Viktigt avhopp

STOCKHOLM: Torsdag morgon och snart sedvanligt regeringssammanträde och allmän beredning.

Att Libyens utrikesminister Moussa Koussa nu valt att avgå och lämna landet är utan tvekan en mycket betydelsefull utveckling.

Han har varit utrikesminister något år, men var dessförrinnan under lång tid chef för den omfattande libyska underrättelsetjänsten och dess internationella och inte minst afrikanska operationer.

Under de senaste dagarna vet jag att han haft frekventa kontakter med London, också i syfte att få en lösning av konflikten, och det är uppenbarligen dessa i kombination med frustration över situationen som nu lett fram till denna utveckling.

Betydelsen av att den närmaste kretsen kring Khaddafi på detta sätt börjar att upplösas är uppenbar.

Det är ju en utveckling som denna snarare än ett blodigt militärt avgörande som vi strävar efter att uppnå.

Men nu bär det av mot Rosenbad.

Och dit kommer direkt efter regeringsberedningen Nato:s Anders Fogh Rasmussen för överläggningar med Fredrik Reinfeldt.

Men då måste jag avvika för min snabba utflykt för ambassadinvigning i Tbilisi.

14 Responses to Viktigt avhopp

 1. iniskogen skriver:

  kommer Sverige att använda utarmat uran när vi nu ska påbörja att bomba Libyen. Att låtsas om att detta inte förekommer är ej trovärdigt.

 2. Kachina skriver:

  ”Betydelsen av att den närmaste kretsen kring Khaddafi på detta sätt börjar att upplösas är uppenbar.”

  Ytterligare en spricka i muren. Vi får hoppas att den snart krackelerar helt och att våra JAS slipper bli inblandade i strid. Det är ”önskescenariet” och det är inte omöjligt att det slår in.

  Sedan spekuleras det vilt i vad den arabiska revolutionen egentligen är. Är det Al-Quaida, Hamas, religiösa fundamentalister,…..? Ja, alldeles säkert försöker de dra nytta av situationen, men så vitt jag kan tolka och förstå har den här revolutionen en enda gemensam grund, revolten mot 1 400 år av statsreligiös diktatur och förtryck, där den enskilda människan saknat och saknar rättsskydd.

  Vad som kommer efter den revolutionen vet vi inte. Vi vet hur vår revolution utvecklades till det samhälle vi har idag och vi vet varför vår revolution var nödvändig.

  Därför bör vi ge de arabiska folken allt stöd vi kan ge. Om Juholt/Ahlin är rädda att hjälp till att störta diktaturer i sin tur verkar menligt på att återskapa socialkommunismen, som i sig är en dold diktatur, är det förståeligt att de inte vill hjälpa de arabiska folken fullt ut.

  Men kom ihåg, att med Friggeboden inledde vi vår revolt mot socialkommunismen. Statens makt över individen har stadigt minskat sedan dess, tills Alliansen inledde korståget mot sjuka och arbetslösa.

  Så, vad bägge blocken bör tänka på är att det finns ingen återgång till den gamla socialkommunismen eller republikanska diktaturen. De kan sticka upp sitt tryne tillfälligt, bara för att trampas ner i dyn av den stora massan.

  Alltså, jag kan inte sluta tänka på det ens när jag skriver om annat. Vilken fruktansvärd fadäs ni gjort Juholt/Ahlin. Jag hoppas ni har kurage att ändra er.
  FN/NATO-ledningen skrattar åt oss eftersom ni beordrat våra piloter att ”gömma sig bakom cykelskjulet medan mobbarna misshandlar offret, öppet på skolgården.”

  Herregud, så bedrövligt. Mandom mod och morske män,…det var länge sedan vi såg något sådant och i Riksdagen sitter för många amöbor utan ryggrad.

  Jo, jag är upprörd och det finns anledning att vara det.

 3. iniskogen skriver:

  Med bara lite geografisk kunskap ligger Libyen i Afrika.Som jag förstår är afrikas ledare mot en ”invasion”. Det är deras barn som kommer att skadas för lång tid framöver. Jag förstår ej varför diktatorer från arabiska länder ska användas som alibi för en invasion. Västländerna har under många år sålt vapen till Libyen.

 4. wikida skriver:

  Bra skrivet, fakta kommer ut och vi utanför lämnas medverkande. Mer av detta, öppenhet är vad förändringen behöver. Att leva i det fördolda leder föga framåt, vi ska veta vår historia för att undvika att leva i den.
  Hoppas invigningen går bra och att Nato eller någon annan Makt väljer att INTE ge vapen åt den ena eller den andra sidan. Om vi armerar fler så lägger vi bara grunden för en ny diktatur. För att förändring ska kunna ske måste vi ändra vårat eget beteende. Bra jobbat fortsätt.

 5. Kachina skriver:

  Invasion kan det inte bli tal om. FN-mandatet medger inte marktrupp. Dessutom säger upprorsmännen att vi vill ha hjälp med flyg för att bekämpa tanks och artilleri, de vapenslag som dödar flest civila. De vill ha leverans av handeldvapen MEN DE VILL SJÄLVA STÖRTA REGIMEN.

  Klarar de inte detta själva, får det väl bli så. Men, vi har hjälpt till genom att jämna ut styrkeförhållandena.

  Att sätta in trupp från väst slår tillbaka på oss själva och sätter käppar i hjulet på revolutionen, genom att Al-Qaida, Hamas och fundamentalister kommer att utnyttja för att stärka sig själva och därmed hålla kvar folket i förtrycket.

 6. perfro skriver:

  Fler avhopp av detta slag lär krävas.
  Det är också ett hoppfullt tecken med den ”hemliga order ” , som lär ha kommit från Obama och att amerikanarna skickar infiltratörer till Tbilisi för att närmare bilda sig en uppfattning om läget i huvudstaden .
  Det är däremot inte bra att alliansen är oense om att sända stridsmedel i rent självförsvar till rebellerna.

  Det lär också behövas att Nato angriper Khadaffis stridsvagnar och artilleri i denna del av Libyen .

  Vad gäller vårt lands kommande insatser så har de karaktär av en politisk kompromiss
  Vi är visserligen nu via Lissabonfördraget i princip medlemmar i Nato , men via utformningen av de gemensamma förpliktelserna så får vi inte önskvärt reellt inflytande , det lär Carl vara medveten om .

  Även här är det inrikespolitiken som är avgörande decennier tillbaks i tiden .
  Läs Mikael Holmsröms artiklar och ny bok –

 7. karrman skriver:

  Det man kan fundera på är att revolutioner ofta leder till oförutsedda konsekvenser.
  Det finns många exempel på detta.

  Den arabiska våren motiveras av krav på demokrati, men detta behöver inte nödvändigtvis bli utfallet. En avgörande faktor är vilka som är bäst organiserade att etablera en ny ordning.

  Vad omvärlden kan göra är att stödja att de demokratiska krafterna.

  Den brittiske historikern Simon Sebag Montefiore hade en intressant analys i New Tork Times:

  Every Revolution Is Revolutionary in Its Own Way

 8. perfro skriver:

  Vad gäller Kachinas synpunkter om att det att ”vi” inte kan vara delaktiga i att störta Khaddafi utan det är enbart en uppgift för rebellerna och klarar de inte av det ” så lär det väl bli så ”.

  Libyen är faktiskt utsatt för ekonomiska sanktioner. Khadaffi använder stridsmedel mot de libyer , som vill ha ett slut på decennier av diktatur , övergrepp , tortyr , KGB-politik m, korruption och liknande.
  Han ska enligt flera besked ställas inför domstol för brott mot mänskliga fri-och rättigheter.

  Rebellerna kan inte ensamma besegra honom , inte ens med hjälp via alliansens stridsflyg .
  Han skulle vinna en betydande prestige-och propagandavinst om 40 länder och rebellerna , som representerar folketsmajoriteten , om det bara då skulle gå efter Kachinas recept.

 9. allausernamnupptagna skriver:

  @Kachina

  Resolutionen förbjuder faktiskt inte marktrupp. Den förbjuder ockupation, vilket är en stor skillnad. Specialförband finns redan i landet, helt i enlighet med resolutionen. Några större ingripande med markförband lär dock inte vara troligt, om ens tillfälligt, med hänsyn till det politiska läget och nuvarande resolution .

 10. Bo W. Höglund skriver:

  Iniskogen yrar så att man påminns om människosläkets lilla bästis (och till dels dubbelvokalen!)

  Att bara nämna ”Utarmat uran” för att påvisa Sveriges hemska planerade krigföring utan att ha en aning om vad detta ämne används till verkar i bästa fall lindrigt talat något sinnesförvirrat – eller bara försök till misstänkliggörande av vapenindustrin. Visst skulle det nog kunna användas även av svensk trupp – om vi hade det – men bara som höghastighetsprojektiler med bra pansarbrytande förmåga – i t.ex. ”Discarding Sabot”projektiler till våra Leopardstridsvagnar.

  Att nämna detta material i samband med bomber är ungefär som att tala om barnfattigdom när man menar föräldrarnas bristande monetära resurser!

  MBST
  BWH

 11. Kachina skriver:

  perfro

  Vad vi inte får bortse ifrån är egenvärdet.

  Så länge de känner att de kan bemästra det själva, får vi hålla oss i bakgrunden

  Vi får be till Gud att det klarar det själva, för så snart vi går in med marktrupp är revolutionen förstörd.

  Egenvärdet, måste vi alltid ta hänsyn till.

 12. perfro skriver:

  De som nu står bakom interventionen i Libyen baserat på en FN-resolution har tolkat denna olika,

  Skyddet av civilbefolkning en är klart. Men folkrätgtsexperten Owe Brink hävdar att resolutionen även ger möjlighet att landsätta trupper där så krävs för att förhindra den massaker mot den egna befolkningen , som var Cadaffis metod för att hindra revolten .
  Den i sin tur var riktad mot en regim präglad av terror och förtyck
  Undagstillståndet medgav inga rättigheter .
  i Libyen är samtidigt ett klansamhälle och det är det som nu tenderar att luckras upp.

  Kan det medföra att Cadaffi och hans regim störtas är det förstås det bästa.
  Omvärlden vet int heller vilka dessa rebeller är . I denna gruppering finns det förvisso äkta demokrater , men de saknar ett ledarskap.
  I övrigt är det troligt att de islamistiska krafterna är betydande.

  Det har även spekulerats i att det bland rebellera kan finnas sympatisörer för al-Quadi , nåt som Cadaffi hävdar , naturligtvis i syfte att visa omvärlden att libyerna älskar honom.
  Att skilda terrorgrupper kan utnyttja en förändring i Libyen är inte helt osannolikt.Rbellerna har vidare begärt att väst hjälper dem med stridsmedel så att de kan klara av den offensiv , som ett tag var framgångsrik.
  Vi älskar Sarkotzy menar till och med en del.

 13. metusalem skriver:

  Detta med att älska.. Jag tror att många Libyer helt uppriktigt älskar sin tyrann. Han är troligen inte tyrann mot alla. Vi har lärt oss att Libyen är ett samhälle som till stor del styrs av sin klankänsla. Troligen är de entusiastiska demonstranter som demonstrerar FÖR Kadaffi mycket belåtna med det välstånd man fått ta del av.

  Man ser uppenbart Kadaffi som den store frihetshjälten som kastade ut Italien för ett 40-tal år sedan. Sedan dess har oljeinkomsterna berikat både Kadaffi med släktingar, och de klaner som var lierade med Kadaffi. Detta innbär förmodligen att det blir rätt svårt att bli av med K, och hans skräckvälde.

  Det verkar dessutom vara så att Kaddafis soldater lärt sig att maskera sig till rebeller, varför identifieringen är svår för flygbevakningen. Man kan väl hoppas att det lyckas ändå, men just nu har rebellerna uppenbart ökenvinden mot sig

%d bloggare gillar detta: