Framgång fär nätfrihet i Genève

STOCKHOLM: Det blev en alldeles utomordentligt bra dag vid FN:s Human Rights Council i Gernève i dag.

Jag höll Sveriges nationella anförande i dessa frågor, men än viktigare var självfallet den s k expertpanel om nätfrihet som vi lyckats att göra till ett officiellt inslag i rådets överläggningar och arbete.

Avsikten var ju att på allvar föra in nätfriheten i rådets arbete, och att på allvar börja ett arbete med att inom FN:s ram bygga ett bättre skydd för nätfriheten.

Min utgångspunkt i diskussionen var att de friheter vi har ”offline” måste vi självfallet också ha ”online”, och att detta blir allt viktigare allt eftersom världen går ”online” i allt högre utsträckning i fråga efter fråga.

Den kubanska delegationen valde att konstra redan från början. Och markerade tydligt att man var höggradigt missnöjd med hela tillställningen.

Och konstigt var inte det. Cuba tillhör länderna med allra mest begränsad och allra mest kontrollerad tillgång till nätet.

Men slående under de tre timmar när olika länder efter våra inledande inlägg hade möjlighet att redovisa sin inställning var det starka stödet för vår ansats.

Ett anförande som framfördes av Kina med stöd av ett 15-tal andra länder markerade dock en påtagligt avvikande inställning. Här var det kraven på kontroll av nätet som dominerade och som inte fick urholkas.

Intresset var så stort att den avsatta tiden alls inte räckte till. Det var mer än tiotalet länder som dessvärre inte fick möjlighet att komma till tals.

Men det svenska initiativet berömdes av åtskilliga länder, och det är uppenbart att det finns ett starkt och växande intresse för vår agenda när det gäller nätfriheten.

Därmed inte sagt att de vidare stegen med nödvändighet kommer att bli enkla.

Det finns all anledning att tro att de länder som företrädare ett annat synsätt nu kommer att förstärka sitt samarbete för att bromsa och begränsa diskussionen om nätfriheten.

Och det kan ju inte uteslutas att det finns länder som talar vackert men som vill behålla möjligheten att agera på ett betydligt mindre vackert sätt.

Men vi – och de länder vi har ett nära samarbete med i dessa frågor – kommer alldeles självklart att fortsätta våra ansträngningar.

Arbetet för friheten på nätet är den nya frontlinjen i kampen för frihet i världen.

4 Responses to Framgång fär nätfrihet i Genève

 1. Jon Reina skriver:

  Sverige burde kanskje på egen hånd kritsere Kina for sensuren av Internet, Òg kanske spesielt med tanke på det at dere i Sverige ynder å kalle Ericsson for ”svenske Ercsson”. Altså det selskapet som faktisk er hovedleverandørene av de systemer Kina bruker til å sesurere Internet med…

  Vet du hva, det tror jeg ikke Sverige tør….:-)

 2. mrmhalland01 skriver:

  >Min utgångspunkt i diskussionen var att de friheter vi har “offline” måste vi självfallet också ha “online”

  ——————————

  Med den utgångspunkten anser jag att man accepterar vissa länders kontroller och censur.

  Det är ju inte tillåtet i exempelvis Kina och på Kuba att uttrycka sig fritt ”Offline”, då ska det enligt detta synsätt inte heller vara det ”Online” ?

  Jag måste säga att jag hade hoppats mer på Sveriges inställning till ”Nätfrihet”.

  Är det bara detta så tycker jag att det är slöseri med tid & pengar att fara världen över för att propagera för något som ju faktiskt fungerar.

 3. Hans Fredbäck skriver:

  Bra! Sverige för ökad frihet på nätet! Steg för steg – med liberala steg. Bra område för Sverige. Små insatser ger stor global effekt och stärker vårt ansende.

 4. […] Carl Bildt deltog även i den paneldiskussion på temat nätfrihet som genomfördes samma dag på initiativ av Sverige. Mer om hur Carl Bildt ser på nätfrihet och vikten av diskussionerna i FN finns att läsa i hans blogg. […]

%d bloggare gillar detta: