Och här kommer det att bli intensivt

NEW YORK: När morgonen grydde landade jag här efter den långa flygningen från Johannesburg i Sydafrika.

Och jag upphör aldrig att fascineras över den teknologi som nu gör dessa långa resor mellan kontinenterna möjlig.

De fyra motorerna på South African Airways Airbus A340 spann som harmoniska katter den mer än 15 timmar långa flygningen över Afrika och Atlanten hit till New York.

Här inleds nu en vecka på som nog kommer att bli mer spänningsladdad än på länge.

Libyen blir en viktig om än mindre kontroversiell fråga. I morgon deltar jag i det möte som Ban Ki-moonm kallat till som mer konkret fortsättning på det möte som ju ägde rum i Paris för några veckor sedan.

Frågan om Mellersta Östern och frånvaron av en fredsprocess där blir med all säkerhet den fråga som kommer att tilldra sig störst intresse.

Den går tillbaka inte minst på vad som inträffade här för ett år sedan.

Jag minns min egen förvåning när jag satt och lyssnade på president Obamas tal i FN:s generalförsamling och hur hann med stor säkerhet sade att vi inom ett år hade goda möjligheter att kunna välkomna en paletinsk stat i FN.

Min reaktion var att antingen visste han någonting som jag inte visste eller så skulle vi komma att hamna i en mycket besvärlig situation.

Jag hoppades på det förra men var orolig för det senare – och dessvärre är det i den situationen vi nu befinner oss.

Det ena försöket att få igång fredsförhandlingar efter det andra har misslyckats.

Att entydigt säga att det enbart är ena sidans fel är knappast möjligt, men att den fortsatta israeliska bosättninspolitiken haft en mycket negativ påverkan på stämningsläget tror jag det finns få som skulle vilja bestrida.

Jag lyssnade härom dagen på Israels president Shimon Peres när han sade sig vara övertygade om att såväl den palestinske presidenten Abu Mazen som premiärminister Salam Fayyad verkligen vill ha fred. Hans tonläge gentemot dem var påfallande varmt.

Sakläget är väl att det aldrig funnits en palestinsk ledning som så tydligt inriktat sitt arbete på detta.

Men det är i frustrationen över att så lite hänt – och till en del också som uppföljning på det som president Obama sade här för ett år sedan – som frågan nu kommer upp här i FN.

Exakt hur den kommer att komma upp vet jag i skrivande stund inte, och det vet ingen annan heller. Det pågår en mycket livaktig diplomatisk aktivitet kring detta.

Omedelbart efter det att jag landade här hade jag kontakt med Catherine Ashton för att få en uppdatering av vad som hänt de senaste dygnen, och under dagen och kvällen kommer jag att träffa ett tiotal utrikesministrar från EU och Mellersta Östern för diskussion om de olika optioner som finns.

I morgon kväll kommer så också Fredrik Reinfeldt hit – Gunilla Carlsson finns här sedan i går – och på onsdag öppnas generaldebatten med anförande av bl a president Obama.

Han kommer f ö till New York redan i kväll med allt det trafikkaos den saken för med sig.

Fredagen ser dock – som det nu ser ut – att bli den mest spännande dagen. Då talar Israels premiärminister Nethanyau och Palestinas president Abu Mazen strax efter varandra, och i anslutning till det står också Fredrik Reinfeldt på talarlistan.

Men det kommer med all säkerhet att hinna rinna mycket vatten i East River intill dess.

EU har en viktig roll i dessa dagar.

Medan den amerikanska politiken allt tydligare präglas av det kommande årets presidentval – jag hörde just president Obama hålla tal utanför Vita Huset om den ekonomiska politiken och nödvändiga sparplaner – har Europa en genuin möjlighet att hålla hoppet om en tvåstatslösning mellan Medelhavet och Jordan-floden levande.

För min del är det naturligt att koncentrera mina ansträngningar i denna fråga under denna vecka på detta.

70 Responses to Och här kommer det att bli intensivt

 1. florimond77 skriver:

  leve Palestina!

 2. nubbe skriver:

  Om ni nu ska prata om mellanöstern och avsaknaden av fred hoppas jag att du tar upp situationen för de förföljda kristna minoriteten och deras behov av en autonom provins.

 3. Leo Occam skriver:

  Men inte då nubbe, Carl har nog även han fått en släng av den oikofoba sjukan !

 4. Marcus Rosander skriver:

  Israel-Palestinakonflikten är så utjatad! Det GÅÅÅÅÅR inte att fixa en enstatslösning, det är fullständigt omöjligt. Försök har pågått i mer än 2 000 år (!) utan resultat, varför skulle det gå nu, i en fördomarnas tidsålder? Nej, en samexistenslösning är den enda tänkbara!

 5. Jan Fredman skriver:

  Jag må de leva… Förhoppningsvis kommer USA att lyckas med konststycket att i sista minuten få ett tillräckligt stort antal av Säkerhetsrådets medlemmar för att se till att frågan överhuvudtaget inte kommer att avgöras i en omröstning. USA har ingen önskan att i nuvarande situation tvingas lägga in sitt redan aviserade veto mot ett erkännande av en Palestinsk stat. Linjen har alltid varit att parterna i realförhandlingar måste komma fram till ömsesidigt erkännande och visad respekt för resp. folk och att det resulterar i ömsesidiga avtal om känsliga frågor. Palestinaaraberna kommer att uppgraderas i sin position i Generalförsamlingen, men tyvärr ”bidde det bara en tumme” vad avser Abu Masens, alltså Mahmoud Abbas önskan om en egen stat att basa över. Det kan bra komma när säkerhetsläget är tryggat och berörda parters befolkningar är inställda på fred i st. f. misstro och lömska missilangrepp.

 6. Jan Fredman skriver:

  Carl Bildt har liksom varit ”tidigt ute” i.o.m. det ”egna racet” i uppgraderingen av palestinaarabernas representation i Stockholm i form av ett mottagande av en ”Ambassadör”. Säkert förväntar sig C.B. att få ”ryggdunkningar” från vänligt arabsinnade representanter vid många av alla de möten, som är inplanerade i N.Y. City och FN’s session i Generalförsamlingen den närmaste veckan!?

 7. florimond77 skriver:

  Man vet varför Israel så aggresivt sätter sig emot detta. Deras tal om att vilja ha fred är ett hyckleri. De vill inte ha något Palestina alls och de hoppas att dessa långdragna förhalningar ska kunna pågå tillräckligt länge tills de till slut har lyckats stjäla allt land.
  De länder som röstar emot Palestina är lika stora hycklare de med.
  Palestina uppfyller alla krav och kommer att bli en erkänd stat så det finns ingen anledning att vänta. Om det går igenom kommer det att finns större chans till fred än någonsin. Det ligger i Europas intresse att stå emot USA och Israel.

 8. Jan Fredman skriver:

  forimond: Tyvärr uppfyller inte Abu Masen de grundläggande kraven för att erkännas som stat. Han hoppas och drömmer om en stat, men det är inget mot vad som måste gälla på marken! Han har ingen som helst kontroll över det territorium, som araberna lagt beslag på, dvs. Judea och Samaria (kallas idag vanvördigt för Västbanken!), sedan hävdvunnen tid judarnas territorium. Försök fatta att Abu Masen inte ens kan kontrollera Hamas, en gren av det muslimska Brödraskapet (Egypten). En broderorganisation, Hezb’Allah i Libanon, har FN fortfarande inte lyckats med att avväpna Hezb’Allah, utan de har i stället genom Irans och Syriens försorg tvärtom förstärkt och byggt upp otroliga vapen- och missildepåer i södra Libanon i bostadsområden (levande sköldar du vet!?. Bäva månde befolkningen söder om Libanons gräns!!! Nej, Palestina var och förblir endast en skapelse under Romarriket, då romarnas avsikt var att radera ut det judiska och judarnas närvaro i det ursprungliga Kanaan, som därefter kom att kallas Juda och Israel. Sedan kom Romarna, Ottomanerna och sist araber från omkringliggande områden och då främst Egypten. Man gillade nämligen inte den stora inflytttningen av judar från Östeuropa. Där har du en sammanfattning av en partiell del av MÖ’s historia de senaste 2.000 åren.

 9. Jan Fredman skriver:

  Marcus Rosander: Jag håller fullständigt med dig i allt som du skriver! Dessutom riv såväl materiella som psykologiska murar, samla palmkvistar och fira en fredlig samexistens, där har vi LÖSNINGEN!!! Fostra och undervisa barnen för en fredlig, respektfull och varm samexistens, det är något att hoppas på!

 10. florimond77 skriver:

  Palestinierna har god kontroll över sitt område trots att det är under ockupation och dagligen trakasseras av bosättare och militär. Idag tex fängslades två barn på väg till skolan. 12 o 13 år. Det liv palestinierna lever just nu är svårt att förstå för dem som inte är insatta. Palestinierna har sin egen författning och statliga skötsel. Beträffande Hamas så har de deklarerat sin åsikt om FN och eftersom de är opposionella till Abbas står de inte helt bakom allt han gör men de har tydligt sagt att de inte tänker förhindra det som sker.

 11. Jan Fredman skriver:

  Florimond: Du talar mot bättre vetande! Det faktum att Abu Masen och hans önskan om en egen stat inte är i paritet de mest grundläggande kraven, gör att USA och några andra medlemmar i Säkerhetsrådet kommer att göra Mahmoud Abbas till väldigt besviken och frustrerad arabisk ledare i Rammallah. Han anklagar redan Barak Obama, president av de förenade amerikanska staterna (USA, vars befolkning utgörs av en majoritet med rötter i Europa), som bara för ett år sedan proklamerade att inom det närmaste året finns det en utsikt för en palestinsk stat. Men även Barack Obama har fått ändra sin retorik i denna laddade fråga och nu tvingas han tvärtemot tidigare självsvåldiga uttalande i Generalförsamlingen för ett år sedan gå fram med mer sofistikerade diplomatiska ansträngningar för att överhuvud taget förhindra att frågan kommer till ett avgörande i Säkerhetsrådet!.

  Abbas kan inte hävdas kontrollera något område i Judea och Samaria liksom Gaza, vare sig i luften, på maken eller i havet. Därmed måste han inse att LÖSNINGEN kanske ligger i ett ömsesidigt erkännande av den judiska staten Israel och Israels erkännande av de palestinska arabernas behov av självbestämmande och autonomi i de områden de befolkar. När de kan mötas i ömsesidig förståelse, respekt och samexistens, då har vi en framtid också i detta område!

 12. Jan Fredman skriver:

  Florimond: You are talking against their better judgement! The fact that Abu Masen’s (Mahmoud Abbas) claim and his desire for its own state is not in parity of the most basic requirements, do that the United States and some other members of the Security Council will make Mahmoud Abbas to a very disappointed and frustrated Arab leader in Rammallah. He accuses already Barak Obama, President of the United States American (in the US, where the population is made up of a majority with its roots in Europe), which only a year ago has proclaimed that ”within the coming year, there is a prospect of a Palestinian State!’. But also Barack Obama has received amend its rhetoric in this sensitive issue and we are now forced he contrary to earlier with statement in the General Assembly for a year ago go forward with more sophisticated diplomatic efforts to prevent at all that the issue will to a crucial in the Security Council!. Abbas cannot be argued to control some area in Judea and Samaria as well as in Gaza, whether in the air, on the ground or in the sea. Thus, he must realise that the SOLUTION might even be in the mutual recognition of each other-well recognition of the Jewish State of Israel and Israel’s acceptance of the Palestinian well needs of full autonomy and the autonomy of the areas they populate. When they can meet in mutual understanding, respect and of coexistence, then we have a positive future also in this area! Let us pacific pray for it!

 13. Jan Fredman skriver:

  florimond أنت تتكلم على أفضل تقدير! لأن masen (أبو محمود) عباس يطالب رغبته دولته لا تعادل في أبسط الاحتياجات, لذلك فإن الولايات المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن على محمود عباس بخيبة أمل وإحباط شديد زعيما عربيا في ومحافظة. وقال باراك التي تتهم باراك, رئيس الولايات المتحدة الأميركية (في الولايات المتحدة, حيث كان السكان يشكلون أغلبية من جذورها في اوروبا, قبل عام فقط أعلنها انه ”في السنة المقبلة, وهناك احتمال قيام الدولة الفلسطينية!”. لكن باراك أيضا إذ حصل تعديل في كلام في هذا الموضوع حساس ونحن الان بالقوة قبل ان تناقض مع بيان الجمعية العامة قبل سنة تمضي قدما في الجهود الدبلوماسية أكثر تعقيدا في الحيلولة دون ذلك في حرج المسألة الى مجلس الأمن… عباس لا يقول السيطرة على بعض المناطق في يهودا والسامرة وفي غزة, سواء في الجو وعلى الارض او في البحر. ومن ثم لا بد أن ندرك أن الحل قد يكون في الاعتراف المتبادل بين بعضهم البعض على الاعتراف بدولة يهودية في إسرائيل الفلسطيني بقبول ما يلزم من الاستقلال التام, الحكم الذاتي في المناطق التي ليقطنوا. عندما يلتقي في التفاهم والاحترام المتبادل والتعايش, فعلينا إيجابي أيضا في هذا المجال مستقبلا. دعونا نصلي على Pacific!

 14. florimond77 skriver:

  Jan Fredman
  Allvarligt talat. Ta och korka igen spriten och gå och lägg dig. Du verkar tämligen onykter. God natt!

 15. Jan Fredman skriver:

  פלורימונד : אתה מדבר נגד שיקול הדעת היותר טוב שלהם! העובדה שאבו המאסאן ( מחמוד אבאס ) תביעה ורצון שלו למדינה שלו הוא לא בשוויון של הדרישות הכי יסודיות, עושים שהארה”ב וכמה חברים אחרים של מועצת הביטחון יעשו את מחמוד אבאס למאוד מאוכזבים ותיסכלו מנהיג ערבי בראמאלאה. הוא מאשים כבר ברק אובמה, נשיא של הארה”ב אמריקאי ( בארצות הברית, איפה האכלוסיה מומצאת של רוב עם השורשים שלו באירופה ), שרק לפני שנה הכריז ש” בתוך השנה הבאה, יש אפשרות של מדינה פלשתינית!’. אבל גם ברק אובמה קיבל משנה את הריטוריקה שלו בזה עניין רגיש ואנחנו עכשיו מוכרחים הוא בניגוד ליותר מוקדם עם הצהרה בעצרת הכללית ללפני שנה הולך קדימה עם יותר מאמצים דיפלומטיים מתוחכמים למנוע בכלל שהעניין למכריע במועצת הביטחון!. אבאס לא יכול להיות מוווכח לשלוט בכמה תחום ביהודה ושומרון וכמו כן בעזה, אם באוויר, על הקרקע או בים. לכן, הוא חייב להבין שהפתרון אולי אפילו יהיה בהכרה ההדדית של כל אחד אחר טוב הכרה של המדינה היהודית של ישראל והקבלה של ישראל של הפלשתינית טוב צרכים של עצמאות מלאה והעצמאות של התחומים שהם יאכלסו. כאשר הם יכולים להיפגש בהדדיים להבנה, כבוד ושל דו קיום, אז יש לנו עתיד חיובי גם בתחום הזה! תן לנו שליו התפלל לזה!

  Obs! det är samma innehåll som i den svenska, engelska, arabiska, hebreiska liksom i den Iranska (Farsi) delen. Hoppas att någon läser och begrundar!

  Florimond: It is the same content as in the Swedish, English, Arabic Hebrew and Farsi (Iran) part. I hope that somebody will read and reflect!

  florimond: ما هو مضمون ما السويدية والانكليزية والعربية والعبرية الحزب. آمل أن أحدا
  لن يقرأ والتفكير!

  שלום פראן, משהו חדשה על דרושה שלנו לתשלום? אתה מחלק את הסודות שלך איתם!

  florimond: همين راضي است كه در اين سوئدي, انگليسي, عربي و عبري حزب شده اند. من امیدوارم که کسی خواهم خواند و!

 16. Jan Fredman skriver:

  The same content in Farsi. This is for people in Iran!

  florimond: شما خود بهتر می عليه! در واقع masen’s که ابومازن (محمود عباس) و ميل به ادعاي خود را در مقابله‌ توازن‌ نيست از نيازهاي اساسي, كه امريكا و برخي ديگر از اعضاي شوراي امنيت خواهد بود رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به صورت بسيار مايوس محمود عباس و مقام معظم رهبری در اتحادیه عرب rammallah عقيم ماند. او متهم بارک obama شده, رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا (در ايالات متحده, که مردم را با اكثريت ريشه در اروپا), كه تنها يك سال پيش اعلام كرد كه سال آينده ”within, در یک کشور فلسطینی و چشم انداز!. بلكه barack obama ايرادات دريافت كرده است خود را در اين معاني بيان حساسيت و ما مجبور شد در حال حاضر با او بر خلاف پیش در بیانیه مجمع عمومي به يك سال پيش با بيشتر جلو برود, در تلاش های ديپلماتيک برای جلوگيری از اين موضوع به يك موضوع حاد در شوراي امنيت است. نمي توان استدلال كرد كه ”محمود عباس” نظارت در يهودا و از ناحیه سامره و در نوار غزه, چه در هوا, بر زمين و چه در دريا. بدين ترتيب, او بايد از راه حل ممکن است كه حتي در اين دو از يكديگر و تشخيص دولت يهودي اسرائيل و فلسطين و اسراييل نيز قبول دارد و به استقلال کامل خود مختاري مسکون کردن آنها به مناطق است. هنگامي كه بتواند در تفاهم و احترام و همزيستی و سپس مثبتي که آينده ما نيز در اين زمينه! اجازه بدهید ما اقيانوس كبير دعا كنيم براي آن!

 17. Jan Fredman skriver:

  Florimond: Du klarar inte av att se sanningen om hur olika människor kan leva i samexistens. Se på Sverige. Vad hade vårt land varit om vi inte hade införlivat väldigt många folkgrupper de senaste decennierna och på alla sätt och vis försöker att assimilera dessa olika folkgrupper och får dem att känna sig som svenskar. Jag önskar dig godnatt och fina drömmar om fred i MÖ!!!
  Good night.
  مساء الخير
  לילה טוב.
  شب بخير.
  Hyvää yötä (finska, om du inte redan viste det!)
  Man kan vara nykter även på småtimmarna, om du inte redan visste det! REFLEKTERA!

  .

 18. mrmhalland01 skriver:

  Det var ett förbannat prat om principer och religion !
  Ser ni inte att allt är annorlunda idag, jämfört med för ett år sedan ?
  Israel har mist några allierade i takt med den ”Arabiska våren”.
  Palestina gör ett smart taktiskt drag genom att begära inträde i FN..
  Israel har svårt att söka stöd hos exempelvis Syrien.

  Kan USA under dessa omständigheter fortsätta sitt stöd till Israel ?

  Ska Sverige bara ”tystna” nu ?
  Vi har ju ingen som håller i kopplet, som när vi erkände Kosovo…

  Turkiet som USA har bestämt ska med i EU, vilket vitsordas av bl.a Sverige har tagit sin hand från Israel, vilket tyder på att de vill bli en egen stormakt.

  Carl Bildt…Dina vänner i Väst hade fel på alla punkter…Börja titta åt andra hållet !

  Det må vara sant att Kina inte har Demokrati, men, visst går utvecklingen framåt.

  Kanske måste vi inse att vårt tänkande inte kan råda över hela världen, utan att vi måste kompromissa i en globalisering ?

 19. Jan Fredman skriver:

  mrmhalland01: Bra att du har kvicknat till! Det är inget tal om vare sig principer eller religion utan om en ren och skär önskan om ömsesidig och respektfull förståelse mellan den judiska staten Israel och araber i närområdet. Där har du LÖSNINGEN i MÖ! C.B. är tyvärr fel ute och Turkiet kan aldrig efter Erdogans senaste turer bli en fullvärdig medlem i EU! Erdogan har aggressivt struntat Generalsekreteraren i FN vad avser Israels rätt till att blockera tillträde till Gaza av olika rutiga och randiga skäl – läs krigstillstånd med Hamas!!!
  Erdogan slänger sina generaler i fängelse, vilka opponerar mot hans aspirationer om att bli en ny arabisk ottomansk storfurste. Hans chans kom med den s.k. frihetsflottilians provokation ifjol genom det planerade aggressiva beteendet från turkiska propalestinska företrädare på den turkiska båten Marmara, när israeliska kommandosoldater bordade fartyget från helikopter och det därefter olycksaliga förloppet. Det hade säkert Erdogan förutsett och såg sin chans att frysa allt gott samarbete med Israel på alla viktiga områden. Turister från Israel har dessutom trakasserats av turkisk passpolis vid avresa till sitt hemland Israel senast i somras. Israel har lärt sig sin hemläxa och har förstått att det finns smartare sätt att stoppa denna typ av provokationer. Nu försöker Erdogan förstöra fredsavtalet mellan Egypten och Israel genom att i Egypten framstå, som en som trotsar Israel. Han kommer att placera krigsfartyg utanför Gazas farvatten och tänker också besöka Gaza om han får klartecken från Kairo. Han vill framstå som arabernas främste företrädare på gatorna framför Holocaustförnekaren, den Iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad. I slutändan kommer de förmodligen att sluta en pakt motsvarande den som Moskva och Hitler slöt innan HitlerTyskland slutligen angrep samme bundsförvant.

  Under tiden så håller Kina på att exploatera Afrikas kontinent på alla mineraler och fossila fyndigheter. De har förstånd att inte reta upp befolkningen i olika delar av Afrika genom att de samtidigt bygger upp infrastruktur för sin hemtransport av fyndigheter och samtidigt befolka områden med kinesiska människor med entreprenöriella aspirationer. Kina slukar samtidigt väldigt slugt upp allt vad som finns för att tillfredsställa den kinesiska aptiten för sin industriella expansion! Märk väl att här har inga protester från ledande företrädare för USA höjt sin röst! Kina kontrollerar redan USA genom det gigantiska innehavet av amerikanska statsobligationer och översvämmar den amerikanska kontinenten med sina konsumtionsvaror. Där har vi ett ömsesidigt beroende av ett annat slag och Kina har inget intresse av att krossa eller överta företag och institutioner i USA. REFLEKTERA!
  Bon appétit!

 20. observer61 skriver:

  Jan Fredman

  Dina reflektioner av Erdogan och Turkiets görande och låtande – kan även kopplas till de pågående inrikespolitiska skeenden. Men det kan ju behandlas då Turkiet kommer upp på tapeten i särskild ordning.

  I övrigt omfattar jag det mesta som Du skriver i inlägget härovan.

 21. un2here skriver:

  Jan Fredman skriver: – Erdogan har aggressivt struntat Generalsekreteraren i FN vad avser Israels rätt till att blockera tillträde till Gaza …

  Jasså?

  UN chief Ban Ki-moon visits Gaza Strip
  – During a visit to the occupied West Bank yesterday, the UN Secretary General had said his visit to Gaza was to show his support for Palestinians.

  ”I’ll go to Gaza… to express my solidarity with the plight of the Palestinian people there and to underscore the need to end the blockade,” Mr Ban said yesterday.

 22. Jan Fredman skriver:

  und2here: Frågan gäller Israels rätt att blockera farvattnen utanför Gaza och ingenting annat. Det är fastställt att Israel har den legala rätten att göra det. Det godtar inte Erdogan och därför har han överreagerat och satt igång en agenda, som går ut på att framstå som den som trotsar Israel för att skaffa sig sympatisörer i arabvärlden.

 23. un2here skriver:

  Du tänker på Palmer rapporten, som till 3/4 författats av en kommission Israel har valt ut? Varav en, Uribe, är stark motståndare av mänskliga rättigheter:

  – In June 2010 an international human rights mission investigated the biggest mass grave in the western hemisphere — containing some 2,000 execution victims who had been dumped there since 2004 — which had just been discovered in the Colombian town of La Macarena. At the same time Uribe travelled to that very locality but not to pay his condolences to the victims’ families, or guarantee that an investigation would determine what happened there. Instead, he went to visit the local military base — exactly the same people that, according to victims’ reports, filled that mass grave with its grisly contents — to praise them for their work.

  Trevligt sällskap, ha så kul!

 24. Kachina skriver:

  Vem har gett Israel legal rätt att blockera farvattnen till Gaza?

 25. Rulle skriver:

  Kachina,

  Bl. a. jag har gett Israel legal rätt att blockera farvattnen till Gaza! Detta för att förhindra eller åtminstone minska införsel av vapen till terroristerna.

 26. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Där är vi helt överens!

 27. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Rulle och jag är helt överens! Du verkar fortfarande sväva i tvivelsmål ?

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/gaza-och-rattslaget-ett-traditionellt-folkrattsligt-perspektiv

 28. un2here skriver:

  U.N. experts say Israel’s blockade of Gaza illegal
  GENEVA | Tue Sep 13, 2011

  – Richard Falk, U.N. special rapporteur on human rights in the occupied Palestinian territories and one of the five experts who issued Tuesday’s statement, said the Palmer report’s conclusions were influenced by a desire to salve Turkish-Israeli ties.

  ”The Palmer report was aimed at political reconciliation between Israel and Turkey. It is unfortunate that in the report politics should trump the law,” he said in the statement.

  About one-third of Gaza’s arable land and 85 percent of its fishing waters are totally or partially inaccessible due to Israeli military measures, said Olivier De Schutter, U.N. special rapporteur on the right to food, another of the five

 29. Jan Fredman skriver:

  un2here: Mr. Richard Falk är en tämligen omdömeslös och diskutabel person i sin yrkesutövning, då han väldigt enögt och ibland väldigt sjukt rapporterar om och det som du ständigt onyanserat förser oss med på denna blogg. Det är inga duvungar, som kraftfullt tagit avstånd från denne Richard Falk. Du får nog se till att du har mer pålitliga källor och referenser i fortsättningen. Se t.ex. länken:
  http://blog.camera.org/archives/2011/07/us_calls_on_radical_rapporteur.html

 30. Jan Fredman skriver:

  un2here: Jag önskar att du har tid med att ta del av ett exempel om denne omdömeslöse R. F.:
  http://blog.camera.org/archives/2011/07/updated_the_antiamerican_antis.html

 31. un2here skriver:

  haha .. CAMERA är en ökänd sionistisk propagandakanal, och nej, de är inga duvungar – väldigt duktiga får man säga, de snuvade åtminstone dig :-D

 32. Jan Fredman skriver:

  un2here: Det här kan också vara tänkvärt att reflektera över!

  Klicka för att komma åt LTRPILLAYJULY2011.PDF

 33. Jan Fredman skriver:

  un2here: Du får skratta bäst du vill, men i det här fallet R. F. så låter det väldigt ihåligt!!! Har du mer på fötterna när det gäller R. F.? och hans ifrågasatta position och agerande inom UN? R. F. ansvarar ju nu endast mot FN, men du kan väl inte ha missat ”UN Watch reveals the latest manifestation of extreme bias by the UN Human Rights Council’s envoy who was appointed to ”investigate” Israeli ”violations.” Read about it and UN Watch’s letter of complaint to the UN High Commissioner for Human Rights here:

  Klicka för att komma åt LTRPILLAYJULY2011.PDF

 34. Jan Fredman skriver:

  Per Ahlmark anklagar Bildt för kylighet ”inför det judiska”
  Publicerad: 2011-09-19 12:46 | Uppdaterad: 2011-09-19 16:50
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=277374#.Tnh_D76KRy8.email

  Förre folkpartiledaren Per Ahlmark kritiserar i sina memoarer utrikesminister Carl Bildt för att vara ”okunnig om och otäckt kylig inför det judiska”.

  Ahlmark och ett antal personer som drivit fram rättegången mot den antisemitiska radiostationen Radio Islam, ville inför valet 1991 träffa partiledare och varna för de antisemitiska stämningar som de ansåg blossat upp.

  De fick träffa företrädare för Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Men inte Carl Bildt, som då var partiledare för Moderaterna.

  ”I stället lät han oss alla på ett kränkande sätt förstå att han själv var totalt ointresserad av fakta om modern, antijudisk hets”, skriver Ahlmark.

  Han kritiserar även Bildt för att ha en ”enfaldig” syn på staten Israel som ett monoetniskt land, trots att det består av invandrare från mer än 100 nationer. ”Utrikesministerns okunnighet om detta lands historia, kultur, vitalitet och folkstyre är påtaglig och utgår från en klart fientlig attityd”, skriver Per Ahlmark.

  ”Inte minst här avslöjar Carl Bildt, öppet och ihärdigt, de reaktionära värderingar som så ofta har drivit honom”, skriver han.

  Ahlmark skriver också att Carl Bildt är likgiltig inför folkmord. Han anklagar Bildt för att ha förminskat serbernas massmord på bosnier i Srebrenica och för att ha tigit om den sudanesiska regimens ansvar för folkutrotningen i Darfur. Bildts lojalitet mot Lundin Oil som gjorde honom förmögen var större än hans avsmak för massdödande i Darfur, hävdar Ahlmark.

  Per Ahlmark hävdar i sin bok att nuvarande folkpartiledaren Jan Björklund bekräftat för honom att Bildt förbjöd statsråd att använda termen folkmord om dödandet i Darfur.

  ”Ministrarna, även de så kallade liberala, lydde fåraktigt Bildts anvisningar”, skriver Ahlmark.

  Han anklagar de fyra borgerliga partiledarna för att ha lurat väljarna 2006 genom att inte ha avslöjat att Carl Bildt skulle bli utrikesminister.

  ”Oljemannen med optionerna kommer, trodde vi lättsinnigt, att stanna kvar i norra Afrika och där fortsätta att bygga upp sin privata förmögenhet. Det var alltså fullt möjligt att rösta på alliansen 2006 och hoppas på det bästa. De lurade oss”, skriver Ahlmark. REFLEKTERA!

 35. un2here skriver:

  Rickard Falk är inte ifrågasatt för annat än att publicera en satirisk teckning som visar hur USA/Israel pissar på rättvisan:

  USA veto till förmån för illegala bosättningar – sant!
  USA veto mot sitt eget deklarerade mål om två stater – ja, det säger de åtminstone att de tänker göra.

  Det är inte förtal om det faktiskt hänt!

  UN Watch är ett annat namn för AJC

 36. Jan Fredman skriver:

  un2here skriver: ”UN Watch är ett annat namn för AJC”

  un2here: Då är det fastställt att utifrån din horisont så är allt som har med judar och judiskhet att göra eller så fort en jude/judinna uttalar sig, liksom hävdvunnen antisemitisk tradition, en öppning och ett bra tillfälle för dig och likasinnade att bemöta med klockrena exempel på antisemitiska uttalanden och ställningstaganden (antisemitism är endast kopplat till judar). Se dina kommentarer på denna blogg! Du skulle aldrig kunna lyssna på en objektiv person om han/hon har en judisk identitet och ta till dig deras information, så är det bara. Stackars dig! :(
  Ta hand om dig själv och REFLEKTERA!

 37. un2here skriver:

  Dror Feiler? Fast han är ju inte inbiten sionist ..

  Hur kommer det sig förresten att Per Ahlmark beskriver Israels befolkning som ”invandrare” – är inte det min replik?!?

 38. kris08 skriver:

  B´selem? Gideon Levy? Haaretz?

  Om man ska ha en sådan öppen inställning angående nationalitet så undrar man stillsamt varför alla kommissioner lider sån brist på palestinier eller ens araber…

  Är antisemiter (Israel-kritiker) verkligen det enda problemet? Har du inte hört det osmakliga uttrycket ”self-hating jew”? Richard Goldstone fick ju bittert lära sig det…

 39. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Vad som är fastställd är att du jämställer judiskhet med råbarkat sionism. Amira Hass, Finkelstein, Chomsky och andra kritiker räknas inte … Einstein kanske?

  http://www.rense.com/general59/ein.htm

 40. metusalem skriver:

  Jan Fredman har förvisso stor kunskap, och en enorm entusiasm.
  Dessutom kan han en del språk med knepiga skrivtecken, kanske han i stället skulle hänvisa till de utmärkta översättningstjänsterna som finns på nätet.

  Ett argument förefaller mig tveksamt, nämligen att att Judén och Samarien är hävdvunnen Judisk tillhörighet. Såvitt jag förstår saken rätt så är det ungefär 3000 år sedan det Judiska folket hade kontroll över dessa provinser. Efter denna tidpunkt har olika härskare suttit vid styret. Under Jesu tid var det tex. det stora romerska väldet som hade kontroll.

  Du Fredman kan säkert detaljerna om detta bättre än jag. Givetvis har det fortlöpande funnits judisk befolkning i området, men kontroll av området fick man först i slutet av 1940-talet. Rätta mig gärna om jag har fel.

 41. un2here skriver:

  metusalem,

  Sedan är det väl också värt att nämna att Jesus efter sin död faktiskt blev profet i sitt eget land, vilket gör hela idén om ett judiskt folk, från Palestina, som inte har en kristen bakgrund – lite suspekt …

 42. Jan Fredman skriver:

  un2here: Jag visste att du skulle komma med Dror Feiler och det finns ett antal till som exponerat sig i samma anda. Vi brukar kalla dem ”självhatande judar”. När det gäller Feiler, så inte kan han anklagas för att vara objektiv. Haaretz har intresse av att utmåla Benyamin Netanyahu och hans regering, som ska ersättas med ett vänsterstyrt ledarskap. Där har vi ett exempel på sund debatt i ett öppet demokratiskt samhälle liksom i Sverige. Men att utmåla judar i förskingringen med klassiska brister och brist på saklighet, det är att grovt och karikerat tassa in på antisemitiskt område. Alltså att helt enkelt som du ifrågasätta saklig information bara det är från UN Watch!??? eller AJC och CAMERA. Det kunde ju också vara intressant att du beaktar vem mottagaren av deras protest mot R. F. är!? Du smiter hela tiden undan med halvsanningar! Du har väl hört talas om LÖGNENS FADER Försök att försvara denne R. F. igen och du kommer att betraktas som ett eko av denne R. F.

  kriso8: Du skriver B´selem? Gideon Levy? Haaretz?
  Se mina kommentarer i föregående stycke. När det gäller Gideon Levy, journalist vid Haaretz, en vänstertidning, så har han i landet benämnts ”propagandist for the Hamas” eller en ”heroic journalist”. I vårt land med vår demokrati och yttrandefrihet, så kan vi säkert hävda att Jan Gullou är en propagandist eller herosisk journalist.
  Intern kritik och debatt är alltid välkommet i en öppen demokrati liksom i Israel. B’Tselem som du kanske menar. Deras högsta företrädare stödjer en enstatslösning, d.v.s. man propagerar för att Israel ska upphöra som judisk stat.
  Hm… det här måste väl t.ex. un2here vara förtrogen med?
  Eftersom jag är en vän av den judiska staten Israel, så har jag ytterligt svårt för att omfatta B’Tselems agenda!!!

  Per Ahlmark är helt rätt ute, då det är ett faktum. Judar gör aliyah till landet Israel från sitt liv bland goyer efter deras anfäders förskingring från det heliga landet som besuttits av israeliter eller judar om du så vill Men det har alltid funnits judar kvar i området. De mest ordodoxa judarna är inte särskilt intresserade av att försvara den världsliga existensen av judarnas stat Israel.

 43. Jan Fredman skriver:

  kris08: Om jag skulle blanda mig in i B’Tselems angelägenheter, så skulle jag också förorda en stat, men då Israel! De araber som lever i Gaza, Judea och Samaria blir medborgare i denna stat, men tillerkänns autonomi och självbestämmande liksom Västerbottningar sköter många angelägenheter själva genom demokratiskt valda ombud till Region Västerbotten. Givetvis med den förutsättningen att araberna i Gaza, Judea och Samaria kan leva i samförstånd med sina ”halvbröders” avkomma och att deras barn får en helt annan fredsinriktad uppfostran och prägling. Då har vi en gynnsam tid att se fram emot i Israel och MÖ!

 44. Jan Fredman skriver:

  un2here: Du är inte särskilt förtrogen med den heliga skriften och det eviga löftet till sitt utvalda folk. Att Jeshua inte fick framgång bland sina fränder, undanröjer inte på något sätt det eviga löftet till G-d’s utvalda folk med sina förtjänster och brister! Tvärtom! Det är du un2here, som jag uppfattar som tämligen suspekt.

 45. Jan Fredman skriver:

  Ingen har kommenterat inlägget om vad Per Ahlmark skriver i sina memoarer om Car Bild! C.B. framstår som den han är, vilket inte är någon överraskning för mig.

 46. un2here skriver:

  Jan Fredman skriver: … det eviga löftet till sitt utvalda folk.

  Men fick inte det en dramatisk vändning i o m att judarna övergick till, och började sprida kristendomen istället?

 47. Jan Fredman skriver:

  un2here: Du har så rätt att försoningens budskap också spreds till hedningarna. Därigenom kan man säga att judarna kan spegla sig i de nya troende på den levande G-n och på så sätt uppmuntras att återuppliva G-d’s löften till dem. Inget konstigt alls.

 48. Jan Fredman skriver:

  un2here: Men tyvärr kom kristenheten från 300-talet att klassa alla judar som mördare av Jeshua och därmed kom antisemitsm in i den katolska kyrkan och sedan med Luther, in i den protestantiska kyrkan.

 49. Jan Fredman skriver:

  Hatet mot judarna började inte med vare sig Romarna eller Luther. Det finns dokumenterat i judarna mångtusenåriga lidandets historia.

 50. un2here skriver:

  Jo, det är faktiskt lite konstigt att dagens judar envisas med att kalla sig för arvtagare till de som först av alla övergick till kristendomen – för sedan att deportera hundratusentals kristna från Palestina …

 51. Jan Fredman skriver:

  un2here:
  Det eviga löftet till judarna är att de utgör det äkta olivträdet. De nyfödda kristna troende sägs i NT i bibeln vara inympade i det äkta olivträdet. De senare ska ta sig i akt och inte förakta de som tillhör det äkta olivträdet. Den uppmaningen har ju historien visat att de hednakristnas andliga ledare fullständigt har struntat i. Viktigare har varit den mänskliga svagheten att slåss för en maktposition i den kyrkliga hierarkin med inflytande i den egna statens angelägenheter. Budskapet till ”fåren” har därmed under seklernas gång solkats med antisemitism och präglat människors syn och attityd mot judaism och judar. Det har ju i alla tider varit så populärt att måla ut folkets fiende, och hotet som denne utgör, för att därmed trygga sin egen maktposition.

 52. un2here skriver:

  För palestinierna har dock den judiska invandringen inneburit en katastrof – det vill du väl ändå inte förneka? Det handlar inte om att utmåla nån imaginär fiende, det handlar om att plocka ut riktiga kulor ur riktiga skottsår.

 53. Jan Fredman skriver:

  un2here: Du skriver ”Jo, det är faktiskt lite konstigt att dagens judar envisas med att kalla sig för arvtagare till de som först av alla övergick till kristendomen – för sedan att deportera hundratusentals kristna från Palestina …”

  Om du med de första kristna menar de judar, som övergått till kristendom, så blir jag lite konsternerad, då du samtidigt blandar ihop det med de kristnade araberna, som tog sig till grannländera 1948. Du har s.a.s. blandat ihop päron och äpplen.

  Un2here: Vi försöker reda ut begreppen. Alla judar var innan utropandet och erkännandet av staten Israel, just palestinier. Varför? Landet Kaanan hade ju fått en ny benämning av först greker och sedan romare. Beteckningen Palestina används först av grekerna redan före vår tideräkning och sedan av romarna. Det anspelade troligen på filistéerna, ett semitiskt folk som bodde vid kusten (grekerna var sjömän).

  Att nuvarande judar betraktar sig som arvtagare till det heliga landet är väl en underdrift. När araberna genom sitt första angreppskrig mot den internationellt erkända staten Israel, så uppmanades palestinaaraberna av sina ledare att ta sig till omkringliggande arabvänliga länder. Abu Masen’s eller Mahmoud Abbas’ föräldrar var t.ex. sådana som såg till att helskinnade komma undan i den väpnade konflikten 1948, det s.k. israeliska frihetskriget. En del av dessa var kristnade araber som flydde, men en hel del stannade kvar. Idag är Nazareth och Betlehem hemvist för många kristna araber, liksom i andra territorier. Israel som stat har som mål och strävan att s.k. kristna och arabiska heliga platser ska skyddas och respekteras. Så var det inte när Jordanien påpassligt invaderade Juedea, Samaria och östra Jerusalem efter att britterna uppgav sitt FN-mandat i området, Jordanien inberäknat. Jag har tidigare skrivit om hur de vanhelgade judarnas gravstenar, synagogor och minnesmärken. Det har aldrig funnits en stat med namnet Palestina, men däremot ett geografiskt område som benämnts Palestina. Israel har inte deporterat 100.000-tals kristna från området, utan de senare valde att på uppmaning av sina arabiska ledare ta sig till grannländerna och där invänta det stora slaget mot judarna, som vid det här laget har varit rätt många med arabiska förtecken.
  Det är hög tid att dessa folk försonas till glädje inblandade parter, för världen och för efterkommande släktled. OK?

 54. Jan Fredman skriver:

  un2here: Alla som är födda av en judisk mor betraktas som jude. Dessutom betraktas också alla som konverterat som judar även om det där kan finnas nyanser i olika riktningar inom judaism.

 55. Kachina skriver:

  Fredman, Rulle.

  Jag har aldrig erkänt Israels legala rätt att blockera sjöfarten till Gaza.

  Judarna har ALDRIG erkänt Jesus existens. Vilka ”spånjudar” ni umgås med är okänt, men judarna har aldrig erkänt Jesus.

  Ni är, tyvärr, de jag brukar kalla ”rövslickare”, fjäskare inför det okända.

  Islam erkänner däremot Jesus som profet, liksom Paulus. Det betyder inte att jag fjäskar för islam. Jag har skarp kritik mot deras vantro med ibland rent löjliga yttringar. Lika skarp kritik som mot de krullockar som dagligen bugar vid klagomuren. De förstår inte vad de gör. De är inte ens i rätt dimension för sina yttringar.

  Idioter, måste jag säga även om ordet börjar vara utnött, men bägge äter de fårhjärna och därifrån alstras deras förstånd.

 56. un2here skriver:

  Plan Dalet var judisk terror mot palestinierna och inget ”arabiskt angreppskrig” … Var fick du det ifrån?!?!

 57. un2here skriver:

  … också alla som konverterat …

  precis

  Och hela den judiska statens existensberättigande bygger på att sånna som du upprätthåller myten, fast du tydligen innerst inne mycket väl vet det är ett bedrägeri

 58. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Jag undanber mig dina vanhelgande ord ”idioter”. Vad har du för benämning på dig själv?

  Men nu till en intressant fråga. Vad har du för synpunkter på Per Ahlmarks beskrivna bild av C. B.? Vi gästar ju hans blogg och borde ha förstånd att ta ställning mot i. st. f. att fjäska!!!

 59. Jan Fredman skriver:

  Kachina: De insiktsfulla judar och israeler, som jag känner, betraktar nog Jeshua som en skriftlärd. Däremot var han inte den Messias som skrifterna utlovat. De troende judarna väntar fortfarande på den utlovade Messias. Jag har förstått att du vill dimensionera honom efter din gnostiska smak, men spelar roll!? Det är mycket som kommer att påverka skeendet på denna planet då Messias kommer, var så säker. Problemet med Jeshua var att han inte motsvarade den bild, som var förhärskande bland judarna på den tiden. Därför fick hedningarna en chans via Saul (Paulus) som redskap bli inympade i det äkta olivträdet, läs G-s utvalda folk med sina brister och förtjänster. De andligt nyfödda kristna hedningarna beskrivs i NT som inympade i det äkta olivträdet.
  Om du skulle praktisera de bugande rörelser som troende judar använder, så skulle du bli mycket renare och fokuserad i sinnet och tanken. Prova så ska du se att även en inbiten gnostiker som vilden från Byske också kan ha nytta av gammal judisk erfarenhet!

 60. Kachina skriver:

  ” Vad har du för synpunkter på Per Ahlmarks beskrivna bild av C. B.?”

  Nja, vi blir vad omgivningen gör oss till, om vi inte har fullständig kontakt med vår egen själ. Carl Bildt har visat många ansikten under åren, men inte förändrats i avseende oräddhet sedan jag mötte honom på Skellefteå Läroverk senhösten 1969.

  Han går att styra, till en viss gräns av Bush, Kissinger, Soros,…..men när det når gränsen är det tvärstopp. Detta ligger i uppfostran att lyda hierarkin, men ju äldre han blir desto högre når han i hierarkin och till slut sätter han dagordningen.

  Carl Bildt är ingen ond människa. Jag tror det var honom jag såg i ögonen hösten 1969 och det var en öppen, mottaglig, ärlig och formbar människa.

  Jag vet med säkerhet att han läser våra inlägg och jag tror i min enfald att han lägger in dem i sina referensramar. Jag är säker på att den generella bloggpolitiken lagt band på Alliansens utrensningar bland sjuka och utstötta.

  Jag tror inte man kommer åt Bildt genom att ensidigt kritisera honom, utan gen att resonera med honom. Per Ahlmarks beskrivning av Bildt har ett inslag av undervärdeskomplex i sig.

 61. Kerstin Broste skriver:

  Märkligt att läsa att vår Utrikesminister lägger mer energi på att Krim tatarerna ska få rätt att återvända till Krim än att Palestinerna ska få samma rätt. Enda förklaringen måste vara att Carl Bildts uppgift är att söndra och härska. Det tror sjutton att UD:s pengar inte räcker.

 62. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Om du kan få Kachinan att konvertera, får han då rätt att ”återvända” och bosätta sig i Israel?

 63. Kachina skriver:

  Buddha, uppenbarade Ljuset, den Gudomliga Intelligensen.

  Kristus uppenbarade den Gudomliga Kärleken.

  Manu, den som skall komma, kommer för att uppenbara den Gudomliga Vilja.

  Vem av dem som är judarnas Messias, vet jag inte. Det jag vet är att dessa tre ovan nämnda är de som är tre i en, första, andra och tredje kosmiska strålen, i sig odelbara även om de kan verka var för sig efter den sjunde strålen (Demiurgen) och därmed bilda det fullkomliga talet tio.

  Den här dimensionen kommer att upplösas och om Messias är den som är tre i en och utför verket, vet jag inte. (Detta utan att en enda själ dör)

  Din och Rulles judedyrkan har ett inslag av religiös psykos i sig. Juden är inte ett biologiskt väsen utan ett Gudsmedvetande på vandring i Universums dimensioner, de vi ibland kallar Gudasöner.

  Gudasöner är MEDVETANDEN (SJÄLAR, JUDAR) som upplever skapelsen. De fysiska kroppar du dyrkar i den här dimensionen är Demiurgens verk. (Läs om, skapelseberättelsen.)

 64. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Tack för din reflektion kring C. B. Givetvis får vi glädjas å hans vägnar som människa. Men att han dessutom ska representera mig med en egen agenda i utrikes frågor utan att frågan i demokratisk ordning öppet har diskuterats och ventilerats, det är för mig en gåta. Han har en självsvåldig och arrogant attityd. Per Ahlmark lider inte av något mindervärdeskomplex, tvärtom har Per A. ett väsentligt rörligare intellekt än C.B. och dessutom är han rakryggad nog att stå upp till försvar för den judiska staten Israel. Du skriver att du såg in i Carls ögon för 42 år sedan på Läroverket i Skellefteå. Du, Fredrik Reinfeldt har nog skådat in i den blicken många gånger långt senare och vi vet ju vad som har hänt sedan de drabbade samman i Muf. Fredrik fick förtroende att överta ordföranderollen i Muf, Carls senare utfrysning av Fredrik i Riksdagsgruppen, men nu är det Fredrik som får fylla rollen som landsfader. Att Carl Bildt smygvägen dirigerades till utrikes, var nog bara ett taktiskt drag av Fredrikfalangen och Alliansen för att slippa Carls interventioner inom inrikespolitiken. Nu finns Carl i det som han betraktar som ”hetluften”, där han trivs med ryggdunkningar och middagssittningar. Den allvarligaste kritiken från Per Ahlmark handlar om Carl Bildts kyla och likgiltighet för moderna yttringar av antisemitism och brist på förståelse för judarnas historia med dess lidande. Jag anser nog att C. B. tagit sig alltför stora friheter inom sitt ansvarsområde. Vi får väl se hur hans eftermäle kommer att se ut, men jag gillar inte hans likgiltighet i vissa viktiga och angelägna frågor. Dessutom är det bara ord som flödar från hans tangentbord och mun. När jag lyssnar och läser in honom, så ger han mig endast negativa vibbar. Hur många av dina omgivande och rotade Byskebor ”hoppar” av glädje och innerlighet, när de hör C.B. lägga ut texten?

 65. Kachina skriver:

  ”Hur många av dina omgivande och rotade Byskebor ”hoppar” av glädje och innerlighet, när de hör C.B. lägga ut texten?”

  Inte många, men jag förstår honom för jag har en svåger som har en lika självsvåldig och arrogant attityd. Skillnaden är att C.B. går att kommunicera med, det går inte med svågern.

  Det du beskriver ovan är vårt vanligaste problem. Vi är, som Demokritos sade ett universum som består av Ingenting och Någonting, i alla dess microdelar. Alltså Ande och Materia.

  Vi är medvetna reptiler. Ibland dominerar reptilhjärnan som i Muf-bråket. Vi pendlar mellan ytterligheterna. (Som den här rektorn på högskolan som mördade sin älskarinna och kollega.)

  Vad vi måste komma ihåg är att Gud är Ande (Medvetande) Gudasönerna är Guds medvetandets avbild som förvrängs i materian. Gudasöner är alltså Gudamedvetanden, oavset om de är centrerade i man eller kvinna, jude eller arab, kines eller europé.

  Kyla och arrogans är en form av rädsla. Den går att hantera om man är medveten om det.

 66. Jan Fredman skriver:

  Kachina: Kyla och arrogans på det sätt som Per Ahlmark skriver om, det är inte fråga om rädsla utan just kyla (ett kallt sinne), brist på empati och arrogans. Om inte förr, så lär väl C.B. få sig en tankeställare när han läser den senaste tråden på sin blogg. Ditt resonemang kring ande/medvetande mm. är som att slå in en öppen dörr hos mig.

 67. Kachina skriver:

  ”Ditt resonemang kring ande/medvetande mm. är som att slå in en öppen dörr hos mig.”

  Varför tjatar du då på med det utlovade landet, Kaanans Land och Guds Egendomsfolk?

  De har inget i den här världen, Skapad av Demiurgen, att göra.

 68. Kachina skriver:

  ” Därför fick hedningarna en chans via Saul (Paulus) som redskap bli inympade i det äkta olivträdet, ”

  Och,……vad blev det efter Eusebios omskrivningar på order av Kejsaren i Rom?

  Jo,………”kvinnan tige i församlingen”, ”kvinnan skall täcka sitt huvud i Herrens Hus”. 1 700 ÅR AV KVINNOFÖRTRYCK, bara på grund av att man utelämnade andemeningen att kvinnan stod som symbol för den feminina materian och mannen stod som symbol för den maskuline Anden.

  Som både jag och du vet har den maskuline Anden, det Gudomliga medvetandet, sitt säte i både man och kvinna..

  1 700 år av förfalskad vetskap.

  Islam ha iaf bara 1 300 år av förfalskad vetskap.

  Något olivträd finns inte inom synhåll.

%d bloggare gillar detta: