Frågor och annat i riksdagen

STOCKHOLM: Tillbaka från Donetsk och samtalen också med Polens utrikesminister Radek Sikorski om olika aktuella europeiska frågor.

På programmet här i Stockholm stod bl a samtal med Ukrainas vice premiärminister Sergyi Tigipko om olika aspekter på reformpolitiken i hans land, och den europeiska integrationens möjligheter.

Det blev i många avseenden en fortsättning på de mer informella samtal vi förde under fotbollskvällen i Donetsk.

Men dessutom var det frågestund i riksdagen om åtskilligt mellan himmel och jord.

En fråga där gav mig möjlighet att berätta om de stora satsningar vi gör på kvinnors situation och rättigheter i Nordafrika och Mellersta Östern.

Förmodligen finns det inget annat land som ger så mycket stöd till olika organisationer som arbetar för detta som vad vi gör – och detta utöver de mer direkta insatser vi står för.

Men jag fick också möjlighet att tala om den betydelse mobiltelefonirevolutionen haft och har för frihetsrevolutionen i dessa länder.

Att dessa telefoner kan spåras är ett faktum. Det kan det mesta. Och i systemet ligger att detta måste veta var telefonen finns för att samtalet skall gå fram just dit.

Men utan mobiltelefonerna och deras kameror skulle dagens Syrien vara nedsänkt i totalt mörker vad gäller information om det som händer.

Kort hade vi också möjlighet att gå igenom förberedelserna för EU:s utrikesministermöte på torsdag i nästa vecka. Mycket blir dock beroende av vad som kommer att inträffa under dygnen intill dess.

Men jag tycker att det är naturligt att vi då också formulerar slutsatser – d v s formella positioner – om den senaste utvecklingen i Egypten och om situationen i Bahrain efter gårdagens betydelsefulla oberoende rapport.

29 Responses to Frågor och annat i riksdagen

 1. Kerstin Broste skriver:

  Jag har nu arbetat flera timmar för att kunna ge ett inlägg. Jag har varit tvungen att acceptera ett popupfönster med CTRL och jag kan bara drömma om vem eller vad som slapp igenom.

  Kriget som NATO har fört mot Libyen kan inte hjälpa några kvinnor. Libyska kvinnor har haft alla rättigheter och Khadaffi förbjöd även heltäckande slöjor. För att Utrikesministern ska vara trovärdig är det kanske dags att ”vi i väst” slutar med militära lösningar för att driva igenom demokratiska lösningar. Vi har tydligen inga problem med att vi i Europa kan frångå de demokratiska principerna och låta ”marknaden styra” hela länder.

  Irak är fortfarande i kaos. Libyen är på god väg. Syrien och Iran står på tur. USA:s underrättelsemyndighet har tydligen funnit att Iran har hjälpt Libyen med otillåtna vapen. Alla människor som på något sätt kan tänka själv vet att detta är omöjligt. Khadaffi och Iran är motpoler. Khadaffi har kanske varit lite för vänster men absolut ej islamist.

  Carl Bildt. Du med Dina goda kontakter kanske kan berätta för oss okunniga Vem styr Libyen.

  Krig är ett ställe där onormalt många människor dör. Så enkelt är det och ingen vill ha krig i sitt eget land. Av någon anledning tycker ”vi i väst” att krigföring är acceptabelt om det sker i ett annat land.

 2. nolies skriver:

  Visst är mobiltelefonerna och deras kameror viktiga redskap för informationen men vad som betyder mest är ändå vad media väljer att visa:
  ”A Think Progress analysis of press coverage by the three major U.S. cable news networks -CNN, MSNBC, and Fox News – from March 14 to March 18 finds that Bahrain received only slightly more than ten percent as many mentions as Libya and that Yemen received only six percent as many mentions as Libya.”

  Now what concerns the independent thinkers, scholars, university professors, journalists and peace activists is that Syria has become the target of international pressure, simply because it has strong ties with Iran and resistant groups in Lebanon and Palestine, while the reactionary regimes of Bahrain and Yemen are getting away with the felonies which they commit by the virtue of their alliance with the United States.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27837

 3. Per Fredö skriver:

  Kerstin Broste återkommer ständigt till att folks frihet och genomförandet av mänsklia–fri-och rättigheter i olika länder inte är acceptabla
  De mest grymma regimen som den i Irak när Sadamm Hussein begick folkmord skulle ha fått vara kv ar vid makten. Motsvarande stöd ger hon till Khadaffi, en president som använde sig av de särklassigt grymma metoder mot det egna folket.
  Härskare av dessa slag ska skyddas. Motivet är att det ibland krävs demonstrationer, uppror och likaså ibland inbördeskrig.
  Dessutom förekommer ibland militära och andra insatser från andra länder, demokratiska, och från FN.
  Kerstin har inget att säga om de etniska grupper samt folk som drabbats via folkmord.
  Dafur och Rwanda är exempel på sådant. I det senare fallet dödes miljontals människor, hörande till en etnisk grupp, och av det egna landets härskare.
  Sådana ska inte bara fördömmas. De borde ställas inför Internationella Domstolen i Haag om de nu kan gripas.
  Detta i likhet med de ledande nazister, som bar det främsta ansvaret för förintelsen.
  Sen Kerstin.
  Nya regeringar, nya partier, nya politiska ledare, en ny konstitution mm
  tar tid att införa.
  Det gäller inte minst i länder där människor ut-satts för omänskligt förtryck och saknar demokratiska traditioner.
  Men det är inget argument för att följa din linje, som är att passa, att låta allt vara som det varit.
  Detta som nu händer i Syrien är fruktansvärt. al-Hassad och hans regering måste avgå.
  Det tycker inte bara USA och EU utan också Arabunionen, vars länder långt ifrån alla är demokratier.

 4. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, För att börja med Irak så under den tiden som de värsta övergreppen skedde hade landet stöd från ”vi i väst”.

  Vad gäller Libyen så fick medborgarna del av oljerikedomarna och kvinnor hade samma rättigheter som män. Libyen var utsatt för många övergrepp från ”vi i väst” och det kanske bidrog till att Khadaffi blev lite paranoid. Inte så underligt eftersom ”vi i väst” dödade delar av hans släkt.

  Sedan tar Du upp Afrika. I Kongo har ca 5 miljoner människor dödats och flera har flytt sina hemorter. Rvanda och Uganda har stor del i många massakrer eftersom deras ekonomi bygger på att ta del av rikedomarna som finns ”under de svartas fötter”. Rvanda och Uganda är nu under paraplyet som ”vi i väst” håller upp.

  Det är lite svårt att veta om Du bara är en megafon eller om Du är så oinformerad om historien. Israel har ingen konstituiton och har ej fastställt sina gränser. För närvarande sker pogromer i Hebron i medieskuggan av Syrien och Egyptien.

  Din sista mening är mycket motsägande. Varför ska Arabunionen som inte har någon tanke på demokrati få ställa ultimatum till Syrien. Jag anser att mycket av problemen hänger kvar sedan kalla kriget och det som händer nu är det gamla vanliga ”containment ” av Ryssland och Kina.

 5. metusalem skriver:

  Kerstin Broste drivs alldeles uppenbart av en tanke att människor skall ha det bra. Just nu har troligen inte människor i Libyen, Egypten, Syrien med flera så bra som man unnar dem. Kerstins recept är att inte lägga sig i med militära medel. Visst är det en svår avvägning att veta när måttet är rågat och man bör hjälpa en befrielserörelse att kasta av sig oket.

  Hitler, Pol Pot, Saddam Hussein, och många fler, har under brutala förhållanden avlägsnats från sin maktposition. De flesta anser att detta var nödvändigt, men några, Kerstin tex., är inte övertygade. De långa historiska förloppen kommer att avgöra vad som bäst gagnade mänskligheten. Vad gäller den Arabiska våren vill man bara hoppas att den ungdomsgeneration som har tekniska möjligheter att kolla hur man kan leva livet bättre lyckas få genomslag i sitt lands politik.

 6. bildterberg skriver:

  Även jag ställer mitt hopp till att den ”Arabiska våren”
  skall leda till verklig demokrati i t.ex. Egypten. Där verkar
  det som om folket är medvetna om att det fortfarande
  är en hel del manipulation bakom den efter Mubarak tillträdda
  regimen. Speciellt i Egypten är det viktigt att en genuin
  demokrati kan etableras med brett stöd från Egyptens folk.
  Det vore olyckligt med någon annan (externt styrd) utveckling
  som skulle kunna riskera att leda till ännu mer överspändhet
  bland de israeliska ledarna. De behöver snarast lugna ner sig.
  Detta gäller även deras minst lika överspända kollegor i USA.

  Har f.ö. börjat läsa Gilad Atzmons bok ”The Wandering Who”
  som jag redan nu varmt kan rekommendera.

 7. Per Fredö skriver:

  Israel saknar en författning liksom Storbritannien med sin common in low,
  Ännu pågår i Israel om detta land, som är den enda demokratin i regionen, också skulle behöva en konstitution
  Författningar finns det inte bara i demokratier. De används också legitimera totalitära regimer.
  Det egyptiska folket, åtminstone delar av det, vill störta militärrådet och därefter ha val, skriva en konstitution, bilda partier etc
  Det finns dock också frihetsvänner, som är oroliga över en sådan utveckling.
  De fruktar att det ska ge politiskt utrymme för islamistiska partier som är för shaira-lagar och som vill ha nära förbindelser med länder som Iran och Syrien.

  Kerstin Broste skyller allt på vi i väst. Det kan vara totalitära regimer som den i Libyen där enda problemet förefallet ha varit att Khadaffi med tiden blev aningen paranoid
  Hon använder sig också av likartade argument i länder, i vilka hon själv med sin historiska kunskap är medveten om att det begåtts fruktansvärda folkmord mot olika etniska grupper och av de egna ländernas härskare.
  FN kunde inte göra något åt det. Insatserna i Kongo blev mer framgångsrika och i det fallet deltog även vårt land liksom i Libyen.
  Kerstin undrar vad jag menar med att arabförbundet vill få slut på att Assad mördar sitt eget folk, att hans regim måste falla, att sanktioner kommer att användas, tidsfrist, valobservatörer m m.
  Svaret är förstås, som jag skrev, att detta budskad kommer från regimer, som har Syrien som en medlemsstat och som själva är auktoritärt styrta.
  Dessa länder vill inte ha geopolitisk stabilitet i detta område och det får inte händelseutvecklingen i Syrien äventyra.

  Syrien har inte bara länder som Ryssland och Kina som sina partners.
  Den kanske viktigaste allierade staten är Iran. Detta land växer sig allt starkare inom teknologi, vapen, klusterbomber, kärnvapen och därmed militär styrka.
  Iran vill inte bara härska över stora delar av Mellersta Östern utan dess strategi är riktad mot den sionistiska staten Israel
  Hitbollaha och Hamas får betydande vapenleveranser från Iran.
  De går genom Syrien och via de väl kända tunnlarna från egyptiskt territorium till Gaza.
  Detta sker samtidigt sm den arabiska våren i en rad arabiska länder och som även vi i väst sätter vårt hopp till.
  Kerstin Broste hör inte dit. Hon vänder även denna utveckling ryggen, detta utan att närmare precisera vad hon vill ha i stället.

 8. Per Fredö skriver:

  Arabförfundets stater VILL ha geopolitisk stabilitet förstås.

 9. un2here skriver:

  Per Fredö skriver: – Israel … den enda demokratin …

  Strunt! I så fall skulle det inta varit nån konflikt och den judiska minoriteten röstats ut ur knesset efter erövringarna -67, om inte redan -49

  – Because of its inherent illegality, at least in democratic terms, an apartheid regime cannot allow opposition and criticism. The Gush Emunim ideology is obliged to eliminate the latter, and to prevent every effort to block its activity, even if that activity is illegal and even criminal, meant to maintain apartheid…

  The necessary elimination of Israeli democracy

 10. bildterberg skriver:

  En studie i tillämpningen av principen ”söndra-och-härska”
  (Yinon-planen):

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27786

 11. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  du slår in öppna dörrar. Att Israel skulle förhålla sig passivt till regionens utveckling är förvånansvärt naivt till och med för att komma från ditt håll.

  un2here:

  Här kommer lite för att lätta upp stämningen. Utklädda israeler naturligtvis… håll till godo

 12. bildterberg skriver:

  Shalom, flyktingar!
  Här är en fråga till dig:

  Vilket skulle gynna den nuvarande israeliska utrikespolitiken mest
  1. En stark demokrati i Egypten med brett folkligt stöd
  2. En wahabbistisk-fundamentalistisk regim i Egypten
  ?

  P.S. Latma TV funkar inte ens som bollibompa-parodi

  P.P.S. Läs Gilad Atzmons ”The Wandering Who”
  om du inte redan har gjort det.

 13. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Israel gynnas av att så många som möjligt syns, hörs och agerar. Ju fler viljor, bilder, motbilder som uttrycks, ju fler som stiger fram och berättar sin berättelse desto mer central blir vår berättelse. Den är ju den mest bekanta. Kristendomen bär den inom sig. Islam bär den inom sig. Den går inte att ignorera.

  Under 2000 år i förskingringen, hämtade judeförföljelserna näring ur berättelser om ”Judas Iskariots förräderi” och korsfästelsen av ”Jesus från Nasaret, judarnas konung”. De utgör samtidens erkännande av vår existens generation efter generation.En berättelse som obegripligt nog fortsätter skrivas trots europeers och arabers försök att avsluta den i modern tid.

  Sionismen, Israels tillblivelse, Israels existens idag, denna oas av lugn i arabiska vårstormars röda ögon, är en stark och väldokumenterad berättelse, som fördjupas och förankras dag för dag allteftersom historien framskrider.

  Att de som hörsammar berättelser som går ut på att förinta Israel kommer att möta alla möjliga och omöjliga logistiska problem, även detta är en del av Israels berättelse.

  Att Atzmon hyllar sin yttrandefrihet, sin förmåga att formulera sina tankar är underbart. Hans berättelse är en del av Israels berättelse och därmed dess styrka.

  Ett demokratiskt valt muslimskt brödraskap som mässar ”döda alla judar” under fredagsbönen får svårt att uppbåda stöd i Israel.

 14. bildterberg skriver:

  Jag är övertygad om att den stora majoriteten av
  Egyptens befolkning vill slippa både utlandsstyrda
  militärregimer och muslimska brödraskap. De vill
  inget annat än att få vanlig hederlig demokrati och
  kunna utöva den religion de vill (kristen, islam eller
  ingen alls). Jag tror inte att de delar av Egyptens
  befolkning som bekänner sig till islam håller på och
  mässa ”döda alla judar” under fredagsbönen.

  Vad anser du om den kampanj som bedrivs av
  den nuvarande israeliska regimen om att bomba Iran?
  ”Förinta den som vill förinta oss innan de hinner göra det”.
  Anser du att Iran har samma rätt att försvara sig om israel
  anfaller först som israel har om Iran anfaller först?

 15. un2here skriver:

  flyktingar,

  Tack för filmvisning, jag spar den – alltid bra med ett jämförande ”kosher” material nästa gång ni hojtar till om ”antisemitism”, upplevd eller verklig, på bloggar och i media …

 16. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Alla regimer försvarar sig. De frågar varken dig eller mig om de har ”rätt” till det eller ej. Den iranska regimen är inget undantag men jag känner tillräckligt många iranier, som inte identifierar sig det rådande styret med Iran, så huruvida Ahmadinejadregimen har ”samma rätt att försvara sig … som Israel har” lämnar jag åt dem att besvara. Slutligen, det finns många sätt att bekämpa Ahmadinejads, av araber och israeler, ovälkomna supermaktambitioner på. Ett kanske vi ser i Ahmadinejads allierade syriska regimens besvär med att hantera Syriens arabiska vår.

  un2here:

  Om du inte förstår tröttheten israeler känner inför sina arabiska grannländers manodepresiva politiska liv, så kan du väl ändå medge att melodin är fin. Ropar du också ”döda alla judar” i moskén?

  http://www.haaretz.com/print-edition/news/muslim-brotherhood-sure-of-election-victory-in-egypt-as-tahrir-unrest-lingers-1.397919

 17. bildterberg skriver:

  ”…jag känner tillräckligt många iranier, som inte identifierar sig det rådande styret med Iran”

  Då kan du ju passa på att fråga dessa iranier om hur
  de skulle ställa sig till ett israeliskt anfall mot Iran.

 18. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, Kanske man kan säga ”vi i norr” och tyvärr är det endast Europeer och Amerikaner som utnyttjar andra länder på ett mycket brutalt sätt.

  Jag menade inte Kongo för 40 år sedan och det vi gjorde då var inte särskilt heroiskt. Som Du minns valdes Lumumba (de flesta människor i Sverige ser det som en drink). i det första demokratiska valet efter kolonialtiden. I Svensk media omtalades hans död som något som utfördes av någon ”stam”. För ung 10 år sedan framträdde en belgare som berättade att han och en amerikan dödade Lumumba, styckade och brände honom.

  Metusalem, Försök att inte vara så nedlåtande. Vad är felet med att alla människor får en rätt att leva. Du tar upp Pol Pot. Vem tog bort honom från makten? Det var Vietnam som försökte hjälpa Kambodjanerna. USA bombade Kambodja i lönndom och dödade kanske 1 miljon.

  ”vi i norr” vill med alla medel behålla vår livsstil även om några miljoner dör.

  Jag är förvånad att så många idag vill föra militära operationer istället för diplomati.

 19. un2here skriver:

  flyktingar,

  Så går det när man förtrycker och fördriver ett folk – ingen tycker om er, jämför med nazister istället…

  Buu-huu, stackars liten

 20. flyktingar skriver:

  un2here:

  Om du tycker du synd om Israel, så måste du vara galen.

  Tyck istället synd om arabiska gatan, som kämpar en evig förtvivlad kamp för att störta de nuvarande förtryckarna samtidigt som folket redan kan skönja det nya förtryckarstyret.

  Israel blomstrar.

 21. un2here skriver:

  Israel blomstrar.

  Israeli officials threaten to cut electricity and water if Palestinians form unity government

  Israeli Air Force Bombards Gaza

  European bank pulls out of Israel after pressure from boycott campaign

  Turkey: Relations Not To Be Normalized until Israel Lifts Gaza Blockade

 22. spanaren skriver:

  Dagens problem i västra Asien är kanske försumbara
  jämfört med vad som KAN hända imorgon……..

  http://counterpsyops.com/2011/11/26/reports-say-russian-ships-in-syrian-waters-delivered-advanced-anti-aircraft-missile-system-and-technicians/

 23. Per Fredö skriver:

  Kerstin Broste
  Diplomati bör så långt möjligt gå före krig.
  Carls blogg visar nästan dagligen att det är så han arbetar.
  Men vi har försökt precisera vad folkmord är, vilka de varit, hur omvärlden har agerat, vilka de långsiktiga konsekvenserna blivit inom olika länder samt i ett vidare geopolitiskt perspektiv.
  Folkmord är enligt folkmordskonventionen när handlingar begås för att utplåna, helt eller delvis en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder.
  Allt sådant kan inte mötas med sådant som diplomati, sanktioner, FN-resolutioner etc.
  För att ta några exempel.
  Konflikten i Dafur.
  Massakern i Srebrenica
  Röda Khmererna
  Förintelsen
  Rwanda
  Kongo
  Gulagarkipelagen

  Många sätter sin lit till FN
  FN har dock begränsade resurser som bekant

  Kerstin
  Demokratier strider inte mot varandra
  Det krävs för att undvika krig som i vårt Europa EU
  Det behövs också nationella försvar därför att varje stat måste skydda sin nationella självständighet i händelse av angrepp men också i förebyggande syfte.
  Det krävs militärt samarbete mellan demokratier.
  Nato är en försvarspakt, som också vi har ett nära samarbete med.

  Vi har också internationella domstolar som ställer individer till svars för folkmord, krigsförbrytelser, och brott mot mänskligheten
  Först nu kan männen bakom Pol Pot ställas inför domstol.
  Libyerna vill själva ta itu med männen bkom Khadaffi, sonen främst
  Saddam Hussein blev hängd
  Kampen mot al-Qadia pågår och bin-Ladin har blivit mördad
  Irak under Saddam försökte erövra Kuwait-kontroll över oljan, men hindrades av USA
  På Balkan har det inte räckt med diplomati. Det blev nödvändigt bomba mål i Serbien liksom nu i Libyen
  Andra världskriget hade lett till seger för Hitler om inte främst USA och Storbritannien ingripit militärt, detta gällde då också Japan
  USA ingrep i Korea- om inte hade vi sannolikt haft ett kommunistisk styre där.

  Detta är exemplifieringar Kerstin.
  Sedan har säkert vi i väst gjort flera missbedömningar som i Vietnam.
  Men att våra länder är de mest brutala är absurt att påstå.

  En trevlig helg,
  men usch vilket väder

 24. bildterberg skriver:

  Ett NATO-anfall mot Syrien kommer inte att bemötas med samma
  grad av likgiltighet från Rysslands sida som anfallet mot Libyen.
  Inte heller Kina kommer att förhålla sig helt passiva.
  Detta gäller i minst lika hög utsträckning för ett anfall mot Iran.

 25. flyktingar skriver:

  un2here:

  väldigt vad du gnäller idag. Är det vädret kanske? Här kommer en text som ger lite substans till mitt påstående att

  Israel blomstrar eller på hebreiska: Eretz Israel porahat

  Läs: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4153638,00.html

 26. un2here skriver:

  Israel blomstrar på andras bekostnad var min tes – men skryt du …

 27. Per Fredö skriver:

  Det blir bilderberg inget Nato-anfall mot Syrien det kan du vara säker på. Ett anfall mot Iran kommer endast att äga rum om inte Iran använder sina kärnvapen så aggressivt att de kommer att anfalla Turkiet eller Israel och likaså utöka sitt stöd till Hamas och Hizbollaha med syfte att hota Israels existens.
  Men Iran har redan varnat, Storbritannien får inte ha vänskapliga förbindelser med Israel.
  Turkiet och också ut-satts för hot med motivering att detta land har militära förbindelser med USA.
  Strategin är rör inte oss det minsta i något avseende, ty då blirdet en massiv vedergällning

 28. metusalem skriver:

  Kerstin Broste…
  Det var inte min avsikt att vara nedlåtande. Men OK, du har fattat mitt inlägg så. Låt mig börja där vi har gemensam uppfattning. Kolonialismen i Afrika var huvudsakligen en skam för ett flertal Europeiska stater. Liksom tex Spaniens förbrytelser i Sydamerika på 1500-talet.

  Jag kan däremot inte anse det vara rimligt att den som förbryter sig mot sitt eget folk skall kunna fortsätta utan att någon kommer till hjälp.
  Vad ger du för råd till människorna i Syrien, ta det lugnt kanske droppen urholkar stenen?

  Det är nog en utopi att vi människor alltid skall bete oss anständigt mot andra människor. Därför anser jag att ”Världssamfundet” måste ibland sätta ner foten och hjälpa till att avlägsna en tyrann. Diplomati bör naturligtvis alltid var steg 1A. Ekonomiska sanktioner och annat kan följa, men till sist är vi vid vägs ände, när våld måste till.

  Givetvis kan man ha mycket olika uppfattning när detta skede har inträtt. Ibland är det så lyckosamt som när kommunismen brakade samman av sin egen orimlighet

 29. bildterberg skriver:

  metusalem:
  Man behöver bara röra sig en liten bit utanför
  ”main stream media” för att få indikationer på
  tvivelaktig sanningshalt vad gäller påstådda
  ”förbrytelser mot det egna folket” i Libyen.
  Här är ett exempel på en kritiker av den
  i västmedia förekommande versionen:

  http://articles.boston.com/2011-04-14/bostonglobe/29418371_1_rebel-stronghold-civilians-rebel-positions

  Det som är lite motsägelsefullt och förbryllande
  är att Alan Kuperman annars är en utpräglad
  krigshetsare t.ex. vad gäller ett anfall mot Iran.
  Ni känner igen honom som en av 4 personer från
  en debatt i ett av mig tidigare postat YouTube-klipp.

%d bloggare gillar detta: