Torsdag i Stockholm

STOCKHOLM: Torsdag med regeringssammanträde och allt vad som därtill hör.

Vid sidan av den formella listan med formella ärenden finns det alltid frågor där det är viktigt att stämma av mer informellt i regeringskretsen.

I går rapporterade Fredrik Reinfeldt till riksdagen om EU-toppmötet och stabilitetspakten, och i går kväll kom också Cecilia Malmström förbi Stockholm för mer informella diskussioner om den europeiska utvecklingen från kommissionens horisont.

Vi följer nu noga konsultationerna i FN:s säkerhetsråd i New York om Syrien.

Det ryska hotet om ett veto har nu lett till en situation med intensiva diskussioner om möjligheten att finna en väg framåt.

När Arabförbundet ber om stöd för sin fredsplan kan inte FN bara säga nej.

One Response to Torsdag i Stockholm

  1. bildterberg skriver:

    Rysslands aviserade veto är befogat:

    Läs Arabförbundets rapport på

    columbia.edu/~hauben/Report_of_Arab_League_Observer_Mission.pdf

    så blir det lite lättare att förstå varför.

%d bloggare gillar detta: