Ständiga möten i Bryssel

BRYSSEL: Mina dagar här flyter undan i rasande takt med möten, sammanträden, anföranden och diskussioner om varandra.

I dag har jag tillbringat åtskillig tid i Europaparlamentet för diskussion inte minst med dess utskott för utrikesfrågor. Diskussioner med det s k AFET-utskottet är alltid stimulerande.

Här möts olika nationella perspektiv med ett gemensamt engagemang för en starkare och tydligare europeisk utrikespolitik.

En del av diskussionen kom alldeles självfallet att handla om den aktuella situationen i Libyen.

Och det blev en diskussion inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare flygoperationer – jag nämnde Bosnien 1995 och Kosovo 1999 men erinrade också om Israels misstag i dessa avseenden i det senaste Libanon-kriget.

Mot denna bakgrund sade jag att det är bra att man nu ordentligt diskuterar igenom lednings- och inriktningsfrågor för den luftanfallsoperation som det ju i grunden allt mer kommer att handla om.

Det är mycket viktigt att få det rätt – annars riskerar det nämligen att gå mycket snett längre fram.

Den diskussionen pågår just nu i främst Nato-rådet, men sedan blir det fortsatta diskussioner i London i början av den kommande veckan.

Och det är inte bara Sverige som avvaktar den diskussionen innan vi har möjlighet att fatta konkreta beslut om de bidrag vi har möjlighet att ge.

Viktigt inte minst är att olika arabstater känner sig trygga med de arrangemang och den inriktning som man kommer fram till. Annars finns självfallet en risk för att de politiska målen med operationen kommer att bli svårare att uppnå.

På European Policy Center hade jag sedan en lite vidare diskussion om den europeiska säkerhetsstrategin från 2003 och vikten av att uppdatera den till 2013.

Utrikespolitik får inte bara vara den ständiga hanteringen av dagens frågor, utan vi måste sätta in vårt agerande i ett vidare ocxh längre strategiskt sammanhang. Det gäller nog i synnerhet nu när vi håller på att skaffa oss nya instrument för den gemensamma europeiska politiken.

Mitt i allt detta blir det självfallet ständiga samtal med Stockholm om hanteringen av de olika aktuella frågorna.

Sedan en tid tillbaka har vi dagligen videokonferens mellan mitt arbetsrum i Stockholm och våra ambassadörer till EU här nere i Bryssel. Men under de senaste två dygnen har jag suttit på denna ända av videokonferensen och gått igenom olika frågor med mina medarbetare i Stockholm.

Och nu blir det arbetsmiddag med blandade företrädare för EU och Nato.

I morgon kommer så Fredrik Reinfeldt hit för det europeiska toppmötet i morgon och på fredag.

Såväl Japan som Libyen står på agendan för toppmötets middagsdiskussion.

Och jag skulle tro att vi intill dess har lyckats att klara ut en del av frågorena kring främst de senare utmaningarna.

27 Responses to Ständiga möten i Bryssel

 1. observer61 skriver:

  Apropå det famösa påhoppet i morgonens SvD:

  Vad föregår sig inom (S)-leden? Vad kan ha tvingat en socialdemokratisk talesman och en gruppledare till en så illa hoptotad insändare i dagens SvD?

  Genomgående är att lösa, falska och insinuanta påstående vävs ihop till en lögnaktig väv. Ordet manipulation (grek. manis = hand; pula=dra) ligger nu som grund som mönster för (S)-väven.
  En väv med så stora hål och att i jämförelse med kejsarens nya kläder – måtte te sig som den vackraste damast för alla ”enögda”.

  Den tidigare stolte tuppen för (S) i utrikespoliska frågor försöker uppfinna en höna av en fjäder.

  Den – nu genom egen kraft desavouerade tuppen (Urban Ahlin i denna allegori) får finna sig att som kyckling lämna salongerna – för att återgå till trygghet under (S)-hönan – som nu genom sitt kackel – försöker samla alla kycklingar från den stolta höken.

  (S) utrikespolitiska bakgård har sannerligen flyttats till hönsgården – kackel, kackel, kackel.

  Opportunism och får nu läggas till den socialistiska enögdheten och självgodheten.

 2. mrmhalland01 skriver:

  Återigen undrar jag vart EU:s diskussioner ska leda till.
  Frankrike och England har fattat helt egna beslut.
  Norge, som ju inte är med i EU deltar i Libyen.

  Vad har EU kommit fram till ?
  Vilka gemensamma beslut har verkställts ?

  Jag läser om lunch-möten, middags-möten, seminarier, anföranden…

  Är EU en propagandaorganisation ?

 3. karrman skriver:

  mrmhalland

  Problemet är att EU och Nato, måste fatta konsensus beslut vilket gör beslutsprocessen mycket tungrodd.
  Utvidgningen till 27 st. medlemsländer inom EU har gjort denna process än mer tungrodd. Utvidgningen var nödvändig, men man måste skapa en effektivare organisation.

  Churchill ska någon gång ha sagt att tyskarna till slut kommer fram till rätt beslut efter att ha prövat alla felaktiga beslutsalternativ.
  Tysk grundlighet har sina problem.

  Italien är också intressanta. Hört att när frågan om reformering av säkerhetsrådet kommer upp så lämnar de direkt rummet och omöjliggör att beslut fattas.
  Problemet är att om Tyskland skulle bli en permanent medlem i säkerhetsrådet så skulle Italiens inflytande minska.

  Slutsatsen är att man måste kunna delegera beslut inom EU om man ska kunna tas på allvar.

  Detta gäller inte bara inom EU. Utan det gäller alla multilaterala organisationer som FN,IMF,Världsbanken som behöver reformeras för att kunna ta hänsyn till de nya framväxande stormakterna.

  Alternativet är multipolaritet där stormakterna gör upp om en lösning som passar dem, men där småstater genomgående missgynnas.

  Istället för institutioner som upprättar regelverk som gäller lika för alla får vi ett system där makt är rätt. Det vore för Sverige det sämsta alternativet.

 4. mrmhalland01 skriver:

  Tack karrman,

  Jag är medvetet lite naiv i mina kommentarer kring detta.
  Ibland tycker jag att det kan belysa vissa problem på ett sätt som sätter fokus på kärnan och inte ”lull-lull” omkring den.

  Trots ditt uttömmande svar kvarstår frågan : Vad har EU gjort, rent konkret ?

 5. observer61 skriver:

  Problem som jag tidiagre har belyst är att den absoluta sanningen inte finns. Den sanna och troskyldiga sidan i en konflikt finns inte heller.

  Det alltid lätt att stoppa fingrarna i syltburken – problemet att bli av med kletet är dock svårare.

  Målsättningar är inte formulerade på ett tydligt sätt. Måluppfyllnad och hur säkra exit – föreligger enligt min uppfattning inte heller. Inte heller alternativa åtgärder (Plan B).

  Den händelseutveckling vi nu kommer att se – skall ske i ljuset av fleras kritik av bl a kycklingens önskan att rusa i kön. D v s kasta sig in i en okontrollerad eller oförberedd situation.

  C B har rätt och talar utifrån egna vunna erfarenheter – hur verkningslösa en begränsad insats, ex genom begränsa ”motståndarens” flygverksamhet.

  Jag är inte särskilt övertygad om kycklingens erfarenheter i detta stycke på något sätt överträffar C B:s.

  Lösningen torde på sikt ligga i att att FN-insatsen på ett eller annat sätt får Nordafrika och/eller Arabförbundet att sätta in markstridsförband (eller att FN förordar t ex NATO eller EU att besörja detta).

  Den som lever får se. Återigen – väntan

 6. sisotalo skriver:

  Det pågår diskussion inom EU och Nato, båda utan att utomstående får veta vilka argument används. Det är annat i Finland. Viktigast är att majuren och doktorn Visuri som säger klart att det som nu har gjorts ligger utanför FN-mandatet. Presidenten säger lika klart att Finland inte har flygplan som passar i Libyen. Vi vet var ETT land står.

  Mest oklart är läget i Ryssland. Medvedev förhastade sig i Säkerhetsrådet, Putin var inte sen att börja kampanjen för nästa års presidentsval. Men han har även en annan orsak att ta avstånd från bombningar. Han är idag i Serbien för att fira årsdagen för 1999 års bomber. Hur skulle det se ut om han sökte i Belgrad argumentera för det som Frankrike har börjat i i Libyen.

  Socialdemokrater är splittrade om bombningar. Göran Greider gillar bomber och Urban Ahlin bygger en intrig kring den svenska officiella linjen. Marita Ulvskog säger nej till svensk medverkan. Läget förbättras enbart om Carl Bildt öppnar till debatterna där han medverkar.

 7. gruelse skriver:

  Jag anser att vi inte ska blanda oss i militärt i de stridigheter som förekommer i Libyen, med den händelseutveckling som har varit.

  Säkerhetsrådets resolution 1973 har inte helhjärtat stöd, ty stormakterna Tyskland, Ryssland och Kina avstod från att rösta. Det har också varit alldeles för mycket kattrakande om vem som ska leda upprätthållandet av flygförbudszonen. Frankrikes Tsar Cozy har med näbbar och klor slagits för att EU och inte Nato ska leda operationen. Tunga muslimska stater, såsom Turkiet och Egypten, verkar vara avogt inställda till att delta militärt.

  Om vi beslutar oss för att delta militärt, skulle det innebära att vi tog ställning för endera parten i ett inbördeskrig i ett land präglat av muslimskt klansamhälle. Kriget kan bli långvarigt och då ökar risken för att vi måste gå in med trupp på marken. Med ett militärt deltagande ökar troligen risken för att en arg, desillusionerad, svensk muslim eller en utländsk terrorist begår brott mot svenskar, liknade det misslyckade attentatet mot civila i julruschen i Stockholm i december förra året.

  Om nu flygförbudszonen upprätthålls utan svensk militär medverkan, varvid EU eller Nato tycker att vi inte ställer upp så må de tycka det. Vi har ju visat att vi ställer upp för ISAF i Afghanistan.

  Med tanke på de senaste turerna kring EU:s eventuella militära förmåga och substanslösheten i Solidaritetsförklaringen samt att världen har blivit oroligare, anser jag att nu är det hög tid att satsa resurserna så att vi får tillbaks vårt territorialförsvar. Det innebär också ett återinförande av värnplikten.

 8. utrat skriver:

  observer61 o andra
  jag kan också rekommendera andra att stå ut med att läsa artikeln i SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bildts-forflutna-belastar-sverige_6031729.svd – och glöm inte att läsa också kommentarerna. Att Ahlin som för inte så länge sen tyckte att USA skulle dra tillbaka sina militära baser idag kan skriva en sådan artikel är ett lågvattenmärke. Visst, ordet är fritt men när det kommer från S utrikespolitiske talesman är det avslöjande

 9. utrat skriver:

  Intressant infallsvinkel är Hakelius synpunkter på http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article12769802.ab

 10. Kachina skriver:

  Hakelius

  Det är inte omöjligt att, med attackflyg” slå ut samtliga tanks och allt artilleri i Libyen.

  Då är de nere på ”small arms” och jämnbördiga villkor.

 11. karrman skriver:

  Håller med Kachina

  Det tveksamma med att ha enbart ha en flygförbudszon är att du inte kommer åt tanks och artillerield.

  Därför har FN resolutionen kompletteras med en körförbudszon för tanks och artilleripjäser för att skydda civila. Visst kan Gaddafi gömma sig inne i städer som han kontrollerar och använda vapen mot civila genom detta, men vill han röra sig mellan städer så kan tanks och artilleripjäser enkelt slås ut.

  Det såg vi exempel på i Benghazi i helgen.
  FN resolutionen – UNSCR 1973 – är därför en kombinerad flygförbudszon ( inga Libyska plan i luften) och en körförbudszon ( inga rörelser av tanks och artilleri mellan städer).

 12. Kachina skriver:

  ”Det tveksamma med att ha enbart ha en flygförbudszon är att du inte kommer åt tanks och artillerield.”

  Det är här ”Dayan-initiativen” kommer in. För att upprätthålla flygförbudet måste man slå ut luftvärnet och det kan vara svårt för piloten, från den höjd han befinner sig, att se skillnad på luftvärn, stillastående tanks och artilleri.

 13. stig2entreprenoren skriver:

  ”Utrikespolitik får inte bara vara den ständiga hanteringen av dagens frågor, utan vi måste sätta in vårt agerande i ett vidare ocxh längre strategiskt sammanhang.”
  Detta är klokt och viktigt!
  Krishantering i all ära och att hoppa från tuva till tuva men man måste också ta sig an det som är viktigt och inte bara det som är brådskande.
  EU borde ta ett rejält grepp för att hjälpa till att få fart på Egypten, mellanöstern och norra afrika. Det måste nu till en bas för ekonomisk tillväxt så att många fler ungdomar från Tahrir square och övrigt i denna region sätts i meningsfullt arbete. Det handlar om att dra igång massor av infrastrukturprojekt, vägar, kraftverk, elnät, V/A-nät, bevattningsanläggningar, husbyggnation, företagsparker, universitet, osv.
  Här kan kraftfulla europeiska insatser få en viktig roll för att civilisera och vitalisera hela denna region. Strömmen av folk skall gå i andra riktningen enär det är denna ännu outvecklade region som skall lyftas upp en bra bit över ytan. Här finns gott om plats, gott om sol, lång kustremsa. Hela Medelhavet kan bli den nya stora vitala regionen för utveckling i världen! Här finns vitala öppningar via Bosporen, Suezkanalen och Gibraltar samt hela ”södra EU” alldeles nära för att hjälpa till med teknik och annat.

 14. sabzsima skriver:

  Dear Mr. carl bildt
  I see a lot of interest from Sweden and other EU members to send fighter Jets to help establish non-fly zone in libya and even attack the tanks and some bases there which has cost some innocent life in libya.
  Now, I would to ask you why are you so silent and indifferent about bloodshed and crackdown in Bahrain?
  Please at least say something and condemn the countries such as Saudi Abrabia and US which are helping the dictator there to suppress and kill his own poeple.

 15. bestofmankind skriver:

  Hur länge skall observer61 och Carl Bildt leva i en egen konstgjord värld där de vill sätta sina egna regler och gränser, och där det verkar inte existera några normer av anständighet?

 16. karrman skriver:

  En annan poäng är att oavsett hur det går i Libyen så kommer det inte att avgöra hur det kommer att gå med den arabiska våren. Libyen har 6 miljoner invånare mot Egyptens 85 miljoner. Det är utvecklingen i Egypten som förmodligen avgör det hela.

  Utvecklingen i Libyen kan påverka tempot men inte riktningen.

 17. moraad skriver:

  It is rather unprestigious for Swedish Gov. or poeple like Mr. Bildt to keep silent when innocent people regardless of their cults and sects of their beliefs are being killed in the day ight in Bahrain,while you always claim that you care for human rights anywhre in the world. Unless you have got some political interests that does not allow you or your Gov. to say something in favour of the people in Bahrain.Say something to stop Saudies military presents in that small country man.

 18. Rulle skriver:

  En nåd att stilla bedja om vore att FN-alliansen som opererar över Medelhavet gjorde en sväng in över Gaza och sopade ut de terrorister som härjar där. Detta skulle minska risken för ett nytt krig på strandremsan.
  Hamas har sannerligen redan gjort sig förtjänta av ett seriöst bombardemang i fredens tjänst för att skydda den palestinska befolkningen för regimens terrorisering.

 19. Adrian skriver:

  Varför väntar vi på en fråga att delta?
  Det finns ju en FN resolution det är ju bara att åka till Italien och bomba.
  Alternativt kan vi bidra med radarflygplan.

  Enda anledningen jag ser till att vi väntar på en förfrågan är att vi inte kan ombassera tidigare eftersom insatsförsvaret är väldigt långsamt på att mobilisera resurser.
  Troligtvis har Sverige sagt att det vore bra om vi fick frågan ett visst datum efterom vi inte är klara tidigare och inte vill ha en obehaglig diskussion i tidningarna.

 20. alethiax skriver:

  Adrian,
  Det har inget att göra med vår militära beredskap. Problemet ligger inuti ryggraden på våra politiker. Följ denna blogg den senaste veckan och Du ser snart hur det hela förhalas med klassisk fegteori; utredning, möten, diskussioner, tveksamhet, vänta och se, många andra viktiga frågor etc. Allt detta medan våra grannländer flyger ner för att slåss med gamla grejor mot diktaturens kreatur.

 21. Börjesson skriver:

  Hur ställer sig herr utrikesministern till tanken att sluta prokrastinera om Libyen och istället ta täten i att få ihop en koalition för att ingripa i Elfenbenskusten? Där står västmakterna inte redan på kö för att få vara med, utan där skulle vi kunna göra en verklig skillnad. Och situationen där tycks vara minst lika illa som i Libyen, med potential att bli hur förfärlig som helst. Där finns också ett mycket tydligare uppdrag, då det redan finns en demokratiskt vald ledare att stötta.

  Trumma ihop ett gäng från våra nordiska grannländer, Tyskland, Holland och kanske Frankrike (av historiska skäl) och ev andra intresserade, samkör med Afrikanska Unionen, få igenom en resolution (FN torde inte vara omöjliga i den här frågan) och gå till verket. Menar vi allvar med brösttonerna om att med vapen i hand skydda civilbefolkning och mänskliga rättigheter är det i Elfenbenskusten snarare än Libyen som Gripen och Nordic Battle Group skulle kunna göra störst skillnad i dagsläget.

 22. Kachina skriver:

  sabszina and moraad

  Try to understand our silence, regarding the people of Swedens lack of reaction on what happens in Bahrein and Syria.
  Operation in Libya is still very fragile and overloading mainly United States army, the strong power, and it needs very little for them to pull out completely. An incorrect statement by any diplomatic can stop the whole operation. At this moment it is better to talk behind walls, instead of in newspapers.
  It is sad, but Bahrein and Syria will have to wait for the outcome of the revolution in Libya.
  EU/USA/NATO does not have the resources to get involved I yet another conflict, at this time.

 23. Kachina skriver:

  bestofmankind

  Innan du exploderar för ovanstående inlägg, måste du tänka på att jag och du kan tala fritt. Det kan inte Carl Bildt. Inte heller Obama. Han måste väga sina ord mot Audi-Arabien och Bildt måste väga sina ord mot relationen EU – USA och SaudiArabien.

  Jag kan säga att de första svenska frivilliga till finska vinterkriget tog sig över utan regeringens godkännande. Jag kan säga att de piloter som tränat med NATO har personliga kontakter i stridsledningen. De kan ringa och fråga vilken flygplats de skall landa på. Sedan tanka sina JAS och flyga ner utan regeringens vetskap. (Dayan-metoden och jag tror knappast de skulle få något straff.)

  Om Carl Bildt ställs inför den hypotesen av någon nyfiken journalist, torde han göra bäst i att inte svara.

 24. bestofmankind skriver:

  sabzsima, morrad,

  I shall and will not speak for the Swedish government but have all rights to freely express my own opinions.

  Carl Bildt who is solely deciding on Swedish foreign politics is passionately engaged in quiet diplomacy. What’s his strategical statement regarding Saudi Arabien on Bahrain is in his mind only. But to put preasure on him kindly research if he had done some oil businesses in the named countries. Maybe then you shall understand where he stands.

 25. bestofmankind skriver:

  utrat, 24 mars 06:43,

  Det glädjer mig att du har enbart en minimal kritik om Urban Ahlin. Önskan om tillbakadragandet av USA-baser i vissa länder var en kompromiss gjordes av det rödgröna samarbetet. Urban Ahlin personligen tyckte att det var ingen bra idé men var tvungen att balansera diplomati och politik för ett strategiskt samarbete mot Alliansen.

  En no-fly zone strategi har inte enbart med USA att göra. Det är omvärldens/FNs ”skyldighet att skydda” som implementeras mot en labil diktator som brutalt och utan nåd mördar sin egen befolkning.

  Att Carl Bildt agerar som en sköldpadda angående Nordafrika, i synnerhet nu Libyen, självklart belastar Sveriges utrikespolitik.

  Som en naturaliserad svenskmedborgare i ett land där frihet och demokrati värnas så högt, är Carl Bildts mycket långsamt agerande mycket frustrerande.

 26. metusalem skriver:

  Den svenska ”långsamheten” i Libyen delas ju Gubevars av de flesta EU-stater. Samtliga av de nu engagerade är ju Natomedlemmar, och dessutom ett par plan från Arabförbundet.

  Eftersom troligen flyginsatsen i nuläget är tämligen tillräcklig kan det inte vara alldeles fel att Sverige avvaktar intill man fått en förfrågan. Bakgrunden till det högljudda sossekacklet är givetvis inrikespolitiskt. Man vill göra gällande att ett bolag där CB gjort insatser inte vill stöta sig med Kadaffi för att kanske spoliera kommande gynnsamma handelsprojekt.

  O heliga oskuld, CB förklarade helt entydigt att man kan bara inte göra affärer med en figur som Kadaffi. Detta skedde inte heller. Men kampanjmästare Ahlin har inga spärrar mot att ta till sig skvallerartiklar, om det gäller Carl Bildt.

%d bloggare gillar detta: