Med Libyen i centrum

STOCKHOLM: De närmaste dagarna kommer Libyen åter att stå i centrum för åtskilligt av uppmärksamhet.

Det gäller först i morgon i Luxembourg där vi möts i kretsen av EU:s utrikesministrar.

Därefter i Doha i Qatar på onsdag där den s k kontaktgruppen möts och vi företräds av Danmarks utrikesminister Lene Espersen.

Och sedan på torsdag i Berlin där det blir lunch med utrikesministrarna som deltar i de Nato-ledda operationerna i syfte att stödja genomförandet av säkerhetsrådsresolutionen 1973.

Att ett avgörande skulle kunna åstadkommas genom de militära luftoperationerna förefaller nu mer avlägset. När USA reducerat sitt deltagande har ju detta dessutom medfört en tämligen betydande nedgång i kapacitet.

Politiskt är det nu den Afrikanska Unionen som försöker att finna en väg framåt, även om svårigheterna är betydande.

Det är viktigt att de är tydliga med att det inte finns någon framtid för Khaddafi och hans närmaste familj i Libyens politik.

Men med den avgörande restriktionen är det viktigt att alla är öppna för brett inriktade politiska samtal om landets framtid, och att en vapenvila som också ger bättre möjligheter till humanitär hjälp kan komma till stånd.

Ett möte som kommer att äga rum i Kairo på torsdag – och som jag hoppas att Catherine Ashton kommer att medverka i – kan komma att bli viktigt i det avseendet.

Det gäller att koncentrera och samordna de olika politiska ansträngningarna – med FN, Arabförbundet och Afrikanska Unionen som andra viktiga aktörer – och det kan möjligen komma att ske i Kairo.

Själv ger jag mig mycket arla i morgon iväg till Luxembourg för de olika mötena där.

En charmig stad i ett charmigt land – men rasande så opraktiskt för möten som dessa. Jag begriper inte riktigt varför vi i evig tid skall leva vidare med konsekvenserna av en politisk kohandel för ett halvt århundrade sedan.

Och samma sak kan självfallet sägas om Europaparlamentets groteskt kostnadsdrivande sessioner i Strasbourg.

Innan det formella utrikesministermötet börjar vid lunchtid i Luxembourg kommer vi att ha s k vängruppsmöten med först Ukraina och därefter Moldavien.

Det blir genomgångar av hur reformprocesserna utvecklas i respektive länder och hur förhandlingarna med EU fortskrider.

Ett viktigt besked i anslutning till detta är att det nu förefaller att vara grönt ljus för ett formellt möte i det s k 5+2 formatet om en möjlig fredslösning för utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien.

Att lösa denna konflikt ser ju vi inom EU som ett viktigt lackmusttest på Rysslands vilja att verkligen bidra till gemensamma lösningar på olika säkerhetsfrågor i Europa.

12 Responses to Med Libyen i centrum

 1. robertst2 skriver:

  NÄR skall omvärled begripa att Kadaffi kommer att sitta kvar? Ja ända tills någon ‘slänger ut’ honom med våld, typ Gabago?
  Men, se att kasta ut Kadaffi med våld lär inte gå, altså blir den logiska slutsatsen att han blir kvar, och han kommer att kväsa alla optionella. Kvar står då nästan hela omvärlden med en diktator som vägrar avgå. Och som kan hota med att göra om sitt land till Terroristernas himmelrike.
  D.v.s. om inte omvärlden börjar ta Kadaffi på allvar igen. Då betyder det att sanktionerna kommer att succsessivt att hävas och hans diktatur kommer åter att stå stark. Åtminstone fram tills han tvingas avgå p.g.a. ålder. Fast då tar väl någon av hans söner vid.

 2. digitalcurtain skriver:

  Bäste Carl, lita inte på Ryssland, i denna fråga. I alla fall inte blanco.

 3. raianeh skriver:

  In jeopardy, in jeopardy, I feel I’m about to cry
  In jeopardy, in jeopardy, oh tell me the reason why
  In jeopardy, in jeopardy, I’m watching the feeling
  grow
  In jeopardy, in jeopardy, oh tell me I want to know
  In jeopardy, in jeopardy, the writing is on the wall
  In jeopardy, in jeopardy, I can’t seem to sleep at all
  In jeopardy, in jeopardy, we utter a lonely cry
  In jeopardy, in jeopardy, who cares if we live or die

  Who’s in your mind
  Who’s in your conscience
  Part of the crime
  Part of the nonsense
  Do what we can
  Pray for tomorrow

 4. raianeh skriver:

  There are times when all the world’s asleep,
  the questions run too deep for such a simple man.

  Won’t you please, please tell me what we’ve learned
  I know it sounds absurd but please tell me who you are
  I said now watch what you say we will be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.

  Won’t you sign up your name, we’d like to feel you’re
  acceptable, respectable, oh presentable, a vegetable!
  Oh Take it take it yeah!

 5. utrat skriver:

  Inte så ofta, faktiskt, som vår utrikesminister ger uttryck för klara direkta åsikter och det ska kanske en diplomats främsta uppgift inte vara men synpunkterna kring Luxembourg och Strasbourg var välgörande. Vilket slöseri med tid och pengar och enbart av prestigeskäl!

 6. utrat skriver:

  Fin dikt, raianeh, men knorren ligger i slutet av strofen
  ”Living our lives
  Watching, waiting, feeling as much as we can”

 7. kris08 skriver:

  Högre budget, mer skatter, mer krav på nedskärningar i de nationella budgetarna, flera konkurrerande utrikestjänster, högre löner till EU-politikerna…
  Ursäkta, men var inte tanken en gång i tiden att EU skulle vara till för medborgarna istället för tvärtom?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-eu-hungrigt-pa-skatter-oroar_6082203.svd

 8. metusalem skriver:

  Libyen har några veckor varit rätt kallt här på bloggen, och tyvärr även på plats i Nordafrika. Kadaffi har uppenbart en väsentligt starkare ställning än vi hoppades. Denna ställning beror naturligtvis på rätt omfattande tunga stridskrafter. Entusiasm, dålig utrustning och 1 dags övning i vapenbruk förslår inte mot samövade militärförband som dessutom troligen har bra betalt, och dels tillhör de härskande klanerna.

  Den intensiva svenska kritiken mot Alliansens ”senfärdighet” har kommit av sig. Annars väntade man sig nog att vår rätt balanserade väg för att komma fram till en insats skulle ges skulden för att det nu går trögt för rebellerna.

  Onekligen blir det spännande att se hur UN-Nato kommer fram till en lösning som kan ge bästa möjliga utfall för Libyska folket

 9. bildterberg skriver:

  Apropå ”rebellernas” utrustning och övning i vapenbruk:

 10. bildterberg skriver:

  Lite om kopplingen mellan Libyens ”rebeller” och
  ”the Sinjar Records”:

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23949

%d bloggare gillar detta: