Frågetecknenas Bryssel

STOCKHOLM: FN-dagen kom jag att tillbringa i ett soligt och angenämt Bryssel – det sades vara sista dagen före de eviga regnens ankomst – med diskussioner om inte minst EU:s strategiska relationer med omvärlden.

Tillsammans med bl a WTO-chefen Pascal Lamy talade jag om den saken på ett seminarium arrangerat av Centre for Europran Reform.

Men att diskussionerna i Bryssel dominerades av frågor kring hur onsdagens kommande toppmöte skulle utfalla, om var en diskussion om fördragsändringar egentligen skulle sluta och om riskerna för ett allt mer uppdelat europeiskt samarbete är inte alldeles onaturligt.

Det är tämligen så grundläggande frågeställningar som nu kommit i fokus.

Och det säger sig självt att det inte är lätt att forma Europas relationer till omvärlden när det upplevs som om detta Europa nu åter håller på att definiera sig självt.

Detta var också utgångspunkten för mitt anförande på konferensen.

Och Lord Kerr från Storbritannien – med gedigen diplomatisk erfarenhet inte minst från Bryssel – fyllde på med betraktelser om att vi kanske skulle predika mindre och praktisera något mera.

Just nu är vi ju dessutom mitt i de inställda externa toppmötenas tid.

Toppmötet mellan EU och Indien sköts nyligen upp till någon gång under nästa år.

Och det toppmöte med Kina som skulle ha ägt rum i dessa dagar har fått skjutas upp eftersom EU måste ha toppmöte med sig självt. Tydligare kan knappast den aktuella situationen i just dessa frågor illustreras.

Innan jag återvände till Stockholm hann jag med att träffa EU:s representant i Afghanistan Vygaudas Usackas som råkade vara i staden.

Och det blev en nyttig genomgång såväl av läget i Afghanistan som av utmaningarna inför de kommande internationella konferenserna i Istanbul om det regionala samarbetet och i Bonn om samarbetsperspektiven efter det viktiga året 2014.

Tisdagen blir arbetsdag i Stockholm, men en som jag hoppas blir mindre belamrad av sammanträden, och som därmed ger mig möjlighet att fokusera på några mer långsiktiga frågeställningar.

Framtiden för det europeiska samarbetet tillhör förvisso dessa. Liksom utvecklingen i Afghanistan och den fortsatta internationella närvaron där.

22 Responses to Frågetecknenas Bryssel

 1. nolies skriver:

  Det liknar mer och mer en parodi denna eu-cirkus när skuldsatta länder ska hjälpa andra skulsatta länder (banker) med hjälp av mera skulder.
  Den gemensamma valutan euron var en lösning på ett icke existerande problem och är nu en del av problemet. Nu verkar de dessutom mer oense än någonsin: Nicolas Sarkozy tells David Cameron: ‘We’re sick of you telling us what to do’
  Verkligheten börjar nog bli uppenbar för många och liknelsen till sagan om ”Kejsarens nya kläder” kan inte helt förnekas.

 2. mrmhalland01 skriver:

  >Den gemensamma valutan euron var en lösning på ett icke existerande problem och är nu en del av problemet.

  Så sant som det är sagt.
  Det var ett sätt att centralisera Europas penningmakt till bankerna.

  Det finns ett passande ordspråk : If it ain’t broken – don’t repair it.

 3. […] också i sitt nya manifest sin egen insats mot t.ex. apartheid. Det är ju lite intressant eftersom Carl Bildt en gång i tiden ansåg att ANC var terrorister. Moderaterna håller på att helt tappa […]

 4. Kerstin Broste skriver:

  Kommer FN nu att be NATO m fl att skydda civilbefolkningen i Libyen. Avrättningar tortyr m m har skett på många ställen i Libyen. Tänk om fler människor dödas nu efter NATO:s nödvändiga stöd för rebellrörelsen. Jag läste att 100 dödats och minst 50 skadats i explosioner i Sirte på måndagkvällen. Bombar NATO ännu? Av någon anledning är svensk media tyst i detta ärende.

 5. Per Fredö skriver:

  Kerstin Broste
  Nato bombar inte. Däremot finns löfte om hjälp med minröjning.
  Det borde svenska media upplysa om.

  Det lär förekomma att rebellerna har avrättat en del soldater, som varit trogna Khadaffi.
  Likaså att åtskilda nu sitter fängslade utan att ett rättssystem finns uppbyggd.
  Hämndaktioner av detta slag borde självfallet undvikas och vi får hoppas att övergångsregeringen med stöd av FN, EU och Nato kan förhindra en förtsättning av sådana aktioner.
  Det libyska folket har samtidigt viss förståelse för detta mot bakgrund av den terrorpolitik mot den egna befolkningen, som han bedrev.
  Hans metod att värna om sin egen regim var just att mörda den egna civilbefolkningen,
  Det var mot den bakgrunden som FN sanktionerade Natos insatser, i vilka även vi som bekant deltog.

 6. Johan Tjäder skriver:

  Angela Merkel måste förklara varför det ena fördragsbrottet är värre än det andra.

  ECB får visserligen inte låta sedelpressen gå, men å andra sidan får inte staterna ta på sig hur mycket statsskuld som helst heller.

  Endera av dessa lösningar måste dock till för att kraschen inte ska bli total och fullständig.

  Och man måste förklara hur fractional-reserve-banking ska gå till utan att det finns en garant om insättarnas pengar som faktiskt har råd att betala ut insättningsgarantier när kraschen inträffar.

 7. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, NATO har bombat både sjukhus, radiostationer, privata bostadsområden mm. FN:s tillstånd gällde att skydda civilbefolkningen inte att hjälpa rebellerna till att störta Khadaffi. Hillary Clinton sade ” we came, we saw, he died”. Frankrike har redan tilldelats stor del av Libyens oljetillgångar som tack för hjälpen. Många människor är rädda i Libyen endast för att de har fel hudfärg. Västmakterna har också infört vapen vilket ej var meningen. Läs Global research ”17 things that the Libyens will never see again”. Utländska oljebolag kommer att ta vinsten från det Libyska folket. För ett år sedan kom FN ut med en skrift där Libyen fick lovord för hur folket behandlades. Risken är stor att Libyen blir ett nytt Irak där kvinnor fråntas rättigheter som de är vana med. Jag blir upprörd över det barbari som vi har varit delaktiga i. Total brist på respekt för folkrätten. Vi vill ha vad Afrikanerna har under sina fötter. Läs Kissinger, Han tror på ”depopulation” i Afrika.

 8. flyktingar skriver:

  Turkiet tar nu emot hjälp från Israel. Mobila hem flygs in till de jordbävningsdrabbade kurderna.

  Medan Sverige och Turkiet är vänner på den diplomatiska arenan och de diplomatiska relationerna mellan Israel och Turkiet är djupfrusna, så hindrar det åtminstånne inte Israel att hjälpa de, som tar emot deras hjälp.

  Tyvärr är de arabiska grannarna upptagna med sin demokratiseringsprocess. Annars hade de helt säkert också skickat hjälp.

 9. metusalem skriver:

  Kerstin B…
  Visst förstår man den upprördhet du visar över hanteringen av de sista Kadaffitrogna, givtvis inkluderande härskaren himself. Dessa avskyvärda gärningar har troligen sin grund i ett hat som grundlagts under ett 40-årigt skräckvälde. Liksom du kan man emellertid vara orolig för vart utvecklingen kan ta vägen unde de kommande åren.

  Dina synpunkter angående bombningar av civila mål är naturligtvis riktiga. Men när FN hade klokheten att bestämma att civilbefolkningen skulle skyddas från en härskare som planerade att uyrota de ”råttor” som äventyrade hans livsverk – hur klarar man detta utan en och annan bom.

  Hur ser du egentligen den arabiska våren, övegrepp eller en naturlig reaktion på härskares oförmåga att lyssna på sitt folk?

 10. Kerstin Broste skriver:

  Jag tycker att vi i Europa också behöver en vår. Kanske 20-40 % av världens unga människor är arbetslösa och med små utsikter att få ett arbete och värdigt liv. Idag kan alla ta del av ”västs” livsstil medan de själva svälter och många utbildade vet också att ”vi i väst” har stött deras diktatorer med vapen. Pan-Arabismen slogs ner p g a det kalla kriget. Om det arabiska folken hade sluppit vår inblandning, p g a deras oljetillgångar, tror jag att dessa länder skulle ha utvecklats i demokratisk riktning. Iran var en demokrati före CIA:s kupp.

  Idag är det ”vi i väst” som bestämmer vad som är acceptabel frihet. I Afrika rör det sig om att stänga Kina ute. Detta är Geopolitik och risken är stor att många av dessa vårar och färgrika revolutioner inte handlar om demokrati för befolkningen utan om ”The new world order”.

 11. Leo Occam skriver:

  Personligen kan jag tycka att en svensk utrikesminister bör fokusera på närområdet och inte ständigt irra runt i den öken där man av tradition har ägnat sig åt att hacka ihjäl sin granne. Där, bland sten och sand så lär man för överskådlig tid fortsätta att förfölja varandra.

  Kanske skulle Carl ta initiativet till den nordeuropeiska union som många idag efterfrågar ? Naturligt nog kommer Carl därefter att väljas till President för den nya unionen. Ett storslaget sätt att runda av en lång och framgångsrik karriär.

 12. Per Fredö skriver:

  Kerstin Broste
  Du kan väl inte påstå att Khadaffi respekterade folkrätten, Det gjorde han definitivt inte under sitt 44-åriga maktinnehav då människor kastades i fängelser utan rättegång, torterades samt dödades.
  Vittnesbörden om detta var fruktansvärda och kunde något klarläggas när rebellerna lyckades komma in i dessa fängelsehål och befria de inspärrade.
  Han använde sig också av den metoden, som nu praktiseras i Syrien att just döda civilbefolkningen samt de oppositionellsa för att bevara den egna regimen.
  De oppositionella där företräder samma kamp som rebellerna i Libyen.
  Khadaffi förlängde även kriget, lovade folk få tillgång till vapenförråd för att bekämpa krigshetsarna, detta oaktat att han visste att han skulle förlora kampen för det libyska folkets frihet.
  Det är den arabiska våren Kerstin.
  Befrielserörelsen hade inte lyckats störta Khafaffis välde utan beslutet i FN samt när Nato grep in militärt i mars månad
  Nato ägnade sig åt flygspaning för att förhindra civila offer när de angrep militära mål, vilket var deras uppgift.

  Du berör också en del oljeuppgifter, Utländska oljebolag har funnits på plats under hela den tid, som Khadaffi styrde landet och så kommer det att bli också fortsättningsvis.
  Just oljan har bidragit till att göra Libyen till ett förhållande rikt land.
  De mesta pengarna hamnade dock i Khadaffis och hans trogna fickor.
  Det kommer att upphöra.
  Det saknas vidare krig Kerstin, som inte drabbar civilbefolkningen.
  För att nämna ett exempel, som vår generation upplevet så dödas miljontals europer för att störta Hitler.
  Det skedde inte minst via täta bombanfall mot tyska storstäder.
  men det resulterade också i att judeutrotningen kunde få sitt slut.
  Det är ibland nödvändigt med historiska perspektiv och det är att göra saken lätt för sig om man tror att vi har en värld där civila offer kan undvikas.
  Den argumentationen kommer nu och har även tidigare kommit från extremt vänsterhåll.
  Dessa grupper har inte kommit med någon kritik ens mot Gulagarkipetalen och under det kalla krigets dagar den sovjetiska ockupationen av östeuropeiska ländeer och den polisiära stat som då rådde.

 13. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, När tror Du att någon ska störta Obama eller ställa Bush inför rätta för tortyr, kastat folk i fängelse utan rättegång eller dödat folk utan rättegång..

  Nu har också Qatar erkänt att de har haft soldater i Libyen som har deltagit i strid. Jag tror att fler uppgifter kommer fram som visar att insatsen går långt utanför FN:s mandat.

  Tror Du på fullt allvar att livet för människorna i Libyen blir bättre nu. Nu talas det inom media att det nog tar lång tid innan det blir bättre. Samma ”klyschor” som vad gäller Irak.

 14. Per Fredö skriver:

  Khadaffi var en av världens värsa diktatorer.
  Det bästa hade varit att han hade kunnat gripas och ställas inför den Internationella domstolen i Haag.
  Då hade rättsvisan haft sin gång.
  Du Kerstin kan väl inte gärna försvara hans illdåd mot det egna folket med argumentet att det inte kommer att bli bättre med en demokratisk regim även om det kommer att ta lång tid innan den kan realiseras till fullo.
  I så fall förstår du inte att det libyiska folket vill ha sin frihet.
  Säger inte glädjereaktionerna dig något?

 15. Kerstin Broste skriver:

  För att ta glädjereaktionerna först. Vid ett tillfälle visades i BBC hurrande människor från Tripoli med INDISKA flaggor. I själva verket var det en indisk folkmassa. Media har uppträtt som före Gulfkriget där det påstods att Irakier hade kastat ut spädbarn från kuvöser i Kuwait. Detta rykte som ej var sant kom från den amerikanske ambassadörens dotter.

  Att kalla Khadaffi för en av världens värsta diktatorer får stå för Dig. Bahrein, Jemen Kongo och många länder i Sydamerika har och har haft diktatorer med mycket blod på fingrarna men ingen från ”väst” har bombat dessa länder.
  Afrikanska stater ville ha förhandlingar med Khadaffi men rebellerna och NATO nekade.

  För ett år sedan var Khadaffi inne i värmen och skakade hand med de personer som nu jublar över hans död. Samma sak som hände i Irak.

  Och vad gäller oljan så har många amerikanska politiker uttalat stor glädje över att nu få ta del av Libyens olja.

  Du verkar vara insatt i Libyen. Vad kommer att hända med de miljarder som Libyen har i Sverige? Iraks miljarder försvann från många länder. Rebellerna verkar inte vara en homogen grupp så vem ska vi skicka pengarna till.

  Det finns även bekräftade rykten att många av rebellsoldaterna inte är Libyer. Qatar var där. Al Quaida är där. Vem tror Du styr?

 16. un2here skriver:

  metusalem skriver:- en härskare som planerade att utrota de ”råttor” som äventyrade hans livsverk

  Vad får dig att tro att krigspropagandan skull vara mindre överdriven just den här gången?

  Nej jag har givetvis ingen aning heller, men empiriskt har det visats att informationen vi delges under krig alltid har varit i bästa fall skruvat och i värsta fall helt påhittat

 17. Per Fredö skriver:

  Kerstin
  Det är svårt komma till någon annan slutsats än att din önskan är och har varit bäst att Khadafffi skulle ha varit kvar vid makten.
  Det positiva med det lämnar du inget annan besked om än att det krävde civila offer under det krig, som har medfört att han störtades samt förstås att det saknas garantier för att folket nu får det bättre.

  Du tycks sakna en vilja att hjälpa förtryckta folk att bli fria och att bygga upp en politisk demokrati även om det kommer att ta lång tid och vara förenat med betydande komplikationer.
  Du visar också underförstått en ovilja att USA och sannolikt även andra ta upp kampen mot den internationella terrorismen.
  De som för denna kamp ska ställas inför rätta anklagade för folkrättsbrott.

  Du nämner Irak.
  Där har folkmördaren Saddam Hussein störtats. Men dagligen förkommer självmordattentat, utförda av barn som skolats till det och vilka inte bara är riktade mot strategiska mål som kyrkor och ambassader utan som också medför att enomt många civila offer krävs.
  Vad säger du om det?

 18. un2here skriver:

  Per Fredö,

  ”We have troops in Iraq and Afghanistan, then on the border of Pakistan, that’s where the hotbeds of suicide terrorism are. They’re not happening in Bangladesh. The real hotbeds of suicide terrorism are exactly where we put the troops after we put the troops there, not before. …There was no suicide terrorism in Iraq period until we put our troops there.”

  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/oct/24/ron-paul/ron-paul-says-terror-attacks-have-increased/

 19. Per Fredö skriver:

  Du har självklart rätt. Det fanns ju amerikanska trupper i USA den 11 september,
  Lål al-Qadia hjärja fritt. Även i Pakistan.
  Vi deltar ju också i detta genom att ha svenska soldater i Afghanistan.

  Förlåt mitt förbiseende, men ändå, vilken är din källa, objektivt sett.

 20. un2here skriver:

  Objektivt sett så är en källa som påstår att det i Irak ”dagligen förekommer självmordattentat, utförda av barn” väldigt, hur säga – fantasifull?

  Eller kanske bara helt likgiltig inför störande moment så som fakta

 21. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, Du handskas väldigt lätt med andra människors liv. Irak är slagit i spillror. Barn föds med svåra skador eftersom stora mängder utbränt uran har använts. Samma sak händer i Libyen.

  Jag anser absolut att alla människor har rätt till liv och frihet att få uttrycka sig. Det jag tycker är fel är att så många människor offras. Varför var det så bråttom att störta Khadaffi? Han har ändå skakat hand med de flesta regeringschefer för inte länge sedan. Jag tycker att detta liknar invasionen i Irak. Där var det enda som betydde något oljan. Eftersom Libyen ligger i Afrika borde hänsyn tas till de afrikanska ledare som ville medla.

  Det du kallar betydande komplikationer är att folk blir hemlösa, dödade. Infrastrukturen är slagen i spillror. England vill t o m ha betalt för de kostnader som landet har haft för att bomba Libyen.

  Och vad gäller Bush, Obama och Blair är jag inte den enda som anser att de borde ställas inför rätta för brott mot folkrätten. Hur kan man försvara att förstöra hela länder för att straffa några människor. De flesta terrorister som var inblandade i 9/11 kom från Saudi Arabien men inte en bomb har landat där.

  FN gav inte tillstånd till NATO att föra krig men det är precis vad som har hänt. En sista fråga: Tror Du på allvar att de nya makthavarna (vilka dom nu är) kommer att stödja en demokrati. Dom har redan sagt att att svarta i Libyen kommer att elimineras och att Sharialagar kommer. Det finns misstankar att en stad på 20.000 har ”försvunnit”.

 22. Per Fredö skriver:

  un2here
  Nej, jag har inte hävdat något annat än att självmordattendaten i
  i Bagdad och andra irakiska städer är utförda av al-Qadia, som har som strategi att utbilda barn att utföra dessa hemska uppdrag.
  Dessa attentat är inriktade på där det finns en stor civilbefolkning. De kan röra sig om gator, restauranger, men också moskéer samt irakiska regeringskvarter samt vad m an anser vara amerikanska fästen.

  Dessa terrordåd förekommer i åtskilla länder, inte enbart i muslimska, där främst al-Quadi men också talibaner i Afghanistan, menar att man vill förhindra ingrepp i den muslimska världen, vilken som känt förekommer i en rad olika varianter.

  Det finns politiska grupper, som inte med ett ord kritiserar dessa terrordåd samt också ställer sig bakom en utveckling i Afghanistan, som skulle innebära att talibanerna åter kommer till makten.
  Även en sådan utveckling är man beredd godta inte minst med argumentet att det finns utländsk trupp i Afganistan, vilket alls inte bara är amerikansk.
  Det tar lång tid att bygga upp demokratier, som liknar våra, i muhammedanska länder.
  De som vill förhindra en sådan utveckling är emellertid främst de tyrraner, som vill värna om sina egna regimer, vilken också vanligtvis bygger på shaira-lagstiftning.
  Denna i sig saknar helt ett rättsystem värt namnet samt förtrycker kvinnorna.

  Jag kan inte se någon anledning att hindra en demokratisk utveckling och det gäller nu i länder som Tunisien och Libyen.
  Och fler lär komma och det snart.

%d bloggare gillar detta: