Solig lördag

WASHINGTON: För min del har det blivit en lite mer avspänd lördag efter de två senaste dygnens alla samtal och överläggningar.

Försommarsolen skiner över den amerikanska huvudstaden, och åtskilliga förbereder sig för det årliga arrangemanget White House Correspondents Dinner på Washington Hilton i kväll.

Där kommer 2500 personer att bl a lyssna på president Obama när han skämtar mig sig själv – det tillhör det amerikanska politiska livets obligatoriska inslag. Och förra året lär han ha varit bättre än de inhyrda komikerna på att få huvudstadens mer eller mindre självutnämnda elit att skratta.

I det lite vidare perspektiver är jag inte lika säker på att det finns så mycket att skratta åt just nu.

De allt mer ihållande budgetunderskotten har nu fått det amerikanska politiska livet att inse att dettas inte kan fortsätta, och olika mer eller mindre smärtsamma förslag för hur man kan börja få budgeten i balans och förhindra skulderna att växa sig farligt stora dominerar nu den politiska debatten.

Lätt kommer det inte att bli – och förslag som införande av moms eller bensinskatter på vad vi skulle uppfatta som rimlig nivå finns det knappast utrymme för.

Olika sociala program kommer inte att gå oberörda genom detta, men samma sak kommer att gälla den omfattande försvarsbudgeten. I går kväll träffade jag en gammal god vän som fått i uppdrag att börja att skissera mycket omfattande ingrepp just i den senare. Förr eller senare kan det bli ofrånkomligt.

Underskotts- och spardiskussionen sätter också sin prägel på delar av den som allt intensiva utrikespolitiska debatten. Kommer USA att ha kraften att bära så stora internationella bördor som man gjort under de senaste decennierna?

Att det finns en trötthet efter de enorma satsningarna i Irak och Afghanistan har ju lett till en viss försiktighet när det gäller Libyen. Interventionister finns förvisso fortfarande i den politiska debatten, men man har en känsla av att deras politiska resonansbotten i dag är svagare. USA tvingas att se också på sina egna problem.

Men även om dessa trender finns förblir USA den särklassigt starkaste globala makten, och de formella och informella diskussionerna här handlare nu om hur vi gemensamt skall kunna regera på den arabiska vårens alla och snabbt skiftande utmaningar.

I stort sett samtliga mina samtal här har ty följande dominerats just av detta.

Libyen-insatsen med trycket på Khaddafi måste självfallet fortsätta intill dess att han kommer bort, men frågan om vad som kommer därefter blir ofta hängande i luften. Vi måste göra mer för att förbereda bättre.

Och det brutala våldet i Syrien kräver ett svar. Nu diskuterar vi sanktioner och olika insatser och fördömanden i FN, men frågan förblir vilken effekt dessa åtgärder egentligen har. Och även här handlar åtskilliga av diskussionerna om vad som kommer i ett senare skede.

Än är vi bara i början av den arabiska våren. Ingen vet var vi kommer att vara om ytterligare fyra eller åtta eller tolv månader. Men vi måste hjälpa till efter all den förmåga som vi har.

Om det råder inga delade meningar.

23 Responses to Solig lördag

 1. mrmhalland01 skriver:

  Jo, I Sverige…

 2. Kachina skriver:

  Ja, i Sverige får vi tycka vad vi vill, men här råder det demokratiska protokollets diktatur och valberedningens makt. När valberedningens arbete är klart finns bara ett förslag att rösta på.

  Även jag har varit på förhandling Carl, i vårt ”Nord Korea vid Röda Floden”, majstämma i Åby Älvdal.

  Jag börjar få bättre insikt i ditt arbete. Förberedelserna tar längre tid än själva mötet, men jag undrar om era förhandlingar går till som här hos oss?

  Jag måste hänvisa till en tidigare känd filosof i denna spalt, som ägnade mycket resonemang om sambandet mellan baktiden, nutiden och framtiden.

  Här hade vi samlats i laga demokratisk ordning och frågorna sorterade i god ordning. Men, det visade sig att när en fråga skulle behandlas, handlade det om att ISOLERA FRÅGAN i tid, alltså just nu.

  När jag försökte länka den pågående frågan till baktiden i syfte att förklara den sannolika framtiden, blev jag överröstad av en styrelse som skrek, ”Det hör inte hit”, ”Det hör inte till den här frågan”.

  Det var lönlöst att ens försöka överrösta kakofonin. Jag ställde då frågan om jag befann mig i Nord-Korea.

  Nåväl, vid val av ny styrelse föreslog jag att styrelsen skulle avsättas och ersättas med en syssloman från Länsstyrelsen, detta pga av upprepad inkompetens i ett flertal frågor och ”inavel” i styrelsen.. Jag blev naturligtvis nedröstad.

  En vänlig själ förklarade att de hade svårt att ens få ihop en styrelse, det var svårt att få någon att ställa upp. Jag sade inte det jag tänkte, att det tydligen var svårt att få medlemmarna att komma till stämman. Mindre än hälften av delägarna närvarade.

  Kanske beror deras bristande intresse på hur frågorna behandlas och isoleras av kakofonin så snart inte yttrandet stämmer med styrelsens vilja. Jag var där som ombud. Jag försår de som aldrig går dit och jag går aldrig dit mer.

  Nå Carl, är det så era möten går till? Då förstår jag varför ni sällan kommer fram till något.

 3. bildterberg skriver:

  Råder det inga delade meningar om att vara med
  och bomba ihjäl Qadhafis barn och barnbarn?

 4. utrat skriver:

  Det är nå´t speciellt med USA, säga vad man vill, här Obamas tal http://www.youtube.com/watch?v=n9mzJhvC-8E

 5. iniskogen skriver:

  Att anse att USA har tagit på sig en internationell stor börda måste vara ironi. Afganistan, Irak, Libyen och snart Syrien kommer att bära en stor börda under många år. Vad gäller Irak var USA tvungen att ljuga inför FN. CB får nog också sin bön hörd inom kort vad gäller Libyens ledare. För att citera ”han måste bort”.
  Som jag förstår var FN:s resolution endast ”no fly zon”.

 6. lennartusa skriver:

  Det är en skam att vi nu hjälper Nato mörda och terrorbomba barn i Libyen.
  De svenska soldaterna bör omedelbart kallas hem och de aktuella Nato piloterna plus deras chefer samt de inblandade ländernas ledare ställas till svars för sina bestialiska mord!

 7. metusalem skriver:

  Kaddafis fanklubb hör av sig lite då och då. Jag håller med om att Kadaffis barnbarn borde slippa bombardemang. Vad gäller hans barn har vi hört dem uttala sig så att de tagit ställning för sin far. Inte alls förvånande: Tex Sadamm Husein hade ett antal söner som verkade kunna överträffa sin blodsbesudlade far.

  Släktet Homo Sapiens frambringar tyvärr en viss andel individer som är extremt farliga för sin omvärld. Diplomati och icke våld är inte gångbart. Efter visst övervägande är bomben det minst dåliga alternativet

 8. claudius49 skriver:

  @ utrat: Tack för länken! Visst är det något speciellt med USA — som har lyckats välja en kapacitet som Barack Obama till president.

  Om ändå övriga politiker där över, och den politiska diskussionen, vore någotsånär, eller ens halvvägs, på samma nivå som Obama! Men i stort sett är han en ensam lysande stjärna, tyvärr i ett stort mörker.

  Det blir en rysare att följa huruvida väljarna ska lyckas återvälja honom nästa höst.

 9. stig2entreprenoren skriver:

  Bensinskatten är en viktig fråga för att påverka folks beteende men ingen politiker vågar tyvärr driva denna fråga på allvar. Försvarsbudgeten är också en viktig fråga men starka lobbygrupper håller emot. Ungdomsarbetslösheten speciellt för lågutbildade är en jättefråga. Bland svarta lågutbildade män (highschool dropouts) är denna siffra 70%!! Vad gör alla dessa män istället? Droger och kriminalitet är ett stort dilemma.
  Här behövs något verkligt nytt.

 10. iniskogen skriver:

  För att återgå till USA:s börda. Invasionen i Afganistan kanske gällde TAP En pipeline från Turkmenistan Afganistan Pakistan. Denna pipeline förhandlades fram med talibanerna men de var inte så pålitliga. Irak är väl svårt att förklara, kanske var det olja. Tydligen var det så svårt att ”man” var tvungen att ta till lögner. Kaddafis fan-club var för 2 år sedan så stor att han fick köpa vapen av de länder som nu bombar honom. Om döden är det minst dåliga alternativet då är vi på ett sluttande plan. Det kallas faschism.

 11. Mekongs Blogg skriver:

  Denna avspända lördagskväll bombade Nato kvinnor och barn i Tripoli, och det från sicilianska baser. Sverige deltager i detta krig och är givetvis medansvarigt för alla aktiviteter. Inte ens maffian i Palermo skulle komma på tanken att mörda fiendens mödrar och barn. Nu är den svenska regeringens händer dränkta i barnablod!

 12. Kachina skriver:

  LOCKERBIE, mer behöver inte sägas.

  Klanen Khaddafi kan inte få sitta kvar vid makten.

 13. perfro skriver:

  Det krävs nog mer av bastu – diplomati vad gäller Libyen förutom dessa flygattacker, varks verkan är svår att reda ut.
  Men förstås Albright, vad göra med henne, men det kan man väl strunta i.

  Nu har ju sossarna visat sitt mod vad gäller svenskt deltagande i fortsatt flygspaning.
  Nu är det nog, nu har vi gjort vårt heter det.

  Ynkedom från ett parti, som bekänner sig till internationell solidaritet, FN som viktigast och inte minst att regeringen ska fördöma diverse diktatorer så fort nåt händer.

 14. foxbill skriver:

  bildterberg,
  Ingen vill väl döda barn eller andra oskyldiga, men vad är alternativet? Om man hade lyckats träffa Ghadaffi så hade kanske konflikten tagit slut?
  Om man inte gör något eller drar ut på konflikten så lär tusenfalt fler barn dö, fast då rebellernas.
  Krig är ett helvete! För alla.
  Socialdemokraternas ynkedom är en skam för Sverige. Dock ligger den i linje med hur moder Svea har ställt upp i tidigare krig.
  Tyvärr är ynkedom och feghet ett nationaldrag för oss svenskar.

 15. perfro skriver:

  Det är nog inte korrekt att USA ljög inför FN innan invasionen av Irak.
  FN hade en lång tid genomfört ekonomiska sanktioner mot Irak med anledning av misstanken att man förfogade över massförstörelsevapen.
  Hussein hade också begått flera folkmord och använt sig av biologiska vapen.

  Bakom invasionen stod inte bara USA OCH Storbrittanien
  utan även stödt av terligare tiotals länder.

  Tony Blair har för sin del refererat till en då hemlig undersökning, vars innehåll har blivit förbisedd av massmedia och skilda politiker, som vår egen Nans Blix.
  Den visade enligt Blair att invasionen var fullt ut motiverad.

  Det är också en ynkedom att bortse från att irakierna är glada över att Sadam Hussein har störtas, att hans Batth – parti nu är borta liksom den fruktade säkerhetspolisen.
  Han fick sitt öde och blev hängd.

  Vägen mot demokrati är svår.
  Men Irak har kommit långt och landets infraxstruktur, helt förstörd., är nu under uppbyggnad.
  Det krävs för att säkra en positiv ekonomisk utveckling och dit hör att svenska företag är villiga etablera sig där.

  Och även i Irak pågår kampen mot terrorismen liksom i Afghanistan där vi svenskar ju är med.

  Och likaså pågår en utveckling mot olika diktaturer i Arabvärlden.
  Irak hör dit.
  Var positiva i stället för att sura.

 16. iniskogen skriver:

  USA ljög inför FN. Detta är redan bevisat. Tony Blair har förgäves försökt förklara varför han var så positiv till invasionen av Irak. Perfro kanske kan förklara varför fler människor flyr landet nu än förr. Kvinnor har haft en betydligt mer jämlik ställning eftersom Irak var mer sekulärt. Nu vågar kvinnor ej gå ut obeslöjade. Pressen har ej informerat om att samma demonstrationer har uppträtt och blivit nedslaget på samma sätt som i Syrien och Libyen. Varför förstöra all infrastruktur för att befria ”ett folk”. Att den är under uppbyggnad är ren skär lögn. Korruption både i givarländerna (inte korrekt eftersom Irak betalar med sin egen olja)och mottagarlandet är orsaken.

 17. lennartusa skriver:

  Intressant att den här annars nog så kaxiga signaturen ”Kachina” ej verkar ha satt sig in i turerna kring ”Lockerbieskandalen”, för inte tror du väl på slasktidningen expressens s.k. ”scoop” Kachina?
  Härmed vill jag inte försvara grymheter som gjorts av någon. Om det är sant att Khadaffi låtit sin underrättelsetjänst förfölja och mörda motståndare är det precis lika förkastligt som att president Obama nu bevisligen beordrat det brutala mordet på Osama bin Laden.

 18. metusalem skriver:

  Diplomati och icke våld är naturligtvis fina grejer. Men ibland inträffar situationer länder emellan där bomber och kulsprutor måste till. Exemplen är tex Tyskland 1939 som tyckte sig ha goda skäl att kapa åt sig utrymme. Till all lycka begrep Storbrittanien att man var lurad, och nyttjade sig av möjligheten att döda en massa soldater och tyvärr även mängder av civila för att vi skulle slippa det tusenåriga rike som planerades.

  Ett antal kommentarer här på bloggen indikerar att våld alltid är förkastligt. Jag anser att en fast attityd mot de gräsligaste diktatorerna är en nödvändighet. Att inte komma till hjälp när situationen kommit till det läge vi sett i Libyen, det är ett svek mot de frihetskämpar som önskar bli fria från en tyrann.

  Jag, och de flesta, vet att en frihetsrörelse är svår att utvärdera medan den pågår. Vi får hoppas att man lyckas så bra som möjligt, och att någon form av demokrati efterhand kan etaleras. EU och Sverige bör erbjuda all rimlig hjälp på vägen till demokrati.

 19. lennartusa skriver:

  ”metusalem” Tvärtom ser vi av historien att våld föder våld och hämndbegär, ditt exempel är också bevis på detta då ju Hitler kom till makten som en direkt följd av att England och USA i ren vinningslystnad gav sig in i händelseförloppet efter ”skottet i Sarajevo”

 20. metusalem skriver:

  Nja, skottet i Sarajevo var ju början till första världskriget. Detta krig slutade ju med att Tyskland som förlorare fick väl tuffa villkor. Det var därför relativt enkelt för Hitler att lura med sig sitt folk i fördärvet. Men menar lennartusa att GB + USA skulle avstått för att militärt besegra Tyskland?

  Oförrätter långt tillbaka har ofta använts av härskare för att ta tillbaka något man förlorat för länge sedan.
  Slaget på Trastfältet 1389 var ett levande begrepp i de Jugoslaviska konflikterna på 80-90-talet.

 21. Kachina skriver:

  lennartusa

  Jag tror definitivt inte på de slaskmedia som försöker bortförklara Khaddafis skuld i Lockerbie.

%d bloggare gillar detta: