Nu börjar det

NEW YORK: Gårdagen innebar fortsatta diplomatiska ansträngningar att finna en väg framåt i frågan om Mellersta Östern.

Och det blev åtskilliga samtal i den frågan under dagen.

Men i dag börjar den allmänna debatten i generalförsamlingen, och under de kommande dagarna kommer olika anföranden att skapa nya förutsättningar för den fortsatta diplomatiska dialogen.

Såväl Fredrik Reinfeldt som jag själv kommer att sitta i den stora salen när debatten börjar, och alldeles självklart finns det ett speciellt intresse knutet till såväl president Obamas som president Sarkozys anförande i morgon förmiddag.

Jag förutser nya in- och utspel…

Men därefter har vi ett antal bilaterala möten, bl a med Turkiets premiärminister Recep Erdogan.

Med den starkare ställning som Turkiet har tillhör han en av de mest uppmärksammade politiska ledarna här i New York just nu. Hans bilaterala möte med president Obama täcktes stort av i stort sett samtliga medier.

97 Responses to Nu börjar det

 1. knutnu41 skriver:

  Turkiet blir en stormakt inom regionen. Ekonomiskt starkt och med muslimska relationer till hela Nordafrika. Ung befolkning och låg arbetslöshet. Jag har varit på plats många gånger utmed deras riviera och sett den snabba expansionen.

 2. Kachina skriver:

  Ja, det kan vara lämpligt att gränsen mellan Unionerna går vid Turkiet och neråt.

 3. Kachina skriver:

  En förklaring, Carl Bildt springer USA:s militärstrategiska ärenden. De kan vi bortse från.

  Nordkalotten var handelsområde från före 0 till 1600-talet. Vi sitter ihop som ler och långhalm, från Kanada över Ryssland i Sverige,

  Det är mellan öst och väst vi skall bygga Unionen. En av mina anfäder var ryss som stannade kvar efter kriget 1809. Som sagt, vi sitter ihop som ler och långhalm i öst-västlig riktning.

 4. florimond77 skriver:

  Redan detta att Palestiniernas sak röner sånt intresse och att redan mer än hälften av länderna stöder Palestina visar på att Abbas gör rätt. Hamas står bakom även om de är tvungna att visa sin ståndpunkt, vilket de i demokratisk ordning har rätt till. De är på sätt och vis Israels absoluta motkraft eftersom de liksom det högervridna Israel vill ha hela kakan.
  Mest svettigt tror jag det blir för Obama som av olika skäl tvingas ge ett veto. Dock kommer i så fall detta veto att bli historiens svagaste och minst motiverade genom alla tider.
  Om inte Sverige röstar ja eller lägger ned sin röst så har man inte följt den svenska majoritetsviljan. Var så säker. Så Reinfeldt – kom igen!

 5. Marcus Rosander skriver:

  Håller med Carl Bildt. Palestiniernas ansökan skadar hela fredsprocessen i Mellanöstern.
  Redan nu har Israel hotat med att sluta tillåta den Palestinska myndigheten att begära exempelvis punktskatter vid tullar.
  Till och med majoriteten av människorna i min ålder – som ju i allmänhet inte är så oerhört insatta i internationella konflikter – håller med om att det hotar den demokratiska processen.

 6. bestofmankind skriver:

  Palestinien innehar också de grundläggande friheterna – att ansöka om ett erkännande som en självstandig stat – och rättigheterna – att bli accepterad som en sådan.

  Ett erkännande innebär även acceptans av Palestiniernas identitet och existensberättigande.

  Ett erkännande är ryggraden av varje nation.

  Utgå från de universella principerna, Carl Bildt, annars är allt din fundament till fred och demokrati endast predikan likvärdigt en sekt ledare.

 7. Kachina skriver:

  You are one of my kind, bestofmankind.

  Ett erkännande av Palestina står högst på dagordningen, allt annat är byråkratiskt käbbe.

 8. florimond77 skriver:

  Det vore verkligen fegt om man skjuter upp omröstningen efter det att Abbas har lämnat in sin ansökan. Hur man nu kan tillåtas uppskjuta detta? Fräckt.

 9. mrmhalland01 skriver:

  Jag håller med om att det vore fegt att skuta upp omröstningen.
  Ansökan kan vara bra för ev. fredsförhandlingar.
  Resultatet av omröstningen ska ses som världens syn på hur Palestina som en sjävständig stat.

  Fast, visa av erfarenhet vet vi att många ledare röstar som de blir tillsagda.

 10. florimond77 skriver:

  Man kan inte prisa den arabiska våren i en mening och i den andra få det att låta som om det var Palestina som ockuperae Israel, Tummen ner för Obama.

 11. un2here skriver:

  Så länge Israel inte anser att en Palestinsk stat – enligt ”-67 års gränsar” – skulle vara fördelaktig, då leder förhandlingar ingen vart. Vad kan man göra för att Israel ska ändra åsikt?

 12. florimond77 skriver:

  Jag tror inte israelerna kommer att ändra sig, åtminstone inte med den nuvarande hökregimen och inte så länge Aipac regerar från USA. Det enda som kan ändra Israel blir när de blir tillräckligt pressade, som de kommer att bli förr eller senare. Det vore olyckligt om Abbas på något sätt hindras att lämna in sin ansökan eller om röstningen uppskjuts. Oavsett hur resultatet blir är freden i större fara om det inte blir av. Besvikelsen skulle bli så stor inte bara bland palestinierna utan även hos en stor del av Mellanöstern att risken för våld ökar. Detta tycks inte Obama inse.

 13. bildterberg skriver:

  Risken är att sionistisk desperation utmynnar i en
  sedvanlig ”false flag” som triggar en allvarlig konflikt
  men ett erkännande av Palestina i generalförsamlingen
  har ett så pass stort symboliskt värde så att den risken får tas.
  Att sen den uttalat sionistinfluerade maktstrukturen i USA
  leder till ett veto i säkerhetsrådet kanske snarast förstärker
  detta symbolvärde.

 14. flyktingar skriver:

  Israel kommer aldrig gå med på att en fientlig palestinsk stat utropas på Västbanken och i Gaza. Skulle Israel dela östra Jerusalem med en fiendestat? Det är helt uteslutet.

  USA är införstådda med detta och står enade med Israel bakom denna självklara ståndpunkt.

  Vilka fler?

 15. kris08 skriver:

  Kanske kan man räkna med lite kollegial sympati från Nordkorea?

 16. Kachina skriver:

  ”Vilka fler?” Jag!

  Det är försent att dela västbanken. Man kan tycka vad man vill om den israeliska invasionen, men läget är som det är. Det måste bli en östbank för en palestinsk stat, ett Gaza införlivat med Egypten och fullvärdigt medlemskap i Israel för de palestinier som väljer att stanna kvar.

  Det är inte för att jag håller på Israels självsvåldiga rätt, utan för att det nu är enda framkomliga vägen. Jag hävdar fortfarande att jag är beredd att ge mitt liv åt Israels existens, även om jag ibland har lust att spy åt deras gärningar.

 17. Jan Fredman skriver:

  Flyktingar: Bra med inlägg, som inte andas konspirationer och negativa tillmälen där ”sionist” och ”högervriden” är likvärdigt med något ytterst dåligt. Visst är det bra om Israel får ett erkännande som en judisk stat. Det skulle öppna upp för de araber som lever i Judea, Samaria och Gaza. Så länge som den andra sidan hårdnackat vägrar att uttala detta erkännande, så kan de inte själva förväntas bli erkända. Så enkelt är det.

 18. bildterberg skriver:

  Så ”fiendestat” är inte något ”negativt tillmäle”?

 19. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Jag vet inte vad det är som händer, men jag tycks bara få skriva positiva saker om dina inlägg. Jag känner stor sympati för de tankar som du senast uttrycker! Vänner kan också ha olika meningar i värdeladdade frågor, men i den här dimensionen måste vi försöka sträva efter att ”fiender” arbetar för försoning och erkännande av varandras existensberättigande. Det går alltid att praktiskt lösa konflikter om bara parterna är beredda att i stället för angrepp i stället arbeta för ömsesidiga ansträngningar med ömsesidigt erkännande och en uppgörelse om var grannens tomtgräns ska dras. Alltså att helt enkelt behandla varandra med respekt i ordets finaste betydelse.

 20. florimond77 skriver:

  Israel kunde ju kontra med att lägga in en ansökan om att få bli en judisk stat?

 21. un2here skriver:

  Kachina skriver: … och fullvärdigt medlemskap i Israel för de palestinier som väljer att stanna kvar.

  Mmmm …

 22. Jan Fredman skriver:

  florimond77: De behöver inte kontra. De har sedan länge varit en judisk stat och sedan länge en medlem i FN, även om landet fortfarande inte erkänns av delar av arab- och den muslimska världen.

  un2here: Mmmm…. som i Marabou.

 23. florimond77 skriver:

  Abbas kommer att lämna in ansökan på fredag om ingen mördar honom. Den saken är klar. Det senaste jag läste var att han inte kräver ett omedelbart svar utan inom några veckor. Det kanske är klokt? Huvudsaken är att ansökan är inlämnad. Det är en liten seger.

 24. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Du skulle väl aldrig komma på tanken att vi skulle ansöka om att Sverige skulle betraktas som en svensk stat!?

 25. florimond77 skriver:

  Varför inte kalla sig en hebreisk stat?

 26. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Även den mest förhärdade kan i livets slutskede till slut vända om och komma till tro på det goda i den här dimensionen och kommande. Det goda i Abu Masens (Mahmoud Abbas) fall, skulle kunna vara att han bli mer öppen i likhet med Sadat eller kungen av Jordanien och till sist medverka till att ett ömsesidigt fredsavtal med den judiska staten Israel framförhandlas. Att gå via FN NU är en onödig omväg, och kommer bara att skapa nya hinder och frustration, om han drivs av en god vilja.

 27. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  Vi har ju nu som bekant ett parti i Sverige som kanske skulle komma på tanken.

 28. un2here skriver:

  CB:- The death penalty is a shame to any society. And this applies to the United States as well

  I have often wondered: Suppose the judges and jurors, who sends an innocent man to his death, were to face trial for murder – would they still arrive at the same decisions?

 29. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  ” I livets slutskede” Han ligger väl inte för döden?

 30. florimond77 skriver:

  Förresten Israel är väl en israelisk stat? En judisk stat skulle väl bara bestå av judiska troende eller finns det ett genetiskt rent folk av något slag i världen 2011?

 31. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Anser du att utomstående skulle få ett bestämmande inflytande på hur vi ska benämna vår svenska identitet? De skulle ju kunna föreslå att vi skulle kallas den samiska staten Sverige, då samerna utgör vår ursprungsbefolkning. Svear och götar gav inte särskilt stor plats för dem och gör det alltjämt inte. Dock, kungen och andra prominenta personer brukar flyga omkring med helikopter i samernas betesland i samband med renkalvskillningen. Numera får samerna slåss mot svenska staten och kasta glåpord eller ge berömmande ord till varandra i Sametinget. Inflyttade samer till Storstockholm får brottas med sin tappade identitet och slutar oproportioneligt ofta med depression, alkoholmissbruk och självmord. Alltså benämningen, den samiska staten Sverige, skulle upprätta denna minoritet, men känns alltför avlägsen då det är begreppet ”den svenska staten”, som ska gälla sedan lång tid. Jag har absolut ingenting emot det. Jag har heller ingenting emot att se judarnas hemland som just den judiska staten Israel! Ani ohevet J’israel! jag älskar Israel och är också liksom Kachina beredd att dö för den judiska staten Israel, även om jag inte gillar allt som sker i den statens namn! Jag gillar heller inte allt som C.B. i vissa lägen gör i den svenska statens tjänst!

 32. florimond77 skriver:

  Håller med om att samerna har farit illa och fortfarande inte är rättvist behandlade men om israelerna åtminstone hade behandlat ursprungsbefolkningen i Palestina så fr o m 1948 så hade vi inte haft den situation vi idag har.

 33. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Får inte du problem, när du ska försvara begreppet ”den svenska staten”? Vet du egentligen hur stor andel av befolkningen i Sverige, som har sina rötter utanför det nuv. Sveriges landgränser. Jag skulle kunna hävda att jag är skotte, då jag i rakt nedstigande led härstammar från Stewartsklanen. Eller varför inte polsk judisk då min anfader Daniel Fredman blev kvar efter att ha deserterat utanför Skellefteå i samband med att Ryssland invaderade Westerbotn (nuv. Finland, Norrbotten och Västerbotten.) I modern tid har landet fått otroligt stor immigration från Finland, det forna Jugoslaviien, Ungern, Spannien, Grekland, Italien och flera länder i Afrika m. fl., m.fl. länder. Vi är ett land befolkat av många människor från olika fina kulturer, men vi envisas fortfarande och med all rätt att vilja bli betraktade som just den svenska staten Sverige. Det mest typiska sommartid är ju dansen kring midsommarstången till melodin ”Små groddorna, små groddorna är lustiga att se….” för att inte tala om frossandet av grisskinka, en muslimsk hädelse, under Julen. Men vi är svenskar, på gott och ont. Mest på gott när vi slår finnarna i den forna svenska delen Österbotten i ishockey eller då vi vinner Finnkampen i friidrott!

 34. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Nej, så länge Abu Masen är i livet, så har han fortfarande möjlighet till en ”omvändelse”, men det kräver strot mod. I Sadats fall blev det sorgligt nog mord. Men i Jordaniens statschefs fall, så vet du ju att han lever och mår bra. Den senare är tyvärr inte alls villig att ge araberna i Judea och Samaria utrymme på Östbanken. Kanske kungen ändå också han kan ompröva sitt ställningstagande. Men fredsavtalet med Israel håller han stenhårt på. Inte minst kan man se det på många gemensamma infrastrukturella satsningar, som en Internationell flygplats i gränsområdet Jordanien/Israel mm. mm. Vem vet om inte Kachinas vision kommer att bli verklighet!!!? Det hänger på Abu Masen (Mahmoud Abbas) så länge han är i livet och om den joirdanske kungen är nåderik!

 35. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Alla har behandlat varandra illa i MÖ. Det borde få ett slut, inte minst med tanke på att det finns en sådan stor potential i alla männískor som befolkar området. Tänk om de hade våra förutsättningar, men det finns tyvärr så många sår och kränkningar från flera håll i MÖ-regionen. Och när såren tillåts få läka så ska vi på alla sätt och vis fortsätta med Sveriges personella och ekonomiska satsningar för att våra demokratiska ideal och fungerande system också blir verkliget i bakvattnet av den ”arabiska våren”. Den får inte gå i stå eller slå fel i en fortsatt Intifada eller Jihad. Kärlek är ett missbrukat ord, men kärlek mot nästan skulle lösa många problem i just MÖ.

 36. kris08 skriver:

  Fromt svammel åsido, men vad har palestinierna för alternativ?

  En tredje intifada? Tja, bosättarna och militären jobbar hårt på att driva fram en…
  Att lägga sig platt för förtryckarna? Kan vara svårt att sälja in, speciellt när de lojala diktatorerna är borta. Öppnar för fortsatt terrorism.
  Ändlösa ”förhandlingar” med utvidgade bosättningar och fortsatta blockader och trakasserier?

  Världen måste visa att folkrätt och mänskliga rättigheter väger tyngre än vapenmakt och rasism!

 37. un2here skriver:

  Varför inte kalla sig ”The Zionist Entity of Israel” – det är åtminstone till 80% sant? Troende judar är väl som högst 25% – om ens det.

 38. Jan Fredman skriver:

  kris08: T.o.m. Sverige har brutit mot folkrätt och mänskliga rättigheter i modern tid. Men om den svenska staten skulle ha varit utsatta för ett flertal vapenangrepp från alla sina grannländer och dessutom ett flertal gånger i nutid varje dag utsättas för missilangrepp, skulle du då lägga dig platt för angriparna?

 39. Jan Fredman skriver:

  un2here: Du envisas fortfarande med att utifrån bestämma vad människorna i Israel anser om sin egen identitet. Det är lite övermaga vill jag påstå. Har du då ingenting förstått av mina tidigare inlägg, även om det finns med något ”fromt svammel” som begreppet kärlek. Det är inte alla som gillar kärlek eller har dålig erfarenhet av den eller kanske lever i stor brist av den erfarenheten. Om du skulle vara född av en judisk mor skriven i Israel och avlad av en far från Sveige, skulle din identitet då automatisk bli svensk jude i Israel? Nej, är svaret. Du skulle betraktas som just jude i staten Israel!

 40. florimond77 skriver:

  Vilken bisarr natt. En svart man dansar polka med två zionister av sämsta sort och en japan tittar på, en annan svart man kommer att avrättas fast han förmodas vara oskyldig, svenskarna håller tyst diplomati och en fransman har plötsligt kommit på DET.

 41. Jan Fredman skriver:

  un2here: Samma person skulle i Sverige just kallas svenk jude i den svenska staten Sverige. Eller…?

 42. Jan Fredman skriver:

  un2here: För att få slut på den här tråden vill jag ställa frågan och samtidigt ge svaret: Att vara ”jude” eller inte vara ”jude” ? det är frågan. När du är framfödd av en judisk mor, så är du en judisk gosse. Det är på matrialkatet, som din judiska identitet bestäms, det är svaret.

 43. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Fortsätt du att dansa ”Små groddorna, små groddorna… är lustiga att se”. Jag undanber mig moderna antisemitiska historier, även om de handlar om ”två sionister av sämsta sort”. Du plaskar fortfarande omkring i smutsigt vatten. Gå och borsta tänderna. Godnatt!

 44. florimond77 skriver:

  Israels ockupation av Palestina är olaglig. Palestina har lika rätt som Israel 1948 att utropa sig till stat och i FN borde inte finnas några hinder men som sagt där förs en underlig dans och hur den ska sluta får vi veta på fredag!

 45. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Poängen är ju att de får kalla sig precis vad de vill – och vi andra får kalla en spade för en spade, tack!

 46. un2here skriver:

  – Det är på matrialkatet, som din judiska identitet bestäms, det är svaret.

  Strunt!

  American Jew refused entry to Israel on suspicion of converting to Islam

 47. Jan Fredman skriver:

  un2here: I fallet Fuller-Bennett, så uppfattades han som ett potentiellt hot på Ben-Gurion-flygplatsen, då han i sedvanlig ordning frågades ut av säkerhetspersonal. Dock så blev det till slut så att Fuller-Benett genom domslut skulle kompenseras för sin flight till Israel. Poängen är att hans judiska identitet inte ifrågasattes, utan att hans udda beteende och sina tidigare resor till Syrien och Jemen uppfattades av Shit Bet som ett potentiellt hot. Sverige har ibland skickat ut personer, då de utgjort ett potentiellt hot. Den svenska staten har då också fått klä skott för sin omilda behandling och i samarbete med främmande makt (läs agenter från USA) avvisat personerna. Alla gör misstag, men som sagt, den judiska identiteten har inte ifrågasatts i detta fall från 2010.

 48. un2here skriver:

  Jan … Läs innantill tills du kan det utantill: and suspected him of no longer being Jewish.

  Nuväl, nog om det

  Tikun Olam-תיקון עולם: Make the World a Better Place

  … France, in the form of Pres. Sarkozy, has it more or less right. The two parties must be given strict time tables and even parameters for negotiation and told that if they fail the UN will recognize a Palestinian state based on 1967 borders. And that if Israel refuses to accept the outcome it will be subject to UN sanctions.

  At this point, this is the only language Israel can understand. I hate to express things this baldly since I am a supporter of Israel. But supporting a country means leading it away from the precipice when necessary.

  Sarkozy’s speech,which really wasn’t radical at all, appeared so in juxtaposition to the stale irrelevancies of Obama’s.

  Obama: Dead Wrong on Palestine

 49. Jan Fredman skriver:

  un2here: Dror Feiler i Sverige befinner sig i en direkt konfrontation med staten Israel. I hans fall kan man inte misstänka att han är på väg att överge sin judiska identitet, men han har exponerat sig i världens mediabrus med sitt utmanande trotsiga beteende i sitt försök att ta sig igenom den lagliga spärren till hamnar i Gaza.. Men i det tidigare relaterade fallet uppfattade Shin Bet att personen genom sitt udda beteende och sina resor hade sina sympatier hos syrier och jemeniter och var på väg att konvertera till Islam. Därför misstänktes han för att inte längre vara judisk vad avser hans sympatier. Att Fuller-Bennett sedan upprättades genom domstolsbeslut får väl anses vara ett erkännande av hans judiska identitet.

 50. Jan Fredman skriver:

  un2here: Som sagt, le président Nicolas Sarkozy är en röst i bruset från FN. Frankrike har sedan gammalt ett skamfilat rykte, inte minst i Algeriet. De har varit aktiva i Libyen fastän de inte är medlemmar i NATO. Nu vill den franske presidenten bättra på sitt lands ansikte vad beträffar de muslimska länderna på den Afrikanska kontinenten. Han spelar liksom alla ett högt spel. Till slut kommer han att tvingas inse att hans ord klingat ohörda i USA, men han kanske blir mer välkomnad i arabiska och muslimska länder. Han har ju att tänka på sitt lands ekonomi och var landet kan öka sin avsättning av fransk teknologi.

 51. un2here skriver:

  Nicolas Sarkozy har skamligt rykte i Algeriet?

 52. Jan Fredman skriver:

  un2here: Läs på om fransmännens agerande i Algeriet många decennier innan Sarkozy ens var påtänkt som president.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Algerietrevolten

 53. Jan Fredman skriver:

  un2here: Fritt översatt blir det ”reform for the benefit of the people; world improvement” תיקון עולם Layla Tov. לישון טוב!

 54. un2here skriver:

  Sarkozy var inte ens född då och kan omöjligt ha tagit del i vad som hände …

  Med Netanjahu, Livni och sånna som du är det en annan sak. Ni deltager, precis nu!

 55. Jan Fredman skriver:

  un2here: Den franske presidenten född 1955 besitter stor kunskap om sitt lands historia. Därmed blir han en person som fortsätter med ätt bryta den kontinuitet, som kolonialsystemet i Afrika innebar. Algerietrevolten ledde till att Frankrike tvingades överge sin kontroll av landet. Därmed finns ett genuint intresse för att bygga upp nya förtroendeskapande relationer med den muslimska världen bland självständiga stater i Afrika, där Frankrike haft sin historiska närvaro. Frankrikes agerande i Libyen för att få bort Khadaffi är väldigt belysande för den strategin. OljaN!? Fast där var ju italiernarna lite mer på hugget till en början.

  Du nämner Benyamin ”Bibi” Netanjahu och Livni. Bibi har ett stort stöd bland unga människor, men också bland andra stora grupper i Israel. President Barack Obama fick lov att nyansera sig för en tid sedan vad avser synen på 1967 års gränser, som utgångspunkt för fredsförhandlingar mellan parterna I/P. Livni har kraftigt opponerat mot Bibi i Knesset och anklagar honom för att isolera Israel och för att ha förstört fredsprocessen med de palestinska araberna. Vi får väl se hur valmanskåren i Israel kommer att rösta i nästa Knessetval. Så går det till i en öppen demokrati.
  Bibis äldre bror, Jonathan ”Yoni” är för evigt förknippad med den heroiska fritagningen av gisslan i Entebbe. Han fick tyvärr plikta med sitt liv. http://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Entebbe

 56. Jan Fredman skriver:

  Obamas tal inför generalförsamlingen
  Här följer ett utdrag som behandlar Israel- Palestina konflikten från Obamas tal inför FN:s generalförsamling.
  Först några citat fritt översatt från engelska:
  ”…Fred kommer inte genom uttalanden och resolutioner i FN – om det vore så enkelt skulle det ha skett vid det här laget. Ytterst är det israelerna och palestinierna som måste leva sida vid sida. Ytterst är det israelerna och palestinierna – inte vi – som måste komma överens om de frågor som skiljer dem åt: om gränser och om säkerhet, om flyktingar och Jerusalem. Ytterst beror fred på kompromissvilja bland människor som måste leva tillsammans långt efter att våra tal är över, långt efter våra röster har registrerats…
  …Vår vänskap med Israel är djup och bestående. Därför tror vi att en varaktig fred måste erkänna de mycket verkliga säkerhetsproblem som Israel står inför varje dag. Låt oss vara ärliga mot oss själva: Israel är omgivet av grannländer som har fört upprepade krig mot den. Israels medborgare har dödats av raketer avfyrade mot bostadshus och självmordsbomber på bussar. Israels barn växer upp med vetskapen atti hela regionen får andra barn lära sig att hata dem. Israel, ett litet land på mindre än åtta miljoner människor, ser ut på en värld där ledarna för betydligt större nationer hotar att stryka bort dem från världskartan. Det judiska folket bär bördan av århundraden av exil och förföljelse, och färska minnen av att veta att sex miljoner människor dödades enbart på grund av vilka de var. Det är fakta. De kan inte förnekas. Det judiska folket har skapat en framgångsrik stat i sitt historiska hemland. Israel förtjänar erkännande. Det förtjänar normala förbindelser med sina grannar. Och vänner till palestinierna gör dem ingen tjänst genom att ignorera denna sanning, precis som Israels vänner måste erkänna behovet av en tvåstatslösning med ett säkert Israel bredvid ett oberoende Palestina. Det är sanningen – varje sida har legitima strävanden – och det är det som delvis gör freden så svår att uppnå. Och dödläget kommer endast att brytas när båda sidor lär sig att stå i den andres skor, varje sida kan se världen genom den andres ögon. Det är vad vi bör uppmuntra. Det är vad vi bör främja…”

  Hela talet kan läsas här :
  REMARKS BY PRESIDENT OBAMA IN ADDRESS TO THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

 57. kris08 skriver:

  Så judiskheten beror på ens mor, tro och sympatier? Kanske inte helt okomplicerat med en ”judisk stat”…

  Livnis kunskaper behöver man nog inte oroa sig för. Båda hennes föräldrar var terrorister och hon har jobbat inom säkerhetstjänsten och för krigsförbrytaren Ariel Sharon. Hon sågs ju trots detta som ett stort fredshopp för några år sen av många, inkl. Bildt, men Gaza-kriget krossade de illusionerna.

 58. un2here skriver:

  Varför ska vi tycka synd om ”Israels barn?” Ingen tvingar dom att emigrera dit för att ockupera kringliggande länder.

 59. Jan Fredman skriver:

  un2here: Den jag tycker synd om, det är du faktiskt.

  Ockupation i folkrätten är definierad genom Haagkonventionen (1907) och i Fjärde Genèvekonventionen.

  I folkrättsliga och militära sammanhang innebär ockupation att en stat

  militärt besätter annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium
  att besättande är mer än helt tillfälligt, och
  att den ockuperande staten övertar alla eller delar av den ockuperade statens funktioner som laglig myndighet.

  Vad jag förstår så har faktiskt inte Israel ockuperat någon stat. Rätt? Däremot kan man med fog fråga sig om inte vissa araber har som mål att ockupera Israel!? Rätt?

 60. Jan Fredman skriver:

  un2here: Om nu Jordanien var före i Judea och Samaria, sedan briterna övergett sitt FN-mandat, skulle då Israel betraktas som okupant, som i försvarskriget 1967 faktiskt återtog kontroll över sitt historiska territorium? Från vem har Israel ockuperat? Nu är du tillsammans med väldigt många riktigt fel ute!

 61. Jan Fredman skriver:

  un2here: I denna fråga så har inflytelserika republikaner i den amerikanska senaten faktiskt deklarerat att de kommer att stödja Israel om de så önskar annektera Judea och Samaria. Gaza lämnar vi därhän, då kanske det är möjligt att övertala det motvilliga Egypten att ta kontroll över den remsan.

 62. un2here skriver:

  … inflytelserika republikaner i den amerikanska senaten faktiskt deklarerat att …

  Joe Walsh Among Congress’s ‘Most Corrupt’ Members In New Report

  Du har många roliga vänner, Jan :)

 63. Per Fredö skriver:

  Högt spel bedriver ett stort antal driver rader av presidenter, premiärministrar med flera med flera.
  Den som säger sig vara vän av både Palestina och Israel, nämligen Obama, har sökt pressa Israel till den ena eftergiften efter den andra utan att lyckas.
  Det beror inte på att israelerna lyssnat på honom, varit beredda förhandla utan på att Obama, som Abu Mazen, säger lovat runt och hållit tunt.
  Att då i stället gå FN-vägen beror i hög grad på Obama.
  Palestinierna intar både en försonande och en förintande politik mot staten Israel, som aldrig beskrivs för det den är, en parlamentarisk demokrati.
  Men med en rad skyddsvallar förvisso, obehagliga för oss som inte vet hur terroristorganisationen Hamas agerar och vilket stöd den får av inte bara det islamistiskt fundamentaliska Iran med all vapenhjälp utan också nu av Turkiet,
  Bildt tyckte Obamas tal var bra. Och visst är det rätt att n stat inte kan bildas via resolutioner,
  Det kan bara bli via förhandlingar, där båda parter är beredda till eftergifter och även kan leva tillsammans.

 64. Jan Fredman skriver:

  un2here: Till att börja med så måste du kunna hålla isär följande: Kongressen består av två kammare – Senaten och Representanthuset. Jag hävdar inte att någon enda av dess ledamöter är mina personliga vänner. Jag nämner bara att ”inflytelserika medlemmar av den amerikanska senaten….”. I Senaten har republikaner (höger) majoritet, i Kongressen demokraterna (vänster) och Barak Obamas politiska hemvist om vi ska använda den klassiska höger-vänster-skalan. För övrigt måste jag få säga att Barak Obama höll ett mycket klokt och genomtänkt tal inför Generalförsamlingen!

 65. Jan Fredman skriver:

  Per Fredö: Jag kan inte nog understryka hur rätt du har i ditt senaste inlägg!

 66. un2here skriver:

  Obama sa att enda sättet att förverkliga en Palestinsk stat är med vapenmakt – hur klokt är det?

 67. Jan Fredman skriver:

  un2here: Ägnar du dig åt desinformation? Som jag har läst så finns det inga genvägar i MÖ. Enligt Obama, så gäller det för båda parter att kliva i varandras skor för att förstå den andres bevekelsegrunder. M.a.o. måste konflikten lösas, inte genom vapenmakt, utan att parterna sätter sig ned för att börja förstå varann och vara beredda på kompromisser. Nu får du ta och läsa Obamas tal en gång till. Hur klokt är det?

 68. Jan Fredman skriver:

  un3here: Jag har tidigare i den här tråden refererat till Obamas tal här: http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/66/US_en.pdf

 69. un2here skriver:

  Jan,

  Se inlägg 21 september 2011 kl. 18:07, vilket bekräftas av ”flyktingar” 21 september 2011 kl. 18:57 (vilket i sin tur är linje med officiell Israelisk ståndpunkt.)

  1) Palestinierna måste älska sina plågoandar och uppskatta ockupationen, annars ingen stat

  2) Om kravet i punkt ett kan anses vara uppfylld finns inte längre nån anledning för en stat

  Ergo – Obama säger att, om ni vill ha en stat får ni det endast genom krig! Förhandlingar leder enbart till fler illegala bosättningar

 70. Jan Fredman skriver:

  un2here: Varför försöka smita undan igen, som så många gånger tidigare???

  TA OCH LÄS OBAMAS TAL! NU!

  Klicka för att komma åt US_en.pdf

  Det är visserligen på engelska, men jag inser att du nog klarar det hindret

 71. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Obama svamlar långt och länge – kontentan är ändå precis det jag säger!

  Han vill ha krig?

 72. florimond77 skriver:

  När jag ser bilden av Abbas sittande med händerna i knät i denna högborg av manligt självförtroende, rävspel, slätstrukna kostymer och dyr herrparfym så blir det en bild av ödmjukheten personifierad. Abbas har kritiserats för mycket men hans uppsåt är ärligt och hans vilja driven av äkta känsla för rättvisa som det palestinska folket så väl förtjänar.
  Må klokheten och sanningen segra! Go Abbas go for it! You have the majority of all the people behind you!

 73. Jan Fredman skriver:

  un2here: Nej, du! Du måste ha läst talet, i likhet med hur om Djävulen tolkar bibeln!

  Vems ärenden går du egentligen? Du är inte precis någon, som kan tillåtas misstolka Obamas tal så grovt. Det är så att man mår illa.

 74. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Då var det dags för dig också! :) Ödmjukheten personifierad.!? Det påminner om den troskyldiga minen hos pojken, som blev ertappade med fingrarna i godisburken.

  florimond77: Nu är det högt spel och teater från många håll och kanter. Den majoritet, som du hänvisar till i Generalförsmalingen, består av en majoritet av muslimska länder och s.k. utvecklingsländer som har gjort FN till en fars. Nja, du – Abu Masens anlete och händer knäna må synas ödmjukt, men det är bara spel och teater.

 75. florimond77 skriver:

  Hade månde Obama en brasklapp skriven ”Härtill är jag nödd och tvungen”´? Det lär behövas i framtiden. Vad gör Ban Ki Mon? Ser honom mest skaka hand och flina. Nu skulle man haft en man som Dag Hammarsköld. Abbas ser så ensam ut i sin ärlighet. Nåja vi har inte sett slutet. Obama kan inte dansa hur länge som helst.

 76. Jan Fredman skriver:

  florimond77: Men väl Mahmoud Abbas (Abu Masen), när han bjuder upp Benyamin Netanjahu i en israelisk/arabisk dans, sedan de lyckats att framförhandla fred och säkerhet för båda sina befolkningar.

 77. un2here skriver:

  – Generalförsmalingen, består av en majoritet … som har gjort FN till en fars.

  Du röster för minoritetsstyre? Tror du att du kommer få majoritet för det?

  ;)

 78. Jan Fredman skriver:

  un2here: Nej, men när det gäller att samla röster mot Israel, så är det i dessa tider bara USA, som i Säkerhetsrådet som kan stoppa galenskaperna. En majoritet har inte alltid rätt i just frågan om Israels existensberättigande. Fastän de på tillskyndan av Sovjet utropades som suverän stat 1947 och därefter fullvärdig medlem av FN, så är Israel av någon sjuk anledning fortfarande inte erkänd av delar av den arabiska och muslimska världen. Hur objektiva är då dessa muslimska röster????

 79. […] motsvarighet Akbar Salehi. Bildt nämnde inget om mötet i sin blogg, skriver sajten och citerar Bildts inlägg om mötet med Turkiets […]

 80. florimond77 skriver:

  Palestina kommer att gå framåt och knacka på dörr efter dörr. Ingen kan stoppa dem.

 81. Jan Fredman skriver:

  florimond77: ”Knock, knock on the Heavens door”, eller ”race hell” eller var det ”Paradise” med alla jungfrur som åtrås? I varje fall brukar arabiska självmördare i bombattentat ha tro för det löftet genom sina äldste bland arabiska trosfränder.

 82. un2here skriver:

  … av någon sjuk anledning …

  Resolution 194 och 242

 83. Jan Fredman skriver:

  un2here: Det där ”Mantrat” är reptilhjärnan en mästare på att upprepa i detta sammanhang. Du har fortfarande svårigheter med Barak Obamas tal förstår jag, men var lugn, det kommer också en lugnare tid då Mahmoud Abbas (Abu Masen) och Benyamin ”Bibbi” Netanyahu, eller deras efterträdare med glädje kommer att stiga in i varandras skor. För att därefter i vänskapliga förhandlingar tillgodose varandras folks intressen, inom det framtida Israels gränser eller genom en mer orealistisk två-statslösning med tanke på säkerhetsbehovet. Det du!

 84. Jan Fredman skriver:

  un2here: Väldigt tydligt har du här avslöjat att du är en tillskyndare av ”Radio Islam”, som är en ful fläck på Sveriges karta. Se länken och utläggningen där kring dina resolutioner, framdrivna av en majoritet av arab- muslimsk majoritet i Generalförsamlingen!

  http://radioislam.org/palestine/sv/Att-se-rasismen-dar-den-finns.htm

  DU FÅR NOG TA OCH BYTA KANAL! DET LÅTER ALLT MER IHÅLIGT!

 85. un2here skriver:

  Läser inte Radio Islam … Men tydligen läser han Folket i Bild? Få se vad de har på löpet idag:
  Filmvisning Gazas tårar

  Ja, den från NRK – en filial av Radio Islam de med får man förmoda.

  Men du frågade efter anledningen till att Israel inte accepteras och jag gav dig den.

 86. Jan Fredman skriver:

  un2here: Känner du igen dig på denna länk: ????

  http://radioislam.org/rami/indexsv.htm

  Din förklaring till att Israel inte erkänns är p.g.a. att vissa araber med stort HAT OCH OVILJA ser på existensen av ett judiskt folk bland muselmaner. I MÖ Israels demokrati och öppna samhälle har alltid från början varit en vagel i ögat för de som förespråkar Jihad och i den mildaste varianten, underkastelse av juden efter muslimskt tänk.
  Det är väl lämpligt att på film visa tårar, då man så korkat behöver världens förståelse efter alla missiler och självmordsaktioner mot den oskyldiga israeliska befolkningen. Judarna är i Israel för att stanna, har du inte förstått det. De, av araberna som vill, får också leva i området och i många fall, som fullvärdiga medborgare i Israel med rösträtt och egna parlamentariker i Knesset. Däremot kommer det att haka upp sig när det gäller kravet på rätten till återvändande. Eftersom Israel är en demokrati, så önskar man inte hamna i samma rävsax, som i FN’s Generalförsamling, där en majoritet av mot Israel fientliga muslimer stämplar mot judarna med sina resolutioner.

 87. un2here skriver:

  Du gillar inte de gäster Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet bjuder in?

  – Tidigare i vår bjöd föreningen in Israels ambassadör Benjamin Dagan. Föreningen blev då hårt kritiserade av framförallt vänsterextrema grupper men också i andra forum där den allmänna uppfattningen var att det var opassande att låta en ockupationsmakt komma till tals. Liknande situation uppstod när föreningen bjöd in konstnären Lars Vilks för en debatt om Muhammedkarikatyrerna. I båda fallen föranleddes en debatt som är påfallande lik den vi ser idag.

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/22/darfor-bjod-vi-ahmed-rami

 88. Jan Fredman skriver:

  un2here: Jag har inte för avsikt att begränsa vilka som ”Utrikespolitiska studentföreningen” vid Linköpings Universitet inbjuder. Under min tid vid Universitetet så var det i slutet av 1960-talet tämligen vanligt att en redareson från Blekinge med beteckningen KFMLR, Andes Fänge, bjöd på flammande tal tillsammans med en viss Termrud, som ”eldade upp” studenter och varvsarbetare i Göteborg. Fänge hade dessutom fräckheten att knacka dörr i studentkorridorerna och störta in på mitt rum. Nu framträder Anders Fänge som expert på Afganistan. Vad som har hänt med Ternrud vet jag däremot inte. Visst har Fänge haft råd med sitt livs revolutionära reseäventyr, men till slut så är han ändå arvinge i ett välbärgat dödsbo. Men han var inte ensam, då många av hans sort ännu befolkar viktiga positioner inom media, författeri och politik. Till slut så självdör dessa ytterligt extrema personers idégods, när det slipas mot tidens och historiens tand. Vi studenter på den tiden utgjordes av en majoritet röda och en ytterst liten minoritet med sansen i behåll Revolution i Sverige? Fråga Carl Bildt eller genom biografin över Olof Palme om den tiden, så kommer du att få svar på tal. Gå hem med din Maos lilla röda eller vad det nu kunde handla om blev min uppmaning till dessa drömmare. Idag har dessa röda aktivister betydelsefulla poster i media av olika slag sedan 1970-talet och har där svarat för att vinkla och färga sin rapportering utifrån sin revolutionära röda våta dröm. Idag har man bytt ut Vietnam mot Israel. Kvinnoförtryck i muslimska länder passerar ostört hos dessa nya romantiker, som alls inte är fridssamma. Gemensamt för de gamla röda och de nya röda, är att de tycks vara fyllda med hat mot ett faderskomplex. Det finns hur många exempel på det. Skönt att de får utlopp för sitt inre trauma, men tyvärr blir det inte så lyckat när de blandar sig i internationella konflikter.

  Nä du un2here: Låt studenterna i i Linköping bjuda in vem de vill, det gitter jag inte på något sätt blanda mig i. Men arrangörerna får passa sig om de bjuder in representanter för Israel, då vi har en extremt fientlig röd mobb ute på gatorna vid sådana tillfällen. Att den är röd är för mig en gåta, men Israel tycks vara ett säkert kort att satsa på när man vill göra revolution även i dag! Att inte Khadaffis gröna bok har haft inflytande på dessa virrhjärnor kan också tyckas vara en gåta.

 89. Per Fredö skriver:

  Obama, un2here, sa inte att enda sättet förverkliga en palestinsk stat var med vapenmakt.
  Det gäller att läsaoch höra rätt.
  Han beskrev i stället ingående hur den andra sidan använt sig av vapenmakt i alla dess former för att krossa Israel samt att förhindra en verklig fredsiuppgöfelse efter årtionden av konflikte, men också fredsförhandlingar, som borde ha kunna nå ända fram.
  Varje stat har rätt skydda sig självt i sådana sammanhang även genom att använda våld.Israel på internationell vatten förhindrade införsel av vapen till Gaza.
  Så har en FN-kommission fastställt.

  Så ser vår värld ut-även demokratier måste skydda sig, detta via sådant som att skaffa sig en stark krigsmakt, att ingå allianser, att bekämpa terror, att ha säkerhetsorgan, men att också bygga upp stater som varit de värsta diktaturerna till demokratier.

  Skyddsvallar finns förvisso, som Israel byggt upp,, men de är inte något som ens liknar muren, taggtrådsstängslen, Ausweis, Koncentrationslägren, Gulagarkipelagen, Himmelska Fridens Torg för att nämna några med en begränsad tidshorisont,
  När man läser en del inlägg i detta fall, tänker man,:
  Det finns principfasta Hundertprozentiker.
  Denna inställning var nazi-Tysklands, vars mål var att förinta den ariska rasen , ja, det går inte att helt utesluta att denna lära även sprids i dag.- och då gäller det intee vanlig antisemitism.

 90. Jan Fredman skriver:

  Per Fredö: Tack för att du också tar un2here åt sidan med en uppmaning att hålla sig till vad Barak Obama faktiskt har sagt i Generalförsamlingen.

  Att nazityskland hade som mål att eliminera den judiska rasen, som betraktades undermålig eller tog för stor plats i Riket i jämförelse med den ”ariska rena rasen” är sorgfälligt omvittnat och belagt i historiska avhandlingar och böcker. Inte minst USA’s president på den tiden var ytterligt angelägen om att allt det avskyvärda skulle dokumenteras från koncentrationslägren i Polen och Tyskland, som bl.a. tyska nazister men även andra allierade i de baltiska staterna, det fascistiska Italien och den judefientliga Vatikanen i Rom ägnade sig åt under åren med projektet ”judisk utresning från Europas karta”.

  Det är aldrig fel att återigen dra fram detta, då det i grunden handlar om hur en etablerade västeuropeisk nationer med Luther eller någon motsvarande husgud, så oerhört mekaniskt och industriellt organiserat nästan var i stånd att utrota det judisk folket.
  Jag bävar när jag skriver dessa rader, därför att Israel, judarnas hemland idag, utsätts för långt fräckare hot om utplåning. Där finns en viss förintelseförnekare Mahmoud Ahmadinejad i Iran, där finns Hamas (en gren av det Muslimska brödraskapet i Egypten), där finns Hezb’Allah i Libanon. De senare skulle ju för många år sedan genom en FN-resolution och med FN-observatörer se till att Hezb’Allah blev avväpnade. Facit: Vad har hänt i Libanon med Hezb’Allah’s närvaro sedan den sista sammandrabbningen med Israel? Har du koll på det un2here, som tidigare reflexmässigt räknat upp ett par FN-resolutioner?

 91. un2here skriver:

  Obama gör en Palestinsk stat omöjlig dels genom tidigare veto till förmån för bosättarrörelsen, dels veto mot ett erkännande av en stat överhuvudtaget.

  Israelerna själva tänker då inte tillåta någon stat – se ”flyktingar” ovan – ergo krig, det finns inga andra optioner kvar som leder mot en självständig palestinsk stat:

 92. Per Fredö skriver:

  Den militär, överbefälhavaren samt sedermera presidenten, som Jan Fredman,syftar på, var självfallet Eisenhower
  När han bevittnade det avskyvärda som hänt i Treblinka, sa han, detta måste dokumenteras för eftervälden,
  detta, så att ingen idiot sedan kommer att påstår att det aldrig hänt.
  En sådan har Jan Fredman nämnt och det finns fler, även i vårt land.
  Detta finns nu tillgängligt på YouTube och ska förhoppningsvis via överföringar via våra datorer kunna spridas till 40 miljoner personer.
  Varje svensk skola borde också få tillgång till detta. Kunskapen om vår nutida historia är liten.
  Det tyckte i just detta fall även Göran Persson.
  Att känna till det mesta om olika nutida konflikter klarar inte ens Carl Bildt förmodar jag av.
  Men vågar av hatpropaganda, likt den vi upplevde i samband med 68-rörelsen, må vi förskonas ifrån.
  Och det gäller oavsett på vllka barrikader vi anser oss höra hemma.
  Det är både den tysta och öppna diplomation, som gäller, den som säkert pågår även i FN-skrapan.
  Förhandlingsborden likaså, men givetvis meningsutbyten, analyser och forskning.

 93. Jan Fredman skriver:

  un2here: Det är aldrig fel att till slut komma fram till en realistisk slutsats. Med den geografi och det labila säkerhetsläget som vi har och har haft under längre tid på marken, så är det dömt att misslyckas med en arabisk statsbildning i Judea, Samaria och Gaza. Det spelar ingen roll vilken glorialiknande eller ödmjuk uppsyn, som Abbas visar i media från Generalförsamlingens session. En fred måste bygga på väsentligt mer påtagliga hörnstenar för att den skall bli hållbar också för kommande generationer i området.

 94. Per Fredö skriver:

  Hitler hade förstås inte som mål förinta den ariska rasen, som jag i hastigheten råkade skriva.
  Jag ber om undskyld.
  Tyskarna, som herrefolket, de rena arierna, som ville och även lyckades förinta merparten av det judiska folket i det Europasom denna regim hade kontrollen över under andra världskrigdet.

  Detta var säkert en viktig förklaring till att den judiska staten Israel grundades och att många judar sökte sig dit.

 95. Jan Fredman skriver:

  Per Fredö: Ja, vart skulle annars judarna ta vägen? En del hann i tid ta båten över till USA och ett mycket litet antal kom över till Sverige i krigets slutskede, vilket är skamligt att behöva konstatera. Per Albin Hansson(SAP) och horoskoptydare, ville väl inte stöta sig med HitlerTyskland. Hermann Göring blev flyghjälte under 1:a världskriget, Göring var gift med en svenska, Carin von Kantzow, svägerska till Eric von Rosen. Göring grundade Gestapo och var ansvarig för inrättandet av de första koncentrationslägren. År 1941 gav han Reinhard Heydrich i uppdrag att organisera den så kallade slutgiltiga lösningen. Efter andra världskriget ställdes Göring inför rätta inför den internationella militärdomstolen i Nürnberg och dömdes till döden för brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Han begick dock självmord, dagen innan han skulle avrättas.

  Så kan det gå till slut….

  Mer om Göring på länken: http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ring

%d bloggare gillar detta: