Kanske Baku – och sedan…

ST MORITZ: Det är sen kväll efter en dag av intensiva diskussioner på Bilderberg-mötet här.

Under dagen har Europa, Kina och aktuella utmaningar i Afghanistan och Pakistan varit i centrum.

EU-ordföranden Herman van Rompuy var här, liksom ECB:s Jean-Claude Tricket. Och det kom av lätt insedda skäl att handla rätt mycket om den aktuella hanteringen av främst Grekland.

Inga sensationer. Situationen och de olika positionerna är väl kända från media.

Om Kina blev det en mer djupgående diskusson med främst Henry Kissinger och Kinas vice utrikesminister Fu Ying.

Med henne har jag ju haft rätt inträngande möten såväl i Stockholm som i Bryssel under de senaste månaderna. En intressant dialog även om perspektiven ibland skiljer sig rätt ordentligt.

Och vad gäller Afghanistan och Libyen tillhörde jag dem som hade till uppgift att försöka leda in diskussionen i konstruktiva banor. En viss militär optimism kontrasterade i bägge fallen med en viss politisk skepsis om våra möjligheter att uppnå det vi strävar efter.

Det bortsett från att vi måste definiera lite närmare vad vi faktiskt strävar efter och hur den möjliga vägen dit kan se ut.

Men det har varit dagar av bra diskussioner här i St Moritz.

Utanför har stått ett tiotal demonstranter och trott att vi planerat olika ondskefulla konspirationer. Icke så. Men informella diskussioner som dessa är lika fullt givande och intressanta.

Tanken var att jag i morgon eftermiddag skulle flyga till Baku som inledningen till tre dagar i Azerbaijan, Armenien och Georgien-

Men så enkelt är det sällan. Statsflygplanet är en förutsättning för snabba hopp som dessa, men plötsligt meddelas att det inte riktigt fungerar.

Och därmed blir det ytterligt arla avfärd i morgon bitti för att via olika flygplatser under dagen försöka att komma fram till Baku. Kanske. Kanske inte.

Vad som händer därefter med det noggrant planerade reseprogrammet återstår att se. Kommersiella förbindelser mellan Baku och Yerevan finns inte.

Vi får väl promenera…

44 Responses to Kanske Baku – och sedan…

 1. stig2entreprenoren skriver:

  Kopplingarna mellan de ekonomiska intressena bakom Nordstream och det tyska kärnkraftsbeslutet torde väl vara intressanta att titta närmare på? Beroendet av rysk gas torde säkras för lång tid, så även prisbilden. Kärnkraftsopinionen i Tyskland spelar dessa intressen i händerna? Oj så lägligt?

 2. Jon Reina skriver:

  Säger mig mycket, mycket enig med stig2entreprenören. Och det förundrar mig stort att Carl bildt, som tiigare statsminister, inte vågar blanda sig in i den tyska kärnkraftdebatten. Kan de vara realpolitiska intressen, som Sveriges andel av intäckterna från transporten av sibirsk olja genom svensk territorie i Östersjöen som har ha gett Bildt munnbind i denna saken, eller vad?

  Folk i Sverige och i övriga Norden är ju genomlurat av sina politiker tilll att tro att det i våran länder står mycket bettre till ekomomisk, än i land som Hellas, Irland, Island, Spanien och italia. Och akkurat i dag kan nog detta verka sant, men kalla fakta viser att det inte finns ett enda land i hela västvärlden som går med överskott, utanom Norge då med sina intäcker från oljan. Men de norska oljeresurser tar också slut om några tiår.

  Faktum är det flera år, ja troligen tiår sedan svensk näringsliv och deras arbetskraft betalade in mera till statskassan, än vad det svenska samhället kostar att driva. Och det är ackurat samma sak som nu har triggat problemen i Hellas.
  Svenska prolitiker, som i nästan alla andra västliga länder, har sedan 1970-talet bemött dessa problemen med att höga skatter och avgifter för att komma i kapp, men utan att lyckats sedan nya skatter och avgifteroftast triggar nyanställningar av byråkrater och offentliga tjänsmenn för att betjäna de nya avgifterna. Och detta äter gärna upp mer än den extraförtjänst de nya avgifternas bidrag till statskassan.

  Man vill kanske inte tro det, men sanningen är att själv ingen helsvensk familj där båda parter jobbar fulltid och aldrig har varit sjuka i sitt yrkesaktiva liv, faktisk bidragar negativt till den svenska nationalekonomien. Och detta även om de är så socialt medvetna människor att de dör samma dag de skulle fått ålderspensjon. Och med detta i tankarrna kan ju undra vad analfabeter och ofacklärde innvandrare från tredja världen kostar det svenska samhället?

  I dag finns det faktisk bara en enda grupp människor som under vissa omständigheter bidragar positivt til svenska statskassan. Och detta är fackligt utlärde arbetsinvandrer från Europa (främst från Polen och Litauen). Doch gäller detta inte för arbeitinvandrere som har familj och/eller barn, men enbart de som inte har- eller skaffar sig någon familj, samt att de aldrig är sjuka och därtill är snälla nog till att flytta til sina hemland strax deras arbetsaktiva år tar slut. Alla andra grupper invånere i Sverige måste alltså rent realpolitisk bli ansädd som rena tapsobjekter.

  Det tycks vara grunn till att undra varför inte Carl Blidt och andra politiker vågar att ta tag i problemet med andra årgärder än att öka skatter och avgifter då detta tydligen inte längre funkar. Man borde kunde förvänta att en bildat mann som Carl Bildt borde veta att det finns ett tak för hur stor andel svensk arbetskraft som kan arbete som politiker, byråkrater eller som offentliga tjänstmenn och kvinnor. Et lands enda intäckskälla är (utanom i oljeland som Norge) – näringslivet, alltså de skatter och avgifter de ibetalar til statskassan, samt det deras anställda betalar i skatt, moms och avgifter. All offentlig verksamhet, riksdag, departement, polis, sjukhus, soccialkontor, etc betalas, drivs och styrs av intäckterna näringslivet tillförar staten. Och det är på tok inte nog till att hålla dagens statsmaskineri i gång.

  Joda, jjag är klar över att även en politiker som Carl Bild betalar delar av sin bruttointäkt till statskassan i form av skatt på lön, samt moms och andra avgifter på saker han köper när han är hemma i Sverige. På den andra sidan är hela lönen och privatflyget han reser rundt i, till hunda procent betald av svenskt näringsliv. Det tycker jag Carl Bildt borde ha tänkt på i stället för att offentlig beklaga att hans privatflyg inte sto klart til att flyga rundt til hans många viktiga möter rundt om i Europa…

  Men så är jag inte Carl Bildt, bara en gammal norsk liberal berserk som en gång i tiden faktisk trodde att politikere var folkets tjänare, och inte slösare av folkets uppsparade kapital….

 3. Filippa Kelleland skriver:

  För mig som socialliberal allmänborgerlig väljare med ett högkvalificerat yrke och som normalt räknas till den skara som utgör samhällets stöttepelare utgör ditt deltagande vid Bilderberggruppens sammankomster ett klart stötande faktum. Det sätt som bevakningen kring gruppen förhåller sig till de få alternativa journalister som ens vågar eller försöker bevaka gruppens verksamhet är närmast olaglig. Särskilt tydligt blir det i land som Schweiz där det råder mer av direktdemokrati och där makten utgår från folket och inte som t ex i USA en korrumperad maktelit.

  Olämpligt av politiskt kulturella skäl att förlägga den här typen av möten i ett sådant land. Hoppas du är medveten om att Henry Kissinger är eftersökt av schweiz myndigheter för möjliga krigsbrott hans patetiska fredspris till trots. Häromdagen blev en EU-parlamentariker som försökte närma sig hotellet slagen blodig.

  Att delta i utomparlamentariska möten med den sammansättning och historia som Bilderberg-gruppen har i din kapacitet som utrikesminister uppfattar jag som ytterst tveksamt. Mig veterligen har exempelvis Schweiz och USA lagar mot den här typen av icke transparenta utomparlamentariska sammanträden med företrädare för utländsk makt. . Ändå deltar flera individer som tydligen inte borde – olistade bland deltagarna men insmugglade. Är det vissa som står över lagen, bredvid lagen? Vissa är som vanligt mer jämlika än andra.

  Var kommer detta förakt för demokratiskt fattade beslut ifrån? Vad är skillnaden mellan detta och annan totalitär icke transparent verksamhet? Omdömeslöst att du deltar Carl Bildt.

 4. Lasse Hagelskytt skriver:

  Mycket bra skrivet filippa! Håller fullständigt med dig! Det intressanta med detta Bilderberg möte är inte så mycket det som sägs på mötet utan omständigheterna omkring mötet och världspressens totala tystnad genom åren! Omständigheterna kring mötet såsom säkerheten runt mötet, mörkläggningen av main-stream media! Skall möten av detta slag förekomma, ska dom vara öppna för media och allmännheten!

 5. petermadison skriver:

  Din fascination och fjäskande över Henry Kissinger är vämjelig och ditt förakt för demokrati fullständigt uppenbar. Kissinger som var en av arkitekterna bakom mordet på Chiles demokratiskt folkvalde president Allende borde ställas inför domstolen i Haag. Istället fick Kissinger Nobels fredspris och Pinochets Chile blev en av de mest brutala diktaturer världen skådat. Kissingers inblandning i alla krigen i sydostasien är bevis nog för att gripa denna man. Uppskattningsvis slaktades 600 000 människor i Kambodja av USA:s flygräder och varför Henry Kissinger inte grips och ställs inför rätta för brott mot mänskligheten är bara ett bevis på att slutna sällskap som exempelvis Bilderberggruppen håller mördare varandra bakom ryggen.

  Henry Kissinger är också en av initiativtagarna till Trilaterala Kommissionen, en liknande grupp den Bilderberggruppen. Även David Rockefeller och Zbigniew Brzezinsk är skapare till denna grupp. Man kan ställa sig frågan hur många slutna sällskap med världens makthavare som behövs där ”informella” samtal är så nödvändinga.

  Carl Bildt tror på allvar att han företräder folket men det enda Carl företräder är intressen. Ingenting annat.

  Tack till Filippa Kelleland som även hon belyser Carl Bildts omdömeslöshet.

 6. björn eriksson skriver:

  Jarg skulle önskat att Sveriges regeringsrepresententer bojkottat det odemokratiska Bilderbergmötet. Vad är syftet med att en massa mångmiljardärer beblandar sig med världens mest inflytelserika folkvalda?
  Är det tvång att närvara på mötet?
  Kan man säga, nej, det ser inte bra ut att jag som folkvald deltar i hemliga möten med industrimagnater.
  Lägg därtill medias fullständiga bojkott av ämnet.
  Jag förstår dom demonstranter som inte gillar den här utvecklingen att demokratiskt valda ministrar stänger in sig i hotell tillsammans med världens rikaste män. Hade jag bott i Schweiz hade jag också demonstrerat.
  Och som sagt, mycket oroande att media är totalt knäpptysta, det säger i sig något om hur det står till med demokratin i Sverige.

 7. bildterberg skriver:

  ”Och vad gäller Afghanistan och Libyen tillhörde jag dem som hade till uppgift att försöka leda in diskussionen i konstruktiva banor. En viss militär optimism kontrasterade i bägge fallen med en viss politisk skepsis om våra möjligheter att uppnå det vi strävar efter.”

  Vad egentligen är det ni strävar efter?

  Att förstöra länder?

  Att starta fler fredsbevarande och demokratiserande krig?

  Militär optimism vs politisk skepsis?
  Sluta tala i gåtor!

  Rekommenderar John Pilger’s film ”The War You Don’t See”
  som är mycket pedagogisk när det gäller att exponera massmedias
  hantering av rapportering från krigssituationer.

 8. Rulle skriver:

  Inte ett ord om Mördarnas ”Ship to Gaza” som åter är på insegling för att stödja och hjälpa till att med folkmordet på alla judar i Israel. Sverige har ju en del arbetslösa Jas-plan vid medelhavet så det vore enkelt att stoppa satanisternas attack.
  Carl, gör ditt jobb och förhindra att skeppen når Gaza!

 9. bildterberg skriver:

  Någon här som någonsin sett någon rapportering i vanliga nyhetsmedia om
  bilderbergkonferenserna genom årens lopp? Hur oberoende är t.ex. den
  svenska ”fria” televisionen (SVT?) om det är fullständigt tyst om dessa
  möten utanför någon som helst demokratisk och parlamentarisk insyn?
  Man kan undra om inte Carl Bildt redan har brutit mot Chatham House Rules
  bara genom de få flyktiga inblickar han har gett oss (t.ex. i hans inlägg ovan).
  Efter senaste revisionen 2002 är formuleringen av CHR så här:

  ”When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.”

  Typiskt nog skapades denna regel av Royal Institute of
  International Affairs (numera mer känt som just ”Chatham House”) 1927.
  RIIA själv skapades 1919 (1920 enligt vissa källor). Inte långt efter (1921)
  skapades dess amerikanska motsvarighet CFR (Council of Foreign Relations).
  Tllsammans med Trilaterala Kommisionen och Bilderberggruppen
  utgör dessa organisationer (”tankesmedjor”) en för den breda allmänheten
  så gott som helt dold transnationell maktstruktur. Hur mycket dessa
  skuggorganisationer påverkat världshändelserna under den tid de
  existerat ”det vill ni inte veta” som det så populärt brukar heta.
  Innan någon börjar häckla mig för att vara en virrig konspirationsteoretiker
  vill jag bara ge rådet att ta reda på mer om historiken kring dessa
  ljusskygga gruppbildningar. av vilka Bilderberggruppen kanske är
  den mest kända. Enda sättet att motverka den här typen av ”skuggdemokrati”
  är att sprida så mycket information som möjligt medan det fortfarande
  existerar ett fritt informationsflöde på Internet. Sen kan det vara för sent….

 10. […] Dessutom är Bilderberg ett privat evenemang – såväl Carl Bildt som Ewa Björling är personligen inbjudna och representerar alltså inte den svenska regeringen (att de skulle ha bjudits in utan att ha den position de har är dock osannolikt). Och enligt Bilderbergmötets regler – s.k Chatham House rules – får inga detaljer yppas kring det som diskuterats bakom de stängda dörrarna på Suvretta House. Ingen i regering eller riksdag får veta något, än mindre väljarna. Och Carl Bildt själv drar direkt vidare till Baku, får vi veta i hans blogg. Dock inte i regeringsplanet, som det ursprungligen var planerat, eftersom detta fått tekniska problem. […]

 11. metusalem skriver:

  Bilderberggruppen är onekligen en högst avvikande företeelse på den världspolitiska scenen. ”Alla” tycks vara rörande överens om att om detta pratar man inte. Massmedia, politiker, gruppen själv har uppenbart uppfattningen att här gäller hysch-hysch.

  Rätt skönt egentligen. En massa ointressanta saker blåses med hjälp av modern mediekommunikation upp till häpnadsväckande viktighet. Troligen snackas det både viktigt och strunt på Bilderberg, och vi är många som accepterar denna tingens ordning.

  I stiltjen under Bilderberg rullar Syriens pansar omkring i landet och röjer upp bland ”nationens fiender”. Ryssland och Kina tycker inte detta är värt att lägga sig i. UN har visst lite funderingar omkring ett fördömande, men man överansträngde sig nog på Libyen. Hjälp från Internationella Samfundet förefaller vara något slags lotteri, med ringa utsikter till framgång. Vi som har det demokratiskt och bra orkar tydligen bara med att hjälpa ett brottsoffer åt gången.

 12. Aril Tønnessen skriver:

  -”Statsflygplanet är en förutsättning för snabba hopp som dessa”

  Jeg registrerer at hr. Bildt bruker statlige fly til og fra private møter. Dette kan vel knapt kalles annet enn korrupsjon. Jeg håper det er noen svensker der ute som kommer til å politianmelde han eller lignende for dette forholdet.

 13. bildterberg skriver:

  Att sätta foliehattar på alla som inte uppvisar en klädsamt överslätande
  attityd gentemot ”diskussionsklubbar” som bilderberg kanske övertygar
  en del men långt ifrån alla. Här är en artikel som visar en annan bild
  än den lite klämkäcka framställning som Fröjdh erbjuder ovan:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14614

 14. Kachina skriver:

  Det må vara att deltagarna i Bilderberg är de som styr världsekonomin. De möts och diskuterar, men når de någonsin konsensus?

  Om de ser deltagarlistan, ser du det som en omöjlighet och världsekonomisk konsensus är en förutsättning för att kunna skapa en global enpartistat.

  Därför är jag globalist. Det samhället kan bara skapas ”underifrån” genom fri kommunikation. Observera att jag inte tror på en global enpartistat, den är omöjlig att genomföra, utan på minst sju stora unioner. Sju kontinenter och sju världshav har vi oss redan givet, så det är upp till oss att bygga de sju unionerna.

 15. karrman skriver:

  Det intressanta är inte formen utan innehållet i diskussionerna.
  Kom igen när ni har något intressant att säga om idédiskussionen.

  Ett tips:

  Henry Kissinger hävdar i sin bok On China att Kinas inte är en vanlig nationalstat utan en civilisationsstat vars utrikespolitik präglas av detta.
  Poänglöst att jämföra med Tysklands politik inför första och andra världskriget med andra ord. Mot detta kan man naturligtvis invända den pågående industriella revolutionen i grunden förändrar förutsättningarna för den kinesiska civilisationsstaten och att gamla sanningar inte gäller längre.
  Frågan vilken utrikespolitik ett moderniserat Kina kommer att föra?
  Kommer Dengs politik om en ”peaceful rise” ligga fast eller har ett trendbrott mot en nationalistisk utrikespolitik skett?

  Notera att kalla kriget är slut och Kissinger idag argumenterar emot en inneslutning (containment) av Kina – vilket hans neokonservativa republikanska kollegor argumenterar för.

 16. bildterberg skriver:

  ”Det intressanta är inte formen utan innehållet i diskussionerna.
  Kom igen när ni har något intressant att säga om idédiskussionen.”

  Kom igen själv när du har något konkret att komma med från de
  diskussioner som verkligen fördes på bilderbergmötet. Du tror väl inte att
  man satt och hade någon litteraturcirkel om Kissingers senaste bok väl?

 17. bildterberg skriver:

  ”Och vad gäller Afghanistan och Libyen tillhörde jag dem som hade till uppgift att försöka leda in diskussionen i konstruktiva banor.”

  Intressant formulering (”dem som hade till uppgift att”).
  En uppgift som utdelats av vem?

 18. karrman skriver:

  bildterberg

  Läser du vad Bildt skriver?

  ”…Eurozonens problem, underskottsproblemen i USA, utmaningarna i cybervärlden, handelsförhandlingarna, omvandlingen i arabvärlden och mycket annat passerar revy under våra diskussioner.

  Under dagen skulle jag tro att det blir mycket Kina – Henry Kissinger är alltid intressant att lyssna på, men också de olika kinesiska representanter som är här – men också en blick på kommande utmaningar på säkerhetsområdet….”

  Behöver inte vara någon ”Einstein” för att förstå att frågan om Kinas utrikespolitik var en central fråga.

 19. standelion skriver:

  Vilka är ”vi” som du så ofta refererar till? ” vi måste definiera lite närmare vad vi faktiskt strävar efter och hur den möjliga vägen dit kan se ut”
  Vilka ”vi”? Det måste vara mörkermännen på det där mötet du syftar på, västs finans-ayatollor och mullor. Det finns nog få som är mindre lämpade att inneha en plats i styret av vårt land än du Bildt! Kan du missbruka ordet demokrati en gång till i offentliga sammanhang utan att kräkas?

  en länk till den film av Pilger som nämndes i en kommentar ovan –
  http://www.prisonplanet.com/must-watch-john-pilger%E2%80%99s-%E2%80%98the-war-you-don%E2%80%99t-see%E2%80%99.html

 20. Filippa Kelleland skriver:

  Obs! Ej extremistiska politiska åsikter. Akademiker i mittfältet. Återkommer här och i ytterligare ett inlägg med några allmänpolitiska synpunkter.

  Att samhället sviker en hel massa människor på olika sätt – det är väl realpolitik. Alla kan inte bli glada och nöjda.
  Själv är jag uppväxt i folkhemmet och har haft privilegiet av skolgång och utbildning men naturligtvis kämpat för att nå mina mål. Jag har ställt upp på militärtjänst och även engagerat mig utöver det som krävts genom att vara reservofficer.

  Genom min yrkesutövning inom det offentliga har samhället fått återbetalat den investering det gjort i mig.
  Däremot tvingas jag dagligen uppleva och tampas med den resursbrist och de orättvisor som drabbar de svagaste bland de sjuka. Det är milsvida skillnader mellan det som sägs i offentligheten av politikerna och den riktiga verkligheten.
  Arbetsvillkoren hos den offentliga arbetsgivaren Landstinget är under all kritik i stället för att vara förebildlig. Gissa att det kostar och är kortsiktigt att sköta saker så illa!

  Men framförallt undrar jag: mitt sociala kontrakt gäller av naturliga skäl i första hand Sverige. Hur kan då mitt land svika mig och min familj så fatalt och exportera våra elektroniska signaler till ett uppenbart sjukt samhälle på andra sidan Atlanten där det verkar råda totalitära förhållanden i en modern tappning – ett slags corporate fascism?

  Vad innebär det för det upplevda sociala kotraktet med landet Sverige – annat än att landet väljer att spolar ned det i toaletten?

 21. Filippa Kelleland skriver:

  Ska jag kanske se det som realpolitik att det inte finns någon lojalitet från samhället gentemot medborgaren? Vi är ÖVER-vakade av myndigheterna. De, regeringen är inte på långa vägar folkets förlängda arm. Ber alla att titta över Atlanten och se det bedrövliga tillståndet i Unionen. 44 miljoner amerikaner är beroende av matkuponger. Storkapitalet har gjort den amerikanska demokratin till en såpopera. Medelklassen har de giriga och luriga i den sk samhällstoppen sett till att utplåna. It´s a disgrace!

  Wall Street, storföretagens ledningar, bonusadeln betalar nästan ingen skatt och förser sig ur företagens kassakistor, köper hämningslöst politiker och domstolar.Landet är i fritt fall. De som får betala är – just det: skattebetalarna. Kanske något för Bilderberg-mötet att fundera på? Förmodligen inte.

 22. standelion skriver:

  Pilger-videon i länken ovan fungerade tydligen inte längre, här är en annan version – http://www.youtube.com/watch?v=mx8ZhrPomHc

 23. gruelse skriver:

  Tillhanda: bildterberg 11:32

  I åtminstone tidningsupplagan av SvD nämns Bilderbergkonferensen med en bild på Suvretta House. Det är ett litet steg framåt och länder SvD till heder.

  Tidigare har SvD skrivit http://www.svd.se/naringsliv/hit-fick-reinfeldt-lift-av-wallenberg_3787597.svd.

 24. bildterberg skriver:

  karrman:
  Man behöver inte heller precis vara någon ”Einstein” för att
  begripa att alla de rubriker Bildt radar upp är självklara diskussionsämnen
  på den typen av slutna konferenser (även om han inte skulle ha nämnt dem).
  Att referera en bok skriven av en av de mera tongivande personerna
  på konferensen kan i och för sig vara intressant men det skulle vara
  betydligt mer intressant om något från de diskussioner som verkligen
  fördes på mötet hade kunnat diskuteras även här. Tyvärr är ju detta omöjligt
  på grund av gällande regelverk (Chatham House Rules).

  Rekommenderad litteratur:
  Daniel Estulin: The True Story of the Bilderberg Group
  Daniel Estulin: Shadow Masters

 25. Filippa Kelleland skriver:

  Vad är modern politik? Inte lätt att veta.

  Det är inte bara höger och vänster eller uthålligt samhälle utan mer mänsklighet och skydd mot kapitalismens avarter.

  Det handlar mer om verklig demokrati och verkligt inflytande lokalt och för medborgarna. Inte att fler och fler lagar trumfar över vår egen grundlag eller i Englands fall Magna Charta – utan att ens juristerna vet vad som pågår.

  Det handlar mer om rätten att ha en personlig sfär och slippa mer övervakning av myndigheter och företag.

  Det handlar om rätten att få ställa befogade frågor om händelser som danat vår tid utan att kallas ”terrorist” eller annat nedsättande.

  Det handlar om övervakningssamhällets och företagens nästan obegränsade hanterandet av vanliga människors elektroniska spår.

  Det handlar om media som stå+r oberoende och verkligen granskar. Inte om mediakonglomerat som sitter i hemliga överläggningar i Bilderberg-gruppen.

  Det handlar om korrekta verklighetsbeskrivningar och beslutsunderlag

  Mer om att de mänskliga aspekterna i samhället inte kommer efter kapitalets och företagens

  Återigen det är inte så mycket höger eller vänster.

  Det handlar mer om objektiv allsidig bevakning utan ”svarta hål”. Med många aktörer. Inte några oligopol.

  Det behövs en äkta motkraft mot de multinationella företagens härjningar som nu har demokratin som gisslan i USA och tendenserna finns här.

  Det handlar mer om att modernisera demokratin så att de verkliga frågorna får utrymme i den politiska debatten i stället för de många gånger ”fjuttiga” diskussioner som nu uppehåller det politiska samtalet.

 26. bildterberg skriver:

  gruelse:
  Intressant att SvD tar detta steg i rätt riktning.
  Man får hoppas att trenden fortsätter och att
  andra media också vågar bryta igenom vallen
  av ”självcensur” så att mer av vad som försiggår
  i denna ”skuggvärld” kan komma fram i dagsljuset.

 27. karrman skriver:

  bildterberg

  Du får acceptera att inte alla möten kan vara offentliga.

  Poängen att ta upp Kina frågan är att det råder stor osäkerhet på vilken kurs som Kinas utrikespolitik är inne på. Det är inte enbart en produkt av historien som Kissinger är inne på utan framförallt av den dramatiska utvecklingen som skett sedan reformpolitiken inleddes 1978. Det mesta bestäms av interna faktorer, men Kissinger har förmodligen rätt att en inneslutning idag skulle öka sannolikheten för en mer nationalistisk politik i morgon.
  Notera att detta är avgörande frågor. Är ett nytt kallt krig sannolikt eller inte?

  Tyvärr finns ingen kunskap i hypoteser om att allt är en konspiration.

 28. Fred Fredson skriver:

  Det är tragiskt att se dig skriva om detta ”möte” på din blogg som om det är hur naturligt som helst att makthavare från världens största företag, kungligheter, miljadärer och bankirer träffar de så kallade folkvalda politikerna från framför allt Europa och USA för diskussion om t ex Afghanistan, Libyen, Greklands ekonomi mm och detta görs utan någon som helst insyn. Diskussioner i hemlighet över folkens huvud som om vi foket bara är så kallade ”useless eaters”. I och för sig så vet jag att flera av deltagarna på den så kallade konferensen tycker att vi bara är sådana värdelösa, meningslösa människor som inte har något värde. Ni har säkert diskuterat hur ni ska göra er av med så många så möjligt då detta har uttryckts som ett önskemål av flera av deltagarna i böcker och intervjuer. Ett större krig skulle väl vara bra både för ekonomin och att bli av med meningslösa människor? Du glömde nämna att de/ni diskuterade hur de ska förstöra internet eller rättare skrivet friheten på internet det var väl därför Google, Facebook, LinkedIn mfl var på plats. Vem betalade din resa dit? Vem betalar för konferensen?

  Vi vanligt folk (inklusive miljonärer) vill inte ha er agenda vi vill ha fred och frihet inklusive yttrande frihet, hälsofrihet och religions frihet samt regler som gör det möjligt för vanligt folk att öka på sin plånbok på grund av t ex nedlagd tid i form av arbete eller företagande. Vi säger nej tack till integritetskränkningar som registrering, avlyssning och åsiktsregistrering av hela befolkningen. Vi säger också nej till stora superstater där endast ett fåtal har något att säga till om resten förväntas lyda (Vi är också människor). Gemensam valuta är en dålig idé resultatet av det går numer att följa på vanlig TV. Det finns även ett citat från Meyer Nathaniel Rothschild. Den som kontrollerar valutan kontrollerar hela landet”. Vi vill inte ha Euron, SDR eller någon annan form av gemensam valuta världsvaluta. Vi vill inte förlora all kontroll.

  Här är några citat som hör ihop med det jag har skrivit ovan:

  Let me control a peoples currency and I care not who makes their laws.”
  Meyer Nathaniel Rothschild in a speech to a gathering of world bankers February 12, 1912. The following year, the USA subscribed to the ‘services’ of the newly incorporated Federal Reserve, headed by Mr. Rothschild.

  ”A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”
  Ted Turner, in an interview with Audubon magazine.

 29. raianeh skriver:

  Kissinger Associates, Inc., founded in 1982, is a New York City-based international consulting firm, founded and run by Henry Kissinger, and Brent Scowcroft. The firm assists its clients in identifying strategic partners and investment opportunities, and advises clients on government relations throughout the world.

  Får jag också starta en konsult verksamhet och rekommendera nya krig till regeringen och få bra betalt?

 30. Kachina skriver:

  Mycket ”sting” i dina inlägg, Filippa. Kul att läsa.

  Jag har passerat det stadiet, tron att något går att förändra uppifrån. Det gör det inte, utan vi dras obevekligen mot den punkt där förändringen kommer underifrån.

 31. blombladivinden skriver:

  Ensidiga sanningar,fragmenterade sanningar…det är det vi serveras dagligen…

  Vi behöver inte alls den typ av politik som ni representer, era hemligheter är vidriga …

  —————

  Konungariket Sverige gynnar de individer och grupper som kontrollerar staten!

  Den svenska statsmaktens statssponsrade terrorism och grova brott mot de grundläggande fri- och mänskliga rättigheterna är svåra att särskilja från rikskansler Adolf Hitlers ekonomiska utarmning och förintelsen av judarna i Tyskland under andra världskriget – skillnaden är dock att den svenska statsmakten valt att bedriva dess krigsföring från distans med avancerade bioteknologier, för att bevaka, förfölja, kontrollera, påverka, förnedra, misskreditera, attackera, tortera och ödelägga försvarslösa enskilda individers och familjers livssituaton!

  Det hävdas officiellt att konungariket styrs efter lagar, men rättsväsendet är uppenbart avsiktligt försatt ur funktion gällande ovan nämnda politiska strategier. Så min fråga är… tänker statsminister Fredrik Reinfeldt och hans chef statschef/kung Carl Gustav rensa upp i den svenska statsmaktens statssponsrade terrorism och missbruk av avancerade energivapenteknologier vilka statsmakten riktar mot deras val av oskyldiga medborgare, för egensinnig snöd ekonomisk vinning, och för att tysta ner politiska dissidenter med kunskap om de rådande missförhållande?

  I Sverige skiner solen ständigt över specifikt utvalda individer/grupper – samtidigt ösregnar det ständigt över andra lika specifikt utvalda individer/grupper… då statsmakten i sina tyranniska händer har mardrömslika bioteknologier med vilka de leker gud och styr andra människors liv under artificiella livscykler. För den specifika brottsverksamheten bedriver också statsmakten elektronisk insamling av medborgarnas ID-handlingar från olika databaser samt lagring.

  Utdrag ur: Statens Offentliga Utredning, SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet, offentliggörs bioteknologierna och uppkopplingen till den militanta internationella makroekonomin; The Revolution in Military Affairs, (RMA).

  Där står att läsa, att sedan Sveriges regering signerade Marshallplanen 1948, har regeringen bedrivit Långtidsutredningar (LU) / Framtidsstudier: ”Establishmentfuturologin framställs i dessa texter som intressemässigt knuten till en monolitisk kapitalistisk-militärdiktatur, politiskt konservativ och vetenskapligt förment ”objektiv”, i positivistisk tradition.”

  ”Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

  Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

  Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna och därmed informera om (nya möjligheter att lindra mänskligt lidande), nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

  Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

  Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva”.

  Verksamheten döljs under sk forskning och nationell säkerhet, och är äkta inrikes krigsföring,som skall nämnas vid sitt rätta namn!

 32. bildterberg skriver:

  karrman:
  Har det helt undgått dig att det ända sen 2001
  (då Shanghai Cooperation Organisation bildades)
  rått något slags kallt krig mellan ”väst” och SCO?

 33. standelion skriver:

  På tal om mörkermän!
  Interview with Swiss banker reveals Bilderberg 2011 plans for internet censorship are coming
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=27971

 34. Kachina skriver:

  Blombladivinden

  Det handlar om samma urgamla syfte att skapa en underklass, en fattig bred massa som producerar rikedom och välfärd genom 3:steget, gratis arbete, men nu med moderna metoder som ekonomiska sanktioner och krav som splittrar den lägre massan, nu med lagar och direktiv, indirekt påtvingad myndigheter, vinklad information från tankesmedjor, istället för piskan.
  Det går inte längre att göra något åt. Det är en självupplfyllande srocess som redan passerat Bilderberg och trilateralernas möjlighet att ändra utgången.

  Det är bara att vänta tills den stora massan har nått den lägsta punkten och förändrar samhället underifrån, samma som nu sker i Syrien, Libyen, Tunisien, Egypten, med den skillnaden att i I-världen blir verkningarna mångdubbelt förödande, för vi bor i ett mångdubbelt mer sårbart samhälle

  Det finns inget längre något som kan förhindra den utvecklingen, inte ens den ihärdigt arbetande Carl Bildt som jag fortfarande ger kredit för sitt intensiva arbete för en bättre värld.

 35. Kachina skriver:

  Blombladivinden

  Ang. din hemsida. MK Ultra startades under 60-talet. Jag var själv, under 1969, utsatt för deras mycket listigt och vänliga agerande för att få i mig ”det vita pulvret, dolt i bakverk. Nationen USA är både god och ond, men CIA är Ondskans kärna och agerar som en stat i staten, en del perioder under presidentens skyddande vingar.

 36. karrman skriver:

  bildterberg

  SCO är en papperstiger – en diskussionsklubb utan politisk operativ förmåga.
  Ungefär som Bilderberggruppen.

  Kina är den framväxande stormakten i området. Den som på sikt kan utmana Kina i området är Indien, men det dröjer antagligen till 2050 och framåt.

  Utmaningen för världen är att integrera suveräna nationalstater i gemensamma regelverk – institutioner. Vi får ett system av betingad suveränitet. Detta system finns redan med FN/ WTO /IMF. Det gäller för dessa organisationer eller framväxande regionala organisationer att anpassa sig till de framväxande stormakterna och ge dem en mer framträdande roll.

 37. raianeh skriver:

  Det var intressant att läsa Filippas inlägg, bra skrivet.

 38. bildterberg skriver:

  karrman:
  Vet inte var du har fått det ifrån att SCO är en ”papperstiger”.
  Jag märker att du svänger dig med klassisk CFR-terminologi
  som t.ex. ”betingad suveränitet” (conditional sovereignity)
  vilket ju inte är så konstigt eftersom fredspristagare Kissinger
  tycks kunna räkna in dig i sin ”fan club”. Då menar du kanske
  att även CFR, RIIA och TC är ”papperstigrar”. Fortsätt du läsa
  globalisternas propaganda och sätt konspirationsteoristämplar
  på alla som stör den globalistiska världsidyllen där alla nationsgränser
  är utsuddade med en global världsbank (BIS+IMF) och en global
  världsarmé (NATO++) med ”responsibility to protect” så fort något
  stör den globala ”världsfreden”.

 39. karrman skriver:

  Det ligger i små staters intresse att internationella relationer styrs av regler och institutionellt tänkande. Alternativet är ett anarkiskt system där ländernas storlek bestämmer och det gäller att hitta en jämvikt där stormakternas makt balanserar. Det systemet har prövats och leder till ett system där makt är rätt och små länder som Sverige är maktlösa.

  Alternativet är dock inte en global regering eller liknande tankar. Även det institutionella regelverken har sina begränsningar därav uttrycket betingad suveränitet. I grunden är de internationella systemen en spontan ordning som är omöjlig att centralplanera. Vad man kan försöka åstadkomma är regler som undviker de värsta avarterna i systemet. Jag tolkar ”responsibility to protect” som just en sådan regel.

  I botten för systemet ligger nationernas självbestämmande och ovanpå detta ligger restriktionerna från de internationella regelverken.
  Det finns fortfarande rester från kolonialpolitiken och annat i systemet som förhoppningsvis försvinner över tid. Det gäller t.ex. USA:s mellanösternpolitik.

 40. bildterberg skriver:

  Ytterligare vittnesmål från Libyen:

  http://rt.com/news/nato-libya-mckinney-us/

 41. bildterberg skriver:

  Bildbevis på NATO:s bombning av Nasser-universitetet i Tripoli:

  http://www.voltairenet.org/Libya-Photographic-Evidence-of

  Responsility to protect??
  Huminatarian bombing??

%d bloggare gillar detta: