ministermötets slut hade jag också möjlighet till ett längre möte med FN:s representant i Cypern-konflikten Alexander Downer. 

Jag har talat många gånger – inte minst i direkta kontakter med de bägge parterna – om vikten av att återförena den sedan 1963 och 1974 delade ön, och processen av förhandlingar befinner sig nu i en kritisk fas, och inte minst mot den bakgrunden var det värdefullt att ta del av Downers bedömningar. Han utför ett viktigt arbete.

Men sedan var det dags att bege sig iväg till diskussionerna på årliga Brussels Forum. Jag anlände när Nato:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen stod i talarstolen.

Sedan fortsatte diskussionen med Iran som självklart ämne. Finlands utrikesminister Erkki Tuomiojas och min mycket tydliga artikel i den frågan i internationell press nyligen har lett till åtskilliga – oftast synnerligen positiva – kommentarer.

Och senare i kväll skall tag delta i en paneldiskussion om hur USA och Europa ser på de olika utmaningarna i Asien. 

Här förblir jag också under lördagen och söndagen innan det är dags att bege sig av till Korea.

Som jag påpekat på twitter finns det möjlighet för de som är intresserade att följa diskussionerna här i Bryssel på nätet.

15 Responses to Från Bryssel till Bryssel

 1. alivga skriver:

  Bal, bla, bla… (…) vikten av att återförena den sedan 1963 och 1974 delade ön (…), bla… bla… Ja du Bildt, du verkar verkligen veta vad som bör prioriteteras just. Hur vore det om du kom med något mer konstruktivt angående Syrien? Läget där är väl ändå mer akut än Cypern? Man kan prata och diskutera i alla evinnerlighet men till syvende och sist måste det komma till konkret handling. Vill du sponsra de syriska rebellerna med vapen eller är du för en militär intervention för att få stopp på blodsutgjutelsen i landet? Eller är du som majoriteten av Europas utrikesministrar? Ingen egen åsikt? Väntar på att USA (alt. FN) ger klartecken? En (förmodad) ledare bör ha en klar åsikt och ett program.

 2. Jag är för att FN går in och säger,
  -Stopp och belägg! Ni må vara en suverän stat, men det tänker vi tumma på en liten, liten stund, tills ni sansat er, slutat döda varann,
  Arrangera riktiga val om ni vill att vi ska sticka…

  NATO skall upplösas tycker jag, därför att de inte håller sig till FN:s resolutioner, och domineras av en stat som för en kriminell utrikespolitik, som handlar om att säkra naturtillgångar, och som stöder landet som har den mest kriminella ledningen i världen Israel.

 3. slumsverige skriver:

  bla bla jag kan inte med än hålla med om ert pladder om Turkiet här och Vitryssland där o problem utomlands precis som om det skulle vara viktigare än problem här hemma. Sverige har aldrig varit mer lika Ryssland än nu, med fattigdom bland arb lösa och sjukskrivna. Har själv varit sjukskriven och blev därför arb lös, Jag med 2 barn bor i en trång 2 rummare. Varför älskar politiker fattigdom?

 4. Första brevväxlingen mellan Ingves och mig:

  From: Lasse Karagiannis [mailto:lasse.l.karagiannis@gmail.com]
  Sent: Friday, January 20, 2012 03:02 PM
  To: Ingves, Stefan
  Subject: Elementära frågor

  Hej, jag är en amatör som intresserat mig för bl.a. Federal Reserve. Jag har tre frågor gällande Sveriges Riksbank.

  1. Vem/vilka äger Sveriges Riksbank?

  2. Hur skapas pengar?

  3. Hur många svenska kronor finns det i omlopp? (inte enbart mynt och sedlar utan totalt)

  Hoppas att du har tid och lust att svara mig.

  mvh
  Lasse

  2012/1/27 Ingves, Stefan
  Hej Lasse,
  Tack för ditt mejl.
  Här kommer några korta svar på dina frågor.
  1. Riksbanken är en självständig myndighet under riksdagen. Det innebär att riksdagen är Riksbankens huvudman och ägare men besluten på Riksbanken fattas självständigt av Riksbankens direktion. Direktionen är utsedd av riksbanksfullmäktige (som är utsedda av riksdagen) och arbetar heltid på Riksbanken. Direktionens ledamöter (jag själv och fem vice riksbankschefer) representerar inte något politiskt parti utan vi sitter på egna mandat på en period om fem eller sex år.

  2. Om vi börjar med sedlar och mynt så har Riksbanken monopol på sedelutgivningen. Det är alltså bara vi som har rätt att skapa mer sedlar och mynt. Men sedlar och mynt utgör en mycket liten del av ”pengarna”. Merparten av alla pengar utgörs istället av t.ex. banktillgodohavanden i form av t.ex. lönekonton på banken. Dessa ”pengar” finns bara elektroniskt. Och bankerna kan själva skapa mer av sådana elektroniska pengar, t.ex. genom att inrätta nya sparformer eller andra typer av krediter. Efterfrågan på krediter/lån till investeringar som företag och hushåll vill göra styrs bland annat av hur högt priset på pengar är.

  Mängden pengar växer över tiden, dels då saker blir dyrare, dels då ekonomin växer. Vi blir ju fler och fler människor som handlar mer och mer för varje år som går så då behövs mer pengar. Riksbankens uppgift är att se till att det alltid finns så mycket sedlar och mynt som behövs. Men det finns inget mål för de andra formerna av pengar. Istället har vi ett inflationsmål på 2 procent. För att nå detta mål höjer eller sänker vi vår styrränta (reporäntan). Räntan är inget annat än priset på pengar, så genom att höja eller sänka räntan påverkar vi också efterfrågan på pengar i ekonomin.

  3. När det gäller svenska kronor i omlopp kan det mätas på många olika sätt, beroende på hur man definierar kronor i omlopp. Ett sätt att göra det, som också fungerar om man vill jämföra med andra länder, är så kallade penningmängdsmått, som statistiska centralbyrån tar fram. Ett av de mått som innefattar sedlar och mynt hos allmänheten och värdepapper och inlåning i banker till en viss löptid kallas M3. Senaste utfallet (nov 2011) visar då på 2 381 600 mkr. Vill du fördjupa dig i detta föreslår jag ett besök på Statistiska centralbyråns webbplats, där har de en hel del finansmarknadsstatistik och information kring detta (http://www.scb.se/Pages/ProductTables____37270.aspx).

 5. Kolla nu på professor Richard Werner, University of southampton

 6. Riksbankschefen har berättat hur det förhåller sig, på ett så opedagogiskt sätt som möjligt…..

  Att han inte har förklarat detta och ropat ut detta från hus-taken är

  GROV TROLÖSHET EMOT HUVUDMAN!

  Jag har pratat med 1 riksdagspolitiker som sitter i partistyrelse, som inte vet detta. Ingen vet om detta!

  De har hållit det dolt, bakom dimridåer av komplexa formuleringar, enligt professor Richard Werner!!!!

  GROV TROLÖSHET EMOT HUVUDMAN!!!!!

  EMOT OSS DET SVENSKA FOLKET!!!!

 7. Per Fredö skriver:

  Lasse
  Stefan Igves har gett dig och därmed också oss andra ett synnerligen
  Även om nu Ingves språkbruk kan te sig en aning ämbetsmannamässig så är det det språk. som också våra politiker måste lära sig för att kunna fatta vettiga politiska beslut.

  Det var när Carl Bildt var statsminister, som vi fick en politiskt oberoende riksbank, som ska ha hand om penningpolitiken och den är inte minst konjunkturanpassad och ska också bidra till att inflationen hålls så låg som nu är möjligt.

  Stefan Ingves nämner det inte, men innan vi fick en självständig riksbank, så var den politisk, partipolitisk såtillvida att det var finansministern i sittande regering, som också var ordförande i Riksbanken.

  Det klassiska exemplet är den myndige Gunnar Sträng, som håll i klubban i mer än ett decennium.

  Det betydde att penningpolitiken kom att samordnas med finanspolitiken på ett olyckligt sätt.
  Vi hade år efter år en inflation som låg på ca 10 procent.
  Dessutom förde på den tiden alla regeringar en devalveringspolitik.
  Den betydde att värdet på den svenska kronan skrevs med gentemot andra internationella valutor, också det med cirka 10 procent per år.

  Motivet var att vår internationella konkurrenskraft skulle stärkas eftersom vår ekonomi är avhängig av vår exportindustri.

  Nu har vi inte längre några devalveringar, inflationen
  en är låg och de offentliga finanserna har, inte minst sedan 2006, avsevärt förbättrats.

  Denna utveckling i sin tur har att göra med att vi efter en folkomröstning valde att ansluta oss tik EU.

  De partier som var emot var naturligtvis vänsterpartiet och miljöpartiet.

  Det bör också nämnas att vi hade vår egen finanskris 1990-1993 och hade vi inte då genomfört de förändringar jag beskrivit så att den svenska ekonomin kollapsat.

  När den internationella finanskrisen sedan kom 2007 sneglade land efter land på hur vi klarat av vår inhemska finanskris i början av 1990-talet.
  Skälet var att dåvarande regering hanterat den på ett exemplariskt sätt.

 8. metusalem skriver:

  Lasse K. tar som vanligt till storsläggan. Stefan Ingves har begått grov trolöshet mot sin huvudman, alltså Svenska staten. Nu har ju Per Fredö på ett pedagogiskt klargörande sätt bemött de påståenden som Lasse K. slungar omkring sig varför jag varken kan eller behöver lägga krut på detta.

  Vad jag undrar över är nu hur tänker Lasse K. använda den insikt han har drabbats av- alltså grov trolöshet? Är det inte läge för att vaska fram den domstol som kan vara relevant. Grov trolöshet bör naturligtvis inte gå att slingra sig ifrån. Därför förväntar man sig i första hand en polisanmälan, varefter utsedd åklagare får ta ställning till hur detta brott skall beivras.

 9. Metusalem, på vilket sätt har Per Fredö bemött mitt påstående om
  att banker har rätt att skapa pengar ur tomma intet?

  Vilka är de påståenden som utslungas och som du nu inte behöver bemöta?

  När har jag förresten tagit till storsläggan tidigare? Påminn mig är du snäll, för nu blir jag väldigt förvirrad…

  Visst måste jag göra verklighet av denna insikt!!!
  Men du visste alltså att banker får skapa pengar ur tomma intet?

  Ett mejl till polisen i Halmstad från mejl har blivit ignorerat.
  Producenten på ring P1 Anna någonting, vet om mitt ärende, men släpper inte fram mig.

  Tre journalister på ”Uppdrag granskning” är underrättade, varav en blev gnuint intresserad. Janne Josefsson, svara inte.

  Fick kontakt hos P1 detektor, men de har nyss genomfört ett program om bankerna, De är intresserade, men de verkar som att de två unga journalisterna måste ha klartecken för innehållet i de resterande programmen från högre upp i näringskedjan.

  Eu-advokaten som driver
  http://www.whitetv.se ,
  menar att jag kan ge upp ansträngningarna att få en åklagare som vill pröva Riksbanken för ”grov trolöshet emot huvudman”.

  Detta kan jag dock inte acceptera förräns jag har försökt några gånger, även en advokat kan ha fel i sådana här spörsmål…

  Annars så informerar jag folk med megafon på Stora Torg i Halmstad på lördagar, dock inte idag p.g.a. sjukdom.

 10. På måndag tar jag kontakt med åklagaren här i Halmstad personligen och lägger fram mitt ärende, men det känns som att ingen åklagare i karriären kommer att våga ta tag i det.
  Det viktigaste för dom är inte folkets bästa utan den egna karriären antar jag..

  Informerade också på ett av vänsterpartiets möten på biblioteket här i Halmstad. Vänsterpartiets möte handlade om feminism och sex timmars arbetsdag, Jag bad om att få prata i micken, när lösningar kom på tal, och presenterade lösningen att Sverige kommer att ha råd med 6 timmars arbetsdag, om svenska staten slutar låna och istället sjäv skapar pengar ur tomma intet. (kontrollerade mängder).
  Beskrev hur monetära systemet fungerar.

  Jag blev naturligtvis avbruten av vänsterkvinnan i partistyrelsen, som tyckte att tillfället var fel. Jag tiggde om lite mer tid 2 ggr.
  -Neeeej, från publiken. Arga blickar..

  Jag har i allafall gått med vänsterpartiet nu, och hoppas kunna få tala på fler möten om detta. Hoppas få kunna informera storfräsarna i V, genom ha gått med i partiet.

  Anledningen till att jag valde vänsterpartiet är att jag tror att tanken att staten skall ha monopol på att skapa pengar, tilltalar nog dom mer än något annat parti.

 11. metusalem skriver:

  Lasse K. ber mej berätta om när han ”tagit till storsläggan” tidigare. Enklast sker detta genom att plöja igenom ”alla dessa dagar”några månader bakåt. Observera särskilt där du genomgående använt stora bokstäver . Där hittar du vad jag menar med storsläggan.

  Att din förföljelse av Stefan Ingves har sin grund i Vänsterpartiets ideologi förvånar inte. Rötterna från Stalin lär inte gå ur. Du kan väl emellertid meddela hur det går på din uppvaktning hos tjänstgörande åklagare.

 12. Per Fredö skriver:

  Det är tydligt att Lasse inte har de ringaste kunskaper om ekonomi.
  Detta om att skapa pengar ur intet hör dit. Det gäller långtifrån bara vad bankerna sysslar med.

  Annars så ger Stefan Ingves svar på Lassses fråga under punkt 2.
  Om nu Lasse av olika anledningar inte förstår allt som Ingves skriver, i sig förståligt, så försök då ändå stryka under några grundläggande fakta.
  Och om inte heller det räcker så får väl Lasse be någon relativt sakkunnig om hjälp.
  Vederbörande lär knappast finnas vare sig iblan så kallade direktdemokrater, typ Lasse, ellet de vänsterpartister, som i sitt partiprogram menar att det går att skapa pengar dvs att genomföra 40 timmars ur intet
  Men nu är det så att banker inte heller kan skapa pengar ur intet. De måste ha en balans mellan inlåning och utlåning, med ett finare ord kapitaltäckningsrad.
  Storleken på den brukar man tvista om, men bankerna bör inte låna ut mer än 9:1 av egna kapitalet.

  Det sen banker lånar ut kan gå till privatpersoner, företag etc men de skapar också egna investeringsbanker.
  Som du förstår Lasse innebär det alltid ett risktagande att låna ut pengar.
  Bankerna måste bedöma om du själv och andra privatpersoner kan betala sådant som ränta och minska låneskulden, likaså själv gå in med ett kapital innan man får låna.
  Du Lasse kan vill köpa ett hus eller en bostadsrätt eller låna för att starta ett företag.
  En mycket svår kreditbedömning alltså för våra banker.
  Banker eget kapital bygger på att du och andra kan betala tillbaks vad din bank lånat ut.

  Vår senaste finanskris vittnar om att det inte alltid fungerar så..
  Vi hade exempelvis en amerikansk president, som hette Bill Clinton, och han ville göra sig populär genom att låginkomsttagare som saknade säkra arbeten och hade låg inkomst ändå skulle få låna betydande belopp för att köpa sina hus.
  Detta skulle staten garantera och bankerna trodde också att denna kalkyl håll.
  Men så blev inte fallet, Staten hade så dålig ekonomi inte minst att den inte kunde garantera dessa huslån och de amerikanska banker som ändå ställt upp fick inte tillbaks utlånade slantar.
  Inte ens deras eget kapital räcke till och flera amerikanska storbanker gick i konkurs.
  Och med dem mängder av amerikanska företag.
  Det Lasse var bakgrunden till finanskrisen 2007-2009, vilken också spritt sig til andra länder eftersom alla nu är beroende av varandra.
  Så också kapitalismen har sina begränsningar om den lånar ut slantar ur tomma intet.
  Det måste alltså Lasse finnas balans mellan tillgångar och skulder,
  Den hos vänsterfolk så avskydda Margareth Thatcher förklarade sin ekonomiska politik så att de flesta begrep den, alltså varje brittisk husmor vet att hon inte kan göra av med mer än vad hon har i sin egen huhållskassa.
  Det har inte heller flera regerngar förstått.
  De har tillåtit att deras kassor, budgetar, år efter år går med stora underskott.
  Och dessa länder befinner sig nu i en stor kris och är beroende av att få lån av andra länder och likaså av banker för att inte gå i konkurs.
  Det är lånekrisen, som också medfört en ofattande arbetslöshet och så stora oundviklia besparingar att de drabbat de flesta, inte minst bland låginkomsttalagare.
  Så Lasse, upp på barrikaderna.
  Vänsterpartisterna gjorde nog ändå rätt när de bad dig hålla mun.
  Slutreplik om detta.

 13. Hej Per Fredö, det du säger motsäger inte alls det jag har beskrivit.
  Banker ska ha ett 100% -igt kapitalkrav, är min poäng.
  De ska inte kunna skapa pengaar ur tomma intet? Ta kravet 9:1. Detta betyder att om banken har en krona så kan de skapa och låna ut 9 kronor.

  Detta är pengakreation ur tomma intet.
  Jag förstår och håller med allt du skriver. Jag förstår inte att du tror att du tillrättavisar mig. Detta du beskriver är helt korrekt!!!

  Visst vet väl jag om Bill Clintons Franny Mae och Freddie Mac.

  Faktum kvastår! Konkurser är inbyggda i dagens monetära system där pengar skapas ut av skuld!!!

  Själva grundproblemet är att pengarna för att betala räntor finns inte, har aldrig skapats.

 14. Metusalem, jag tar till storsläggan, inte för att bereda plats för mig själv, utan för att bereda plats för andra som lider.
  Palestinas folk exempelvis.

  Det är inte högmod som driver mig, eller någon slags önskan att vara otrevlig. Ber om ursäkt om du har uppfattat mig så.

  Det är skammen som driver mig. Jag skäms för att inte göra något för dom som lider. Skammen är min enda drivkraft.

  Jag tycker att Jantelagen är vacker, och jag ser den inte som något som en överhet säger till en undersåte, utan något som man ska påminna sig själv om.
  Parafraserar gärna för mig själv:
  ”Du ska inte tro att din smärta är viktigare än någon annans Lasse, skäms lite” etc.

  Sedan vill jag förklara för dig att jag lika gärna kunde valt att gå med i moderaterna för jag vill bara ha någonstans att gå där jag kan pusha för det jag själv tror på. Egentligen vore det smartast av mig att gå med i samtliga partier, för att påverka dom i den riktningen jag vill att de ska gå.

  Sedan tycker jag att du är väldigt orättvis mot vänsterpartiet, som jämför dom med Stalin. Det var taskigt sagt.

  Organisationer förändras, folk förändras, ta t.ex. David Duke han var förr KKK, men har tagit avstånd ifrån sådan skit, och kallar det sina ungdoms synder. Här gör han gemensam sak med en svart kvinna.

%d bloggare gillar detta: