Osäkerheten i Pyongyang

STOCKHOLM: Tidigt denna morgon väcktes jag med nyheten att den nordkoreanske ledaren Kim Jong Il avlidit under en resa i landet i lördags.

Alldeles oväntad var nyheten inte. Det har spekulerats i hans hälsotillstånd under de senaste åren. Men samtidigt kom det självfallet som en överraskning.

Om man bortser från det officiella meddelandet, och viss information kring den kommande begravningen, har det sedan dess varit totalt tyst från det slutna landet.

Information tyder på att gränsövergångarnsa till Kina stängdes totalt redan före det officiella tillkännagivandet.

Och sedan dess förefaller man ha försökt att stänga ner alla de olika inofficiella marknader som finns samtidigt som människor kommenderats till de olika sorgeceremonier som sedan dess skildrats på den officiella TV-kanalen.

Nordkorea är världens hårdaste diktatur som styr över världens mest slutna samhälle.

Och regimen är dessutom en ärftlig stalinistisk diktatur som bygger på principen att ta från de fattiga och ge till de rika.

För en regim som denna är en situation som denna präglad av maximal osäkerhet.

Omedelbart utannonserades den unge Kim Jong Un som Den Stora Efterträdaren. Det är den succession som alldeles uppenbart förberetts under det senaste året.

Men hur regimen kommer att utvecklas framöver vet vi så gott som ingenting alls om. Osäkerheten genereras inte minst av att de olika aktörerna i den nordkoreanska parti- och militärtoppen sannolikt inte vet det heller.

När den nu avlidne ledaren efterträdde sin far Kim Il Sung 1994 tog det en betydande tid innan han började att framträda, och den linje han då valde var att sätta de militära resurskraven före alla andra i en politik som med konfrontation med omvärlden försökte konsolidera intern makt.

Detta var ju också i den osäkra perioden efter Sovjetunionens fall. Instabiliteten i Kina som kulminerade i massakern på Tiananmen låg bara några år tillbaka i tiden.

Men detta vägval ledde rakt in i den svältkatastrof som mot slutet av 1990-talet anses ha lett till att upp mot två miljoner människor svalt ihjäl och många fler – inte minst de som då var barn – fick sina liv präglade av allvarlig undernäring.

Politiken sedan dess förefaller att ha vacklat fram och tillbaka mellan viss tolerans av de oundvikliga marknaderna och försök att på ett eller annat sätt få dem under kontroll.

För bara något år sedan genomfördes en plötslig valutareform för att få bort det kapital som dessa möjligen genererade. Men den kan inte ha varit så lyckad eftersom den ansvarige ställdes inför rätta och avrättades.

Repressionen i det nordkoreanska samhället är brutal och allomfattande. Under senare år har vi fått mer information om de stora lägren för dem som betraktas som politiskt avvikande, men utöver dessa finns de mer omfattande s k arbetslägren med inte mindre vidriga villkor.

Flyktingar som kommit ut och som kunnat vittna om dessa talar om tvångssvält, avrättningar och tortyr.

I april nästa år skall regimen fira 100-årsminnet av Kim Il Sungs födelse, och intill dess har man sagt att man skall ha hunnit bygga ett ”starkt och välmående” land. Men sanningen är att regimen i detta läge snarare är svag, och att ekonomin knappast inger något hopp.

Den nya regimen under Kim Jong Un inriktar sig nu sannolikt främst på att på ett eller annat sätt klara situationen fram tills dess. Sannolikheten för att man åter sätter säkerheten och de militära intressena främst måste nog ses som betydande.

Den koreanska halvön är världens mest militariserade område, och finns det någon region i världen med risk för ett större mer konventionellt krig så är det detta.

Plötsliga provokationer – eller vad som kan uppfattas som sådana – i en period av hög spänning kan lätt leda till en utomordentligt farlig situation.

Och mot denna bakgrund är det naturligt att den internationella politiken nu inriktas på att försöka dämpa alla risker för sådana utvecklingar. Nervositeten är sannolikt mycket hög i Pyongyang.

Det säger sig självt att vi har ett intresse av att regimen i Pyongyang börjar att liberaliseras och öppna upp. I det längre perspektivet är det enda sättet att undvika en regimkollaps som kunde leda till en okontrollerad och direkt farlig utveckling.

Att någon form av återförening förr eller senare kommer att komma är höggradigt sannolikt. Men att därefter få upp utvecklingen i Nordkorea på rimlig nivå kommer inte att vara enkelt.

För ett halvt sekel sedan låg ekonomin i de bägge delarna av Korea på ungefär samma nivå. De uppgifter som finns tillgängliga tyder på att den nordkoreanska ekonomin i dag inte är mer än ca 3% av den sydkoreanska.

Enormt misslyckande står mot enorm framgång. Sällan har systemkonkurrensen varit så tydlig.

Med all sannolikhet arbetar Kina för att försöka att påverka Pyonyang i den riktning av en successiv reformpolitik, men ytterst är det mest stabilitet man är intresserad av. Vi kommer att ha anledning att mycket noga följa hur kontakterna mellan de bägge huvudstäderna utvecklas under den närmaste tiden.

En engagemangspolitik i syfte att påverka är långt ifrån okomplicerad i ett fall som Nordkorea. De olika stegen måste avvägas mycket noga. Till bilden hör ju att FN:s säkerhetsråd beslutat om omfattande sanktioner mot landet med anledning av dess kärnvapen- och missilprogram.

Sverige har ett betydande engagemang i Korea.

Med Republiken Korea är våra förbindelser både nära och omfattande, med betydande samarbete och viktiga besök åt bägge håll. I Nordkorea har vi en ambassad även om dess möjligheter att verka är begränsade.

Och till detta kommer vår medverkan i övervakningskommissionen NNSC av den militära vapenvilan efter Korea-krigets slut 1953.

Så vi kommer att ha anledning att så nära det går följa den fortsatta utvecklingen.

57 Responses to Osäkerheten i Pyongyang

 1. mkpictor skriver:

  Skolkamrater till Den Store Efterträdaren Kim Jong Un minns att han var hyfsad i matematik, men dålig i resten av ämnena. En indikation på ett mekaniskt tänkande med itý skral böjelse för humanitära preferenser. De utmärglade på Nordkoreas halvt förbjudna marknader skulle ha större möjligheter att överleva några månader till om Den Store Efterträdaren avgick och lämnade över rodret till ”Den Humanitäre Och Medkännande Efterträdaren” -en sådan borde gå att leta fram till och med i Nordkorea.
  Kim Jong Un tar över en diktatur vars medborgare
  utkommenderats som patetiska låtsasgråtare över en
  lönnfet, militaristisk nolla som Kim Jong Il – en talanglös tyrann vars bortgång världen glädjer sig åt. Nordkoreanerna – allt från TV-uppläsaren till de framtvingade som statsteven spelar in gråter som ryggradslösa kräk eller debila nollor över sin idiot till diktator. När ska nordkoreanerna ta mod till sig och göra revolution mot detta patetiska elände?
  Världssamfundet borde ta i med hårdhanskarna och göra slut på den nordkoreanska farsen. Den vore nästan komisk – om inte miljontals for illa och oräkneliga barn svalt ihjäl för att Den Store Efterträdarens armé ska ha råd med kärnvapen och blanka knappar i unigormerna.

 2. Jon Reina skriver:

  Min oppfatning er at unge Kim Jong-un, som i Nordkorea nå tituleres som ”den store ettertrederen” – må ha en totalt anderledes oppfatning av verden, enn sin far og farfar.
  Husk at denne guttungen enda ikke har fylt 30 år, samt at mye tyder på at han har opplevd hvordan verden ser ut utenfor Nordkoreas grenser siden han trolig har fått store deler av sin utdannelse i vesten (Schweiz).

  Og verre enn hva folket i Nordkorea har det i dag, kan det heller ikke bli. Det er derfor god grunn til å se med optimisme på hva dette generasjonsskiftet kan innebære for dette så altfor lenge misstyrte landet.

 3. Kachina skriver:

  ”Och regimen är dessutom en ärftlig stalinistisk diktatur som bygger på principen att ta från de fattiga och ge till de rika.”

  Det bekräftar min teori att Kommunism och Kapitalism är två sidor av samma mynt. En liten befallande elit, militär eller monetär, har total makt över den stora grå massan.

 4. Mrs G skriver:

  Det är väl just vid sådana här tillfällen, när det sätts på pränt hur människorna i tex Nordkorea och inte minst i Kina lever sina liv.
  Under starkt förtryck och med stenhård censur.
  Skärmade från omvärlden.
  Det är då mn är så där lite extra glad över att ha fått förmånen att leva i ett fritt land som Sverige.
  Att bara som just i detta nu, få lov att uttrycka min mening här i detta forum.
  Självklart för mig men ofattbart och omöjligt för människorna i Nordkorea och till viss del i Kina.
  Viktigt att påminna sig själv om det här ibland, sådant där som vi så ofta tar för givet.

  Mrs G

 5. Kachina skriver:

  MrsG

  Jag instämmer. Vad gäller Jon Reinas hoppfulla syn, kan man vara tveksam. Andra än hans skolkamrater ser den nya ledaren som ondskan personifierad.

  I vilket fall, är det läge för en förändring och förhoppningsvis består den i regimens sönderfall och ett återförenande av Korea.

 6. Jon Reina skriver:

  Kachina:
  Din teori at man kan sette likhetstegn mellom kommunisme og kapitalisme tyder i beste fall på at du er ung og uerfaren. Historien viser nemlig at det er få- eller ingen likheter mellom disse to ismer.

  For det første har det aldri funnets noen egentlige kapitalistiske diktaturer i vår verden i de siste hunder år. Dette er derfor egentlig ukorrekt, men for eksemplets skyld kan vi jo la Hellasjuntaen, Pinochet-regimet i Chile, samt USA være representanter for såkalte kapitalistisk styrte land.
  i de to ”verstinglandene”, Hellas og Chile, vet vi at det foregikk både overgrep og drap på oposisjonelle, men på ingen måte i nær samme utstrekning som i kommunistsstyrte land som Sovjet, Kina og Nordkorea. For i disse landene var forfølgelse, utrensninger og massemord på oposisjonelle faktisk satt i system.

  En annen stor forskjell er at i motsetning til kommunismen, så har kapitalismen endret karakter over tid. Under den industrielle revolusjonen for 150-200 år siden hadde rett nok både menneskeliv og ansatte fabrikkarbeidere, liten verdi. Om en fabrikkarbeider døde kunne hun/han nemlig enkelt erstattes ved å plukke opp en ny arbeider rett fra gata. Men så er rikke tilfelle i våre dager siden fabrikkarbeidere i dagens arbeidsmarked har høy faglig kompetanse som gjør dem umåtelig verdifulle å beholde for bedriften, ledelsen og eierne (les. kapitalen).
  Dette faktum har da også bidratt til å gi ”arbeidere på golvet” suksessivt en helt annen status, bedre lønnsbetingelser – og større påvirkningskraft i takt med utviklingen i verden.

  Kapitalismen har altså klart omstillingen og fulgt med utvikllingen gjennom århundrene på en helt annen måte enn hva kommunismen har klart.
  Og bare for å ha sagt det så er på mange måte kapitalismens utviklig en av hovedårsakene til at du og jeg i dag fritt og på på direkten kan kommunisere, diskuttere, samt kritisere en minister som Carl Bildt i debattspalter som denne.

 7. Kachina skriver:

  Huvudteorin för bägge -ismerna, är att en liten militär eller monitär elit styr den stora massan. Hur många de sedan torterar eller systematiskt avrättar, är en fråga som inte går att svara på eftersom det inte finns någon som håller räkningen. Det blir uppskattningar från olika håll, som i Sovjet varierar från 10 milj. till 80 milj. (Av en befolkning på 200 milj. då utrensningarna skedde.

  Idag styrs fd Sovjet av Oligarker. Enskilda personer som lade beslag på samhällsfunktioner för miljarder och åter miljarder. Putin har länge fått kritik för att han tog tillbaka delar av oljereserverna till statens ägo.

  I väst styrs ländernas politik av en liten klick bankirer som våra ledare knappt får träffa, utan direktiven delas ut av The Wall Street Boys. Nuvarande finanskris visar öppet att en liten klick monetär elit (bankirer) styr världspolitiken och även den nationella politiken.

  Jag är inte riktig lika säker på att det är fritt att tala, ens i USA. Obekväma brukar ha en tendens att försvinna, både i Nord- och Sydamerika.

  Där friheten att yttra sig fick verklig framgån, var i Det Rosa Bältet från Skandinavien till Medelhavet.

  Jag vidhåller att de -ismer vi pratar om är två sidor av samma mynt. De vilar på samma grund, den befallande eliten, men arbetar på olika sätt. Vi vet mer om Gulag och hur många som sitter där, än om antalet fångar i CIA:s hemliga fängelser utplacerade över hela västvärlden. En del i dolda källare, andra i industribyggnader med en fasad och ett annat innehåll.

 8. Mrs G skriver:

  Och annat tänkvärt utöver friheten som vi har i vårt land.
  Vi har även möjlighet att hjälpa till.
  Hjälpa dem som behöver det mest.
  http://wp.me/p1uIV8-2e3

  Mrs G

 9. Jon Reina skriver:

  Nei Kachina, det er sikkert din ”huvedteori”, men den er så feil det an bli.
  Javel så kan det kanskje sies at kapitalen er eliten i kraft at det er dem som skaper verdier og arbeidsplasser for folk flest. Men husk da at de du kaller ”eliten” også må forholde seg til verden. For ellers vil arbeidstakerne vise dem ryggen og ta jobb andre steder.

  Ellers synes jeg det er tull av deg å påstå at ingen ”håller räkningen”. Du kan vel ikke på alvor mene at det går an å sette likhetstegn mellom de enorme utrenskingene som skjedde i Russland under hele Sovjettiden, i Ungarn på 1950-tallet og i Tsjekkoslovakia på 1960-tallet?
  I forhold til disse massedrapene fremstår både junta-Hellas og Pinochets Chile.som reneste skolegutter.

  Din påstand om at fd Sovjet idag styres av Oligarker er også sludder. Det samme gjelder dette at Putin har fått kritikk for at han nasjonaliserte deler av landets oljereserver. Det er korrekt at Putin har blitt kritisert både internt i Russland og av omverden, men dog ikke for dette.

  Jeg synes også du avdekker utrolig små kunnskaper om økonomi når du skiver; ”- Vi i väst styrs ländernas politik av en liten klick bankirer som våra ledare knappt får träffa, utan direktiven delas ut av The Wall Street Boys. Nuvarande finanskris visar öppet att en liten klick monetär elit (bankirer) styr världspolitiken och även den nationella politiken”.
  Dette er nemlig så feil det går an å bli. Det eneste du har rett i er at Wall Streets ”konger” frem til slutten av 1990-tallet, var amerikanske bankierer og finansfond. Men ingen av disse styrte alene, men i meget nært samarbeid med amerikanske politikere og riksbanksjefer.
  En annen sak er at i dag har alle disse tidligere amerikanske ”Wall Street-kongene” blitt avsatt og mistet all sin tidligere makt. Wall Streets har nemlig fått 7 nye konger hvorav ingen er amerikanske og heller ikke privateide bankierer eller fond.
  Det som virkeiig plager de gamle kongene og aktører på Wall Street, er ingen av de nye kongene har særlig nære forbindelse til amerikanske toppolitikere eller riksbanksjefer, Samtidig er de også sterkt bekymret over at gatens nye konge rhar introdusert et sett nye og sære investeringsregler for alle som ønsker å spille på lag med dem.
  Og de som nekter å spile på lag med dem går unekteig en heller usikker fremtid i møte….

  Ellers er jeg rett og slett sjokkert over at du kan mene at USA ikke beskytter yttringfriheten. Jeg har erfaring fra både Norge og Sverige som viser at yttringsfrrihet nesten har blitt et fremmedord i våre land. Ta bare frykten for å publisere artikkeler mot Sharialover og Mohammedtegningene. Også påstår du at det står verre til i USA , ja da undrr jeg hvilken klode de egentlig lever på?

  Når du setter sluttstrek med å sammeligne CIAs handlinger, med GRU og KGB. Ja da viser dette at inkompetensen må ligge som en sky foran ansiktet ditt….

 10. Kachina skriver:

  ”Når du setter sluttstrek med å sammeligne CIAs handlinger, med GRU og KGB. Ja da viser dette at inkompetensen må ligge som en sky foran ansiktet ditt….”

  Eller, så lever du trygg i din American Dream och vägrar se verkligheten.

  Menar du att MK Ultra (mind control), CIA:s medicinska experiment på ca 70.000 amerikaner och utrikes är uppdiktad historia? Jag har varit utsatt för dem, kongressen har behandlat frågan utförligt och Gerald Ford har i ovala rummet bett folket om ursäkt.

  Läs på Jon Reina, så kanske du förstår att det du kallar min inkompetens, är det område som finns utanför din dröm. Kolla dessutom hur och av vem CIA startades upp. Lär dig även ett nytt ord, IG Farben. Fritz Thyssen och vilka amerikaner som var finansiärer, delägare och advokat i detta nyckelbolag, frå 1930-1947. Jag tror att din dröm kan mista en hel del av sin glans.

 11. un2here skriver:

  Hans Blix hälsar och vinkar snällt …

 12. Jon Reina skriver:

  Nei Kachina, jeg har faktisk ALDRI trodd at MK var oppdiktet. Og du bør spørre deg selv hvorfor dette er kjent for hele verden. Om du ikke vet svaret så skyldes dette nettopp USAs anstendige samfunnsordnig og landets frie presse.
  Hadde noe tilsvarende skjedd i gamle Sovjet, Østtyskland eller for den saks skyld i dagens Nordkorea, så hadde ingen utover landets elite, hatt kjennskap til det.
  Det viser altså litt av storheten i USAs vidåpne samfunnssytem.

  Og så må du vel i herrens navn være enig at MK-eksperimentet i USA må betegnes som et pyttelite brudd på etikk i forhold til de mange titusenvis massemordene på oposiisjonelle som kommunistregimene i Sovjet og Østtyskland hadde ansvaret for.

  Jeg ser du nå har dratt inn IG Farben og Fritz Thyssen. Altså førtt argumentasjonen din bakover i tiden til ulumskhetene som foregikk under den andre verdenskrigen.
  Da bør du huske at dette var en helt annen tid der andre idealer hersket. Og ikke bare i Tyskland men faktisk i hele verden.
  Detet var en tid i historien da universitetet i Stockholm fortsatt hadde et eget rasefakultet der de målte hodeskaller, Og en tid da den svenske offentligheten med lett hjerte, takknemig tok imot tanngull plukket ut fra gassede jøder – som oppgjør for salg av krigsviktig stål til Aksemakten. Og det var tiden da negre var negre og ikke helt ble regnet som fullverdige mennesker – og alltid sto avtegnet i bastskjørt med fullt av gullringer rundt arm- og ankelledd, samt med gullring i nesa…

  Dette var altså en tidsepoke som adskiller seg kraftig fra vår tid i nesten alle henseende.

 13. Kachina skriver:

  ”Dette var altså en tidsepoke som adskiller seg kraftig fra vår tid i nesten alle henseende”

  Ja, där har du rätt men det fanns en ådra som gled över till väst straxs efter kriget. Prescott Bush sålde sina aktier i IG Farben Auswitch som han haft sedan 1933 och tog hem 1,5 milj dollar. (Mycket på den tiden) I den vinsten låg vinsten från ett dotterbolag som tillverkade ammunition, däribland de kulor som dödade 8000 amerikaner på Omaha Beach.

  Allen Dulles var under kriget advokat åt Thyssen och IG Farben. Efter kriget startade han CIA och stommen i detta var Richard Gehlen, Hitlers spionchef i öst och hans agenter. (Man kan stilla undra vem som lärde Chile och Argentina tortyrmetoderna.)

  Det är bara i en fungerande demokrati som projekt likt MK Ultra. Men USA är inte längre, efter Patriot Act, en fungerande demokrati. Även om inget annat än Guantanamo har avslöjat, ligger landet juridiskt öppet för CIA att bli Gestapo.

  Och,…. eftersom möjligheten finns, kommer någon att nyttja den.

  Sedan får vi sluta med det här pytteliten-syndromet. Om jag spiller ut en liter olja är det inte lika farligt som när hela fartyg släpper ut. Men om det finns många pyttesmå,……..Därför räknar jag inte antalet offer, utan gärningen. ”Jag mördade bara fem”, och Breivik sjuttiosju, därför borde jag gå fri. (Undrar om någon domare skulle köpa det?)

 14. Kachina skriver:

  Förresten, Precott Bush´s son George HW Bush, fick av en tillfällighet, år 1958, en topptjänst inom CIA där han basade över verksamheten i Latinamerika, med juntor och hela baletten.

  Om det var en tillfällighet att George W Bush kom att bli Amerikas mest korkade president någonsin, återstår för historikerna att diskutera. Vi andra får bara hoppas att Senator Jeb Bush aldrig siktar mot presidentposten.

 15. Per Fredö skriver:

  Kachinas uppfattning om att kommunism och kapitalism, den senare som egentligen är demokrati och marknadsekonomi, är befängd.
  Det har Jon Reinra klartgjort på ett övertygande sätt. Men Kalle lär väl återkomma till sin kära käpphäst ändå kan tänka.

  Vad gäller Nordkorea är successionen naturligtvis . Militästyre eller forsatt terror-och diktaturstyre av nya Den Stora Landsfader. En fullständigt oprövad politiker.
  En folklig revolt likt den arabiska våren lär dröja. Ena delen av befolkningen är totalt indoktrinerad och har varit totalt isolerad från omvärlden.
  Den andra delen har levt i hungersnöd därutöver och någon insyn i hur de har har varit nästintill omöjlig att få.
  Vi kan räkna med ökade geopolitiska spänningar , provokationer av olika slag från nordkoreanskt håll, och därutöver incidenter i den demilitariserade zonen.
  Frågan är om folk får möjlighet fly i sinom tid i likhet med när järnridån fanns,
  Kina, Japan och USA har sina intressen av en rad varierande slag.

  Någon omedelbar folklig revolt lär det inte bli. Möjligen vill Kina få Nordkorea in på en utveckling motsvarande deras.’
  Det vore i så fall bra.

 16. Jon Reina skriver:

  Jeg kan se at Kachina (sikkert med vilje) helt har glemt at Prescott Bush var ansett som en stor sverigevenn og hadde mye med Norbels industrier å gjøre.
  Ellers er nok Prescott Bush mest kjent for sin sterke support for sosiale saker som under hans tid ikke kan sies å ha vært helt politisk korrekte, i alle fall ikke sett fra en karrierepolitikers synspunkt.

  Blant saker Prescott brandt for var preventivmiddel og borgerlige rettigheter for svarte. Han støttter aktiv opp om saker som ”Union Negro Collage Fund”, ”American Birtth Control” og kampanjen ”Planned Parethood”. Og i tillegg var han kjent for sin krasse kritikk av Joseph McCarthy så tidlig som i 1954. Og det var ikke akkurat det mest populære en republikansk elitepolitike kunne gjøre på denne tiden
  Allikevel klarte Prescott Bush å bli president Eisenhoovers førstevalg som etterfølger, noe han takket nei til. Og dette må vel vise at Prescott Bush var en stor human personlighet og et stort menneske av sin tid…

  Er det denne svenskættede hedersmannen Kachina nå ønsker å dra ned i skiten?

  Og når det gjelder Allan Dulles, så sto han i alle fall på rett side av nasjonale og internajonale lover, noe man vel ikke like sterkt kan si om Sverige – som uten protester godtok jødisk tanngull som betaling for krigsstål levert til Aksemakten….

 17. Kachina skriver:

  Ja, att kritisera marknadsekonomin idag är väl lika befängt som att svära i kyrkan. Man gör bara de troende upprörda. Hur blind får man vara i sin tro?

  Har ni sett vad som hänt sedan Thatcher/Reagan införde sin religion där alla skulle buga mot Wall Street sju gånger per dag?

  Näe, jag kunde nästan räkna med det. Inte är USA:s statsfinanser några kilometer under isen och om de är, kommer i alla fall ett mirakel i detta fantastiska land. Tron är lika stark här, som bland NordKoreas gråterskor.

  Har ni inte fattat att Kapitalismen ligger i samma grav som Kommunismen. De är ytterligheter och de fungerar inte.

  Det finns bara ett system som fungerar, en privat sektor och en offentlig sektor i symbios.

  Man kan inte privatisera den offentliga sektorn. Försök nu tona ner era guldskimrande drömmar och sov på detta. Man kan inte privatisera den offentliga sektorn, ej heller kan man göra den privata sektorn till offentlig verksamhet. Ska det vara så för-b. svårt att fatta?

 18. Jon Reina skriver:

  Ser du gir du Prescott Bush skylden for at sønnen hans (Georg HW Bush) fikk en toppjobb i CIA. Du verden….

  Og Kachina, om du tror den Yale og Harvard-lutdannede Georg W. Bush var og er korkat , Husk da at han har svenske aner. Ja kanskje er dere rent ut i slekt…-:)

 19. Kachina skriver:

  Prescott kunde inte bli president. 1942 hemligstämplades allt kring Harriman/Bush affärer i 50 år. Det ansågs bli förödande för moralen om dessa affärer blev offentlig.

  I övrigt är vi överens. Prescott förde en närmast demokratisk politik inrikes och kämpade väl för de svarta. Han hade, som vi alla andra, en mörk och en ljus sida. Men, som president kan man bara ha den ljusa sidan.

  När det gäller Sveriges skuld och dubbelspel under kriget, säger jag inte emot dig.

 20. Kachina skriver:

  Prescott Bush och Allen Dulles var såta vänner. Jag skulle vilja säga att det liknar vänskapskorrution.

  GWB hade kanske glömt studierna. Han borde veta att krig kostar och om staten USA tagit hand om olja hade det kanske gått jämnt upp. Han lät istället privata bolag ta till sig vinsten. Korkat? JA. Släkt? Kanske det. Utseendemässigt har vi vissa likheter, säger folk. Korkad är jag också ibland, men inte så korkad att jag redan från början förstod att Thatchers religion var dödfött.

 21. Jon Reina skriver:

  Du du skriver om kalles ”blandingsøkonomi” på norsk. Ellers er det tull det du skriver om at det ikke går å privatisere den offentlige sektoren.
  Stedet jeg bor er et godt eksempel på dette, for her driver Carema aldershjemmet (ja akkurat dette sterkt kritiserte selskapet som har fått så mye stryk av pressen under dette året).
  Men tross dette er dette er aldershjemmet i Årjäng faktisk ranket som ett av de aller beste i hele Sverige.

  Min påstand er derfor at drift i offentlig sektor med stort hell kan settes ut på anbud. Alle parter vil tjene på. dette siden privat næringsvirksomhet er betydeligi mer dynamiske enn offentlig näringsvirksomhet.
  Myndighetene har selvfølgelig en stor og viktig oppgave av å være kontrollanter, men dårlige forutsetninger til å utføre selve jobben.

 22. Jon Reina skriver:

  Noen av dere lurer kanskje på hvilke sju som er nye ”konger” på Wall Street?
  Grunnet finanskrisen er faktisktallet temporært redusert til fem, Og her er listern fra de mektigste til de minste)

  – Forente Arabiske Emirater
  – Norge
  – Abu Dhabi
  – Singapore
  – Kuwait

  De nye kongene på Wall Street er altså fem nasjonalt eide investeringsselskap. Per i dag er det disse som setter dagsorden på alle verdens børser. Andre og mindre aktørene på markedet har ingen annen mulighet enn å adlyde dem blindt.
  Disse kongene samarbeider i stor grad og kontrollerer et finansielt grunnfjell på 3 100 milliarder investeringsvillige amerikanske dollar. Denne enorme pengesummen står for rundt fem prosent av all verdens aksjehandel i dag. Eller sagt på en annen måte så står altså de 5 nye kongene for 1/20 av alle investeringer som skjer på verdens børser i dag.

  En sådan konsentrasjon av pengemakt har Wall Street og verden aldri opplevd tidligere. Og det sier seg selv at de gamle kongene er livredde.

 23. Kachina skriver:

  Av 100 kr går 30 kr till Carema som vinst som placeras på Jersey.

  Vad vinner vi på det? Det är ju vi skattebetalar som betalar hundringen.

  Hur har Carema minskat kostnaderna? Jo genom att säga upp biträden, som då blivit arbetslösa och vi skattebetalare får betala deras a-kassa. Dessutom hinner de som är kvar med, så åldringarna får simma i sin egen avföring.

  Det finns bara en vinnare, Carema. Alla andra är förlorare.

  Du Jon, jag brukar dra liknelsen med glödlampan för de som har svårt att förstå. Du har en pluskabel (privata sektorn), du har en minuskabel (offentliga sektorn) När de möts inne i lampans koltråd, börjar det lysa. Men, lägger du över pluskabeln (privat) på minuskabeln (offentliga) och försöker driva energin den vägen, blir det kortslutning. Det blir svart.

  Dessutom, om det privata tar över det offentliga, har vi inte längre en nation, utan ett antal privata furstedömen i varje sektor. Vi backar till 1300-talet. (Fast det är klart, norrmän gör ju det mesta bakvänt :-)

 24. Kachina skriver:

  Förresten Jon, vi gav ju bort hela Norge till er 1905, helt gratis.

  Nu delar ni inte ens med er av oljepengarna, Snåljåpar.

 25. Jon Reina skriver:

  Ja da Kachina, dere ga oss Norge gratis tilbake – etter at deres kongemakt først hadde ribbet gruvene i Kongsberg tom for sølvskattene våre.
  Ja da, dere trrakk dere fredelig ut av Norge – i ren frrykt for at en angrepskrig ville trigge krig ikke bare med Norge, men trolig også med England som vår store polhelt Fridjof Nansen hadde overtalt til å stå på vår side.
  Ja da, dere trakk dere ut for å sette stopp for den gryende nye arbeiderørsla i Sverige som opptattet Norge som et sosialdemokratisk foregangsland.

  Ja da, og etterpå ble dere blå av misunnelige over at Norge snart klarte å bygge seg opp til en gigantisk skipsnasjon med den fjerde største handelsflåten i verden og den desidert største i Norden. Og bedre ble det ikke av at vi klarte å bli størst i verden på fiskeindustri og Aluminiumindustri.
  For i Sverige var man bare størst i verden på å være svensk.

  Ja da og deretter ble dere helt gule av misunnelse da vi fant olje og snart ble verdens andre største leverandør av petroliumsproduker, noe som snart ga landet vårt enormt mange milliarder på bok.
  Og bedre ble det sikkert ikke at at vi også ble størst i verden på havbruk og fiskeoppdrett…

  Akkurat i våre dager er det nok mange svensker som misunner oss vårt politisk lederskap som med folkets hjelp har klart å unngå at landet vårt er medlem av EU…-:)

  Men ellers är vi stort sätt goda granner – som kallas søta bror…

 26. Kachina skriver:

  ”Men ellers är vi stort sätt goda granner – som kallas søta bror…”

  Ja, i vårt samhälle dubbleras befolkningen varje sommar genom norrmän som äger hus och lägenheter. Välkommet klirr i kassan och goda vänner.

  Ja, jag tillhör de som är blå av avund, från att ni gått närmast från ett u-land i slutet av 50-talet (då vi hade råd att fara dit på semester) till en ekonomisk stormakt på 50 år.

  Men, enligt de senaste teorierna i ett sönderfallande EU, blir kärnan på de sjutton kvar 2021, England går i union med Irland och Skandinavien bildar egen Union. På något sätt skall vi komma åt att snylta på era oljepengar. :-)

 27. Jon Reina skriver:

  Tja, nu är det iväl nte helt korrekt detta med att Norge var nära ett u-land på 50-talet, då.

  I Norge på 50-tallet hadde vi det riktignok det litt dårligere enn folk i Sverige og Danmark. Allikevel er det galt å si at Norge var fattig, for økonomisk sett lå dette fantastiske landet mitt i det øvre sjiktet i Europa.
  Og dette var jo bare helt naturlig siden Norge etter eget sigende er alle helters fedreland…-:).

  Men på 50-tallet, ja helt opp til utpå 80-tallet, var en svensk krone verd ca 1,3 norsk krone. Det var tiden da nesten all norsk ungdom som ikke hadde dratt til sjøss eller emmigrert til USA, hadde våte drømmer om å få seg jobb og tjene bra på Volvo i Göteborg eller Saab i Trolhättan.
  For i SVerige fikk de jo ikke bare god lønn, men også tilgang til fri og usladdet porr – og ”den svenska synden”…

 28. Jon Reina skriver:

  Tar jag fel om jag säger du bor på västkusten och nord för Göteborg, altså i gamla norska Bohuslän?

  I så fall passer det med en god og sann historie i denne forjulstid, selv om den ikke har noe med debatten å gjøre.

  Første gang jeg kjørte bil nedover fra Oslo til Gøreborg og deretter Malmø og København som var sluttdesitinsjonen – var på en guttetur på slutten av 60-tallet.
  Under denne turen opplevde jeg noe rart som faktisk har holdt seg helt frem til våre dager. Saken er nemlig den at på de norske årkene mellom Oslo og Svinesund fantes det nesten bare røde kuer med hvite blæs å se. Og samme sak var det på svensk side -helt til vi nærmet oss Kungälv. Da ble det flere og flere innslag av sorte kuer med hvitt blæs som blandet seg inn. Og etter Gøteborg så vi stort sett bare sorte kuer med hvitt blæs..

  Jeg undret litt over dette før det gikk opp for meg at Bohusllän faktisk hadde vært norsk frem til 1658 – og jeg hadde hört at den svenske kongen hadde tvangsflyttet svensker til område for å forhindre at det oppstod borgerkrig og uro.
  Mange av bondegårdene hadde altså fått nye svenske eiere, men buskapen (kuene) var den samme, Altså kuer av rasen som i dagen Norge kalles ”Norsk rødt fe”.
  Bohuslän kunne altså bytte nasjonalitet og få svenske innbyggere, men kuene på gårdene forble norske i årtider de efter…-:)

 29. stig2entreprenoren skriver:

  Byske

  SRB Svensk Rödbrokig, vanligare norröver och i Bohuslän
  SLB Svensk Låglandsboskap, kräver krafigare bete, Halland,Skåne

  Om vi kunde låta organisera 20 st ”Carema++” som fick tampas om upphandlingarna så skulle notan bli lägre och patienterna nöjda.
  De som styr upphandlingarna måste bli tuffare och bättre på att följa upp.
  Det borde inte vara ”rocket science” att ordna detta. Ingen ansvarsmedveten kunnig personal behandlar väl patienter så illa som det beskrivs? Märkligt.

  En nolla på andra sidan jorden i P-yang borde inte få så mycket uppmärksamhet som det verkar här.

  God Natt

 30. Per Fredö skriver:

  Bara en kommentar om riskkapitalbolagen.
  Dessa är i nu legala och har så varit även när S hade makten.
  De finns inom en rad branscher.
  Skatteverket arbetar tillsammans med finansminister Anders Borg på att avskaffa detta system och det kommer att ske i början av 2013.
  Frågan i sig är komplex-därför tar det tid.
  Carema har tagit intryck av kritiken i detta fall och tillämpar nu samma regler, som andra bolag.
  Vad gäller Nordkorea har den Nye Store Ledaren fått besked om att han måste räkna med att dela makten med militären.
  Det kan bli första steget mot en kommuniststat, som ska tillämpa den marxistiska ideologin, men som senare helt kan komma att styras av militären.
  I tv1 i går berättade Britt-Inger Mattson, GP, att hon fått besöka Nordkorea och hon kunde vidimera under hur usla villkor folk lever.
  Hungersnöden var ett faktum.
  Dessa människor får inte komma till tals.
  De har fått lära sig att de lever i ett paradis.
  Paraderna, klappandet i händerna, gråtandet efter Den Store Ledaren död är bara kulisser.

 31. Jon Reina skriver:

  Per.
  Dette med Borgs inngripen mot riskkapitalselskapene synes interessant, men det er vel lite han og Sverige kan gjøre med denne saken – uten at også EUs griper inn?

  Ellers er det vel så at Caremas tidligere ”overtramp” i stor grad skyldes manglende oppfølgning og kontroll fra det offentlige som ansvarlig oppdragsgiver?

  Nå skal jeg ikke prøve å fristille Carema for ansvar, men det er jo så i både større offentlig og privat virksomhet at det finnes såkalte ”companyman” som setter sin persnlige ære inn på å gjøre saker billigst for selskapet sitt. Og spesielt dersom det finnes et bonussystem som kan gi ekstra penger til dem selv…
  Det trenger med andre ord ikke være noe i veien med Caremas overordnede forretningsfilosofi, men kanskje mer med mellomsjefenes forståelse av jobben og regelverket .
  Jeg har nemlig selv en bror som drev netthandel med dagligvarer og som hadde en ansatt som helt bevisst alltid plukket billlige ”Frist Price” varer i stedet for dyrere merkevarer til kundene. Og dette helt uavhengig om kundene hadde bestilt merkevaren. Denne karen måtte broren min tilslutt gi sparken fordi han aldri klarte å forstå at han med dette ødela bedriftens rykte.

  Når det gjelder Nordkorea så er jeg faktisk betydelig mer optimistisk enn noensinne tidligere. Jeg tror nemlig Kim Jong Un har alle muligheter til å bli nettopp – ”den store ettertrederen”. Og min begrunnelse ligger i hans ungdom, samt inntrykkene han må ha fått under sin årelange utdannelse i utlandet.
  Alt avhenger imidlertid i om hvor mye militæret klarer å vingeklippe makten hans. Men rent personlig tror jeg det er gode muligheter for at militæret ikke vil klare dette over tid.

  En annen viktig sak for at dette skal kunne skje, er at vestverden inntar en litt annen holdning overfor Nordkorea. Om de oppretter sitt kompakte bilde av Nordkorea som fiende, så har som kjent folk lett for å gå i skyttergravene.
  Jg vil også nevne at en god venn av meg og tidligere ”ordførande” for svenske ”Export Kredit Nämden”, Steffan Sundën, nettopp tok sin hatt og gikk på 1990-tallet fordi han mente Sveriges økonomiske politikk vis a vis Nordkorea, var totalt håpløs.
  Og bare for å nevne det er Steffan en ihuga liberaler og folkpartimann, helt blottet for kommunistiske sympatier…

 32. Kachina skriver:

  Jag hoppas att du har rätt vad gäller Kim Jong UN.

  Vad gäller riskkapitalister är det så att vi har bildat en nation där vissa sektorer är gemensamma. Vi har INTE beslutat att dessa funktioner skall drivas i form av oligarki, en privat furste för varje offentlig sektor.

  Det är dessutom fel att använda beteckningen riskkapitalist. Det finns ingen som helst risk i en affär där behovet styr istället för köpkraften. Dessa oligarker tar ingen som helst risk. De får en fast summa per vårdtagare och för att skapa vinst och bonus är det bara att köpa mindre antal blöjor och säga upp mer personal.

  Den oligarki som sossar och borgare skapat sedan 1994, måste rivas omedelbart. Det handlar helt enkelt om en plundring av nationens invånare och landets tillgångar.

  Apoteksreformen, som skulle underlätta för folket, innebär att jag måste köra tio mil för att hitta billigaste apotek, som är det gamla apoteket. Järnvägstrafiken är ett enda stort kaos efter att marknadskrafterna släpptes in på rälsen. Skolutbildningen är ett ruttet ägg, där elever inte ens kan svensk grammatik och matematiken är under all kritik.

  Man tvingas alltför ofta fråga de anställda i detta oligarkernas rike om de köpt sina slutbetyg på loppis. Detta samhälle kommer att vara nere på Mexicos nivå om inte våra politiker inser att detta var ett stort misstag och att Thatcher enbart var en stor högljudd käft som tror att instinkten, istället för intelligensen, utvecklar den här civilisationen.

  Instinkten är djurens drivkraft och djurriket har inte utvecklats på något sätt de senaste tiotusen åren.

 33. Per Fredö skriver:

  Jon
  Regeringen avser att hindra företagens skatteflykt så att de betalar sin skatt här.
  Upplägget deras bygger på att de har företag i skatteparadis, som lånar ut pengar till bolag de själva äger i vårt land. Det lär kallas holdingbolag, De tar ut hög ränta på dessa lån som de sedan använder för att undgå betala svensk bolagsskatt och sedan betalar de i stället sin skatt i dessa paradis, som nästintill saknar skatt.
  Detta upplägg ska försvinna och arbetet med det skulle knappast ha påbörjats om det strider mot EU:s regler.
  Redan har vårt land träffat en rad uppgörelser med skatteparadisländer om detta skattefiffel.
  Detta system drabbar långt ifrån bara vårdbolag inom välfärdssektorn. Kommunerna främst gör upphandlingar årligen för 3-400 miljjarder.
  Lagen om offentlig upphandling bygger på att likvärdig konkurrens ska ske. Så blir inte fallet om skatteparadisbolagen kan lägga sina anbud via dotterbolag, som inte betalar någon skatt.
  Jag har haft kontakt med Konkurrensverket om detta, men de kan inte göra något åt saken i nuläget.
  Vad gäller din förhoppning om att utvecklingen i Nordkorea kommer att gå åt rätt håll är det tveksamt med de motiv Jon som du använder.
  Åtskilla diktatorer har blivit tyranner även efter höga stiudier i demokratier. Khadaffis tänkta efterträdare är ett exempel. Ungdomen måste ställas mot kunskaper och erfarenher Kim John Un har inget av detta. Fadern har skolat honom till att bibehålla det slutna, från omvärlden slutna samhället.
  Detta med undantag av Nordkoreas aktiviteter i deras eget intresseområde förstås.
  Förändringarna måste trlor jag komma utifrån. De kommer dessutom ta lång tid. Så har det varit i alla kommuniststater och flera av dem som Ryssland har en lång väg att gå

 34. Jon Reina skriver:

  Kachina.

  Vinningen må vel forlengst ha gått opp i spinningen om du velger å kjøre 10 mil for å komme til det billigste apoteket…-:)

  For det andre er det jo så her i Sverige at man får rett til frikort ut året etter man har bruk et mindre beløp på legebesøk og medisiner. Og summen som må betales før man får frikort er vel så lav at selv minstepensjonistene burde kunne tåle dette….

  Og så litt om det ”oligarkiet” du mener politikerne har skapt grobunn for i Sverige. Et mye bedre ord på dette er ”frie markedkrefter” – og det er disse som gir landet skatte- og avgiftsinntekter og derfor er hovedårsaken til at folk flest har det bra i Sverige….

 35. Jon Reina skriver:

  Per, jeg tror du misforsto meg i dette med EU. Jeg er nemlig også sikker på at EU vil agere mot dette. Det jeg derimot stiller meg noe tvilene til er Borgs og Sveriges soloutspill i saken.
  At Borg tar grep i saken er vel heller for å vise handlekraft overfor svenske velgere, enn konstruktiv politikk. Han vet vel like godt som oss at han og Sverige kan gjøre ytterst lite med denne saken før EU kommer på banen ….-:)

  Med høstens meningsmålinger forstår jeg imidlertid godt at Borg og Moderaterna har behov for å markere seg på hjemmebane.

 36. Kachina skriver:

  Jon, tänk på vad Demokritos sade. Det står sig än genom all vetenskap. Citat:”Universum består av två ting, ingenting och någonting.” I en kort version av en tolkning innebär dett att Universum består av Ande och Materia. En växelverkan dem emellan alstrar energin.

  En nation består även den av två ting, det privata och det gemensamma. En växelverkan dem emellan alstrar vinster/skatteintäkter och tillväxt. Som högst är tillväxten om de två polerna är ungefär lika stora. (Kachina)

  Grunna på det, alldeles själv, istället för att rapa upp skedmatad kunskap.

 37. Per Fredö skriver:

  Jon

  Jag skev faktiskt att regeringen inte hade tagit initiativ till förändra skatteregler för skatteparadis-bolag om det hade stridit mot vad EU stipulerar.
  Koordination mellan olika länder är förstås bra och jag hoppas att även Norge är med på det som icke EU-stat.
  Vad gäller moderaterna så är detta parti visserligen överlägset störts inom alliansen, men en pragmatisk politik kräver kompromisser.
  Beträffande Nordkorea så försöker USA nu komma i kontakt med den nya ledningen för att ändå något normalisera förbindelsena med omvärlden.
  Det gäller inte minst med Sydkorea och Japan.
  Också CB har god insyn i vad som har hänt i Nordkorea och vilka förändringar i kontakterna med andra ländet, som kan vara möjliga i det korta perspektivet.

 38. Jon Reina skriver:

  Kachina.

  Som en av Odins ektefødte sønner, så står Demokritos lang fra meg. Og saken er nok den at såvel gamleguden Odin, som meg selv er betydelig mer opptatt av naturviteren Arkimedes tanker – enn av høytragende filosofer som Platon og Aristoteles, samt din venn Demokritos. .
  Men akkurrat det var du vel klar over fra før….-:)

 39. Kachina skriver:

  Då har du inte läst odins, asagudarnas och shamanismens världsbild särskilt noga.. Arkimedes kunde bara hantera halva verkligheten, den materiella. Medvetandets ursprung kunde han inte förstå, precis som Thatcher och hennes Wall Street Boys.

  Förresten. I början av 1600-talet skulle sonen till en av mina anfäder bli avrättad i Skellefteå, han rymde natten före avrättningen, troligtvis till Norge. Kanske därför ni blev som ni blev.
  :-)

  Hans Fader, min anfader , avrättades enligt protokollet för att han ”satt på pigan”. Huvudet skildes från kroppen med ett yxhugg.

  Fortfarande är det så att en nation inte till sin helhet är privat egendom. Marknadsekonomi i den offentliga sektorn är i bästa fall ett nollsummespel. Offentligt anställda betalar skatt, även om driften är ett privat bolag. Och,……skattebetalarna betalar i bägge fallen.

  Skillnaden ligger i att den privata verksamheten skapar sin vinst genom att säga upp personal, och vi får betala a-kassa till de uppsagda. Det blir alltså dyrare än att betala en offentligt anställd inklusive skatt.

  Oligarki handlar om att plundra nationen och dess medborgare, inget annat.

 40. Jon Reina skriver:

  Ja Per, jeg kan ikke se det finnes noen stor uenighet mellom oss på de tre feltene du tok opp herover.

  Jeg kan først berolige deg med at Norge, gjennom sitt EØS-medlemskap, er fullt med i det handelspolitiske samarbeidet EU bedriver. Det eneste er at vi ikke har stemmerett siden vi ikke er medlem av EU. Vi har imdlertid mulighet til å påvirke EU i kraft av vår posisjon som betydelig fiske- og petroliumsprodusent.
  Og lik Sverige og andre EU-land klarer heller ikke Norge se at verden (og kapitalen) – er grenseløs. Derfor er Norge på linje med EU og vil gjøre sitt for å skape et lovverk som forhindrer at ubytte til multinasjonale selskapers norske virksomheter, overføres skattefritt til deres hovedkontor i skatteparadiser.
  Det – er sikert som banken det…

  Jeg er også mye enig med deg når det gjelder Moderaterna – og spesielt dette med kompromisser. Men selv om en koallisjon naturlig nok krever evne til å kompromisse, så trenger vel ikke Moderaterna å gå så langt som å utslette seg selv som et selvstendig og tenkende parti?
  For noen ganger synes jeg det kan virke så…

  Når det gjelder Nordkorea, er vi enig. Imidlertid tror jeg USA gjør lurt i å velge helt nye folk til å forhandle med Nordkorea. Jeg tror nemlig de ”gamle gutta” har mistet både ansiktet og all respekt hos forhandlerne på den andre siden av bordet.
  Og da kan det lett bli vanskelig å få til noe konstruktivt…

 41. Kachina skriver:

  Marknadsekonomin är styrd av köpkraften. Den offentliga sektorn är styrd av ett oundvikligt behov.

  Grunna på detta,Jon. Arkimedes räcker inte till för att förstå hela bilden, utan du måste ta hjälp ab Demokritos, Archimedes, Platon, Sokrates, Plotinus, Descartes,…….

  Jag önskar dig en trevlig läsning.

 42. Jon Reina skriver:

  Kanskje er det igalt å kalle historien din for ”trivelig lesning”, men interessant var den. i allefall..-:)

  I tillegg viser den at din familie har mange likheter med Bush-familen i USA. Måns fra Sellerud måtte nemlig rømme landet i 1667 etter han i raseri drepte en av kongens menn som forsøkte å vodlta en ung gårdspike. At han reddet en ungpike fra å bli voldtatt forhindret ikke at det ble satt pris på det unge hodet hans. Han rømte derfor til Gøteborg og tok hyre på en båt med destinasjon Millbrooke i England. Der hoppet denne Odins sønn båten (han kunne jo ikke seile tilbake) og dro over fjorden til Plymouth der han først arbeidet som smed og deretter vervet seg ”for the Kings Shilling”.
  Med kompaniet sitt ble han snart sendt for Atlanterne med et reisefølge av flyktninger og pilegrimmer til den nye kononien Plymouth – i den nye verden.
  Der borte giftet Måns seg med en pilegrimsdatter og tok navnet Bush…

  Og så bare helt tilslutt:
  Siden din famile bodde i Bohus under første del at 1600-tallet, ja da har du altså heilnorske gener- akkurat som Måns fra Sellerud)…
  Og DET har du grunn til å være stolt av…-:)

 43. Kachina skriver:

  Mitt mellannamn är, Jon.

 44. Kachina skriver:

  Ha det bra, Jon. I min del av världen har vi alltid roligt tillsammans, vi och norrmännen.

 45. foxbill skriver:

  Jon,
  Efter all pajkastning med Kachina och Per Fredö så avslutar du med genbiologi. Eichman skulle vara stolt över sådana kopplingar mellan gener och karaktär.
  Du kanske missade Martin Luther Kings tal?

  Era kverulerande om huruvida privat eller offentligt är det mest effektiva påminner om barn i en sandlåda.
  Alla vet väl hur ineffektivt det offentliga bedrivs, men också säger det sig självt att om vinster skall genereras så måste något sparas in på. Välutbildade och intresserade chefer med incitament både när det gäller kostnad och kvalite är viktigare än privat/offenlig ägande.
  Det finns fler färger än svart och vitt. Har ni stött på uttrycket nyanser någongång?

  Kachina, om du inte ser att demokratiska stater med press och åsikstfrihet är ett bättre alternativ än kommunistiska diktaturer så bör du gå och ställa dig i skamvrån pga. oerhörd dumhet.
  Skäms!

 46. Kachina skriver:

  foxbill

  Någonstans måste jag ha uttryckt mig otydligt. Jag menar definitivt att demokratiska stater med press och åsikstfrihet är ett bättre alternativ än kommunistiska diktaturer. Det är min absoluta åsikt.

  Lika absolut är min åsikt att kommunistiska diktaturer är en absolut spegelbild av kapitalistiska diktaturer och militärregimer. Därom finns inget att diskutera, det är ett faktum.

  De som försöker förneka den kapitalistiska diktaturen är inget annat än blinda får, på väg mot avgrunden.

  Det finns ett mellanting, försök ni skedmatade, logiskt programmerade får, att försöka lista ut vad det är, även om ansträngningen att tänka själv gör ont.

  Jag säger det än en gång. Kapitalismen ligger sedan 2009 i samma grav som kommunismen. Marknaden hålls uppe i ett Monopolspel där nya valuta skapas ur luft och lånas ut med skulden som värde, till de som knappast kan betala räntan.

  Hur dj-a dum får man bli?

  Förstår ni konsekvenserna? Beskriv dem för mig.

 47. Jon Reina skriver:

  foxbill.

  Registrerer at du har sitte på haugen, men fulgt godt med i debatten…-:).
  Også er det jo ikke alle som er så heldig å ha norske gener da…

  Men utover det tror jeg nok du får store vanskeligheter med å sette et rasiststempel på meg.

 48. Kachina skriver:

  Jon Reina, De nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland har alltid haft ett samband genom marknaden i Haparanda.

  I mitten av 1700-talet var en fånge på väg till Piteå för avrättning. Bara fyra kilometer från min bostad, vid ett ställe kallat ”Dömansbacken”, slog fången ihjäl både fångvaktare och kusk. Därpå tror man att han försvann till Norge med både häst och kärra.
  Av detta kan man förstå att nazisterna hade avsevärda problem med de svenskättade norrmännen. :-)

  Ja, det är kul med historia, men jag tror faktiskt på den amerikanska professorn som förutspår en Skandinavisk Union inom tio år.

 49. foxbill skriver:

  Jon,

  Jodå, norska gener finnes, men jag är varken stolt eller skäms över dem. Förhoppningsvis blir jag bedömd över mina gärningar och mitt uppträdande, inte mina gener eller mitt utseende.

  Kachina,

  Du har tydligen också sett ”Money as debt”. Intressant, men hur mycket stämmer? Börsen och fastighetsbranschen har man ju insett vara kedjebrev/pyramidspel/korthus, men möjligtvis får man ryckvisa korrigeringar när korthuset faller. Genast är någon där och drar igång det igen. Och det fungerar ju så länge alla är med på det.

  En kapitalism med hård reglering och med mänskliga prioriteringar kanske skulle kunna fungera. Helt otroligt att bankirerna får hålla på som de gör. Det är dags att styra upp den kapitalistiska elitens rovdrift.

 50. Kachina skriver:

  Förresten, vad som irriterar mig är att Stockholmspolitikerna inte har kunskap om den relation och handelsled som fanns mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Ryssland, norr om Polcirkeln och med centrum i Haparanda.

  Det är något som UD och Carl Bildt borde beakta. Det finns en samhörighet längs den breddgraden som kan återuppbyggas igen.

 51. Kachina skriver:

  Vi är helt överens, foxbill. Det är Monopolspelet som faller sönder och byggs upp igen, för ett nytt spel. Vi måste låta de falla sönder och sedan bygga något nytt, men på vilka grunder det skall byggas och hur det skall framträda, är jag inte mannen att förutsäga.

 52. bildterberg skriver:

  Intressant inslag i monopolspelet:

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ayy1QKcwcGN0

  Var får man tag på amerikanska statsobligationer
  värda 134 miljarder dollar?

 53. Jon Reina skriver:

  Kachina,

  Du vet sikkert at Nordisk råd var kommet mye lenger når det gjelder integrasjon mellom de nordiske landene, enn hva EU har klart med sine medlmsland frem til i dag.
  Imidlertid er jeg vel ganske overbevist om at EU ikke vil gå i oppløsning på grunn av dagens finanskrise. En viktig årsak til dette er at den europeiske stormakten England faktisk har erkjent at landets økonomi ikke vil tåle en utmeldelse av Europa på nåværende tidspunkt.
  Derfor tror jeg din gode drøm om en Skandinavisk union både er ugjennomførlig og urealistisk.

  Husk også at EFTA ble stiftet av England og at hele denne organsasjonen med Danmark, Finland, Norge og Sverige, faktisk samlet søkte medlemskap i EF (som EU het på denne tiden) så tidlig som i 1967. Dette ble imidlertid stoppet av Frankrike som dengang motsatte seg at England ble medlem.

  Jeg arbeidet selv voluntært i ”Ja til EFs ungdom” i 1972, men ble så sjokkert av løgnene fra begge sider at jeg avsto fra å stemme ved folkeavstemmingen.
  Året etter, under Stortingsvalgkampen i 1973, spurte Anders Lange meg (stifteren av Fremskrittspartiet) – hva jeg hadde stemt ved EF-avstemmingen året før. Jeg svarte da som sant var, at jeg hadde stemt blankt. ”- Det gjorde også jeg”, fortalte Anders Lange meg – og med nesten samme begrunnelse som meg selv. HLange var nemlig blitt så forbannet over at JA-siden gikk ut og påsto at om Norge gikk inn i EF, så ville vårt land få samme påvirkningskraft som Tyskland og Frankrike. Altså 1 land = 1 stemme.
  Alle måtte jo vite at dette var det rene sludder og dessuten gjennomført udemokratisk sett i relasjon til de ulike medlemslandenes sterkt varierende folketall.

  Nå er jeg europeer og er for at Norge blir medlem av EU på tross av organisasjonens nåtidige feil og svakheter. Men nå i ettertid er det enkelt og bekvemmelig å erkjenne at ingen av de nordiske landene burde ha tatt skrittet inn i EF alene. Vi skulle heller ha styrket Nordisk Råd og gått inn felles inn som en konfederasjon. Da hadde vi på bakgrunn av våre rundt 20 millioner felles innbyggere, vår gode økonomi og samfunnsstruktur – vært en betydelig maktfaktor i dagens EU.

 54. Jon Reina skriver:

  foxbill,

  Ja da, ja da. Jeg kan helt klart set dine norske gener. Arrogant, til fingerspissen, høyrøstet kranglete og nærmest klin umulig å bli enig med, tross overbevisendemotargumenter.
  Jeg sltr deg herved til ridder av første klasse – av æresnordmanns-orden…

  Och dessutan önskar jag dig och alla andre i debatten – en riktig god och fridfull jul…-:)

 55. Kachina skriver:

  Jon Reina, det var intressant att diskutera med dig. Drömmen om en Skandinavisk Federation kanske förblir en dröm för oss i vår livstid, men kanske om både jag och du skriver en önskelista till Jultomten, kommer det att bli en verklighet för våra barn.

  Jag tror att samarbete utvecklar mer än individualism. Därför bör vi skapa både federationer och unioner.

 56. Per Fredö skriver:

  Kim Jong 11s död har ju medfört en rad initiativ för att komma i kontakt med den en nya regimen, hur den nu kommer att se ut och rimligen borde den ha intresse av det och medverka till att Nordkorea ändå kan bli ett något öppnare samhälle.
  Samtidigt kommer i dag nyeten att den i vänsterkretsar hyllade Fidel Castro är beredd att tillåta att kubanerna får resa utomlands.
  Detta först att de varit inspärrade i 50 år.

  Mycket få nordkoreaner har lyckars fly. Något liknande det på Kuba har inte ens diskuterats. Rapporter om hur vanliga nordkoreaner har det skulle då få ökad spridning.
  Omvärlden känner till detta om svälten och att Nordkorea är ett extremt fattigt land.
  Men i likhet vad som var fallet när Stalin var den sovjetiska landsfadern så var Gulagarkipelagen, ett otal arbetsläger en självklar del av det politiska systemet.
  Nordkorea har sex arbetsläger.-finns inspärrade ca 200 000 fångar och deras familjer.
  De lever under de mest vidriga förhållanden. Mat saknas. Mängder av fångar dör dagligen. Tortyr och de mest fruktansvärda avrättningar hör dessa koncentrationsläger till.
  En ung man, som suttit inspärrat, men efter två försök att fly, ändå lyckatas, berättar att svälten och kylan gjorde att fångarna måste söka fånga och äta råttor och sedan göra kläder av deras skinn.
  Varför riktas inte protester mot allt detta?
  Det saknas inte organisationer, som i vanliga fall riktar kritik mot vad som de anser vara brott mot mänsklia fri-och rättigheter, ofta förstås berättigat.
  Men vad gäller Nordkorea är nästintill tyst
  Så var det också med Gulagarkipilagen. Få visste inte att den existerade eller ville inte tro det.. .

%d bloggare gillar detta: