Vecka mest i Stockholm

STOCKHOLM: Tillbaka i Stockholm efter tio dygn på tre kontinenter, om än med dominans för veckan med öppningen av FN:s generalförsamling i New York.

Nu stundar en period då jag – i alla fall som det nu ser ut – inte kommer att lämna fäderneslandet.

I morgon börjar veckan med Konselj på Slottet, vilket är en bra möjlighet till mer systematisk uppdatering av arbetet inom regeringen i dess helhet.

Och en möjlighet för mig att informera inte minst om händelserna under FN-veckan med Mellersta Östern i centrum.

På den europapolitiska arenan är veckans viktiga händelse toppmötet i Warszawa på torsdag och fredag mellan EU-länderna och det Östliga Partnerskapets länder dit Fredrik Reinfeldt självklart åker.

Utvecklingen i de sex länderna är ju olikartad – från framgångarna i Georgien och Moldavien till de mycket påtagliga bakslagen i Vitryssland.

Men vikten av detta ramverk för de olika ländernas samarbete och integration med EU råder det knappast någon tvekan om.

Vi är ju engagerade inte bara i det Östliga Partnerskapet i allmänhet utan också i utvecklingen i de enskilda länderna.

Under den senaste tiden har vi ju bl a haft Moldaviens premiärminister i Stockholm, jag har varit i Ukraina för överläggningar med dess president och vi har tagit emot en rad av företrädare för den demokratiska oppositionen i Vitryssland. Och med Georgien har vi ju dessutom traditionellt goda förbindelser.

Men med all sannolikhet är det de mer finansiella frågeställningarna som kommer att dominera veckan.

Om fokus under den gågna veckan låg på FN i New York och de globala politiska frågeställningarna så ligger det nu på IMF i Washington och de globala ekonomiska utmaningarna.

Såväl IMF som Världsbanken har ju sina stora årsmöten med allt vad därtill hörer i Washington i dessa dagar.

Och det sker i ett läge där den ekonomiska utvecklingen är både skör och osäker. Signalerna från de olika mötena kommer i det läget att följas med mycket stor uppmärksamhet.

Vi såg ju med all önskvärd tydlighet nervositeten på marknaderna under den gågna veckan. Den prognos över världsekonomin som IMF lade fram var ju dessutom påfallande fylld med frågetecken om vad som komma skall.

Även om vi har en stark ekonomisk utveckling är det självklart att också vi påverkas. Vi lever i en allt mer globaliserad ekonomi.

Därtill kommer att vi ju är en del av den Europeiska Union som nu håller på att finna fastare former för samordning i frågor som dessa.

Och förhoppningsvis inser man nu att regelverk är till för att följas. Stora och små syndare har ju annars gått hand i hand mot stupet under de senaste åren.

Kommande helg ser jag fram mot Hjalmarsson-stiftelsens årliga konferens på sensommarsköna Gotland.

Det kommer med all sannolikhet att bli utvecklingen i Ryssland inför och efter de kommande valen som kommer att stå i centrum för diskussionerna där.

26 Responses to Vecka mest i Stockholm

 1. nolies skriver:

  ”Och förhoppningsvis inser man nu att regelverk är till för att följas.”

  Visst, men tänk då på att EU har ett överstatlig regelverk som är allt annat än lätt att följa. Se följande jämförelse:

  Pythagorean theorem: 24 words 
  Lord’s prayer: 66 words
  Archimedes’ Principle: 67 words
  Ten Commandments: 179 words
  Gettysburg address: 286 words
  US Declaration of Independence: 1,300 words
  US Constitution with all 27 Amendments: 7,818 words
  EU regulations on the sale of cabbage: 26,911 words

 2. un2here skriver:

  – EU regulations on the sale of cabbage: 26,911 words

  Really?

 3. gubbstut skriver:

  Borta bra, men hemma bäst! Vem fan jobbar du för, Carl Bildt?

 4. nolies skriver:

  #un2here
  Många ord blir det:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:112:0003:0008:EN:PDF

  Lägg sedan till alla bilagor tex: COMMISSION REGULATION (EC) No 1580/2007

 5. kris08 skriver:

  Jo, det är faktiskt en faktoid, även om det kan vara svårt att tro.

  ”Och den som tjusas av kortheten i tio Guds bud kan ju jämföra med, tja, Talmud? Där föreskrifterna rörande en del av hanteringen av påsklammet, för att ta ett enda exempel i högen, omfattar drygt 13 000 ord (Pesachim kap VII).”

  http://www.faktoider.nu/26911.html

  Undra på att fredsförhandlingarna drar ut en del på tiden…

 6. un2here skriver:

  nolies,

  wordcount: 1997

 7. Per Fredö skriver:

  Det östliga partnerskapet syftar ju till att EU ska kunna öka sitt samarbete med sex länder, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina samt även Vitryssland.
  Meningen är alltså inte att nu få med dessa länder i EU.
  Det kan motiveras med deras geografiska läge, att de inte kommit tillräckligt långt i sin demokratiska utveckling samt att Vitryssland närmast kan beskrivas som en kommunistisk bondrepublik med sina närmaste kontakter med Putins Ryssland.
  Oppositionen där är inte heller så stark, Den tillåts inte verka helt enkelt.

  Ändå är definitivt inte dessa länder intresserade av att inte hamna under ryskt inflytande.
  De vet att Putin vill det.
  De har redan varit, kan åter och kommer definitivt att hamna i olika slag av konflikter med Ryssland.
  Då är det bra med det stöd de kan få också från EU.
  Det gäller självfallet också deras ekonomiska och dmokratiska utveckling.
  Det ska inte bli i detta område en rysk vargaviinter.
  Bra att vår regering och Carl är intensivt engagerade vad gäller dess frågor.

 8. Kachina skriver:

  De finansiella frågorna kommer med säkerhet att lösa sig. Glöm Gergien, Moldavien och Vitryssland, nu gäller det som många med mig anser;

  AFRIKAS HORN !!!!

  Väck de som sover. Agera innan vi nått ALERT RED. NU, är läge att sätta in Operation LAW & ORDER på Afrikas Horn. Exakt nu, inte när det är som värst, utan just nu. Det handlar om ett geografiskt område med sådana tillgångar att de med lite juridisk hjälp kan klara sig själva..

  Så,……dags att börja jobba istället för att lyssna på de vackra och meningslösa ordens sångkörer.

 9. Kachina skriver:

  Det gäller NordAfrika, Libyen, Tunisien, Egypten och Afrikas Horn.

  Det går inte att utelämna ena hörnet i en kvadrat till laglöshet. Den smittar de andra. Operation LAW & ORDER är så enkel att genomföra, att det måste betraktas som tjänstefel att inte verkställa.

 10. mrmhalland01 skriver:

  Jag håller fullständigt med Kachina !

  Saker har förändrats sedan jag skrev detta :

  https://mrmhalland01.wordpress.com/2011/07/22/snacka-gar-ju-men-snacka-sa-det-gar-nar-varlden-lider-snackar-vi/#comments

  men, behovet är inte mindre idag.
  Kanske annorlunda, men inte mindre !

 11. Filippa Kelleland skriver:

  Många till intet förpliktigande ord Carl. Bloggen är ett under av snömos.

  Är det inte dags att du som Kungen (vars valspråk trots hans anakronistiska position i det svenska samhället valt valspråket ”För Sverige i tiden”) uppgraderar ditt språkbruk från t ex fädernelandet till helt enkelt Sverige? Ditt språkbruk passar sig bättre för en kung som inte är för Sverige i tiden utan mer forntiden.
  ”Även om vi har en stark ekonomisk utveckling är det självklart att också vi påverkas. Vi lever i en allt mer globaliserad ekonomi” skriver du. Den passusen föreslår jag att du modifierar till ”Även om vi har en stark ekonomisk utveckling är det självklart att också vi påverkas. Vi lever i en allt mer globalistdominerad ekonomi som styrs av bankirer och oligarker bakom kulisserna.”

 12. Per Fredö skriver:

  Kachina och mrmhalland01
  Det är minst sagt inskränkt att lämna ett område åt sidan därför att det finns andra länder, i detta fall afrikanska, vilka också är i behov av stödinsatser.
  Det gäller det som ni nu vill lämna åt sidani , det som pågår inom ramen för det Östliga Partnerskapet.
  Hur tror ni egentligen människorna i dessa länder skulle reagera?
  De länder, som Kachina menar att all vår hjälp ska inriktas emot får redan betydande hjälp i den mån dessa länder verkligen vill ha den.
  Vi får också hoppas att det som nu sker och som kallas den arabiska våren inte resulterar i att dessa förändringens vindar nu bromsas upp, ja, till och med att det kommer att bli en återgång tll det gamla. Eller kanske som i Egypten en risk att vi får ett islamistisk fundamentalistiskt styre med militären som skyddsvakt.
  Det verkar nu som Khaffaffis hemstad kommer att falla och att civilbefolkningen fårstår att rebellerna inte kommer att skära halsen av dem.
  Så talar en diktator, som skrämmer människor för att få deras stöd.
  Det visar inte minst den massgrav med de oppositionella, som kastats i ha ns beryktade fängelse och fsom nu har påträffats i en massgrav.

  Vår värld är global, förvisso fylld av naturkatastrofer, svält, krig, folkmord, konflikter, men här och var ändå en positiv utveckling både ekonomiskt och poolitiskt.
  Det är det perspektivet vi bör ha, inte det ensidiga, som utmärker det som främst Kachina företräder.

 13. Kachina skriver:

  Det Mellaneuropeiska Östliga Partnerskapet går i första hand ut på att slå in en kil mellan Georgien/Ryssland,…..etc. Jag menar att Ryssland, i första hand, är en del av Europa och när vårt bilaterala samarbete börjar fungera, följer de andra med av sig självt.

  Detta är ett pågående arbete, främst längs polcirkeln i öst-västlig riktning, där Carl Bildt medverkat till att utveckla ”intresseområden” som sammanfaller. (Kom ihåg att marknaden i Haparanda en gång samlade hela nordkalottens folk.)

  Ett fungerande samarbete från polarområdet kommer att sprida sig till områdena kring Svarta Havet. Märk detta, att vi nu försöker söndra vid Svarta Havet och foga samman längs polcirkeln. Jag tror på den senare metoden och att den är en arbetsprocess.

  På Afrikas Horn är läget akut. I Egypten, Libiyen, Tunisien,……..är läget osäkert. Laglöst land är en smitta som kan släcka den arabiska våren.

  Law&Order på Afrikas Horn är en nödvändighet, för uppbyggnaden av det nya Arabien. Där handlar det om brandkårsutryckning. I norra Europa handlar det om samarbete och bilaterala avtal som i sig leder till en homogen kultur utan att inkräkta på den individuella identiteten.

 14. Filippa Kelleland skriver:

  Mycket tyder på att den arabiska våren med början i Egypten till stor del är iscensatt av västliga underrättelsetjänster för att passa på att uppgradera ex Mubarak 80 år till en yngre väststyrd pseudodemokratisk ledare och samtidigt starta en dominoeffekt med huvudmålet Libyen.
  Att Libyen invaderats av NATO torde mest ha med den Libyska oljan och Gadaffis planer på en gulddinar och verkligt afrikanskt oberoende från västs FIAT-pengar oljedollarn att göra. En sådan valuta skulle hjälpt Afrika att få en riktig valuta som varit oberoende och fri från västs inte alltid så humana dominans att göra.
  Oljedollarn som ägs av amerikanska bankoligarker och inte amerikanska folket kan tryckas i mängder som är ofantliga och FIAT-systemet och avarterna på Wall Street hotar och underminerar nu köpkraft livsvillkor och pensioner för en hel världs vanliga människor. Ni politiker nämner knappt de ofantliga finansiella brott som begåtts av Wall Street. Än mindre förmår ni implementera juridiska system som lagför de skyldiga. Inte en enda (0) personer från Goldman Sachs med flera skakar galler. Hoppas du kan kommentera detta i din blogg framöver. Men det kanske är något som ligger på Beatrice bord?
  Staplas den amerikanska utlandsskulden i sedelbuntar med hundradollarsedlar skulle den vara lika stor och hög som ett av tvillingtornen som tillsammans med WTC7 demolerades på ett sätt som enligt 1550 arkitekter och ingenjörer föll ihop på ett sätt som är helt oförenligt med enbart förklaringen ”terroristattack.”
  Tack för ordet

 15. Filippa Kelleland skriver:

  Rättelse på min kommentar nyss:
  ”Afrika att få en riktig valuta som varit oberoende och fri från västs inte alltid så humana dominans att göra.” ska naturligtvis vara ”Afrika att få en riktig valuta som varit oberoende och fri från västs inte alltid så humana dominans.”

 16. Kachina skriver:

  Lögnens Fader har ett finger med i spelet om tvillingtornen. Han skyddar de ekonomiska brottslingarna i megaformat, men att han skall ha något med den arabiska våren att göra, tror jag inte på.

  Den Arabiska Våren är en KÄNSLA som vuxit sig stark inifrån de individer som nu uttrycker den. Där, i de arabiska folkens innersta, har CIA inte tillträde.

  Detta är de arabiska folkens revolution. Tillskriv den ingen annan.

 17. Filippa Kelleland skriver:

  Om det fanns ett verkligt ansvar bland politiker och ledande handgångna män för bankoligarkerna inom Europa, borde då inte införandet av euron (tack vare svenska folkets visdom inte införd i Sverige) i det uppkomna krisläget med en hotande demokratisk ”död” (överförandet av fullständig ekonomisk makt utan insyn) till bankirerna i USA/Europa, leda till en anmälan av Europas politiker enligt ett politikens ”Lex Maria?” Någon genomlysning och ansvar med konsekvenser för berörda och juridisk institution som kan göra detta existerar självklart inte.

 18. Filippa Kelleland skriver:

  @Kachina: En kommentar kan ju inte bli en politisk avhandling. Den tenderar därför att bli onyanserad. Håller med och vill nyansera mig.
  I Egypten och flera andra nordafrikanska länder men minst uttalat i Libyen fanns en stark opposition och längtan efter en väl värd demokratisk ordning. Min bedömning är tyvärr att väst hjälpte till att tajma och delvis styra och ta över dessa folkliga demokratiska uppror. Återstår att se vad de slutliga realpolitiska effekterna blir innan slutliga omdömen kan göras av var och en. I fallet Libyen tror jag däremot pga omständigheter beskrivna ovan rörande Gadaffis guld dinar att västs inflytande över händelserna redan tidigt i upproret varit betydligt större än hittills redovisat. Läs på din historia så får du bekräftat hur väst intervenerat i mellanöstern tidigare.
  Jag försvarar absolut inte Gadaffi men kanske t o m despoter kan graderas på en skala. I ett klanstyrt land skapade mannen ändå Afrikas mesta välstånd. Han ordnade ekonomi, bostäder, tillträde till utbildning och arbete för kvinnor samt en bra sjukvård för folket. När han hämtade hem stora innestående fodringar från väst på jättebelopp fördelade han pengarna som ”skatteåterbäring” till vanligt folk. Jag har en mängd annat att säga i dessa saker som måhända(?) avviker från dina åsikter men respekterar och tar till mig det du skriver. Carls blogg och kommentarsplats är kanske fel forum för en omfattande diskussion. Ha en riktigt bra höstdag! Vänliga hälsningar

 19. Kachina skriver:

  ”borde då inte införandet av euron (tack vare svenska folkets visdom inte införd i Sverige) i det uppkomna krisläget med en hotande demokratisk ”död” (överförandet av fullständig ekonomisk makt utan insyn) till bankirerna i USA/Europa, leda till en anmälan av Europas politiker enligt ett politikens ”Lex Maria?””

  Ja,…….men ännu har vi inte så fina instrument att vi kan neutralisera dessa krafter utan blodspillan. Det blir alltså att rulla fram giljotinen igen, med följd att den totala ekonomin kollapsar.

  Jag tror på ett Europa, inkl. Ryssland, under en valuta. Det är den väg vi har att gå för att utveckla den här civilisationen, men hur vi skall komma dit vet jag inte.

 20. Kachina skriver:

  Jag har Googlat på dig lite, Kelleland. Kom ihåg att US Army har följts av droger sedan Vietnamkriget, något som jag nu befarar inypats i den isrealiska armén. (Sex skott i bakhuvudet på en turk, tyder på panik, droger eller dataspel.) Vad det än är, det räcker med ett skott och allt därutöver måste tillskrivs ett förvirrat sinne.

  Glöm inte heller USA:s dubbla roller. Prescott Bush, Allen Dulles ….som byggde upp CIA ur resternas av nazisternas spionorganisation i öst. Detta CIA är misstänkta för en rad mord på världsledare, inklusive sina egna. De är som mest aktiva när republikanerna har makten.

  Sedan har du demokraterna och deras aktiva del FBI.

  Det är bara att lägga märke till skillnaden.

  Så kom ihåg, att kasta skit på hela USA stänker tillbaka på dig själv.

  Det gäller att vara selektiv.

 21. Vad innebär detta i praktiken: ”Och med Georgien har vi ju dessutom traditionellt goda förbindelser.”?
  Det låter spännande!
  För övrigt är östra Europa ett mycket spännande fält. Jag kan varmt rekommendera Kjell Albin Abrahamsons bok om Ukraina.

 22. metusalem skriver:

  Filippa Kelleland är inte alls belåten med hur Carl Bildt behandlar svenska språket på sin egen blogg. Det är till att vara besatt av en svår form av hybris förstår jag. De flesta som har stort nöje av CB reserapporter och kommentarer angående utrikes affärer är mer än nöjda med att få dessa snabba direktrapporter från vår man i världen.

  CB har förvisso inte ambitionen att kapa åt sig ett nobelpris i litteratur. Däremot förefaller han vara genuint road av att ge en skildrig av hur hans vardag gestaltar sig. Jag kan tänka mig att när CB behöver prestera något litterärt alster som tål petig granskning, då har han väl förmodligen något bollplank som medverkar till att innehållet blir formellt korrekt.

  ”Snömos” i detta sammanhang är att inte kunna hålla isär olika slag av skriftlig kommunikation. CB är förvisso en person som kan ta löjliga påhopp med en klackspark. Vi är däremot rätt många som vänder oss mot ett osakligt häcklande från kritiker som inte når upp till den nivå där CB håller till.

 23. Filippa Kelleland skriver:

  Hej på er! @Kachina: Jag är djupt engagerad i USA och tycker mycket om landet och människorna. Besökte landet senast i augusti. Att jag oreserverat skulle kasta skit på USA är ett missförstånd. Liksom många människor, främst kanske amerikaner ogillar jag TSA och nakenscanners på flygplatser som inte bidrar till någons säkerhet. Dock är jag djupt kritisk mot klickar på Wall Street*, storbankirer*/-kapitalister* och aspekter av den neokonservativa* republikanska politiken. Krig oproportionerligt massivt våld och dödandet av oskyldiga civila med drönare tillstår jag starkt motstånd mot. Det innebär INTE att jag tycker att USA är ett skitland. De värderingar jag tror landet i grunden står för gillar jag skarpt. Jag känner för vanliga amerikaner, småföretagare och driftiga människor som nu kommit ikläm. Det är bedrövligt hur den amerikanska medelklassen hanterats och något är fel när det finns så många hemlösa i ett i grunden så rikt land. Att över 50 milj amerikaner är i behov av matkuponger är ett sjukdomstecken. Välståndet är FÖR snedfördelat. Medelklassen FÖR liten och krympande.
  @metusalem: En lindring av mitt uttryck snömos – det är väl inte korrekt som en beskrivning av bloggen i sin helhet. Det avspeglade en irritation hos mig kring vissa aspekter av den gode Bildts aktiviteter som jag återkommer till längre ned. Fastnade också på det för mig lite väl konservativa uttryckssättet fäderneslandet som i stunden fick en väl historisk/konservativ/nationalistisk klang. Men skriftspråk, nyanser och tolkningar kan bli fel. Läser jag mer av CB:s blogg kanske jag läser av honom bättre.
  Sedan tror jag att proffspolitikern, globetrottern, vår utr. min. inte är en så skör politiker att ni måste rycka ut till hans omedelbara försvar så snart en kritisk synpunkt dyker upp bland kommentarerna. Menar ni att man bara bör yttra sig om man vill hylla allt mannen gör?
  Debatt, synpunkter eller kritik även om det bara är en kommentar kring språket i en blogg eller ett enskilt ord kan vara motiverad. Själv har jag ingen språkhybris, vill inte vara och ser inget behov av språkpoliser. Jag har absolut inga problem att skilja olika texters funktioner. När jag tänker efter är det nog bristen på svavelosande kritik mot asteriskmärkta spelare inom ekonomin (se längre upp) och utvecklingen i USA ifrån konstitutionen och i riktning mot en totalitär företagsfascism och ohejdad övervakning av människor som jag tycker rimmar illa med vad M borde stå för. Den tilltagande rättsosäkerheten och tendenser till inskränkning av det fria ordet. Oligopoliseringen av media som friserar verkligheten.
  Jag känner inget agg mot personen CB däremot en frustration över vad som pågår i den internationella ekonomin och jag har sett för litet av konstruktiv kritik av USA:s mindre smickrande sidor. Min egen politiska hemvisst ligger inte ljusår från CB:s eller M:s. Uppfattar mig själv som något mer socialliberal med något mer emfas på att ”alla ska med på resan.” Har flera gånger röstat på M.
  Jag uppfattar självklart Carl som en kompetent, intelligent person. Dessutom lär han ha humor vilket är en mycket positiv egenskap! Jag tycker till och med att hans skorrande idiom är trevligt att lyssna till. Han är en erfaren representant i de internationella sammanhangen som säkerligen har all kompetens i världen att tillvarata Sveriges intressen. Min kritik mot CB skulle i så fall handla att han skulle kunna visa något mer av genuin känsla i humanitära frågor. En avslutande invändning: Bilderbergsdeltagandet. Man behöver inte vara konspiratoriker för att känna tvekan inför den och andra liknande maktsfärers inverkan på vår representativa demokrati. Att jag kritiserar företeelser i USA beror på högt ställda förväntningar och engagemang/sympati. Med Bildts kapacitet förväntar jag mig också att han är förmögen att se när det är dags att hålla rent åt höger och mot odemokratiska hökar som ylar om att människor är terrorister när de ställer väl motiverade frågor i olika sammanhang. Tack.

 24. Kachina skriver:

  Tack Filippa, för ett klargörande jag instämmer i.

 25. metusalem skriver:

  Filippa Kelleland…
  Liksom Kachina vill jag tacka för din senaste kommentar. Även jag råkar gunås ut för att skriva först, och tänka sedan. Dina synpunkter på hur CB borde ha uttryckt sig fick mig att se alla tecken på språkpolis. Men det var trevligt att du tog dig tid att nyansera.

%d bloggare gillar detta: