Fortsättning även i dag

VID MEDELHAVET: Och även denna dag är det situationerna på Afrikas horn och i Kosovo som dominerat mina olika kontakter.

Hemma i Stockholm beslutade regeringen i dag att ge ytterligare 200 miljoner kr till hjälpen till Afrikas Horn. Sverige tillhör därmed de största bidragsgivarna även globalt.

Och vi ser nu på vissa ytterligare möjligheter inte minst för hjälp intill de områden som det nu är svårast att komma åt.

Under de senaste åren har ju regeringen mycket påtagligt ökat det humanitära biståndet, och det gör att vi tidigare och tydligare kan reagera på situationer som denna.

För lite mindre än ett år sedan handlade det ju om de stora översvämningarna i Pakistan.

Situationen i och kring norra Kosovo har föranlett åtskilliga kontakter under dagen. Under natten utbröt ju våldsamheter, och en person har hitintills avlidit.

Och det hela har föranlett extra möten med såväl FN:s säkerhetsråd i New York som EU:s politiska kommitté och Nato-rådet i Bryssel. Vi har deltagit också i det senare eftersom vi ju deltar i KFOR-styrkorna i Kosovo.

Klokast för Kosovo vore nog om dess politiska ledning koncentrerade sig på den ekonomiska situation som bl a genom mindre bra skötsel av de offentliga finanserna nu riskerar att försämras ytterligare.

Men möjligen är det så att man genom åtgärden i norra Kosovo vill avleda uppmärksamheten och i stället spela på det säkra nationalistiska kortet.

Kortsiktigt är det hur som helst. Erfarenheten från tidigare händelser av liknande slag är att åtgärder som dessa snarare försvårar den process med att bygga förtroende som är den enda långsiktigt hållbara i norra Kosovo.

Och därtill försvåras alldeles självklart dialogen mellan Belgrad och Pristina.

Jag tror dessutom knappast att detta underlättar för Kosovo att få gehör inom EU för olika önskemål man har. Att man under sin aktion närmast demonstrativt undvek kontakt med EU:s företrädare har noterats.

Men nu försöker vi normalisera situationen och koordinera det internationella uppträdandet.

Och också i det senare avseendet finns det en del övrigt att önska.

25 Responses to Fortsättning även i dag

 1. Jan Fredman skriver:

  Tack för det glädjande och hedrande beskedet att vi genom regeringsbeslut idag öppnat för en större hjälp till nödlidande på Afrikas horn.

 2. Magnus Redin skriver:

  Världens förmåga att ge nödhjälp vid katastrofer är en mätare på hur den reala ekonomin mår. Går det illa med anpassningen till klimatförändringar, sinande olja osv kommer det katastrofer då ingen hjälp anländer då all tillgänglig spannmål osv redan är intecknad och kanske även på väg in i oroliga nationers lager. Vid hotande brist har t.ex. Ryssland stoppat exporten.

  Kommer den dagen är problemen för stora för att vi i Sverige skall kunna lösa dem själva. Det bästa vi kan göra för att minska denna risk för katastrofer är att hjälpa nationer att stabilisera och demokratisera sina stater, utveckla det lokala jordbruket, exploatera naturresurser på ett uthålligt sätt och uppmuntra dem att ha egna livsmedelslager. Detta gör även att antalet nationer som kan hjälpa andra vid ett nödläge ökar.

  Så länge vi kan hjälpa är det bra men det finns inga garantier för att nu rika nationer förblir rika, inte ens för oss som har haft det bra i över hundra år.

 3. Kachina skriver:

  Bra sagt, Magnus Redin

 4. Jan Fredman skriver:

  Magnus Regin: Välformulerat om vad vi/andra länder i framtiden kan tänkas få för svårigheter att bistå andra i nöd. Visst är det klokt att blicka bakåt t.ex. till Sveriges nöd några år under andra halvan av 1860-talet, då skördarna slog fel. Den insikten gör det lättare att förstå framtiden. För de flesta av oss kan den ”gyllene regeln” fritt tillämpas i nuet, alltså vad du vill att andra ska göra mot dig i nöd, det ska du också vara villig att göra också mot andra i nöd efter bästa förmåga.

 5. Magnus Redin skriver:

  Jag håller även på att vi borde återupprätta en del av det civilförsvar som vi hade under kalla kriget och ha baslivsmedel i lager. Rent ekonomiskt är det troligtvis både en förlustaffär och onödigt då vi som har en stark ekonomi och till och med en låg statsskuld kan köpa livsmedel på världsmarknaden när det blir missväxt, men moraliskt är det ingen bra lösning för då gör vi svälten hos de som inte kan betala till vår reserv.

 6. Jan Fredman skriver:

  Magnus: Förlåt en okunnig i denna fråga, men har Sverige inte längre någon form av beredskapslager om vi ev. skulle drabbas av missväxt, kärnkraftshaveri med kontaminerade jordar som följd eller andra faror, som påverkar vår försörjning? Att inte ”teckna en försäkring” på sin fastighet kan stå en dyrt om olyckan är framme. För den som lånar för att finansiera sitt fastighetsköp är det ett krav från finansiären att göra så. I allt vad vi gör, så finns det risker. Det är de valda politikerna, som ska väga och värdera dessa vad som närmast avser vår försörjning, men det hindrar förstås inte att vi inom valmanskåren tar upp frågan och får den ventilerad.

 7. Magnus Redin skriver:

  Nix, det är borta, hela civilförsvaret lades ner när kalla kriget tog slut och utförsäljningen av lagren bidrog lite till statskassan under 90:tals krisen. Det som finns kvar är tvånget att underhålla befintliga skyddsrum, svenska kraftnäts reparationsberedskap och en del annan insatsberedskap som även förstärktes lite efter stormarna Gudrun och Per.

  Sist jag kollade det hade Finland kvar sina civilförsvarslager och det finns EU statistik för de vanliga lagren.

 8. Jan Fredman skriver:

  Magnus: Tack för din info. Det förefaller, som om vi balanserar på en något slak lina när det gäller civilförsvarets försörjningsberedskap. Politikerna tycks ha valt linjen ”bättre att spara på civilförsvaret än att slösa”. Hur stor anser ”experterna = politikernas rådgivare” sannolikheten vara för en kommande livsmedelsförsörjningskris i Sverige?

 9. Jan Fredman skriver:

  Magnus: Jag vill också tillägga att Finland, som har det senaste kriget betydligt närmare i minne, förefaller agera utifrån att risken är stor. Beredskapen för det civila samhället i Finland är viktig!

 10. Jon Reina skriver:

  @Magnus redin / Jan Fredman
  Bare en saksopplysning; – Det er bare den tidligere organisasjonen ”sivilforsvaret” som ikke lenger finns i Sverige. Om det stadig finnes tilsvarende organisert sivilforsvar i Danmark, Finnland og Norge, er jeg ikke sikker på. Det jeg vet er at samtlige land har- eller er på vei til å nedlegge dem. Slike organisasjoner er nemlig tungrodde, har enormt store feilmarginer og er derfor lite effektive, I vår moderne tid har de faktisk forlengst gått ut på dato,

  At sivilfrorsvarsorganisasjonene nå skal nedlegges eller alt er nedlagte, Det betyr ikke at vi ikke lenger har et sivilforsvar, bare at det tungrodde gamle organisasjonssystemet med tvungen værneplikt og sendrektig innkalling av ”ikke-stridende” mannskaper, nå er skrotet.
  Det nye systemet synes å være betydelig mer profesjonellt opplagt med korte og klare kommandolinjer til brannvesen, sykehus og kommunale ingeniørkontorer og etc.

 11. raianeh skriver:

  Hur definierar du det bisarra i dagens allt mer galna värld av terrorism? Ända sedan kalla kriget vanns och historien slutade, har vi drunknat i en till synes aldrig sinande rad av spektakulärt iscensatta terrorattacker och omsorgsfullt utformade psykologiska-operationer.

  Den nya massakern i Norge är den senaste i en serie uppmärksammade terroristattacker som har bidragit till att samhällen över hela världen tagit olika steg vidare mot en växande global polisstat. Operation Gladio 2,0? Oavsett om du vet det eller ej, så utspelas det här snabbt framför dina ögon.

  PSYKOLOGISKA OPERATIONER: EN VÄSTERLÄNDSK KÄRLEKSAFFÄR

  Men vi älskar (ironi) vår 21: a århundradets psykologiska-operationer i Amerika och i Europa. De förser oss med det slags kollektiva mardrömmar som endast en institution uppblåst, korrupt, smygande och omoraliskt och skattemässigt bankrutt som våra regeringar kan leverera.

  http://gonzotown.wordpress.com/2011/07/25/andrew-berwick-who-is-he-what-is-he-and-why-now/

 12. bestofmankind skriver:

  Carl Bildt,

  Att omfördela 200 miljoner från SIDAs långsiktiga projekt till Afrikans hörn är varken utrikes- eller biståndspolitik.

  Det är kreativ administration!

  Att ta pengarna från de fattigas budget för att ge till de fattigare som svälter är fusk. Fusk för att du kan titulera dig som bland dem som ger mest bidrag till Afrikas hörn.

  Kräv i stället pengarna från Anders Borg som snodde 1 miljard från biståndsbudgeten.

 13. Kerstin Broste skriver:

  Vad ska vi vi säga till de Libyska kvinnorna när vi (NATO) har satt ett kvinnofientligt regeringssätt på platsoch givit rebellerna ”en del” av de beslagtagna pengarna Blir det som i Irak att ”Hoppsan” det visste vi inte. Libyen har haft det mest långtgående rättigheterna för kvinnor. Än idag har ingen visat hur många % vill ha regimskifte och varför inte vänta till efter ett godkänt val för att godkänna en ny regering. Tänk där på Palestina. ”Alla” visste väl också att Kosovo ”drevs” av människor med tvivelaktivt rykte och ändå ”blev” det ett nytt land. Jag vet att denna blogg har deltagare med stora kunskaper som t o m har rest runt halva jorden. Många är pensionerade och har sin försörjning säkrad. Kryp fram!

 14. Kachina skriver:

  Best of,……… jag är besviken. 200 milj. är en frisedel från fortsatt ansvar. I Somlia gäller militär intervention i sådan omfattning att laglösheten inte längre har möjlighet att existera. Därefter gäller att borra för vatten, starta odlingar, precis som när landshövdingen i Västerbotten efter 1877, lärde bondesamhället att odla grönsaker, ännu okända för Norrland.

  Därefter är svälten i Norrland aldrig nämnd.

  Svält i Somalia kommer aldrig mer att nämnas i Somalia sedan krigsherrarna eliminerats och bevattningsprogrammen genomförts.

 15. Kachina skriver:

  Kerstin, Khadaffi och hans söner är mördare av högsta rang, De måste elimineras innan demokratiska val kan hållas.

 16. Kachina skriver:

  Även om det öppna samhället stängts för vidare kommenterer, anser jag det högst viktigt att bemöta slutfasen.

  ” För den muslimske mannen är kvinnan ett sexobjekt som måste skyddas från andra mäns blickar i offentlig miljö. För att kvinnan ska betraktas som ärbar och inte ska bli antastad måste hon därför skyla över kroppsdelar som anses vara sexuellt attraherande på männen. I extremfall måste hon även täcka ansiktet.”

  Detta är missförståndet av Paulus och Muhammeds missförstånd av Paulus Allahs/Guds bud lyder att du inte skall ha begärelse till din nästas hustru.

  DET I SIG BETYDER ATT MANNEN MÅSTE TYGLA SINA DJURISKA INSTINKTER,, inte att nästan måste täcka över sin hustru med en filt eller hennes huvud med en slöja.

  IDIOTER, hur i h-e kan ni finnas kvar i den här dimensionen. Ni tillhör underjorden, den 50:e dimensionen där revirpinkarna råder.

 17. Magnus Redin skriver:

  Det svenska civilförsvaret hade många brister, bland annat missbrukades det för jordbrukspolitik och industristöd.
  Jag kan rekommendera artikeln ”Beredskapslagrens baneman” från FOI: http://www.foi.se/FOI/templates/Page____542.aspx

  Organisationen må ha varit klumpig med många brister men det fanns ändå minst en halv årsförbrukning bensin och diesel i bergrum plus försvarets behov, kanske en årsförbrukning spannmål i silotorn, gödning och andra grundläggande produkter.

  Det byggdes upp för att klara en avspärrning som under andra världskriget och kunna producera krigsmateriel under en längre mobilisering och sedan försökte man planera för att så många som möjligt skulle överleva ett kärnvapenkrig. Jag tror inte att man kom i närheten av målen då de var jätteambitiösa men ambitionen är sund, går världen åt helvete skall folk inte dö i onödan. Risken för helvetet avskaffades när Sovjet föll. ;-)

  Nu skulle jag inte önska ett så omfattande civilförsvar, det skulle bli för dyrt och kostnaden skulle vara i vägen för att anpassa samhället till klimatförändringar, sinande olja, global konkurrens, osv.

 18. foxbill skriver:

  Ursäkta en naiv fråga, men är inte torkan den största orsaken till all missväxt och därmed svält i Afrika?
  Varför kan inte FN och industriländerna borra 1.000.000 brunnar i Afrika? Så vi en gång för alla undanröjer det problemet.
  Visst, det kan ta 10-20 år eller så och kosta ett antal miljarder, men varför inte stämma i bäcken?

 19. Kachina skriver:

  Just det, foxbill. Det är exakt vad som behövs, mer än en medial tävling i vem som bistår rebeller och lokala politiker mest.

 20. Jan Fredman skriver:

  Vem har någonsin kritiserat Egypten för att de förhindrar såväl Eritrea som Etiopien att få ta del av allt vatten som samlas upp i Assuandammen. Det är ett väldigt egoistikt och kriminellt beteende från Egyptens sida, då de endast har avtal med Sudan i vattenfrågan. Afrikas horn får lida för Egyptens ondska i detta fall. Det vore ett bra alternativ i stället för att borra 1 milj. brunar i Afrika som foxbill skriver.

 21. foxbill skriver:

  Jan Fredman,
  Hur skulle distributionen till hela Afrika utföras?
  En decentraliserad lösning där det finns lokala brunnar i varje by skulle bli helt okänslig mot politiska och regionala konflikter.
  Du känner väl till Ryssland och deras hantering av naturgasleveranser?
  Därefter skulle biståndet kunna inriktas på driften av pumpar till brunnarna. Solcellsdrivna såklart!

 22. un2here skriver:

  Att borra brunnar förutsätter regelbunden – om än årstidsberoende – nederbörd, annars sinar de ganska fort.

 23. Kachina skriver:

  ”Att borra brunnar förutsätter regelbunden – om än årstidsberoende – nederbörd, annars sinar de ganska fort.”

  Det beror på hur djupt man borrar. Min brunn ligger i en grusås 28 meter under jord, skild från ytan av två tjocka hårdpacade havsbottnar och två gruslager.

  Det torde få torka länge på ytan innan det blir torrt därnere.

 24. foxbill skriver:

  Det är naturligtvis ”djupborrade” som åsyftas. 30-100m eller mer.

 25. un2here skriver:

  foxbill,

  Du vet inget annat om grundvatten annat än hur man för en kort stund kan bada för att sedan vänta 10000 år på nästa kontinentalförskjutning

%d bloggare gillar detta: