Fortfarande inte alldeles klart

BRYSSEL: Det har varit en intensiv dag av överläggningar här i Bryssel med EU:s Foreign Affairs Council i centrum för min agenda men också med möjlighet till möten utanför den omedelbara EU-kretsen för att få en bättre bild av aktuella frågor.

At Libyen stått i centrum är självklart.

Våra diskussioner i EU-kretsen handlade om de bidrag vi individuellt såväl som kollektivt kan göra för att genomföra säkerhetsresolutionen – UNSCR 1973 på mer tekniskt språk.

Alla underströk att resolutionen har många olika delar.

Minst tid ägnade vi flygoperationerna och mest tid kommande maritima operationer och de humanitära insatserna.

Men vi var eniga om att viktigast och svårast är de politiska insatserna för att försöka att bygga ett fungerande Libyen efter Khaddafi.

Och om att vi måste ägna mer av våra ansträngningar åt att på olika sätt förbereda dessa. Hur skall vi få till srånd en bred nationell dialog om landets framtid?

Att det finns nyanser i uppfattningen om flygoperationerna var tydligt under dagens diskussioner. Främst men inte enbart från tysk sida framfördes olika frågetecken.

Och ingen förnekade komplexiteten i den operation som i detta avseende nu inletts.

Jag har ägnat viss möda åt frågan hur flygoperationen framöver kommer att ledas och inriktas. Det är, enligt min mening, en höggradigt politisk frågeställning som måste få ett snabbt svar.

Ju längre operationen pågår desto mer krävande kommer de mer eller mindre politiska frågeställningar som måste avgöras att vara. All erfarenhet av operationer som dessa pekar entydigt på detta.

Just nu leds de inledande operationerna genom ett så gott som uteslutande amerikanskt system, och det är i och för sig gott och väl. Men USA har gjort klart att dessa mer tydliga bidrag till operationen är påtagligt tidsbegränsade, och att de rätt snart vill lämna över ansvaret.

Jag har svårt att se att det finns något realistiskt alternativ till att då använda Nato:s olika system, samtidigt som det kan finnas skäl att över dessa lägga en politiskt ansvarig nivå som inkluderar de nationer som gör de faktiska bidragen till de faktiska insatserna.

Som det nu ser ut kommer det att ta ytterligare ett antal dygn innan den saken har förutsättningar att sorteras ut.

Och det är i och för sig inget avgörande problem.

USA är fortfarande fullt ut inne i operationen, och de resurser som finns för att klara av de uppgifter som kan identifieras förefaller för ögonblicket att vara fullt tillräckliga även om det kan finnas brister i vissa specialfunktioner.

Annorlunda kan det bli lite längre fram. Men det klarnar knappast förrän ledningsstrukturerna och inriktningen av operationen klarnat. Då måste mål, medel och resurser åter harmonieras.

I slutet av förra veckan hade jag trott att det skulle ske i början av denna vecka. Nu tror jag snarare att vi talar om slutet av veckan.

Under tiden fortsätter de pågående operationerna att successivt reducera Khaddafis militära förmåga, och det är självfallet alldeles utmärkt.

Men våra diskussioner i dag har inte enbart handlat om detta.

Elfenbenskusten, Bahrain, Yemen… just nu är det knappast brist på kriser.

Och så satte vi upp ytterligare 19 personer med direkt ansvar för förtrycket i Vitryssland på vår sanktions- och spärrlista.

Vi värnar våra värderingar – åt Öst liksom åt Syd.

87 Responses to Fortfarande inte alldeles klart

 1. mrmhalland01 skriver:

  Carl Bildt,

  Jag läste en rubrik idag, som senare försvann, där Expressen menade att du har sagt att Sverige inte ännu vet vem som ska bära ansvaret för ett beslut om huruvida vi ska delta med JAS Gripen.

  Vill du vara snäll och dementera detta här & nu ?

 2. leewanta skriver:

  Likt dålig science fiction från galna politiker och korrupta vetenskapsmän.

  Nästan precis åtta år på dagen som President George W. Bush tog Amerika och hans ”Coalition of the Willing” till krig i Irak, har President Barack Obama tagit sitt Amerika och hans ”Broad Coalition” till krig mot Libyen.

  Och precis som världen såldes en ”coalition of the willing” som till största delen utgjorde en flyktig allians av lättlirkade och armvridna, består Obamas breda koalition primärt av USAs två imperiella dryckeskumpaner, UK och Frankrike.

  Bara i ett politiskt vakuum skulle en President hänge sig åt att föreviga krig utan proportioner, amoraliska, outsläckliga och inte minst kostsamma, dels de påbörjade av hans företrädare och dels de som nu skapas…som om ett lyckligt slut stod skrivet på den sista raden.

  Åtta år i Irak och elva i Afghanistan har inte löst någonting utan bara inflammerat världssamfundet med dess dåliga karma, via förintelse av medel och offer i sin vaka.

  Med en nolla i bagaget klättrar världens opportuna dönickar upp på den döda hästens rygg och upprepar placebo experternas uppkastningar till analyser, föremål för ständig revision. Trots en meritlista som helt saknar meriter, har världens politiska zombies, tillsammans med Obama, bestämt att åter ödsla resurser på intighet, istället för att lösa problemet, genom att säg, komma överens om något i verkligheten. Och i Skandinavien framträder det blågula skogsfolket som föråldrade reaktionärer, numera disassocierade ifrån realitetens essens men desto mer parfymerade.

  Pladdrare som inte såg något komma överhuvudtaget, spyr upp sitt substanslösa, meritlösa nonsens braskt och brett som vanligt. Men frukta icke, ty Obomba, den nobelpriskrönte fredsivraren, har lovat att kamma hem detta krig med.

  Som klippt ur en framtida episod av Bröderna Marx slåss amerikanska överbefälet ifrån en plyschsoffa på Oval Office emedan hans intern-polare, Operation Sarkozy och David ”easy job” Cameron hädar emot rim och reson ifrån sina skript skrivna av världens minsta samfund av oligarker.

  Vad nu? Efter att ha ständigt prickat rätt i föregående kommentarer och rapporter, baserade på sakernas tillstånd, och inte chimärer som t ex att Afghanistan och Irak var rimliga framgångar, menar vi att Libyen inte bara blir utan framgång i ordets gängse betydelse, utan pekar övertydligt på allvarligare globala implikationer. Kommer Qaddafi – som Pentagon senast inte menar är objekt för invasionen – att hoppa i swimmingpoolen? Eller kommer han, bevarad genom mirakulösa icke-attacker, ständiga missar, slå mot säg London, Paris eller New York med biokrigsföring, smutsiga bomber eller annnan innovativ taktik han aldrig skulle ha klurat ut på egen hand?

  Med ingen hänsyn tagen till ett värsta scenariots ”terror-attack”, så även om denna gigantiskt breda koalition, eskorterad av en pudrad hejarklack, kastar ut Qaddafi eller dödar honom, finns det inget som talar för mer seger här än, om någon minns det, när man avrättade Saddam Hussein, eller de där 100 barfota taliban rövarna man har jagat i över ett decennium.

  Nej, synen påvisar en värld som förutsägbart spinner utom kontroll…och i en tilltagande hastighet. Men det vet Ni ju eftersom vi berättade historien på förhand.

  Revolutionen vi talade om, innan de bröt ut, har konsumerat Mellan Östern och Norra Afrika till tonerna av politikers pianospel, den av pekfingervalsen. Jordbävning, tsunami, radioaktiva cocktails och nu kriget mot Libyen – för den mänskliga sköldens skull. Har partyt just slutat eller påbörjats?

  Trenden till det första stora kriget i det nya årtusendet, vilket vi skrev om för länge sedan, accelererar. Händelser sker så snabbt att det nu är svårt att hinna absorbera, sammanställa och analysera all den voluminösa informationen – eller desinformation – förrän en ny kaskad med underligheter sköljer över en.

  Om vi känner oss välvilligt inställda finns en ny trend analys för mitten av April som, traditionsenligt, är skarpare än laser. En fövisso enkel övning att påvisa orsak och verkan, blow by blow, som bygger upp till krig, snarare än popcorn som kastas ut ur polimedia utan sammanhang och djupa perspektiv, oförmögna att se hur saker byggs upp successivt till det första stora kriget.

  Men vad kan göras för att stanna upp det? Dessa aspekter reflekteras vidare på.

 3. Kachina skriver:

  leewanta och hans vänner har gjort ett kollektivt hopp ner i skurhinken och kommer därifrån med en ny rapport i april.

  Tydligt är att du har skurhinks-perspektiv på det som händer i arabvärlden. Jag skall säga det så tydligt jag kan. Det finns inga som helst tecken på att CIA eller Obama startade det uppror i Tunisien som sedan spred sig som en löpeld över världen. Den kom underifrån och spred sig i sidled som en jordbävning.

  Däremot finns tydliga tecken på att du och de du räknar som vi, håller på att sugas in i ett svart hål.

 4. Kachina skriver:

  ”Med en nolla i bagaget klättrar världens opportuna dönickar upp på den döda hästens rygg och upprepar placebo experternas uppkastningar till analyser, föremål för ständig revision”

  Freudiansk spegelbild?

  Skämtar du med oss? Ditt inlägg ovan är ju fullständigt nonsence.

 5. Kachina skriver:

  Livet utanför skurhinken talar sitt tydliga språk.

  1 400 år efter att den politiska kontrollapparaten kristendomen skapats, kom upproret.

  Nu, 1 400 år efter att den politiska kontrollapparaten islam skapats, kommer upproret.

  Sätter du potatis i maj, skördar du i september.

  Det är naturkrafter, inte en konspiration av Obama.

  Herregud!!!!

 6. alethiax skriver:

  Kommentaren om att ni ägnade minst tid åt flygoperationerna och mest tid åt humanitärt bistånd efter kriget är i sammanhanget närmast löjeväckande. Dina väljare anser att du har fel i din undfallenhet. Efter hundra år av feghet är vi intresserade av att se Sverige bidra med stridande flygförband redan nu i konfliktens inledning. Vi vill inte vänta på att nationer med politisk ryggrad än en gång ska göra det svåra och vi ska dyka upp på efterfesten med ett fältsjukhus, några påsar ris och en mästrande attityd.

 7. mrmhalland01 skriver:

  Inte illa att kunna göra sig till talesman för väljarkåren.

  De flesta Svenskar är nog stolta över att vara ett fredligt folk.

  Det ÄR inte 100 år sedan 1960-talet då vi faktiskt deltog med flyg i Kongo.

  Att göra sig löjlig över humanitär hjälp är för mig obegripligt !

  alethiax,

  Att du ser väpnade insatser som en fest och humanitära insatser som en efterfest får stå för dig.

  Jag är mer bekymrad över att Sverige påstås ha problem med vem som ska ta ansvar för ett ev. deltagande i anfallen…

 8. alethiax skriver:

  @mrmhalland
  Det är skillnad på att vara ett fredligt folk och ett fegt folk. Jag ska inte göra mig till talesman för hur stolta andra svenskar känner men jag är inte stolt över hur vi agerat gentemot Hitler, Milosevic, Hussein m fl.

 9. gruelse skriver:

  Om man nu bestämmer sig för att eskalera krigsinsatsen är det av legitimitetsskäl synnerligen viktigt att stater från den muslimska och afrikanska världen deltar i de militära aktionerna i inbördeskrigets Libyen. Annars finns det risk för att korstågsbegreppet dyker upp i antivästerländsk propaganda i den muslimska världen. Begreppet korståg har för en muslim ungefär samma lödighet som jihad för en västerlänning.

 10. Visionären skriver:

  @alethiax

  Att skicka in svenska militära stridskrafter i Libyen för att du ska kunna känna dig stolt och för att revanchera Sveriges anseende från ”100 år av feghet” som du tjatar om, måste vara ett av de sämsta skälen för en svensk stridsinsats som ö.h.t. går att uppbringa.

  Ska svenska stridflygplan skickas till Libyen ska det vara för att de behövs och efterfrågas och för att vi tror att de kan göra nytta inom de ramar som FN-resolutionen 1973 ställer upp.

  Basta!

  V

 11. Rulle skriver:

  Israels flotta stoppade den 15 mars 2011 lastfartyget ”Victoria” med en vapenlast med vapen av offensiv karaktär. Vapensmugglingen som kom genom Sues-Kanalen var avsedd för terrorister i Gaza.

  Carl, v.g. bekräfta om ett ärligt försök gjorts att få detta ”hardware” gratis omdirigerat till oppositionen i Libyen.

 12. perfro skriver:

  De militära aktionerna pågår med stor intensitet och deltagande länder har så stor kapacitet att de relativt snabbt borde kunna krossa Khadaffis försvar.

  Hans högst betydande tillgångar utomlands kommer också att frysas . mVem som sedan har äganderätten över dem lär nog bli en sak för jurister att tvista om.

  Men bakom Khadaffi finns också ett kongolemat med nåra koppling till Khaddifi och som ger honom sitt stöd , eftersom de via honom har kunnat bygga upp personliga tillgångar av betydande omfattning.

  Denna inhemska ”elit” kan eventuellt fly landet om nu Khadffi kommer att störtas , vilket i sig FN-resolution en inte tillåter,

  De kan emellertid byta sida, uppträda som nya hjältar med förhoppning att i ett förändrat politiskt läge ändå bibehålla det inflytande de tidigare haft,

  Det viktiga är dock att länder som Libyen saknar möjlighet att i motsats till Egypten utveckla ett demokratiskt system. utformas från grunden,
  Det kan dröja åtskilliga år, sannolikt mer än ett decennium. och det krävs också inom hela det politiska , ekonomiska systemet individer med rätt utbildning för att axla detta ansvar.

  Dessa libyer finns i nuläget bara i begränsad utsträckning i sitt hemland.
  De finns däremot i länder som USA , Tyskland , Storbritannien och Frankrike .
  Kommer de att återvända ?

  Partier saknas , röttsvväsende samt författning måste

 13. stig2entreprenoren skriver:

  Varför inte låta Sverige ta ett initiativ att driva på och vara med i ledningen av flygoperationerna. Bra tillfälle att någon sticker ut hakan. Lärorikt för framtiden. Eller varför inte Norge och Sverige tillsammans? Vi kan få en tydligare roll i samarbetet med Nato. Ett föredöme är bättre än många argument!

 14. bestofmankind skriver:

  Carl Bildts twitter:

  ”And dare anyone predict where we will be three months from now? 12 hours ago”

  Från politik till klärvoajans.

  Kan någon hjälpa Carl Bildt att se framtiden så att han vet hur han skall förhålla sig för en framgångsrikt utfall i Libyen?

 15. karrman skriver:

  Det som vore en poäng är om detta kunde bli starten på ett gemensamt försvarsinitiativ från EU:s sida.
  Lissabon fördraget gör det möjligt att de stater som vill kan ta ledningen för en rationalisering av det samlade Europeiska försvaret. Frankrike och Storbritannien har redan börjat så det kunde ta ledningen.

  EU staterna lägger ner runt 250 miljarder dollar på försvarskostnader. Det handlar kostsamma byråkratier och onödiga dupliceringar. Samtidigt vet alla att Europa är svagt militärt så en rationalisering kunde leda till ett starkare och effektivare försvar och att Europas röst i världen skulle stärkas.

  Frågan om Europa har politiska ledare som är mogna uppgiften?

 16. Kachina skriver:

  Nej BestOfMankind, ingen kan förutse vilken riktning det här tar. Förhoppningsvis innebär det ett sönderfall för en föråldrad och otidsenlig i Arabien och ett inträde i demokratin med det fria ordet, fria åsikter, där man kan tro precis vad man vill.

 17. Kachina skriver:

  ”Frågan om Europa har politiska ledare som är mogna uppgiften?”

  Ja det är frågan. När behovet är som störst dyker tillfället upp, där agnar sållas från vetet.

  Finns det en Moshe Dayan, en Rommel, en Patton i våra led. Vi får snart, inom tre månader, veta.

 18. Leif Eriksson skriver:

  På tal om sönderfall och framåtblickande kan vara en idé att fundera på om det föreligger en risk att Libyen faller samman i sina tre beståndsdelar?

 19. bestofmankind skriver:

  Nu gjorde du mig besviken Kachina.

  Jag förväntade mig att du skall cirkulera i dina olika framtids dimensioner och absorbera händelser som kommer om tre månader. ;-)

 20. Kachina skriver:

  bestofmankind

  Nej, det som händer nu är avgörande för den här civilisationens framtid, men hur det slutar har jag ingen aning om.

 21. bestofmankind skriver:

  Instämmer.

  Det som händer handlar inte bara om Libyen och dess befolkning men även om hela världen.

  På ett ögonblick försökte jag glömma bort det, det gick inte tyvärr.

 22. kris08 skriver:

  Ursäkta, Kachina, men det var politiska ledare det handlade om. Jag tvivlar på att Rommel gjorde några större insatser för det libyska samhället under sin tid där…
  Att besegra en diktatorisk regering militärt är knappast ens ”slutet på början” som vi sett i Irak.

 23. Kachina skriver:

  Den insats Rommel gjorde var att ta extraordinära initiativ för sin uppdragsgivare, liksom Patton.

  Moshe Dayan spelar i en division för sig. Han gjorde enorma insatser för sitt folk under hela sin levnad, ofta genom att göra det ingen väntade sig och helt utanför regelboken.

  Bråkstaken Sarkozy visar vissa drag av samma egenskaper. Han är en viktig aktör i nuläget.

  JAS och Sverige ger hopp för en ny framtid i Libyen.

  Svik dem inte. Vi i Skandinavien är grundvalen för den demokratiska världen. Vårt ställningstagande är avgörande.

 24. Kachina skriver:

  För att vara övertydlig. Skandinavien är en förebild för den stora massan i dessa länder. Vårt ställningstagande är direkt avgörande och har mer impact än allt prålverk USA och EU kan uppbringa.

  Vi är en förebild i dessa länder, så låt oss leva upp till den bilden.

 25. leewanta skriver:

  The people be damned.

  Jag är inte här för att hela de sinnessjuka, somliga vanföreställningar förefaller mer skräckinjagande än sanningen självt.

 26. Bo W. Höglund skriver:

  JAS Gripen i all ära, men för att ta ut Mohammars stridsvagnar och artilleripjäser etc. behövs nog hellre SPECIALISTER! –

 27. […] Malmström, Cwejman, Din ledamot, Böhlmark, Malm samt Bildt. // ← Mot […]

 28. alethiax skriver:

  @ Bo W.Höglund
  För att uttala sig i dessa frågor behövs också specialister. En GBU 12 fungerar alldeles utmärkt mot stridsvagnar. Det har inte minst Gripen visat då man med Gripen lett stora offensiva NATO övningar.
  I slutänden anser jag dock det viktigaste vara att vi faktiskt ställer upp med Gripen. Om vi bombar, spanar, söker jaktstrid eller leder alltihop spelar ingen roll, bara vi ställer upp. Nu direkt. Inte låtsasutvärdera för att tiden ska gå och vi återigen ska lyckas fega ur. Sverige behöver visa att vi är mer än tomt prat.

 29. Kachina skriver:

  ”Jag är inte här för att hela de sinnessjuka, somliga vanföreställningar förefaller mer skräckinjagande än sanningen självt”

  Precis. Vem skall hela dig? Du och de du kallar VI tycks inte förstå hela sammanhanget. Detta är ett från roten kommande uppror mot en statsform som är fastfrusen i 600-talet, och du tror att det är en konspiration utförd av Obama och Rotschild, Herrejesus, ge leewanta lite ljus bland synapserna.

  alethiax

  Välkommet att det finns någon med Dayans vilja och handlingskraft bland de svenska ”blötjärnen”.

  Nu krävs ”rostfritt stål” och och beslutsamhet, för att hindra den här civilisationen från att återgå till gottstadiet.

  Hur kan det vara så för-b svårt att förstå, att detta handlar om mer än Libyen. Det handlar om två civilisationers förbrödring eller fiendskap.

  Leewanta, för h-e, slå en frivolt för att koppla synapserna.

 30. Bo W. Höglund skriver:

  Som jag tidigare skrivit – att läsa dubbelvokalens svammel leder inte till något!

  Och inte antydde jag att Sverige inte skulle ställa JAS till förfogande – visst bör vi!

  Men man överdriver nog svårigheten att ingripa mot markmål i bebyggda områden – har man ”bara” totalt luftherravälde (gärna med hjälp av JAS) kan nog denna Warthog plocka ut även camouflerade artilleripjäser!

 31. Kachina skriver:

  Leewanta

  Rotchilds, det engelska kungaghuset, Bush, Brezinsky, Rockefeller, Kissinger,….mfl, är överspelade i det här läget.

  De kan bara se på och hoppas att de överlever. Du Leewanta kan bara hoppas att du överlever dina vanföreställningar. I den här frågan har du hamnat offside, totalt. Du är inte ens inne på spelplanen, med dina starkt sinnesförvirrade uttryck. DU vet f-n inte vad du talar om.

 32. Börjesson skriver:

  Bo W: Det är nog tveksamt om ett så totalt luftherravälde kan uppnås att man kan använda A-10, attackhelikoptrar mm. Man kan förstöra eller hålla på backen i princip allt vad fientligt flyg heter, och man kan också förstöra det mesta av vad som finns när det gäller fasta luftförsvarsanläggningar, radarstationer och liknande. Men i Libyen sägs också finnas en försvarlig mängd små bärbara luftvärnsrobotar – ni MÖPar kan säkert reda ut vad de heter och deras prestanda – som kan siktas in med blotta ögat och avfyras från axeln, och som utgör ett högst reellt hot mot lågsniffande plan och helikoptrar. Att slå ut dessa skulle kräva en fullskalig markinvasion, vilket ju inte är aktuellt.

 33. gruelse skriver:

  Förtydligande till min kommentar 00:46.

  Det viktiga är att muslimska stater deltar militärt tillsammans med Frankrike, Storbritannien etc. Annars finns det risk att angreppet mot Gadaffi kan komma att betraktas som en västerländsk intervenering på muslimsk mark, trots Säkerhetsrådets resolution 1973.

 34. mrmhalland01 skriver:

  Jag upprepar min fråga :

  ”Carl Bildt,

  Jag läste en rubrik idag, som senare försvann, där Expressen menade att du har sagt att Sverige inte ännu vet vem som ska bära ansvaret för ett beslut om huruvida vi ska delta med JAS Gripen.”

  Är detta sant är ju nästan alla kommentarer här irrelevanta.

  Framför allt funderar jag över vilken värld ni lever i ??

  Vi är många som lever i den ”vardagliga världen”.

 35. mrmhalland01 skriver:

  Oj,
  Det försvann en del text.

  Vad jag undrar över är om ni ska ha den diskussionen om Sverige blir anfallet ?

  Vi har några minuter på oss och ingen har ansvaret…

 36. alethiax skriver:

  Förutom diverse virrpannor som förirrat sig in på denna sida tror jag de flesta förväntar sig något beslut från regeringen i frågan om svenska flygstridskrafter i Libyen. En del vill göra som vanligt dvs låta andra slåss men några av oss vill verkligen sluta skämmas för vårt land. Hur man än ser på saken tycker jag det är oerhört frustrerande med en regering som tycks helt abdikerat i frågan.

 37. mrmhalland01 skriver:

  alethiax,

  Vi må ha olika åsikter om detta, men, om inte regeringen vet vem som ska ha ansvaret så lär det ju inte hända så mycket ??..

 38. alethiax skriver:

  mrmhalland01

  Håller helt med dig beträffande regeringen. Du nämnde tidigare , helt korrekt, vårt klara ställningstagande i Kongokrisen. Det känns som om det skett en allmän försvagning av ryggraden hos våra politiker sedan dessa dagar.

  Om regeringen inte vet vem som ska ta ledartröjan föreslår jag att man tar den själv eller tillsammans med något modigt grannland.

 39. mkpictor skriver:

  Västvärlden gör rätt i att försöka hjälpa libyerna till frihet och demokrati. Västs militära kapacitet är den starkaste på denna planet, men regelsystemet (som man själv har hittat på) gör att man mest bara kan titta på medan en familj på tre presoner – Khadaffi och hans söner – kan härja fritt trots att två världsdelar står emot dem. Det är minst sagt patetiskt.
  Den starka västvärlden beter sig som en tandläkare som väljer att sätta bedövningssprutorna i sina egna händer och sedan bara står och fumla medan patienten ropar på hjälp. Det är som om grannens husråtta har tagit sig in till de nykläckta kanariefåglarna, men den starka västvärlden står bara och spottar på den från andra sidan staketet, fast vi kunde komma till räddning om vi inte hade satt upp korkade regler om att inte gå in på grannens tomt ens i en nödsituation.
  Vilken idioti! Khadaffi med söner kan hålla på i åratal att mörda sitt eget folk – trots flygförbudszonen.
  Vad som krävs är att en västerländsk armé marcherar in i Libyen, besegrar Khadaffi, ger makten till rebellerna, utlyser fria, demokratiska val och marscherar ut igen.
  Det räcker inte med att bara spotta över staketet (flygförbud) – man måste gå in med trupp och ordna upp situationen snabbt och utan dröjsmål.

 40. mrmhalland01 skriver:

  >Vad som krävs är att en västerländsk armé marcherar in i Libyen, besegrar Khadaffi, ger makten till rebellerna, utlyser fria, demokratiska val och marscherar ut igen.

  Är du säker på att befolkningen är redo för detta, vill detta ?
  Jag är inte säker..

 41. svaamer skriver:

  mrmhalland01
  Befolkningen har att välja mellan detta eller att få Khadaffis tunga artilleri i magen – tror du inte att det alternativet gör dem lite redo för fria val?
  Jag håller med mkpictor.
  leewantas långa harang överst tyder dels på att han är ointelligent, dels på att han har dåligt självförtroende. Han staplar ”imponerande” ord på varandra utan att fatta att det verkligt svåra är att uttrycka sig enkelt om svåra saker. Hans pseudointellektuella svada tyder på att han har ett behov av att hävda sig (= krakelerat självförtroende).
  Kachina har man förstått av tidigare inlägg vara någon sorts flummig teosof som tror på diverse fanfastiska himlar och dimensioner. En sådan fantasmorog är verkligen inget att ta på allvar.
  För övrigt – sänd en lönnmördare att döda Khadaffi, då skulle 100 civila slippa dö per dag. Handen på hjärtat – vem vill att Khadaffi ska finnas kvar och sätta sig på tvären? Ingen.

 42. mkpictor skriver:

  Både Ryssland och Kina kräver nu att västvärldens ”attacker” mot Libyen omedelbart ska upphöra.
  Detta är inget annat än ett billigt spel för gallerierna och för att helgardera sig inför fördelningen av Libyens oljetillgångar – man försöker framstå i god dager hur det än går.
  Både Kina och Ryssland lade ner sina röster – de sa inte nej – när FN beslutade om flygförbudszonen.
  Både Kina och Ryssland tillhör FN:s säkerhetsråd och kan när som helst begära att rådet sammankallas för att ändra beslutet – men det gör de inte.
  Kina och Ryssland försökjer i stället ge ett falskt sken av att vara terroristen Kadaffis (GQK-adaffi, välj prefix efter smak)vän. Världens folk är dock inga idioter, ingen går längre på dessa diktaturers patetiska struntprat.

 43. utrat skriver:

  mkpictor
  Enkelt – skulle Kina o Ryssland vara vän med Kadaffi skulle man stoppat beslutet. Man la ner sina röster för att inte prejudicera andra staters rätt att lägga sig i ett lands interna angelägenheter. För övrigt ska man vara försiktig med begreppet demokrati.

 44. Rulle skriver:

  Nej, att Kina och Ryssland lade ner sina röster beror på många orsaker. Framför allt var det dock för att dessa egoistiska länden inte vill vara med och betala för var vad operationen kostar.
  Det kan knappast vara av omsorg för Kadaffi som man nu uttalar sig om att stoppa den räddningsaktion man själv startat genom sin brist på ställningstagande före var med om att skapa.
  FN bör debitera minst hälften av vad åtgärderna i Libyen kostar på Ryssland och Kina.
  Snålheten bedrar visheten.

 45. Kachina skriver:

  ”Kachina har man förstått av tidigare inlägg vara någon sorts flummig teosof som tror på diverse fanfastiska himlar och dimensioner. En sådan fantasmorog är verkligen inget att ta på allvar.”

  Jag kräver inte att du skall tro det jag säger i den frågan, men jag kräver att du skall tänka själv. Dels är vi några miljoner som upplevt det du kallar döden, dels är vi några miljoner som upplevt ”parushia” (att betrakta från sidan av), alltså varit medvetna utanför vår egen kropp. Dels har en av de mest ansedda vetenskapsmännen i världen, Ed Witten, med sin strängteori till stora delar fogat ihop årtusenden av vittnesmål med nutidens vetenskap.

  Så, den som sett det du inte sett kallar du fantasmorog. (Var inte även Colombus fantasmorog i årtionden.)

  Du förstår varken livets essens eller kroppens död. Du vet absolut ingenting om det jag talar. Jag vet vad jag talar om, av upplevd erfarenhet.

 46. mkpictor skriver:

  utrat
  ”Man la ner sina röster för att inte prejudicera andra staters rätt att lägga sig i ett lands interna angelägenheter”.
  Så ädelt och enkelt resonerade knappast diktaturen Kina och halvdiktaturen Ryssland. ”Si där finns ock olja med i spelet” som bonden sa. Och terrorbalans, stormaktsprestige, kampen om själarna och ren och skär girighet – precis som vanligt.
  Finge Kina och Ryssland allt ekonomiskt godis på sin sida skulle de inte ha ett dugg emot ”att lägga sig i ett lands ekonomiska angelägenheter”.
  För övrigt är Putin rädd för västvärldens militära makt, det är därför han klagar och kallar västs räddande av de civila i Libyen för ”korståg”.
  Putin får skrämselhicka när han ser att väst på nolltid kan ställa upp en oslagbar styrka. Han är rädd för att Ryssland kan vara målet nästa gång, och han vet att Ryssland i så fall inte har en chans. Så Putin skakar av skräck och ropar på rysk upprustning. Till och med Medvedev skäms över honom, vilket inte vill säga lite.
  Afrikas och arabernas lojalitet ligger hos den som ger dem mest pengar, period.
  Ja demokrati ja, urat. ”Mångstyre”. Alla vet att det är en chimär, men låt oss ändå hålla fast vid den illusionen – det är trots allt den bästa illusion vi hittills har lyckats komma på.

 47. alethiax skriver:

  Nu är det alldeles klart. NATOvtar över ledningen. Vilken ursäkt kommer nu för att slippa skicka Gripar?

 48. Kachina skriver:

  svammer

  Om vi skall sätta dig på skolbänken i Klass 1 i livets skola, föra dig från den uråldriga kunskapen genom historien till strängteorin, måste du börja med basic leksaker för att förstå den grova helheten.

  Du måste köpa en rysk docka. De är gjorda av trä och när du delar dockan vid midjan, lyfter upp ”locket”, så kommer det fram en exakt likadan, mindre docka. När du delar den händer samma sak, en mindre docka blir synlig. Den sjunde gången du gör samma manöver, ser du en docka ungefär lika stor som en pekfingernagel. Det är vår dimension.

  De sju dockorna är Universums sju dimensioner (i vilka det finns sju sub-dimensions, alltså totalt fyrtionio där vi lever i den fyrtionionde.

  Gör om den här övningen flera gånger och begrunda. Meningen är att barnet skall inse att dimensionerna inte ligger vid sidan av varandra, utan i varandra.
  Himmelriket finns inte någonstans ute i Universum, utan precis här, i en något större dimension.

  Vi kommer en dag att se in i den dimensionen. Det enda som skiljer oss är en ”ljusgardin” och när den förändringen sker kan det liknas vid att gå från färgblind till färgseende.

  (Heerregud, hur många logiska idioter finns det egentligen?)

 49. svaamer skriver:

  Kachina
  Jodå, broder (eller är det syster – antepenultima är i femininum), något har jag reda på. Du säger ”du förstår varken livets essens eller kroppens död. Du vet absolut ingenting om det jag talar.”
  Tro de, månne. Du har helt fel i din förmodan, det är bara det att jag inte tycker att det här – Carl Bildts blogg – är rätt forum för den sortens prat.
  Den tibetanska dödsboken (lamaism – en form av buddhism, 1200-t e.Kr)beskriver exakt alla skeenden man lär uppleva från dödsögonblicket och några månader framåt. Jag har läst den, och även den ”Egyptiska dödsboken” (The Book of the Dead, E.A. Wallis Budge, London 1969), samt rapporten om nära-dödenupplevelser som gjordes vid Löwenströmska (f.d. Ankarströmska) sjukhuset. Med mycket mera – inklusuve de pseudoepigrafiska dekretalierna.
  Lär av detta, fru Kachina, att inte säga vad folk du inte känner vet eller inte vet. Och återigen – detta är inte rätt forum för den sortens prat.

 50. alethiax skriver:

  Läser precis i SvD att Reinfelt fortfarande existerar och tydligen uttalat sig om Libyen. Inga överraskningat här inte. Han vill prata humanitär hjälp med EU. Beträffande militära insatser kräver han brett stöd i riksdagen. Så pratar en svag och mediarädd tillfällighet på tronen. En statsman hade insett att alla kommer att dra sitt strå till den humanitära stacken efter kriget och svenskt gläfsande om detta nu gör varken till eller från. Beträffande den militära sidan hade en statsman tagit beslut om att stödja utsatta i Libyen och stödja FN’s militära operationer.

 51. Kachina skriver:

  Kachina – är Hopiindianernas namn på vår kosmiske anfader i anden (medvetandet)

  Detta strålväsen, den som är tre i en, mötte jag efter en olycka 1975. Jag förstod inte händelsen vid den tidpunkten. Mitt liv var vid det tillfället centrerat till arbete, kaffe och cigaretter.

  Sjutton är senare råkade jag bläddra i en bok av Alice Bailey. Detta ledde sedan till alla du räknat upp plus några till. Skillnaden mellan mitt och många andra läsare, var att jag redan upplevt stora delar av det som beskrevs ur den uråldriga läran.

  ”Den son inte känner sin historia – kan inte forma sin framtid” (Carl Bildt)

  Vem är du att avgöra vad som skall skrivas i Bildts blogg? Hans jobb är att forma vår framtid. Då kan det vara behov av att kunna vår historia, i nuläget den franska- och amerikanska revolutionen, men även ha en inssikt om livets essens och dödens natur som spänner längre än den synliga horisonten.

  Jag reagerade för att du inledningsvis avfärdade mig som en förvirrad teosof, precis som de högt studerade på 1300-talet vilka avfärdade, och avrättade, de som framförde någon annan tanke än att jorden var platt.
  Detta trots att grekerna flera hundra år före Kristus räknat ut ekvatorns omkrets.

  Allt är spegelvänt på den här Jorden, sade Paulus. Anden (medvetandet) är maskulin och materian (köttet)är feminin. (Lag i Universum.)

  Jag är man och använder namnet på vår kosmiske anfader, som jag ”stått inför.” (Denna anfader begagnar sig inte, åtminstone inte i den högsta dimensionen, av en människokropp.)

 52. kris08 skriver:

  Det är inte bara Jemen och Bahrain som passar på när alla ögon är på Libyen:

  ”Minst fyra palestinier dödades på tisdagen när eld från israeliska stridsvagnar träffade ett hus i Gaza, uppger sjukhuskällor till Reuters. En av de döda var bara tolv år och två av dem var tonåringar – 16 och 17 år – som spelade fotboll i området Shejaiya nära gränsen. Ytterligare tre skadades. Även husets 58-årige ägare dödades, enligt palestinska läkare.”

  Visst skyller man på de enstaka harmlösa raketattackerna men det verkliga hotet är naturligtvis palestinsk återförening mellan Västbanken och Gaza, vilket extremister på båda sidor hjälps år att bekämpa.

 53. Kachina skriver:

  alethiax

  Reinfeldt har ju redan brett stöd i Riksdagen. Om han fortfarande velar kanske han skulle fråga de libyska flyktingar som bor i Sverige, vad de tycker.

 54. perfro skriver:

  Hur överbrygga nuvarande motsättningar mellan deltagande parter i flygattackerna samt de som halvhjärtat stödde FN-resolutionen , huvudsakligen inriktad på humanitär hjälp ?

  Det må vara att Khadaffis militära kapacitet slås ut , men det kommer sannolikt att dröja fullt ut , eftersom de av revultörerna behärsakde städerna har gått förlorade alltmer.

  Bland Nato-länderns och inom EU råder det en påtaglig spilltring om vilken den mest pragmatiska lösningen är.
  USA intar denna gång en avvaktande hållning oavsett kraven på sanktioner samt Khadaffis omedelbara avgång.
  Likaså deltar Turkiet denna inställning om än tydligare.

  Vårt eget land kan egentligen bara dlta i de diplomatiska övert begräläggningarna och i övrigt försöka nå samstämmighet om både den huma nitära hjälpen och insatsen av våra Jas Gripen , vars roll dock blir högs

  Vad gäller Tyskland så hör man inte ett knäpp.

  Arab Förbundet kritiserar nu de pågående aktionerna liksom Putin och Kina.

  Oljatillförseln kommer i det längsta bli ett av Khadaffis strategi att nå fortsatt splittring.
  Han har därutöver sina trogna i det försvar, som i det längsta ska göra det möjligt för honom att sitta kvar vid makten.
  De honom närstående i klanerna visar dock tecken på att fly landet; de har sina tillgångar säkrade.

  Framlevdes blir det stora problemet att förvandla Libyen till en demokrati av det slag , som vi i nuläget ser spår av i alltmer arabländer.
  Det kommer att ta lång tid.

 55. perfro skriver:

  alethiaz tycks sätt all sin lit tll den s-politiker , som i alla lägen , oavsett ihålighet-en i hans argument , vill komma åt Bildt.
  Den som följer med i de utrikespolitiska debatterna kan dock se hur Ahlin får svar på tal.

  Denna gång liksom tidigare, med Lars Eliasson som trogen vapendragare , vill Ahlin hävda att Bildts tidigare uppdrag som styrelseledamot i Lundin Oil visat på hans oförmåga att vara vårt lands utrikesminister.

  Detta är oförskämt.

  Vad gäller Reinfeldt så var det för honom viktigt att först höra hur övriga riksdagspartier såg på ett vidgat svensk deltagande.
  På lite sikt lär det även bli ökade biståndinsatser samt investeringar och handel.
  Det senare var enligt Ahlin också olämpligt.
  Fy, tusan, vilken karlslok !

 56. metusalem skriver:

  normhalland..
  Vem som meddelar beslut om Sveriges deltagande med Gripenplan har du kanske inte fått svar på. Från vår bakåtlutade stil som icke Natomedlem får väl Regeringen snacka ihop sig om saken. Möjligen hämtar man godkännande från partier utanför Alliansen.

  Jag tror liksom Kachina m.fl. att det kan uppfattas som ett positivt symbolvärde att ett litet alliansfritt land hjälper till även med det militära behovet. Men framför allt hoppas jag att vår hjälp skall komma när väl tyrannen har jagats på flykten.

 57. Kachina skriver:

  De franska-, amerikanska- och arabiska revolutionerna har sina likheter. Alla kom de ur folkdjupet.

  Det tog sedan mer än hundra år innan demokratin och den fria teokratin införts i Europa.

  I Amerika gick det något snabbare, mycket beroende på att minst en av de franska upplysningsförfattarna var med och formade författningen.

  Jag tror att det är det senare Carl Bildt försöker uppnå. Goda råd i formandet av demokrati och valkretsar.

  Vad han bortser från är den betydelsen av att folk som ställer upp för folk i kris, har en förmåga att överbrygga både kulturella och religiösa motsättningar.

  Därför, att för framtiden bygga broar genom en starkt symbolisk handling (8 JAS spelar varken från eller till) forma Europas och Arabiens framtid.

 58. bestofmankind skriver:

  Carl Bildt,

  När du fegar ur, eller av någon annan dold anledning pga din tidigare engagemang som styrelseledamot med affärer i Libyen, kan du alltid hävda att riksdagen har sparkrav på din departement. Att du har inte råd att skicka JAS plan till Libyen.

  Du brukar ju skylla ifrån dig ansvaret ändå och en mästare på att hitta en billig argument att skylla på.

 59. kris08 skriver:

  Visst är det rörande med det villkorslösa stödet från beundrarna, men för oss mer neutrala står det klart att utrikespolitiken inte går att driva som en one-man-show. De ständiga felbedömningarna och oförmågan att pejla läget visar ju på ett behov av delegering och experthjälp. En statsminister med något som helst intresse av världen utanför Täby vore kanske också önskvärt…

 60. kris08 skriver:

  Efter att en (!) israel skadats lindrigt av splitter laddar Israel nu upp för ännu ett nytt krig i skuggan av Libyen.

  Ja visst ja, sådär 8-9 palestinier har visst strukit med i demokratiska flygattacker hittills idag…

 61. Rulle skriver:

  kris08,
  Gaza terroriseras av bakåtsträvande män där inte kvinnor får lämna sängkammaren. Denna inavel kommer att ta död på sig själva innan Israelerna hinner lära dom att veta hut. Vi ser hur det går för sorkar och fjällämlar när de blir för många.

  Hoppas att Israel inte tolererar raketbeskjutningar för länge mellan varje utrensning. Snart dags för ett riktigt Gaza-krig igen.

  ”Enough is enough” som Israels kvinnliga utrikesminister Tzipi Livni sa före senaste omgången i Gaza. Detta efter 8 år av raketbeskjutningar mot fredliga innevånare i Israel.

 62. metusalem skriver:

  bestofmankind och Kris 08…
  Man får intrycket att det är helt unikt med Sveriges hittilsvarande linje ifråga om Libyen. Jag kan upplysa om att natoländerna Tyskland och Turkiet har starka tvivel angående militära insatser. De alliansfria Österike, Finland, Szhweiz m. fl. europeiska länder avvaktar liksom Sverige.

  Eftersom alliansen för flygförbud redan fått så stark anslutning kan kanske Sverige hjälpa till i ett senare skede med mjukare förnödenheter för att bygga en demokrati. Men uppstår ett behov av förstärkning av flygflottan hoppas jag att Regeringen, efter samråd med Riksdagen, kan efektuera detta.

  Det ger ett lite märkligt intryck när de som ivrigast avråder från natomedlemskap nu är synnerligen ivriga att vi bör höra till de första att hjälpa till med krigsflygplan.

 63. kulan skriver:

  Alla ni blodtörstiga ”demokartiivrare”, när kommer ni att börja tänka med huvudet?

  Har ni någon aning om vad ”rebellerna” står för, som ni nu så patetiskt ömmar för?

  Läs på och ta reda på lite fakta innan ni leker utrikespolitiska rådgivare. Annars kan ni gott låta vår utomordentligt kompetenta utrikesminister ta hand om saken.

  Och så har vi Ahlins lilla pamflett. Karln borde väl sopa framför egen dörr först?

 64. geneve2 skriver:

  Peter Wallensteén, professor i Freds och konfliktlösning, var i Gomorron Sverige i dag .Han ansåg att Sverige skulle fram för allt göra humanitära insatser i Libyen. Vi skulle t.ex vara där och hjälpa till med att dokumentera övergrepp och brott som skett av regimen.
  Detta för att riktiga rättegångar skall kunna ske mot alla dem som begått brott.
  Jag kan verkligen rekommendera denna intervju som gjordes idag 23 mars med Peter Wallensteén.

 65. metusalem skriver:

  kris 08..
  Du konstaterar att nu har Hamas ”råkat” sända en harmlös raket som lindrigt skadade en person i Israel. Dessutom hör vi att någon råkat spränga en bomb på en buss i Jerusalem i dag. Många skadade. Din attityd att förringa våldshandlingar mot Israeler är förödande för trovärdigheten.

  Uppenbart kliar det i avtryckarfingret på en del Gaza-bor. Men verkliga framsteg blir mer avlägset, eftersom Israel kan framhålla att man kan aldrig lita på Palestnier.

 66. spanaren skriver:

  New York Times har en artikel som borde läsas av
  alla som drömmer om att utvecklingen i det större
  Mellan Östern skall resultera i ”västdemokrati”.

  Hur vet vi att det inte slutar med att jihadisterna
  tar över och att de konstlade statsbildningarna
  faller samman i stamstrider och inbördeskrig som
  redan skett i Irak, Libanon och Afghanistan?

  http://www.nytimes.com/2011/03/23/opinion/23friedman.html?_r=2&hp

  ”Kulan” har kanske inte helt fel…..

 67. Rulle skriver:

  Nu har K-G Hammars vänner, de laglösa bussprängarna i Jerusalem, slagit till igen. Uppmuntrade av C. Bildt har raketbeskjutningar återupptagits.

  Efter massakern av familjen Fogel i Itamar är laglösa terrorister på fri fot. Kan inte förstå hur någon kan vara så rå att man skär halsen av en 6 månaders baby samt två av de äldre syskonen 2½ och 5 år samt föräldrarna. Tonåringarna som lyckades fly kommer att utkräva hämnd. De palestinska myndigheterna skyddar nu förövarna vilket är groteskt.

 68. karrman skriver:

  spanaren

  Självklart vet vi hur det hela kommer att sluta.

  Men vad vi vet att den strategi som demokraterna har valt har varit att uttrycka sin mening genom fredliga demonstrationer åstadkomma politiska förändringar.Det gäller även i Libyen.

  BBC hade i veckan ett reportage som visade på hur demonstrationerna i Libyen växte fram och slogs ned genom brutalt våld:

  Fighting Gaddafi – BBC Panorama 2011-03-21

  Detta strider helt mot den strategi som jihadister använder sig av.De talar om att med väpnade aktioner omstörta samhället för att kunna införa sin teokrati.
  Denna strategi kommer de aldrig få folkligt stöd för, men de kan ta över makten om vi skulle hamna i en statssammanbrott. Det gäller för omvärlden att vara observant på att minimera denna möjlighet.

  Grundtipset är nog att vi får se en period av instabilitet, men om folkviljan får råda så inleds en demokratiseringsprocess i arabvärlden.

  Hört några intervjuer med Ehud Barak där han just påpekat att även om utvecklingen leder till ökad osäkerhet för Israel – genom att den arabiska folkviljan kommer till uttryck – så är detta alternativ inte det ”worst case” scenario som skulle inträffa om jihadisterna kommer till makten i arabvärlden. På lite sikt kan detta även innebära positiva möjligheter för Israel om jihadisterna ställs åt sidan.

  Finns naturligtvis fortfarande stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen, men åtminstone Storbritannien och Frankrike har fattat att det finns en stor positiv möjlighet som utvecklingen kan medföra. Det gäller att fånga dessa möjligheter.

 69. karrman skriver:

  Skulle varit:

  Självklart vet vi inte hur det hela kommer att sluta.
  :-) :-)

 70. kris08 skriver:

  metusalem skriver:
  ”Du konstaterar att nu har Hamas ”råkat” sända en harmlös raket som lindrigt skadade en person i Israel.”

  Inte alls! Jag noterar att beskjutningen gått från harmlös till lätt skadlig. För övrigt har andra grupper än Hamas tagit på sig ansvaret.
  Jag noterar däremot att 8-10 döda palestinier varav minst fyra civila lämnar dig fullständigt oberörd. Vad säger det om din människosyn?

  Rasister, med nazister i spetsen, har ofta jämfört ”lägre stående” folkgrupper med råttor. Rulle har på ett pittoreskt sätt anpassat det till lokala förhållanden med uttrycket ”sorkar och fjällämlar”. Jag noterar med viss oro att ingen reagerar över det…

 71. Kachina skriver:

  Jag lade faktiskt inte märke till orden ”sorkar och fjällämlar”, däremot lägger jag märke till att ni ”hamas-kramare” börjar vara smått desperata därför att de är ställda offside i det som nu pågår i arabvärlden.

  Revolutionärerna, i huvudsak ungdomar mellan 20 – 30 år, uppväxta med CNN, Hollywood och Internet som ständiga gäster i sina hem, skiter fullständigt i Jihad, Hamas och Al Quaida.

  Ert patos, kampen mot judar och kristna är på väg att torka ut och bli ett skelett i garderoben.

  Därför får inte den här revolutionen misslyckas och därför bör vi sända både JAS och humanitär hjälp.

 72. metusalem skriver:

  kris 08…
  Läs din egen text, du skriver faktiskt harmlös. Jag är definitivt inte oberörd av dödade Palestinier. Men i varje fall enligt Israeliska uppgifter var detta ett svar på Palestinska raketer. Vem som började är aldrig helt ointressant.

 73. Rulle skriver:

  kris08,

  Det är avskyvärt att Ni, rasister, nazister och sadister aldrig kan erkänna ert degraderande av människovärdet på judar. De senaste veckornas agerande av palestinska ogärningsmän kan inte på något sätt försvaras.
  Att sedan myndigheter skyddar de råbarkad mördarna är fruktansvärt.
  Även om Du är en ”08” bör Du ta avstånd från grymheterna, om Du hoppas på en pension i Sverige.

 74. kris08 skriver:

  Ett svar på raketerna? Jovisst, problemet är bara att det klassiska ”öga för öga, tand för tand” har ersatts av ”by för en tånagel”!
  Om man för ett ögonblick skulle låtsas som om människor har samma värde så kan det knappast vara normalt att reagera starkt för en lätt skada på en som valt att bosätta sig på ockuperad mark men ignorera tio döda. (Tre till i morse, förresten).
  Vem som började? Menar du att det har varit ett uppehåll i de israeliska attackerna och trakasserierna?
  Fredsprocessen lär inte röra sig en millimeter framåt om folk behåller sitt sneda perspektiv på konflikten!

 75. Kachina skriver:

  kris08

  Frågan är inte vem som började, utan vem som först kommer att sluta.

  Som jag tolkar den nu pågående arabiska revolutionen är den kommen ur djupet och riktat mot en 1400 år gammal statsform byggd på förtryck, tortyr och avrättningar av oliktänkande.

  Det är de arabiska folkens uppror mot sina egna förtryckare, klanerna och diktaturen. Jag förstår mycket väl att Hamas känner oro, för uppror kan komma även mot dem. De försöker desperat upprätthålla bilden av Israel som en gemensam fiende, genom att trigga fram hämnd efter deras slakt på en barn familj. Fler sådana angrepp kommer, för att hålla liv i kriget mot Israel, det som är Hamas levebröd.

  När upproret kommer till Palestina, kan vi hoppas på att ”eftersläckningsarbetet” leder till ett liv i fredlig samvaro.

 76. un2here skriver:

  Kachina skriver:- [Hamas] försöker desperat upprätthålla bilden av Israel som en gemensam fiende ..

  Hamas behöver inte göra ett handtag för att upprätthålla den bilden. Vet inte vilken av senaste veckans notiser som bäst illustrerar – den här kanske:

  Israel passes laws forbidding remembrance of 1948 takeover of Palestine
  – A second law passed during the late night session of the Israeli Knesset also drew criticism from human rights groups. That law will allow Israeli housing developments in the Negev and Galilee to discriminate against potential new residents on the basis of ethnicity and economic status.

 77. Kachina skriver:

  Hamas gör det lätt för den israeliska högerregimen att driva genom vilka lagar som helst. Det finns ett folkligt motstånd mot regeringen även i Israel, men Hamas spelar den regeringen i händerna hela tiden.

 78. kris08 skriver:

  Tyvärr så är det folkliga motståndet mot rasism och övergrepp mot folkrätten minimalt i Israel. Det finns bara en liten intelligent minoritet som klamrar sig fast vid det civiliserade alibit Haaretz.
  Jag är säker på att diktatorerna i regionen är gröna av avund över ett sådant lydigt folk.

 79. un2here skriver:

  Kachina,

  Du verkar vara inne på – om jag uppfattar dig rätt mellan raderna – att Hamas egentligen bara är en ursäkt som underlättar? …

 80. Kachina skriver:

  Nej, det jag är inne på är att den här revolutionen är långt mycket större än Hamas och vilar på helt andra grunder än konflikten med Israel.

  Araberna gör nu det vi gjorde 1789, som det sedan tog 150 år att färdigställa. De gör uppror mot feodalväldet och förtrycket i sitt eget land.

  Hamas är i det här fallet en inflammerad blindtarm, som kommer att opereras bort när palestinierna kräver sin frihet och sin demokrati.

  Ni får finna er i att de arabiska folken gör inte uppror mot USA eller EU, utan mot sina egna förtryckare i det egna landet.

 81. un2here skriver:

  Kachina,

  Vad du säger nu är otroligt likt en viss president i Iran – kolla vad som händer om jag ändrar bara ett begrepp:

  [Den Zionistiska regimen] är i det här fallet en inflammerad blindtarm, som kommer att opereras bort när palestinierna kräver sin frihet och sin demokrati.

  :-D

 82. Kachina skriver:

  Ja, jäklar. :-)

  Vi vet inte hur det här slutar, men inledningen är en repris av Franska Revolutionen. Då fanns i Europa ett antal blindtarmar och otaliga yttre fiender som regimen försökte rikta uppmärksamheten på, men det lyckades inte. Folket var trött på 1 400 år av statsreligiöst förtryck.

  Vad jag noterar är att mognadsprocessen under ett psykiskt och fysiskt förtryck, verkar vara jämnt 1 400 år. Det är bara att vänta och se om regimerna lyckas kväsa folket. Syrien står på tur. Jordaniens kung har intelligens nog att se förändringen och själv initiera den demokratiska processen. Sista utposten är Iran.

  Mycket kan gå snett på den vägen, men när folket ber oss om hjälp tycker jag definitivt att vi skall ställa upp. Vi var själva i deras situation, för 300 år sedan.

%d bloggare gillar detta: