Till Finland och Estland

STOCKHOLM: Gårdagens tydliga uttalande från EU och USA om Syrien innebär att vi nu går in i en ny fas när det gäller de diplomatiska ansträngningarna.

Och delar av denna förmiddag har av lätt insedda skäl ägnats den problematiken.

Snart lyfter jag i riktning mot Finland för middag där i kväll, och därifrån bär det sedan i morgon förmiddag vidare till Tallinn för att delta i firandet av att det gått 20 år sedan Estlands självständighet kunde återupprättas.

Men självfallet är det nu också de finansiella frågeställningarna mitt i den starka globala turbulensen som står i centrum.

Tisdagens möte mellan Tysklands förbundskansler Merkel och Frankrikes president Sarkozy var kanske inte i alla delar alldeles lyckat vad gäller resultatet, och egentligen hade jag hoppats att få tid att skriva några reflektioner kring detta och dess konsekvenser.

Ty det finns just nu tendenser i det europeiska samarbetet som inger bekymmer och som måste leda till en del fördjupade överväganden.

Men till den saken kommer det att finnas såväl anledning som tillfälle att återkomma.

8 Responses to Till Finland och Estland

 1. nolies skriver:

  ”egentligen hade jag hoppats att få tid att skriva några reflektioner kring detta och dess konsekvenser.”
  Innan du gör det, läs denna välskrivna reflektion av Ron Hera om globaliseringens baksida:
  (hel artikel i medföljande länk)

  It is perhaps a profound irony that the positive vision of a unified, global human collective is one of harmonious, peaceful cooperation, without warring nation states. Sadly, the unintended consequences of globalization include social and political upheaval, civil unrest and, eventually, revolt. In the best case, the foreseeable future holds greater, more widespread and increasingly severe economic and political volatility. In the worst case, any number of civil conflicts or international wars might erupt.
  http://news.goldseek.com/GoldSeek/1313773200.php

 2. 7H33 Borås skriver:

  Hej Carl. Hoppas middagen i Finland blir trevlig. Kanske ett bastubad ingår? Trevlig helg med allt resande.

 3. Per Fredö skriver:

  Paul Krugman är hos oss på visit.
  Han har svaret på våra finansiella bekymmer.
  Han är keynesian och då gäller det att sätta staterna i skuld och satsa på sådant som investeringar, en vidgad offentlig sektor samt betydligt fler bidrag.

  Nuvarande politik leder till deflation, menar han.
  I stället ligger lösningen i en inflation på ca 10 procent.
  Då stiger bostadspriserna igen, statsobligationerna blir mindre värda och räntorna skjuter i höjden, något som han visserligen tidigare varit emot.
  Vad det betyder för löneutveckling samt konsumtionen, den som en ökad finanspolitisk aktivitet, kommer givetvis att bidra till att de makroekonomiska problemen, får en ny, intressant inriktning.

  Han är förstås också för en stora-statlig-ideoligi, så liten privat företagsamhet som möjligt.
  Och Obama är på rätt väg, det är republikanerna, som ensamma bär skulden.

  Ta lärdo”!

 4. mrmhalland01 skriver:

  Jag noterar att Svenska medier inte återger statsministerns sommartal !!

 5. nubbe skriver:

  Kan regeringen ge svar på följande och kan du kommentera om de ständiga förföljelsen på det Assyriska folket i mellanöstern?

  Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, ställer sig kritiskt till regerings passiva hållning kring folkmordserkännandet i ett brev till Rosenbad.
  – Regeringen måste ge klara besked, skriver kommittéen.
  Med en rösts övervikt beslutade riksdagen den 11 mars 2010 att Sveriges riksdag skulle erkänna Seyfo, folkmordet på assyrier åren 1914-1919. Fredrik Reinfeldts regering, med utrikesminister Carl Bildt i spetsen, gjorde ingen hemlighet av sin negativa inställning till beslutet. Regeringen prioriterade relationerna med den folkmordsförnekande staten Turkiet och har sedan erkännandet inte tagit tag i frågan.

  – Med olika förklaringar tycks den svenska regeringen ännu inte ha accepterat det beslutet och verkställt det, skriver SKA i pressmeddelandet och fortsätter:

  – Att nonchalera ett av riksdagen demokratiskt fattat beslut, inger farhågor och oro inför framtiden.

  I brevet lyfter SKA även fram den nuvarande förföljelsen av assyrier i Irak, som beskrivs som en fortsättning på det stora folkmordet under början av 1900-talet:

  – Folkmordet fortsätter således med systematisk förföljelse, våld, dödande, trakasserier av olika slag och fråntagande av egendom.

  Brevet avslutas med en tydlig uppmaning till regeringen Reinfeldt:

  – Svenska Kommittén för Assyrier anser att regeringen dels ska ge klara besked och uttalanden om att regeringen avser att internationellt lyfta frågan om folkmordet 1914-1919 inklusive det i våra dagar pågående folkmordet och att dels fullfölja riksdagens beslut att erkänna folkmordet, Seyfo, 1914-1919 på assyrierna.

 6. metusalem skriver:

  Jag hyser stor sympati med de Assyrier som anser sig utsatta för förföljelse. Tyvärr har de rätt i att förföljelsen skett, och kanske sker om än inte i så stor omfattning som för närmare 100 år sedan.

  Att arbeta för historiska klarläggande är naturligtvis alltid rätt. Men att Sverige via sin regering nu långt efteråt skall prestera ett folkmordserkännande tycker jag blir rätt inkonsekvent. Under de senare 100 åren har mängder av övergrepp skett mot folkgrupper runt hela jorden, och Sverige kanske inte av rättviseskäl behöver vara världens samvete i alla dessa fall.

  Däremot kan de Assyriska folken behöva allt moraliskt stöd i den nuvarande situationen. Vi har väl rätt många som sökt sig till Sverige, och deras synpunkter bör givetvis lyftas fram på det sätt de önskar.

 7. nubbe skriver:

  Anledningen att jag titt om tätt lägger in kommentarer kring Assyriernas situation genom åren är att väcka uppmärksamhet på deras rätt till en frizon i Irak, på samma sätt som kurderna har fått rätt till. Assyrierna är Iraks ursprungsfolk och det sker ett systematiskt förföljelse på grund av deras kristna tro än idag. Därför är det av yttersta vikt att personer i CB position uppmärksammas och belyser detta vidare i sina led. Assyrierna måste få hjälp i form av en frizon

%d bloggare gillar detta: