Dimmor över lagunen

VENEDIG: Denna morgon sitter jag i dimman mitt i den vackra lagun som omger och som historiskt skapade förutsättningarna för staden Venedigs fantastiska utveckling.

Temat här är informell dialog mellan Kina, USA och EU i de olika frågor som nu står på den internationella dagordningen, och värd är Aspen Institute med stor tradition i möten som dessa.

Min italienske kollega Franco Frattini tillhör självklart deltagarna, och det ger möjlighet att tala också om andra frågor på vår gemensamma dagordning.

Också finansministern Giulio Tremonti – i dessa dagar och i detta land en rätt upptagen man – finns på plats.

Kina går nästa höst in i ett skifte av ledare vars betydelse det nu diskuterats åtskilligt kring. Och det samtidigt som också Kina står inför betydande politiska och ekonomiska utmaningar framöver.

Samtidigt som vi blickar mot Kina med en olika frågor om framtiden såväl vad gäller ekonomi som politik, är det inte onaturligt att de just nu med viss spänning följer utvecklingen inom EU.

Frågorna kommer säkert att vara många under dagen.

Och tillsammans är vi alldeles självklart intresserade av hur USA nu allt mer domineras av den kamp om presidentmakten under den kommande fyraårsperioden som allt tydligare tagit sin början.

Att denna nu börjar att sätta sin prägel också på världsmaktens utrikespolitiska uppträdande är dessvärre uppenbart.

Vi börjar dagen med en diskussion inför nästa veckas viktiga möte med G20-länderna i Cannes.

Och fortsätter sedan med de mer geopolitiska utmaningarna.

Fortfarande ligger morgondimman tät över lagunen.

Men vi får hoppas att dagen kommer att skingra i alla fall vissa av dessa olika dimmor.

23 Responses to Dimmor över lagunen

 1. Kachina skriver:

  Jadu Carl Bildt, mkpictor har sedan en tid lyckats ta död på en livfull debatt i din blogg. Jag vet inte om det är en tillfredsställelse eller ett besvär för dig. I vart fall vill jag meddela dig och Alliansen att dimman tätnar mellan det svenska folket och de myndigheter som skall tolka och företräda den lag vi skapat i demokratisk ordning.

  Det är så att enskilda krafter som vill kompensera en taskig uppväxt genom att läsa ”mellan punkterna” använder sig av formuleringar i lagen som enskilt och isolerat kan användas till att kraftigt begränsa andra människors möjligheter.

  Jag kan ge dig exempel från Lantbruksnämnden i Västerbottens Län, från Lantmäteriet i samma län, men jag skall nu berätta om den svenska bilprovningen, icke en myndighet men under inflytande av Trafikverket.

  Jag hade körkort när Bilprovningen startades. Då och fram till nu gällde att en 2:a i protokollet innebar att jag måste laga felet inom en månad. Därefter gäller körförbud om inte godkänd efterbesiktning genomförts.

  Numera gäller, enligt Trafikverket och Bilprovningen, att fordonet inte får brukas förränn felet åtgärdats och genomgått efterkontroll, annat än vid färd till verkstad eller besiktning.

  Detta innebär att en 2:a har samma straffvärde som en 3:a, alltså körförbud annat än till verkstad eller besiktning.

  Tänk dig alla 2:or som rullade ut från Svensk Bilprovning idag. Skall de ställa bilen tills de får tid på en verkstad? Det innebär, i glesbygd, att de inte kan ta sig på jobbet på Måndag. De sitter hemma vid köksbordet och läser dagstidningar medan den nationella produktionen sjunker i motsvarande grad, med följd att Anders Borg till slut rullar fram giljotinen för de som satt en propp i den nationella produktionen.

  Jag menar att statliga verk är behövliga, men när de efter en blöt konferens i Sälen börjar tänka och prestera från den grunden, blir det för det mesta en logisk frivolt.

  En 2:a på besiktningen HAR ALDRIG LETT TILL KÖRFÖRBUD.

  Om Bilprovningen och Trafikverket efter sina blöta konfereser lyckats komma fram till den slutsatsen, skall ni veta att det är nationalekonomiskt förödande.

  Herre Gud, bevara oss för myndigheter som inte kan tolka sin egen författning och använder sin makt för att begränsa vår kreativitet.

 2. Marcus Rosander skriver:

  Det är så otroligt bra att Grekland räddades! I min skola var det faktiskt väldigt mycket prat om just det, trots att den i allmänhet är mycket politiskt ointresserad. Men alla förstår vidden av att rädda EU och Eurosamarbetet, och det värmer en ung liberals hjärta!

 3. Kachina skriver:

  ” Men alla förstår vidden av att rädda EU och Eurosamarbetet, och det värmer en ung liberals hjärta!”

  Det värmer även mitt hjärta, fastän jag är liberalsocialist.

 4. foxbill skriver:

  Visst skall oansvarigt beteende och korruption belönas med skuldavskrivning. Det är inte mer än rätt att de skötsamma regeringarnas folk skall betala.
  Men tänk om de indoktrinerade folken börjar se igenom elitens fördunklande dimridåer? Om de avviker från nickedockornas beteende och inte anammar Marcus och Kachinas påhejande.
  Visst vore det hemskt om massan började tänka?
  Men risken är väl försumbar i Big Brother, Skavlan och Dobidoos förlovade tid. Bag in box lugnar och söver. Varför fundera över sådant som man ej förstår sig på och ej kan påverka?
  T.om. Anders Borg har svårt att hålla tillbaks sin frustration över vad elit-kompisarna gör med Europas folk. Han och Fredrik vet att det dessutom inte räcker utan bara fördröjer sammanbrottet.
  Heder åt dessa män som reagerar trots att de är uppbundna av medlemskapet i elitens grädda.

 5. foxbill skriver:

  Kachina,
  Visst är det störande med avvikande åsikter och personligheter?
  Stör mkpictor dina 67 dimensioner?
  Tänk om alla liksom du gick i maktens ledband och ropade ”halleluja” i kör? Konformitet! Likformighet!
  Det hade liksom gjort allt enklare.
  N’est- ce pas?

 6. Kachina skriver:

  Nej, likformighet har alltid stört mig, men ditt krav på ett inlägg i veckan berör mig.. Du framstår som ett kontroll-freak, manad att begränsa andras förmåga.

  Detta stör mig. Jag kan inte begränsas. Jag kan inte kontrolleras. Jag kan inte tystas. Jag råder mig själv och du skall inte tala om hur många gånger jag får yttra mig per vecka.

 7. foxbill skriver:

  Kachina,
  Det var väl inte mig du svarade nu?
  Jag uppmanar alla att yttra sig otaliga gånger. Men helst med egna åsikter, inte ett papegoj-upprepande av elitens och maktens utsagor.
  Vem har talat om för dig hur många gånger per vecka du skall yttra dig? Det vore väl utsiktslös och meningslöst?
  Medlöparen Kachina lär sig inte tystas!

 8. foxbill skriver:

  Låter sig inte tystas!
  Fingrarna är snabbare, men inte smartare än hjärnan!

 9. Kachina skriver:

  ”Vem har talat om för dig hur många gånger per vecka du skall yttra dig? ”

  DU !!!!

  Har du dåligt minne. Det var ett inlägg från dig mitt i natten som sänkte den livfulla dialog som fanns i den här kommentarsfunktionen. Har du inte lagt märke till att efter detta kan det dröja två dagar innan ett nytt inlägg kommer?

  Ja, jag är medlöpare till den här civilisationens bestånd. Detta innebär inte att jag böjer mig för Bilderberg eller Rothschild. Det innebär bara att vi skall distansera oss från deras gärningar.

  Vi pendlar just nu mellan den här civilisationens undergång eller fortbestånd. Vilket som, är det en del av det själsliga medvetandet utveckling och bestånd. jag betraktar just nu färden mot undergången för djurmänniskans tillvaro.

  Jag skulle vilja hejda den, men det som är skrivet i skrifterna är oundvikligt och det som kommer därefter är en förhöjning av det mänskliga medvetandet.

  Jag vet inte vad som skall ske härnäst, att den här dimensionen blir upplöst eller höjs till en högre medvetandenivå. I vilket fall är det inget jag kan påverka.

 10. observer61 skriver:

  Dimmorna i lagunen finns nog även i den utredningen om eventuellt folkbrott begånget i ett Afrika som kan knytas till Lundin Petroleum. Grunden är en publicerad utredning Unpaid Debt.

  Det vore snart vara tid för den svenska rättsliga utredning att göra någon form av summering. Jag kan väl tänka mig att en avgången styrelseledamot kommer ganska långt ner på skalan som ett intressant objekt för utredningens hörande.

  Om något annat sker – ligger misstanken väldigt nära till att det är fråga om en politisk rättegång – något ligger som väl i fatet för alla sanna marxister, fascister och kommunister.

  Min gissning är att allt kommer att rinna ut i sanden. Kvar kommer en samling besvikna åsiktsmatadorer – som ex. ovan nämnda -ister, någon FP och KD utrikespolitiska talesman och samt någon lösnummerförsäljande chefredaktör – stå i med skammens rodnad.

  Undra om någon vadslagningsfirma har/kommer att ta upp processen som ett möjligt vadslagningsobjekt? Jag vet hur jag skall satsa min slant – om så vore.

  PS.
  Nej, jag har inte läst Unpaid Debt – jag saknar kompetens att göra en ärlig och korrekt värdering av det insamlade och sammanställda utsagorna – undrar vem som har det?
  D.S.

 11. Kachina skriver:

  Dimmorna i lagunen kan bara skingras genom att de direkt ansvariga ärligt svarar för sin del, inför domstolen i Haag.

 12. Kachina skriver:

  Familjen Lundin verkar inta en ”von oben-attityd” i frågan. Deras ansvar är det som skall belysas, inte en enskilds styrelseledamots.

  Alltså, mediadrevet riktar sig mot fel objekt. Jaga Familjen Lundin, inte en enskild styrelseledamot.

  Det gäller att se utanför de 50-skyltar som begränsar ditt samhälle.

 13. observer61 skriver:

  Lundin Petroleum (eller Lundin Oil?)

  La Cour pénale international de Rome (Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen) är väl en i detta fall aktuellt forum. Nedanstående länk kan man läsa om pågående fall bl a i Afrika vad gäller folkrättsbrott.

  Det intressanta i den pågående utredningen hur man ser kopplingen mellan svensk lagstiftning, möjlighet att sakföra brott utanför Sverige samt kopplingen till ex. ovan nämnda institution – inte ens detta har utredaren besvärat sig med att klargöra (vad jag vet).
  – – – – – – – – – – – – – – –

  Frågan om Palestinerna skall få observatörsstatus i FN innebär bl a att man kan utnyttjas såväl ovan nämnda institution samt la Cour internationale de justice de La Haye (Internationella domstolen i Haag) – och på samma nivå som Israel. Då kan det bli liv i luckan.

  http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/

 14. Kachina skriver:

  Ursäkta foxbill, jag lade inte märke till att jag bytt diskussionspartner. Det var mkpictor och hans gelikar, som genom egenskapade regelverk vill begränsa människans fira vilja, fria tanke och kreativitet. Det var de som var målet för svadan.

  Naturligtvis är jag en medlöpare i vissa frågor, som EU och Euron, av den enkla anledningen att jag tror det är en del i vår fortsatta utveckling. Finanshajar, bonusdirektörer och övervinster är en cancersvulst i den samhällskroppen. Den opererar man bort, istället för att ta död på hela Unionen.

 15. Per Fredö skriver:

  Kachina
  Jag har uppfattat det så att din åsikt varit att den oljeprospektering, som Lundin Petroleum bedrev en kort tid i Sudan och som inte heller var framgångsrik, inte kunde anses vara ett brott mot folkrätten.

  Nu blir jag mer tveksam. Du hävdar att massmedia-drevet, som är en sak i sig, skulle vara berättigad eftersom Familjen Lundin intagit en vad du kallar von-oben-attityd
  Om så verkligen skulle ha varit fallet berättigar det vare sig till ett osakligt massmediadrev eller anklagelserna om att detta bolag gjort sig skyldig till folkrätts-brott.
  Du har självfallet rätt i att dessa anklagelser ensidigt varit riktade mot Carl. Han har dock bemött dessa anklagelser i alla avseenden och har såtillvida inte kunnat bli motsagd av sina kritiker, även de mest extrema.
  De har självfallet ändå fortsatt sitt skall, vilket inte minst framgick i tv-programmet Debatt i vilket extremesterna fick härja fritt.

  Men Kachina, Familjen Lundin har inte deltagit i denna debatt. Det enda jag kunnat hitta är en intervju med en ägare till detta bolag nyligen publicerad i Dagens Industri.
  Läs det.

  I övrigt ta del av företagets årsberättelser.

  Detta oljebolag agerar på samma sätt som andra om vilka man inte hör ett knyst.
  Alla med bil vill ha sin frihet och de kan säkert räknas i ett par miljarder.

 16. Kachina skriver:

  Jag kan inte avgöra om Lundin Oils verksamhet i Nordafrika är att betrakta som ett folkbrott. Det är journalisternas uppgift att gräva i och anledningen till att Familjen Lundin inte deltagit i diskussionen är att journalisterna aldrig konfronterat dem. Istället har de, i politisk sensationslystnad inriktat sig på en enda individ, en styrelseledamot bland alla andra.

  Jag läste DI:s artikel och den i familjen Lundin som yttrade sig, gjorde inte saken bättre för bolaget. Men,….framför allt. Det är dålig journalistik att lämna bolaget som skall granskas ifred, för att istället ge sig på en enskild privatperson, privatperson i den här frågan.

 17. Per Fredö skriver:

  Kachina

  Vi lever i ett rättssamhälle.
  Anklagelser om folkrättsbrott är något allvarligt.

  Det räcker inte meed sådant som att en del journalister anser sig ha funnit sanningen.
  Det duger inte heller att referera till ett sådant personligt tyckande som von-open-attityd.

  Vi får nu akvakta vad den svenske åklagaren kommer fram till och om vederbörane anser det beogad att anklaga någon part för brott.
  Därefter har vi som känt hela rättsprocessen.

  Jag har tidigare uttryckt min förvåning över att det ska bli en svensk brottsutrednig om denna händelse.
  Men det är ju inte heller så märkligt att också svenska åklagare kommer till slutsatsen att han inte skull sköta sitt jobb när anklagelser om folkrättsprocess haglar.

  Även i en demokrati kan man ha en typ av massmedial rättsstat.
  Men domstolana kommer inte att nöja sig med det tack och lov.

 18. Kachina skriver:

  ”Men det är ju inte heller så märkligt att också svenska åklagare kommer till slutsatsen att han inte skull sköta sitt jobb när anklagelser om folkrättsprocess haglar.”

  Jag känner inte Carl Bildt. Jag har träffat honom kort 2ggr, senhösten 1969 Vid Skelllefteå Läroverk när jag erbjöd mig att slå honom på käften. För drygt ett år sedan i Västerås, när han vände på klacken och gick, utan att ett ord yttrades.

  Jag är motståndare till hans högerpolitik. Jag vet inte om jag gillar honom som privatperson, men jag står upp för och försvarar hans mod (i Darfur och Balkan), hans ansvarskänsla och hängivenhet till sitt uppdrag. Det är signaler, vibrationer som sprider sig som ringar på vattnet över nationen och undermedvetet forma de som är i och de som är på väg in i arbetslivet.

  Det är så betydande, att då spelar det ingen roll om verktyget för uttrycket är min politiska motståndare.

  Drevet mot Bildt är ett politiskt spel som gräsroten för länge sedan avslöjat. Lundin Oil har ansvaret och det är Lundin Oil som skall granskas under luppen.

 19. Per Fredö skriver:

  Detta att ställa upp med att slå Carl på käften verkar höra ihop med 68-ttornas avantgardepolitik.
  Om nu Carl kom ihåg det skulle också jag ha vänt på klacken.

  Göran Persson var syrelseledamot i Svenska Kommunförfundets skolberedning en mandatperiod i likhet med mig.
  Han och jag möttes något år därefter bara på ett par meters avstånd på Stora Torget i Gävle.
  Jag hälsade förstås på honom, men den hälsningen blev inte besvarad.
  Jag var måhända inte med i hans politiska stall.

 20. blomrabatten skriver:

  Tittar du bara på dimmorna över lagunen eller uträttade du något nyttigt också? Stora resekostnader för att titta på dimma. Kom till mej kan du få se på dimma över Kallrigafjärden vid Forsmarks kärnkraftverk. Nog så vackert nä de lyfte vid lunchtid. Dimmorna alltså.

 21. Jag heter Claes-Göran Olofsson och jag måste skaffa fram pengar, så snälla snälla snälla…

  skänk en valfri summa pengar till detta kontonummer 8169-5,914 844 158-8

  Efter att du skänkt pengar så besök min blogg CLASSES LILLA BLOGG så förstår du varför

 22. Per Fredö skriver:

  Det afghanska folkets framtid kräver en lösning, som innebär att det kan forma sin egen framtid, i sig en komplex sak, utan att talibanerna åter kommer till makten eller får ett betydande inflytande.

  Deta kräver att nuvarande internationella insatser består ännu en tid även om de kommer att reduceras. De bör mer inriktas på att hjälpa afghanerna med sådant som att bekämpa terror, forma ett rättsväsende, bygga upp en infrastruktur med allt vad det innebär samt förhindra den typ av sharialagar, som vissa islamistgrupper vill ha.

  Att vinna detta krig är inte så lätt med fredsslut, som talibanerna godtar.
  Det har nu t o m kommit signaler om att NATO vill ha hjälp av Ryssland. Det inte bara fråga om att nödvändiga vapentransporter försvåras, något som tidigare gällt i viss utsträckning.

  Nej, NATO skulle enligt dessa källor, hur trovärdiga de nu är, vilja ha hjälp med att bekämpa droghandel, gott i sig, Dessutom skulle ryssarna medverka i ombyggnaden av afganska säkerhetstyrkor efter vilet mönster kan man fråga.
  Därtill skulle Medvedev inbjudas delta i Nato-toppmötet Lissabon.

  Ryssarna kommer om detta verkligen accepteras av Nato och måhända också av vårt land i viss utsträckning resultera i en rad motkrav till deras favör.
  Ett sådant blir säkert att minimera det Östliga Partnerskapet.

  Det gäller vara på sin vakt och Carl har säkert en uppgift att fylla.
  Som vanligt.

 23. Per Fredö skriver:

  Jag ber om ursäkt.
  Denna kommentar hör hemma under Destination London.

%d bloggare gillar detta: