Att vara smart med sanktioner

STOCKHOLM: Jag ser att miljöpartiet anklagar oss för att ha stoppat ett förbud mot att sälja övervakningsutrustning för mobiltelefoner till Syrien.

Och det verkar ju inte bra. Men sanningen är en annan.

Gemensamt har alla EU-stater nu förbjudit försäljning av all sådan utrustning avsedd för mobiltelefoni eller Internet till Syrien. Mig veterligt har någon sådan leverans från Sverige aldrig skett.

När vi arbetar med sanktioner just nu arbetar vi med vad vi kallar smarta sanktioner.

Det innebär att vi försöker att utforma sanktionerna så att de drabbar regimen, dess funktioner och dess personer. Vi försöker att undvika sådant som drabbar vanliga människor, även om det i vissa fall dessvärre är oundvikligt.

Olika förslag, produkter, namn och företag prövas därför ständigt. Och det handlar om ett omfattande arbete.

Jag brukar tala om tre krav som måste uppfyllas.

Sanktionerna skall vara legalt riktiga, de skall vara möjliga att genomföra och de skall vara effektiva i förhållande till de mål vi vill uppnå med dem. De skall – kort sagt – vara smarta.

När det gäller såväl mobiltelefoni som Internet är det ingen tvekan om att det är starka frihetsteknologier.

Det talas ju ibland t o m om den arabiska våren som en Twitter-, Facebook- och mobiltelefonrevolution.

I just fallet Syrien är det mobiltelefonerna och deras kameror som är ett av oppositionens starkaste vapen. Utan dem skulle vi nog inte veta särskilt mycket om det brutala våld som regimen utöver.

Det är ju bilderna från mobiltelefonerna som vi ser flimra förbi i TV:s nyhetsinslag.

Vi lägger ner betydande energi på att försöka hjälpa till att se till att såväl Internet som mobiltelefoni med dess olika funktioner kan fungera även i stater som försöker att begränsa och kontrollera dem.

Och därför vill vi noga pröva förslag till nya sanktioner så att de inte vrider dessa vapen ur oppositionens händer.

Det sker löpande i arbetet med dessa frågor.

Skulle vi fatta beslut om sanktioner som riskerade att stänga ner hela mobiltelefonsystemet – eller Internet – är det ju uppenbart att detta inte skulle vara särskilt smart.

Och det gäller i många länder i världen.

10 Responses to Att vara smart med sanktioner

 1. Ove Eriksson skriver:

  Ja Herregud! Det verkar som om Miljöpartiet tar alla händelser (konflikter) att se världen i sådana glasögon som det skulle finnas svenska företag som är mot frigörelse och att Ericsson är en av bovarna i den den sk ”arabiska våren”. Groteskt!!
  Hade inte de sociala medier mobiler mm mm funnits hade vi inte haft en aning om vad som sker i världen. Se Ryssland idag. 2008 hade 16% tillgång till Internet mm. Nu har man runt 38%. Putin skakar!! Ta till vara teknologin!! Använd den som den används.

 2. Du har ju lagt in ett veto för att stoppa försäljningen av teknik som kan användas för avlyssning – och vill istället att det skall formuleras som att teknik avsedd för avlyssning används. Ericsson säger att de inte levererar övervakningsutrustning och att det inte finns något som underlättar att ta reda på vart en person befinner sig.

  Det är små språkliga detaljer som tillsammans ger bilden av att den tekniken Ericsson säljer kan användas för avlyssning – speciellt om den används tillsammans med något annat (Carrier IQ är ju t.ex. aktuellt i nyheterna nu).

 3. metusalem skriver:

  I ett tidigare inlägg från Carl Bildt gör ha ett av sina direkta svar:

  ”Vi har alla varit med och infört stopp för försäljning av avlyssnings- och övervakningsutrustning för Internet och mobiltelefoner till Syrien. Alla uppgifter om annat är felaktiga.”

  I våra medier har spridits upplysningen att Sverige är enda land som inte accepterade stopp av försäljning av viss elektronisk utrustning till Syrien. Att det är galet att rycka undan möjligheterna för ”frihetskämparna” att via nätet sprida text och bilder det förstår vi alla.

  Det skulle vara angeläget med ett förtydligande. Vad var det egentligen som Sverige motsatte sig?

 4. Anders Ljungberg skriver:

  den utrustningen som Ericsson säljer till syrien används just för att lokalisera demonstranter
  och med denna teknologi kan de se exaxt på vilken gata folk befinner sig på. och vilka som befinner sig på den gatan
  så återigen är bildt är inte korrekt

 5. metusalem skriver:

  Valet står alltså mellan att på sikt sätta käppar i hjulet för Syriens internetsystem, och att en fortsatt funktion kan användas av skurkstatens härskarklass för att spåra oppositionens aktiva medlemmar. Som CB konstaterar är det troligen smartare att låta folket få tillgång till sin livlina till omvärlden.

 6. Magnus (@monki) skriver:

  Har ni gjort några ansträngningar för att se över den utrustning och de tjänster som Ericsson säljer i Syrien för att modifiera dem så att risken för att de används för övervakning minskar?

  Detta är inte en antingen-eller-situation så som du framställer den i inlägget. Där verkar det som det står mellan business-as-usual och nedsläckning av all kommunikation. Men mellan dessa extremiteter finns det mycket manöverutrymme som regeringen borde titta närmare på.

 7. carlbildt skriver:

  Jo, och det som skett är ju att vi inom EU politiskt beslutat om sanktioner för utrustning avsedd för övervakning av mobilnät eller Internet. Detta kommer att definieras mer noggrant tekniskt.

  Vad som nu diskuteras är normal teleutrustning för mobilnät eller telekommunikation i övrigt för två teleoperatörer i Syrien.

 8. Det sjukaste som jag tycker ang. hela denna debatt är att all teknologi som används för att övervaka där inte är på något sätt annorlunda än det vi har i Sverige. Idag kan du med lite triangulering och tillgång till lite rådata i Sverige ”pejla in” på vilken mobiltelefon som helst. GSM-nätet har det inbyggt, likaså 3G-nätet och 4G-nätet. Allt du behöver är operatörsuppgifter som finns hos exempelvis Telia, och dessa uppgifter MÅSTE finnas redan nu då du måste veta från vilken mobilmast du ska skicka samtalen genom.

  Varför talas det så tyst om detta här i Sverige?

 9. Siddharta Huu skriver:

  Ja precis den frågan bör besvaras. Är media okunniga eller ljuger någon?
  Vad var det egentligen som Sverige som enda EU-land motsatte sig?

 10. Per Fredö skriver:

  Regimen i Syrien behöver inga övervakningskameror, om den verkligen finns där och har levererats av Ericsson, för att genomföra sitt blodbad gentemot både civilbefolkningen och oppositionen

  Verkligheten har visat det långt innan vi fick en infekterad politisk och massmedial debatt om att den svenska regeringen och särskilt då Carl hade sanktionerat ett nytt våldsistrument.
  Inte minst Aktuellt hör till den skaran.

  Den nya informationsteknologin, som Carl i en brännpunktsartikel i Svenskan i dag kallar Vi går i spetsen för frihet på nätet, har i själva verket blivit ett av de främsta instrumenten gentemot olika diktaturregimer.
  De lyckas helt enkelt inte blockera detta.
  Det gäller också i dagens Kina.

%d bloggare gillar detta: