Om avtalet från 2005

KIRUNA: Slutet här uppe på en i sedvanlig ordning rätt omväxlande dag.

Det började med att jag under ca 20 minuter svarade på samma fråga från radion om den s k sensation man avsåg sig avslöja om ett försvarstekniskt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien.

Jag sade som det var, nämligen att det ingåtts ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien om detta 2005, och att det är en enligt min mening rimlig utrikespolitisk princip att respektera ingångna avtal även om de råkar vara slutna av en tidigare regering.

Och att jag utgått från att allt som skett sedan dess eller som planerats ligger inom ramen för detta avtal och de ytterligare tillstånd som detta lett till.

Jag påpekade – flera gånger, eftersom frågorna återkom – att detta avtal i alla sina delar varit och är offentligt. Och att det är tämligen detaljerat om vad det faktiskt handlar om.

Vad jag då hade glömt bort är att detta avtal KU-anmälts före regeringsskiftet 2006, men att det inte föranledde någon anmärkning från riksdagen.

Anmälan lämnades in av folkpartiet, men när det kom till avgörandet var det bara vänsterpartiet och miljöpartiet som hade avvikande mening.

Så det var knappast så märkligt att den regering som tillträdde 2006 fullföljde avtalet. Det förlängdes automatiskt enligt bestämmelserna i avtalet 2010.

För mig handlar detta om Sveriges trovärdighet gentemot andra länder när vi sluter avtal.

Om ett annat land sluter ett avtal med Sveriges regering skall man kunna lita på att detta gäller även om den partipolitiska sammansättningen på regeringen förändras.

Och det är klart att det gäller i synnerhet om detta avtal i detalj varit föremål för riksdagens granskning.

Sedan kan man hålla på och bråka om det var rätt eller inte att 2005 ingå detta avtal. Men det är faktiskt en annan fråga.

Slutet avtal är ett slutet avtal, och Sveriges trovärdighet förblir Sveriges trovärdighet.

Sedan ser jag att åtskilliga är ute och markerar distans.

Urban Ahlin säger att vi visst kunde ha brutit oss ur avtalet.

Ja, det kunde vi möjligen ha gjort 2010, men till en betydande utrikespolitisk kostnad. Och jag kan inte minnas att socialdemokraterna vare sig då eller senare ens antydde att vi borde ha gjort det.

Och folkpartiet, som anmälde avtalet till KU en gång i världen men som sedan inte hade några invändningar, säger nu att de var mot allt.

Men de röstade som de gjorde i riksdagen, och de sitter i den regering som sedan fullföljt avtalet.

Så är det med den saken.

Om nu någon bryr sig om det.

56 Responses to Om avtalet från 2005

 1. Per Fredö skriver:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/saudi-vill-fordjupa-kontakter_478827.svd

  Den skärpa lagstiftningen kan inte tillämpas på ett avtal, som ingicks 2005.
  Det hade en komplicerad inriktning, svårt att fullfölja, om det inte skedde i Saudiarabien
  Ett dilemma förorsakat av socialdemokraterna, vilka nu helst avstår från kommentarer och vill inte heller ta något som helst ansvar.
  Löfven säger sig visserligen inte veta något om bakgrunden, men vill ändå häva avtalet.
  Löfven visar än en gång att han är politiskt oinsatt.
  Ett avtal är ett avtal, som är juridiskt bindande.
  Komplikationerna om det skulle hävas skulle bli betydande.
  Vad som inte nämns är att de stora vapenleverantörerna till Saudiarabien är länder som USA, Storbritannien och Frankrike.

 2. Jon Reina skriver:

  Trå varsom her, Carl Bidt. Denne saken er nemlig så pikant og betent at den lett kan utvikle seg tii et ”Saudi-gate” for deg og regjerningen….

 3. leonardo34 skriver:

  Kan synas något märkligt att SR:s ”grävare” inte ställt några frågor till Leni Björklund, som var den som skrev under det det famösa avtalet med Saudiarabien.

 4. Jon Reina skriver:

  Trolig skyldes dette bare journalistisk, det har jo ”reddet” mang en pikant affære fra å bli kjent – og mange av oss har noen ganger i livet hatt grunn til å være glade for det…:-)

 5. Jon Reina skriver:

  Ett ord i setningen kom ikke med her over. Etter ordet ”journalistisk” skulle det ha stått ”latskap” (journalistisk latskap).

 6. bestofmankind skriver:

  ”Om ett annat land sluter ett avtal med Sveriges regering skall man kunna lita på att detta gäller även om den partipolitiska sammansättningen på regeringen förändras.”

  Du Carl Bildt är ett levande exempel på att hänsynslöst bryta ingående avtal med andra länder när du stängde många ambassader och konsulat utan att ens först informera värdländerna. Så va lite hedersam och bespara mig dina patetiska argument som inte håller.

  Hade du velat avbryta avtalet med hänsyn till dess utveckling som inte härrör sig om ett avtal som tecknades 2005 var det ingen som kunde hindra dig. Men du och regeringen ville inte.

  Att skylla på Socialdemokraterna i brist på ansvarsförmåga är oseriöst och omoget.

  Du skulle vara mer trovärdig om du skyllde på Assange och Wikileaks som har planer på att smutskasta dig och Sverige. (ironi)

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4998952

  ”Men vad som däremot inte är känt är att Sverige, genom myndigheten FOI, dessutom hjälper regimen i Saudiarabien att bygga upp en egen vapenindustri.

  Första steget är en missilfabrik i öknen, den första i sitt slag i landet. Fabriken har ännu inte börjat byggas, men planeringen har alltså pågått sedan 2007.

  Att en myndighet som FOI är inblandad i planeringen av en vapenfabrik i en diktaturstat som Saudiarabien är unikt.”

  Ja, Carl Bildt, jag kommer att vara i extas den dagen du avgår!

 7. Milla Eriksson skriver:

  Moderaterna och verkligheten tycks numera befinna sig på konstant kollisionskurs.

  Den verkliga skandalen är förstås att det skapades ett bulvanbolag för att en svensk myndighet genom detta bolag skulle kunna bistå Saudierna med kompetens för att möjliggöra byggandet av en Saudisk vapenfabrik.

  Redan det faktum att projektet ansågs omöjligt att driva inom ramen för FOI är i sig ett erkännande om skuld.

  Det är därför häpnadsväckande att Moderaterna väljer att låtsas som om detta agerande är korrekt och i enlighet med avtalet från 2005.

 8. Per Fredö skriver:

  Jag kan inte se att socialdemokraten bestofmankind i något enda avseende har kunnat vederlägga Bildts version av detta avtal.
  Bestofmankind skulle i stället mot bakgrund av sitt totala fördömande ta sig några snack med Göran Persson, Leni Björklund och Urban Ahlin.
  Regeringen har dessutom inte gett något tillstånd om att bygga denna vapenfabrik.
  Ta del av dagens Text-tv.
  Det är därtill bestofmankind svenska folket som avgör vilken regering vi får och sedan blir det förhandlingar om vilka som ska bli statsråd.
  Bildt är inte på något sätt diskvalifcerad för sitt uppdrag, det är det motsatta som gäller.
  Vi talar ännu om de röd-gröna, men dessa partier saknar ett gemensamt alternativ.
  Och med Löfven som partiledare kommer denna allians att spricka.
  De stora vinleverantörerna till Saudiarabien är USA, Storbritannien och Frankrike, däremot inte Iran, som prioriterar att förse terroriströrelser med vapen, något som bestofmankind inte uttalat någon kritik emot.
  Hatet mot Israel har i stället betytt allt.
  Vår vapenexport uppgår till knappt 14 miljarder och den går till alldeles övervägande del till länder med auktoritärt eller diktatoriskt styre.
  Försäljning av Jas Gripen ligger vid sidan av och vi hoppas nu på nya leveranser, vilket inte minst ger jobb och bidrar till vår egen försvarsförmåga.
  Det verkliga problemet i ett globalt perspektiv är den upprustning som sker i länder som Kina, Ryssland och Iran.

  Nato-länderna däremot min
  skar kraftigt och det har också vårt land gjort sedan lång tid tillbaka.

 9. Per Fredö skriver:

  Det ska förstå vara att vapenexporten INTE till nån övervägande del….

 10. bestofmankind skriver:

  Carl Bildt kan inte ens svara på frågan om vad han tycker när Sverige ska hjälpa Saudi Arabien att bygga en vapenfabrik:

  ”Men har du inte själv en åsikt. Ska vi hjälpa saudierna att bygga den här vapenfabriken?
  – Nu talar du hela tiden om en vapenfabrik. Jag tror inte att det finns någon sådan.

  Nu pratar vi om en anläggning, eller fabrik, för modifiering och renovering av antitankvapen, explosiva delen och raketbränsle. Ska vi hjälpa de bygga den här fabriken?
  – Alltså, den socialdemokratiska regeringen ingick ett avtal som, jag citerar igen, underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar, slutcitat, det ingick man 2005. Det prövade vi och fann att lagt kort ligger. Har Sveriges regering ingått ett avtal så står vi fast vid detta avtal och exakt i vilka former man gör detta, det får du fråga andra om…

  Men kan du inte svara på frågan i stället?
  – … det kanske inte är det politiskt viktiga. Det politiskt viktiga är att avtalet finns. Det tar regeringen ansvar för. Detaljerna i genomförandet av detta, det får andra pröva.

  Men nu svarar inte du på min fråga? Jag undrar ju om vad du tycker. Ska vi hjälpa de att bygga den här fabriken?
  – Jag svarar för avtalet.

  Men jag frågar om du tycker att vi ska hjälpa de bygga den här vapenfabriken?
  – Jag har ingen kunskap om vilken fabrik du talar om. Däremot så vet jag vad som står i avtalet. Och det tycker jag att vi ska fullfölja.

  Hur tänker du kring det som hänt med arabiska våren och så där. Finns det inte anledning att ompröva det här avtalet som den förra regeringen slöt för sju år sedan?
  – Under rätt många år har vi diskuterat hur vi ska göra i sådana här sammanhang när det gäller både försvarsmateriellexport och annat. Att man försöker när man ger sådana här tillstånd och ingår sådana här avtal att göra rätt långsiktiga prövningar. Och det utgår jag från att man gjorde 2005. Men när man väl har lagt det där kortet och slutit det där avtalet, då är det en princip som vi har diskuterat länge och riksdagen har slagit fast att då står vi fast vid det avtalet.”

  http://www.dagensarena.se/politik/bildt-ord-for-ord-%E2%80%9Dett-avtal-ar-ett-avtal%E2%80%9D/

  En utrikesminister utan moralisk kompass är en själlös och hänsynslös minister. Att du kan stå ut med dig själv Carl Bildt!

 11. bildterberg skriver:

  Saudi-Arabien verkar också föredra (liksom ”syriska rebeller”)
  israeliska vapen åtminstone när det gäller att motverka
  valda delar av ”den arabiska våren”.

  http://europeanphoenix.com/en/component/content/article/46-diritti-umani/560-saudi-arabia-provides-yemeni-regime-with-israeli-advanced-weapons.html

  När vi ändå är inne på ämnet – Följande fråga är ännu obesvarad:

  Varför når den ”arabiska våren” aldrig Saudi-Arabien?

 12. metusalem skriver:

  Carl Bildt har här lämnat övertygande skäl till varför Sverige bör stå för vad som avtalades 2005. Tyvärr hör inte SaudiArabien till de framträdande demokratierna. Men vår vapenexport går tyvärr i stor utsträckning till länder som missar demokratimålet.

  En anledning till vår vapenexport är väl att vi minsann inte skall vara formellt i någon allians, speciellt inte med Nato. För att klara av utvecklingskostnader för nödvändiga vapensystem måste vi söka kunder bland nationer som inte visar sig helt renläriga.

  Fortsättning kan väl följa av att vi givetvis inte kan fortsätta med vår omfattande handel med Kina, som uppenbart inte ser några hinder mot ett nackskott på misshagliga individer.

  Hela denna ”affär” ger intryck att någon grävare tänker sätta dit Alliansen. Vi får se hur det går.

 13. Per Fredö skriver:

  bestofmankand tvingas nu skriva lite mer seriöst.
  Han säger sig stå för avtalet utan att referera till alla dess delar.
  Om nu saudierna skulle vilja ha en så kallad vapenfabrik måste de självfallet också äga den.
  Regeringen kan inte själv besluta om formerna för en sådan medverkan.
  Det krävs politiska beslut och i så fall i sedvanlig ordning via gemensamma politiska överläggningar.
  De parter som då deltar får självfallet tillgång till de nu sekretessbelagda handlingarna
  Sådana är för övrigt alls inte ovanliga inom den offentliga sektorn.
  Exemplen kan mångfaldigas.
  Det pågår nu en öppen debatt.
  En sådan kommer säkert också bli mer sluten.
  Socialdemokraterna har ju sitt verkställande utskott.

  Och Löfven säger sig vara helt oinformerad.
  Persson och Ahlin borde ställa upp eller vad tycker bestofmankind.

 14. bestofmankind skriver:

  Som utrikesminister ska Carl Bildt veta och inte tro eller svamla om Sveriges samarbete att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

  Carl Bildt ska även se till att förankra alla detaljer av vapenaffärer i riksdagen, och inte agera som han själv ville.

  Att tänja gränserna om vad är moralisk acceptabel bakom riksdagen och det svenska folket ska Carl Bildt stå till svars för.

  Och du Per Fredö när du ifrågasätter min seriösitet ska du själv se till din först genom att ta dina tabletter mot demens. Sjuksjöterskan i äldreboendet där du bor i brukar väl hjälpa dig?

  Och hur många gånger ska jag påminna dig om att jag är en hon, inte en han. Jag kämpar för jämlikhet och jämställdhet, men inte genom att du gör mig till en man.

 15. Jon Reina skriver:

  Ha ingen tvil, jeg står bombefast på unenriksminister Bilds side i denne saken. Det forringer imidlertid kke min fykt for hvordan saken kan utvikle seg, for Carl Bildt, Moderaterna og for regjeringssamarbeidet og de andre borgerlige patiene.
  Jeg håper riktignok at jeg har vurdert denne saken feil….

 16. bestofmankind skriver:

  Och en del saknar förmågan att läsa politikens och politikernas själ och hjärta.

 17. Jon Reina skriver:

  Det er helt korrekt det, bestofmankind.
  Hva med deg selv, ser du splinten i ditt eget øye…:-)

 18. bestofmankind skriver:

  Blev du träffad där Jon Reina, du som är så stöddig nog att inte översätta ditt språk på svenska. För att som en norrman är det märkligt att du inte kan skriva på svenska, eller är det bara pga bekvämhet?

  Det kallas annars att anpassa sig till omgivningen, om du nu vill förstå vad jag menar förstås.

 19. Jon Reina skriver:

  Bekvemmeilghet, javel. Nå har jeg også bodd flere av mine unge år i USA og dessuten skrevet mye forretningskorrespondane, samt flere hundre siders store anbud på engelsk.
  Men jeg er norsk og behersker dette språket best.Derfor bruker jeg også norsk når jeg har mulighet til det – og sådan mulighet har jeg i Danmark, Norge og i Sverige…
  .
  Ellers har jeg bodd, eller mer korrekt, brukt Sverige som base i ca 25 år nå ..

 20. bestofmankind skriver:

  Minsann språkkunnig, men vägrar fortfarande att acceptera att denna är en svensk blogg och av respekt till landet Sverige, det svenska folket och den svenske ägaren bör man posta kommentarer på svenska eller den internationella språket engelska – av principiella skäl.

  Dessutom är det också en dold regel och en självklarhet som du tydligen vill inte veta av.

  Svordomar bör också undvikas!

 21. Jon Reina skriver:

  Det er av rspekt for det svenske folket og deres kunnskap – at jeg skriver på norsk
  På samme måte som det aldri kunne falle meg inn å lese Strindberg på norsk eller engelsk, eller engelske bøker på norsk eller svenskt. Så holder jeg meg altså til det språket jeg kjenner best, når jeg forfatter noe – også blogspots…

  Jeg er også klart enig i at banning ikke høre hjemme i blogger…:-)

 22. foxbill skriver:

  best of,
  Det heter ”DETTA är en svensk blogg” och ”DET internationella språket engelska” på svenska alltså. Det är ju tydligen det som är viktigt!

 23. bestofmankind skriver:

  Wow foxbill!

  Glädjande att du har bara grammatiken att anmärka när det gäller mina kommentarer. (Jag slarvar när jag har bråttom, och inte tänker ordentligt ibland.)

  Noterat att du f.ö. håller med mig.

 24. bestofmankind skriver:

  Vill även påpeka att denna blogg har blivit mycket tråkig när Kachina är sällan här. Delvis mitt fel när jag visade honom vägen till olika dimensioner i cybervärlden.

 25. Jon Reina skriver:

  Nå vet jeg ikke hvilen sugge (les, elvopptatt kvinne) sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt var gift med.
  But she sure pick the right time to leave him…

 26. Per Fredö skriver:

  bestofmankind
  gör sig skyldig till en grov förolämpning mot mig.
  Han menar att jag tar tabletter mot demens. Det gör jag inte och de som av olika skäl bor på äldreboenden är inte dementa.

  De bor på särskilda avdelningar, de får tabletter som andra mot diverse sjukdomar och ibland bromsmediciner, som dock kan hindra att de är dementa.
  De kan inte heller skriva inlägg på exempelvis bloggar.
  Du bestofmankind ska vara företrädare för den svenska socialdemokratiska socialstaten och är inte bara okunnig, du gör
  dig skyldig till ett direkt skandalöst uppträdande.
  Gå ut med dina åsikter offentligt gt så får vi se vad dina partikamrater säger.
  De anser dig säkert diskvalificerad om du skulle ha politiska uppdrag
  För att inte tala om den allmänhet och media, som upprörts av påstådda skandaler på svenska äldreboenden.
  Denne bestofmankind visar också sin irritation gentemot de som kritiserar hans åsikter genom att i fallet Jon visa att han ogillar att han skriver på modersmålet norska, vilket är lätt förståligt dessutom.
  Flera tidningar tar inte in inlägg, som inte uppfyller god, publicistisk sed, något som bestofmankind långt ifrån alltid respekterar.
  Men låt oss nu diskutera i sak och hålla oss till ämnet.

  DN citerar i dag ur avtalet från 200.
  I det finns en formulering, som kan tydas som svensk medverkan på något sätt i medverkan i en vapenfabrik.
  Hur detta ska tolkas är bakgrunden till alla de propåer, som varit aktuella.
  Det har nu från generaldirektören från IFO bekräftats att han 2008 stoppade ett förslag om ett bulvanföretag, något som sannolikt föreslagits från Saabs sida.
  Från regeringshåll har också ett klart besked kommit att vi inte kommer att bygga eller äga en vapenfabrik i Saudiearabien.
  Det är tydligen så att Saudiarabien vill ha en sådan och nu talas det om att ett internatonellt bolag inom denna sektor skulle bygga denna anläggning.
  Därefter blir det väl fråga om vad vi är skyldiga med veka till i enlighet med avtalet.
  Socialdemokraten Jan Ngren interjuades i går i tv och han bekräfta då att man från socialdemokratiskt håll sett detta avtal som viktigt dels för att förstärka våra handelsförbindelser, dels också medverka till en demokratisk utveckkling.

 27. Per Fredö skriver:

  Det är skillnad på att separera och att skilja sig.
  Parter, som har politiska eller andra arbetskrävande jobb har ofta svårigheter leva ett normalt familjeliv.
  Oftast blir det skilsmässor, men ibland också separationer, som kan vara tillfälliga och även varaktiga

 28. bestofmankind skriver:

  Först och främst Per Fredö har du i upprepande gånger förolämpat mig genom att tilltala mig som en man, trots att jag i upprepande gånger påpekat dig att jag är en kvinna. Kom inte med olika lösa anklagelser för att försöka rentvå dig själv. Och är du hedersam kan du sluta med att skylla ifrån dig dina misstag – som Carl Bildt brukar göra.

  Än en gång hävdar jag att jag är en kvinna denna dag – den internationella kvinnodagen! Grattis alla kvinnor i världen!

  Och än en gång vill jag påpeka att det vore hedersam och ansvarsfull av Carl Bildt och regeringen att tydligt ge besked att Sverige kommer inte godkänna en svensk hjälp att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

 29. Kachina skriver:

  Grattis på den internationella kvinnodagen, bestofmankind och alla andra kvinnor.

 30. bestofmankind skriver:

  Tack Kachina! Jag vet att jag kan räkna med dig! :-)

 31. Kachina skriver:

  Tack, för det förtroendet. Vi skall fortsätta att kämpa tillsammans, även om vi i vissa detaljfrågor har olika åsikter. Vad som gäller är att MEDVETANDET, oavsett om det är centrerat i en feminin eller maskulin kropp, emanerar ur samma källa. DETTA är vad som gör oss likvärdiga, oberoende av fysisk sexualitet. På det mentala planet emanerar vi ur samma källa.

 32. Per Fredö skriver:

  bestofmankind
  Jag använder mig av din pseudonym, eftersom du hör till dem som inte vill använda dig av ditt namn, vilket i sig är tillåtet.
  Om jag råkat skriva nån gång att du skulle vara en man så får du min ursäkt.
  Däremot är du själv för feg att be mig om ursäkt för dina förlöpningar.
  Din okunskap om demens och äldrevård får du själv svara för men en företrädare för socialdemokratin borde minst sagt ha nån klokskap om detta.
  Betecknande nog så kan du inte heller korrigera mina uppgifter om tabletter och demens.
  Du har vidare inga synpunkter på vad Jan Nygren, en av de ansvariga bakom avtalet från 2005 har motiverat det med.
  Det kan jag i detta fall förstå.

 33. bestofmankind skriver:

  Du har Per Fredö inte råkat skriva någon gång att jag skulle vara en man, du har skrivit varenda gång trots mina upprepade påpekanden. Men kanske nu fastnar det i minnet i fortsättningen. Att du inte förstår sig på min ironiska kommentar om tabletter mot demens, eftersom du gång på gång inte kommer ihåg att jag är en kvinna, är ditt problem.

  Och du, överdrev inte och förstora inte upp min ironiska kommentar. Jag kritiserade ditt minne, inget annat.

  Mou-avtal som Urban Ahlin kommenterade det ”har vi med massor av länder. Finns inget konkret i avtalet bara snack om framtida samarbeten. Men ett mou är inte bindande till att genomföra vissa projekt.”

  Och i avtalet 2005, som regeringen lät automatiskt förlängas, var det ingen överenskommelse om Sveriges hjälp att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien:

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/11/97/6e4ad435.pdf

 34. bestofmankind skriver:

  Kachina,

  Instämmer av hela mitt hjärta!

 35. Per Fredö skriver:

  Din ironiska förklaring är ett slingrande och inget annat.
  Att du bestofmankind, är en kvinna har jag nu förstått även om nu man och barn ingå i din psedonym..
  Det var bra att du la in MUO-avtalet.
  Det innehåller ett mycket långtgående samarbete inom en rad områden, mycket klurigt skriivet dessutom.
  Hur allt detta praktiskt ska kunna realiseras är svårt lista ut.
  Tolkningen blir dock att vårt land ska erbjuda hjälp av flera slag, inklusive olika leveranser av olika vapensystem.
  De kan inte gärna levereras via någon sedvanlig transport. En svensk delaktighet skulle också bli långvarig.
  Även om parterna skulle traffas i båda länder så måste svensk militär medvärkan äga rum i Saudiarabien
  Det är sannolikt mot den bakgrunden som saudierna kommit med förslaget om att de vill ha nån slags vapenfabrik.
  Det vore märkligt om inte samtal om detta ägt rum parterna emellan.
  Så har också skett, men inga beslut har fattats och idén om nåt bulvanföretag har inte blivit sanktionerat av IFO, tvärtom.
  Från regeringshåll har man också begärt att denna myndighet ska redovisa i detalj vad som ägt rum.
  Det framgår också att handlingar ska kunna sekretessbeläggas, och tyligen har Sveriges Radio kommit över nån sån handling om det nu stämmer.
  En oförvarlig läcka i så fall..
  Nu är det dock klart att nån svensk medverkan vad gäller en vapenfabrik inte är aktuell och i avtalet är detta inte heller omnämnt.

 36. metusalem skriver:

  Man har fått sig till livs att man i Asiatiska länder har en helt annan sttityd till äldre än vi i Europa.

  Men så läser vi följande från sign.bestofmankind:

  ”Och du Per Fredö när du ifrågasätter min seriösitet ska du själv se till din först genom att ta dina tabletter mot demens. Sjuksjöterskan i äldreboendet där du bor i brukar väl hjälpa dig? ”

  Och detta på självaste Kvinnodagen. Många hävdar ju att Matriarkatet skulle bädda för sjystare umgänge människor emellan.
  Man undrar!

  Även jag är en 80-plussare, och klarar faktiskt av att själv ta min blodtrycksmedicin, att sköta hus och trädgård, och gno som en liten kanin som ordförande i min pensionärsförening. Men låt oss vara generösa och hylla alla sympatiska och dugliga kvinnor på deras dag.

 37. bestofmankind skriver:

  Per Fredö,

  Ingen i regeringen, varken Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt eller Sten Torgfors kan ge ett exakt besked att det inte finns svensk hjälp åt en saudisk vapenfabrik.

  metusalem,

  Jag undrar också vart den snälla asiatiska i mig tagit vägen. Under snart 5 års kommentering här i bloggen har den oskyldiga flickan ersätts av en jämställd kämpande kvinna. Till det bättre.

 38. Jon Reina skriver:

  To ”gamlinger” som biter heftigt etter hverandre og to kjærringer som biter mot alt og alle.
  Det blir det spitrituelle og leseverdige debatter av…:-)

  Men bare for å ha sagt det, så finnes det intet som tyder på den minste senilitet hos herrene Per Fredö og metusalem.
  Og så synes jeg det også er gledelig at undertegnede med sine fattige 65 år, blir som en ungsau å regne.
  Jeg håper sterk at jeg blir like klar i toppen som de to overnevnte herrer når jeg beslutter å ta ut pensjon – om 10-15 års tid…

 39. Kachina skriver:

  ”To “gamlinger” som biter heftigt etter hverandre og to kjærringer som biter mot alt og alle.”

  Jon,…..visserligen hugger jag mot allt och alla, men någon norsk stenökenskaerring är jag inte. Jag är manlig norrlänning uppväxt på kalvkött och potatis, som känner sin släkt tusen år bakåt och nordkalottens historia i tiotusen år.

  Sååå,….även du Jon Reina lät dig luras av namnet Kachina, som varande feminint. Back to basic, find your roots Reina. Ur den shamanism som dominerade Nordkalotten, finner du betydelsen.

  Lycka till i forskningen.

 40. Per Fredö skriver:

  Avtalet från 2005 innehåller inget om att det ska byggas någon svensk vapenfabrik.
  Däremot är avtalet långtgående vad gäller militärt samarbete inom en rad strategiskt viktia områden, för oss och för saudiera.
  De som verkligen vill skaffa sig kunskap om detta bör läsa MOU-avtalet.
  Inget parti opponerade sig mot detta avtal. Det gällde alltså också miljöpartiet och vänsterpartiet, som då var stödpartier till socialdemokraterna-och som nu vill ge sken av att de helt motsatt sig denna uppgörelse från början.
  Konsultationer mellan parterna har sedan 2005 förekommit tämligen regelbundet, i vårt land och i Saudiarabien
  Det inte varit hemligt utan har skett öppet och därtill varit helt naturligt.
  Det är knappat vi utan saudierna, som lanserat kravet på att dom vill bygga en vapenfabrik, som de självfallet också ska äga,. nåt dessutom andra länder har utan att det väckt några protester.
  Det har ofta medfört krig, konflikter, maktbalanser osv.
  När saudierna kom med beskedet om att de vill ha en vapenfabrik så har det självfallet blivit aktuellt ställa frågan om vi kan åt dem bygga en sådan och om det är förenligt med avtalet från 2005.
  Någion utomstående part väckte tanken om ett så kallat bulvanföretag.
  Det avvisades av IFAD 2008, som inte heller hade fått något politiskt krav från regeringshåll om att ställa sig avvisande
  Därefter diskuterades tydligen om att vårt land exklusivt skulle bygga en vapenfabrik och om det skulle bidra till att vår medverkan enligt avtalet på ett bra sätt kunde koordineras med en sådan fabrik.
  Det har diskuterats i Exportkontrollrådet, i vilket samtliga partier sitter,
  Något beslut fattades inte utan ISP fick i uppdrag återkomma med frågan.
  När så skedde var upplägget det att denna fabrik skulle byggas av det tredje största företaget i världen, som deltar i denna typ av projekt.
  Därefter har det från svensk sida ingått underavtal om att vi ska delta som konsulter och i övrigt ha uppdrag som överensstämmer med avtalet från 2005.
  Mot denna bakgrund kan jag inte se det på annat sätt än att vi har upprätt helt korrekt.
  En skiljelinje har dock funnits i regeringen, där folkpartiet och kristdemokraterna i efterhand valde en annan linje och inte ville förlänga avtalet.
  Nu har vi 2012 och därmed saknar den frågan aktualitet
  En annan fråga är om avtal av detta slag ska ingås överhuvtaget.
  Sådant prövas ingående i varje fall och vad gäller detta avtal har invändningar rests först nu.
  Som vanligt. Massmediadrev. Upprörda känslor av den anledningen och partipolitisk anpassning av dessa skäl.
  Men med lite eftertanke.
  De ursprungliga motiven för avtalet får åter gehör.
  bestofmankind känner väl till dem får man tro.

 41. florimond77 skriver:

  ”Ett avtal är ett avtal” So what? Det är klart att man kan bryta ett avtal, och det är klart att det kostar, men låt det kosta, det lönar sig i längden. Saudinerna hade inte behållit ett avtal en enda dag om de funnit det icke hållbart. Det finns en tendens i Sverige och andra västländer att hålla så hårt i regler att man inte ser några som helst möjligheter.

 42. bestofmankind skriver:

  Tack Per Fredö för ditt klargörande att avtalet 2005 var inte mer än ett mou-avtal där det inte ingick svensk hjälp att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

  Dagens svd avslöjar däremot den hemliga affären:

  ”Men SvD kan idag avslöja att den borgerliga regeringen gett grönt ljus till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att ingå avtal med den hårdföra diktaturen i Saudiarabien. Avtalen är del av det hemliga Simoom-projektet, en anläggning för ”renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”, med andra ord en vapenfabrik.

  FOI:s skulle ge råd till det saudiska försvarsministeriet och agera konsult till de svenska företag som ville bygga den militära anläggningen. Regeringen godkände avtalen. Försvarsminister Sten Tolgfors ville i går inte svara på SvD:s frågor men hans presssekreterare Mikael Östlund bekräftade under kvällen:

  – Ja, det har fattats regeringsbeslut, säger han.

  Även ISP, myndigheten för Inspektion av strategiska produkter som ska övervaka svensk vapenexport, bekräftar för SvD att regeringen godkänt FOI:s hjälp till Saudiarabien. I en hemligstämplad promemoria skriver ISP:s säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Tjäder att det upprättats ett konsultavtal mellan FOI och det saudiska försvarsministeriet. Även ett underavtal har ingåtts, står det i promemorian. Avtalen kan endast upprättas om regeringen ger sitt godkännande.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gav-klartecken-till-vapenfabrik_6911169.svd

 43. bestofmankind skriver:

  Schack matt Sten Tolgfors!

  Hur ska du ha det nu Carl Bildt? Du kan inte vara omedveten om svenskhjälp åt saudisk vapenfabrik. När det gäller utrikes är din makt större än Reinfeldt. Det är fakta som alla politik intresserade vet.

  http://www.aftonbladet.se/ledare/article14495635.ab

 44. Per Fredö skriver:

  Ett av flera exempel på en verklig hotbild
  http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/24488/atomraketenbasis.html

  Konsultavtal och underavtal är inte detsamma som att bygga en svensk vapenfabrik och att sedan via de fullgöra alla förpliktelser, som är förenade med avtalet 2005.
  Jag är övertygad om att även socialdemokraterna kommer att godta dessa avtal.
  Sedan är det en annan sak att vi har byggföretag, som arbetar i åtskilla länder och som har förnämlig kunskap att bygga även denna typ av anläggningar.
  Men nu blir det inga jobb av det slaget och inte heller några inkomster.
  Å ena sidan vi har goda handelsförbindelser med Saudiarabien, det är en starkt växande marknad som vi söker komma in i, liksom den kinesiska exempelvis, å andra sidan hindrar vår goda moral att vi inte ens ska få ett stort byggobjekt i annat land.

 45. bestofmankind skriver:

  Ge dig Per Fredö!

  Regering har fattats beslut om svenskhjälp åt saudisk vapenfabrik på ett regeringssammanträde 20 nov 2008.. Hur mycket än du fornekar saken! Hur mycket än du blundar för Svd artikeln ovan!

  Skyll inte ifrån dig (och regeringen) ansvaret!

  ”Fredrik Reinfeldt var ordförande på mötet där FOI fick uppdraget att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik. Det avslöjar Ekot.

  På ett regeringssammanträde 20 november 2008 fattades beslutet att gå vidare med den förstudie av projektet med att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien som FOI gjort.”

  http://www.dn.se/ekonomi/reinfeldt-godkande-vapenfabriken

  Eller vill kanske Fredö att Reinfeldt (och Carl Bildt) ska slippa ta ansvar för att han genomgår en smärtsam separation. (ironi)

 46. Bengt Johansson skriver:

  Min käre Carl Bildt!

  Det som upprör mig allra mest är hur ansvariga på olika nivåer med Generaldirektören för FOI , Jan-Olof Lind, i spetsen ljuger rakt i ansiktet på svenska folket. De förnekar att det överhuvudtaget föreligger ett avtal med Saudiarabien trots de fakta som föreligger. ISP´s Generaldirektör Andreas Ekman Duse spelar i samma liga, ”Lögnarligan”.
  Man kan kan undra om förutsättningen för att få en hög post inom statsförvaltning är att man klarar att ljuga även om fakta visar att det man säger är lögn.
  Frågan är hur länge svenska folket står ut med den typ av politiker och statstjänstemän vi numera har.
  Vid diskussioner på min arbetsplats så ruskar man bara på huvudet och kommenterar att Sverige spelar i samma division som Ryssland med avseende på vänskapskorruption och demokratinivå. Resultatet av bristande förtroende för de etablerade partierna syns bl.a. i att Sverige-demokraterna till och med hamnade i Riksdagen.
  Just nu lyssnar jag på P1 till en av de största ordbajsarna som finns i regeringen, Sten Tolgfors. Han borde t.ex ta upp hur det kom sig att de Generaldirektörer som blånekade till att det fanns ett avtal med Saudiarabien gjorde detta mot bättre vetande. Han borde väl ta avstånd till deras handlingssätt. Eller vad tycker du?
  Just nu hörde jag Statsministern i P1 och han gömmer sig bakom avtalsregler. Sverige borde väl inte ha och skall inte ha så mycket affärer med Saudi så att man inte omedelbart kan avbryta vapenprojektet?

 47. Per Fredö skriver:

  Bengt Johansson
  Det är ett internationellt företag, som ska bygga denna vapenfabrik och ingen anna,
  Vi har nu 2012 och det går inte enligt avtalet från 2005 att säga iupp avtalet,
  De avtal vi nu tecknat med SA är ett underavtal och ett konsultavtal och inget annat.
  Nåt åt det hållet var nödnindigt för att realisera MOU-avtalet.
  Den påstådda vänskapskorruptionen måste Bengt specificera.
  Regelbundna kontakter har skett här och i SA och helt i enlighet med MOU.
  Exportkontrollrådet gav ISP i uppdra redovisa vapenfabrikaffären vilket alla partier var eniga om.
  Så skedde också och därmed blev det klart om att nån svensk vapenfabrik inte var aktuell.
  Något politisk beslut om en sån innan dess har inte heller träffats.
  Den som vill gå till botten med allt som rör avtalet ska fråga Göran P, Leni Björklund och exempelvis också Jan Nygren.
  Så sker inte.
  Dom har inte heller deltagit i drevet.
  En produkt av främ st Sveriges Radio.

 48. florimond77 skriver:

  ursh vad tråkiga ni är! Det är väl bara att släppa det förbaskade avtalet. Sluta med all vapenexport istället. Varför spilla tid på att lusläsa för att hitta alla möjliga kryphål? Släpp skiten!

 49. Jon Reina skriver:

  kachina.
  Jeg mener å vite fra tidligere, at du var mann. Det som lurte meg nå var dine gratulasjoner på kvinnedaget til bestofmankid…:-)

 50. Per Fredö skriver:

  Vänstern, dit hör mp, vp, Sveriges Radio och andra exportkritiker, som hakat på alla illa underbyggda rykten om en svensk, saudisk vapenfabrik, först via ett bulvanföretag, sen via ett av regeringen godkänt vapenföretag, ja detta är från början inget annat än en mediaanka.
  Svenska journalister i allmänhet är väl inte direkt kända för att i sin grävande journalistik verkligen pröva de källor som har substans,
  Deras källkrititik är ofta nära smärtgränsen..
  Den enda källan är i själva verket en tidigare FOI-anställd, som kom med en rad konspirationsteorier om ett bulvanföretag, nåt generaldirektören omedelbart fick stoppa när han fick kännedom om detta.
  Sten Tolffors har fått dementera och dementera, men har förstås blivit beskyld för att vara en lögnare.
  Nu har det för mediavänstern slutat med en fullständig katastrof.
  Nån självrannsaknad är inte att räkna med.
  Det blir än fler beskyllningar tills folk tröttnar på alla lögner, som har de har spridit.
  Vi är ett alliansfritt land.
  Utan en vapenindustri och en stark säkerhetspolitik skulle beroende av NATO öka än mer.
  Det önskar säkert inte vänstern..

 51. bestofmankind skriver:

  Först skyllde regeringen på Socialdemokraterna sedan när det har framkommit mer dokument och fakta skyllde regeringen på FOI:

  ”Om man ska tro Sten Tolgfors är roten till hela denna affär att FOI utan att först få klartecken inlett samtal med saudierna och att myndigheten under dessa samtal skickat med ett gammalt, reviderat avtal som ett slags diskussionsunderlag. Men att saudierna tolkat det som ett utkast till ett verkligt avtal och att regeringen därför fått ”styra upp” för att reducera skadeverkningarna.”

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-fragor-an-svar-1

  Varför inte skylla på Dagens Eko som avslöjade vapenaffären, eller Assange och Wikileaks som kanske tipsade Dagens Ekot? – när ändå regeringen sänker sig så lågt som att skylla på andra om beslutet som Reinfeldt har själv godkänt.

 52. Jon Reina skriver:

  Jeg opplever bestofmankinds innegg som et nytt forsök på mislykket kvinnelig hersketeknikk. Det synes jeg er ganske så talentlöst av henne.
  Men så er hun jo også – bare en kvinne. Så mye må vel en så alderspreget man som meg, få lov å si.. :-)

 53. Per Fredö skriver:

  Från regeringshåll har man inte skyllt på socialdemokrater, som bestfmankinf påstår.
  Vad moderaterna och centerpartier gjorde 2010 däremot var att förlänga MOU-avtalet i ytterligare fem år.
  Det skedde med hänvisning till att en ny regering ska stå för ett betydelsefult avtal, som den övertagit från den tidigare regering.
  Inga protester mot hördes socialdemokraterna
  Och för den delen inte heller från miljö-och vänsterpartiet.
  Socialdemokraterna har därtill inte detagit i massmedia-drevet om att vårt land skulle medverka till att bygga en svens-saudisk vapenfabrik.
  De socialdemokrater som verkligen visste vad MOU-avtalet innehöll visste mer än väl att det i avtalet inte inte stod ett ord om nåt sånt.
  Socialdemokraterna förhöll sig också som parti skeptiska till Sveriges Radios uppgifter om ett privat bulvanföretag.
  Det enda uttalandet kom från Jan Nygren.
  Massmedia ställde i övrigt inga som helst frågor till ansvatrigba socialdemojkrater flör MOU-avtalet.
  Det visade sig vara en korrekt bedömning från socialdemokratiskt håll.
  Massmedia vänstern tvingas till en total reträtt, vilken de förstås offentligt inte vill medge.
  Sten Tovfors har inte bara fått demenera och dementera, har har också tvingats redovisa och redovisa,
  Av det skälet har han ansetts vara en lögnare.
  Bakgrunden till hans agerande vår alla anklager i denna affär, som fått en stor allmänhet att tro på att att lögnerna om vapenfabriken varanna.
  Få har dessutom haft någon som helst kunskap om hur beredning och beslut fattas vad gäller avtal om vapenexport.
  Även därvidlag kan konstateras att ledande socialdemokrater visste hur vapenaffären hanteras.
  Och slutligen.
  Avtalet har ännu inte förverligas.
  .
  Det är bakgrunden till nu tecknade underavtal och avtal om konsultmedverkan.’
  Konstitutionsutskottet får nu göra sin granskning.
  Och IFAD måste redovisa sitt agerande så som myndigheter ska göra.
  Så går det till i en demokrati.

 54. bestofmankind skriver:

  ”Från regeringshåll har man inte skyllt på socialdemokrater, som bestfmankinf påstår.”

  Du är mycket mycket dåligt uppdaterad Per Fredö. Det är redan schack matt:

  ”Men det betyder att ni i regeringen inte haft något problem med att svensk myndighet hjälpt saudisk att bygga upp en sån här vapenindustri?
  – Nja, den svenska regeringen var visserligen en annan regering, en socialdemokratisk 2005, som ingick ett avtal med Saudiarabien om det här. Och en rätt viktig princip, också i utrikespolitiken, om jag får tala om den del som jag har ansvar för, är ju att, har man ingått ett avtal med ett viktigt land, så ska man fullfölja det avtalet. Och det här avtalet regler då det samarbete som ska vara inom de här tekniska områdena som är försvarsrelaterade. Och jag utgår från att det prövades ganska noga när det ingicks.
  – Och sedan är detaljerna i detta, när man då följer upp detta, är ju också, i den mån det är överföring av teknologi eller produkter, så kontrolleras ju detta löpande av Inspektionen för strategiska produkter, som är en myndighet under regeringen.

  Men ni i regeringen har ju gett FOI klartecken att fortsätta med arbetet med den här vapenfabriken. Så ni har inget problem med det med andra ord?
  – Alltså klartecknet låg i avtalet 2005.

  Som ni har ärvt sen.
  – Absolut.

  Ni har väl vilken möjlighet som helst att ändra det om ni vill?
  – Nja, det är klart vi kunde bryta det avtalet. Men det tror jag hade varit olämpligt. Och det är en sån där princip som har diskuterats i olika sammanhang under rätt lång tid att, har Sverige väl ingått ett avtal, så handlar det om trovärdigheten för Sverige som avtalspart och då ska man inte bryta det.

  – Avtalet ingicks 2005 mellan den dåvarande regeringen och, vad det nu var, på den saudiska sidan vet jag inte, var det det saudiska försvarsdepartementet eller någon annan, det avtalet är ju ingen hemlig handling heller för den delen. Det är ett helt öppet avtal som varit känt hela tiden. Så att, så hemligt är det inte.”

  http://www.dagensarena.se/politik/bildt-ord-for-ord-%E2%80%9Dett-avtal-ar-ett-avtal%E2%80%9D/

 55. Jon Reina skriver:

  Jeg oppfattet Carl Bildt svar som både klare og konsise, og ikke kom han med noen innrömmelser av noen art.
  Og tiltross for at Akdermikernes journalist var tydelig fientlig innstilt, besvarte Blidt alle spörsmålene ”to the point”, åpent forklarende, samt også höflig og bestemt .

  Det eneste inntrykket som siitter igjen, er at journalisten med sine intrikate og gjenntatte spörsmål, forsökte alt for å fremstille Carl Bildt og regjeringen i dårligst mulig lys. En stor statsmann som Carl Bildt klarte naturligvis å få stoppet dette. Men på meg virket hele intervjuet som om journalisten forsökte å lage egne nyheter, fremfor å refrere sannheten. Og av sådant oser det dårlig journalistisk handtverk…

%d bloggare gillar detta: