Dagar framöver i Bryssel

BRYSSEL: Efter arbetsdag i Stockholm som började med regeringssammanträde och på eftermiddagen fortsatte med möte med det s k strategiska råd vi inrättat för lite bredare diskussioner landade jag så i kväll här i Bryssel.

Och här kommer jag att förbli till söndag eftermiddag.

Nordisk-baltisk frukost och därefter sedvanligt utrikesministermöte under större delen av morgondagen. 

Men sedan stannar jag kvar för Brussels Forum och dess olika diskussioner under helgen innan jag söndag eftermiddag börjar att bege mig i riktning Seoul i Korea.

I kväll blev det dock informellt möte med några av mina kollegor inom EPP-kretsen.

Det blev bl a en nyttig genomgång av hur diskussionen ser ut när det gäller Europa-politiken i olika länder. 

På något håll verkar man vilja starta en ny diskussion om vittgående fördragsförändringar i det europeiska samarbetet, men vi var rörande ense om att det viktigaste nu är att få det samarbete vi faktiskt har att leverera.

Att dessutom diskutera de mera långsiktiga möjligheterna är självfallet mycket bra. Men dagens prioriteter förblir dagens prioriteter.

I morgon är det Syrien, Vitryssland och Sahel-området som står på vår formella dagordning.

Kuppen i Mali har nu satt den sköra situationen i betydande delar av Sahel-området i nytt fokus. 

Och från europeisk utgångspunkt är det viktigt vad som händer i dessa länder. Här går kontaktvägar till Europa som ju också kan utnyttjas för människosmuggling, narkotika och terrorism.

Från EU:s sida har vi en mer allmänt formulerad strategi för Sahel-området, men nu handlar det om att också börja ta mer konkreta steg.

Alldeles säkert kommer vi att diskutera situationen i Mali, men mer omedelbart handlar det om att sätta upp en civil EU-operation i Niger för att hjälpa till mer delar av säkerhetsfrågorna där.

Utmaningarna med den skall inte underskattas. 

Men vi befinner oss i en situation där optionen att inte göra någonting alls med största sannolikhet innebär mindre problem än optionen att försöka göra något.

2 Responses to Dagar framöver i Bryssel

 1. spanaren skriver:

  För den allianfria nationalstaten Sverige borde utvecklingen
  i vårt närområde vara av större intresse än vad som sker
  i Afrika och Syrien.

  Vilka geopolitiska intressen har Sverige i Mali och Syrien vid en jämförelse med Östersjöområdet.

  Historiskt bör vi kanske minnas att om dagens säkerhetspolitik
  förts vid Polens delningar på 1700-talet är det inte otänkbart
  att Sverige fått dela Polens öde.
  Klokt nog sade dåtidens svenskar ”Vad rör oss Polens affärer”.

  När skall vi få ett inlägg från utrikesministern som berör de
  frågor som varit styrande för svensk utrikes/säkerhetspolitik
  sedan sekler – fram till vårt ensidiga utropande av den eviga freden i vår del av världen?

  STRATFOR har en artikel som visar den reella verkligheten
  i vårt närområde.

  Har STRATFOR fel? Berörs inte Sverige av detta?

  http://www.stratfor.com/analysis/polands-vulnerability-amid-missile-diplomacy

 2. Per Fredö skriver:

  http://www.stratfor.com/weekly/keeping-terrorism-perspective?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20120322&utm_term=sweekly&utm_content=readmore&elq=c1a94d1c82df4c4fb06483c2b3a0e6b6

  Den senaste analysen av terrorismen av Stratfor.
  Den franske seriemördaren har också lämnat efter sig ett digert material, som nu kommer att närmare analys av olika underrättelsebyråer, vilka har en brett internationellt samarbet.
  Detta samarbete är komplext och fungerar långtifrån alltid i nödvändigt förebyggande syfte..
  Amerikanarna kände exempelvis väl till vem Muhammed Merah var liksom han samröre med al-Quadia.

  Samtidigt väcker det oro om fruktanvärda händelse som morden på judiska barn används för att piska upp hatstämningar mellan olika religioner och folk.
  Den islamistiska extremismen och dess anknytning till al-Quadia är välkänd och är det viktiaste inslaget i bekämpandet av internationell terrorism.
  Däremot har detta terrordåd kommit att bli något av ett huvudtema i den franska valrörelsen med en rad tvivelaktia utspel.

%d bloggare gillar detta: