Torsdag före fredagen

NEW YORK: Den diplomatiska maratonveckan fortsätter med snarast stegrad intensitet.

Fredagen blir nog det omedelbara crescendot med anföranden i generaldebatten av såväl den palestinske presidenten Abu Mazen som Israels premiärminister Nethanyaue.

Och på eftermiddagen kommer med all sannolikhet Palestina att lämna in sin ansökan om fullt medlemskap i FN.

Då inleds olika procedurer – men då finns också skäl för en period där känslorna kanske kan dämpas, så¨att efter ett tag mer konstruktiva vägar framåt kan finnas.

Men än så länge är det bara torsdag.

Min torsdag blir serier av olika bilaterala möten.

På förmiddagen bl a Ian Martin som nu blir FN-chef för de samlade internationella insatserna för att hjälpa Libyen.

Efter en serie andra möten blir det sedan lunch med USA:s biträdande utrikesminister för Europa Phil Gordon. Vi har alltid mycket att diskutera.

På eftermiddagen kommer jag bl a att diskutera vad vi skall göra för den ekonomiska utvecklingen i Afghanistan.

Och på kvällen har vi EU-möte och middag med USA:s utrikesminister Hillary Clinton. Det tillhör också FN-veckans traditioner.

36 Responses to Torsdag före fredagen

 1. Jan Fredman skriver:

  Carl Bildt skriver: ”Fredagen blir nog det omedelbara crescendot med anföranden i generaldebatten av såväl den palestinske presidenten Abu Mazen som Israels premiärminister Nethanyaue.”

  C. B.: Slå du på trumman för att piska upp stämningen inför den olycksaliga fredagen. Du nämner allra först den palestinske ledaren vid hans ”nickname”, men när det gäller motparten Benyamin ”Bibbi” Nethanyahu’s efternamn, så slinter fingrarna på tangetbordet. Hans ”nickname” saknas så klart! Han är minsann inte ”Bibi” för dig, fastän ni delar samma konservativa fålla i politiskt avseende! ???? Det är symtomatiskt och förstärker närmast den bild, som Per Ahlmark tecknat av dig i sina memoarer. Du har lite svårt för judar, judarnas historia och judarnas stat Israel mm. mm. Visst Carl Bildt!?

 2. florimond77 skriver:

  Sverige måste rösta ja för en palestinsk stat och följa majoriteten av vad svenskaran vill. Det är jag övertygad om. Dessutom är det väl självklart att Sverige ska stå upp för det som är rätt. Enligt bla a utsago av forskare i folkrätt.
  Det vore fel att följa Obama eftersom han är bunden av sina lojalitetsskäl. Det är inte Sveriges sak.
  Och vad är det som är så hemskt att gå emot Obama och Israel?
  Det blir ett veto so what? Palestina går vidare och att ge Palestina stöd bidrar till freden.
  Man kan inte förödmjuka ett folk i all evighet.
  Till syvens och sist är det också bäst för Israel om det blir en uppgörelse med 67 års gränser en gång för alla. Så länge bollen är lös kommer de bara att provocera sig själva till nya angrepp i tron att de kan vinna hela kakan,
  Och glöm inte. Att hjälpa Palestina till en stat blir bra för världsekonomin och slutet för de som skor sig på denna konflikt för det leder bara till avgrund på ett eller annat sätt.

 3. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Du tycks vara en obotlig romantiker i politiskt avseende. Du, Carl Bildt har inte mandat att företräda din linje i Generalförsamlingen från svenska folket, därför att svenska folket har aldrig tillfrågats. Du utgår ifrån vad de gamla röda studenterna från 1960-70-talet skriver i olika media. Gruppen regeringschefer inom EU är nog snarare böjda för att lyssna in sig på Barak Obama. Varför? Därför att det tvingar parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Det är den enda framkomliga vägen till en varaktig fred. Du förefaller vara lite orolig för att Israel ska annektera Judea och Samaria!? Det kanske kommer att förverkligas med USA’s goda minne och då får du stånga din panna igen mot tapeten. Att ge Abbas en tumme nu, kommer att resultera i många stenar och missiler från hans fränder i Judea, Samaria och Gaza.

 4. annosi (@Annosi) skriver:

  Kan du tänka dig för en sekund vad det innebär att vara statslös i omvärldens ögon? Hur förödmjukande det ordet är? Statslös- nästan som att vara kastlös. Trots att vi har ett land och blev fördrivna därifrån. Trots att våra mor-och farföräldrar fortfarande har kvar sina nycklar till sina hem, så kallas de för statslösa. Vi vägrar heta så längre! Vi är palestinier och har ett land som heter Palestina. Sedan att det är ockuperat och att vi blivit fördrivna därifrån är en annan fråga. Den diskussionen tar vi en annan dag. Men omvärlden har ett ansvar gentemot alla palestinier idag. Både palestinier som tvingats därifrån och således är ”statslösa” i era papper och palestinier som är kvar. Dessa utsätts för dagliga förödmjukanden och repressalier från den Isrealiska övermakten.

 5. Jan Fredman skriver:

  annosi: Jag tror inte för ett ögonblick på att du är en arab med anspråk på Judea eller Samaria. Du upprepar samma lögner om fördrivning och ockupation mm. som många före dig redan har gjort. De arabiska ledarna uppmanade i samband med sitt samlade angrepp mot den nyligen utropade moderna judiska staten Israel 1947 att de skulle ta sig till sina grannländer där de hade sin muslimska bröder för att invänta det stora slaget mot judarna. Dessa araber kom in som en våg till dessa territorier från Egypten m.fl. länder, också på uppmaning från sina muslimska ledare, och som ett gensvar på när de östeuropeiska judarna började dränera träskmarker för att återuppliva den bygd, som deras sedan länge fördrivna anfäder och mödrars tvingats överge. Judarna kom tillbaka till sitt hemland och Sion, Israels G-d’s heliga berg. Läs Psaltaren, som kommer före profeterna i den svenska bibeln. Ingen kan ostraffat ge sig på judarna igen utan att det får konsekvenser. De låter sig inte längre föras till gaskamrarna utan protest. Nej annosi: Din historia om ockupaton och fördrivning är en lögn och passar sig inte att upprepa i all oändlighet. Sluta känna dig som offer, som lever på en störtflod av miljarder från världens folk. Gör något kreativt av ditt liv, för dina närmaste och för de som delar din identitet. Återvänd till det land varifrån dina förfäder kom. Egypten? Saudiarabien? Libyen? Transjordanien? Syrien? Libanon? m.fl. länder variftån dessa bosättande araber kom ifrån.

 6. Kapten Kritik skriver:

  Tja Carl.. Kanske inte din stil, men vill du ha lite annorlunda läsning så kolla den här bloggen!

 7. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  Anledningen till arabländernas anfall var att Israel omedelbart började sin brutala etniska rensning av palestinier. Det som kallas Nakban och som fortfarande pågår, I det här läget hade man kunnat skapa det samrike som du förordnar men man drevs av andra planer,

 8. Jan Fredman skriver:

  Kapten Kritik: Manöver! Lediga! Du har helt rätt i att denna blogg innehåller lite andra tankar än vad som flödar från C.B., som ett resultat av hans trevliga samtalsämnen vid lika trevliga middagsbord och sittningar med likasinnade. Jag har t.ex. inte hört ett knyst om att han har inbjudit ”Bibi” Nethanjahu till ett trevligt samtal vid en trevlig middag om hur ”Bibi” ser på Israels situation!? Givakt! Utgå!

 9. un2here skriver:

  Varför palestinierna flydde är irrelevant – rätten till att återvända är oberoende av detta. Det finns ingen anledning att hitta på svepskäl, ingen av dom är ändå giltiga.

 10. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Du är förvisso påläst och har säkert hört talas om Nakbadagen, som araberna proklamerade i somras om jag minns rätt. Men Nakba handlade inte om fördrivning utan om att Mahmoud Abbas föräldrar och andra bland den arabiska befolkningen i Judea och Samaria, helt enkelt valde att hörsamma sina arabiska ledare om att snabbt bege sig till ett muslimskt grannland. Judarnas stora katastrof på arabiska, وكانت الكارثة الكبرى , skulle på hebreiska kunna benämnas האסון הגדול eller ביעורkan och sägas beskriva när de europeiska judarna nästan utplånades genom nazisternas medvetet planerade industriella utrotningsmaskineri i sina koncentrationsläger. OFFATTBART!!!

 11. un2here skriver:

  ”Nakbaförnekare”?

 12. Jan Fredman skriver:

  annosi (@Annosi): Jag skulle vilja lägga till en sak. De judar, som levde i området innan den moderna staten Israel utropades, hävdar att de också bör kalla palestinier. Varför? De levde i ett geografiskt område som kallades Palestina (Grekland benämnde det så först före vår tideräkning och sedan fortsatte Romarna med det. Det var förmodligen sjöfolket filisteerna, ett semitiskt folk på Gazaremsam, som utgjorde grunden för namngivingen).

  Alltså får du lite problem med dessa palestinska judar. Jag har t.ex. en person, Drora Ergon, som under många år var Israels sändebud i Sydafrika och USA under den mördade oremiärminstern Yitzhak Rabins ledning och som fick Nobels fredpris. http://sv.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin

  Nu har hon varit medborgare i Israel sedan 1947, men kan ändå säga sig vara en palestinsk jude utifrån landets tidigare benämning.

 13. Jan Fredman skriver:

  annosi (@Annosi): Alla människor som befann sig inom det brittiska mandatet benämndes palestinier, såväl palestinska araber som palestinska judar. Palestina var ingen stat utan ett geografiskt område som också omfattade Transjordanien på Östbanken (öster om Jordanfloden) och längre in i den nuv. jordanska öknen.

 14. Jan Fredman skriver:

  annosi (@Annosi): För mig är det mer korrekt att idag benämna befolkningen i Judea och Samaria (väster om Jordanfloden) som just judar och araber. I Gazaremsan har vi numera bara araber, sedan Israel lämnat området. Benämningen palestina får vi överge, då det inom överskådlig tid inte kommer att bli en ny statsbildning i vare sig Judea, Samaria eller Gaza. Greker och Romare kan kasta sig i Medelhavet med sin namngivning. Vi lever på 2000-talet för närvarande.

 15. Kerstin Broste skriver:

  Jan Stenmark, Yitzak Rabin var terrorist och ändå fick han Nobels fredspris. Kanske om några tiotals år får Hamasledaren samma pris.

  Chaim Weizmann var professor i Kemi och hjälpte engelsmännen att tillverka aceton som behövdes under första världskriget. Lloyd George som tidigare varit avvisande kom i tacksamhetsskuld.

  Nutidshistorien är lika full av under som den var för 2000 år sedan och nu kan vi kontrollera den. Nu när jag har läst hela Gamla Testamentet blir jag mer tveksam till att någon någongång har fått ett landområde av G-d. Vilka bevis finns för att G-d har givit Palestina till judarna. De flesta profeterna var flera hundra år gamla och tämligen blodtörstiga. Tänk tanken att GT kanske innehåller felaktigheter. För världen skulle det vara en välsignelse.

 16. flyktingar skriver:

  Broste verkar ifrågasätta judarnas anknytning till landet mellan Jordanfloden och Medelhavet.

  Kanske finns det skäl att påminna om att snart firar somliga svenskar jul till minne av Jesu födelse, han som lär ha korsfästs i Jerusalem och på vars kors det lär ha stått INRI på, dvs: Jesus (I) från Nazaret (N) Konung (R) för Judarna (I).

  Kanske Broste har lust att gräva fram ursprungstexten där detta berättas? Själv gör jag bedömningen att den är ca 1900 år gammal. I vilket fall ligger den till grund för religionen kristendommen som är jämngamal med berättelsen.

 17. Jan Fredman skriver:

  Broste: Vad skönt att veta att du har kontroll över nutidshistorien.
  Du riktar dig till Jan Stenmark, men jag förmodar att du möjligen hade mig i åtanke. Oavsett, så ger ditt inlägg ett visst utrymmer för reflektion. Men du verkar ha dålig koll på den äldre historien, låt oss säga att den sträcker sig ännu längre än 2000 år tillbaka. flyktingar har genast insett vad du möjligen är ute efter. Att du har läst GT ger dig inte automatiskt den moraliska rätten att förkasta den ursprungliga monoteistiska religionen med en levande G-d.

  Att läsa GT översatt från grekiska och säkert omformulerad flera gånger från den ursprungliga texten på arameiska, ger dig kanske ingen andlig insikt, såvida du inte är en andlig person eller har andlig kontakt med Medvetandet för att parafrasera Kachina och den som har inspirerat de som nedtecknade Gudsorden. Det märkliga är att vi behöver koppla samman GT och NT för att se vilken kontinuiet som finns i G-d’s löften om en Messias som ska ingripa i vår tids slutskede. Om vi har tur, så får vi sitta på första parkett så att säga och se ordet förverkligas inför våra ögon- bokstavliga eller andliga – det beror på om Kachina får färga framställningen. En annan sak är att kvinnans ställning försvagades genom omskrivningar av NT, men det har redan Kachina på ett pedagogiskt sätt redan gett fina förklaringar till.

  Kachina kommer snart in med sina utläggningar om judarnas G-d, (han pratar om Platons skapargud, en demiurg, vilket är helt främmande för mig och för många andra som inte har hans ”vishet”). Jag vill redan här pointera att hebreerna var de första, som övertygades om att det finns en levande G-d, som är.
  Stentavlorna och 10 G-d’s bud är fortfarande rätt intressanta även om vi lever i en emanciperad tidsålder utan G-d och med fler människor som uppnår en allt högre levnadsålder. Vi lär få uppleva många 100-åringar från vår generation, som s.a.s skjuts på en skottkärra fram. Men det finns undantag. För några år sedan hörde jag en fransyska på radion som hade lagt av med sitt cykelåkande när hon hade passerat 110 år. :)

 18. un2here skriver:

  Mig bekant har signaturen ”flyktingar” ingen anknytning till det historiska Palestina

 19. Jan Fredman skriver:

  un2here: Har du möjligen tillgång till hans genetiska kod på moderslinjen, så att du kan utesluta hans anknytning till Afrika?

 20. un2here skriver:

  Han har berättat här förut, så …

 21. Kerstin Broste skriver:

  Jan Fredman, Ursäkta det är så många namn. Jag antog att Du mellan raderna kunde förstå att jag har svårt att fördra en monoteistisk gud som i mina ögon verkar enligt både GT och NT vara en hämningslysten varelse som saknar empati och vanligt folkvett. Det som gör mig upprörd är att vi under århundranden hänvisat till G-d för att kunna mörda, omvända med våld osv.

  För mig får folk tro på vad som helst men att blanda in religion i statsbyggnad är i mina ögon förkastligt. Kristna eller judiska människor blir som jag ser det väldigt lätt uppretade och försöker skrämma alla ogudaktiga med jordens undergång. I Örträsk på 1800-talet väntade också folk på jordens undergång. Dom sålde allt och ställde sig på ett berg och väntaden på …………

  Läs Aartu Paasilinna,s bok Åskgudens Son. Han har 6 budord bl a
  – Var som folk, – Ta hand om de små. Jag försöker att leva här och nu och jag har ingen övernaturlig kontakt med någon.

  Flyktingar, Tycker Du inte att det är problematiskt att Rabin var terrorist och godkände mordet på Folke Bernadotte som under andra världskriget blev hjälte med de vita bussarna.

 22. flyktingar skriver:

  broste:

  lite bakgrund:

  Egyptiska, jordanska och syriska styrkor hade trängt djupt in i Israel men judarna lyckades vända ett hotande nederlag till seger.

  ca 1% av den judiska statens medborgade dog i stridigheterna under självständighetskrigen 1948.

  Mitt i detta existentiella kaos dyker en svensk prins upp; en prins som hade haft kontakter i Nazitysklands inersta cirklar, en man som sökt medla vapenvilor mellan hitlertyskland och de allierade.

  Att Bernadottes neutralitet var ifrågasatt är en underdrift. Somliga betraktade honom som ett hot gentemot den nyfödda staten. Minns att detta var endast 3 år efter förintelsen.

 23. Leo Occam skriver:

  Gääsp, allt babbel om primitiva företeelser i det numera gudsförgätna området ni förvillat er in i gör mig och andra normalt tänkande människor outsägligt trötta.

  Om man nu vill få folk att sluta lyssna och fly med tanken långt bort, till civiliserade platser som inte bebos av folk som har som huvudintresse att hacka ihjäl varandra, så börja då mala på om Israel och Palestina och så vidare.

  Problem, problem och ännu mer problem.

  Nä, byt ämne. Världen är större än den lilla dammiga öken som tydligen är er hobby.

 24. un2here skriver:

  Min far körde en av de vita bussarna. Hade han vetat att de han skulle rädda sedan skulle skulle starta eget erövringskrig, mörda Bernadotte – och deras ättlingar minnas detta med stolthet – skulle han nog inte givit sig iväg.

 25. Kerstin Broste skriver:

  Flyktingar, Att Folke Bernadotte var en svensk prins är rätt ointressant. Han var utsänd av FN. Eftersom Du anser att det var rätt att mörda honom då han sågs som ett hot mot statsbildningen antar jag att Du ger Palestinerna samma rätt att mörda t ex bosättare som är ett hot mot deras möjlighet att bygga en självständig stat.

  Det går inte att ha så olika måttstockar. Att om Israel vill mörda någon misshaglig person i Gaza bombar man. Det är då svårt att folk i närheten inkl barn också mördas. Detta uppfyller kraven på att betecknas som en terroristhandling, att ingen kan gå säker hur oskyldig du än är.

  Att bygga en stat utifrån en gammal skrift är osunt.

 26. Kachina skriver:

  Det finns bara EN Medvetandets Källa som yttrar sig genom den kosmiska stråle som är TRE I EN, ……VILJAN, KÄRLEKEN- INTELLIGENSEN

  Sedan fortsätter den att splittra sig till ytterligare fyra strålväsen, var och en med sina egenskaper. Den sjunde och sista av dessa är Demiurgen (den fallne ängeln) Den Principen gäller arr man kan se från en högre dimension ner genom alla underliggande, men inte från en lägre till de överliggande. Demiurgen är den sjunde och lägsta och kan därmed inte se något ovanför sig, med följd att han tror sig vara Gud. Från dessa sju myllrar sedan miljarder själar genom hela Universums alla dimensioner.Där har du Broste, i den sjunde, den avunsjuke, hämnlystne ”Guden” som förvillar begreppen i GT. (Det är ändå en Gudason, bara lite dum i huvudet.)

  ”För mig får folk tro på vad som helst men att blanda in religion i statsbyggnad är i mina ögon förkastligt.”

  För mig är det de bästa som sagt sig den här tråden. Det man skall blanda in i statsbyggnader är de EGENSKAPER som utgår ur medvetandets källa, Vilja till Kärlek uttryckt genom vår Inbyggda Intelligens (Inte genom rävens list)

  Det var intelligent av C.B att skicka svensk specialtrupp till flyktinglägret i Darfur, för att skydda människorna och matleveranserna.

  Att skicka mat till Somalia utan trupp som skyddar människor och leveranser, är ett spel för galleriet. Judaspengar strödda för vinden.

 27. flyktingar skriver:

  broste:

  Broste kommer att peka på prins Bernadotte ”om israeler dödade en svensk prins för 63 år sedan, så har palestinier rätt att skära halsen av såvande barn”.

  Återigen: Under brinnande självständighetskrig upplevde somliga judar att prins Bernadotte övertolkade sin roll som FN-utsänd. Han frångick sin medlarroll och började diktera villkor. Somliga såg honom som en fara.

  Palestinierna frågar inte om de har rätt att spränga israeler i luften eller skära halsen av små barn i sömnen. Befrielsen av Palestina rättfärdigar allt. Försvarsadvokat Broste kommer alltid att peka på mordet på prins Bernadotte och säger ”ert mord på vår prins för 63 år sedan rättfärdigar detta.”.

  Israel förstår att man inte kan ta ifrån palestinier deras ”rätt” att mörda israeler, så man bygger skyddsmurar.

  Slutligen: Förstår svenska palestinavännerna vad de kräver: Att Israel accepterar en palestinsk stat vid sin sida, vars huvudsyfte är att förgöra Israel med hjälp av alla som vill hjälpa, från Ahmadinejad till Al Assad hela vägen till lilla Broste?

 28. kris08 skriver:

  Även om man inte accepterar en palestinsk stat så kvarstår lik förbannat frågan om palestinierna! Att tvinga dem att bli tredje klassens medborgare i grannländerna löser knappast något.
  Frågan är väl också om lusten att mörda israeler möjligen skulle påverkas av att slippa ockupation, trakasserier, skräck för räder och vedergällning, frustration, misär och hopplöshet? Om man skulle få en rimlig chans att skapa sig en framtid i en självständig stat?

  Fast du anser förstås att palestiniernas ondska är medfödd och obotlig?

 29. flyktingar skriver:

  kris08

  Varför kan inte palestinaaraberna bli första klassens medborgare i de arabiska grannländerna genom att deras bosättningar knyts till Jordanien och Egypten, liksom de judiska bosättningarna knyts till den judiska staten?

  Rörande den av kris08 omnämnda palestinaarabiska lusten att mörda israeler och i vad mån denna eventuellt skulle lindras givet ”en rimlig chans” att skapa sig en framtid i en självständig stat. Vad är ”en rimlig chans”?

  Vilka är prognoserna för en självständig palestinsk stat i fred med Israel? Är det inte mer rimligt att anta att västbanken går samma väg som Gaza, dvs att Hamas tar över även där och lierar sig med Iran i akt och mening att förgöra Israel? Begär du att Israel ska förlitar sig på Abbas säkerhetsstyrkor, att de ska hindra Hamas demokratiska maktövertagande även på Västbanken med Carl Bildt åter, som valövervakare?

 30. Kerstin Broste skriver:

  Flyktingar, Du har ett sätt att uttrycka Dig som är mycket nedlåtande.

  Redan Arafat gjorde ett tydligt uttalande om att Israel har rätt att existera. Israel gick då med på att stoppa bosättningarna. I Israel finns många som ser på utvecklingen som oroande. Bosättarna, som i många fall är ultra-ortodoxa, har utfört många terroristhandlingar bl a price-tag riktade både mot palestinier och nu även mot IDF och IOF.

  Mordet på familjen med små barn kan aldrig försvaras. Jag undrar hur Du tror att jag skulle applådera en sådan sak. Tyvärr mördas även små barn i Sverige utan att detta är en politisk fråga.

  Israel har haft en politik som går ut på att ”reta” upp speciellt små pojkar för att aldrig få fred och kunna säga vad var det vi sa. Många muslimer är också oroliga eftersom det finns judiska grupper som planerar för uppförande av Templet i Jerusalem. Ritningar finns. Nu väntar man bara på att en kviga med rätt färg ska födas. För att uppförande ska kunna ske måste Al Aqsa mosken förstöras. Om sådana planer skulle presenteras öppet i ett demokratiskt land skulle en undersökning genomföras och de ansvariga ställas till svars. Många regeringsföreträdare har uttryckt att om Israel måste välja mellan att vara en sionistisk eller demokratisk stat ska det förra väljas. Båda sakerna är ej möjligt.

  De flesta palestinier har aldrig varit religiösa. Istället satsar många på utbildning och ville ha en modern livsstil. Vad har Iran med palestinierna att göra och Syrien har haft stort fördrag med Israel trots ockupationen av Golan och bombningar.

  Till sist: Eftersom Du inte vet min längd eller ålder tycker jag att Du ska vårda Ditt språk.

 31. Jan Fredman skriver:

  kris08: Du skriver ”Även om man inte accepterar en palestinsk stat så kvarstår lik förbannat frågan om palestinierna! ”
  Ja vi har många som fortfarande lever och är födda i forna brittiska mandatet ”Palestina”, alltså palestinska judar som idag lever i den judiska staten Israel, upprättad efter mångtusenårig förskingring från sitt hemland. Vi har många araber, som på tillskyndan av arabiska ledare uppmuntrades att flytta in i det geografiska området, alltså mandatet ”Palestina” på 1900-talet för att uppväga immigrationen av östeuropeiska judar, som i sann kolchosanda började dika upp träskmarker och började få öknen att blomma igen efter tusentals års försummelse. Många kibutzer bildades i början av 1900-talet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kibutz
  Det var då fråga om att östeuropeiska flydde från pogromer och förföljelse.

  Samma arabiska ledare uppmanade samma palestinska araber att fly till Jordanien och andra kringliggande arabstyrda grannländer i samband med Syriens, Jordaniens och Egyptens samlade angrepp mot den av FN sanktionerade staten Israel.

  Nu är det så att muslimska araber djupt där inne inte på något sätt accepterar att det finns en fri demokratisk stat i området utom just Jordanien och Egypten, som har fredsavtal med Israel. Men det är alltjämt många arab- och muslimskstyrda länder som inte erkänner staten Israel. Om bevekelsegrunden är vad du kallar ”ondska”, så skulle jag i stället vilja hänvisa till att det är inskrivet i arabernas dogmatik av mer eller mindre aggressivt slag

  Vad de araber som finns i Judea, Samaria och Gaza ska göra, det är och torde fortsättningsvis komma att vara ett gemensamt ansvar för Israel och intresserade arabländer.

 32. un2here skriver:

  Hela denna diskussion är dock snart endast av historisk intresse. Efter att Netanjahu och Obama med gemensamma ansträngnigar och stor övertalningförmåga har torpederat och sänkt tvåstats-lösningen för gott, ja då kan vi ta bort den ur ekvationen.

  Det demokratiska Israel kommer då att stå ensam kvar på täppan med en stat där judiska sionister återigen är i minoritet …

 33. kris08 skriver:

  ”Varför kan inte palestinaaraberna bli första klassens medborgare i de arabiska grannländerna genom att deras bosättningar knyts till Jordanien och Egypten, liksom de judiska bosättningarna knyts till den judiska staten?”

  Jo men visst, precis som de judiska. Så när palestinierna vill utöka sina ”bosättningar” så behöver de bara trakassera sina grannar och tillkalla egyptisk eller jordansk militär om de skulle möta motstånd?
  Och skulle de judiska bosättarna fortsätta med sitt våld så är det bara att kalla in flygvapnet?

  Var det inte så att den judiska lusten att mörda britter (som ex. King David Hotel) avtog markant efter självständigheten?

%d bloggare gillar detta: