Livadia-palatsets diskussioner.

JALTA: En vacker morgon vid Svarta Havet.

Snart beger jag mig upp till det Livadia-palats som en gång byggdes för Tsar Nicholas II, sedan kom att användas för den konferens där Stalin, Churchill och Roosevelt delade upp Europa inför världskrigets slut och nu kommer att vara platsen för den stora konferensen här.

För min del är det Ukrainas egen utveckling som står i centrum.

Tillsammans med EU:s utvidgningskommissionär Stefan Fuhle kommer jag att träffa president Yanukovich för diskussioner på den punkten.

Jag har ju redan varit mycket tydlig om de politiska skådeprocesser som pågår inte minst mot f d premiärministern Timoshenko.

Och dessa kommer tveklöst att få negativ betydelse för landets fortsatta utveckling.

Men vidare frågor om den europeiska integrationen står också på dagordningen här.

I går skrev ju Anders Borg och jag en gemensam debattartikel i tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung – länk tioll texten finns via Twitter i spalten till höger – och den har lett till en del diskussion.

Vi är på väg in i ett skede där också mer fundamentala frågor av denna natur måste diskuteras.

13 Responses to Livadia-palatsets diskussioner.

 1. observer61 skriver:

  Är Kilroy fortfarande i närheten?
  (Lustifikation)

 2. nubbe skriver:

  Jag har nu i flera år uppmärksammat dig på Assyriernas situation i Irak med olika inlägg på din blogg utan att du har tagit upp detta ämne. Därför är jag glad att dina allianskollegor gör det istället och hoppas därmed väcker ditt intresse för detta nödvändiga och viktiga ämne.

  FP-politiker vill föra Nineveslätten-frågan upp på dagordningen
  SVERIGE Fyra välkända politiker från Folkpartiet skrev under en debattartikel i Aftonbladet i veckan där de lyfte fram assyriernas politiska framtid i Irak.
  – Vi ska driva det här både internt och externt, säger initiativtagaren Ninos Maraha.
  Ninos Maraha, Cecilia Wikström, Olle Wästberg och Fredrik Malm är undertecknarna av en färsk debattartikel i Aftonbladet som handlar om assyriernas rätt till lokalt självstyre på Nineveslätten i Irak. Så här förklarar de frågan i debattartikeln:

  ”Genom att inrätta ett ­lokalt självstyre på Nineveslätten kan denna plågade och sargade ­befolkning få nya möjligheter att bygga upp ett samhälle och ­värna sin kultur, identitet och religion. Men då krävs handlingskraft från såväl Sverige, EU som FN. Som ursprungsbefolkning har assyrier nämligen rätt att ­upprätta ett lokalt självstyre på ­Nineveslätten, utanför Mosul i norra Irak. Det är en rättighet som är inskriven i Iraks konstitution, men något som Iraks ledare försöker ignorera.”

  Hujådå tog kontakt med Ninos Maraha i egenskap av intitativtagare och ställde följande frågor:

  I texten så åberopar ni inte en FN-skyddszon som till exempel Yilmaz Kerimo har gjort hittills, hur har ni resonerat?

  – Vi har tittat på vilka rättigheter assyrierna har enligt den irakiska konstitutionen och en av dessa rättigheter är lokalt självbestämmande i Nineveslätten. Vi tycker att det är viktigt att utgå från de rättigheter som folkgruppen har enligt iraks konstitution.

  Har ni fått några reaktioner på texten?

  – Reaktionerna har varit positiva, om man tittar till exempel på antalet som har tryckt på ”Gilla-knappen” så är det uppemåt 800 personer. Det visar att det är en angelägen fråga för många människor. Det är inte ofta kristnas situation i mellanöstern diskuteras och därför verkar det också finnas ett uppdämt behov.

  Hur kommer ni driva frågan vidare?

  – Både internt och extern. Jag och mina kollegor har valt att gå ut med texten för att skapa opinion och ett tryck. Samtidigt har vi lagt in en motion till Folkpartiets landsmöte i oktober. Artikeln bygger på innehållet i motionen. Landsmötet är det högsta beslutande organet för Folkpartiet, där bestäms inriktingen för FPs politik. Vi kommer att argumentera för motionen och hoppas att landsmötet antar den.

  Vad kan assyrierna göra för att hjälpa er driva frågan?

  – Det är viktigt att man uppmärksammar debattörerna som tar upp frågan. Jag minns när seyfo debatterades i riksdagen tidigare så hörde många armenier och armeniska organisationer av sig till politikerna men väldigt få assyrier. Vi har kommit långt som folkgrupp i vårt påverkansarbete men har kvar en hel del att uträtta.

 3. […] https://carlbildt.wordpress.com/2011/09/16/livadia-palatsets-diskussioner/ Rate this: Share this:DelaStumbleUponTwitterLike this:GillaBli först att gilla denna post. Kommentera […]

 4. Kachina skriver:

  Observer61

  Who is Kilroy?

 5. observer61 skriver:

  ”Killroy was here” myntades under 2:a världskriget och går att läsa om på Wikipedia.

  Under de fyra segrarnas – från av 2:a världskriget – möte fanns det endast en toalett avdelad till de fyras ev. behov. Det blev en mindre uppståndelse då man lyfte på locket – och kunde läsa ”Killroy was here”.

 6. Kachina skriver:

  I Love Kilroy

 7. gruelse skriver:

  Utrikesministern:

  Det vore tacknämligt om du initierade en folkomröstning, innan nästa riksdagsval, huruvida Sverige ska vara medlem i EU eller inte. EU-medlemskapet är ju numera grundlagsskyddat, varför ett eventuellt upphävande av medlemskapet måste röstas igenom i två riksdagar med ett riksdagsval emellan.

  Man kan inte för alltid låta sig bindas till ett folkomröstningsresultatet som gavs för 17 år sedan, för att låna en demagogisk retorik från de svenska EMU-förespråkarna.

  EU är nu en helt annan skapelse än vad det var då. Borta är fredsaspekten och de storstilade näringslivsplanerna. I stället verkar EU ha som främsta mål att skydda ett dysfunktionellt finansiellt system, vilket leder till söndring mellan nord och syd samt urholkning av framtida pensioner.

  ”Bailouts” (ekonomiska räddningspaket) som enligt reglerna inte skulle få förekomma i Eurozonen, är numera flitigt använda. Demokratin har blivit satt på undantag, när de multinationella storbankerna ska driva in sina skulder. Det är ingen vacker syn vi ser av dagens EU.

 8. Per Fredö skriver:

  Uppdelningen vid Jaltakonferensen var baserad på styckningen av Europa efter andra världskrigets slut.

  Nazism byttes ut mot östblocks – kommunism och förtryck.

  Mr Gorbatjov!
  Lets this mauer fallen!

 9. Kachina skriver:

  Nej precis. Gruelse. Varför inte återgå till 50-talets municipalsamhällen som då härskade i Sverige. Man hade bara några hundra meter till närmaste grälsjuka granne och ”käpparna i hjulet stod som spön i backen”.

 10. gruelse skriver:

  Jag tror jag hörde på radion att Sveriges avgift till EU ska höjas till 40 miljarder kronor i nästa långtidsbudget, som gäller för åren 2014-2020. 40 miljarder motsvarar i runda slängar vår försvarsbudget. För att Sverige ska ha råd att betala denna avgift måste pengar tas från sjukförsäkringssystemet, pensionerna o.d.

  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-eu-I-fokus/EUs-budget-2014-och-framat/

  Är du beredd Kachina, att göra denna försakelse för att medelhavsländer, EU-politiker och apparatjikar fortsättningsvis ska kunna vältra sig i våra surt förvärvade inkomster?

  Du är väldigt pigg på att chikanera svenskt 50-tal. Det var på den tiden man inte behövde låsa sin dörr. Inbrottsrisken var minimal. (Sedan 1950 har brottsligheten ökat med 500 %, enligt SCB.) Det fanns då i Sverige en framtidstro. Den saknas idag. Sverige var då en nationalstat med harmonisk välfärdsutveckling. Bruttonationalprodukten tredubblades mellan 1945-1965. (Dra nu inte slutsatsen att jag är en socialdemokrat.) Sverige satsade på att bygga upp ett starkt försvar inte minst ett starkt flygvapen. Utbildningssystemet var i världsklass. Sverige utvecklades till en demokratisk, suverän nationalstat på 50-talet.

 11. Kachina skriver:

  ”Är du beredd Kachina, att göra denna försakelse för att medelhavsländer,……….”

  Ja, den försakelsen måste vi göra för att på sikt bygga ett nytt och bättre samhälle. De mesta av misstagen är redan gjorda och kan inte göras ogjorda. Vårt BNP som tredubblades 1945- 1965 kan vi tacka Marshallplanen och världskriget för. Då låg Europa i ruiner, fysiskt. Nu ligger det i ruiner ekonomiskt. Enda räddningen är öppna gränser, frihandel och utbyggnad av infrastrukturen.

  Det av Palme införda utbildningssystemet, enhetsskolan, var i världsklass i tjugo år, tills flumskolan infördes. Det är vår främsta uppgift att återuppbygga det vi vet var exklusiv världsklass, samtidigt som vi raderar ut friskolorna.

  Vårt försvar är anpassat för att vara en del av Europa.

  Ja, då hade vi framtidstro. Det saknas idag för att det saknas ett tydligt mål. EU är ett fuskbygge, ett fegbygge. Politiker köper röster genom att vara som ”Pastor Jansson”, håller med den de sist pratade med. För den skull skall vi inte riva det, utan bygga starkare. EU måste bli en Federation för att fungera. Det är inget att hymla med och de politiker som inte törs säga det, har hamnat på fel ställe.

 12. Kachina skriver:

  Förresten gruelse, det är redan försent. På många ytterväggar i Norr- och Västerbotten hänger dubbla flaggor som anger invånarnas ursprungliga nationalitet. En svensk vid en holländsk, vid en fransk, vid en engelsk, vid en norsk,………

  En ganska tydlig symbol för det nya Europa.

 13. gruelse skriver:

  Kachina,

  I och med Lissabonfördraget kan en stat välja att gå ur EU.

  Mandatet som vårt EU-medlemskap vilar på är 17 år gammalt. Mycket har hänt sedan dess, så det finns skäl att ifrågasätta/förnya detta mandat. Som jämförelse brukar vissa politiker titt som tätt ifrågasätta utfallet i EMU-omröstningen 2003. Då ska man veta att denna omröstning är av betydligt yngre datum. Den har bara 8 år på nacken. Om nu valresultatet 2003 kan ifrågasättas, så borde också valresultatet 1994 (EU-valet) kunnat ifrågasättas och det med större rätt, eftersom det ligger längre bak i tiden.

  Vill svenska folket fortfarande vara med i EU, eller skulle svenskarna hellre föredra ett EES-avtal som Island, Liechtenstein och Norge har, eller vill de att Sverige ska ha en mer obunden ställning i förhållande till EU såsom Schweiz har?

  Det jag efterfrågar är alltså en folkomröstning huruvida vi ska vara med i EU, och uppenbarligen betala den årliga EU-medlemsavgiften 40 miljarder kronor, eller inte. Det vore önskvärt om folkomröstningen föregicks av en saklig och öppen debatt där alla åsikter har beretts plats. Detta borgar för att folk blir engagerade och sätter sig in i frågorna. En nyttig bieffekt av detta blir att folket och inte minst politikerna får en gedigen lektion i demokrati, vad som konstituerar fred och välstånd, vad EU står för, etc.

  Jag litar på att svenskarna fattar rätt beslut bara de får ett sakligt och i det närmaste objektivt beslutsunderlag.

  EMU-omröstning var ju föredömlig i så måtto att både ja- och nej-sidans ståndpunkter fick komma till tals i god tid före själva folkomröstningen. Så här i backspegeln valde det svenska folket det rätta alternativet, det vill säga ja till krona och nej till euro. En stor del av ja-sidans mest prominenta supportrar har krupit till korset och medger numera att det var bra att behålla kronan.

  Angående Marschallhjälpen så pytsade USA ut 12 miljarder $ till Västeuropa 1948-52. Sverige fick 100 miljoner $, Storbritannien 2,7 miljarder $, Frankrike 2,4 miljarder $ och Västtyskland 1,3 miljarder $ för att ta några länder. Marshallhjälpen var en mycket framsynt politik från USA:s sida, som byggde upp det krigshärjade Västeuropa och den västeuropeiska marknaden.

  Men jag anser nog att Marshallhjälpen inte direkt (men kanske indirekt) hade en så avgörande betydelse för Sveriges välståndsökning efter andra världskrigets slut. Det var nog mer andra faktorer som spelade in:

  * uppsvinget i den internationella handeln, delvis tack vare Marshallhjälpen.
  * det försprång som vi fick gentemot andra krigsdrabbade länder under krigsåren.
  * en stabil arbetsmarknad.
  * God allmän utbildningsnivå, särskilt inom teknik och naturvetenskap.
  * Sverige förvaltade mycket väl utvecklingen, sedan första världskriget, från ett råvaruproducerande land till en högteknologisk industrination.
  * det fanns en stolthet och framtidstro i att vara svensk; vi ville vara världsbäst på det vi gjorde i diverse internationella jämförelser och sammanhang (på gott och ont).
  * fungerande institutioner och statsförvaltning, vilka var i det närmaste fria från korruption.

  Citat:
  ”På många ytterväggar i Norr- och Västerbotten hänger dubbla flaggor som anger invånarnas ursprungliga nationalitet. En svensk vid en holländsk, vid en fransk, vid en engelsk, vid en norsk,………”

  Exakt! Man ser ingen som draperar sin yttervägg med EU-flaggan.

%d bloggare gillar detta: