Fyrverkeriets fredag

NEW YORK: Snart börjar det kännas som om man levt hela sitt liv i det sammanträdesinferno som dessa dagar i New York innebär.

Ständigt rusande mellan olika möten. Och den fuktiga värmen utomhus gör inte den saken så mycket bättre.

Gårdagens seminarium om Dag Hammarskjöld, med tal av bl a Ban Ki-moon och Fredrik Reinfeldt blev både högtidligt och bra, men dessvärre var jag tvungen att rusa vidare när det kom till diskussionen om de olika frågor som restes av de olika deltagarna.

Mycket av min gårdag handlade om dialog med USA i olika frågor och konstellationer.

Om Mellersta Östern, Afghanistan, Libyen och Balkan – för att nämna de olika ämnen som fladdrade förbi våra diskussioner på de olika möten som dominerade huvuddelen av min dag.

I dag fredag leder jag tillsammans med Mexikos utrikesminister Patricia Espinoza den s k artikel XIV konferensen under avtalet om totalt stopp för kärnvapenprov.

Tillsammans kommer vi under det kommande året att ha ansvaret för att fler stater av betydelse skall ratificera det s k CTBT-avtalet.

Och det är viktigt.

Med ett totalt provstopp blir det mycket svårare för nationer som så skulle vilja att skaffa sig en fungerande kärnvapenkapacitet.

Mitt delordförandeskap där under förmiddagen innebär att jag sannolikt kommer att missa en del av fyrverkeriet i generalförsamlingen när först Palestinas president och därefter några talare senare Israels premiärminister går upp i talarstolen.

Och omedelbart efter den senare är det dags för Sveriges statsminister.

Det är nu alldeles klart att Palestina därefter kommer att lämna in en ansökan om medlemskap i FN.

Den går till generalsekreteraren, men därifrån omedelbart till säkerhetsrådet.

Något omedelbart avgörande är det dock inte sannolikt att det blir, och lika bra är det. Det finns nog all anledning att dra ut på tiden.

Men vi går in i en kritisk period.

Förutsättningar för de fredsförhandlingar vi så intensivt arbetar för under resten av detta och nästa år kommer av olika skäl inte att vara idealiska.

Men samtidigt fortsätter regionen i dess helhet att förändras. Det arabiska uppvaknandet skapar vecka för vecka en ny verklighet.

Fortsätter dessutom den israeliska bosättningspolitiken kommer vi snart att komma till en situation där en tvåstatslösning i genuin bemärkelse inte längre kommer att vara en realistisk möjlighet.

Då har en historisk möjlighet försummats. Och inte minst Israels situation riskerar att bli långt mer utsatt.

Om vi kan undvika detta eller inte är för ögonblicket skrivet i stjärnorna.

Men under dygnen här gör vi – inte minst från EU:s sida – i alla fall vårt bästa.

67 Responses to Fyrverkeriets fredag

 1. florimond77 skriver:

  Egentligen finns ingen anledning att dra ut på tiden med röstningen. Utgången är ju given och vad som kan hända är bara att USA och Israel hinner med att muta upp några röster eventuellt. Palestina måste gå vidare men det är uppenbart att världen står inför att beskåda ett av de grövre brotten som kommer att få sina konsekvenser. Det är uppenbart att bakom USAs beslut står Israel som vill driva igenom att stjäla allt land.
  Deras ockupation är olaglig, deras handlande är olagliga, deras krig är vidriga och muren är olaglig men mot allt detta görs ingenting. De lagar och förordningar mänskligheten skapat tillintentgörs och bäddar för kaos. Trots allt tror jag att det finns tillräckligt med förståndiga och ärliga krafter ute i världen som driver båten rätt.
  Palestina ska bli en stat efter 67 års gränser. Det är inte längre självklart att USA och Israel blir de som bestämmer.

 2. florimond77 skriver:

  Nu händer det grejer. Hundratals ISRAELER har tröttnat och demonstrerar i Tel Aviv. De säger att Obama kan inte inte heja på den arabiska våren utan att göra samma med palestinierna. De menar att Abbas ska gå vidare och de länder som röstar emot honom kommer att stå till svars i framtiden. De säger att palestinierna aldrig haft en sådan moderat ledare och att Israel begår ett misstag som missar den här chansen. WOW!

 3. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Igår hände det saker i Generalförsamlingen, som ingen med ett ord har kommenterat. Vad? När ledaren Mahmoud Ahmadinejad från Iran äntrade talarstolen, så lämnade Europas, Israels, USA’s delegater sessionssalen. Ahmadinejad utelämnade helt referenser till palestinaarabernas önskemål om en egen stat. Han nämnde överhuvudtaget ingenting om den ”arabiska våren” utan spydde galla över Väst i vanlig ordning. Wow!
  Det händer väl att vi också i Sverige har några 100-tal på gatorna, som viftar sina plakat till stöd för denne Ahmadinejad. Wow!

 4. stig2entreprenoren skriver:

  Känner både palestinier och israeler men har ej träffat dem samtidigt. Båda sidor är goda på sitt sätt men rätt som det är kryper saker fram helt oprovocerat. Något ligger djupt men ändå på ytan. Det finns någon sorts misstänksamhet på ”allt”. De är kan man säga lite rabiata på något underfundigt sätt. Kan liksom inte se saker i nytt ljus med hjälp av utomstående.
  Jag kan se liknande drag mellan Kroater och Serbier. Något sitter djupt.
  Är det ett uns av samma äkta nedärvda hat som Hannibal hyste för romarna en gång månntro?

 5. spanaren skriver:

  Fladdrade även detta förbi….?

  http://oplatsen.wordpress.com/2011/09/22/forbandsovning-med-lvrb-s-400/

  Större uppmärksamhet från de för den allianslösa avrustade
  nationalstaten Sveriges framtida säkerhet borde kanske ägnas
  åt utvecklingen i vårt närområde och den sekelgamla hotbildens
  framtida utseende av de ansvariga för Sveriges säkerhetspolitik
  istället för att som nu ägna sig åt utvecklingen i västra Asian, Nordafrika och ännu avlägsnare ”långtbortistan” långt bortom
  Sveriges ”intressesfär”.

  Tänk ett S-400 batteri i Visby…..

 6. Rulle skriver:

  Skulle en utökning av FN med terroristgrupper så vet vi inte vartåt det slutar. Al-Qaeda, Ku Klux Klan och Hells Angels och många, många fler är nog så kvalificerade som Hamas att detta i FN.
  (Nu kommer förmodligen Kachina att skriva att Israel är ju redan medlem).

 7. Per Fredö skriver:

  En demokratisk stat ska ha konstitution, rättväsende, partier, mänsklia fri- och-rättigheter, fri press, en acceptans av alla länder och liknande saker.
  Inget av detta skulle en Palestinsk stat ha.
  Den skulle också sakna gränser samt ha två regeringar, varav den ena, Hamas, bedriver terror och har som sitt mål att förinta staten Israel.
  Den väg mot en ”fri stat” som ena gruppen palestinier vill gå, FN-vägen, kommer att möta så hårt motstånd, på goda grunder, att den kommer att blockeras.

  Det, som krävs är att parterna kommer upp på spåret igen. Det finns trots allt skäl till optimism.
  Det menade bland annat den författare, som talade på bokmässan om sin bok Jerusalem .
  För att komma sanningen nära, menade han, måste jag göra mig impopulär på båda sidor.

 8. florimond77 skriver:

  För att stoppa den olagliga bosättningen på västbanken behöver Abbas allt stöd han kan få. Sverige bör redan nu tydlikt markera att vi stöder en palestinsk statsansökan i FN.
  Ser man på kartan vilka som stöder finns de vita fläckarna nästan bara i stora delar av Europa och i Nordamerika. Ingenting hindrar att en fredsprocess omedelbart sätter igång med 67 års gränser i sikte.
  Att beakta är också att genom den arabiska våren med stöd av bla Egypten har Hamas och Fatha kommit överens om att hålla demokratiska val över både Västbanken.Gaza och östra Jerusalem. Hamas säger sig inte backa Abbas till 100 procent angående FN men de skall inte agera mot det. De har ju rätt att uttrycka sin åsikt. Det är bara Israel som står i vägen för freden i Mellanöstern.
  Obama lär få ångra snytingen åt Abbas,

 9. esthergunnarsson skriver:

  Detta är en ödesmättad tid för Israel och världen! Det talas så mycket om en palestinsk stat och att Israel är enda hindret för fred! Varför nämns inte judarnas behov av en stat, där de kan leva inom säkra gränser, utan att dagligen beskjutas av raketer från Gaza och hotas av utplåning av en av FN:s medlemsstater, Iran likaväl som av deras partner i fredsprocessen, Al Fatah och Hamas. Har vi redan glömt historiens grymmaste folkmord på 6 miljoner judar i Europa ? Ur askan av koncentrationslägrens ugnar återföddes den judiska staten efter nästan 2000 år. Judarnas behov av en stat diskuterades av världens nationer i San Remo 1920, där också viktiga överenskommelser gjordes, som är bindande än i dag. Senare kom beslutet i F.N. 1947 och 1948 utropades staten Israel med Jerusalem, som huvudstad.
  Det landområde som tilldelades judarna är mycket mindre än en procent av det landområde där araberna bor. Araber bor i många länder runt om Israel, de har ett gemensamt språk och gemensam kultur. Det finns kristna araber men majoriteten är muslimer. I och med att en av islams grundpelare är att alla nationer ska läggas under islams välde, så blir Israel en nagel i ögat för denna målsättning.
  Om en arab från t.ex. Jordanien flyttade till Israel för ett antal år sedan och etablerade sig i Israel, då är han en arabisk israel. Skulle han efter ett antal år återvända till sitt ursprungliga hemland, av en eller annan anledning, kan han knappast räknas som en flykting. Han kommer ju till sitt eget land, han kan språket och han har släktingar och vänner i sitt forna hemland.
  Att försöka bilda ännu en arabisk stat på det lilla landområde, som utgör Israel i dag verkar orealistiskt, även om det är en officiell policy. Är det rättvist att i Israel får både judar och araber bo, rösta, ha tillgång till sjukhus och läkarvård etc., medan i arabiskt administrerade delar av Israel en jude inte kan vistas säkert. Både M. Abbas och andra palestinska ledare har sagt, att i en palestinsk stat ska det inte få finnas en enda jude. Är inte detta rasism?
  Dessutom sticker man inte under stol med, att man inte kommer att nöja sig med en paleastinsk stat i den s.k. Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Man vill ha mer och mer land tills judarna är utdrivna i havet. Hur kan någon förståndig människa med respekt för andras liv hävda något sådant?
  Är det bara vissa människor, som har rätt att leva på jorden? Vem bestämmer vilka det är? Närmar vi oss inte en otäck, kylig Aniaravärld eller Kallocainvärld, där människovärdet suddas ut, respekt och omsorg om andra är obefintlig och där själviskheten har satt sig i högsätet!
  Ska vi få någon form av fred, så måste vi lära oss lyssna till varandra, ha respekt för varandra och omsorg om andras rättigheter, inte bara mina egna!

 10. florimond77 skriver:

  estergunnarsson
  judarna/israelerna har redan ett land. De är inte längre beskjutna. Däremot bryter de avtal varje dag.
  Det var inte palestinierna som ansvarade för folkmordet på 6 miljoner judar.
  Man kan inte jämföra Israels landområde med hela arabvärlden. Det är som att jämföra Sverige med Afrika.
  Judar har alltid och är välkomna att bo fredligt i arabiska länder,
  Det den palestinska talesmannen menade var inte att Palestina skulle vara judefritt utan att pga den långa konflikten kanske man skulle vara försiktig i början. Säkert får de judar/israeler som i framtiden vill söka palestinskt medborgarskap betydligt mindre problem än tvärtom idag.
  Att köra bort alla palestinier för att de är araber är som att köra bort alla svenskar från Sverige för att de är europeer.
  Det skulle förresten underlätta för Israel om man började inse att man tillhör Mellanöstern och inte USA.

 11. un2here skriver:

  – Att köra bort alla palestinier för att de är araber är som att köra bort alla svenskar från Sverige för att de är europeer.

  jo ..

 12. Kachina skriver:

  Ja Rulle, efter räden mot Ship to Gaza, i bästa Hells Angels-stil, är det med största förvåning jag noterar att Israel fortfarande är medlem i FN.

  Men, det som är gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Samma gäller den andra sidan. Man får inte stanna tiden vid en händelse eller en tidpunkt (om man inte tillhör amish-folket) utan måste hela tiden se den nya dagen som en ny möjlighet.

  Hamas har varit, är och kommer att bli det omgivningen gör den till. En tvåstatslösning efter -67 års gränser är såpbubblor och drömmar som inte kan förverkligas utan ett förödande krig. Det är bara att se på kartan över Västbanken, så förstår till och med en förstaklassare varför.

  Vad som däremot kan förverkligas är en federation mellan de semitiska bröderna, judar och islam inom ramen för Israel/Palestina, där Östbanken och Golan (tillhörande det ursprungliga Palestina) införlivas i federationen

  Så är det, rent praktiskt. Om sedan Viljan till det Goda finns för att lösa frågan med Intelligens, återstår att se.

 13. Jan Fredman skriver:

  un2here: Jag försöker förstå din förvända logik. Du skriver: ”– Att köra bort alla palestinier för att de är araber är som att köra bort alla svenskar från Sverige för att de är europeer.

  jo ..”

  Men vän av ordning, vi har israelaraber i det israeliska Knesset och mängder med israelaraber, som lever, arbetar och bor inom nuv. Israel. Jag har träffat klaner från Nazareth och Betlehem på semesterorten Eilat. jag har träffat israelaraber i Tel Aviv och i Jerusalem.

  Att flytta på svenska samer från Sverige genom myndighetsbeslut är väl en sjuk tanke. Däremot flyttar samer omkring i Sápmi. De rör sig fritt inom detta område som omfattar delar av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Samerna bryr sig inte så mycket om nationalgränser i det här fallet, utan om sitt traditionella renbetesland. Å andra sidan skickar de inte sina missiler för att avsiktligt skada andra. Folk som gjort sig skyldiga till allvarliga brott i Sverige med en tidigare hemvist i något annat land brukar bli hemskickade från Sverige efter avtjänat straff i fängelse. Det beror i så fall på hur beslutet i domstol ser ut.

 14. Marcus Rosander skriver:

  Om palestinerna på allvar vill få en självständig stat så är FN – försvagat av Ban Ki Moons förfärligt svaga ledning – helt fel väg.

  Israelerna och amerikanerna är nyckelländerna till självständighet för palestinierna, och båda dessa länder har sagt att de vägrar samarbeta med den palestinska myndigheten om en officiell ansökan om FN-medlemskap lämnas in.

  I skolan idag fick vi lära oss att Israel bara är en ”tillfällig obalans” i den historiska regionen Palestina. Behöver jag påpeka att läraren var vänsterinriktad? :)

 15. kris08 skriver:

  Visst finns det arabiska områden i Israel, men de blir mer och mer marginaliserade, kringskurna av militärområden, motorvägar, rent judiska samhällen och liknande. Utvidgningar eller nyetableringar är uteslutna trots folkökning.
  Israels nomader, beduinerna, skickar vad jag vet inga missiler men trakasseras ungefär som de svenska samerna gjordes på 1800-talet.

  Det skulle behövas en drastisk förändring i mentalitet för att en enstatslösning inte skulle leda till en etnisk klassuppdelning med fortsatta konflikter som följd.

 16. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Du skriver ”judar har alltid och är välkomna att bo fredligt i arabiska länder.”

  Du måste vara helt oinformerad om hur judar har behandlats i arabländer. Har du då ingen kunskap om judarnas flykt därifrån oich konfiskation av deras egendom mm mm.

  Läs denna välskrivna artikel i SvD. REFLEKTERA !

  http://www.svd.se/kultur/understrecket/det-islamistiska-judehatet-har-gamla-anor_162658.svd

 17. Kachina skriver:

  Marcus Rosander

  Helt rätt. FN är fel väg. Först och främst måste semiterna försöka foga samman sin gemensamma grund, för att sedan bekräftas av ”ÖverGuden”” USA.

  Semiterna har mer gemensamt, än de har skilt från varandra.

  En federation är en naturlig följd av en separation. Vad är historien om Abraham, Sara och Hagar, ännat än en separation som slutade i en federation?

 18. […] https://carlbildt.wordpress.com/2011/09/23/fyrverkeriets-fredag/ Rate this: Share this:DelaStumbleUponTwitterLike this:GillaBli först att gilla denna post. Kommentera […]

 19. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Samer kan röra sig fritt och bosätta var de vill – även i Stockholm om de så vill

  Var din jämförelse med palestinier ett försök till en lustifikation?

 20. Jan Fredman skriver:

  un2here: Skriver ”Var din jämförelse med palestinier ett försök till en lustifikation?”

  Om jag kan göra dig glad, så inte mig emot. När det gäller araber, så kan de förmodligen röra sig ganska fritt i andra områden runt omkring med arabisk dominans. Men jag är inte helt säker på att alla välkomnar de araber, som lever i Israel, Judea, Samaria och Gaza eller att dessa helt och fult blir mottagna som medborgare i Saudi, Jordanien, LIbanon, Syrien, Iran m.fl. länder. Judarna sägs ju i retoriken ockupera arabisk mark, så Israel är en liten utsatt stat omgiven av en rätt stor arabisk befolkning.

 21. un2here skriver:

  – Judarna sägs ju i retoriken ockupera arabisk mark ..

  Ja?

 22. Kachina skriver:

  Det går ju att moderera, bara viljan finns.

 23. Per Fredö skriver:

  Kachina
  Du är förvånad över att Israel får vara kvar i FN efter räden mot Ship to Gaza.
  Har du inte ens klart för dig att en FN-kommission bedömt att denna händelse var helt legal även om den skedde på internationellt vatten.
  När du talar om uteslutning så ta dig en titt på alla gangsterstater, som är medlemmar där.
  Lite omdöme, Kachina.

 24. high5104 skriver:

  Tvåstatslösningen är död sedan länge. Vad vi har – och har haft sedan Israels bildande (vilket möjliggordes av beslut i FN och sedermera terroristaktioner av Irgun m.fl.) är en de facto enstatslösning av apartheidnatur. Det enda realistiska väg som återstår är att ge palestinierna lika rättigheter inom denna enstatslösning som, eftersom den per definition inte kan vara en stat för enbart judar, borde heta Palestina och inte Israel.

  Upplös Israel; sluta göra åtskillnad på jude och icke-jude i Palestina.

 25. Rulle skriver:

  Efter att palestinierna ett otal gånger brutit mot ingångna avtal återstår bara för Israel att göra vad man skulle ha gjort för länge sedan nämligen annektera västbanken i sin helhet. Golanhöjden på andra sidan floden kan om den blir militärfri bebos av de palestinier som vill flytta dit. Gaza är en litet landremsan är ett stort problem som FN kan skänka till Egypten.

 26. un2here skriver:

  De senaste tio åren har israelerna i snitt dödat två palestinier varje dag – möjligen i ett försök att stävja antisemitismen?

  35 Year Old Palestinian Shot Dead by Israeli Military
  – According to Associated Press reporters the incident following an attack by upwards of 200 settlers who attacked the village and destroyed olive trees belonging to the villagers.

 27. Kachina skriver:

  ”Har du inte ens klart för dig att en FN-kommission bedömt att denna händelse var helt legal även om den skedde på internationellt vatten.”

  Jo, det kallas politisk prostitution.

  Vidrigt!

 28. Kachina skriver:

  Summariska avrättningar på bordade skepp. Det är sjöröveri. Borda och undersöka skepp kan accepteras, men summariska avrättningar är att gå över gränsen.

  Israel bör uteslutas ur FN. Därmed kan de förhandla från samma nivå.

 29. Jan Fredman skriver:

  un2here: Jordanien lämnade Judea och Samaria i samband med Sexdagarskriget 1967. Kungen av Jordanien har aldrig gjort anspråk på territorierna, utan har tvärtemot ingått ett fredsavtal med Israel. Palestiniernas historia från 1967 i Jordanien och Libanon kan läsas på följande länk:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_september

  Jordanien har en färsk erfarenhet av problemet med att inhysa militanta palestinier inom sina gränser. I Libanon har Hezb’Allah lyckats erövra den politiska makten och har trots att FN beslutat om avväpning av samma grupp, så har det tvärtom blivit en storsatsning i södra Libanon med stöd av Iran och Syrien.

  Kachina: Nu borde du tillfälligt förflytta dig till en annan dimension, som ett resultat av ditt senaste inlägg. Visst behöver FN’s organisation reformeras men inte på Israels bekostnad.

 30. un2here skriver:

  Aha?!?

  Jag förmoder då att eftersom Danska Kungen inte gör anspråk på Gotland heller, då kan du deportera gotlänningarna dit du vill och ta dera ägor med.

  Dags att sätta ner foten Jan …

 31. Jan Fredman skriver:

  un2here: Nu är det inte jag som representerar någon part i MÖ. Jag delar inte ditt påståendet om deportation av palestinier. Arafat valde t.ex. att vända hem till sitt hemland Egypten efter debaklet i Jordanien, för att sedan genom PLO etablera en maktposition i Ramallah. När den palestinska myndigheten bildades, som ett resultat av Osloavtalet, blev Ramallah de facto-huvudstad. I likhet med att Jordanien annekterade Judea och Samaria, så kan i praktiken Israel göra något motsvarande, då de haft kontroll över området sedan Sexdagarskriget 1967. Jordanien kontrollerade området 1948-1967. Storbritannien från 1917-1948.

 32. un2here skriver:

  På tal om .. Kom inte Moses från Egypten?

 33. bildterberg skriver:

  Apropå fyrverkeri:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4126503,00.html

  Visst är Obama snällare än Bush var, eller hur?

 34. 20 år av noll resultat från förhandlingar visar att nuvarande process är fel. Nya förutsättningar gäller: ett försvagat USA; Arabisk vår; samt en fundamentalistisk politik förd av Israel förändrar förutsättningarna.

  Palestinierna gör rätt i att utmana situationen i detta läge. It takes two to tango.

 35. florimond77 skriver:

  Jag såg både Abbas och Netanjahus UN tal. Abbas utstrålade värme sympati och ärlighet. Netanjahus tal var en horrormovie. Karln är osympatisk och tycks ha gått på kurs för att ljuga. Hela hans kroppsspråk var onaturligt med de inlärda pauserna han anförde.

 36. bildterberg skriver:

  Jfr med Bibis tal i kongressen 2011-05-24:

 37. florimond77 skriver:

  Väldigt intressant video, Det var nästan spökigt vad rätt min intuition hade. Den där mannen är farlig, Jag fattar inte hur så många människor i USA går på det här. Det är otäckt. Men jag är säker att tillräckligt många börjar få upp ögonen, Om bara EU kunde. Aipac är inte bra för någon.

 38. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Väldigt intressant vinklad video. Det är nästan spöklikt vad rätt min intuition hade. Den där mannen Mahmoud Ahmadinejad är farlig. Jag fattar inte hur florimond77 går på Ahmadinejads hat mot den judiska staten Israel. Ahmadinejad är inte bra för någon.

 39. Jan Fredman skriver:

  bildterberg: florimond77:

  Amadinejads rätta ansikte och hans syn på förintelsen och mål med Israel kan ni se här

 40. Kachina skriver:

  ”Visst behöver FN’s organisation reformeras men inte på Israels bekostnad.”

  Vi kan säga att Israel hade Internationell rätt att borda fartygen och undersöka lasten, men att slumpmässigt mörda ett antal obeväpnade människor på båten, hör inte till Internationell rätt.

  Där måste FN markera, särskilt när morden utförs av en FN-medlem.

 41. Jan Fredman skriver:

  bildterberg: florimond77:

  Mer om Mahmoud Ahmadinejad här:

 42. Jan Fredman skriver:

  bildterberg: florimond77:

  Det är inte alla från Väst, som orkar höra på Ahmadinejads galimatias i Generalförsamlingen.

 43. Jan Fredman skriver:

  kachina: ”slumpmässigt mörda” ????

  Du har inte läst den rapport, som friar Israel. Samtidigt gavs kritik mot det övervåld som användes. De israeliska soldaterna som bordade Marmara handlade i självförsvar. Det var inga obeväpnade duvor eller fromma lamm, som tog emot dem. Erdogan i Turkiet hade sanktionerat det hela och insåg att hans gyllene tillfälle skulle komma, vilket vi har sett under detta år.

 44. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Hur många FN-medlemmar har deltagit i det av FN sanktionerade NATO-bombningarna över Libyen med många döda som resultat?

 45. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Eller hur många döda har inte blivit följden av det ej FN-sanktionerade USA-bombningarna i Irak? Ska också USA uteslutas från den islamdominerade Generalförsamlingen?

 46. Jan Fredman skriver:

  I rättvisans namn bör vi väl också få ta del av Bibi Netanhahu’s tal i Generalförsamlingen.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4126626,00.html

 47. bildterberg skriver:

  En något mindre triumferande ton i detta tal än i
  Bibis kongresstal 2011-05-24 verkar det som.
  Tyvärr räcker nog inte denna typ av ”försvarstal”
  för att vända världsopinionen.

 48. bildterberg skriver:

  Bomba Iran, kanske?

 49. bildterberg skriver:

  ”Du har inte läst den rapport, som friar Israel.”

  Vilken rapport syftar du på, Fredman?

 50. flyktingar skriver:

  Välregiserad teater igår i FN. Upptågets enda syfte var att ge Abbas trovärdighet gentemot sitt folk i de kommande nödvändiga förhandlingarna med Israel.

 51. Per Fredö skriver:

  Kachina menar att FN-rapporten om skeppskonvojerna till Gaza var politisk prosititution.
  Det är magstarkt sagt.
  En sådan rapport är väl underbyggd, Folkrättsexperter har medverkat.

 52. Jan Fredman skriver:

  bildterberg: Ahmadinejad och hans shiitiska fränder runt om i världen lär nog inte lyssna. Att bomba Iran? Nä, nu tar du väl ändå i. Vill du starta ett 3:e världskrig? Men vad gör du och andra för att väcka världsopionionen i frågan om Irans ambitioner om att skaffa kärnvapenstridsspetsar till nyligen prövade långdistansrobotar? Saudiarabien är inte ensam om att känna sig hotad av Ahmadinejads och Ayatollans Seyyed Ali Hosseini Khamenei’s planer i MÖ. Khamenei är den högste ledaren har en central roll i Irans politik då denne utser väktarrådet, chefen för rättsväsendet, chefen för radio och tv samt medlarrådet som medlar vid meningsskillnaderna mellan parlamentet och väktarrådet. Högste ledaren är även högste befälhavare för Irans väpnade styrkor och milis. http://sv.wikipedia.org/wiki/Irans_politik

 53. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  Varför lyssnar du inte på vad Ahmaddinejad egentligen säger? Förintelsen har blivit så helig att man får inte ens ifrågasätta varför den blivit mytologisk i en värld där det finns och har funnits otaliga exempel på mänsklig ondska. Han säger inte att Isralel ska utplånas men att israeliskt styre ska bort från palestinska områden. Man må tycka vad man vill om denne man men det ligger definitivt i Israels och den amerikanska kongressens intresse att demonisera denne man.

 54. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Jag har flera ggr försökt skicka länkar till såväl Turkel-kommissionens, den första FN-granskningen och slutligen FN’s Palmerkommission, men det fastnar i denna bloggs granskning.

  Väldigt tydligt att världen är tudelad i denna fråga.

 55. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Och i ditt intresse att glorifiera honom, då det är från honom du hämtar mycket av din inspiration att igen och igen skriva om ett judefritt palestina.

 56. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Hur kan du vara så blind och döv att du inte vare sig ser eller hör vad Irans högste ledare och hans president har för mål?
  För ett antal år sedan hade vi en mustaschprydd herrefolksman i vårt närområde, som hade samma mål med judarna.

 57. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  Hur kan du vara så blind och döv att du inte vare sig ser eller hör vad Nethanjahu har för mål?

 58. bildterberg skriver:

  Fredman:

  ”Bomb Iran”-retoriken har varit igång ett antal år nu
  (åtminstone sen 2005). Varför detta inte skulle föranleda
  Iran att utveckla sitt försvar kan man ju fråga sig.
  Jag förmodar, baserat på din kommentar, att du instämmer
  i Meir Dagans uttalande (som däremot Bibi Netanyahu INTE
  uppskattade):

  http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2011/05/07/meir-dagan-israel-attack-on-iran-stupidest-thing-ive-ever-heard/

 59. Jan Fredman skriver:

  bildtberg: Det är ett högt spel på många håll. Tyvärr har varken du eller jag något inflytande på olika scenario det närmaste året i MÖ. Vi kan m.a.o. inte vara proaktiva, utan får som mest vara reaktiva.

 60. Kachina skriver:

  Israel påbörjade beskjutningen av färjan och dödade två, från helikopter,innan någon israelisk soldat bordat skeppet

  Ur Palmerkommissionen;

  ”34. As a consequence nine passengers were killed. Turkish autopsy reports
  concluded that five of the deceased were shot in the head at close range.
  72
  The Turkish
  Commission describes those killed as follows:
  – Furkan Doğan received five gunshot wounds in the back of his head, nose, left leg, left ankle
  and in the back, all from close range. A citizen of the United States, Mr. Doğan was a 19-
  year-old high school student with ambitions of becoming a medical doctor. Mr. Doğan’s
  motionless, wounded body was kicked and shot upon, execution-style by two Israeli soldiers.
  ‐ Cengiz Akyüz received four gunshot wounds, in the back of his head, right side of his face,
  the back and the left leg. Mr. Akyüz was married and a 41-year-old father of three.
  ‐ Ali Haydar Bengi received a total of six gunshot wounds, in the left side of his chest, belly,
  right arm, right leg and twice in the left hand. Mr. Bengi was married, a 39-year-old father of
  four.
  ‐ İbrahim Bilgen received four gunshot wounds, in the right temple, right chest, right hip and
  back. Mr. Bilgen was married, 61-year-old father of six, who worked as an electrical
  engineer.
  ‐ Cevdet Kılıçlar, a photographer, was killed by a single distant shot to the middle of the
  forehead. He was shot most probably with a laser-pointer rifle. Mr. Kılıçlar was married, 38-
  year-old father of two.
  ‐ Cengiz Songür was killed by a single gunshot wound in the front of the neck. He was a 47-
  year-old textile worker, married and the father of seven.
  ‐ Necdet Yıldırim received two gunshot wounds in the right shoulder and left back. He was 32-
  years-old, married, father of one.
  ‐ Çetin Topçuoğlu was killed by three gunshot wounds in the back of the head, the hip and the
  belly. He was 54-years old, married and a father of one.
  ‐ Fahri Yaldız was killed by four gunshot wounds: left chest, left leg and twice in the right leg.
  He was 43 years-old, married and father of four, and worked as a fire-fighter.
  73
  35. In addition, there were widespread injuries to other passengers from different
  nationalities, many serious, including broken bones, and internal injuries requiring
  surgery.
  74
  One passenger remains in a coma.
  75
  IDF personnel deliberately prevented
  passengers from providing first aid to the injured despite repeated requests, resulting in
  additional casualties.
  76”

  Palmerkommisionen gör inget juridiskt ställningstagande utan är helt enkelt en rapport om de två sidornas syn på saken.

  Turkel-kommissionen är en pinsam akt av personlig och politisk prostitution. Tror verkligt Israel att omvärlden är små barn, som går på vilka sagor som helst?

 61. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Nej, då de ärligt genom oberoende granskare har presenterat förloppet. Israel får alltid vara syndabockar, oavsett vad och hur. Har du en oberoende granskning av Erdogans smart utlagda fälla med Marmara? I somras kunde vi se att Erdogan inte vågade trotsa FN. Men vi lär nog få se nästa provokation från Erdogan’s och turkiskt håll.

 62. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Ta och berätta dina erfarenheter i Främlingslegionen!

 63. Kachina skriver:

  Jag har aldrig deltagit i Främlingslegionen. Däremot har jag deltagit i den Internationella ”Säkerhetsstyrka” som vaktade bygget av oljeledningen mellan Tel Aviv och Eilat, där den går längs gränsen mot Jordanien.

  ”Säkerhetsstyrkan” (privat) var en brokig samling. Jag har kamperat med legionärer från Kongo och andra krigsskådeplatser. Barnsligt ungdomsäventyr där det finns kvar ett fotoalbum barnen kan se i, men jag berättar ingenting, dels för att det inte finns så mycket att berätta och dels för att jag inte vill inspirera andra till samma dumheter.

 64. Per Fredö skriver:

  Det var ett extremistiskt PR-jippo med Ship to Gaza, var egentliga syfte var Ship to Hamas.
  De som motsätter sig Israels fullt legala stopp av detta jibbo är inte bara delar av arabvärlden, nu även det israelfientliga Turkiet, terrororganisationer med koppling till al-Qaida, men förstås på vår hemmaplan sådana sannigsvittnen som Henrik Mankell. Per Gahrton, Mattias Gardell occh självklart KG Hammar.
  Alla dessa har inte ett ord i mun närr det gäller sådant att bekymra sig över.
  För att ta några exempel. Diktaturerna i Kina, Nordkorea, Kuba, Vietnam eller alla muslimska diktaturer.
  Då håller man klaffen.
  Om nu ett demokratisk Israel ska kunna nå försoning med palestinierna och omgivande arabstater så måste den många gånger torpederade fredsprocessen påbörjas igen.
  Det går om olika parter inte glorifierar det verkliga våldet och söker konfrontation
  Acceptera i stället att båda parter har berättigade krav och att de måste beaktas.
  Det duger inte då med att FN via nån enkel resolution ställer sig bakom en ny palestinsk stat, splittrad i sig samt utan det politiska mönster, som hör till.
  Sånt skapar man inte via en dagslända.
  För Israels del är saken enkel. Detta lands nationella suveränitet måste godkännas. En tvåstatslösning är den enda framkomliga vägen.
  Först då kan skyddsvaller, inte minst mänsklia, brytas.

 65. Kachina skriver:

  Att då Israel gick på detta PR-jippo är mer än märkligt.

  Om du jämför referaten från räden mot Entebbe och den mot Ship to Gaza, ser du genast dålig ledning, dålig planering, oerfaren trupp och i värsta fall drogstimulerade sinnen. Jag frågar mig om USA:s drogkultur som följt med ända sedan Vietman, nu gjort sitt inträde i Israeliska armén?

  Detta var ett stort fiasko för israels tidigare så högt ansedda krigsmakt. Måtte det inte upprepas, men faran är uppenbar eftersom rädslan och de okontrollerade aktionerna sprids uppifrån och neråt.

 66. Kachina skriver:

  Per Fredö mf.l

  Jag hade dött en natt för fytrtiotvå år sedan, om de israeliska soldater vi kom i närkontakt med hade haft lika svaga nerver och uppträtt lika obalanserat som de vilka bordade Ship to Gaza.

  Vi hade vår postering en dryg kilometer från vägen till Eilat. När mörkret föll på märkte vi att det upprättats en vägspärr. VI antog att Al Fatah tagit sig över och började, i utspridd formation, att dra oss mot vägspärren.

  När vi var ca 50 m från vägspärren, ser vi från billysena att det är israeliska soldater. Vi slappnar av, låter vapnen peka mot marken och strosar framåt för att snacka med dem.

  DE tror att VI är Al Fatah. Ur en grop rusar det plötsligt upp en soldat och kör mynningen på sin UZI mot min mage. (Jag kan meddela att man blir lite lös i magen av en sådan händelse.)

  Nåväl, vi redde ut situationen, men där ser du skillnaden på nervosititeten vid bordningen och de här soldaterna som hade närvaro, tog reda på vad som gällde innan de sköt.

%d bloggare gillar detta: