Alarmism eller analys

SYDLIGARE NEJDER: Under det nya årets inledande dagar har mycket av den internationella mediabilden präglats av ett visst sabelskrammel kring Hormuz-sundet som det senaste inslaget i den upptrappade retoriken mellan främst USA och Iran.

Det började egentligen i höstas genom den inte alldeles korrekta förhandspubliciteten kring IAEA:s rapport om Iran.

På sina håll var det alldeles uppenbart att man ville sprida alarism, och det även om denna knappast stämde med den mer försiktiga och föga sensationella ansats som IAEA:s rapport visade sig innehålla.

Och så har det fortsatt.

I Washington har nu kongressen tvingat på Obama-administrationen en upptrappad sanktionspolitik som det är alldeles uppenbart att man inte är bekväm med avgörande delar av, och där man nu lägger in olika reservationer och möjligheter till undantag.

Delar av dessa har dock mindre med Iran än med rädslan för stigande bensinpriser ett valår eller relationerna med viktiga allierade som t ex Japan att göra.

Tron på att en politik enbart baserad på sanktioner skulle förmå att förändra Irans grundläggande politik torde i mer insiktsfulla kretsar vara mycket svag.

Även i Teheran är den politiska situationen i ärendet av allt att döma präglad av olika uppfattningar inför det kringgärdade parlamentsval som kommer att ske i mars.

Kanske finns det militanta grupperingar som på allvar tror att det skulle vara möjlig politik att med våld försöka stänga Hormuz-sundet i en situation av upptrappade sanktioner mot landets olje-export.

Men varje sådant försök skulle vara ett tydligt angrepp på den internationella rätten – det handlar om en internationell farled – och skulle därmed på ett avgörande sätt försämra landets också politiska ställning.

Och till detta skall läggas att den amerikanska flottan alldeles säkert skulle svara med att hålla farleden öppen även om detta då skulle kräva militära operationer mot mål på det iranska fastlandet.

En öppen militär konfrontation skulle därmed snabbt vara ett faktum.

Och det är inte svårt att se att denna skulle kunna eskalera ytterligare relativt snabbt.

Andra stämmor från Teheran talar dock om beredskap till nya samtal i den nukleära frågan såväl med IAEA som med de sex länderna under ledning av Catherine Ashton.

Sådana vore viktiga, även om vi med upptrappad konfrontation i den amerikanska inrikespolitiken och med motsättningar också i Teheran i ärendet sannolikt är i en situation där förutsättningarna för framsteg just nu inte är de gynnsammaste.

Det är ju just nu de mer alarmistiska snarare än de mer analytiska rösterna som dominerar.

Icke desto mindre är det denna väg som måste prövas.

Våren 2010 stängdes bryskt dörren till den deluppgörelse med Iran som Turkiet och Brasilien hade förhandlat fram, men det är svårt att se annat än att vägen framåt måste gå via deluppgörelser av i grunden denna natur.

Olika uttalanden från Iran har sagt att man är beredd att avstå från den anrikning av uran till 20% som inleddes efter avvisandet våren 2010 i utbyte mot motsvarande leveranser från omvärlden.

Vad dessa uttalanden innebär finns det all anledning att pröva konkret i en förhandling.

Det skulle kunna vara ett första och viktigt steg på vägen mot en situation karakteriserad av verifierad respekt för icke-spridningsavtalet NPT:s både rättigheter och skyldigheter.

Också i EU-kretsen är sanktionsdiskussionen påtaglig – nya steg kommer att tas – och riskerar också hos oss att ibland skymma den vidare och viktiga bilden.

Men samtidigt finns det ju i EU en grundläggande inriktning på en förhandlingslösning.

Och då är det viktigt att vi ägnar de möjliga vägarna framåt i det avseendet minst lika stor uppmärksamhet som den som annars ägnas sanktionsfrågorna.

13 Responses to Alarmism eller analys

 1. Borde man oroa sej för Irans Sajjil-2-missiler? Hur troligt är det egentligen att de, om de stänger Hormuzsundet och stöter på amerikansk patrull, drar iväg en robot mot Israel?

  ennyhets.blogg.se

 2. Visionären skriver:

  ”Även i Teheran är den politiska situationen i ärendet av allt att döma präglad av olika uppfattningar inför det kringgärdade parlamentsval som kommer att ske i mars.

  Kanske finns det militanta grupperingar som på allvar tror att det skulle vara möjlig politik att med våld försöka stänga Hormuz-sundet i en situation av upptrappade sanktioner mot landets olje-export.

  Men varje sådant försök skulle vara ett tydligt angrepp på den internationella rätten – det handlar om en internationell farled – och skulle därmed på ett avgörande sätt försämra landets också politiska ställning.

  Och till detta skall läggas att den amerikanska flottan alldeles säkert skulle svara med att hålla farleden öppen även om detta då skulle kräva militära operationer mot mål på det iranska fastlandet.

  En öppen militär konfrontation skulle därmed snabbt vara ett faktum.

  Och det är inte svårt att se att denna skulle kunna eskalera ytterligare relativt snabbt.”

  Du talar som du har förstånd till.

  Vad får dig att tro att skäggiga stenåldersgubbar är förmögna att fatta rationella beslut i enlighet med internationell rätt?

  V

 3. metusalem skriver:

  Visionären har här kopierat ett avsnitt från Carl Bildts inlägg, och rundar av med: ”Du talar som du har förstånd till”. Detta tycker jag är första rangens dålig kommentar. Att betvivla andras förstånd har alltid varit frekvent debattteknik bland dem som själva lider brist på den varan.

  Alltså: Uteckla nu varför du betvivlar CB förstånd.

 4. pigeon skriver:

  please up your picture

  thank my friend

  http://www.uphere.ir

 5. mrmhalland01 skriver:

  Jag kan hålla med Metusalem i detta.
  Samtidigt är det modigt av vår utrikesminister att uttala sig så kategoriskt.
  Om några veckor kanske han får order att tycka annorlunda.
  Det hände ju i fallet Kosovo.

 6. Visionären skriver:

  ”Alltså: Uteckla nu varför du betvivlar CB förstånd.”

  ”Vad får dig att tro att skäggiga stenåldersgubbar är förmögna att fatta rationella beslut i enlighet med internationell rätt?”

  Vad var det i denna fråga du inte förstod?

  V

 7. un2here skriver:

  Visionären skriver: – Vad får dig att tro att skäggiga stenåldersgubbar är förmögna att fatta rationella beslut i enlighet med internationell rätt?

  Att motsatsen har bevisats inte gälla …

 8. Jon Reina skriver:

  I denne saken synes jeg dessverre Visionären har rett. Det virker jo nesten som om Bildt forsöker å danse Samba, men ikke vet hvilket ben han skal flytte först…

 9. bildterberg skriver:

  De skäggiga stenåldersgubbarna har i alla fall så pass
  avancerad teknologi så att Obama känner sig manad
  till att förnedra sig med följande pinsamma begäran:

  http://www.nytimes.com/2011/12/13/world/middleeast/obama-says-us-has-asked-iran-to-return-drone.html

 10. metusalem skriver:

  Visionären…
  I det avsnitt du kopierat konstaterar CB helt entydigt att Amerikanska flottan helt säkert inte kommer att acceptera att Iran försöker stänga Hormuz-sundet. För närvarande kan väl inget ytterligare säjas av Sveriges utrikesminister. I mitt tycke en pregnant och skarp formulering.

  Men du konstaterar helt förklenande att CB uttalar sig som han har förstånd till. I min värld är detta ett obefogat påhopp på vår utrikesminister, vilket kan indikera att egna förståndet inte alltid är på toppnivå.

 11. Visionären skriver:

  ”I min värld är detta ett obefogat påhopp på vår utrikesminister, vilket kan indikera att egna förståndet inte alltid är på toppnivå.”

  I min värld agerar du som självsvåldig trådpolis på denna blogg och går dessutom till opåkallat personangrepp mot personer som inte delar din nordkoreanska kärlek till Carl Bildt.

  Vet hut!

  Nu har jag annat och viktigare att göra än att tjafsa med dig.

  V

 12. metusalem skriver:

  Visionären…
  ”Språkpolisen” hör av sig igen. Jodå, jag vet visst hut, både i fallet Iran och Nordkorea. De två gossen Ruda som världssamfundet har just nu skall kritiseras på allt sätt.

  Men du skall kanske kunna förklara varför du kan starkt ifrågasätta Carl Bildts förstånd, medan du i en präktig affekt utropar ”vet hut” när jag som motvikt dristar mej att ifrågasätta
  om ditt förstånd alla gånger är på toppnivå?

  Men visst, den store tänkaren har tänkt färdigt, varför jag väl får gissa mej till svaret. Nåväl, liksom du bedömer jag detta som tjafs. Men glöm inte att det var du som började.

 13. un2here skriver:

  (tar fram popcorn ..)

%d bloggare gillar detta: