Stockholm, Bryssel och Wien

STOCKHOLM: Underbart vacker vintersöndag, även om det för min del tyvärr inte blev mycket av tid att njuta av den saken.

Mot slutet av eftermiddagen handlar mycket i mer eller mindre sedvanlig ordning om förberedelser för den kommande veckan.

Och arbetsveckan inleds när jag i kväll är värd för middag med mötet dessa dagar med Stockholm China Forum.

Sedan nu fem år tillbaka samlas ett betydande antal av världens Kina-kännare regelbundet här i Stockholm för att diskutera olika aspekter på Kinas moderna ekonomiska och politiska utveckling.

Och när vi befinner oss i inledningen till det år som leder fram till den partikongress i höst som fattar beslut om det kommande kinesiska politiska ledarskapet kommer säkert diskussionerna att bli särskilt spännande.

Det blir middag i kväll, och även i morgon hoppas jag mitt i allt annat ha möjlighet att följa åtminstone delar av de viktiga diskussionerna.

På tisdag blir det så dags för konselj på Slottet med den möjlighet att ge en mer samlad bild av regeringens arbete som detta alltid innebär.

Onsdag är det så dags för regeringen att presentera den årliga utrikesdeklarationen för riksdagen, och på den presentationen följer så den utrikespolitiska debatten.

Med stor sannolikhet kommer det att vara situationen i Syrien och i den vidare regionen som kommer att stå i fokus för uppmärksamheten.

Och jag kan bara hoppas att vi förmått att tills dess vrida utvecklingen i mindre negativ riktning.

Det ser nu ut att gå mot en större internationell konferens om situationen i Syrien i Tunis mot slutet av veckan efter denna.

Och Arabförbundets förslag i dag om att FN:s säkerhetsråd skall fatta beslut om en fredsbevarande styrka i Syrien har ju onekligen gett frågan en ny dynamik.

Direkt efter riksdagen och dess debatt sätter jag mig på ett flygplan till Bryssel för en kvällsöverläggning där inför kommande EU-beslut om utvecklingen på Balkan.

Vi står inför viktiga beslut inte minst vad gäller Serbien redan mot slutet av denna månad.

Och från Bryssel bär det på torsdagen vidare till Wien för deltagande i det stora mötet där om insatser för att bekämpa narkotikahandeln i och från Afghanistan.

Klarar vi inte av den uppgiften kommer vi på sikt inte att klara av så mycket annat vad gäller säkerheten i den regionen heller.

Dit kommer också Rysslands utrikesminister Lavrov och Frankrikes dito Juppé, och alldeles säkert kommer det att bli anledning till diskussioner om läget i Syrien.

Även på fredagen kommer jag att vara kvar i Wien för samtal inte minst med ledningen i atomenergiorganet IAEA, och där är det ju just nu försöken till ny dialog med Iran om dess nukleära program som är i fokus.

Så det lovar att bli ännu en innehållsrik och viktig vecka.

35 Responses to Stockholm, Bryssel och Wien

 1. sydsvenskeurope skriver:

  Ser fram emot den svenska linjen avseende västra Balkan. Kandidatstatus till Belgrad i vår? Hur lösa upp knutarna i den bosniska tråden? Hur harmoniserar Kroatiens EU-inträde med övriga i regionen?
  Situationen och statusfrågorna om Kosovo.

 2. skvitt skriver:

  ”Underbart vacker vintersöndag,”

  Tror du de håller med dig, de som tack vare Alliansens politik inte har råd att njuta av den?

  Pssst! Jag vet att du inte känner till det, men det finns folk som inte har råd med maten, medicinerna, hyran och vinterkläderna. Och deras barn …

  /Skvitt

 3. filippareinfeldt skriver:

  Inläggen i denna blogg kunde lätt sammanfattas för att bespara oss alla onödig möda.

  Jag, jag, jag, jag, jag, jag.

  Det gäller både Carl Bildt och alla patetiska rövslickare som kommenterar, somliga inbillar sig uppenbarligen att de solar sig i en glans som varken finns eller har funnits.

  Carl Bildt saknar som bekant akademiska meriter och var den som i början av 1990-talet startade den massiva invandringen av kriminella analfabeter och bidragsnomader till Sverige. Det är konsekvensen av detta som vi alla tvingas leva i,allt medan den politiska eliten i en allt snabbare takt förser sig av de sinande ekonomiska resurserna och samtidigt fyller på med allt kriminellare slödder och allt mer tärande parasiter från jordens alla hörn.

 4. Rulle skriver:

  Bertil Holmlund, SVTs ”expert” har framfört en politisk agenda. Varför talar han inte om hela sanningen om var den ökade befolkningen kommer ifrån? Det är fakta att antalet sysselsatta har ökat med över 200.000 det är det enda som påverkar BNP och därmed våra pensioner.
  Att samtidigt befolkningsmängden ökat med några fler är väl bra eftersom det gett ännu fler munnar att mätta. Var har dessa individer kommit ifrån och vad har de för utbildning? Har inte hört tal om att det fötts så många svenska barn på sistone. Om de nya svenskar som bidrar till att öka befolkningen och minska sysselsättningsgraden talar svenska och är anställningsbara håller kommunisten Holmlund tyst om. Om några år bör även de nyanlända göra rätt för sig.

 5. filippareinfeldt skriver:

  Rulle:
  Nya moderaterna massimporterar arbetslöshet.
  I krisens tidiga 90-tal var sysselsättningen under Carl Bildt regim 85%, idag efter två decennier av massinvandring av kriminella analfabeter har hela 65% sysselsättning i det så av Nya moderaterna älskade Sverige.

 6. gruelse skriver:

  Rulle,
  Vad jag har förstått så gör Alliansen allt för att hela tiden höja BNP (= summan av värdet på alla varor och tjänster under ett år). Men det finns bra och dålig BNP-höjande politik. Bra är att öka bytesbalansen, minska arbetslösheten och höja sysselsättningsgraden.

  Mindre bra är den nuvarande lånefinansierade bostadsbubblan och den relativt höga invandringen för att öka invånarantalet, som båda i teorin ger en gynnsam effekt på BNP:n. (2006-10 kom 497487 invandrare till Sverige, enligt SCB.) För att det ska bli extra tryck i bostadsbubblan krävs det enligt ”utbud-efterfråge-modellen” att alltfler människor går in på bostadsmarknaden. Eftersom svenskar har relativt låga fruktsamhetstal anser tydligen Alliansen att det är befogat med en omfattande invandring för att öka invånarantalet och därigenom åtminstone bibehålla trycket i bostadsbubblan.

  BNP-fanatikernas resonemang går uppenbarligen också ut på att om man tar in svårintegrerade invandrare, som kräver mycket resurser i form tjänster för att komma in det svenska samhället, så får man en gynnsam effekt på BNP:n.

  Vad jag är rädd för är att Alliansen kommer att öka arbetskrafts-(*host*)invandringen med skenanställningskontrakt än mer, i syfte att pumpa upp trycket i den läckande bostadsbubblan.

  Enligt Migrationsverket beviljades totalt 14109 arbetstillstånd under perioden 081215-091201. Av dessa svarade gruppen Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske + Storhushålls- och restaurangpersonal + Städare m.fl. + Köks- och restaurangbiträden för 60,3 %. Gruppen Dataspecialister + Civilingenjörer, arkitekter, m.fl. svarade för 18,5 %.

  Det vill säga den stora arbetskraftsinvandringsgruppen kännetecknas av arbeten som kräver en minimal utbildnings- och förberedelseinsats och borde gå till arbetslösa utrikes födda som redan befinner sig i Sverige, enligt följande statistik.

  Enligt SCB, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0401&lang=1 , så är för december 2011 den totala sysselsättningsgraden 65 %. Skärskådar vi den siffran så finner man att sysselsättningsgraden för inrikes födda är 67 % medan för utrikes födda är den 56 %. Arbetslösheten för inrikes födda är 5 % och för utrikes födda 16 %.

  Det finns fog att säga, som filippareinfeldt antyder, att vi importerar arbetslöshet.

 7. filippareinfeldt skriver:

  Nya moderaterna har också ordnat med ett otal arbetstillstånd för thailändska massöser bland annat i Stockholm där det sedan år 2006 öppnat över 200 thaibordeller (!). Gissa vem som finansierar denna obskyra verksamhet, och vem tror egentligen att denna ansvarslösa politik kommer att få en happy ending?

 8. Per Fredö skriver:

  fillippareinfeldt
  borde inte höra hemms på denna blogg.
  Inläggen kännteckas av bristande kunnande inte minst om sånt som invandring, arbetslöshet oc kriminalitet.
  Därtill oförsämda personliga påhopp inte minst gentemot ¨Car.
  Dessuom är inläggen rastistiska, mycket värre än vad sverigedemokraterna vågar använda sig av.

  Tyvärr saknas de regler, som kvalitetstidningar tillämpar.
  Carl kan inte granska allt och utesluta det som definitivt inte hör hemma i dnna blogg, detta utan att det fria ordet kränks.

 9. spanaren skriver:

  För ett par år sedan gjordes en upprensning på denna
  blogg och ett flertal signaturer bannlystes – dock ej
  SPANAREN trots ävendå kritiska inlägg vad gällde
  den svenska utrikes/säkerhetspolitiken visavi Ryssland.

  Länkar till STRATFORs analys av Rysslands planer
  – nu vad gäller de asiatiska fd sovjetrepublikerna.
  Läs gärna vad STRATFOR skrivit om Baltikum och
  Vitryssland,Ukraina,Moldavien ävenså om Kaukasus.

  http://www.stratfor.com/analysis/next-stage-russias-resurgence-central-asia

  När man läser filippareinfeldts ”inlägg” är det inte utan att
  även den på Ryssland fixerade ”Spanaren” undrar om det inte
  är dags att utestänga signaturer som skriver ”inlägg” som inte
  har något som helst samband med utrikesministerns val
  av ämne och dessutom ur andra synpunkter är klandervärda.

  Min anledning till att för 511 gången skriva om Ryssland

  ”Dit kommer också Rysslands utrikesminister Lavrov och Frankrikes dito Juppé, och alldeles säkert kommer det att bli anledning till diskussioner om läget i Syrien.”

 10. Per Fredö skriver:

  Det är naturligtvis önsvärt att alltfler accepterar erbjudandet att kostnadsfritt ta del av de analyser av rysk politik, som Stratfor publicerar en gång i veckan.
  Det finns också på Stratfor ingångar till många andra intressanta länkar.

  Vad gäller Spanarens kritiska syn på svensk säkerhets-och utrikespolitik så skulle jag tro att Carls kommentarer på denna blogg inte ger annledning till så värst mycket av polemik.
  Han redovisar ju i huvudsak vad som endast är aktuellt utrikespolitiskt och likaså med inriktning på hans resor, samtal och olika initiativ.
  De svenska ambassadörerna förser vidare honom, regeringen och utrikesförvaltningen kontinuerligt med uppgifter om vad som händer i olika länder och regioner.
  För regeringsföreträdare och diplomater så krävs det naturligtvis kraftfulla markeringar mot rysk politik när så verkligen krävs.och jag skulle tro att spanaren vill gå längre än vad nu sker.
  Carls skarpa kritik när ryssarna invaderade Georgien visar lite på dilemmat, Ryssarna ville under en tid inte ha med honom att göraoch det är självfallet inte önskvärt med direkta blockeringar i relationer med andra länder.
  Den bästa strategin gentemot Ryssland är ofta den förebyggande-
  Det nordiskt-baltiska samarbetet samt ÖPP är bra exempel på det.

 11. M Pahrai Baloch skriver:

  Nytt land kommer att återinstalleras med stöd av USA:

  American Congressmen, Defense Analyst Stress Balochistan’s Right to Self-Determination By Malik Siraj Akbar

  Läs rapporterna från den amerikanska parlamentet där de stödjer ett fritt Balochistan:

  http://baloch-community-sweden.blogspot.com/

 12. filippareinfeldt skriver:

  Så synd att varken spanaren eller Per Fredö har t ex en morgontidning, tillgång tíll SCBs statistik eller har ledsyn. Uppenbart dessutom att ni liksom utrikesministern saknar akademisk examen.

 13. metusalem skriver:

  filippareinfeldt verkar vara nånting som den dumma katten släpat in.
  Bildningshögfärd i kubik lider han av uppenbart av, liksom av en svår försenad kiss-o-bajsnoja.

  Hursomhaver verkar Carl Bildt vara av tålmodigt virke som låter denne triste kverulant förpesta stämningen på bloggen. Min syn är att det är det är vida bättre med gymnasiekompetens och framgångsrikt arbete än en skätt akademiska poäng som inte lett någonstans. Givetvis har jag rätt? En person som vräker ur sig en massa goja om andra människor har troligen inte lyckats med något vettigt i verkliga livet.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Att ta sig ett alias som filippareinfeldt och sedan vara oförskämd på en moderat politikers blogg är smaklöst bara det.

  Detta kombinerat med med att kategoriskt anklaga människor födda i andra länder än Sverige som kriminella och outbildade gör naturligtvis att man bara undantagsvis läser någon kommentar.

  Att ha en akademisk utbildning är naturligtvis ingen garanti för att vara värd att lyssna på, allt handlar naturligtvis om hur man lyckats tillgodogöra sig utbildningen.

  Själv brukar jag dra öronen åt mig när jag intervjuar människor som raljerar över sin studenttid inför en anställning.
  Allt för teoretiskt lagda människor tenderar att få ganska lite utfört.

  Håkan Djuholt och Helge Fossmo är två personer som liksom sign. filippareinfeldt har akademisk utbildning..

  Carl Bildt förespråkar ett fritt internet (inom de ramar han kan).
  Självsanering brukar göra att människor som sign, filippareinfeldt försvinner från forum som detta.

  Jag ser fram emot den dagen.

 15. karrman skriver:

  Det kallas för Internettroll.

  De försöker provocera fram känsloutbrott och kan om de blir framgångsrika förstöra ett kommentarsfält.

  Lösningen är att helt nonchalera trollet för då tröttnar de snabbt och övergår till ett annat forum.

  Psykologiskt handlar det om personer som har svag självkontroll och låter känslorna helt styra tankarna. De skulle behöva träna upp förmågan att kontrollera temperamentet för att kunna frigöra sitt kreativa förnuft.

  Slutsaten är: ”Do not feed the troll” (Mata inte trollen)

 16. spanaren skriver:

  Per Fredö,

  Min kritik av den idag förda svenska försvarspolitiken grundar
  sig på, att även om idag hotet från Ryssland är ringa, vet vi
  inget om vilka krafter som imorgon kommer att styra Stormakten.
  Tänk tanken att en Alexander Dugin sitter på tronen i Kreml
  och försöker genomföra sin euroasianism….
  Vem kunde för 30 år sedan förutspå Sovjetunionens upplösning..?

  En svensk urikesminister bör enligt MIN mening i första hand
  ägna sig åt det alliansfria Sveriges utrikes ärenden och överlåta
  världspolitiken – tex Syrien till stormakterna ( USA/NATO-Ryssland)
  och berörda stater i närområdet.

  Vad har Sverige att vinna på svensk inblandning i den ryska
  intressesfärens inre angelägenheter (Östliga partnerskapet)
  eller stödet till ”Zapadniks” utan stöd i Ryssland tex Nemtsov.
  I Washington blir det kanske applåder – men är detta ett svenskt
  intresse.
  Stormakt Blå ligger på andra sidan Atlanten medan avståndet
  till Stormakt Röd räknas i timmar med landstigningfartyg.

  En bloggkollega har gjort ett inlägg om vårt lands ohållbara
  situation i Östersjöområdet. Tror någon att Tyskland går i
  krig mot Ryssland för Reval, Riga eller Visby vid ett annat
  säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde och riskerar energin?

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/02/styrkeforhallandena-ryssland-sverige-i.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FxnFd+%28Cornucopia%3F%29

 17. Jon Reina skriver:

  Jeg samtykker fullt ut i iat denne tydelig forstyrrede og syke figuren som skriver under aliaset ”filippareinfeldt”,, bare har til hensikt å spre dritt og sure oppstöt – helt uten substans.

  Derimot strider det mot min oppfatning av publisitetfriheten å sensurere denne figurens innlegg, samtidig som det vil legge hindre i veien for SÄPOs mulighet til overvåkning av denne syke personen som feigt gjemmer seg bak dette aliaset…:-)
  En anne sak er at det å kaste hun eller han ut av debattsiden, trolig ikke vil hjelpe det minste siden det bae tar et minutt eller to å opprette et nytt alias.

  Peronlig velger jeg å unnlate å lese og kommentere uppgulpet skrevet av denne personen

 18. metusalem skriver:

  OK, Karrman, som vanligt är du klokare än många.
  “Do not feed the troll” verkar vara ett bra motto.

 19. Kachina skriver:

  @ Carl Bildt. Det börjar kärva till sig för er nu. Jag har idag varit rejält oförskämd mot några individer i den slutna gruppen ”Tryckfrihetsällskapet”, de som gett uttrycket Det Sovande Folket en ny innebörd. I sin rädsla förr islam och invandring, ser de inte vad som pågår här och som de är delaktiga. De talar i termer typ ”krig är fred”, alltså vänder betydelsen av ord. I gruppen ingår ett antal utbildade journalister som bör ha hög kompetens i samhällskunskap och historia. När inte ens dessa känner igen en stigmatisering som pågår mitt ibland dem, har Fågel Fenix, det sovande tyska folket mellan 1920-1939, återuppstått här i Sverige.

  Den som inte ser stigmatiseringen av sjuka och arbetslösa, kan inte historien. Det är så enkelt. Mina slutord till ovanstående sällskap var; ”Jag har nu sett var de mörka krafterna samlats. Er vill jag inte ha något med att göra.

  Karrman/metusalem,….socialdemokraterna för samma politik som Alliansen. Importen av obildad abetskraft är gemensam, liksom stigmatiseringen. Den går inte att hända. Förändringen kommer i och efter inbördeskriget. Jag är på dåligt humör nu och får hoppas att jag har fel, men just nu visar kristallkulan bilden av inre oroligheter av sällan skådat slag. Detta som en följd av EU-sjukan.

 20. Jon Reina skriver:

  Kachina, jeg kan lett lese meg til at du både er opprørt og arg. Men la nå ikke dette sinne ditt gå ut over Carl Bildt og hans blogg da…:.)

  Nå vet jeg lite om folkene i- eller bak ogranisasjonen og sajten ”Tryckfrihetsällskapet” – utenom norske Hans Rustad og til en viss grad også svenske Gunnar Sandelin.
  Disse guttas skriverier og utsagn om- og imot islamsk innvandring og innvandrere ligger etter mitt syn ankret langt ut på ytterste høyre fløy.Men tTross dette har jeg aldri opplevd at de har tråkket over grensen til rasisme i noe innlegg de har forfattet.
  Selv er jeg er nok ikke like krass i mine innlegg som disse to herrene, men allikevel mener jeg de er like berettiget til å debattere og fremme sine meninger – som deg og meg.
  Og bare for å ha sagt det, så er begge to glimrende debattanter….

  Når det gjelder det du skriver om stigmatiseringen av syke og arbeidsløse, så er jeg enig med deg. Det synes nemlig å være en økende stiggmatisering av disse gruppene i Sverige. Men husk da at det å erkjenne et problem ikke samme sak som å finne løsning på det. Det er nemlig betydelig enklere å påpeke og kritisere problemer, enn å finne konstruktive og gjennomførbare løsninger på dem.,,

  Når det gjelder din kritikk mot Sveriges EU-medlemskap, så hadde denne (i alle fall økonomisk sett) vært berettiget om du hadde bodd i Norge. Norge er (tacka oljan) nemlig det eneste landet i Eurpoa som per dato har råd til å stå utenfor denne unionen.
  Du kan tro meg eller ikke, men jeg er skråsikker på at Sverige som industrinasjon har alt å vinne på sitt EU-medlemskap – og alt å tape på å melde seg ut…

 21. filippareinfeldt skriver:

  Men att Carl Bildt arbetar in´tensivt för att EU ska berikas med 70 miljoner turkar är inte på något sätt provokativt. Det är efterlängtat av alla västerlänningar, ett kulturellt tillskott som kan berika vår underutvecklade värdelösa kultur, och inte minst ett viktigt tillskott till vår genpol – tänk vad tusen år av inavel kan berika oss med.

 22. Kachina skriver:

  ?

 23. Kachina skriver:

  Precis Jon, jag var heligt förbannad och man får ta mitt inlägg därefter. Det var enskilda personer i Tryckfrihetsällskapet som ventilerade sin sjuka själ, så alla skall inte anklagas.

  Jag är fortfarande för EU och svenskt medlemskap, men vi måste inse att EU står vid en mycket kritisk punkt. Att då vid den tidpunkten framföra åsikter som historiskt lett till okontrollerat vansinne, är direkt olämpligt.

 24. Per Fredö skriver:

  spanaren
  Vår alliansfria politik har sedan länge varit en chimär. Den har i själva verket varit beroende av militärt stöd från NATO och USA i händelse av ett sovjetiskt angrepp mot oss och likaså mot Norge.
  Detta har bidragit till att vår militära kapacitet har försvagats åtminstone vad gäller numerär.
  Det avgörande har dock vait att Ryssland inte längre är en kommunistisk stat, att Warschawapakten är avvecklad och att ett kärnvapenkrig knappast är sannolikt.
  .
  Jag kan inte se annat än att det är önskvärt med det östliga partnerskapet.
  Det har som mål att främja en demokratisk utveckling i berörda länder och att sedan få med dem i EU.
  Det är klart att ryssarna är e mot det.
  Ryssland vill i stället i denna region vidga sitt inflytande, ja, t o m få vissa länder under sin kontroll.
  Det kan vara fråga om sånt som energi tillgång till flottbas i Svarta havet.
  På motsvarande sätt kan det nordiskt-baltiska samarbetet bidra till att ryssarnas strävan till inflytande i de tidigare sovjetrepublikerna i Baltikum begränsas.
  Detta oroar ju inte minst dig spanaren.
  Vår säkerhets-och utrikespolitik kan inte längre ses ur ett strikt nationalistiskt och fösvarspolitiskt perspektiv.
  Erfarenheterna från andra världskriget var ju inte direkt imponerande,ja klandervärda.

 25. filippareinfeldt skriver:

  Som säkert påpekats tidigare, lite väl många världsfrånvända vänserfantasier både här och i regeringskansliet. Ni har alla något gemensamt, ni är parasitära landsförrädare.

 26. Jon Reina skriver:

  Per, de som i dag syssler med moderne forsvarstrategi har lite å läre fra 2. verdenskrig.

  Husk også at det ikke var bare Sverige i Norden som var nöytral för krigsutbruddet. Det var nemlig også Danmark og Norge, helt til den dag Nazi-Tyskland angep dem…
  Det i ettertid mest plagsomme i denne saken er at alle disse tre land var godt informert om Nazi-Tysklands enorme opptrapping i Östersjöen. Ved sin base i Swinemunde (Swinoujscie) hadde de i mange måneder bygd og samlet opp en anselig flåte krigsskip og troppeskip.Dette var kjent av det britiske admiralitetet måender för angrepet på Danmark og Norge – og admiralitetet hadde også varslet de nordiske regjeringene om dette.
  Det eneste militärledelsene i Danmark, Norge og Sverige ikke var sikre på,, var om Nazi-Tyskland tenkte å angripe samtlige nordiske land, eller bare Danmark…

  Den tyske flyktningen og ”nordmannen” Willy Brandt, skrev også i en bok han publiserte för andre krig – at ingen nasjon kunne vinne en ny verdenskrig uten å ha full kontroll over Nord-Atlantern.
  Og disse setningene var et sitat Brandt hadde klippet fra en bok en tysk admiral hadde skrevet rette etter Tyskland hadde tapt förste verdenskrig.
  At Nazi-Tysklands måtte sitte med planer på å angrip nordiske land burde derfor ha värt ”common knowledge” for våre forsvarmakter – lenge för krigsutbruddet.

 27. filippareinfeldt skriver:

  Om Nya moderaterna fortsätter att massimportera våldsfixerade muslimer till Sverige så är det snart inte bara hundknullarnas Malmö som är en krigshärd i vårt land.

 28. gruelse skriver:

  Per Fredö 12:32:

  ”Vår alliansfria politik har sedan länge varit en chimär.”

  Exakt! Med början kring mitten av 1990-talet och iscensättandet av den destruktiva nedrustningspolitiken, för att under regeringen Reinfeldt eskalera med ”Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan” och ”långbortistandoktrinen”, ”solidaritetsförklaringen” samt skrotandet av värnplikten, har dagens svenska säkerhetspolitik blivit ett mycket sorgligt kapitel. Vi kan inte och regeringen Reinfeldt vill inte försvara hela Sverige. Logistiken för att ta emot militär hjälp är underutvecklad.

  Däremot var den svenska säkerhetspolitik som mejslades ut under kalla krigets dagar utifrån gällande hotbild och med Sveriges bästa framför ögonen, mycket imponerande och förtroendeingivande. Den var på inget sätt en chimär. Det var heller inga dumhuvuden som mejslade ut den. Den kan militärt beskrivas som en utpräglad försvarspolitik, som skulle fungera som en buffert mellan de två militära blocken Nato och Warszawapakten (WP). Svenskt eget starkt försvar, alliansfrihet och mycket goda förbindelser med våra närmasta grannländer, kombinerat med Finlands alliansfrihet och förbudet att förhandslagra kärnvapen i Norge gjorde att hotnivån kunde sänkas betydligt i norra Europa.

  Våra vapen, som i hög usträckning var egenutvecklade och egenproducerade, var utpräglade försvarsvapen optimerade för subarktiska förhållanden och för att hanteras av värnpliktiga. I den dåtida ansvarsfulla säkerhetspolitiken ingick det också att skaffa sig kompetens i kärnvapenteknologin, genom den atomforskning som bedrevs vid tekniska högskolor och andra institutioner.

  Dessutom ingick det, för den händelse att Sverige blev angripet av WP/Sovjetunionen, att planlägga ett mer eller minder hemligt försvarssamarbete med Nato. Detta gjordes i syfte att försvara Sverige i en extrem situation.

  I händelse av att Nato ville starta ett angrepp på WP/Sovjetunionen var inte det alliansfria Sverige uppbundet i Natos krigsplanläggning. Nato kunde därför inte räkna med Sverige som vapenbroder.

  Således tjänade den svenska säkerhetspolitiken under kalla kriget oss och vårt närområde väl. Liknande lovord kan jag inte säga om dagens säkerhetspolitik, baserat på ett tillintetgjort territorialförsvar och en globalt fladdrande utrikesminister.

  ”Erfarenheterna från andra världskriget var ju inte direkt imponerande,ja klandervärda.”

  Erfarenheterna som de militärt försvagade, neutrala nationerna Danmark, Norge och Sverige drog var bland annat att man måste ha ett starkt, uthålligt och snabbmobiliserat försvar för att avskräcka en eventuell angripare. Man bör också komma ihåg att det försvarsförbund som Polen hade vid andra världskrigets utbrott med två av Europas starkaste militärmakter – Storbritannien och Frankrike, ansågs som en provokation mot Tyskland i den tyska krigspropagandan riktad främst mot sin egen befolkning.

  Per, jag anar att du har gått på den EU-vurmande propagandan i samband med EU-omröstningen, inte minst företrädd av Carl bildt, som gick ut på att svartmåla den svenska säkerhetspolitiken under kalla kriget.

 29. spanaren skriver:

  gruelse,

  Kunde inte skrivit det bättre själv……

  Läs gärna min tidigare länk till ”Cornucopia”
  som beskriver dagens ryska i vårt omedelbara närområde
  stående ryska krigsmakt. Förbanden kan självklart mångdubblas
  tom vid en begränsad mobilisering av värnpliktiga.

  Sverige saknar idag i stort militär förmåga till skillnad
  från under det kalla kriget -som aldrig tog slut utan gjorde
  ett uppehåll pga en tillfällig rysk penningbrist- när vårt land
  betraktades som en regional stormakt.

  Det kan kanske vara en god ide att ta del av vad Alexander Dugin
  skriver. Han uppges ha både den ryska militärens och Putins öra.

  Vem lyssnar på ”Zapadniks” som Nemtsov och Yavlinskij mer än
  västmedia?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

 30. Jon Reina skriver:

  gruelse.

  Det var mye rett og bra i det du skrev, men spesielt to saker er jeg uenig med deg i.
  Det første er din påstand om den svenske alliansefriheten under ”den kalde krigen” bidro til at Sverige kunne ha et godt forhold til begge parter, samt også spille en meglerrolle når tvister tårnet seg opp mellom partene. Det andre er at etter din mening fryktet ikke Sverige Norge, siden landet offisielt ikke tillot Nato (USA) å lagre atomvåpen i landet…

  Din første påstand mener jeg er feil fordi Sveriges såkalte alliansefrihet ikke ble oppfattet som troverdig av Sovjet og deres satellittstater. Nedskytingen av det svenske overvåkningsflyet i Østersjøen, samt alle ikke beviste, men trolige ubåtkrenkninger av svensk territorialvann på 1960,70 og 80 – bør kunne oppfattes som sannhetsbevis på dette.
  Samtidig bidro også denne litt krampeaktige svenske nøytraliteten til at vestmaktene, med USA i spissen også tvilte på Sveriges lojalitet tiltross for all hjelp landet ga dem i overvåkningen av Østersjøområdet.. Og at Olof Palme i mange år satt i statsministerstolen, bidro nok heller ikke til å styrke vestalliansens tiltro til Sverige…

  Når det gjelder dette med utplassering av atomvåpen i Norge, så har du trolig rett. Jeg sier bevisst ”trolig rett” og ikke sikkert fordi Norge som mange andre land ikke alltid lever som de forspråker. Regjeringens og Forsvarets agenda i sak er ikke alltid 100 % overens med hva regjeringen gir uttrykk for utad til folket…
  Nå taler riktignok mye for at Norge aldri har lagret atomvåpen, men fra 1960 og fremover var dette heller ikke nødvendig siden USA og Nato da på hadde en flåte av skip langs norskkysten de kunne skyte opp atomvåpen fra….

  Men ellers var det mye bra i det du skrev….

 31. Per Fredö skriver:

  gruelse
  Vår säkerhets-och utrikespolitik har kallats som en neutralitetspolitik, syftande till alliansfrihet i krig.
  Detta har flertalet svenskar trott på, likaså flertalet politiker och tydligen även kommentatorer på denna blogg.
  Mikael Holmström har emellertid bättre än någon annan i ett särklassig bok visat att detta varit just en chimär.
  Den dåvarande socialdemokratiska utrikesministern Sten Andersson hade mycket goda kontakter med just USA samt Nato och såväl socialdemokratin som folkpartiet och moderata samlingspartiet var väl medvetna om dnna vår strategi.
  Vid ett sovjetiskt anfall mot vårt land och Norge, detta under det kalla kriget med de spänningar som då rådde, så kunde vi räkna med militärt stöd just från dessa parter.
  Detta var en del av det kalla krigets realiteter.
  Olof Palme företrädde däremot som känt en antiamerikansk linje utrikespolitikt, vilken också innehöll åtminstone ett moraliskt stöd gentemot kommunistiska länder som Cuba.
  Som Holmström konstaterar så företrädde Palme en dubbelmoralist.. Hans besked till sin utrikesminister var du, Sten säg till amerikanarna att jag inte menar så illa.
  Det var inte heller sannolikt att Sovjetunionen inte var medveten om att vårt land ensamma skulle klara av att försvara vårt territorium.

  Vår dåvarande värnplikt hade inte räckt till inte heller att försvarsbudgetana då var väsentligt större än de nuvarande.
  Socialdemokraterna lade ned regemente efter regemente, men säger sig nu ändå företräda att vi ska återgå till en allmän värnplikt.
  Hur det ska kunna kombineras med att detta parti vill minska försvarsanslagen med 5 miljarder kräver sin förklaring.
  Vad vill för övrigt gruelse budgetmässigt
  Nuvarande regering och socialdemokraterna är vidare överens om att vår säkerhets-och utrikespolitik ska ha nuvarande inriktning.
  Den gäller sånt som engagemangen i Kongo, på Balkan, i Libyen och nu inte minst i Afghanistan.
  Detta har också skett i samarbete med EU, Nato och även FN.
  Även vårt land har intresse av att bidra till lösandet av svåra konflikter, att motarbeta internationell terrorism, att främja en breddad demokratisk utveckling, nu senast i samband med den arabiska våren med alla dess svårighet,
  Alternativen dock icke acceptabla.
  Likaså är vi aktiva via en uppstramad biståndpolitik och handelspolitik, som ger oss svenska jobb, stärker vår ekonomi och skapar förutsättningar även dessa för en demokratisk utveckling.
  Vår värld ser så ut att detta vårt samarbete inte kan utesluta även länder med auktoritära och diktatoriska regimer.
  Vi har också en stark vapenindustri och högklassiga vapensystem.
  Vapenindustrin sysselsätter 30 000 anställda och vi har en betydande export av våra vapen, prövat med största noggrannhet.
  I dag har exempelvis den schwietzken försvarsministern sagt att den kan bli aktuellt att Schweiz kommer att köpa 25 Jas GRIPEN.
  Jag vänder mig mot uttryck som att vi har en fladdrande utrikesminister.
  Vårt land har av ett erkänt neutralt institut, som bedömt en rad kriterier för vår säkerhetshets-försvars.utrikes-hamdels samt biståndspolitik rankat oss som nummer ett.
  Det skulle definitivt inte blivit fallet om vi vänt omvärlden ryggen och strikt inriktat oss på sådant som vår egen försvarspolitiska förmåga.
  Vi har också ett alltmer utvecklat samarbete med våra grannar i Östersjön och det gäller även Polen.
  Det är alltså länder, som varit ockuperade av Sovjetunioneen och därför tvingats bli kommunistiska.
  gruelse och andra kan inte komma undan frågan om det i dag finns risk för ett tredje världskrig.
  Det är ytterst få som har den uppfattningen och våra stormakter förbereder sig inte heller på en sådan utveckling.
  Vi ska inte vara en buffertstat, vi har inte heller varit detta.
  Läs för övrigt dagens utrikespolitiska deklaration.
  Enda skiljelinje är närmast av inrikespolitisk art, nämligen om vi i nuläget ska erkänna Palestina som en suverän stat eller inte.

 32. Jon Reina skriver:

  Jeg deler 100 % samme oppsummering av det forsvars- og krigspolik’tiske blidet som Per har tegnet opp herover.

  Jeg vil likevel komplimentere Pers bilde med noen ”småting”, som dette at også grannelandet Norge er en stor våpenprodusen, ja faktisk er lanet verdens største våpeneksportør om man regner per innbygger. Og at det mest er raketter og rakettsystemer som Norge eksporterer, bidrar ikke til å gjøre landet mindre strategisk viktig – både for venner og fiender…

  Nå var jeg lei for at Norge ikke kunne velge svenske JAS Gripen, men man trenger faktisk bare å være lettere pålest (ingen jagerflyekspert) for å erkjenne at denne svenske flytypen manglet flere viktige facaliteter som Norge etterspurte.
  Imidlertid håper og tror jeg at Sverige og svensk flyindustri kommer sterkere tilbake ved neste korsvei – om 25-35 år…:-)

 33. gruelse skriver:

  Tack spanaren 09:31!
  Jag har läst den av dig rekommenderade länk som redogör för styrkeförhållnadet på bägge sidor av Östersjön. Jag kan bara inflika att tidigast 2013 kommer Sverige med yta på 450000 kv², om allt går väl, att ha en övad och bemannad bataljonsstridsgrupp på 1200 – 1500 man enligt Insatsorganisation 14 (IO 14). I Regeringen Reinfeldts senaste regleringsbrev till Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/regleringsbrev/Regleringsbrev_2012.pdf heter det:

  ”- att en bataljonsstridsgrupp, med delar från olika manöverbataljoner, ska finnas tillgänglig från 2013-01-01”

  Jon Reina 10:18,
  Jag har inte påstått att Sverige hade bra förhållanden med Nato och WP. Jag syftade på Sveriges grannländer Danmark, Norge och Finland. Jag heller inte påstått att Sverige skulle spela en fredsmäklarroll.

  Det norska förbudet att förhandslagra kärnvapen var i första hand riktat mot WP/Sovjetunionen och för att sänka hotnivån i norra Europa.

  I en ansvarsfull säkerhetspolitik ingår också signalspaning för att utöna möjliga krigshandlingar och mobiliseringar från en eventuell fiende. Eftersom Sverige uppfattade Sovjetunionen/WP som ett krigshot så kom Sverige att bedriva signalspaning även mot dem. Det låg då i Sveriges intresse att skaffa sig så bra underrättelser som möjligt, varför man bland annat använde avancerad signalspaningsutrustning som tillhandahölls av Nato. Det nedskjutna Catalinaplanet, som höll sig över internationellt vatten och inte flög över sovjetiskt territorium, bedrev just sådan signalspaning. Om WP hade gett Sverige avancerad signalspaningsutrustning hade säkerligen Sverige använt den.

  Jon Reina 14:14,
  Det står Norge fritt att välja vilken typ av stridsflygplan som ska ingå i det framtida flygvapnet. Men att påstå att Gripensystemet skulle vara dyrare än det amerikanska F-35 är uppenbarligen fel. F-35 är klart dyrare. Och om jag förstår saken rätt så är priset för F-35 ännu inte klart, eftersom planet inte är färdigutvecklat. Att ni ändå valde F-35 berodde på att ni vill upprätthålla kontakten med stormakten på andra sidan av Atlanten samt att ni värdesätter planets smygegenskaper. Som stridsflygplan i övrigt betraktat, har planet inte så imponerande prestanda.

  Det skulle vara intressant om Norge såsom en gyllene medelväg, ehuru önsketänkande från min sida, skaffade sig Gripen i väntan på de första serielevererade F-35, ty serieleveransen av F-35 lär dröja.

  Per Fredö 11:50,
  Det jag vänder mig emot är att du beskriver vår säkerhetspolitik och alliansfrihet under kalla kriget i termer av chimär. Ordet chimär har enligt mitt förmenande en negativ klang och betydelsen hjärnspöke, fantasifoster etc. Frågan är om du som svensk skäms över den?

  Låt mig då få komplettera den dåtida säkerhetspolitiska bilden:

  Den officiella linjen gentemot omvärlden var att Sverige skulle vara allianslöst. Detta innebar att Sverige varken var i allians med Nato eller WP. Denna inställning tjänade berättigade syften.

  Om nu Sverige hade gått med i Nato på 40-talet, hade säkerligen Sovjetunionen tvingat in Finland i WP som kompensation, antingen Finland hade velat det eller inte. Sovjetunionen var den stora segrarmakten i Europa efter andra världskriget. Landets ideologi gick ut på att sprida kommunismen över världen, antingen genom att stödja kommunistiska partier i västeuropa eller att ingå förbund med länder.

  Med Sverige i Nato och Finland i WP skulle hotnivå i norra Europa höjas avsevärt. De båda blocken skulle förmodligen truppförstärka och förhandslagra kärnvapen i Norge Sverige och Finland. Sannolikheten för att Sverige skulle bli krigsskådeplats i ett inledningsskede av ett eventuellt europeisk storkrig skulle därmed öka. Norden skulle inte vara den lugna vrå i Europa, som kännetecknar efterkrigstiden.

  Det gällde då för de säkerhetspolitiska strategerna i Sverige att sänka hotnivån i vår del av världen samtidigt som man var klar över att det realistiska krigshotet mot Sverige kom från just Sovjetunionen/WP. Därför blev det alliansfrihet och ett eget starkt försvar utan anfallsambitioner som gällde. Eftersom våra strateger var präglade av ansvarstagande och realism, blev de tvungna att ha en hemlig planläggning, som gick ut på att få hjälp från USA/Nato, utifall alliansfrihetspolitiken och vårt territorialförsvar inte var tillräckligt krigsavvärjande.

  Eftersom Finland är det grannland Sverige känner starkast för, vore det en missgärning om Finland skulle ha hamnat på andra sidan järnridån.

  Vad värnplikten med tillhörande repövningar anbelangar så har den visat sig vara kostnadseffektiv och en suverän rekryteringsbas för försvarsmaktens olika befattningar. Det nuvarande personalförsörjningssystemet till IO 14, är ett dåligt planerat och spräcker kostnadsramarna.

  Det är för mig obegripligt att Regeringen Reinfeldt drev igenom skrotandet av värnplikten utan en bred överenkommelse i riksdagen. Denna viktiga, hundraåriga, samhörighetsskapande, demokratiska institution avskaffades uppenbarligen i en anda av politisk hybris.

  90-talets regementsnedläggningar är ett resultat av nyliberala regeringar, som i olika schatteringar har spökat i svensk politik åtminstone sedan 1991! Som en konsekvens av nyliberalismen ägs vår försvarsindustri med ett undantag av utländska intressen.

  Av budget- och kvalitetsskäl vill jag återinföra värnplikten. Det är möjligt att försvaret måste tillföras mera pengar. Men det viktiga är att hotbilden och vilka uppgifter försvaret ska lösa, är styrande. Försvaret ska inte vara en budgetregulator.

 34. Jon Reina skriver:

  gruelse.

  Du må ha meg unnskyldt, men min oppfattning av hva du skrev var at du mente Sverige hadde bra förhold til Nato og WP.
  Er dette en feiloppfatning fra min side, så beklager jeg selvfølgelig dette…:-)

  Når det gjelder norges jkjøp av neste generasjons jagerfly, så har jeg aldri påstått at JAS Gripen skulle være dyrere i innkjøp enn det amerikanske F-35. Problemet er at det svenske flyet ikke teknisk tilfredsstilte Norges krav. Og det er noe helt annet…

  Du har heller ikke rett i at Norges forhold til USA spilte noen avgjørende rolle ved valget av jagerfly. Det var nemlig sterke krefter innen både forsvar og regjering som helt inn i sluttfasen var sterke forspråkere for JAS Gripen. Det var det tekniske som avgjorde det hele, og manglende ”stealt-egenskaper” var en av flere faktorer som avgjorde valget.

  Nå mener jeg ikke at JAS Gripen er et dårlig fly, og jeg tror det sikkert vil passe utmerket for et innlands-land som Sveits, med sin beliggenhet midt i Europa.
  Norge er imidlertid betydelig annerledes enn Sveits. Vi har en lang Atlanterhavskyst , samt også meget utfordrende artiske områder å overvåke og forsvare. I tillegg har vi også naboskap til Russland i nordområedene våre.
  Og det var på denne bakgrunn Norge mente at amerikanske F-35 var bedre egnet enn JAS Gripen. Norge valgte derfor å kjøpe det flyet som best dekket vårt lands behov. Så enkel er altså denne saken…

  Og det å la Norge låne noen JAS Gripen – ”i ventan på de första serielevererade F-35”. Det er som du også selv skriver – ren ønsketenkning

 35. Per Fredö skriver:

  gruelse
  För mig är chimär en illusion och inte ett hjärnspöke.
  Det hindrar inte att den senare benämningen väl kan användas för att beskriva hur folk tolkade vår påstådda neutralitetspolitik.
  Den är ännu så fast förankrad i folks och politikernas medvetande att det ännu är uteslutet med en anslutning till Nato.
  Den linjen företräder nu endast folkpartiet.
  Vår försvars-säkerhets-och utrikespolitik är ändå sedan vi inte längre har ett kallt krig nära sammanlänkad med Natos.
  Det gäller naturligtvis främst internationella aktioner, men det gäller även gemensamma övningar på svensk territorium, kanske även på norskt, det är väl Jon mer informerad om.
  Regementsnedläggningarna var en medveten socialdemokratisk politik och hade inget med ny-liberalism att göra.
  Det var snarare fråga om att göra om dessa byggnader, inklusive områden, till högskolor
  Alltså en folkligt breddad utbildningsform om man så vill beskriva den i något sånär positiva ordalag..
  Detta med allmän värnplikt kräver en blocköverskridande överenskommelse, detta i så fall med undantag av miljöpartiet och vänsterpartiet, som ju nästintill vill skrota vår försvar.
  Möjligen kan sverigedemokraterna också ställa upp utifrån sin syn på fosterlandskärleken.
  En återgång till allmän värnplikt kommer kosta enormt mycket , likaså organisatoriskt och ge oss ett sämre försvar utifrån nuvarande inriktning.
  Jag skulle tro att få länder utom en del auktoritärt styrda har allmän värnplikt.
  Vad gäller köp av flygplan är det inte bara fråga om prestanda.
  Det är också motköp, ökat handelsutbyte och säkert också ibland mutor.
  Slutreplik

%d bloggare gillar detta: