I Strasbourg

STOCKHOLM: I dag finns det anledning att rikta uppmärksamhet på sessionen med Europaparlamentet i Strasbourg.

Dels därför att kommissionspresidenten Barroso framträder med sitt årliga programtal, och dels därför att parlamentet kommer att rösta om det paket med nya bestämmelser för finansiell övervakning och samordning som är en avgörande del av åtgärderna mot skuldkrisen.

I debatten just nu finns det en bekymmersam tendens till olika förslag som i grunden underminerar den integrationsmodell som hitintills visat sig så framgångsrik.

När kommissionens ställning undermineras till förmån för lösa mellanstatliga arrangemang är det främst de mindre staternas möjligheter att hävda sina intressen som riskerar att drabbas.

Och det skall bli intressant att se hur Barroso hanterar de frågeställningarna.

12 Responses to I Strasbourg

 1. mlterryer skriver:

  http://www.facebook.com/jamie.bolling#!/photo.php?fbid=248211941888640&set=a.124992660877236.9329.100000995095129&type=1&theater

  Ta alltid med detta frihetsperspektiv i EU. Det är mycket viktigt att alla länder ska avskaffa sina gammalmodiga institutioner och följa Sveriges exempel.

 2. Johan Tjäder skriver:

  Jag fattar inte hur någon kan ha förtroende för Barroso längre. Är inte kommissionen fördragens övervakare? På vilket sett har de sett till att EMU och den gemensamma valutan fungerat?

  Svaret är: inte på något sätt. Kommissionen är helt sidsteppad. Man har inte lyckats hålla länderna på mattan, och man har heller inte kommit med några skarpa, effektiva förslag på hur man ska lösa krisen.

  Och nu ska parlamentet förväntas fatta beslut med ryggen mot väggen? Nej tack. Alldeles oavsett om besluten är bra eller dåliga så ska man inte fatta beslut under sådana villkor.

  Och naturligtvis är inte mer övervakning lösningen på den akuta krisen – det är den som ska lösas nu. Det finns ingen som helst anledning att fatta beslut om långsiktiga förändringar nu. Det får man ta när känslorna lagt sig och det finns möjlighet att bedöma förslag på ett förnuftigt och rationellt sätt.

  Det finns bara en sak som kan lösa krisen: pengar. Dessa pengar måste komma från de som har (Tyskland, Sverige, m.m.) eller från den som kan göra dem, dvs. ECB.

  Därom borde diskussionen stå. Inte om hur vi européer ska övervakas ännu mer.

 3. Johan Tjäder skriver:

  Och ja, det är helt rätt att kommissionen borde vara de små ländernas vän. Det är därför Barroso måste ut och någon intelligent person måste in. Merkel och Sarkozy är inte beroende av kommissionens ordförande, men vi är det.

 4. @carlbildt
  ”den integrationsmodell som hitintills visat sig så framgångsrik”

  Det måste väl vara uppenbart för alla och envar att den integrationsmodell som använts är ett luftslott som inte klarar någon form av utmaning mot sin kärna, integrationen. I ett mellanstatligt samarbete, som EU i grunden fortfarande är, saknas rättsäkerhet för små (och stora) stater. Denna modell visar sig, i denna kris som påverkar hela EU och även resten av världen, sakna strukturer och institutioner med beslutskompetens att bemöta krisen. Det har varit uppenbart för många observatörer och aktörer men trots detta vågar ingen ledande politiker ta bladet från munnen och säga det som behöver sägas: Utan överstatlighet – ingen krishantering eller rättsäkerhet.

  Äkta överstatlighet är något helt annat än nuvarande mellanstatliga modell maskerad med överstatliga element, som leder till en gråzon mellan den nationella nivåns demokratiska möjligheter till transparens och ansvarsutkrävande och den överstatliga nivåns, visserligen bristfälliga men dock existerande, möjligheter till transparens och ansvarsutkrävande. I denna gråzon kan Merkel och Sarkozy, likväl som Katainen etc., utöva fruktansvärd och okontrollerad makt över andras medborgare.

  Ett äkta överstatligt, federativt styrelseskick kan och bör likväl byggas utifrån subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut tas på lägsta lämpliga nivå. Det behöver således inte betyda någon ytterligare maktöverflyttning från nationella nivån, snarare tvärtom. För ett sådant EU krävs snarare överflyttning av makt från den institutionella gråzon som nu har all egentlig makt till de institutioner som faktiskt svarar gentemot de som påverkas av besluten.

  Att mellanstatlighet är av ondo för små stater, och i förlängningen även för de stora staterna, är vi överens om. Men att fortsatt hävda att ”den integrationsmodell som hitintills” använts på något sätt är framgångsrik motbevisas dag för dag i denna euro-fars. Som Austan Goolsbee, Obamas fd ekonomirådgivare, jämförde det som utspelar sig i EU med en Monty Python-sketch http://www.youtube.com/watch?v=YawagQ6lLrA

 5. leewanta skriver:

  Carl Bildt och 666 gänget. Du ska givetvis inte integrera någon alls eftersom du inte är herre i var mans hus, du talar icke för en enda ”Europé”.

  Och betydande värme.

 6. […] Carl Bildt. // ← Ulvskogs […]

 7. Per Fredö skriver:

  Det är naivt tro att bankerna skulle betala,
  De vältra över kostnaderna på sina kunder, dessutom kan deras finansiella stabilitet hotas.
  Bankerna ska sluta med sina spekulationsaffärer så som skedde i Baltikum och än värre i USA när bankrasherna kom,
  Då måste staten hoppa in-alltså motsatsen som nu är tänkt.
  Däremot är det riktigt som Gunnar Hökmark skriver att EU måste ställa tydligare regler för budgetmål, underskott och skulder,
  Typiskt att sossar och miljöpartister inte begriper det.

 8. observer61 skriver:

  George Orwell med Djurfarmen beskriver bland annat nyspråkligheten.

  Exempel på en glidande skala är att beskriva ”euroländer” som antingen avser länder som ingår i EMU (monetära samordningen med gemensam valuta) eller är medlemmar i EU (politiska samordningen, där bl a Danmark, England eller Sverige ingår).

  Nu pågår trixande med skuldproblematiken såväl på bredden som djupet. Olika begrepp som berör eurobonds dyker upp i olika sammanhang – ett gigantiskt pyramidspel fast i skuldåtagande.

  Vi har ja samma problematik med begreppsglidning bl a i användandet av ”papperslösa” – som i lagens mening är illegalister, som svensk myndighet har beslutat att dessa inte skall vistas vidare i Sverige utan avvisas.

  Må vi vara bättre på att upprätthålla gränsdragningen mot eurobonds.

 9. […] hur kan ni sova på natten? Smakar brödet bra när ni medvetet ignorerar dessa nyheter? Nå, herr utrikesminister, är det inte dags att dra tillbaka erkännandet av ett ockuperat territorium? Det skall bli […]

 10. observer61 skriver:

  Just avlyssnat inslag i TV 4 2230 – ånyo slirar man på begreppen euroländer och EU-länder avseende transaktionsskatten (s k Tobinskatten).

  Förskräckligt med fortsatt ökning i slapphet i nyttjandet av definintionsmängden från media.

 11. Rulle skriver:

  Hur blir det med Svea Rikets folks urgamla rätt att sig själv beskatta?

 12. Johan Tjäder skriver:

  @Rulle

  Den är kvar.

  Däremot tänker man sällan på bankdirektörers urgamla rätt att slösa bort våra pengar.

%d bloggare gillar detta: