Att lära av skandalen

VID MEDELHAVET: Steg för steg har även jag följt utvecklingen i medieskandalen i Storbritannien.

Söndagstidningen News of the World har upphört, chefer har avgått och mediemogulen Richard Murdoch har tvingats till omfattande offentliga ursäkter.

Och för det finns det sannerligen skäl.

Skandalen vittnar om hur moral och heder satts åt sidan när aggressiva tidningar med skandaler, lögner och personangrepp sökt sälja lösnummer och påverka landets utveckling.

Och att man gått längre i smutsighet än vad även de mest cyniska kritiker av deras hantering nog trodde var möjlig.

Storbritannien hyser såväl något av det bästa som åtskilligt av det sämsta vad gäller nutida journalistik. Och vad vi nu ser är att mörkret i det senare exponeras med hjälp också av det förra.

Murdoch-pressens rabiata anti-EU linje och frossande i personattacker har under det senaste decenniet dessvärre förändrat Storbritannien och dess offentliga debatt – den enda motsvarighet jag kan komma på är nog en lite motsvarande utveckling i Österrike driven av tidningen Krone.

Att ha en ståndpunkt är inte fel – även om jag kan tycka att själva ståndpunkten är det.

Men vad som nu avslöjas om dessa medias arbetsmetoder visar en brist på moral och etik som får dessa politiker-, celebritets- och Europa-jagande publikationer att bjärt framstå i sitt rätta ljus.

Och man kan bara hoppas att vi nu får se ett moraliskt rensningsbad som sätter upp etiska spärrar mot det som nu avslöjas steg för steg.

Jag har ingen anledning att dra några paralleller till Sverige i dessa avseenden.

Men det innebär inte att diskussionen om det som skett och sker i Storbritannien är utan intresse för oss.

Tendenser har nog funnits. Och man kan inte utesluta att frestelsen förr eller senare hade funnits att göra här vad som gjordes där. Med alla de konsekvenser detta kan få.

Så jag hoppas att det är fler som noga följer den rasande diskussion i Storbritannien som nu också håller på att sprida sig till USA.

Ur allt detta elände kommer förhoppningsvis någonting bättre.

34 Responses to Att lära av skandalen

 1. knutnu41 skriver:

  Den tidning Carl avser är givetvis AB. Denna snuskblaska som trampar över gränsen mycket ofta.

 2. mlterryer skriver:

  Åj,åj,åj, det är ett och annat att kollas även i Sverige, mr. Bildt.

 3. Kerstin Broste skriver:

  Att bara twittra om 10 miljoner svältande människor är oerhört cyniskt. Varför inte begära att EU ska avsätta några miljarder till hjälp. EU kommer inte att släppa in 10 miljoner Afrikaner så det minsta vi borde göra är att avsätta lite militäriskt hjälp: Kalla det humanitär intervention.

 4. Kerstin Broste skriver:

  Jag vill gärna ge ett råd: Använd våra JAS-plan och ”bombardera” de svältande med mat. Det kan ej vara omöjligt att genomföra.

 5. observer61 skriver:

  … och så var det här med bordningsstyrkan. Juholt och den stackars springpojken kanske kan förklara varför bordningsstyrkan var så viktig och vem som har uttalat det stora behovet – som skulle balansera några ”spanings”-JAS. Nu förereligger inte behovet.

  Är det någon som ljuger? Urban Ahlin eller storljugaren – Juholt själv?

 6. Kerstin Broste skriver:

  Varför är ingen som kommenterar CB:s blogg intresserad av de stora humanitära problemen som världen står inför i stället för att göra inrikespolitiska utspel. MÄNNISKOR DÖR FÖR HELVETE.

 7. observer61 skriver:

  Kerstin
  Vi i Sverige kan bidra lite grann – vi kan bidra med det goda föredömet bl a hos våra framträdande politiker. Just i detta fall skiner Juholt och Ahlin igenom – just vad avser det inrikespolitiska manövrerandet.

  Detta skenfäktande motverkar en en klargörande diskussion och analys – utan sidoblickar mot inrikespolitiska ”favörer” – dvs utrikespolitik för inrikespolitiska behov – ett gammalt beprövat /S)-koncept.

  Tyvärr finns det ingen enskild lösning för de olika regionernas konflikter, behov och lösningar.

  Men alliansen är den första som försöker sätta in åtgärder i ett sammanhang – sedan kan man ha synpunkter på enskildheter – självfallet.

 8. Rulle skriver:

  Om inte svältdöden i Afrika är huvudämne för söndagens sommarpratare är han inte i kontakt med verkligheten i världen som den ser ut i dagsläget.
  Glöm inte heller Gazas rasistiska skolor där inte en jude-unge får gå. Där får flickor och pojkar inte dela klassrum. Alla skall, enligt läroböckerna, förmedlas kunskapen om att man skall hata judar.

 9. Bengt O. skriver:

  Det är nog inte ”Kurier” som avses utan skandalbladet ”Krone” – Österrikes största dagstidning, tyvärr med ett enormt politiskt inflytande. Före förra parlamentsvalet skrev socialdemokraternas partiledare ett brev till tidningen där han lovade att varje framtida förändring av EU:s fördrag skulle bli föremnål för folkomröstning. Det anses allmänt att brevet ledde till att socialdemokraterna förlorade minst (till FPÖ) och kunde tillsätta regeringschef.

  Tidningen har en extremt främlingsfientlig lionje och en ton som inte ens SD skulle våga använda.

 10. carlbildt skriver:

  Rätt- jagh har rättast till Krone!

 11. Jon Reina skriver:

  Nu tycks detta enbart vara Richard Murdoch og hans tidningars fel?

  Vad är ni poliitikerna så rädde för, är det för att ni alla har använd RMs tidinigigar för att promotera eras egna politiska maniferst,eller hur…
  Vad är en tidning till för, jo att söka sannheten. Och de medel journalister använder, är i normala fall, ganska ointeressanta.

 12. Kerstin Broste skriver:

  Observer 61

  Kanske borde alla ”komma ut” ur farstun. Ditt inlägg är så förvirrande och politiskt färgat. Vad gäller Gaza kanske det är rätt men läs lite israeilska högertidningar och förstå att vissa rabbiner anser att Torah-lag står över Knesset. Jag är nu avslöjad med mitt namn och om man googlar så kanske man får två sidor.

  Därför Kachina och Rulle: Visa lite ”balls”

  Om 10 miljoners människors ev. död kan behandlas i en fotnot så om våra datorer kan bli smittade ”so shat the fuck.”

 13. stig2entreprenoren skriver:

  Folkbildning är svårt!
  Varför sänker sig journalisterna och tidningarna så lågt?
  Har de ej haft några föräldrar och passerat och klarat baskurserna i grundskolan i ett civiliserat samhälle?
  Har de ej fått ens den ringaste utbildning på journalisthögskolorna?
  Varför finns det en läsekrets som köper dyngan?
  Varför finns det rasistiska skolor i Gaza?
  Varför har man inte lyckats bättre med biståndet i Afrika under 40 år?
  Kina verkar vara det landet som gör de bästa framstegen i Afrika just nu med pragmatiska lösningar.

 14. mrmhalland01 skriver:

  Jag håller med Kerstin Broste.
  Svältkatastroferna, var än de finns, ÄR vårt problem i västvärlden.
  Det faktum att miljontals människor inte har vare sig mat eller vatten är ett betydligt mer akut problem än att delar av Libyens befolkning vill ha bort Khadaffi från makten.
  Sverige bidrar mycket i förhållande till sin storlek.
  Vi tar emot många flyktingar och vi bistår många länder med pengar.
  Jag tror inte att Sveriges bistånd ska ökas, det är trots allt försvinnande lite pengar i förhållande till behoven.
  Däremot tror jag att Sverige kunde göra stor nytta genom att påverka EU/FN/USA att bidra ordentligt.
  Det är kanske dags att skaffa ett flygplan till, till biståndsministern ?

  Om man sedan ser över EU’s jordbrukspolitik så det åter blir lönt att odla mat på våra fina marker och dessutom slutar att tillverka bränsle av det vi odlar finns det alla förutsättningar till att bidra med mat.
  Jag tror det är bättre, eftersom et är svårt för makthavarna att sätta in mat på sina utländska konton.

 15. […] jag skulle gå in på min blogg så fastnade mina ögon vid Carl Bildts blogg, så jag klickade mig […]

 16. Johan Enelycke skriver:

  Sjalv sitter man och lyssnar pa dig i P1. Valvalda ord. Tack for att du gor en sondag allt annat an som en vilodag for du har satt igang mitt tankesystem!

 17. mycketyck skriver:

  Jag vill ge dig en eloge för det intressanta sommarpratarprogram du hade. Det var ju inte helt fel att du valt musik i min smak heller.
  Jag tycker ditt inlägg om tidningsskandalen i England var saklig och bra. Tyvärr är det vissa svenska tidningar som går åt samma smutsiga journalistik.
  Hoppas samtalen i Bryssel blir framgångsrika.

 18. bestofmankind skriver:

  ”Skandalen vittnar om hur moral och heder satts åt sidan när….”

  …..Carl Bildt samtidigt som var FN särskilda ombud på Balkan (1999-2001) var en styrelseledamot på Lundin Petroleum i Sundan (2000-2006). Ett företag som nu ligger i en förundersökning om misstänkt folkrättsbrott i Sudan.

  ….Carl Bildt samtidigt som han bad diktator Khadaffi om hjälp angående fallet Dawit Isaak medverkade och fortfarande medverkar att bomba Khaddafi.

  ….Carl Bildt stängde och fortsätter stänga svenska ambassader pga besparingskrav på UD trots att motsatsen är bevisat att kostnader har t o m ökat med 600 miljoner om året sedan regeringsskiftet.

  Moral och heder…innehållslösa ord för dig Carl Bildt som du samvetslöst använder.

  ”Och man kan bara hoppas att vi nu får se ett moraliskt rensningsbad som sätter upp etiska spärrar mot det som nu avslöjas steg för steg.”

 19. bestofmankind skriver:

  observer61,

  Noterat att du föredrar att fortsätta tömma Sveriges försvar med Jasplan för Libyeninsatsens skull. Det är fullkomligt oansvarigt!

 20. Kachina skriver:

  Kerstin Broste.

  Se det som tystnaden i gryningen precis när en ny dag framträder.

  eller,….

  Se det som tystnaden i skymningen precis före ännu en natt inträder.

  Jag har blivit tystare därför att något mycket stort är på väg att hända, något mycket större än att 10 miljoner svälter ihjäl och världsekonomin havererar. Vad vet jag inte exakt, annat än att det är totalt kaos i ”den globala bikupan” och någonstans framför oss finns den punkt där den här civilisationen går under, i sin helhet.

  Den känns väldigt nära nu, men man kan aldrig veta när. Jag hoppas att jag har fel, men i ett har jag rätt och det är att vi är i så grava problem globalt, att några miljoner döda inte är mer än en fotnot.

  Sedan kanske du vet att döden, tror jag inte på. Det är det psykiska lidandet före den fysiska döden som berör. Det enskilda medvetandet (själen) har ”evigt” liv, åtminstone fram till dess den andliga energi som alstrar det här solsystemet återigen går i dvala. (Slukas i ett svart hål) Det lär dröja några miljarder år.

  Jag lider med de som svälter, men just nu är matbombningar inte den exakt rätta metoden att rädda den här civilisationen, utan det mest akuta nu är att förvandla en kollapsad världsekonomi till något anpassat för nutiden och hållbart för framtiden.

  Det är mentala bomber som skall spränga förstelnad hjärnsubstans hos de världsledare som tror att världen fortfarande kan styras från Flintaepoken.

  I ämnet Palestina/Israel har jag gedigna kunskaper från bägge sidor och därför har jag avsagt mig i princip alla kommentarer i ämnet.
  Däremot kan jag säga att ”flyktingar” kommit med ett mycket intressant förslag i ett av sina senaste inlägg.

 21. Kachina skriver:

  Kerstin

  Jag känner att jag måste försöka ge en förklaring om min något iskalla inställning till den fysiska döden. Ja, miljoner människor dör varje dag, av olika orsaker. Även jag kommer att dö inom en inte alltför avlägsen framtid.

  Varför låter Medvetandets Källa, ”Gud” detta ske?

  Jo, därför att djurmänniskor är inte Gudasöner. Djurmänniskan är redskap, verktyg i själens utveckling skapade av den ”fallne ängeln”, vid en tidpunkt då han inte kunde se någon ovanför sig själv och trodde sig vara Gud.

  Gudasonen är själens medvetande, oavsett om det för tillfället är centrerat i en naken aphona eller en naken aphanne, är det fortfarande ett misslyckat försök från den fallne ängeln att skapa, något som ”Gud” först tänkte förinta, men insåg att i dessa åbäken fanns ”ett litet ljus av Gudasonen”, som han gav chansen att växa innan skörden.

  Den här civilisationen står nu i en gränszon. Om leverantörer och transportörer inte får betalt, kommer ingen mat till butikerna och inom en vecka gapar hyllorna tomma. Inom ytterligare en vecka svälter jag, du och alla andra. Tredje världen har ingen möjlighet att matbomba oss och civilisationen går under.

  Det kommer en ny civilisation om ca 25.000 år och vissa menar att vi inte skall försöka påverka framtiden, varken hit eller dit, men jag menar att för att minska djurmänniskans psykiska lidande, bör vi i alla fall försöka hålla igång ruljansen.

 22. foxbill skriver:

  > Murdoch-pressens rabiata anti-EU linje..

  Ja, Carl nog är det så att hela skandalen i England beror på att de inblandade är EU-motståndare. T.om. rabiata sådana.
  Jag är EU-motståndare, kanske inte rabiat, men det får andra bedöma och är förmodligen också benägen att begå brott pga. detta.

  Vad kallas den här formen av polemik? Oärlig? Vinklad?
  Jag bara undrar. Guilt by association?

 23. foxbill skriver:

  Kachina,

  Hur vet du att det kommer en ny civilisation om ca. 25.000 år?
  Varför inte 10.000 eller 100.000?
  Och vilka är ”vissa”?
  Och inte kommer väl solen att förvandlas till ett svart hål? Den är för liten! Kommer det ett annat svart hål hit?
  Dina förutsägelser om framtiden är intressanta men jag bara undrar vart de kommer ifrån. Finns det någon bok?

 24. Kachina skriver:

  Ja, det finns flera böcker, men den mest kompletta samlingen är nog den om ”Tibetanen” skriven av Alice A Bailey. Sedan har du Helena Blavatskys verk. Bägge var av sin samtid idiotförklarade, liksom även Pytagoras, Demokritos, Sokrates, Platon, Plotinus,……där du i alla kan hitta fragment om det här solsystemets cykler och medvetandets kontinuitet. Sedan kan du studera samerna, indianerna, aborginerrnas ”sägner”.

  Jo, solen sugs in i ett svart hål när ”Guds” Ande (medvetande) återigen går till vila, i avgrunden. Det handlar om en oerhört stor cykel som vi omöjligt kan förstå omfattningen av, lika lite som en enda H2O (vattendroppe) kan förstå omfattningen av oceanen.

  Återigen kommer det skrivas att; ”Guds Ande (medvetande) vilade i Avgrunden. Varde Ljus.” En lokal Big Bang, så enkelt beskriven och så svår att förstå. Jag tror nämligen att Universum är en jäsdeg, där det Bangar och Chrunchar lite varstans, hela tiden. Men, detta sagt ur ett H2O´s perspektiv över Oceanen. En ren gissning alltså, men ändå något kvalificerad.

  Det där med att läsa böcker för att därefter tro, är inte en direkt tillförlitlig väg. Man måste läsa, kritiskt granska mot sina referensramar och sedan anta eller förkasta. Jag hade i det fallet en något ”bredare väg” eftersom jag redan upplevt avgörande delar av det jag läste SJUTTON ÅR EFTER olyckan där upplevelsen kom.

 25. metusalem skriver:

  Kerstin Broste har skrivit engagerat om världsvälten, och i första hand den tragiska situationen på Afrikas horn. Jag har dock även hört representanter från hjälporganisationer som berättar att man är på plats och att hjälp kommer fram. Givetvis måste hjälpinsatserna trappas upp blixtsnabbt, innan svälten dödar ännu fler. Från Svenskt regeringshåll är det främst Gunilla Carlsson som har ansvar för att samordna våra hjälpinsatser.

  Fas två i dessa insatser är givetvis att prestera långsiktigt riktiga insatser. Detta verkar svårt mht att folkgrupper befinner sig i långvariga konfliktsituationer. UN borde givetvis visa handlingskraft och kanalisera massiva insatser till regionen. Men var har vi Generalsekreteraren.

 26. Kachina skriver:

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2502752/odesvecka-vantar-for-euro-landerna

  Jaq tror att man nu börjat inse allvaret, både inom EU och USA. efter en uppenbar finans kollaps på bägge sidor Atlanten, kanske redan under den här veckan.

  Väntan på vad som skall hända gör att handlingskraften är obefintlig under tiden.

  Vi får bara hoppas på en snilleblixt eller ett Guds under.Inget av dessa är omöjligt, så ”loppet är inte kört även om vi är inne på upploppet.”

  Jag önskar CB&Co lugna, sansade och långsiktiga förhandlingar nu på Torsdag.

 27. Kachina skriver:

  Jag anser fortfarande att det var ett misstag att inte gå med i EMU år 2003, samtidigt som det skulle ha krävts att alla nya medlemsländer började använda Euro redan vid inträdet.

  Denna splittring försvagar EU, valutan, dess trovärdighet och dess förmåga. Jag hoppas att man vid Torsdagens möte beslutar att samtliga medlemsländer skall använda euron, eller omedelbart lämnar Unionen.

  Antingen är man med i Unionen fullt ut, eller så inte alls.

  Nu, den här veckan har de stora ekonomerna insett allvaret och jag har i förra veckan insett att samhället, från micronivå till macronivå, styrs av en samling inkompetenta revirpinkare, som förvaltar en gemensamhetsanläggning från nivån en kostig till en Union med 500 milj. invånare

  Det måste bli rättning i ledet, omedelbart.

  Jag hoppas på dig Carl. Peka med hela handen och läs lusen av dem.

 28. […] Bloggar: Carl Bildt. // ← Att sänka skatten […]

 29. Per Fredö skriver:

  Att detta tidningsimperium ska leva på skandaler, hämtade med brottsliga metoder, är skamlöst.
  Det visar att även den politiska demokratin kräver sina övervakare.
  I just detta fall blir det polisutredningar och förhoppningsvis även fängesetraff om det nu finns någon brottsrubricering att tillämpa.

  Det är dessvärre också så att det krävs stöd i olika former av Murdock-tidingar för att vinna olika val, detta utan att dessa tidningar har någon partibeteckning.

  Nu har den tidning, som främst använt sig av den illehgala avlyssningen efter det att den har utgifts i 160 år.
  Det i sig innebär att samhället inte tolererar någon självsanerinhg.
  Men så har nog inte herr M . tänkt.

  Han visste att det skulle vara slut med annonser och kontakt med makthavare via denna tikdning.

  Det finns för övrigt ännu ett mediaimperium likt Murdocks. Jag tänker på Berlosconis, mannen saknar politisk integritet och som andra europapolitiker betraktar som en skum figur.

  Sedan kommer nog utredningen visa att noaktat alla fördömanden av ledande politiker så har det förstås funniits kontalkter.
  Sådana hör också till en politisk demokrati, men dessa politiker ska förstås inte ägna sig åt korruption.

 30. Per Fredö skriver:

  Kachina lägger skulden delvis i att gå med i EMU.
  Men kära Kachina, det är just denna press, som varit emot allt europeiskt samarbete.

  Man vädjade till det brittiska, till att Storbritannien skulle gå sin egen väg.

 31. Per Fredö skriver:

  H som i heder ska det vara-alltså Murdoch.

 32. Kachina skriver:

  Ja Per, så sant som sagt är Storbrittannien ett gäng revirpinkare och inte har de blivit bättre av vad jag ser i Bildts senaste inlägg.

  1900-talets revirpinkare har skördat mer än 70 miljoner liv och nu pinkar de igen, i alla gemensamhetsanläggningar, från en enkel tvättstuga genom alla led fram till nationella Unioner.

  Det är samarbete och informationsutbyte som lett oss framåt, inte slutna rum och hemliga operationer.

 33. Per Fredö skriver:

  Du Kachina har ett språkbruk, som gör det svårt med ytterligare diskussion.

  Därtill är dina historiska kunskaper inte särskilt imponerande.

 34. Kachina skriver:

  Ja, de historiska kunskaperna om antalet döda, civila och militära, i de två världskrigen, Indokina- och Afrikakrigen får de etablerade historieskrivarna stå för. Jag har inte räknat dem alla.

  Skulden för den svaga euron lägger jag på samtliga som valde att inte gå med i EMU, inklusive Sverige, Murdoch och Storbritannien.

%d bloggare gillar detta: