Tänka djupare om Europa

LONDON: Timmarna här sedan jag anlände från Milano har varit fyllda med samtal, och de avslutades med en informell middag med utrikesminister Hague och mina kollegor från bl a Polen och Nederländerna inför den cyberkonferens som mer formellt börjar i morgon.

Men dagen har dels ägnats Afghanistan – där vi tycker och tänker påtagligt parallellt mellan Stockholm och London, men där utmaningarna är betydande – och dels utvecklingen inom EU – där vi bägge har anledning att nu tänka både djupare och längre.

I den senare frågan satt jag ner ett tag också med Lord Owen. Vi har ju ett rätt djupt gemensamt förflutet på Balkan, och åtskillig tid ägnades åt den saken, men han är även i övrigt en skarp tänkare med synpunkter också i detta avseende.

Att nu bilda någon grupp av oss ”utanförstående” inom EU – till skillnad från de 17 länderna inom Euro-samarbetet – tror jag dock knappast på.

I dagsläget har vi förvisso anledning att hålla kontakt, men strategiskt har vi ett än starkare intresse av kontakterna och samhörigheten med Euro-länderna, och det av två huvudsakliga skäl.

Det första är att vi självfallet vill och har ett mycket starkt intresse av att de lyckas att hävda euron som en stark och trovärdig valuta. Även om vi nu inte är med är det någonting som mycket påtagligt ligger i vårt intresse och också gynnar oss.

Det andra är det gemensamma intresset att inte bara värna utan också fördjupa den inre marknad som är den europeiska integrationens själva kärna, och dessutom grunden för vår framtida globala konkurrenskraft.

Det kan aldrig ske vare sig i en 10- eller i en 17-konstellation, utan måste ske i EU-kretsen i dess helhet med tillägg för de länder utanför det formella EU som är en del i denna gemensamma marknad.

Och kring dessa frågor fortsatte jag att resonera någon timma på 10 Downing Street med såväl premiärministers stab som kort med premiärminister Cameron.

De samtalen kommer vi att ha all anledning att fortsätta – men i än högre utsträckning att föra dem med andra avgörande huvudstäder.

Men dagen har också ägnats andra frågor.

I Paris röstades om Palestinas möjliga medlemskap i UNESCO.

Den omröstningen tror jag dessvärre kommer att skada såväl UNESCO som Palestina.

Och det var en situation som jag har ett intryck av att också Palestina snubblade in i utan att ha tänkt igenom saken ordentligt.

Sverige röstade nej eftersom vi är av uppfattningen att detta var ett beslut vid fel tidpunkt. Utan att stärka Palestinas sak – där vi ju tillhör de starkaste och tydligaste rösterna – kommer det att försvaga UNESCO och dess viktiga arbete.

Olyckligt var självfallet att EU inte kunde ena sig om en linje, vilket vi alldeles självklart hade föredragit.

På kvällen var det så middag med utrikesminister Hague som inledning på cyberkonferensen.

Och det blev ett meningsutbyte som väl visade på en del av de utmaningar vi står inför på detta allt viktigare område.

I morgon drar konferensen med i allt över 700 deltagare i gång.

Jag kommer – och det tror jag alla vid det här laget förväntar sig av Sverige – att tala främst om friheten på Internet.

16 Responses to Tänka djupare om Europa

 1. gruelse skriver:

  Avtappat ur twitterflödet:
  ”o I truly fail to understand what Greece intends to have a referendum about.”

  För vissa är det tydligen svårt att förstå folkets behov att få säga sitt i en viktig fråga som i högsta grad berör folket under lång tid. Särskilt om man har inställningen att det redan finns en politisk/finansiell elit i den europeiska jordbrukskolschosen som hitintills har fattat kloka (host!) beslut angående den gemensamma valutan – euron.

 2. johan79 skriver:

  Säkerhet och frihet på nätet är sinsemellan inget motsatsförhållande! Det är viktigt, särskilt gällande debatten om personlig integritet på nätet, att definiera vad man menar med ”säkerhet” för att inte polarisera sakfrågan. Säkerhet och frihet på internet går hand i hand. Det är inte ”storebror” som är den ”lilla” människans integritetskränkande antagonist…det är din
  ”granne”…(=lillebror)

 3. Rulle skriver:

  Vad skall grekerna rösta om?

  Ja: Sänkta löner, Längre arbetstid, Mindre i Pension

  Eller;

  Nej: Inget jobb eller pension alls.

 4. kris08 skriver:

  Tänka djupare? Ta först av dig skygglapparna och sluta stirra dig blind på tillväxt! Ställ dig bara den enkla frågan: skulle du nöja dig med att samarbeta med dina närmaste 20 grannar eller skulle du vilja dela ekonomi med dem?
  Tror du att alla skulle kunna hantera att du gick i borgen för dem utan att förköpa sig?

  Europa har gått i borgen för Grekland, gett en massa bidrag och berövat dem möjligheten att ändra växelkursen. Ungefär som att sätta in en extramotor i en rishög och ta bort bromsarna.

  Du borde ha lyssnat på Andrew Haldane från Bank of England istället:
  ”Andrew Haldane konstaterar att aktieägarna idag bär fem procent av bankernas totala risker, men har hundra procent av makt och vinster.”
  http://www.e24.se/business/bank-och-finans/sa-desarmeras-bankbomben_3149584.e24
  Tror du möjligen att det påverkar deras beteende?
  Tror du det möjligen att det påverkade Sydeuropas beteende?

  När vore förresten den rätta tiden för ett beslut om Palestina? När de små reservaten blivit så isolerade att frågan är överspelad?

 5. jacobrisberg skriver:

  Varför valde Sverige inte bara att lägga ner sin röst i Unesco?

 6. florimond77 skriver:

  Skamligt av Sverige att inte rösta ja till Palestinas inträde i UNESCO. Skyll inte på EU. Frankrike röstade ja. Det är många råttor i garderoben här. Reinfeldt gav vika inte bara för USA utan också internt för folkpartiet och kristdemokraterna som kör den gammalmodiga proisraeliska politiken. I Abbas kamp för en palestinsk stat är inträde i FNs olika organisationer att bana en väg till en fri stat och för fred. Det håller inte att säga att detta skadar fredprocessen. Det är israelisk propaganda speciellt som den högerkonservativa regeringen där just idag är igång med att skapa ett krig i MÖ som ingen har nytta av.

 7. Rulle skriver:

  Hur kan någon vara så infernaliskt naiv att man vill se terroristerna i Palestinas inträde i UNESCO.?!
  Nu är det hög tid att palestinierna slutar med våldshandlingar och tvingas till att förhandla med Israel om fred.

 8. Kachina skriver:

  Rulle, det är hög tid att Israel avbryter den sionistiska expansionen geografiskt. De må agera för sin sionism på det mentala planet, men i den geografiska verkligheten kan vi inte upplåta mer utrymme åt dem, på bekostnad av det palestinska folket.

  Vi är beredda att kompensera för Europas förföljelse och utrotning av judar, men den kompensationen kan inte gå hur långt som helst, särskilt eftersom den kompensationen i sig drabbas ett folk utan skuld i den föregående förintelsen och nu är de som utsätts för den förföljelse som drabbade judar 1930-1945, får uppleva det judarna upplevde då.

  Vi gjorde ett misstag då. Vi kan inte stödja samma misstag än en gång.

 9. Rulle skriver:

  Kachina, eftersom Du så stolt framhåller hur Ni Nazister mördade 7 miljoner judar skall Ni banne mej ge utrymme för deras andar. De är/var dubbelt så många som de nu existerande palestinierna. De palestinier som inte vill leva i fred med judar hänvisas till Golan, som samtidigt görs till en militärfri zon. FN bör bevaka terroristerna minst fram till år 2111.
  Palestiniernas policy är att fullfölja Hitlers plan, så där finns lite hopp om fred. Först av allt måste partiprogrammen ändras.

 10. Kachina skriver:

  Så, mordet på 7 milj. judar kompenserar vi med mordet och fördrivningen på X-antal miljoner Palestinier!

  Ja, HerreGud. Vad ställde han till med, den fallne ängeln, är det inte lika bra att du förintar eländet nu, som du först tänkt göra?

  Din botaniska trädgård har blivit en ormgrop. Stanken av reptil är outhärdlig.

 11. Jag beklagar verkligen ditt och regeringens ställningstagande i Unesco och frågan om att lyfta palestiniers rätt att bilda hemland. Israel kommer tyvärr inte bidra till detta, än. Med Netanyahu och Leiberman vid rodret ser vi hur de passar på och bygger 2000 nya bostäder. 2000. Och håller inne pengar. Varför är du och din regering så handlingsförlamade? Kan vi förstå det som annat än att ni gillar läget?
  Här behövs VILJA och konstruktiv dialog med parterna för att röra om!

 12. florimond77 skriver:

  Jag förstår inte varför Sverige tillhörde den lilla gruppen av 14 länder som kunde rösta nej till Palestina. Har vi också ett annat ansikte? Många är idag upprörda över det här. Det har sannerligen svärtat ned trovärdigheten i Sverige. Hur kan vi stödja hyckleriet kring denna fråga? Att muta och hota när demokratin spelar sina rättvisa regler och samtidigt skryta med att man kämpar för demokratin. Vad är det för politik? Är USA/Israel världens första diktatoriska demokrati? Rent ut sagt – Va f–n…

 13. un2here skriver:

  Rulle skriver: – Ni Nazister …

  Anmärkningsvärt och obegripligt att Sverige stödjer en stat som för en sådan skamlöst falsk argumentation

 14. markusbalazs84 skriver:

  mmm, synd att EU inte kunda ena sig. Men med tanke på att Sverige hörde till den lilla minoritet av EU-länder som röstade mot Palestinas medlemskap (5 av 27) tycker jag det är rätt magstarkt av Bildt att prata om vikten av enighet.

  Dessutom tycker jag att Sverige mörkat sina avsikter vad gäller frågan om Palestinas erkännande. Hur kommer Sverige att rösta vid en eventuell omröstning i frågan i FN:s generalförsamling? Vet vi det? Varför så många frågetecken, Bildt? Varför inte tala klarspråk?

 15. […] komma till stånd och palestiniernas ensidiga agerande gör ingen väl. Carl Bildt skriver på sin blogg att palestiniernas medlemskap i UNESCO var ogenomtänkt från palestinsk sida och kommer att skada […]

 16. […] problem med, nämligen. Inte ärkebiskopen heller, tydligen. Problemet var istället tidpunkten(!) enligt vår utrikesminister Carl […]

%d bloggare gillar detta: