Nu fokus mot söder

STOCKHOLM: Åter i Stockholm efter överläggningarna i går kväll och i dag i Helsingfors.

Och jag hann med en titt i Akademiska Bokhandeln innan det var dags att återvända. Man hittar alltid någonting i det rika utbudet där.

Med detta avslutas en fas av resor och evenemang som ju varit koncentrerad på det baltiska samarbetet två decennier efter det att de tre baltiska staterna kunde återvinna sin statliga självständighet.

Nu kommer mitt fokus under den kommande veckan att förskjutas söderut.

De sista resterna av Kaddafi-regimen håller nu på att ge upp sitt motstånd, och förhoppningsvis kommer övergångsrådet snart att kunna flytta till Tripoli och etablera sig som en övergångsregering där.

Och jag hoppas att det också snabbt går att etablera en EU-representation där. Den kommer ju att bli en central utgångspunkt också för våra ansträngningar att hjälpa till att bygga en fungerande och representativ stat.

Men än så länge behövs också de svenska insatser som vi gör i form av Gripen-insatsen från Sigonella-basen på Sicilien.

I början av nästa vecka måste vi se om det finns anledning att gå till riksdagen och begära att den insatsen förlängs. Det mandat riksdagen gett sträcker sig ju till slutet av september.

Nu börjar vi också successivt närma oss de olika diskussionerna om vad som skall hända vid FN:s generalförsamling senare i september i frågan om Israel och Palestina.

Vi hade en kort diskussion om detta i Helsingfors, och den fokuserade på möjligheten att bevara enigheten inom EU i denna fråga. Jag talade också med Norges Jonas Gahr Störe sedan han återvänt från regionen och innan han begav sig upp till nordligaste Norge som ett led i diskussionerna inför deras kommunalval.

Men i Sopot på fredag kommer vi att diskutera detta mer utförligt i EU-kretsen.

Till morgondagens frågor hör också förberedelserna för det nordisk-afrikanska utrikesministermötet på Örenäs utanför Landskrona på måndag och tisdag kommande vecka.

Dit kommer en rad afrikanska utrikesministrar, och i denna krets brukar vi kunna ha mycket öppna diskussioner också i brännande ämnen.

Det har ju funnits vissa skillnader i perspektiv mellan Europa och Afrika i fråga om Libyen, och det är väl naturligt att också det kommer att tillhöra det vi diskuterar i Landskrona.

25 Responses to Nu fokus mot söder

 1. observer61 skriver:

  … som tidigare sagt – en gemensam hållning och uppträdande av de skandinaviska länderna är att föredra!

  Turkiet, Italien, Frankrike (och Spanien samt USA?) kan behöva en motvikt i den Europeiska hegemonin (Turkiet här inbegripen hux-flux).

  Lycka till.

 2. leewanta skriver:

  ”He rots the soul of a nation. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.” Marcus Tullius Cicero

  Eftersom förrädaren inte står i sanningens tjänst. Also sprach.

  ”Ah, it’s a long way from here to the Emerald City,” remarked the King. ”It is so far away, indeed, that no bear among us has even been there.

 3. Geneina skriver:

  Nu när kakan skall delas upp borde du se till att snabbt vara på plats i Tripoli. Libyen har, liksom Irak, enorma tillgångar, och när nu den regering som en gång nationaliserade dessa tillgångar sopats bort med hjälp av 19,000 flyg sortier, så är det dags att bestämma vem som får vad. Kanske Lundin Oil skulle kunna få några fina kontrakt med den nya västvänliga regimen? Men du får vara kvick, Britterna är redan där, och alla tävlar nu om vem som kan stå NTC närmast. Så ta regeringsplanet, åk till Libyen, och fyll orderboken för hela näringslivet. Detta blir en ny marknad för Sverige – och allt tack vara dessa Gripen plan.

 4. Rulle skriver:

  Tänk om den norska massmördaren Anders Behring Breivikhade varit en palestinier då hade han nu haft det på det torra.

  > http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13550528.ab <

 5. Per Fredö skriver:

  Libyen har 6-7 internationella oljebolag, som svarar för produktionen av olja.
  De kommer nu att återvända.
  Förhoppningsvis är de olika anläggningarna inte förstörda.
  Khadaffi har förstört t ex vattenledningar, i syfte att förhindra att rebellerna segrar.
  Civilbefolkningen har självfallet dabbats hårt.
  Den har saknat löner, jobb, mat. vatten.
  Därtill har hundra-tusentals fått fly, inte minst gästarbetare.

  Det kommer att ta lång tid att inte minst restaurera infrastrukturen
  Sannolikt behövs hjälp av utländska bolag.

 6. Schizofreni skriver:

  Skönt att någon med styrka och stadga äntligen tar tag i ämnet och med krafttag gör något åt situationen.

  Ja, akademiska är den bästa bokhandeln.

 7. un2here skriver:

  – Nu börjar vi också successivt närma oss de olika diskussionerna om vad som skall hända vid FN:s generalförsamling senare i september i frågan om Israel och Palestina.

  … the question of whether accepting ”the State of Palestine” as a member of the United Nations will disturb the status quo, which is: a single expanse from the Mediterranean Sea to the Jordan River. Two peoples. One government. One people and a branch of the second people participating in elections. The larger branch of the second people denied the right to vote. The one government determines the separate and unequal course of development of each people. An upper-country people and a lower-country people. Those on the first course have the right to live in the country because their forefather immigrated 3,000 years ago. Those on the second course do not have the right to live in their home, because their refugee fathers were born there 80 years ago.

  Amira Hass

 8. Per Fredö skriver:

  Det gäller att dra lärdomar av tidigare misstag.
  När FN menade att en övergångsregering ingte hade bildats tillräckligt snabbt i Irak så blev det från det hållet ingen hjälp med nödvändiga insatser.
  Dit hörde både humanitära samt politiska.

  Något motsvarande får inte hända i Libyen.
  Det kommer i sig där liksom i Irak att nå fram till stabilitet samt en trovärdig övergångsregering.

 9. pigeon skriver:

  Eftersom förrädaren inte står i sanningens tjänst. Also sprach.

  ”Ah, it’s a long way from here to the Emerald City,” remarked the King. ”It is so far away, indeed, that no bear among us has even been there.

 10. bildterberg skriver:

  ”Det kommer att ta lång tid att inte minst restaurera infrastrukturen
  Sannolikt behövs hjälp av utländska bolag.”

  Först bomba sönder och sen tjäna pengar på att bygga upp igen.
  Hmmmm…. Var har jag sett det förr ….

  ”När FN menade att en övergångsregering ingte hade bildats tillräckligt snabbt i Irak så blev det från det hållet ingen hjälp med nödvändiga insatser.”

  Så om man inte själv fixar en ny regim tillräckligt snabbt
  i ett land efter att det bombats sönder så blir det ingen ”hjälp”.
  ”Hjälpen” kommer istället i form av installationen av en
  marionettregim och export av ”demokrati”.

 11. Per Fredö skriver:

  Ryssland inte innan dess Sovjetunionen har agerat som gullgosse åt Kadaffi.
  Khadaffi har bestyrkt detta via otaliga propagandafilmer.
  Praktiskt taget alla vapen samt vapensystem i övrigt kommer från Ryssland sedan lång tid tillbaka.
  Så sent som förra året tecknade de båda länderna ett avtal om leverans för 13,3 miljarder kronor.
  Väst har inte stöttat Khadagfi, Det visar inte minst de sanktioner, som också FN ställt sig bakom.

  Khdaffi var en terrorist, gentemot väst vilket inte minst sprängningen Pan Am Flight -planet med nästan 300 döda visar.

  Nu vill Ryssland ändra sin hållning samt visa sig vara för en demokratisk utveckling i Libyen.
  Det är ett försök visa sig trovärdig inget annat..

 12. gruelse skriver:

  Jag är inte odelat positiv till att Palestina ska bli en egen stat.

  Vilket är fundamentet för en eventuell statsbildning?

  Tydligen är det det oresonliga hatet till Israel. Hat fungerar inte som en statsbärande tanke i det långa loppet. Det är destruktivt.

  Det är till nackdel för en eventuellt självständig palestinsk stat, att det palestinska folket årligen får mest bistånd per capita av alla. Alltför mycket bistånd förlamar den seriösa statsbildningsprocessen, men är gefundenes fressen för korruptionskulturen.

  En nytilltänkt stat måste ha ambitionen att klara sig själv och inte förlita sig långvarigt bistånd. Den ambitionen saknar Palestina.

  Palestinierna har heller inte rykte om sig att vara hårt arbetande, idoga och driftiga. Incitamenten för att utveckla dessa egenskaper är ungefär lika med noll när så mycket biståndspengar ges till palestinierna.

  I brist på argument för sin statsbildning har palestinierna förlitat sig till sin egen befolkningsexplosion genom föreskrivet höga fruktsamhetstal. Därigenom har de palestinska ledarna fått större makt när de på senare tid har kunnat säga att de representerar ett stort antal människor. Befolkningsexplosionen innebär dock att palestinierna i än högre grad måste förlita sig på internationellt bistånd för att klara sig. Om det generösa biståndet uteblir är det enda alternativet en massiv utvandring främst till det västland, där det politiska etablissemanget är positivt inställt till en hög muslimsk invandring.

 13. florimond77 skriver:

  Irak har ingen likhet till den arabiska våren. Att anfallas och förödmjukas har ingen likhet med ett genuint folkligt uppror. Obamas och Natos insats i Libyen kan ses som ett plåster på såren av de olagliga krigen i Irak. Ett förbättrande av dåligt karma. Hade inte de olagliga krigen i Irak och Afghanistan utförts hade vi idag måhända sett ett ett lagligt uppror.

 14. un2here skriver:

  gruelse,

  En palestinsk stat är en nödvändighet pga att den inhemska befolkningen – på Västbanken samt i Gaza – av en majoritet av israeler anses utgöra en fara för upprätthållandet av det judisk-demokratiska minoritetsstyra och därför inte kan tillåtas inneha vanliga demokratiska/mänskliga rättigheter – vilket givetvis är helt orimligt sedd med västerländska ögon.

  Alternativet – ett demokratiskt stor-Israel ”från Havet till Floden” skulle innebära slutet för den sionistiska utopin.

 15. flyktingar skriver:

  Beslut i FN om att erkänna Palestina med östra Jerusalem som huvudstad utan att stämma av med Israel, är lika oundvikligt som det är ödesdigert.

  Att det på kort sikt kommer att leda till förnyad våldsam turbulens i landet mellan floden och havet – om det är inte svårt att sia.

  Det är lätt att gå till FN med en önskelista men hur skulle exempelvis överlämnandet av östra Jerusalem till palestinaaraberna gå till, utan israelisk medverkan? I praktiken?

  Min bedömning är att judarna inte till något pris släpper Moria berg, klagomuren och Davids stad.

  Ska bli intressant att se hur EU hanterar dilemmat med bibehållen trovärdighet. Ska Abbas utspel bli tuvan som stjälper lasset?

 16. un2here skriver:

  Varför skulle Netanyahu vilja sluta som Gadaffi, Assad eller Saddam? I praktiken, altså ..

 17. gruelse skriver:

  Ponera att det blir en palestinsk stat med 3 till 4 miljoner invånare på en 6000 km² stor yta (motsvararande 1,3 % av Sveriges yta).

  Vad ska denna stats befolkning leva av, vars främsta drivkrafter tydligen är hatet mot Israel och att generera så många barn som möjligt, om de inte ska leva på det generösa biståndet? I dagsläget är palestinierna kraftigt bidragsberoende.

  * Vilka är råvarutillgångarna?
  * Finns det ett intellektuellt kapital, som kan bygga upp ett näringsliv och en okorrumperad statsapparat?
  * Vilka varor och tjänster kan palestinierna exportera så att deras handelsbalans förbättras?
  * Vad är chanserna för en allmänt accepterad ettbarnspolitik, vilket har varit ett framgångsrecept i Kina.

  Yassir Arafat lär ha sagt: varje palestinsk familj bör skaffa sig 12 barn så att 10 av dessa kan bli soldater i det heliga kriget och 2 kan sörja för folkets fortlevnad.

 18. un2here skriver:

  Aha … och vad ska de leva av om det inte blir en palestinsk stat – skulor i israeliskt fångläger kanske de nästa tusen åren, eller hur tänker du egentligen här?

  Ditt inlägg saknar relevans för statsskicket!

 19. gruelse skriver:

  @12:55

  Det var inte mycket till svar.

 20. bildterberg skriver:

  Bidragsberoendet kan på sätt och vis sägas vara en följd
  av ockupationen. Det är som att sitta i ett stort utomhusfängelse
  och samtidigt få ekonomiskt bidrag för att kunna överleva.
  Kanske inte så lätt att få upp någon produktivitet om man
  har begränsad frihet. I den mån man nu får kalla det ockupation
  kanske det inte heller är svårt att förstå att detta kan leda
  till en negativ inställning till den ockuperande makten. Vi kan
  ju kalla denna inställning för hat och i så fall gör sig de ockuperade
  skyldiga till hatbrott och är därmed ej berättigade till bidrag.

 21. mrmhalland01 skriver:

  Ibland när jag läser kommentarerna här så kommer ett ordspråk upp :

  – Inget här i världen är så rättvist fördelat som förståndet.
  Alla tror att de har fått tillräckligt.

 22. un2here skriver:

  gruelse,

  ”Ditt inlägg saknar relevans” är så nära jag kan komma ett bra svar utan att idiotförklara dig.

 23. gruelse skriver:

  @14:10

  Är detta ett utslag av arabisk argumentationsteknik?

  Jag förstår att folk vill att Palestina ska bli en stat. Men det fråntar mig inte rätten att fråga vad ska den staten leva på. Räknar förespråkarna för den palestinska staten att årligen få internationellt (inklusive svenskt) bistånd, som en av sina största och säkraste inkomstkällor?

  Då Sverige är känt för att vara en stor biståndsgivare till Främre orienten, vill jag som svensk skattebetalare, som ser hur liten min pension kommer att bli, få reda på vart mina pengar tar vägen. Det är en i högsta grad relevant fråga.
  Varför ska jag leva fattigt på min ålderdom medan den palestinska ledningen smörjer kråset på min bekostnad?

  Jag anser att ett av de största hoten på vårt jordklot är befolkningsökningarna på sina håll. Detta ökar risken på dessa platser för flyktingströmmar, krig, etniska konflikter, slitage på miljön, utrotning av vilda djur samt ökar sannolikt uttaget av ändliga energitillgångar och naturresurser.

  Om det nu är så att palestinierna inte kan föda sig själva utan måste förlita sig på import av livsmedel och fossila bränslen blir jag en smula orolig, enligt ovan, när jag studerar de höga fruktsamhetstalen bland palestinierna. Fruktsamhetstalet på Västbanken är 3,05 barn/kvinna och på Gazaremsan 5,19 barn/kvinna. Den palestinska befolkningen uppgår i dagsläget till 4 miljoner. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Palestinian_territories .

  Situationen i det ”självständiga” Kosovo kan kanske vara en erfarenhetsbank för ett eventuellt självständigt Palestina?

 24. un2here skriver:

  gruelse

  Inte minst för att bidragen till Israel ligger på en högre nivå än till Palestina kan man inte än konkludera annat att du pratar i mössan – med mindre du vill säga att Israel inte har något existenberättigande?!?

  godnatt!

 25. gruelse skriver:

  @18:40
  God morgon

  Vad jag vet så får Israel inga biståndspengar av Sida eller av de svenska skattebetalarna. Hur mycket FN ger Israel i bistånd, kanske du kan säga?

  Däremot så ger Sverige per år till den palestinska myndigheten 700 miljoner kronor och av dessa är 40 miljoner kronor direktstöd. Vart de senare går till framgår av följande länk:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-gar-bistandspengarna-till-terror-mot-israel_6425822.svd

%d bloggare gillar detta: