Traditionellt på Harpsund

STOCKHOLM: I dag bär det så av till den traditionella sensommaröverläggningen med regeringen ute på Harpsund.

Och känner jag traditionen rätt kan det inte alldeles uteslutas att det blir kräftor i kväll.

Så brukar det ju vara – och traditioner skall vårdas.

Men dagens fokus kommer alldeles självklart att ligga på den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i Europa och i den globala ekonomin.

Det handlar ju om en grundläggande förutsättning inte bara för det kommande budgetförslaget utan också för den politiska utvecklingen i stort.

Och utvecklingen är bekymmersam. Inte minst har vi anledning att diskutera de olika signaler som kommit om hur det europeiska samarbetet kring olika ekonomiska frågor kan utvecklas.

För oss förblir det av avgörande betydelse att vi har ett starkt ekonomiskt samarbete som omfattar hela unionen och som sker med respekt för och inom ramen för dess institutioner och regelverk. Det är bara så Europa kan bygga framgång på sikt.

Samtidigt fortsätter de olika överläggningarna med fokus på Libyen.

Vi deltog självfallet i kontaktgruppens möte i Istanbul i går, och noterar med tillfredsställelse att övergångsrådet nu börjar att flytta funktioner från Benghazi till Tripoli.

I New York möts i dag företrädare för bl a FN och EU för att diskutera de fortsatta internationella insatserna, och parallellt sker diskussioner om en ny säkerhetsrådsresolution.

Det är viktigt att så snabbt som möjligt häva de olika sanktioner och restriktioner som nu finns. En övergångsregering kommer att ha ett närmast desperat behov av snabb tillgång till ekonomiska medel, och det kräver ett ställningstagande från FN:s säkerhetsråd.

45 Responses to Traditionellt på Harpsund

 1. observer61 skriver:

  … och håll i sär den politiska och ekonomiska delarna av EU samt

  köp inga (inte heller delinvestera, stödja) eurobonds!!!

 2. Kachina skriver:

  ”Och känner jag traditionen rätt kan det inte alldeles uteslutas att det blir kräftor i kväll.”

  Vem f-n blir mätt på kräftor? Det finns ingen mat i dem. Surströmming du, det är grejer det. Kommer snart att öppna en burk rund som en fotboll, ca fyra år gammal. Explosionen kanske kan höras ända till Harpsund.

  Annars känner jag mig så besviken. Hur kunde ni som byggde Unionen missa en så viktig sak som EN VALUTA.

  Totalt hjärnsläpp efter intag av kräftor?

  Det är bråttom nu. Alla 27 stater måste in under euron. Det finns ingen annan lösning annat än kaos.

  Visserligen är harmoni resultatet av kaos, men vill vi verkligt uppleva den resan?

  Euron måste bli valutan i alla 27 staterna. Fatta detta herrar statsmän.

 3. observer61 skriver:

  Kachina

  Tanken är god med EU och den monitära unionen – men det förutsätter ärlighet och vilja att genomföra givna överenskommelser.

  Något vi inte har sett särskilt ofta. Men OK – jag röstade för att Sverige skulle ingå i den monetära unionen. Mitt skäl var då att svenska regeringar skulle vara tvungna att ha balanserade budgetar.

  Nu är läget precis tvärt om :-)

 4. Kerstin Broste skriver:

  På tal om ärlighet. Nu har det kommit fram att de 191 ton guld som USA har lovat IMF för att få vara reservvaluta inte finns. Kan det tänkas att de drygt 140 ton guld som finns i Libyens kassavalv kommer till nytta. Kan någon av Ni ekonomiska snillen förklara vilka konsekvenser detta kan ha.

 5. Kachina skriver:

  The European Dream, förblev en dröm.

  Jag är djupt besviken och sviken av de statsmän som utlovade Unionen. Att inte binda alla euroländer till euron, var ett bevis på politisk inkompetens.

  Unionen går fortfarande att rädda, men det kräver radikala åtgärder som EU-obligationer. Frågan är om de vi har, Merkel, Sarkozy, Reinfeldt,………mfl, har förmåga att genomföra radikala förändringar på kort tid.

  Jag tror inte det och har därmed givit upp hoppet. Jag inriktar mig på inre oroligheter i Europa, inklusive det trygga Sverige, där fysiskt inkarnerade själar lämnar den här dimensionen i stor skala.

  Hösten är depressionens tid och den här hösten kommer den nog att nå sin djupaste nivå. Därefter kommer vintern.

  Föd inga nya barn till det vanvett som kommer.

  Räddningen är en federation, och glöm Turkiet, men jag befarar att den mentala kapacitet våra politiker har, inte räcker till för att hålla ”kaos utanför huset”.

 6. Kachina skriver:

  Guldmyntfoten är idag av noll och intet värde. Det spelar ingen roll om guldet i Libyen ligger kvar eller stjäls av USA.

  Idag skrivs nya värden in som siffror i cyberspace. Så länge du kan betala räntan på de fiktiva cyberspacepengarna, är allt OK. Men om du en dag måste realisera värdena, kommer den totala kollapsen.

  Då, efter flintastadiet, får guldet åter sitt värde som myntfot.

 7. jaanne skriver:

  Inte ett ord i denna blogg om att rebelledarna satt ett pris på 10 miljoner dollar på Khadaffis huvud. Och den som mördar honom får fri amnesti för tidigare brott. En mördare kan alltså få amnesti om han lyckas ta livet av Khadaffi. Det verkar som om herrarna i rebellsrörelsen behöver läsa på lite om Genevekonventionen, mänskliga rättigheter och hur en rättsstat fungerar.

 8. Per Fredö skriver:

  Kan man bli mätt på kräftor frågar Kachina.

  Ja, köp havskräftor fångade i bur, detta i tillräcklig mängd förstås.
  En nubbe skadar inte heller vidd ett sådant celebert tillfälle.

  Dessa kräftor är dyra, men penningen skadar inte.

 9. Visionären skriver:

  ”Hösten är depressionens tid och den här hösten kommer den nog att nå sin djupaste nivå. Därefter kommer vintern.

  Föd inga nya barn till det vanvett som kommer.”

  Notera särskilt följande datum som snart står på tur.

  1/9 2011 (istället för 11/9 2001) – 11/9 2011.

  Eller på engelska: 9/1 2011 (istället för 9/11 2001) – 9/11 2011.

  Hoppas att jag är ute och cyklar.

  V

 10. Kachina skriver:

  Visionären.

  Jag hoppas att vi bägge är ute och cyklar, men tro inte på något datum. Det kommer gliiiiiidande, om inte våra politiker lyckas sammanföra EU-ländernas ekonomi i ett paket..

  Men, den här civilisationen har aldrig varit så illa ute som just nu.

  Jag bävar för att den profetia jag fick höra för fyrtiofem år sedan, kommer att slå in. Allt annat har slagit in, förutom två saker som rör mig personligen.

  Jag hoppas att profetian tar slut här och nu. Inte för egen del, utan för den här civilisationens del.

 11. Visionären skriver:

  Om jag ändå ska ut och cykla gör jag det gärna med dig. Kan tänka mig att färden skulle bli vinglig men ändå mkt underhållande.

  :-)

  Nej, jag ska inte haka upp mig på vissa datum. Men håll med om att det är svårt att låta bli.

  Dock, om ett år eller så tror jag liksom du, att vi har ngt slags facit över mänsklighetens öde. Nuet och den närmaste framtiden är ett kritiskt skede. Går vi igenom detta med värdighet och förnuftet i behåll finns alla möjligheter till utveckling och framgång.

  V

 12. Kachina skriver:

  ”Dock, om ett år eller så tror jag liksom du, att vi har ngt slags facit över mänsklighetens öde. Nuet och den närmaste framtiden är ett kritiskt skede. Går vi igenom detta med värdighet och förnuftet i behåll finns alla möjligheter till utveckling och framgång.”

  Jag kan bara hålla med om detta.

  Det kanske skapar prestationsångest hos Bildt, Merkel, Sarkozy,….men de facto gäller att vi agerar med värdighet och förnuft genom hela ledet, från de högsta till de lägsta.

  Vi har ett mycket svårt år framför oss, som blir en prövning för vår civilisation. Vi får bara hoppas att långa tankekedjor ersätter korta länkar. Vi måste tänka och planera bortanför nuet.

 13. pigeon skriver:

  thsnk you

 14. mlterryer skriver:

  ”Kan man bli mätt på kräftor frågar Kachina.”
  Min fråga är kan man öht äta kräftor? URK!

 15. jaanne skriver:

  Kachina

  ”Men, den här civilisationen har aldrig varit så illa ute som just nu.”

  ”Vårt samhälle har börjat urarta, mutor och korruption är vanligt, barn vill inte längre lyda sina föräldrar och alla vill skriva en bok. Det är uppenbart att jordens undergång är nära.” (Assyrisk stentavla 2800 f.kr.)

  Inget nytt under solen alltså…;))

 16. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Jag inriktar mig på inre oroligheter i Europa, inklusive det trygga Sverige, där fysiskt inkarnerade själar lämnar den här dimensionen i stor skala.”

  I större skala än vanligt?

 17. blomrabatten skriver:

  DE borgerliga politikerna orskar denna sk ”kris” det är bara börshajarna som fått snurren nu går den upp i gen men bankerna stryper allt genom att inte låna ut, och borgligheten kräver åtsträmningar för att kunna sänka lönerna. Säg att jag har rätt.

 18. gruelse skriver:

  Jag har hela tiden varit motståndare till att Sverige ska ha militär i det muslimska klansamhället Libyen. Och jag har befarat att Sverige kommer sitta med ”Svarte petter” på hand när vi väl har gett oss in i det nordafrikanska ”getingboet”.

  Nu signalerar Fredrik Reinfeldt i Defensnews, http://www.defensenews.com/story.php?i=7470379&c=EUR&s=LAN
  att Sverige är berett att delta i ockupationen av Libyen med markstyrkor. Man häpnar!

  ”HELSINKI – Sweden is prepared to send an air-supported ground troop contingent to Libya, independently or as part of a joint Nordic force, to help guarantee the country’s long-term security in the post-Gadhafi era, Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt said.”

  Den föga ärorika Afghanistaninsatsen upprepas. Att de svenska beslutsfattarna inte lär sig. Men det kanske blir så när nyliberalister har fått blod på händerna.

 19. mrmhalland01 skriver:

  Markstyrkor är nödvändigt nu !!
  Det må vara så att fel har begåtts, men det går inte att vrida tillbaka klockan.. Nu handlar det om att rädda liv !

 20. gruelse skriver:

  @mrmhalland01 04:46

  FN:s Säkerhetsråds resolution 1973 förbjuder marktrupp av Operation Unified Protector (OUP) . Resolutionen har tillkommit för att skydda de civila i Libyen.

  Om Sverige skickar marktrupp bryter Sverige mot resolutionen och de ansvariga bör ställas inför krigsrätt, eftersom Sverige har förbundit sig att följa FN:s beslut.

  Det börjar bli hög tid att summera antalet civila dödsoffer, som en följd av OUP:s inblandning i inbördeskriget. Om man då kommer fram till att fler civila har dödats tack vare OUP så har det officiella syftet med krigsinsatsen förfelats.

  Men man kanske når de inofficiella målen med insatsen:

  * Sarkozy blir vald till Frankrikes president tack vare en förment krigisk handlingskraft i början av Libyenupproret.
  * bli av med en oberäknelig diktator.
  * ta hand om Libyens guldreserv.
  * säkra de libyska oljetillgångarna åt västvärlden.
  * undanröja risken att olja handlas med den framtida valutan gulddinarer istället för dollar.

  Nedanstående bieffekter vid de inofficiella målens uppfyllande väger mycket lätt för de globala finansaktörerna, som uppenbarligen ligger bakom det libyska upproret:

  * Libyen som nation bryts ned i regioner.
  * de libyska jihadisterna, som tidigare har tryckts ned av Gaddafi, blommar upp och blir en maktfaktor styrkta av sin väpnade kamp.
  * västvärlden, i synnerhet Sverige, nås av nya flyktingströmmar.
  * al-Qaida och liknande terroristgrupper lägger beslag på de omfattande libyska vapenarsenalerna, speciellt allvarligt är åtkomsten av pansar- och luftvärnsrobotar, se http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,782789,00.html

 21. Kachina skriver:

  jaanne

  ””Vårt samhälle har börjat urarta, mutor och korruption är vanligt, barn vill inte längre lyda sina föräldrar och alla vill skriva en bok. Det är uppenbart att jordens undergång är nära.” (Assyrisk stentavla 2800 f.kr.) Inget nytt under solen alltså…;))

  Precis, Livet och SVT är fyllt av repriser. Därför går det mesta att förutsäga. Och,…..du ser ju hur det gick för dem, assyrierna. Från högcivilisation till en fulspelande fotbollsklubb i Sverige. :-))

 22. spanaren skriver:

  gruelse,

  Ber att få instämma i ditt 27/8 0752.

  Artikeln i tyska ”Spiegel” var enligt min mening
  mycket upplysande och intressant.

  STRATFOR har även skrivit i ämnet på ett liknande sätt.

  http://www.stratfor.com/weekly/20110824-libya-after-gadhafi-transitioning-rebellion-rule

  Varför blir någon förvånad om/när USA/NATO helikoptrarna
  i Afghanistan bekämpas av ryskt luftvärn sålt till Libyen och
  de svenska pansarbilarna beskjuts av exlibyskt pansarvärn?

  Varför skall det allianfria Sverige delta i västmakternas
  ockupation av Libyen?
  Har nationalstaten Sverige några geopolitiska intressen i
  området?

 23. Kachina skriver:

  Vårt intresse ligger i ”den arabiska våren” och förhoppningen att den skall leda till en öppnare värld. Vi stödjer den, men de får bygga den själva och vi kan bara hoppas att de lyckas.

  USA/EU/NATO-trupp på marken, är direkt olämpligt i detta läge. Libyen har inte förvandlats till ett Rwanda ännu och efter att ha läst, lagt samman och bedömt övergångsregeringens olika uttalande, anser jag det osannolikt att det kommer att hända.

  Att gå in med marktrupper är en signal som direkt motverkar den arabiska vårens framteg i andra länder.

 24. leewanta skriver:

  e24: Borg ”Vi gör som Keynes”

  = Förintar världens ekonomi.

 25. florimond77 skriver:

  Sverige bör gå i spetsen för EU och rösta för en uppgradering av den Palestinska i FN under september!

 26. leewanta skriver:

  SvD: ”FP: Sverige bör snarast erkänna NTC som Libyens legitima representanter, och bidra med civilt bistånd”

  NTC = Al Qaeda grupperingar, kriminella gäng, mördare, drogmissbrukande revolutionärer – vilket de flesta är varse. FP bör upplösas, och snarast förpassas till närmare gallerinfattade förhör.

 27. Per Fredö skriver:

  Regimen Khadaffi verkar vara besegrad.
  Det blir dock inte lätt gå från en diktatorisk regim till en stabil sådan detta oavsett att Libyen nu fått en nationell övergångsregering, NTC, kan räkna med hjälp utifrån, inte minst få tillgång till gömda tillgångar ,e en lång process, samt få igång sin oljeindustri igen.

  Libyen är djupt splittrat etniskt, i stammar, i regioner samt i klaner.
  Det finns hundratals stammar och flera arabiska dialekter.
  Historiskt har L. haft två huvudstäder, varav den ena var Benghazi, Det var Khadaffi som gjorde Tripoli till sin huvudstad.

  Detta med rebellkoalitioner medför sprickbildningar finns det åtskilliga exempel på inte minst i arabvärlden och i länder med en muhammedansk religion.

  Men sämre kan det inte bli än under Khadaffi.

 28. gruelse skriver:

  @spanaren 10:11
  Dina tre frågor är mycket motiverade, varav de två sista tarvar svar från de svenska beslutsfattarna Reinfeldt och Bildt.

  @Per Fredö 13:44
  ”Men sämre kan det inte bli än under Khadaffi.”

  Har du vetenskapliga undersökningar som stöder det uttalandet?

 29. Per Fredö skriver:

  gruelse
  Har du vetenskapliga undersökningar, som stöder att det variit bättre under Khadaffi?
  Hur det var under den regimen är belagt.
  Däremot kan man inte utan vidare, som jag skrev, attt allt blir till det bättre omedelbart, ens med stöd utifrån.

 30. gruelse skriver:

  @Per Fredö 15:21
  Jag gillar inte personer som svarar en fråga med en fråga och inte med ett svar. Det säger en hel del om inställningen till en konstruktiv dialog eller den svaga argumentationsgrunden hos dessa personer.

  Nej, jag vilar mig inte mot vetenskapliga undersökningar i detta fall. Däremot drar jag egna slutsatser utifrån observationer och informationer, egen kunskap och erfarenhetsbas samt logisk slutledningsförmåga. Jag har civilingenjörsexamen, vilket implicerar att jag borde vara tränad att föra logiska resonemang. Hur det är i verkligheten är en annan femma.

  Jodå, det kan bli sämre när jihadisterna ska regera över hela Libyen, ty jihadism står lång från västerländsk demokrati.

  När det gäller det libyska inbördeskriget är det ett kardinalfel att endast inhämta information från medier och talespersoner från krigförande stater. För att få en rättvisande bild från Libyen är det av synnerlig vikt att ta del av rapportering från icke krigförande stater, som jag i möjligaste mån har gjort.

 31. Kachina skriver:

  Curry är nyttigt och skyddar mot cancer, läste jag nyligt i oberoende press. Ibland är potatis nyttigt, nästa gång är den farlig. Det beror på vem som beställt artikeln, den som säljer potatis eller den som säljer ris.

  Mjölk är farligt och Coca-Cola är en livsstil.

  Man måste tänka själv.

  Jag var osäker, men sedan jag sett intervjuer med både tandläkare och lärare som lämnat jobbet för att göra sig av med Khaddafi.
  Så det här med klaner och dialekter. Så sent som på 1950-talet bestod Norrland av stad och landsbygd. De hade t o m olika tidräkning, borgerlig tid och bondetid. Det skilde en timme. Dialekterna var otaliga och den som friade i fel by, åkt på stryk.

  Det var lätt ordnat på ett tiotal år. Vi talar svenska i Norrland, skolsvenska. Redan i första klass gjordes det klart att de från landet som yttrade ett ord på bondska, fick örat vridet ett varv. Hon är död nu, Fröken Berta. Hade vi kunnat skicka henne till skolverket i Libyen, hade de talat samma språk inom kort.

  Det är den världen vi försöker radera ut, övermäktiga byaråd, klanvälden och trångsint nationalism. Även om Rockefeller, ur ett annat perspektiv delar min syn, håller jag fast vid den.

  De tre föregående faktorerna har under flera tusen spillt flera hundratusen liter blod, och nu skall de bort.

 32. bildterberg skriver:

  Visst är det bäst att tänka själv, Kachina.
  Just därför bör man beakta fenomenet ”embedded journalism”
  (har du sett John Pilgers film ”The War You Don’t See”?) och
  inte utan vidare acceptera intervjuer gjorda av någon av de
  krigförande sidornas nyhetsförmedlare. Den utifrån angripande
  och nationssuveränitetskränkande sidan har sedan tidigare
  en allt annat än imponerande ”track record” när det gäller
  att hålla sig till sanningen i samband med ickeförklarade anfallskrig.
  Psykopatiska diktatorer får fortsätta att ”förtrycka sitt folk”
  så länge de inte stör globalisternas geopolitiska planers flöde.

  Förloppen i Tunisien och Egypten verkar ha mindre inslag av
  utländsk infiltration och intervention än vad utvecklingen i Libyen
  har haft. Stabiliteten i Libyen känns därför betydligt mer avlägsen
  och de risker med spridning av vapen som uppmärksammas i
  den av gruelse refererade tyska artikeln gör inte saken bättre.
  Jag vidhåller därför återigen att risken för att situationen
  i Libyen hamnar ur askan in i elden är överhängande.
  Man kan ju alltid hävda att utan utländsk intervention hade
  aldrig ett folkligt uppror varit möjligt men som jag tidigare
  antytt är historiken av ”false flag”, ”color revolutions” och
  andra typer av lögnaktiga metoder alltför påtaglig för att
  till fullo övertyga om detta. Önsketänkande i detta sammanhang
  kan visa sig vara naivt och risken för att Libyen fastnar
  i ett långvarigt instabilt tillstånd, inte helt olikt det i Irak,
  är icke helt försumbar.

  Sen kan man ju inte låta bli att referera till den fyrstjärninge
  generalen Wesley Clarks tankeväckande framträdande
  för några år sen:

  http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2011/03/general-wesley-clark-america-will-take.html

 33. bildterberg skriver:

  Videolänken i min föregående URL visade sig vara trasig
  så här är en (än så länge) fungerande istället:

 34. Kachina skriver:

  General Wesley är mycket trovärdig. Han sade det vi alla förstod redan innan invasionen i Irak hade inletts, att ingen visste varför de anföll Irak. De visste bara att de måste göra någonting.

  Den invasionen blev en läxa, för USA/EU/NATO. Därför blir det ingen markinvasion i Libyen. Somalia blev en läxa för USA, men lär fortfarande finnas i agendan för de mänskliga rättigheterna. De andra är nog sedan länge strukna ur agendan. GWB var en kaxig cowboy som blint framfröde ”de sju systrarnas” önskemål. Medvetandekanalen hade en bredd ungefärligt som ett hårstrå.

  Alla vansinnigheter som tillskrivs GWB, hans far, farfar och hans bror, tror jag på, inklusive att bägge valen var riggade. CIA, Prescott och sonen George d.ä. livsverk, var uppbyggt på nazisternas spionnät i öst (Richard Gehlen) och de forskare som bedrev kemiska experiment på judiska lägerfångar (MK Ultra) De är en cancersvulst i USA:s samhällskropp som måste upplösas.

  Men, som bekant så byter USA regering då och då. Därför blev det ingen markinvasion i Libyen.

  Som du vet, utländska ”rådgivare” i storleken pluton finns i alla krig, i detta fall SAS. De räknas inte. Deras kontaktnät är inte större än ett tiotal personer, bland flera miljoner.

  Jag tror att USA/EU/NATO har lärt sig läxan. Därför förstör de vapnen diktatorn använder för att mörda sitt eget folk, istället för att gå in i ett regelrätt krig.

  I Somalia finns däremot inget val. Där gäller att gå in med en massiv markinvasion så snart som möjligt och befästa varje gatukorsning.

 35. Per Fredö skriver:

  Svar Gruelse
  Även jag har en akademisk examen samt därutöver haft åtskilla politiska förtroendeuppdrag om nu detta ska vara avgörande för hur man tar ställning till vad som nu pågår i Libyen, hur övergången till en mer stabil regering från resterna av en sedan länge etablerad diktatorisk regim.
  Den frågan är komplex som jag kortfattat försökt beskriva i ett inlägg tidiagere.
  Det är nog inte så lätt att ta ställning till detta utifrån erfarenheter från icke-krigförande nationer,

  Vi har en tendens att se vårt eget land som förebild vad gäller fleralet konflikter, men så lätt är det nog inte,

  Lösningarna menar vi ligger ofta i att göra FN-beslut, som avgörande vad gäller konflikter, folkmord, humanitär hjälp m m, men FN saknar allt som ofta behövlig handlingskraft, resurser samt därutöver råder det politisk splittring inte minst stormakterna emellan.

  Vill du Gruelse ha en utförlig samt nyanserad bild av Libyen utifrån olika perspektiv så rekommenderar jag dig att läsa dagens SvD.

  Vad gäller det vetenskapliga kan även dt ses utifrån en rad perspektiv, inte minst historiska.
  Min gamle lärare i historia, professor Erik Lönnroth, menade att källkritiken skulle vara det viktigaste

 36. Kerstin Broste skriver:

  Bildterberg. Jag har betraktat Dig som att hålla dig i nuet. Vad menar Du med fysiskt inkarnerade själar. Vi i väst är på väg att begå ytterligare ett övergrepp och alla inlägg har kommit att handla om ”att leva eller dö spelar ingen roll”. Anden lever kvar. Kom igen. Denna blogg måste väl ändå handla om politik och ej religion.
  Per Fredö, Tyvärr får Du nog lite lida för att jag känner mig arg och på dåligt humör. Jag har ingen hög akademisk examen men jag är van att läsa mycket. Ditt senaste inlägg är typiskt för en streber. Första meningen:Även jag…. och sedan sista meningen Min gamle lärare.. Däremellan brödtext.
  Och Du Kachina. Tror Du på fullt allvar att inte väst har marktrupper i Libyen. Svara Kachina Är det OK för ett land att dess Utrikesminister arbetar för ett globalt företag som Akin Gump?

 37. Per Fredö skriver:

  Du Kerstin,bakgruunden var att Gruelse menade att hans civilingenjörsexamen gjode honom särskilt lämpad till det logiska tänkande, som skulle höra vetenskapen till.
  Det gillar inte jag liksom du Kerstin och det var av den anledning som jag lite ironiskt talade om för honom att även jag har meriter åt det hållet.

  Carl har ingen akademisk examen, vilket hans blogg inte på något sätt ger sken av.
  Själv är bästa dräng.
  Detta med brödtext ska väl betyda att man inte ska lägga ut texten utan att den har något substantiellt innehåll.
  Eller vad menar du i detta fall?

  Det försöker jag alltid undvika, men man lyckas förstås inte alltid och åsikterna går dessutom mestdels i sär.
  Det visar också dina synpunkter Kerstin.
  Revolten i Libyen syftar säkert också till att man fritt ska få uttrycka sina åsikter.
  Det gillade inte Khadaffi, som känt.

 38. bildterberg skriver:

  ”Bildterberg. Jag har betraktat Dig som att hålla dig i nuet. Vad menar Du med fysiskt inkarnerade själar. Vi i väst är på väg att begå ytterligare ett övergrepp och alla inlägg har kommit att handla om ”att leva eller dö spelar ingen roll”. Anden lever kvar. Kom igen. Denna blogg måste väl ändå handla om politik och ej religion.”

  Det var Kachinas för mig något kryptiska uttalande
  ”inklusive det trygga Sverige, där fysiskt inkarnerade själar lämnar den här dimensionen i stor skala”
  som jag blev lite nyfiken på innebörden av så det
  är Kachinas terminologi och inte min.

 39. Kerstin Broste skriver:

  Per Fredö, Jag tror att om inte väst ända sedan 1969 har gjort allt för att störta Khadaffi kanske skulle det Libyska folket fått uppleva en större frihet. 1969 handlade allt om det kalla kriget. Jag kan inte så mycket om Libyen utom det jag har läst bl a FN:s redogörelse om att det Libyska folket har fått del av oljerikedomarna till skillnad från många andra länder. Det jag menar med brödtext är upprepningar av självklarheter. För att avsluta vill jag förklara att jag ”som tyvärr lite vänster” är emot förstörelse av infrastruktur. Världen står inför stora utmaningar inte minst vad gäller miljön. Krigen står för mycket stora utsläpp av växthusgaser. Sedan har vi problemet med utbränt uran som bevisligen han använts i Kosovo, Irak och Afganistan. Som avslutning ska jag bli lite konspiratorisk. Jag tror att väst vill provocera de ”fattiga” muslimska länderna så att väst får slå till med full kraft. Alltså de här nya ”ofarliga” kärnvapnen som USA nu framställer.

 40. bildterberg skriver:

  Kachina:
  Huruvida USA/NATO skulle ha lärt sig läxan är tveksamt.
  Om Libyen går mot en utveckling
  liknande den i Irak är det uppenbarligen fel. Om
  däremot Libyen utvecklas till en självständig demokrati
  värd namnet (utan extern styrning) och med
  bibehållen eller ökad levnadsstandard så kanske
  det kan ligga någonting i det. Intressant blir hur
  oljetillgångar, guld och andra resurser hanteras
  och i hur stor utsträckning dessa rikedomar
  kommer det Libyska folket till godo.

  När turen sen kommer till Syrien blir nog Ryssland
  inte lika passivt som i fallet Libyen.

 41. jaanne skriver:

  Sverige exporterar vapen till diktaturer, men det är väl helt i sin ordning för landets utrikesminister?

  http://www.demokratikriterium.nu/

 42. Per Fredö skriver:

  Kerstin Broste
  Du menar att om väst inte gjort allt sedan 1969 för att störta K.
  så skulle Libyens folk haft större frihet.
  Det tror inte jag och väst har inte heller agerat på det viset.
  Det är det libyska folket, som nu revolterat och som sannolikt också kommer att störta K-regimen.

  Man kan inte intervenera i alla diktaturer.

  Däremot måste man också samarbeta med dem inom olika områden.
  Det sker inte minst ekonomiskt och vad gäller L. är det fråga om oljan, som gett landet stora rikedomar.
  Du är emot förstörelse av infrastruktur, i sig lovvärt, men det kan inte undvikas när krig förs.
  Flera av dem är oberättigade samt förorsakar folk lidande och död, vilket t ex Dafur är ett exempel på.
  Samtidigt kunde man inte störta Hitler utan att betydande delar av Europas infrastruktur blev förstörd.
  Han använde själv den strategin.

  Det tog årtionden att bygga upp västra Europa, men vilket hade alternativet till kriget mot Hitler varit?
  Det hade inte minst betytt att Förintelsen fortsatt.
  Även Sovjetunionen lämnade efter sig ett förstört östligt Europa, som nu byggs upp igen av förtryckta folk, som också gått med i EU och i NATO.
  Lite självklarheter.
  Och brödtext.

%d bloggare gillar detta: