I allt väsentligt en bra debatt

BRYSSEL: Efter riksdagens utrikespolitiska debatt, frågestund på twitter och ytterligare något snabbt möte bar det av hit till Bryssel för samtal i aktuella frågor främst relaterade till Balkan.

På tisdag i nästa vecka möts ju förhandlare från Belgrad och Pristina här för att försöka föra en del frågor framåt, och en vecka därefter har vi viktiga ministermöten för att bl a utvärdera situationen i de samtalen.

Dagens utrikespolitiska debatt fördes i allt väsentligt i konstruktiv anda, även om jag tyckte att Urban Ahlin i strävan att komma åt folkpartiledaren Jan Björklund kunde avstått från formuleringen att dennes politik innebär ”hål i huvudet”.

Jag kunde konstatera att vad gäller den nordiska, europeiska och säkerhetspolitiska linjen råder det bred konsensus i riksdagen.

Så har det inte alltid varit, men så är det i dag. Och det är en styrka för Sverige.

Också vad gäller Syrien var enigheten stor.

Jag sade att vi nu utser en ambassadör för kontakter och stöd till den syriska oppositionen.

Och att vi självfallet kommer att vara på plats i Tunis på fredag nästa vecka när den nya vängruppen för Syrien bildas.

Annars kom debatten också att handla om oppositionens krav på att nu erkänna Palestina som stat.

Jag förklarade att Sverige sedan lång tid tillbaka har vissa kriterier för erkännande, varav kontroll av territoriet är en av de avgörande.

Och så småningom visade det sig att i alla fall socialdemokraterna håller med om detta kriterium.

Sedan gör vi uppenbarligen en annan bedömning av hur det faktiskt ser ut just nu.

Jag varnade för att banalisera ockupationens brutala realitet. Var den yttersta makten ligger i huvuddelen av de ockuperade områdena råder det dessvärre ingen tvekan om.

Men vi var eniga om att när frågan om fullt medlemskap för Palestina ligger på dagordningen i FN:s generalförsamling skall Sverige självfallet rösta ja.

Problemet är bara att frågan först måste passera FN:s säkerhetsråd.

För mig var nätfriheten en viktig fråga också i dagens debatt, och jag var lite förvånad över att ingen av oppositionens företrädare ansåg att den frågan var värd ett enda ord.

Nu blir det natt i Bryssel, och i morgon bär det av till Wien och överläggningar i första hand om samarbetet för att bekämpa narkotikan från Afghanistan.

Ett betydande antal utrikesministrar, liksom FN:s generalsekreterare, kommer att finnas på plats.

77 Responses to I allt väsentligt en bra debatt

 1. Jon Reina skriver:

  Nå holder jeg helt med Urban Ahlin når han sa at folkpartiledaren Jan Björklund – ”hadde hål i huvudet”.,,

  Jeg er også helt på linje med Carl Bildt når han skriver ”- at om frågan om fullt medlemskap för Palestina ligger på dagordningen i FN:s generalförsamling – skall Sverige självfallet rösta ja”.
  Derimot er jeg klart uenig med Bildt i at det er et problem at spørsmålet først må godkjennes av FNs sikkerhetsråd…

  Dette er nemlig meget viktig for Israel og også landene rundt – at Sikkerhetsrådet krever av Palestina at landet ført må godkejnne Israels rett til å eksistere som suveren stat – før de tillater at landet godkjennes som en suveren legal stat…

  Det sistnevnte er ogå grunnen til at jeg igjen forsøkr på å promotere orgaisasjonen ”Med Israel For Fred” (www.miff.no) i disse spalter …:-)

 2. Rulle skriver:

  Du varnade för att banalisera ockupationens nödvändiga realitet. Var den yttersta makten ligger i huvuddelen av de ockuperade områdena råder det dessbättre ingen tvekan om.
  Skulle palestinierna kunna genomföra sin både skriftligt och muntligt uttalade politik så bleve det ett av vänstern, med Bildt på spetsen, önskat folkmord. Stämpling till mord eller mordförsök är väl straffbart i Sverige?

 3. kris08 skriver:

  Är det inte värre att genom fegt samtycke acceptera ”ockupationens brutala realitet”?
  Fromma förhoppningar har ju förvånande nog visat sig vara ganska verkningslösa.
  Man kan kanske hoppas att Björklunds handgripliga erfarenheter kan få honom att ändra partiets traditionella snedvridning?

 4. Rulle, du verkar ha missat att Israel pysslar med folkmord. Staten Israel har grundats med list och planerat folkmord långt innan 1948. Etnisk rensning som skulle gjort Arkan avundsjuk.

  Israel bör upplösas och ingå i en sekulär stat tillsammans med Palestina, och den bör för fridens skull varken heta Israel eller Palestina.
  Att de inte har fått stå till svars för brott emot mänskligheten än kan bara ha att göra med sionisters makt över media.

  Att palestinierna vill utplåna Israels folk tror jag inte dom menar. Men att dom vill utplåna begreppet Israel är fullt förståeligt, och helt naturligt.

  Alla människor har rätt att leva israeler och palestinier, men inte alla folk har ett eget land. De sättet Israels nation planerades och realiserades från Herzel till Ben-Gurion är inget mindre ett överlagt och planerat folkmord på palestinierna. Därför har dom förverkat rätten till ett eget land.
  BROTT FÅR INTE LÖNA SIG!

 5. Rulle skriver:

  Att palestinierna har folkmord i sina tankar och stadgar framgår tydligt. Om de inte menar det så bör Du uppmana dom att ändra skrivningarna i sina stadgar. Hellre det, än stämpla till folkmord, i ordets rätta bemärkelse.
  http://www.sapereaude.se/hamas.html

 6. florimond77 skriver:

  Att påstå att ”Palestina inte ska erkännas för att de saknar polisiär/militär säkerhetskontroll” var lite väl konstruerat. Det är ju just pga av Israels occupation som det inte går att uppehålla detta. Därför bör Sverige bidra till att den palestinska staten blir till och att erkänna densamme är ett etort steg framåt. Jag vet inte vad det är med Jan Björklund och hela folkpartiet men någonstans verkar det finnas om inte hål så massor av av blinda fläckar i huvet på partiet. Man får hoppas att Jan Björklund inte ger sig i kast med bosättare efter att han nyligen attakerats när han av någon underlig anledning besökte ett av deras nästen.
  Till de som håller på att tjata om att ”palestinierna ska erkänna Israel” säger jag att hur kan man man kräva det utan att först erkänna Palestina. Israel finns ju redan och är väl alldeles för mycket erkänt världen över.

 7. Rulle skriver:

  florimond77, terroristerna kan utan några erkännanden ändra sina stadgar. Det vore ett bar steg mot en fredsuppgörelse. De som hyllar terrorn må ha många hål i huvuden.
  Risken med att somliga sticker huvudet i sanden är att sand kan rinna in för där är ett tomrum.
  Innan Hamas, PLO och Hisbillah har moderniserat sina program finns det ingen tänkande människa som kan godkänna deras strävan om mänskligheten samtycke till programmerad terror.
  Det vore då klokare att erkänna Hells Angels, Bandidos mc, Ku Klux Klan och Nazism

 8. Per Fredö skriver:

  Urban Ahlin ifrågasatte inte den utrikespolitiska deklarationen på annat sätt än att han refererade till någon s- motsvarighet, som skulle finnas på nätet.
  Det var svagt menar jag att enbart motivera detta med den för honom begränsade tidsåtgången, som nog skulle ha räckt till.
  Några huvudpunkter kunde han då ha nämnt, men då hade lyssarna säkert kunnat konstatera att det finns betydande skillnader inom den röd-gröna ack nu splittrade alliansen just om utrikespolitiken.
  Göran Persson på sin tid nämnde att det fanns sex till sju för vårt land ytterst centrala frågor, vilka definitivt uteslöt en regering med vp och mp.
  Dit hör inte minst vår säkerhets-och utrikespolitik.
  Hans Linde dukumenterade detta såtillvida att Carl bara pratade flosker.
  Det var bra att Ahlin inte ville ta hem politiska poäng på att de svenska journalisterna ännu inte blivit frisläppta.
  Han berörde tvärtom utrikesförvaltningen för ett gott arbete, vilket förstås inbegriper Carl.
  Vad gäller Palestinas status är denna fråga nu närmast inrikespolitisk just med avsikten att hitta nån splittring inom regeringen och att i detta fall plocka poäng.
  På västbanken bygger i dag förre chefen för den palestinska säkerhetspolisen, vilken för övrigt inte hade kunn at förverklas utan medverkan av CIA, mängder av flotta fotbollsarenor.
  Vår arenaboom har spritt sig ända dit.
  Han är annars känd som mannen som aldrig ler, men ett litet smill har han visst visat när han i sin bekantskapskrets inkluderar höjdarna inom FIFA.

  Och de palestinska ungdomar, som tidigare skolades att bli terrorister, spelar nu i stället fotboll i högan sky.
  Pengar och bonusar lockar förstås.
  Vem vet. Kanske kan idrotten bidra till att de israeliska skyddsbarriärerna försvinner.
  Åtminstone inte de som behövs för att hålla Hamas i schack.

 9. bestofmankind skriver:

  ”hål i huvudet”

  En aristokrat som du Carl Bildt förstår inte riktigt innebörden och känslan av uttrycket.

  Fast jag tycker personligen att det är du som har ”hål i huvudet”, som lät Björklund bestämma över utrikespolitiken för Palestinien-Israeli konflikten. Du som brukar annars bestämma över allt annat alldeles själv, men inte just i denna viktiga sakfrågan.

  Noterat att det är magstarkt av dig att ta äran från biståndsminister när det gäller EFCR scoreboard för 2012.

  Angående twitter frågestunden valde du att besvara endast de bekväma frågorna. Du kan lika gärna ha valt att tillägna frågestunden enbart för gymnasieeleverna. (ingen illa menad för gymnasieeleverna)

  F.ö. var Urban Ahlin en överlägsen debattör jämfört med dig. Han var påläst, fokuserad, saklig, koncentrerad, engagerad, trovärdig – mycket av allt.

  Och din utrikesdeklaration var vag, lam, visionslös, idélös, och saknade hjärtligt engagemang och känslor. Innehåller mest tomma ord i 13 sidor.

  En sak till, hur många gånger ska jag påpeka till dig att i en sådan mycket viktig debatt som igår borde du ha visat mer respekt att inte läsa av twitter i din iphone!

 10. bestofmankind skriver:

  Per Fredö,

  Urban Ahlin tog upp två viktiga och aktuella länder i konflikt.

  Regimen i Syriens brutala dödandet mot sin egen befolkning och ett erkännande av Palestinien.

  Att du hade missat anförandet kan säkert ha med din ålder att göra.

 11. florimond77 skriver:

  Rulle att erkänna en terroriststat eller att erkänna en stat är två skillda saker

 12. florimond77 skriver:

  Hur kan USA snacka om sitt gamla ”band” till Israel när man betänker att Israel har mördat en hel amerikanska bestättning på fartyget Liberty?

 13. Per Fredö skriver:

  bestofmankind
  Detta med ålder är ingen politisk poäng i denna bloggg, det är i all vänlighet en oförskämdhet.
  Vad var det Relling sa?
  Din jämförelse av Carl och Urban är du bestofmankind tämligen ensam om.
  Urban Ahlin har för övrigt flera gånger sagt att han och Carl inte har några svårigheter komma fram till gemensamma åsikter vad gäller viktia utrikespolitiska frågor.
  I dessa sammanhang deltar knappast socialdemokraternas alliansbröder.
  Vad gäller Syrien råder enighet.
  Det ka knappast finnas med i det socialdemokratiska alternativet, som jag refererade till.
  Carl fick också beröm vad gäller tillsättandet av en särskild ambassadör i Syrien, som ska hålla kontakt med företrädana för oppositionen, vilket ju också innebär en närmare bevakning av alla övergrepp på både den och civilbefolkningen.

 14. metusalem skriver:

  Bestofmankind gör samma jämförelse som vanligt:
  ”F.ö. var Urban Ahlin en överlägsen debattör jämfört med dig. Han var påläst, fokuserad, saklig, koncentrerad, engagerad, trovärdig – mycket av allt.

  Och din utrikesdeklaration var vag, lam, visionslös, idélös, och saknade hjärtligt engagemang och känslor. Innehåller mest tomma ord i 13 sidor.”

  Jag kan tänka mig att bom. numera inte är medlem i S-kvinnor. Lena Sommestad delar definitivt inte denna uppskruvade hyllning till den utrikespolitiske talesmannen.

  När man dessutom tycker att ”hål i huvet” är en lyckad aforism då bekräftas det dåliga omdömet med råge.

 15. bestofmankind skriver:

  Per Fredö,

  Så om det var inte med åldern att göra menade du alltså att du medvetet inte lyssnade på Urban Ahlins anförande. Detta när du tydligt inte visste om det.

  For your information, är jag inte intresserad av ngn politisk poäng pga din ålder, inte ens pga av dig.

  Min jämförelse av Carl Bildt och Urban Ahlin är jag inte ensam om. Det bekräftades i Urban Ahlins facebook av flera andra. Här var det ingen som öppet berömde Carl Bildt hittills, inte ens du. Jon Reinas kommentar räknas inte. Norska finns inte i min vokabulär.

  Tillsättandet av en särskild ambassadör i Syrien är inte Carl Bildts förtjänst. det är Arabförbundet som leder den. Carl Bildt har valt, som han borde göra, som EU, att stå på samma sida.

  Urban Ahlin besitter ett exemplariskt ledarskap. Att berömma när det behövs, som Carl Bildt har uppenbarligen väldigt svårt för.

 16. Rulle!
  Menar du att Israel INTE pysslar med folkmord, att de INTE är en terroriststat?

  i Hamas programförklaring står

  ”Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig.” (martyren, imam Hassan al-Banna, i välsignat minne).

  Jag tror inte att de avser folkmord, utan snarare begreppet Israel.
  Jag vill också utplåna detta begrepp, men jag vill att judar och muslimer ska leva sida vid sida som bröder, i kärlek.

  Jag tror också att Hamas menar just detta. Läs lite längre ner i deras
  programförklaring.

  —————————————————————————————
  Artikel Sex:

  Den Islamiska Motståndsrörelsen är en framstående palestinsk rörelse, vars trohet står till Allah, och vars sätt att leva är islam. Den strävar efter att höja Allahs banér över varje centimeter av Palestina, för under islams beskydd kan anhängare av alla religioner samexistera i säkerhet och trygghet när det gäller deras liv, egendom och rättigheter.
  —————————————————————————————

 17. bestofmankind skriver:

  metusalem,

  Du också missar medvetet mycket i livet.

  Lena Sommestad har bett Urban Ahlin om ursäkt. Det har stått i nästan alla tillgängliga medier i landet. Heder åt henne även om hon inte borde ha tagit upp ryktet.

  http://svt.se/2.22620/1.2692318/sommestad_ber_om_ursakt&from=rss

  Att du tar upp anklagelsen är ett bevis på bristen av sak argumentation från dig.

  Fyi, diskuterar jag och Per Fredö om utrikesdeklarationen som du tydligen har också missat.

  Jag har även noterat att du inte har motargumentation till mina konstateringar enligt din citation ovan.

  För att stilla din nyfikenhet kan jag också tala om för dig att jag är ännu mer aktiv i S-kvinnor som jag är stolt över. Har du några invändningar på det också?

 18. bestofmankind skriver:

  F.ö. har ”hål i huvudet” även lyckats få space i ditt såväl som Carl Bildts huvud. Det är nästan kult. :-)

 19. metusalem skriver:

  bestofmankind…
  Nej jag har inte missat utrikesdeklarationen. På grund av min höga ålder har jag möjlighet att följa diverse begivenheter bland annat på TV. Jag tyckte Carl Bildts information hade lagom detaljeringsnivå. Jag inser dessutom svårigheten att få med allt på ett så enormt intresseområde.

  Jag hörde givetvis även Urban Ahlin, inte så överlägset som Bom gör gällande, men bra. Undantaget var, tycker jag, det onödiga publikfrieriet med ”hål i huvet”.

  Anledningen att jag hänvisade till Lena Sommestad var att hennes påpekande var av rätt färskt datum. Genom att Googla har jag fått klart att hon ångrade sig dagen efter.

  UA får väl svälja både ros och ris som tex CB. Du menar väl dock inte att man skulle undvika att hänvisa till en ledande socialdemokrat,
  för att detta vållar bekymmer för en sosse som uppenbart beundras gränslöst av dig.

 20. bestofmankind skriver:

  Gränslöst beundran av Urban Ahlin är Carl Bildts förtjänst. Carl Bildt oftast visar dåligt omdöme, egensinnigt ledarskap och passivitet. Från ambassadsnedläggningar till arabiska våren. Carl Bildts hjärtlöshet gjorde mig som jag är mot honom själv. Det får jag såväl som Carl Bildt leva med.

  Förresten Carl Bildt den Filippinska Ambassaden i Stockholm stängs i juli i år. Den primära och dolda orsaken förstås är att du stängde den svenska ambassaden i Manila 2008. Officiellt säger man som du också retoriskt använde pga besparings skäl. Att den stängs är mycket sorgligt men oundvikligt.

  En vacker dag kommer du, Carl Bildt, att förstå den frustation jag hade på konsekvenserna av din nedläggning av den svenska ambassaden i Manila.

 21. Rulle skriver:

  Lasse Karagiannis, Ja, jag och många med mej menar att Israel INTE pysslar med folkmord, att de INTE är en terroriststat? Om man har ett skriftligt mordhot över sig så har man all rätt att försvara sig. Rena självbevarelsedriften säger att de MÅSTE ockupera de landområden där de edsvurna mördarna finns för att hålla dem i schack.
  Israel har gång på gång visat att man bara vill väl men, som när man tvångsförflyttade israeliska bosättare från Gaza, så blev svaret självmords attacker och raketbeskjutning. Betongbarriären har till stor del skyddat mot bussprängningar. Trots den enorma kostnaden för avgränsningen medfört har den varit värt sitt pris.
  Jag försöker förstå hur Du tänker, men den obefogade ondska och hat som Du uppvisar emot judar är långt utöver mitt förstånd.

  http://www.sapereaude.se/hisbollah.html

  ”Nödvändigheten av Israels förintande:”

  ”Vi ser i Israel USAs förtrupp i vår muslimska värld. Det är den hatade fienden som måste bekämpas till dess de hatade får vad de förtjänar. Denna fiende är det största hotet mot våra framtida generationer och mot våra länders öde, särskilt eftersom han glorifierar bosättningsidén och expansionismen, som initierats i Palestina, och som strävar till att utbreda Stor-Israel från Eufrat till Nilen.

  Vårt primära antagande i kampen mot Israel är, att den sionistiska entiteten är aggressiv från sin begynnelse, och är byggd på land som slitits bort från sina ägare, på bekostnad av muslimernas rättigheter. Därför kommer vår kamp att avslutas först när denna entitet har utplånats. Vi erkänner inget avtal med den, ingen vapenvila och ingen fredsöverenskommelse, vare sig separat eller gemensam.

  Vi fördömer kraftfullt alla planer beträffande förhandlingar med Israel, och betraktar alla förhandlare som fiender, av den orsaken att sådana förhandlingar inte är någonting annat än ett erkännande av legitimiteten i den sionistiska ockupationen av Palestina. Därför motsätter vi oss Camp David-avtalet, kung Fahds föslag, Fez- och Reagan-planen, Bresjnevs förslag och det fransk-egyptiska förslaget, och alla andra planer som inkluderar (även implicit) erkännandet av den sionistiska entiteten.”

 22. Rulle skriver:

  Israels befolkning lever under ständigt hot! En stor del av propagandakriget mot staten Israel består av en falsk bild av den israeliska verkligheten. Media i Sverige undviker all information som skulle kunna framkalla vissa frågor eller funderingar hos svenskarna.

  En sådan undanhållen information är t.ex. alla skildringar av vanliga medborgares liv och vardag i Israel. Många svenskar är inte ens medvetna om att israelerna lever ständigt under krigshot, och att människor i Israel alltid har konfronterats med död, invalidisering, bomber och sprängladdningar, alltid, sedan statens födelse 1948.

  En av de främsta antiisraeliska propagandisterna,den numera pensionerade TT-journalisten Stefan Hjertén kallade i många år de palestinska raketerna för “hemmagjorda”.

  Situationen är betydligt allvarligare nu än tidigare i Israels historia. Den snabba utvecklingen av militär teknologi i arabstaterna och i Iran har medfört djupgående förändringar. Tidigare krig utspelades utanför Israels gränser. Idag kan missiler och raketer av olika slag förvandla hela Israel till krigsskådeplats.

  Detta vill media inte beröra, och detta vill inte opinionsbildare och politiker i Sverige prata högt om.

  Det är sant att Israel är en mäktig och mycket stark regional makt. Samtidigt är Israel ett litet och sårbart land, omgiven av fiender som är starkt beslutna att med våld radera landet ur kartan. Israels existens vilar enbart på landets militära styrka och avskräckningsförmåga. Arabernas innehav av biologiska och kemiska stridsmedel gör befolkningens situation än mer utsatt.

  Svenskar och andra européer blundar för fakta, och blundar för palestiniernas avsikter. Det råder tystnad om alla muntliga och skriftliga uttalanden från palestinskt och annat håll. Man kan konstatera att denna tystnad är en form av maskopi med Hamas, Hitzballah, och Iran- alla tre Hitlers arvtagare.

  Dessvärre finns det en aktiv pro-palestinsk grupp av journalister, opinionsbildare och beslutsfattare på olika områden, en grupp som stödjer i det tysta destruktion av den israeliska nationen. Det pågår ett massivt propagandakrig mot Israel i Sverige. Radio och TV visar vinklade och partiska inlägg. Likaså i tidningsvärlden dominerar anti-israeliska och partiska reportage. Svenska medier har blivit en del av arabisk propaganda.

  Israels vice utrikesminister Danny Ayalon säger: Sanningen om konflikten mellan Israel och arabstater är mycket enkel och lätt att förstå. Enkel och lätt att förstå men däremot att lösa konflikten är mycket svårt, då palestinier har aldrig erkänt judarnas rätt till egen stat i Mellanöstern. Likaså är problemet med palestinska flyktingar lätt att förstå. Men att lösa det är oerhört svårt. Har Palestinas araber varit de enda flyktingarna i regionen? Hur mycket har ni hört om det betydligt större antal judiska flyktingar från arabländer, flyktingar som Israel absorberade?
  En sak förefaller säker. Konflikten och flyktingfrågan skulle lösas för länge sedan om arabstater visat minsta vilja till förhandlingar och upphörde att använda generationer av Palestinas araber som ett vapen i en kamp mot den judiska staten. Verkligheten kring fredsprocessen bekräftar att varken palestinier eller de som stödjer deras krav vill acceptera en tvåstatslösning.

  -Har Israel inte rätt att försvara sig? Den ihärdiga anti-israeliska propagandan har utmålat i decennier Israel som en militaristisk och aggressiv stormakt. Sanningen är annorlunda. Israel är ett land med utpräglade humanistiska och etiska värden. Israels fiender har utnyttjat detta om och om igen. Israels omtanke om mänskligt liv är omvittnat av många objektiva observatörer. Denna omtanke har ibland lett till onödiga risker och onödiga dödsoffer bland egen civilbefolkning och bland egna soldater. Det finns dock en gräns. Varje tänkande människa vet svaret på frågan. Ja, Israel har rätt att försvara sig, precis som alla andra nationer på denna jord.

  Israel – den vackra sången om det lilla stolta landet. Låt de leva i FRED.

 23. Rolle!
  Wow! Första gången någon tar till jude-hat vapnet emot mig!
  ”Jag försöker förstå hur Du tänker, men den obefogade ondska och hat som Du uppvisar emot judar är långt utöver mitt förstånd.”

  Jag älskar judar som är anti-sionister och jag älskar tyskar som är anti-nazister.
  Jag hatar inga människor varken sionister eller nazister.
  Men Shalom över alla judar som älskar sina medmänniskor. Dom vill jag skydda och hjälpa.

  Hamas hatar inte judar. De hatar sionism och det vill utplåna begreppet Israel. INTE JUDAR.

  Men det passar terrorist-staten Israel att säga detta.
  Här Rolle, titta på en människa som jag älskar och högaktar:

  Snälla, du kan väl komma dragandes med den gamla slagdängan att kalla mig ”anti-semit”! Hi, Hi, Ingen går på sån skit längre :-)
  Sorry! Ja, det är youtube’s fel.

 24. Rolle!
  Hör du beundrande araber ropa ”Allah Akbar” för att stödja min hjälte, i slutet av videon.
  Dom är Hamas! Dom är dina s.k. judehatande terrorister.

  Kom igen ge mig det! Jag vill höra det.. Du vet vad jag vill höra. Jag behöver skratta lite nu. Ge mig ” all time classics” PLEEEAASE!

 25. mrmhalland01 skriver:

  bestofmankind säger sig vara aktiv, inte bara inom partiet, utan även inom (S) kvinnorna.

  Återigen undrar jag om de hon säger sig representera är imponerade av retoriken och kommentarerna här.

  Jag VET att inte Urban Ahlin är så dum som bom faktiskt framhåller honom.

  Alla utom bom verkar ha hört ett i stort sett enigt parlament (ja, de som kan göra skillnad).
  Hur kul kan det vara att ha en representant som slår sönder samförståndet ?

  Undrar om bom VET vilket parti hon tillhör ?

  Jag tycker att det låter som att hon tillhör (V), men råkade få (S) partiprogram i brevlådan och lydigt läste namnen där…

 26. bildterberg skriver:

  Märkligt vad många ordningsvakter och poliser som anlitades för
  att övermanna den unge amerikanen. Var det något han sa
  som gjorde att det krävdes så avsevärda personella resurser
  för att hantera och forsla bort honom?

 27. Rulle skriver:

  Lasse Karagiannis, Videon visar att mitt omdöme om dej är befogat.
  Den amerikanska bråkstaken vägrade att åtlyda de på platsen tjänstgörande poliserna och han vinner ingen sympati med att förnedra judarnas huvudbonad, Klippa, genom att placera en palestinsk flagga på toppen.
  Den unge mannen, om han nu var av judisk börd, var utklädd i palestinsk schal och en påklistrad palestinsk flagga frampå. En avskyvärd provokation i sammanhanget.
  Grabben påminner om de AIK supportrar som vägrar att låta svensk polis att komma in på ”järnkaminernas” stå läktare för att stävja narkotikahandeln där.
  Naturligtvis finns det rötägg även bland judar. Ta t.ex. Dror E. Feiler, som så jude han är, på alla sätt försöker kränka judarnas Israel och hylla självmordsbombare. Hans agerande på piratskeppen mot Gaza är också abominable.

 28. Per Fredö skriver:

  bestofmankind hör egentligen inte hemma på denna blogg.
  Med de kriterier, som vanliga tidningar använder sig av innan publicering så skulle de flesta av hennes kommmentarer inte ha blivit publicerade.
  Hon hör inte heller till nån kulturvänster, vilken ännu dominerar den offentliga debatten.
  Med icke så få undantag förs från det hållet ändå en hyfsad debbat med respekt för andras åsikter.
  Vad gäller utriukesdeklarationen så präglas den alltid av att så många frågor som möjligt-och helst också sådana som vårt land är engagerade i – nämns.
  Det kan då endast ske kortfattat och en hel del måste uteslutas.
  Bildt nämnde exempelvis inget om skuldkrisen, vilken förstås också för med sig en rad utrikespolitiska komplikationer
  Bedömningen i det fallet var väl att vårt land inte minst är verksamt via olika möten i Bryssel med statschefer och finansministrar.
  Även om vi så långt möjligt eftersträvar stabilitet och neutralitet så är det nu klart att vi inte längre accepterar några diktaturer,
  Exempel på detta är det svenska agerande i länder som Afghanistan, i Libyen och nu gentemot Syrien.
  I det senare fallet har Carl tidigare än andra krävt Assads nödvändiga avgång.
  Men också. En demokratisk övergångsprocess måste inledas.
  Nu har som känt FN antagit en resolution med denna inriktning.
  Det var knappast överraskande att Ryssland och Kina hörde till de få länder, som röstade emot.
  Olof Palme kallade visserligen på sin tid den tjeckiska regeringen för diktaturens kretatur, retoriskt slagkraftigt som vanligt, men något krav på denna regerings avgång var det alls inte fråga om.
  Detta gällde också en del kommunistregimer, vars ledare tvärtom ströks medhårs.

 29. foxbill skriver:

  Rulle,

  Instämmer helt med din tolkning av det du ser på videon. En bortskämd amerikansk yngling, som förmodligen inte har blivit drabbad av självmordssprängningarna i Israel, behöver få uppmärksamhet för att råda bot på någon psykiatrisk åkomma, gör allt för att provocera.
  Visa mig en video där en palestinier gör gör en motsvarande provokation i en församling av Hamas-anhängare!
  Hur många sekunder hade det tagit innan han hade blivit ihjälslagen?
  Den amerikanska idioten hade alla chanser att avlägsna sig. Men det var inte hans mål.

  Håller med om rötägget Dror E. Feiler.
  Undrar hur många av hans släktingar och vänner som har drabbats av terrorn?

 30. foxbill skriver:

  Per,
  Var inte för hård mot BoM. Hon har på kort tid sett sina idoler Mona och Håkan bli utdömda. Att vara sosse idag kan inte vara så kul. Aggressivitet har ofta sina underliggande skäl.

 31. bestofmankind skriver:

  Per Fredö, i brist på logisk argumentation tog du fram ett manligt vapen. Där har du en poäng iofs. Jag instämmer att jag hör inte hemma i denna blogg som du verkar förespråka att tilhöra i en manschauvinistiska värld.

  Till min glädje har jag inte sett den tendensen ännu hos Carl Bildt.

  Jag är inte i bloggen för ingen annan än Carl Bildt. Han likväl jag knöt ett starkt band till varandra i samband med ambassadsnedläggningarna. Han behöver vägledning till sin själ, och jag kommer att vara hans alternativt samvete. Under de åren jag har följt honom gm bloggen och twitter har han visat förbättring för mänskligheten. Jag är övertygad om att han har ett hjärta också, om än storleken är inte proportionellt till vad han kunde utföra mera för att göra någon skillnad för världen.

  Vill även tydliggör att jag framför mina personliga åsikter här, och ingen annans – som en del gärna vill misstolka.

  F.ö. tackar jag mrmhalland och foxbill för att ägna sig tid, uppmärksamhet och uppmuntran till mig som en person. Dock vill även framhäva att enligt mina vuxna barn (22 och 19 år gamla) har de aldrig sett mig vara arg på riktigt, till skillnad mot foxbills påstående att jag är aggressiv.

 32. Rulle ! Du kan inte ha sett den här videon. Så jag postar den igen!
  Luta dig tillbaka och njut.

  -”It is the right of Israel to defend itself!!!”

  Var inte snål emot mig nu. Du vet vad jag vill höra. Säg det till mig.
  Jag måste få skratta lite grann (åt er sionister).

  Några framgångstips för er sionister:
  1. Köp upp youtube och censurera det.
  2. Lobba för att Sveriges radio och television privatiseras.

  mvh
  Lasse Karagiannis

 33. kris08 skriver:

  Per Fredö,
  Visst är det jobbigt med en diskussion där folk har olika åsikter…!

  Nu har det även gått så långt att Svenska Dagbladets ledare håller med vänstern:

  ”Det gör att utrikesdeklarationen blir ungefär lika upphetsande som ett nymoderat idéprogram. Så nog går det att instämma i vänsterpartisten Hans Lindes utbrott vid gårdagens riksdagsdebatt.
  ”Efter att ha lyssnat på Carl Bildt börjar man undra över poängen med att presentera en utrikespolitisk deklaration?”

  Avgå Claes Arvidsson!

 34. Per Fredö skriver:

  kris08
  Jag häller med dig om Claes Arvidssons bedömning i detta fall, vilken dessvärre inte är helt unik för honom.
  Nu har det ju också blivit populärt att tala om politiskav visioner, som borde präglade i första hand då de nya moderaternas politiska inriktning.

  Denna så intressanta kommentar har inte bara P J Linde kommit fram till utan även Dagens Nyheters alltmer hyllade tv-mediala ledarskribent.

  Det var visst samma man, som nyligen hyllade Reinfeldt för ledarskap.

  Man kan ibland undra vilka som svävar i det blå med sina blåpennor.
  Claes, PJ., och PW kanske vet.
  Vem vet.

 35. Rulle, jag är ledsen att jag har behövt håna dig för att du använde
  ”jude-hat” vapnet emot mig. Jag vet att du inte kommer att ”våga” kalla mig för anti-semit. Vilket också var meningen.

  Jag hatar inte sionister, och vill att alla ska få leva, men det vill inte sionister. Däremot tycker jag synd om dig såsom sionist.

  Staten Israel skapades med list, våld, mord med etnisk rensning Arkan-style.

  Elit-sionister skulle gärna offra dig i en false-flag attack för att gynna den ”goda saken” skull. Var därför alltid försiktig och vaksam.

  Vad Hamas inte fattar att elit-sionister också är offrar sina egna för att uppnå sina mål.
  Läs Rabbi Gedalya Liebermann, om hur sionister vägrade hjälpa judar under förintelsen. Shalom över honom.
  http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/holocaust/gedalyaLiebermann.cfm

  Tyvärr trakasseras judar i Malmö av araber. Dom har inte fattat den geniala ondskan i den sionistiska ideologin. Läs sion vises protokoll.
  Om dom hade lite mer bildning så skulle de fatta att de skulle vaka över er, som man vakar över bröder, som riskerar att råka illa ut p.g.a. er egen elit.

  Hoppas att jag har styrkan, att ta mitt ansvar och åka ner till ett torg i Malmö, och undervisa. Jag måste göra det. Får inte fega…
  Jag vill skydda alla judar, sionister eller ej.

 36. Rulle skriver:

  Lasse Karagiannis,
  Din rasism är på gränsen till sjuklig så Du bör nog söka hjälp medan tid är. Kan Du bekräfta att Du läst översättningar av de två palestinska stadgar som jag förmedlat länkar till tidigare i denna tråd. Tycker Du att det är dokument för intelligenta människor? Din resenation vore intressant för att se vad Du förstår om bakgrunden till Israelisk ockupation och palestinsk terror.

 37. Rulle, Rulle. Hur får du min kärlek till judar att vara rasism?
  Är jag sjuk tycker du, för att jag vill skydda judar och sionistiska judar emot sionist-eliten.
  Har du inte läst om elit-sionisternas förakt för judiska liv?
  Återigen
  http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/holocaust/gedalyaLiebermann.cfm

  Jag skummade igenom Hamas deklaration och fastnade vid denna
  ”…strävar efter att höja Allahs banér över varje centimeter av Palestina, för under islams beskydd kan anhängare av alla religioner samexistera i säkerhet och trygghet när det gäller deras liv, egendom och rättigheter.

  Var står det om att utplåna alla judar? De vill utplåna begreppet Israel, inte judarna. Jag älskar alla judar och jag vill också upplösa staten Israel.(Det är detta dom kallar utplåna!!!)
  Den ska bli en sekulär stat som varken heter Israel eller Palestina.
  Hamas kan bara glömma att få Sharia där, likaväl som sionisterna kan glömma att få behålla Israel.

  Shalom!

  Återigen var vaksam emot elit-sionister. De offrar dig utan att blinka!
  Be för mig (trots att jag är ateist) att jag inte viker ifrån mitt ansvar att undervisa araberna i Malmö.

 38. b7backander skriver:

  Vem är villig att sätta sig ned vid fredsbordet och förhandla? Läs och begrunda.

  Den 31 mars 2009, samma dag som Binyamin Netanyahu bildade den nu sittande regeringen, uppmanade han den palestinska myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas att återuppta fredsförhandlingarna med Israel. Abbas ignorerade uppmaningen.

  Den 4 juli 2010 sa Binyamin Netanyahu, ”Låt mig än en gång ta tillfället i akt och uppmana president Abbas att möta mig ansikte mot ansikte och inleda direkta fredsförhandlingar.” Abbas ignorerade uppmaningen.

  Den 21 juli 2011 intervjuades Binyamin Netanyahu på TV-kanalen al-Arabiya och sa, ”Jag är villig att i detta ögonblick sätta mig ner med president Abbas och förhandla villkorslöst.” Abbas ignorerade inviten.

  Den 26 juli 2011 laddade Binyamin Netanyahu upp en video på YouTube i vilken han önskade alla världens muslimer glad ramadan. Han tog även tillfället i akt att uppmana Mahmoud Abbas att ”sätta sig ner och förhandla med mig, villkorslöst, här och nu.” Abbas ignorerade inviten.

  Den 5 september 2011, under en gemensam presskonferens med Belgiens premiärminister Yves Leterme, upprepade Binyamin Netanyahu sin uppmaning till Mahmoud Abbas att återvända till förhandlingsbordet. ”Han kan komma till Jerusalem, jag kan åka till Ramalla, eller också kan vi båda åka till Bryssel,” föreslog han. Abbas ignorerade Netanyahus inbjudan.

  Den 23 september 2011, under sitt tal inför FN:s Generalkonferens, sa Netanyahu, ”President Abbas, jag sträcker ut min hand – Israels hand – i fred. Jag hoppas att du vill ta emot den handen.” Abbas tog inte emot den.

  Den 18 januari 2012, i sitt tal i den portugisiska synagogan i Amsterdam, sa Binyamin Netanyahu, ”Jag har varit tydlig från dag ett att jag är beredd att möta president Abbas var som helst och när som helst för att förhandla om fred. Jag vill göra detta tydligt även idag: Jag välkomnar honom att sätta sig ner och förhandla om fred för våra två folk. President Abbas: gå inte bort från freden; fortsätt förhandlingarna.” Abbas gick bort från freden och slöt istället ännu ett försoningsavtal med den antisemitiska och öppet folkmordiska terroristorganisationen Hamas.

  Israels premiärminister Binyamin Netanyahu har alltså de senaste tre åren konsekvent och otvetydligt vid varje tillfälle som givits upprepat till leda att han är redo att träffa Mahmoud Abbas var som helst och när som helst för att villkorslöst förhandla om fred. När tre av Sveriges oppositionspartier får detta till att ”Israel ensidigt avvisar fredsförhandlingar” sprider de alltså medvetet rena lögner för att förgifta den svenska opinionen mot Israel. Resten av debattartikeln går i samma anda och är ett uttryck för ett urgammalt knep som politiker brukar ta till när de är desperata och vill elda upp massorna: skyll på judarna.

 39. flyktingar skriver:

  Här kommer lite substans rörande antisemitismen i arabvärlden. Det är inte utan att man känner igen debattklimatet på Carl Bilds blog i beskivningen. Läs detta!

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/14/antisemitismen-i-arabv-rlden-uppr-tth-lls-av-regimerna

 40. Hej ”flyktingar”.

  Det är fördjävligt med anti-semitismen i Arab-världen.
  Jag har sett hur somliga citerar Haditerna, om att träden och stenarna ska ropa ”titta här gömmer sig en jude”. Det är fördjävligt!
  I Koranen står det inte så!
  I koranen står det att ” kristna, judar, sabaiter och de som tror på denna skrift” kommer till himlen. Enligt Mohammed var alltså judar Guds folk, precis som muslimer. På samma sätt bör Judar hålla sig till Torah, och inte Talmud. Läs t.ex. Sanhedrin 55b vers 4.

  R. Joseph said: Come and hear! A maiden aged three years and a day may be acquired in marriage by coition, and if her deceased husband’s brother cohabits with her, she becomes his

  Coition = sexuell penetrering

  http://www.halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_55.html

  Är det mig du kallar anti-semit?
  Jag blir verkligen ledsen, om du menar mig. Jag menar det.

 41. flyktingar skriver:

  Kolla detta youtubeklipp om vad som väntar palestinaaraberna i form av ledarskap och hur detta för närvarande charmar omvärlden som bäst

  http://www.youtube.com/user/LatmaTV#p/a/u/0/S4dHFLjr5lA

 42. un2here skriver:

  flyktingar,

  Jag tycker mest det ser ut som judar – eller är det en effekt av det allmänna antisemitiska klimatet bara?

 43. florimond77 skriver:

  Det verkar som om Rulle med mera inte kan läsa innantill samt att översättningar från arabiskan i flera fall tolkas efter egna behov. Alla lögner om judar, zigenare m fl folk och individer som spreds av nazister och sympatisörer under de mörka åren sprids idag av zionister och likasinnade gentemot araber.

 44. florimond77 skriver:

  Rulle så att bära en judisk kalott med den palestinska flaggan skulle var motiverat till detta grymma övervåld vi ser på videon? Vad är då Muhamedbilderna? Sist jag såg Göran Persson var på TV under förintelseminnesdagen i en synagoga. Jag vet inte om han konverterat eller så men han såg rätt löjlig ut i en judisk kalott på huvet. Påminde om en kräftskiva.
  Att ha en palestinsk flagga på en judisk kalott är väl ett fredstecken.

 45. florimond77 skriver:

  Flyktingar visar ett klipp som skulle kunna bidra till en ny Gazamassaker om det var judar man skämtade om.

 46. flyktingar skriver:

  När en egyptisk pojke reciterar religiös uppmaning till mord på judar så passerar det obemärkt den känsliga florimond77:s falköga. Politisk satir däremot smärtar den dubbelmoraliska. Som sig bör. Palestinaaraberna är och har alltid utgjort ett politiskt slagträ tjänande främmande makters syften. Palestinsk flagga på judisk kalott är inget fredstecken. Däremot skulle ett möte mellan Netanyahu och Ahmadinejad i Jerusalem eller Teheran vara det.

 47. bildterberg skriver:

  Vilka är det egentligen som står för de tunga beskjutningarna
  i Homs? Denna artikel ger anledning till att fundera över detta:

  http://www.veteranstoday.com/2012/02/16/high-tech-trickery-in-homs/

 48. flyktingar skriver:

  Hur ställer sig regimvänlige skeptikern bildterberg till förtrycket i Syrien? Finns där något förtryck överhuvudtaget?

  Konflikt i P1 har ett bra reportage från bland annat Syrien.

  http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=konflikt+p1

  Energin i den arabiska våren riskerar att sugas upp i gamla konfliktstrukturer. Man drar den uppenbara parallellen mellan protestanter/katoliker i Europa (Nordirland) och Shia/Sunni i arabvärlden.

 49. Rulle skriver:

  florimond77, Flaggorna och schalen var där bara för att provocera! Polis och ordningsvakter försökte, enligt vad som visades på videon, vänligt att få huliganen att avlägsna sig men odågan satte sig hela tiden till motvärn. Att han med nödvändig kraft avlägsnades på det sätt som visades i inslaget var beundransvärt.
  Jag såg i sammanhanget inga Muhammedhundar ej heller någon hängande nordisk flagga med korset som symbol.
  En Judisk ”Klippa” är en symbol som bör respekteras liksom den palestinska fanan, visad i ett vördnadsfullt sammanhang.
  En svart handske kan i fel sammanhang vara mycket provocerande, liksom en vit topphuva med uppklippta hål för ögonen eller en svart slöja eller burka.
  Tror Du att en burka med en israelisk flagga i pannan skulle uppskattas?

 50. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  När det gäller Syrien har jag framfört min syn på
  händelseutvecklingen där i ett flertal kommentarer.
  Som jag ser det finns det mycket som tyder på att
  oroligheterna i Syrien ingår i ett försök från utländska
  krafter att destabilisera Syrien. Det finns goda skäl
  till att Ryssland och Kina lägger in veton mot ensidigt
  formulerade FN-resolutioner vilka helt bortser från
  de väpnade (framförallt utländska) grupperingar som
  svarar för en del av våldet i Syrien. Här är en artikel som
  ger en bra sammanfattning av situationen i Syrien.

  http://www.voltairenet.org/End-of-game-in-the-Middle-East

  Flyktingar ser väl succérna med Irak och Libyen som anledning
  till att ha högt ställda förväntningar på ett regimskifte i Syrien.
  Den arabiska våren verkar mest gynna Muslimska Brödraskapet
  och Salafisterna. Hur bra går det med demokratin i t.ex. Egypten?

 51. florimond77 skriver:

  Flyktingar den egyptiske pojken vill jag inte säga någonting om eftersom flera arabiska texter medvetet felöversätts. Om ynglingen som protesterade mot Israel var en huligan har jag svårt att se. Tvärtom illustrerar videon att det inte finns frihet i Israel att säga vad man vill i en stat som brutit mot de flesta regler och systematiskt förstör all möjlighet till fred. Varför EU och FN inte fördömer detta land är fullständigt obegripligt i synnerhet som miljontals av satsade pengar förstörs. Just nu hotar man att krossa uppbyggnad av solceller för de allra fattigaste palestinier. Skamligt!

 52. flyktingar skriver:

  Revolt mot koloniala strukturer, vars yttersta syfte var geopolitiskt i säkerställandet av oljetillförseln till väst, är grunden till den arabiska våren.
  Trots att världen är annorlunda nu än då, så ser vi reaktionära krafter hyllande stelbent totalitär stabilitet baserad på söndrande härskartekniker som korruption, svågerpolitik och latent sekterism – familjen Al-assad ärvde dessa tekniker från den brittiska forna kolonialmakten.
  Förändringens eviga vindar blåser ibland starkare (som nu), ibland svagare men de är lika oåterkalleliga som tidens tand. Historien är en evigt flöde. Det enda utvecklingsskeptiska raktionära nostalgiker som bildterberg kan göra är att hänga sig fast i drivveden – illusterad i det aktuella fallet av syriska härskarfamiljen Al-assad.

 53. Rulle skriver:

  florimond77, om provokatören fått fortsätta hade har förmodligen blivit slagen på käften an den i övrigt fredliga publiken.

 54. bildterberg skriver:

  Jag förstår att du gärna vill bortse från alla uppgifter
  om utländsk inblandning i Syrien, flyktingar. Så du tror
  att den israeliska säkerheten förbättras genom att byta
  ut dessa ”diktatorer” och ”härskarfamiljer” mot regimer
  som är mer dominerade av salafister, wahabbister och
  muslimska brödraskapet? Du vill förstås att Syrien ska
  genomgå samma transformation som Libyen dvs till ett
  tillstånd av kaos med ökad influens av fundamentalistiska
  grupperingar. Den ”arabiska våren” utnyttjar ”vanligt folks”
  berättigade missnöje som drivkraft för att driva in de olika
  staterna i regionen i denna typ av kaotiska tillstånd genom aktiv
  destabilisering. Varför når aldrig den arabiska våren till
  Bahrain eller Saudiarabien? Ta dig en ordentlig funderare
  på det, flyktingar, och återkom sen när du har något
  att komma med som svar.

 55. bildterberg skriver:

  ”Revolt mot koloniala strukturer, vars yttersta syfte var geopolitiskt i säkerställandet av oljetillförseln till väst, är grunden till den arabiska våren.”

  Så du menar att den ”arabiska våren” skulle ha minskat
  västs kontroll över oljetillgångarna i Libyen, flyktingar?

  http://orientalreview.org/2012/01/30/libyan-oil-infrastrusture-assets-seized-by-the-us-special-operations-forces/

 56. bildterberg skriver:

  Här har du lite ytterligare att fundera på när det gäller
  ditt påstående om västs säkerställande av oljetillförsel, flyktingar:

  http://thenewamerican.com/world-mainmenu-26/africa-mainmenu-27/6915-libyan-rebels-create-central-bank-oil-company

 57. flyktingar skriver:

  bildterberg – när började du ömma för Israel? Förändringens vindar blåser. Starkare på somliga ställen. Svagare på andra men förändringen kommer även dit tids nog. Den rädsla och misstro du delar med al-Assad inför de arabiska folkens krav på förändring är lika nedslående, som al-Assads brist på förmåga att ta ledningen i förändringsarbetet. Att se det som ett alternativ att skicka landets egna militärer mot landets egna befolkning med 6000 döda som resultat kan endast tolkas som ett försök att vinna tid, varken mer eller mindre. Minns katastrofen i Ådalen 1931 där 5 skjöts ihjäl och det trauma det orsakade i folkhemmet. Jämför detta med Syriens sex tusen offer och inse att klanen al-Assad därmed diskvalificerat sig som framtida ledare för Syriens folkhemsbygge.

 58. bildterberg skriver:

  ”Att se det som ett alternativ att skicka landets egna militärer mot landets egna befolkning med 6000 döda”

  Var har du fått de uppgifterna ifrån, flyktingar?
  Är det verkligen så att den syriska regimen kallblodigt
  dödat 6000 av sina egna medborgare?
  Som jag tidigare nämnt finns det många beväpnade grupper
  av vilka en hel del inte är från Syrien. Skulle dessa inte stå
  för en hel del av de civila dödsoffren kanske?
  Sluta låtsas som om du inte läst den artikel jag länkade
  till tidigare (voltairenet.org/End-of-game-in-the-Middle-East).
  Al-Qaida-grupper som var med och spred kaos i Libyen
  (”befriade” Libyen) återanvänds nu för samma syfte i Syrien.

  Här är ytterligare ”non-main-stream”-information:

 59. bildterberg skriver:

  Här är mer intressant information om dina al-Qaida-kompisars
  framgångar i Syrien, flyktingar:

  http://www.debka.com/article/21733/

 60. flyktingar skriver:

  bildterberg – enligt israeliska debka-referensen: ”

  ”…Ironically, they [Al-Qaeda] infiltrated Iraq from Syria across same border they are now breaching in the opposite direction. After the US-led invasion of Iraq in 2003, the Assad regime gave al Qaeda forward bases and charged a fee of $10,000 or more for each individual crossing into Iraq with Syrian security cover.”

  längre ner:

  ”…Riyadh, even after giving Syria’s Sunni-led opposition arms and funding to stiffen their resistance to the regime, sees them falling back in the face of brutal military massacres. Turning to their Sunni friends in Iraq, Saudi agents asked them to convince al Qaeda leaders to make Syria their primary warfront and Alawite Bashar Assad’s overthrow their first priority – before even the ouster of Shiite Nouri al-Maliki in Baghdad.They [Riyadh] argued that Assad’s survival would strengthen Iran’s and the Shiites’ grip on Baghdad, whereas his removal would weaken both their enemies.”

  och slutligen

  ”…Earlier fears in Washington that Iran would mobilize al Qaeda against American targets have been turned aside by Saudi Arabia getting in first to enlist the Islamist jihads against the pro-Iranian Syrian regime.”

  Källa (Wikipedia): DEBKAfile (Hebrew: תיק דבקה‎) is a Jerusalem-based English language Israeli open source military intelligence website with commentary and analyses on terrorism, intelligence, security, and military and political affairs in the Middle East. The word ”Debka” refers to an Arab folk dance.

  Således: al-Assad har gjort sig omöjlig på flera plan. På den storpolitiska arenan är han Iran-allierad och får skit för det från övriga arabstater. På hemmaplan är han en traditionell totalitär regeringschef. Symptomatiskt är att hans kanske mest hängivne frivillige anhängare befinner sig långt utanför Syriens gränser. Bildterberg, man blir rörd över den tilltro du känner till al-Assad. Kände du detsamma för Pol Pot och Kim Jong Il?.

  Det ska bli spännande att höra utfallet av tunismötet i slutet av veckan.

 61. bildterberg skriver:

  En avledande ”guilt by association”-attack funkar inte, flyktingar.

  Eftersom al-Qaida nu tjänar USA:s (israels) syften måste
  de numera betraktas som allierade. Känns inte detta
  igen från Orwells 1984? Då Iran är ett av de största
  hoten mot israel, inte för sina ”kärnvapen”, utan som den av
  USA (israel) dominerande icke-kontrollerade makten i regionen,
  så är det hög prioritet på att försöka neutralisera detta hot.
  Världen uppnår sin fulla polarisation nu, flyktingar:
  USA-NATO-israel och deras allierade (Arabförbundet med
  Saudi-Arabien, Qatar och Bahrain m.fl. men även Georgien)
  mot SCO (Ryssland och Kina framförallt, men även t.ex
  Iran och Pakistan som obdervatörsstater i SCO).
  Låt oss hoppas på att inte någon ens kommer på tanken att
  starta ett fullskaligt krig i regionen genom en ”pre-emptiv” attack.

  Jag antar att du har Abdelhakim Belhaj som en av dina idoler
  eftersom han är en av de (CIA-Mossad stooges) som kämpar
  mot de makter som än så länge inte kontrolleras av USA (israel).
  Räkna inte med att Ryssland och Kina viker en tum från
  att till varje pris försöka förhindra ett NATO-anfall mot Syrien.

 62. bildterberg skriver:

  För att återvända till en tidigare obesvarad fråga, flyktingar:
  När tror du att den ”arabiska våren” kommer att nå fram till
  Saudi-Arabien och Bahrain?

 63. flyktingar skriver:

  bildterberg – Putin behöver lugn på hemmaplan inför ryska presidentvalet. Konflikten i Syrien, en traditionellt rysk allierad ”kräver starkt ryskt ledarskap på den internationella arenan”, detta kommer bidra till att vinna valet åt honom. Därefter kommer al-Assad åter behöva hitta något sätt att göra sig nyttig på för att inte förlora den ende allierade som egentligen betyder något för honom. Ryssland å sin sida behöver även framledes säkra den politiska och ekonomiska kontrollen på sitt eget territorium. Mellanöstern erbjuder fortsatt en utomordentligt föremål för avledningsmanöver. Om al-Assad tiillåts sitta kvar, så kan du vara säker på att Putin kommer att ha fått betala dyrt för det och om så sker så kommer det ändå att vara en ytterst försvagad ledare som styr i Damaskus. Väger man samman allt detta, så är det ofrånkomligt att al-Assad regimens dagar är räknade. Därför är tunismötet så viktigt.

 64. Journalister behöver inte bli tillsagda om vad de inte får säga och skriva. De listar de ut själva. Man kollar helt enkelt åt vilket håll det blåser. Kolla hur legendariske nyhetsankaret Dan Rather skyddar sin anställning på sionistägda CBS. Fantastiskt!

 65. gruelse skriver:

  Bildterberg, jag håller på dig i fallet Syrien.

 66. Judar bränner den Israeliska flaggan

 67. Älska judar och muslimer, bekämpa sionister och islamister!

 68. metusalem skriver:

  En bild kan ibland säja mer än tusen ord. Dock tycker jag att diverse inklisrade videosnuttar ofta ger ett jobbigt intryck. Jag skulle föredra att man klistrar in en hänvisning till den site man vill presentera. Den viktigaste frågan är dock vad tycker Carl Bildt?

  Evighetslånga utredningar med jättelånga ordflak är helt kontraproduktiva. Man tröttnar innan man börjat läsa. Ett tips: Lär av Carl Bildt som begränsar varje stycke till 3-6 rader. Detta ger en lättläst text.

  Jag är nu helt inställd på att utnämnas till språkpolis, varför jag går denna händelse i förväg. Min tanke är dock enbart att påpeka att om man lägger in en tomrad emellanåt så underlättar man för den som eventuellt vill få kläm på vad man menar.

 69. Förintelse ikonen Elie Wiesel är fejk!

  Jävla sionist-svin! Ett slag i ansiktet på riktiga judar som blev mördade.
  Nazist-svinen har rätt i att det finns en Holocaust-industri….
  Men snälla goda människor SKILJ PÅ: judar(goda) och sionister/fejk-judar(onda)!!!!!!

 70. Hej Metusalem, ledsen att du stör dig på mina inklistrade videor.

  Tyvärr kan jag inte göra dig till viljes. Jag genomför kamp. Min kamp är den goda kampen till stöd för alla som älskar sanning, godhet, förståelse, respekt och förlåtande kärlek.

  Du får helt enkelt ge dig till tåls tills jag har vunnit den goda striden åt dig….:-)

 71. Förresten metusalem är du en riktigt gammal jude? Är du en jude enligt min definition?
  Här har du ett klipp om en Talmud-troende överstepräst.
  Han är inte en jude i min definition.
  Hoppas att du har förståelse för min kamp.

%d bloggare gillar detta: