Frågor och annat i riksdagen

24 november 2011

STOCKHOLM: Tillbaka från Donetsk och samtalen också med Polens utrikesminister Radek Sikorski om olika aktuella europeiska frågor.

På programmet här i Stockholm stod bl a samtal med Ukrainas vice premiärminister Sergyi Tigipko om olika aspekter på reformpolitiken i hans land, och den europeiska integrationens möjligheter.

Det blev i många avseenden en fortsättning på de mer informella samtal vi förde under fotbollskvällen i Donetsk.

Men dessutom var det frågestund i riksdagen om åtskilligt mellan himmel och jord.

En fråga där gav mig möjlighet att berätta om de stora satsningar vi gör på kvinnors situation och rättigheter i Nordafrika och Mellersta Östern.

Förmodligen finns det inget annat land som ger så mycket stöd till olika organisationer som arbetar för detta som vad vi gör – och detta utöver de mer direkta insatser vi står för.

Men jag fick också möjlighet att tala om den betydelse mobiltelefonirevolutionen haft och har för frihetsrevolutionen i dessa länder.

Att dessa telefoner kan spåras är ett faktum. Det kan det mesta. Och i systemet ligger att detta måste veta var telefonen finns för att samtalet skall gå fram just dit.

Men utan mobiltelefonerna och deras kameror skulle dagens Syrien vara nedsänkt i totalt mörker vad gäller information om det som händer.

Kort hade vi också möjlighet att gå igenom förberedelserna för EU:s utrikesministermöte på torsdag i nästa vecka. Mycket blir dock beroende av vad som kommer att inträffa under dygnen intill dess.

Men jag tycker att det är naturligt att vi då också formulerar slutsatser – d v s formella positioner – om den senaste utvecklingen i Egypten och om situationen i Bahrain efter gårdagens betydelsefulla oberoende rapport.


Det blev FC Porto igen

23 november 2011

DONETSK: Efter diverse möten i Stockholm bar det via Warszawa av hit till östra Ukraina för att bl a se matchen mellan Shakthar Donetak och FC Porto på den imponerande nya Donbass Arena här.

Och i allt väsentligt blev det en bra och sevärd match.

På samma sätt som senast jag bevistade en fotbollsmatch – det var några år sedan – var det FC Porto som vann. Med två mål de lyckades att åstadkomma alldeles i matchens slutskede.

Intill dess hade det varit tämligen jämnt.

Men besöket här gav också anledning till diskussioner om Ukrainas väg framöver.

Inte minst industrin i denna del av Ukraina ser landets framtid som en del av den integrerade europeiska marknaden. Och det trots att den konventionella bilden ju är att detta är en del av landet som snarast är orienterad åt andra hållet.

Så värst mycket mer hinner vi dessvärre inte med här innan det i morgon bitti bär tillbaka först till Warszawa och sedan till Stockholm.

Och där väntar bl a frågestund i riksdagen och förberedelser för nästa veckas möte med EU:s utrikesministrar.

Men också besök från Ukraina för fortsatta diskussioner i samma ämne som i dag.


Fotboll och Europa i Donetsk

23 november 2011

STOCKHOLM: Strax efter lunch i dag lyfter jag mot först Warsawa och sedan Donetsk för att tillsammas med Radek Sikorski bl a se på en fotbollsmatch i kväll.

Men även om det skall bli spännande att se både matchen och den nya stadion man byggt för fotbolls-EM 2012 – som ju arrangeras gemensamt av Polen och Ukraina – är det inte främst fotbollsintresse som tar oss till denna östra Ukrainas metropol i kväll.

Gemensamt har vi arbetat med de olika utmaningarna i det Östliga Partnerskapet, och Ukraina tillhör förvisso inte de enklaste av dessa.

Ukraina är ett stort och mångfasetterat land, och det är viktigt att känna dess olika delar.

Perspektiven i Lviv, Odessa eller Donetsk är inte nödvändigtvis desamma som de i huvudstaden Kiev.

Men Donbass-området är tungt i Ukrainas ekonomi.

På den stora stäpp ner mot Svarta Havet som Ryssland steg för steg erövrade från tartarerna växte mot slutet av 1800-talet fram en tung industri med basen i kol och järn som fortfarande dominerar.

Här har man av lätt insedda skäl ett mycket tungt intresse i Ukrainas framtida vägval, och alldeles säkert kommer vi att diskutera just den frågan.

Kommer det att vara möjligt att få tillräckligt stöd för att genomföra det betydelsefulla avtal om bl a fördjupad frihandel som nu befinner sig i slutskedet av förhandlingar mellan Bryssel och Kiev?

För framtiden för ekonomin i östra Ukraina – och Ukraina i dess helhet – är det en mycket betydelsefull fråga.

Och då handlar det inte bara om ekonomi. Europeisk integration handlar ju också om europeiska värderingar och europeisk rättsordning. Också det kommer vi säkert att prata om.

Ukraina är ett stort och betydelsefullt europeiskt land.

Vår resa till Donetsk i dag skall ses som ännu ett av våra många uttryck för just den saken.

Fotbollen?

Jo, det är hemmalaget Shaktar Donetsk som spelar mot FC Porto.

Och det slumpar sig faktiskt så att senast jag var på fotboll såg jag FC Porto spela mot Benfica på den senares hemmastadion Estadio da Luz i Lissabon.

Då var det – om jag inte missminner mig – FC Porto som tog hem segern.

Vi får se hur det går i kväll.


Mycket Helgeandsholmen – men också Egypten

22 november 2011

STOCKHOLM: Detta har varit en dag av ständigt springande mellan UD, riksdagen och Rosenbad i olika frågor.

Fört vart jag över på Helgeandsholmen och träffade utrikesutskottet för dels en överblick över de utrikespolitiska utmaningarna just nu och dels en orientering om det aktuella ekonomiska läget i UD.

Vi hoppas ju att riksdagen snart kommer att fatta det formella beslutet om att återställa anslaget till regeringskansliet. UD är ju en mycket stor del av detta.

Och senare på eftermiddagen var jag tillbaka för interpellationsdebatt om främst Turkiet och den kurdiska frågan.

Jag underströk hur viktig EU-processen och de kommande konstitutionella förändringarna är för utvecklingen också i det senare avseendet.

Nu på eftermiddagen har jag haft besök av den afghanske utbildningsmnistern Farouq Wardak för en diskussion som kom att handla om mycket mer än utbildningspolitik.

Han kom direkt från den s k loja jirga i Kabul som ju diskuterat såväl det långsiktiga samarbetet med USA som förutsättningarna för en fredsprocess i landet.

Och jag passade på att informera om våra långsiktiga åtaganden vad gäller samarbete meed Afghanistan på olika områden.

På TV från mitt rum följer jag nu direkt utvecklingen i såväl Kairo som Alexandria, och jag har ju haft anledning att uttala mig ytterligare om denna under dagen.

Men nu bär det av till möte med Bohman-stiftelsen där bl a Fredrik Reinfeldt kommer att tala om Gösta Bohmans betydelse i svensk politik.

Detta år är det ju – hör och häpna – 100 år sedan han föddes. Men det var ju inte så länge sedan han fortfarande mycket aktivt fanns med i vår samhällsdebatt.


Georgien och Egypten

21 november 2011

STOCKHOLM: Så är jag då hemma i huvudstaden igen efter dagar av diskussioner i Bryssel och Abu Dhabi.

Och jag kom så gott som omedelbart till möte med en grupp georgiska politiker som befinner sig här för diskussioner om landets europeiska samarbete och integration.

Jag gratulerade till uppgörelsen med Ryssland om de gränskontroller som nu bereder vägen för Rysslands medlemskap i världshandelsorganisationen WTO. Georgien spelade en konstruktiv roll när det gällde att nå fram till den överenskommelsen.

Och vi noterade att det inom kort kommer att vara möjligt att inleda förhandlingarna mellan Georgien och EU om ett s k fördjupat frihandelsavtal. Förhandlingar om ett associeringsavtal pågår ju redan.

Från georgisk sida var man påtagligt nöjd med resolutionen nyligen från Europaparlamentet som ju bl a tydligt talar om Sydossetien och Abchazien i termer av ockuperade områden.

Men det viktigaste är att Georgien bibehåller den demokratiska reformkursen inte minst inför de förestående valen. Jag underströk vikten av att man beaktar de rekommendationer som kan komma från Europarådets s k Venedig-kommissiomn och från ODHIR.

Den demokratiska kvaliteten kommer att bli av mycket stor betydelse för landets europeiska väg.

När jag anlände till Sverige lämnade Fredrik Reinfeldt för först ett kort besök i Bulgarien under dagen och sedan middag i Bryssel med kommissionspresidenten Barroso.

I dessa dagar är det viktigt att ha örat vid rälsen, och att vara närvarande i den europeiska dialogen.

Sverige har viktiga intressen att bevaka.

Och andra har rest åt andra håll.

Utrikesrådet för politiska frågor Björn Lyrvall är i Storbritannien för diskussioner om Bosniens framtid. Och kabinettsekreterare Frank Belfrage är på väg till Azerbaijan.

När jag skriver detta ser jag hur stora mängder människor åter samlas på Tahrir-torget i centrala Kairo som en fortsättning på de protester som vi ju sett sedan i lördags kväll, och som hitintills kan ha krävt upp till 30 dödsoffer.

Utvecklingen är starkt oroande, och visar ånyo farorna med en situation där det inte finns en klar och tydlig tidtabell och ordning för den demokratiska övergången.

Jag minns hur vi diskuterade farorna med en utveckling som denna när jag var i Kairo i början av året alldeles efter den s k revolution som genomförts då.

Allvaret för läget illustreras inte minst av beskedet i kväll att den egyptiska regeringen nu avgått.

Ansvaret för situationen ligger i det styrande militärrådets händer.

Det är det som fick förtroendet att ha ansvaret för landets demokratiska övergång, och det är självfallet det som nu också kontrollerar de olika säkerhetskrafterna i landet.

Och det är det som nu har ett ansvar för att situationen inte förvärras ytterligare, och för att tilltron till Egyptens demokratiska övergång kan återupprättas.


Tankar i öknen

20 november 2011

ABU DHABI: Ökensolen värmer nu på ordentligt, men alldeles strax är det dags att börja återfärden mot kusten för väntande middag och därefter väntan innan det en bra bit efter midnatt är dags att börja de flygresor som i morgon förmiddag skall ha fört mig tillbaka till Stockholm.

Under något dygn har ett antal utrikesministrar, ett antal f d diton och ett antal övriga personer intensivt diskuterat regionens olika utmaningar i en situation som i dag förvisso bjuder på åtskilliga sdådana.

Mycket har handlat om Syrien och vad som måste göras. Arabförbundet har nu intagit en klar position, och det är viktigt att vi ger den allt det stöd vi kan.

Jag tror att det nu krävs en tydligare samordning av agerande mellan de olika aktörer som nar möjlighet att påverka situationen. Arabförbundet, EU och Turkiet tillhör uppenbart den kretsen, men också Ryssland och andra.

Åtskilligt har det också diskuterats om Iran.

Resolutionen från IAEA:s styrelse – som Sverige gav sitt stöd – blev en bra plattform för att föra de diplomatiska ansträngningarna i främst den nukleära frågan vidare.

Förutsättningarna för diplomatiska framsteg i den frågan just nu är sannolikt inte de bästa – osäkerhet och motsättningar i Teheran i förening med en begynnande amerikansk valrörelse – men det får inte vara någon ursäkt för att inte pröva de möjligheter som skulle kunna finnas.

När det gäller en fredagsprocess mellan Israel och Palestina är det svårt att nu känna någon optimism.

En fred är inte inom räckhåll, och t o m en process värd namnet verkar just nu svårt att få till.

Någon sade att fredsprocessen är död men ännu inte begraven – och att det Heliga Landet är platsen där det trots allt finns hopp om återuppståndelse.

Men jag misstänker att vi först måste se resultatet av kommande val i USA, Israel och Palestina.

De senare förutser en paleetinsk samlingsregering, och att åstadkomma en sådan förblir viktigt. Ett möte i Kairo på torsdag kommer att ge vägvisning om möjligheterna till en sådan.

Kanske får politiken under tiden inriktas på att försöka att förhindra att situationen försämras på ett avgörande sätt. Riskerna med den nuvarande osäkra situationen – i en labil situation i hela regionen – skall alls inte underskattas.

Diskussionerna har också handlat om säkerheten här i Gulf-området. Den är viktig också från europeisk utgångspunkt.

Men nu bär det av hemåt.

Och väl innan jag lyfter från Abu Dhabi kommer säkert resultatet från dagens parlamentsval i Spanien att vara klart.

Vallokalerna stänger klockan 20 i kväll. Allt tyder på regeringsskifte även där.

Egentligen skulle jag ha åkt för diskussioner om Bosnien till trakten av London i morgon – en uppföljning på en process som initierades under sommaren – men nu blir i stället Stockholm min destination.

Och där kommer jag att förbli åtmimnstone huvuddelen av den kommande veckan.

Dock kommer jag på onsdag att åka till Donetsk i östra Ukraina för att tillsammans med min polske kollega se på fotboll på den nya stadium som byggts där för EM nästa år.

Men skall sanningen fram så är det inte fotboll som är huvudsyftet med den resan, utan att ta temperaturen på den politiska utvecklingen i denna viktiga del av Ukraina.

Relationerna med Ukraina är ju fortsatt viktiga, om än mycket komplicerade just nu. Och det kräver både uppmärksamhet och närvaro.

Det går inte att klaga på brist på utmaningar på den utrikespolitiska agendan just nu.

Och då har jag ändå denna gång inte skrivit en stavelse om situationen inom den Europeiska Unionen.


Tillbaka för diskussioner

18 november 2011

ABU DHABI: Lång dag av flygning över Svarta Havet, Östra Turkiet och Irak ner mot landning här på den nordöstra delen av den arabiska halvön i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi.

Men värmen som möter mig känns behaglig.

Utmaningarna i denna region är betydande.

Oljereserverna ger rikedomar, men ytterst handlar det ju om att tillfredsställa medborgarnas förhoppningar om en bättre framtid.

Mellersta Östern är en region med ung befolkning, med ca 60% av befolkningen under 25 års ålder. Och detta medför gigantiska utmaningar när det gäller att möta denna växande unga befolknings förväntningar.

Detta är ingen nyhet, men trots detta är det påfallande hur man misslyckats med att åstadkomma en utveckling som ger jobb och framtidshoppp åt alla.

I en av tidningarna som mötte mig här redovisas en undersökning som hävdar att 70% av regionens ungdomar vill emigrera eftersom de ser sina framtidsmöjligheter begränsade.

Det handlar om bristande sysselsättningsmöjligheter, mern i åtskilliga fall handlar det alldeles säkert om samhällen som man uppfattar som alldeles för stängda och slutna.

Jag var här för motsvarande diskussioner för ett år sedan, och då diskuterade vi mycket hur den kommande successionen efter Mubarak i Egypten skulle komma att gestalta sig.

Egypten gick mot presidentval 2011, och det var uppenbart att en förändring måste komma. Förstelningen höll på att försvaga Egypten.

Utvecklingen blev dramatisk, och nu ser vi åter hur spänningar byggs upp i Egypten när det förefaller som om militären tvekar om den fulla demokratiska övergång som många hade hoppats på.

Och samtidigt har den politiska osäkerheten producerat en ekonomisk politik och utveckling som bara blir mer och mer bekymmersam.

Men i diskussionerna denna helg kommer alldeles säkert Syrien och Iran att vara i fokus.