Narkotika och nukleärt i Wien

WIEN: Utmaningarna i Afghanistan diskuteras oftast i termer av militär säkerhet eller politisk utveckling, men här har vi i dag diskuterat den avgörande utmaning som ligger i den massiva opiumodlingen i landet och dess konsekvenser.

Det är ett problem jag ofta tar upp i andra diskussioner om Afghanistan, och därför var det naturligt att jag kom hit i dag till den s k Paris-paktens ministermöte på inbjudan av mina kollegor från Frankrike och Ryssland.

2010 drabbades opiumodlingen av en betydande nedgång p g a en växtsjukdom, men detta ledde till en kraftig prisuppgång som nu lett fram till en betydande ökning av produktionen upp till de högsta nivåer som konstaterats på närmare ett decennium.

För några år sedan innebar kombinationen av ökade livsmedelspriser i världen och lätt sjunkande priser på opium att lönsamheten för en fattig afghansk bonde var ungefär lika stor om han odlade vete eller odlade vallmo.

Och då fanns det förutsättningar för att tvinga tillbaka vallmon.

Men nu har prisrelationen tyvärr dramatiskt förskjutits åt andra hållet, och nu är det cirka elva gånger lönsammare med vallmoproduktion än med vete. Och resultatet ser vi i siffrorna.

Dagens möte diskuterade det nödvändiga och viktiga samarbetet i dessa frågor. Länk till mitt anförande finns till höger i twitter-spalten.

Och jag är kvar i Wien dels därför att även morgondagen är fylld av möten och dels för att på inbjudan av min österrikiske kollega Spindelegger vara med på den klassiska balen på operan här.

Vi får ser om Wien dansar och ler denna afton.

Så värst mycket av den varan kan det dock knappast bli, för redan 07:45 börjar programmet i morgon såväl för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som för mig.

Då är det först arbetet med det totala provstoppsavtalet CTBT – en viktig byggsten i arbetet på en kärnvapenfri värld – och därefter atomenergiorganet IAEA som står i centrum.

I går svarade Iran officiellt till Catherine Ashton om återupptagna förhandlingar i den nukleära frågan, och i nästa vecka åker en delegation från IAEA tillbaka till Iran för samtal.

Om detta kommer jag att tala i morgon med bl a IAEA:s generalsekreterare Amano.

Fram mot kvällen bär det sedan tillbaka hem mot Stockholm.

6 Responses to Narkotika och nukleärt i Wien

 1. […] Och mer från torsdagens resa till Wien har vi nyss lagt upp på ud.se, bland annat Carl Bildts tal. Ja, och Carl Bildt själv, han har bloggat. […]

 2. […] Hennes inlägg går ofta upp som etta och hennes blogg är etta. Pär Ström är trea idag och Carl Bildt  åtta. Den senare har i sin tur petat ner Bildt som numera seglar i […]

 3. mkpictor skriver:

  ACTA-avtalet.
  Hur kommer det sig att Carl Bildt har gått med på att underteckna ACTA-överenskommelsen å Sveriges vägnar?
  Bildt talar ofta om friheten på nätet, det fria ordets värnande och öppenheten i internetsammanhang. Är det bara tomma ord? I skymundan har han medverkat till att Sverige har undertecknat detta avtal, som många andra EU-länder tar avstånd ifrån – först Bulgarien, Polen, Lettland och Tjeckien, och snart också Nederländerna, Tyskland m.fl. andra. Men Sverige har skrivit under.
  ACTA är ett amerikanskt påfund som påstås vara avsett att hindra fildelning och piratkopiering, och det är ett resultat av filmbranchens och programföretags lobbyverksamhet i USA. Företagen vill ha mer pengar – friheten på internet är bara skräp för dem jämfört med mer pengar.
  Den övervakning som är inskriven i avtalet innebär total kontroll av alla internetanvändare, och det är en karastrof för det fria , anonyma och demokratiska utbytet människor emellan. Det är dessutom en karastrof för frihetsrörelser i diverse diktaturer för vilka internet är det enda sättet att nå ut.
  Svenska folket har undandragits debatten om detta – det är som när man halvvaken har hört råttor prassla i källaren. När man sedan vaknar på morgonen upptäcker man att hela förrådet är totalförstört.
  På samma sätt har regeringen undertecknat ACTA-avtalet åt svenska folket utan minsta debatt. Vi vaknade en morgon och upptäckte att regeringen hade kastat ut hela vår internetfrihet genom fönstret utan att fråga oss.
  Riv upp sveriges skandalösa undertecknande av ACTA-avtalet, och Carl Bildt, säg aldrig någonsin mer att du står för frihet på nätet om du inte får till stånd ett svenskt avståndstagande från ACTA.

 4. ahleee skriver:

  Om vi nu strävar efter en kärnvapensfri värld så tycker jag att du Calle kan föreslå att väst rustar ner till 0 kärnvapen för att sätta ton för resten av världen.

 5. Per Fredö skriver:

  Detta med en kärnvapenfri värld är en illusion, vilket också Obama insåg när han tecknat ett nedrustningsavtal med Putin.
  Det var visst då fråga om avveckling på båda sidor med en tredjedel av dessa stormakternas kärnvapenarsenal.
  Båda dessa stormakter litar dock inte på varandra i detta avseende. De skulle exempelvis inte tillåta några några inspektioner, vilka nu ska svara för dem.
  Det är inte bara fråga om självförsvar utan kärnvapenbalans, vilket i sig är främjar freden.

  Kärnvapnen används också som när det gäller politiska uppgörelser mellan USA och Ryssland.
  USA vill exempelvis få olika slag av hjälp av ryssarna i Afghanistan.
  Ja, menar ryssarna, det ställer vi gärna upp på, men då måste ni avveckla era funderingar på kärnvapenmissiler i östra Europa.

 6. stig2entreprenoren skriver:

  Varför inte göra en kampanj på polischeferna runt afghanistans gränser och i grannländerna. De lär ha fingrar med i spelet om opiets vidare öden. Börja med att granska dessa chefers söner och deras bilvanor.

%d bloggare gillar detta: