Viss typ av journalistik…

BODRUM: Det är mera sällan som jag har anledning att på denna eller annan plats kommentera journalistiska metoder, men en artikel i Dagens Nyheter i dag gör att ett undantag faktiskt måste ske.

Tidningen hävdar nu framträdande och på redaktionell plats att jag farit med osanning.

Det är en allvarlig anklagelse.

Men den som ser på fakta kan inte annat än att konstatera att det är DN:s anklagelse som inte är sann.

Och även det måste ses som allvarligt.

Det hela handlar om vad jag sade i TV-programmet Skavlan på frågor om Lundin Petroleum och Etiopien för någon vecka sedan. Och enligt DN:s egen utskrift lät det så här:

Fredrik Skavlan: Men är det helt orimligt att frågan reses? Ditt tidigare jobb var i styret av det bolag som de två är nere och ser närmare på.
Carl Bildt: Ja om bolaget fanns där men det finns ju inte där.
Fredrik Skavlan: Men de jobbade ju i Etiopien eller ett dotterbolag till dem jobbade i Etiopien?
Carl Bildt: Nej, så vitt jag förstår så finns de inte där i dag.
Fredrik Skavlan: Du satt i styrelsen när det dotterbolaget jobbade i Etiopien.
Carl Bildt: Nej.
Fredrik Skavlan: Men det är vad jag har fått upplyst.
Carl Bildt: Men det är fel.

Om detta skriver nu DN i dag följande:

I förra fredagens upplaga av SVT-programmet ”Skavlan” förnekade utrikesminister Carl Bildt kategoriskt att Lundin Petroleum har någon närvaro i Etiopien.

Det är inte sant. Familjen Lundin är genom två privata och anonyma Luxemburgstiftelser storägare i Africa Oil som bedriver oljeutvinning i Etiopien.

DN skriver kategoriskt att det jag säger inte är sant, och söker sedan stödja detta grova påstående med andra saker som jag vare sig har kommenterat eller har någon anledning att ha närmare kunskap om.

Ty Lundin Petroleum – ett företag där jag satt i styrelsen intill dess att jag blev utrikesminister – hade ingen ägande i Etiopien under den tid jag satt i styrelsen.

Och har det mig veterligen inte i dag heller.

I stället säger DN att familjen Lundin genom två stiftelser är delägare i ett annat bolag.

Men det frågan till mig gällde var ju faktiskt Lundin Petroleum – och inte andra företag som jag saknar kunskap om.

I dessa dagar håller vi på att få en ny diskussion om drevjournalistik.

Tekniken i denna är att det ena påståendet lagras på det andra utan att man bryr sig om att verkligen kontrollera. Sedan vrider man det hela på olika sätt, och därefter springer man iväg och ber olika mer eller mindre auktoritativa personer uttala sitt fördömande över det hela.

Så har man gjort även i detta fall.

Det jag sade till Fredrik Skavlan som svar på hans frågor är korrekt.

Att påstå någonting annat på det sätt DN gör är inte seriös journalistik.

Jag kommer självfallet att begära en rättelse – utan några stora förhoppningar om att jag skall få en sådan.

Men här på bloggen finns i alla fall sanningen.

Sedan kan man fråga vad detta har att göra med det arbete vi gör för att hjälpa de två svenska journalister som inom några dagar kommer att ställas inför domstol i Etiopien.

Det är ju där fokus rätteligen borde ligga.

42 Responses to Viss typ av journalistik…

 1. Kachina skriver:

  ”Tekniken i denna är att det ena påståendet lagras på det andra utan att man bryr sig om att verkligen kontrollera. Sedan vrider man det hela på olika sätt, och därefter springer man iväg och ber olika mer eller mindre auktoritativa personer uttala sitt fördömande över det hela.”

  Detta har pågått så länge att tekniken spritt sig till gräsrotsnivå, där privatpersoner lämnar ensidigt vinklad information om andra personer, till myndigheter som sedan agerar i tron att informationen är riktig, många gånger för att myndigheten inte kan sin egen författning. Det är solarplexus istället för kunskap som dominerar samhället.

  Vidare, gällande förfallet i det svenska samhället

  NATTENS SKÖRD

  Fem skjutna, en svårt knivskuren.
  Är det inte snart dags att vi skippar det humanistiska flumsnacket som skyddar de kriminella, kartlägger strukturen och sätter in verkningsfulla åtgärder mot kriminaliteten?

 2. kallistiman skriver:

  Visst är det korrekt att DNs artikel är internt osammanhängande, vilket torde varit uppenbart för var och en som läste den. Det bör markeras mot.

  Men vad som inte klargjordes i artikeln eller av utrikesministern här på bloggen är om de koncessioner Africa Oil nu köper av Lundin Petroleum (med lån från LP) ägdes av LP under utrikesministerns tid i LPs styrelse. Då går man från ”reasonable deniability” rörande skillnaden mellan LP till och familjen Lundins övriga (men samverkande) verksamheter till en diskuterbart orimlig tolkning av ordet finnas. Har LP ägt koncessioner i Etiopien under utrikesministerns tid i styrelsen är det vanskligt att avfärda frågorna med att bolaget inte fanns eller finns där.

  I denna fråga skulle denna ”blogg där sanningen finns” kunna klargöra svaren.

 3. mlterryer skriver:

  ”Sedan kan man fråga vad detta har att göra med det arbete vi gör för att hjälpa de två svenska journalister som inom några dagar kommer att ställas inför domstol i Etiopien.”

  Någon har tagit ärende att konspirera att den sittande regeringen i Sverige inte vill hjälpa dessa journalister för att det finns egen ko i diket. Alltså att journalister skulle ha gått till Etiopien för att avslöja några hissnande händelser och affärer där Du skulle ha varit inblandad. Det är liksom jäst i degen. Alltså att ni skulle vilja med alla medel mörklägga, inte hjälpa journalisterna för att ni skulle innerst inne önska att de fick dödsstraff och därmed skulle det vara slut med rotandet. Något sådant tror jag.

 4. ”Det är inte sant. Familjen Lundin är genom två privata och anonyma Luxemburgstiftelser storägare i Africa Oil som bedriver oljeutvinning i Etiopien.”

  ”Ty Lundin Petroleum – ett företag där jag satt i styrelsen intill dess att jag blev utrikesminister – hade ingen ägande i Etiopien under den tid jag satt i styrelsen.

  Och har det mig veterligen inte i dag heller.”

  Hur ska han ha det egentligen vår utrikesminister?????

  Är det detta som brukar kallas för att ha målat in sig i ett hörn?

 5. Kachina………Våldsbrottsligheten i Sverige ligger inte på någon anmärkningshög nivå.

  http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=555&module_instance=12

 6. Kachina…

  Under de senaste 30 åren har det årligen skett i genomsnitt omkring
  100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel
  med dödlig utgång. Antalet har dock minskat under de senaste
  15 åren, främst när det gäller barn under 15 år som offer.
  Det dödliga våldet äger huvudsakligen rum i socialt marginaliserade
  miljöer. Det är framför allt personer med missbruksoch/
  eller psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott
  och som många gånger även drabbas av dem. Dödligt våld begås
  mer sällan mellan personer som inte känner varandra. I drygt 70
  procent av fallen känner de inblandade varandra sedan tidigare,
  antingen som familjemedlemmar eller så att de är bekanta med
  varandra på annat sätt. Det dödliga våldet begås huvudsakligen
  med någon form av vapen, vanligen kniv. Risken för den enskilde
  att bli överfallen på allmän plats är extremt liten. Denna risk
  har heller inte ökat. Det dödliga våldet som begås av ungdomar
  i åldern 15–19 år har inte ökat över tid.
  Det dödliga våldet har en hög uppklaring jämfört med de flesta
  andra typer av brott. Under perioden 1990–2006 klarades i genomsnitt
  över 80 procent av brotten upp.

  källa : BRÅ

 7. bestofmankind skriver:

  ”Sedan kan man fråga vad detta har att göra med det arbete vi gör för att hjälpa de två svenska journalister som inom några dagar kommer att ställas inför domstol i Etiopien.”

  När du, Carl Bildt, som en utrikesminister uttalar dig så fullkomligt arrogant, avvisande och kaxig med dessa ord:

  ”det här är ju ett område vi har avrått från att resa till, för det är ett farligt område”

  kan du inte räkna med något annat än att du inte är en utrikesminister med avsikt till för att stödja och hjälpa.

  Du har, efter fem år, ännu inte förstått din skyldighet som en utrikesminister.

  Du, Carl Bildt, är ett hopplöst fall!

 8. oppti skriver:

  Jan Carlen Söderman
  Familjen Lundin och Lundin Petroleum är inte samma sak.
  Carl Bildt satt i en styrelse i ett av Lundinsfärens många bolag-Lundin Petroleum.
  Detta som privatperson.
  Om man vill ha någon framgång i kritiken bör den läggas upp på sanna påståenden typ: Carl Bildt har haft affärsrelationer till Lundin. Lundin är involverade i Etiopien. Kan inte Carls tidigare affärsrelationer medverka till att han nu vill skydda Lundin från granskning av den verksamhet de har i sitt ägda Africa Oil i Etiopien. Men detta är väl för långsökt även för en kritiker av Bildt?

 9. Kachina skriver:

  Jan Carlen.

  Jag har läst dagstidningar och följt mediarapporter sedan 1955. Något har ändrats radikalt i samhälölet, för på den tiden hade vi max ett mord per år, som blev riksnyheter. Nu blir ett mord en kort notis..

  Vi måste ta reda på vad det här beror på och se om vi kan åtgärda det.

 10. Martin Lichota skriver:

  Jag tycker att du, Carl Bildt, av det jag hittills har läst har rätt i frågan angående uttalanden hos Skavlan.

  Problemet är att du sköt dig själv i foten genom att inte förtydliga för Skavlan hur kopplingen till familjen Lundin såg ut.

  Jag antar att det sitter i ditt politiska sinne att svara så lite som möjligt :).

 11. Rulle skriver:

  I detta fall håller jag faktiskt med Carl Bildt. Vad hade de s.k. journalisterna i Ogaden provinsen i Etiopien att göra? Att på olaglig väg ta sig in i ett land är inte upp till privatpersoner att bestämma om. UD hade avrått från att besöka området! Om de två herrarna har en uppdragsgivare så bör de stå för ALLA kostnader att reda ut det egenmäktiga förfarandet som Martin Schibbye och Johan Persson gjort sig skyldiga till. Hoppas att UD öppet redovisar alla kostnader och vilka delar därav som kommer att belasta oss skattebetalare. Journalister står väl inte ovanför lagen!?!
  Det kan inte vara UDs sak att hjälpa brottslingar att komma ur den knipa de själva har försatt deg i. Däremot kan man granska att de får en rättegång enligt Etiopiska lagar. Om de två sedan skall utvisas och skickas hem så får det inte ske på konsulatets bekostnad.

 12. I Malmös Sydsvenskans (SDS) 15/10 konstaterar kulturredaktion (Patrik Svensson) rätt och slätt att ”Carl Bild är skurk …”. DN har åtminstone diskuterat/motiverat saken, men SDS vet!? Jag skulle gärna höra vad som SDS vet som vi andra är inte riktigt medvetna om? Tack för kommentar, helst från Carl Bild – har Sverige verkligen en utrikesminister som är skurk?
  Jan Tuszynski, Lomma

 13. Joacim Nygren skriver:

  @Rulle.
  Med det resonemanget hade vi inte vetat något om vad som händer i vare sig typ Kina, Nordvietnam eller någon av staterna inblandade i den arabiska våren, journalisterna hade troligen försvunnit.

  Journalister skall bevaka dessa tveksamma stater, det är deras viktigaste upgift och det jag som läsare är mest intresserad av, även om kvällspressen gör allt för att bevisa motsatsen.

  En demokratisk rättsstat försvarar friheten att uttrycka sig direkt och definitivt. En av nationens viktigaste uppgifter är att försvara den rättigheten.

  Det har calle i detta ärende underlåtit att göra och avsikterna är dunkla. Var calle medveten om jounalisternas avsikt att granska bl.a hans eget agerande i Lundins styrelserum är lamslagenheten störande.

  Nej, hade calle behagat jollra med Etiopiens ledare som han gör med Skavlan och alla andra journalister så hade Johan och Martin varit hemma vid det här laget. För han är duktig på en sak, och det är att jollra och då särskilt med media. Det har gått så långt att han inte längre får de obekväma frågorna, och att han väljer att exponera sig hos vår norske programledare är såklart ett led i att få så bekväma frågor som möjligt. Min kraftiga misstanke är att hade det inte funnits något för calle att dölja i den här historien så hade det aldrig ens blivit någon

  Må vi bli fler som ser igenom hans mästrande.

 14. Sven-Erland skriver:

  Dammet har lagt sig – den mediala cirkusen är över. Åtminstone har delar av media – som DN – fått klart för sig att livet går vidare nu. Man rapporterar i stället om de missförhållanden och maktmissbruk som pressen borde rapportera om, dvs Carl Bildt och hans förehavanden. http://svenerland.wordpress.com/2011/10/16/hogern-kommer-for-lattvindigt-undan/

 15. Ja, det har vi väl vetat rätt länge!
  Men, jag jag vill här påpeka, att Carl Bildt tycker så så synd om sig själv, och menar han blivit utsatt för ett ”drev” från journalister utan riktig information och att det är skandal.
  Tänk, att han inte med ett ord kommenterat eller beklagat Håkan Juholt och vad han blivit utsatt för, men nu när han själv drabbas, då är det förfärligt!!!

 16. gotiskaklubben skriver:

  Nu kommer reaktionerna på Anders Borgs och din debattartikel om bankernas ansvar och politikernas ansvar i Financial Times den 11 oktober. Sånt här får man räkna med :-)

 17. Såvitt jag förstår enligt DN’s artiklar är det FAMILJEN lundin som genom stiftelser äger aktier i Africa Oil.

  Carl Bildt satt i styrelsen för Lundin Petroleum, han satt inte i styrelsen för FAMILJEN Lundin.

  Drevet, eller det tafatta försök till drev mot Carl Bildt är helt och hållet en konspiration med politiska motiv, och den är så löjlig att man bara kan le.

 18. Peter Biresack skriver:

  >Skulle aldrig nedlåta mig till att ge mig in i polemik med en så fundamentalt korrupt och lögnaktig individ som innehavaren av denna blogg. Vill bara göra detta helt klart.

 19. Även politiker är privatpersoner, men detta når inte riktigt fram till det svenska folket.

 20. Vad som är en rimlig och mer objektiv sanning om ett förhållande kan man helt enkelt inte bestämma alldeles själv. I de flesta lägen behöver vi någon slags överenskommelse på gruppnivå om vad som är fallet, t ex angående Lundin Oil i Etiopien. Det spelar då mindre roll vad man själv har hört, är medveten om eller orkat bry sig i OM man samtidigt sitter på ansvarsfull post i en styrelse. Visst ska man tänka sig att man bör ha koll?
  Det är ett stort bekymmer för svensk offentlighet att människor i ansvarsfulla positioner inte kan svara på en rak fråga utan att beskylla frågeställaren för det ena och det andra. Whipping up dust. Berlusconi i Italien har tagit detta till riktigt smutsiga höjder, måste vi kunna stämma i tid, om än inte i bäcken. Uppenbarligen.

 21. […] att påstå något annat är oseriöst och okunnigt vilket Carl Bildt även redogör för på sin blogg. Istället för att fokusera på den viktigare frågan om vilka effekter oljebolagens verksamhet […]

 22. Nej Kachina……..Mord har legat på en stabil nivå sedan tidigt 60-tal. Ca 100 om året, och med tanke på hur många fler svenskar det finns nu år 2011 så har antaler mord per capita sjunkit. Det är en myt att det dödliga våldet ökat i det svenska samhället, och du verkar ha svalt den myten. Sedan kanske det inte är så fiffigt att basera sina åsikter om brottsstatistik på vad dagstidningarna skriver. Använd dig av SCB eller BRÅ i stället

 23. gruelse skriver:

  Kachina och Jan Carlén Söderman!

  Enligt Brå så var antalet anmälda brott i Sverige i kategorin ”Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång” för år:

  * 1988…..146 stycken
  * 2010…. 329 stycken

  Resultat:
  Antalet brott med dödlig utgång (=mord, dråp och misshandel med dödlig utgång) har mellan åren 1988 och 2010 ökat med 125 % i Sverige.

  Källa: http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=54&statsType=100&statsCounty=La&Year=1988&type=1

 24. Thomas Andersson skriver:

  DN och Kerstin Lundells påståenden låter som en variant på retorikfelet ”guilt by association”. Bildt har aktier i LUPE. LUPEs huvudägare har andra affärer som kan anses klandervärda. Alltså måste Bildt anses som klandervärd.

  Kan de verkligen inte bättre än så här? Man tar sig för pannan.

 25. Rulle skriver:

  Naturligtvis måste det tändas en moteld mor Håkan Juholts fusk med hyresbidrag. Drev skall med drev fördrivas.
  Tror för inte en minut att Martin och Johan gjort inbrottet i Etiopien av annat än egoistiska skäl. – De siktade på en bra och för stora summor säljbar ”storry”. Nu skall vi betala för ofoget.
  ”Jocke” nu jollrar Du tydligen om saker som Du inte vet ett smack om. Privata krig är det fulaste tilltag som finns på denna jord. Det är fult nog när stater ger sig hän.

 26. oppti skriver:

  SVD hade i alla fall observerat att Bildt var ute ur styrelsen innan Lundin gick in i verksamheten i Etiopien, men de misstänker dock att frågan behandlades under hans tid i styrelsen.
  Sen återstår bara resten av frågan.
  Visste Lundin om vad som krävdes för att säkra oljeområdena.
  Vet vi vad som krävs för att säkerställa områdena.
  Är ett våld mot gerillarörelser som vill störa oljeexploatering olagligt.

  Detta vill vi gärna veta-oavsett om Carl Bildt satt i styrelserummet eller ej! Är media intresserade av den frågan om de inte kan smutsa ner Carls rykte?
  Kanske kan Carls medverkan i Lundin vara upplysande?
  Kanske kan tom Lundins närvaro där förbättra läget för lokalbefolkningen?

 27. Per Fredö skriver:

  Det är minst sagt beklagligt att Skavlan ställer frågor, som saknar grund och även inebär massmediala påståeenden typ DN och självfallet även vänsterinriktade om att Carl skulle ha kränkt männsklia rätterigheter därför att han som styrelseledamot av Lundin Petroleum hade vetskap om att detta oljebolag letade efter olja i Etiopien, vilket ett flertal andra bolag också gjorde.
  Än mer bisarrt är det när nu senast Sv D menar att han samt UD inte gjort vad de kunnat för att hjälpa de svenska journalister, som nu ska ställas inför en politisk rättegång.
  En sådan koppling konstaterade en företrädare för UD i morse i tv saknade helt grund.
  Det har också i detta fall hävdats att den tysta diplomatin varit missriktad och närmast ett stöd för den etiopiska regeringen.
  Även detta tillbakavisades av talesmannen för UD som gav exempel på ett flertal initiativ från UD:s samt Bildts håll.
  Håkan Juholt har däremot blamerat sig när han säger att vi måste ha respekt för de lagar som gäller i Etiopien.

 28. Karl H. skriver:

  Apropå brottsstatistik kan man ju titta på en graf över BRÅ:s siffror för anmälda brott per capita sedan 1950. Det är ingen trevlig bild.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Anmälda_brott_1950-2005.svg

  Bakar man ihop våldsbrott som misshandel, mord och dråp (röda fältet) får man en stadigt uppåtgående trend. Även skadegörelse (orange) har ökat lavinartat.

 29. observer61 skriver:

  Per Fredö

  Jag delar Håkan Juholts uppfattning om att konsekvenserna stod klara för journalisterna – när de valde att – på ett förlandet olagligt sätt – resa in med hjälp av guerillan (motsv.).

  Nu tror jag att det dröjer innan jag håller med Juholt i någon annan tyngre principiell fråga.

 30. kris08 skriver:

  Är det ingen som kommer ihåg den enorma omsorgen om de svenskar som valt att arbeta för Gadaffi i Libyen? Det var ju som bekant först när Sarkozy körde över EU som Bildt vågade göra annat än mumla beklaganden. Är det då inte märkligt att de undersökande journalisterna som valt den enda framkomliga vägen in i de konfliktdrabbade dealarna av Etiopien får skylla sig själva?
  Är det den officiella linjen att man ska nöja sig med diktaturernas försäkringar om att de upprätthåller ordning på ett anständigt sätt?

  Köpet av oljerättigheter i Etiopien gjordes en knapp månad efter Bildts avgång, men den hade föregåtts av en granskning av landet utifrån ett kulturellt, ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv med ett antal besök på fältet och rådgörande med experter. Svårt att tro att Bildt inte hörde talas om det.
  Det är ju knappast heller en slump att de dyker upp i Etiopien. Veckans Affärer utnämner Lundin till ”Diktatorernas bäste vän” och räknar upp deras verksamhet i:
  Demokratiska Republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Kenya, Mauretanien, Puntland (Somalia), Republiken Kongo, Sudan, Indonesien, Iran, Syrien och Västsahara (ockuperat av Marocko).
  http://www.va.se/artiklar/2008/09/19/diktatorernas-baste-van/

  Varför just i såna länder? Tja, det förstår ju vem som helst vilken tyngd miljödomstolen i Puntland har eller vilken chans en orättvist behandlad markägare har mot regeringen i Eritrea…

 31. Per Fredö skriver:

  Observer
  För att förtydliga så sa Juholt följande;
  Varje land ska lagföra de personer, som man anser begått ett brott.

  Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Juholt inte har klart för sig vilket rättssystem man har i Etiopien.
  Deras anti-terroristlagstiftning inbryter till tolkningar helt efter regimens politiska godtycke.
  Oskyldiga kastas i fängelse, får extremt långa fängelsestraff, underkastas tortyr och kastas i fängsligt förvar, som saknar all humanism.
  Juholt är illa bevandrad i internationella frågor. Han är direkt obildad och skulle nog även i det avseendet behöva en överrock.
  Hans uttalande reser också misstanke om hur den egna befolkningen nästintill får leva under samma omständigheter som fångarna.
  Det är inget annat när DN och nu även SvD beskyller Carl för att understödja denna regim och till och med kränka mänsklia rättigheter.
  Ge något enda exempel på hans kommentarer i denna blogg!

 32. Per Fredö skriver:

  Det är inget annat än otillständigt när DN etc
  ska det vara förstås.

 33. janekblom skriver:

  Gör inte tillräckligt för att få människor frisläppta, vare sig människorna sitter i Etiopiska, Eritrianska eller Egyptiska fängelser m.fl.. Framför mig ser jag ett scenario där utrikesministrarna Bildt eller Eliasson ” med baskrar på huvet o ak 4 i händerna hjältemodigt befriar de fängslade”. Jag är helt säker på att de båda utrikesministrarna o UD gör eller har gjort allt i sin makt för att via diplomati få dessa människor frisläppta. Att försöka ta ”politiska poäng” som journalister o vissa partier det är ju ganska lätt om man ser det från lobbyistisk o säljande perspektiv.

 34. metusalem skriver:

  Att ha verkat inom näringslivet är för vissa människor det mest suspekta man kan tänka sig. Carl Bildts medverkan i Lundin Oil har ju blivit något av en följetong här på CB egen blogg. För första gången går Carl här i visst svaromål, vilket är rätt begripligt.

  Det bolag som CB medverkade i hade tydligen ingen verksamhet i Etiopien under hans tid i bolaget. Att kräva att CB numera skall ha koll på om familjen har några ägarintressen i Etiopien är givetvis helt orimligt. Som utrikesminister hinner han troligen inte med att kolla vad som händer för fam. Lundin

  Att tillmäta CB arrogans för de tillfällen han inte gör en obefogad pudel är tämligen tramsigt. Låt oss avvakta vad som framkommer av den undersökning som lär vara på gång, och sedan kommentera de faktiska omständigheter som kan föreligga.

 35. Jan Carlén Söderman för kännedom:
  Sverige har en ruggig brottsstatistik över anmälda brott.
  Det begicks 329 mord förra året.
  46537 barn (0-18 år) och kvinnor misshandlades.
  5960 kvinnor anmälde våldtäkt och grov våldtäkt.

  Syftet med att ta sig in i Etiopien var enligt
  freelancejournalisterna Martin Schibbye och Johan
  Persson att ”undersöka” Lundin Oil.Jag tror hela
  det dramatiska tillfångatagandet var välplanerat.
  Det har förekommit en

 36. lång kampanj mot CB. Löpsedlar med folkmordsanklagelser. Jämsides med drevet mot Håkan Juholt, har JH- sympatisörer angett moteld riktad mot CB.
  Journalister och anhöriga är nu på plats i Etiopien.
  UD på plats gör allt för att underlätta för de
  fängslade journalisterna. Allt övrigt arbete i denna drabbade region får stå på vänt.

 37. […] sammanfattar väldigt väl vad affären Bildt och Etiopien handlar om. Människorättsorganisationen Freedom House rankar världens länder […]

 38. […] Carl Bildt. // ← Ökad konkurrens i tjänstesektorn och lite […]

 39. Två svenska medborgare och journalister står anklagade för ett uppenbart tivelaktigt grovt brott. Du följer den gamla flata och passiva UD-arbetet. Hur var det med Raul Wallenberg?

  Varför gör du ingen insats för svenska medborgare. Det är idag inte lätt att vara svensk. Svensk utrikespolitik har blivit en vindflöjel med storpolitiska uttalande att vi är USA:s vapenbröder och i nästa stund huka sig med krystade uttalanden

 40. […] okritiskt går med på denna hans adolescenta von-oben-argumentation, som han gestaltar i en rungande snorkig kommuniké från Alla Dessa Dagars allra högst belägna alptoppar av träumeri och […]

 41. […] än han kunde förutspått något som man inte önskar som politiker i den typ av pratshower. Han skrev en bloggpost där han inte riktigt tyckte att det journalistiska efterspelet var särskilt bra. Alliansfritt har […]

 42. observer61 skriver:

  Per Fredö – sent omsider

  Jag är ändock ingen sakförare för Carl Bildt eller UD.

  Mina åsikter, tankar och bedömningar utgår från de erfarenheter som jag erfarit från ett aktivt liv både i Sverige och utomlands ”processat” mot bakgrund av dagens debatter mm.

  Vi får väl se om Håkan Juholt kan förändra sitt reflexmässiga beteende under inverkan av medarbetares påverkan (fa’n tro’et).

  Som Du säkert känner till: ”Ingen är så bra som han själv tror – ingen är så dålig som andra säger”.

%d bloggare gillar detta: