Viktigt steg i Egypten

STOCKHOLM: Snön har kommit tillbaka i Stockholm, men det är i alla fall en vackert solig dag.

Och jag skall strax iväg till TV4 för att i allt väsentligt diskutera utvecklingern i och kring Libyen.

Men denna är en del av den vidare utvecklingen i regionen.

I dag har Egyptens folk möjlighet att gå till valurnorna och fritt säga antingen Ja eller Nej till de begränsade författningsändringar som nu föreslagits.

Och därmed är detta en viktig dag i den demokratiska revolutionen i arabvärlden.

Resultatet blir intressant – och det är inte givet hur det kommer att bli.

Många av de som bar upp protesterna på Tahrir-torget uppmanar nu till en Nej-röst.

De anser att förändringarna är för begränsade och att schemat för övergång till demokrati har betydande brister.

Detta medan t ex Muslimska Brödraskapet och resterna av Mubaraks gamla maktparti NDP uppmanar till en ja-röst.

Så det handlar om ett spännande och viktigt val som kommer att avgöra hur den fortsatta demokratiska övergången i detta arabvärldens ledande land kommer att ske.

5 Responses to Viktigt steg i Egypten

 1. gruelse skriver:

  Genom hela världshistorien har det visat sig att de två absolut viktigaste kraven som ett folk ställer på sina ledare är att de ska införa och upprätthålla en inre harmoni bland folket (lag och ordning) samt öka eller åtminstone inte minska välståndet hos folket. När en ledare inte uppfyller dessa krav tappar han folkets stöd, och risken finns att folket kräver hans avgång.

  Kännetecknande för det folkrika Egypten tillsammans med Tunisien och Libyen är att en stor andel av befolkningen har det väldigt knapert, vilket innebär att en stor andel av deras inkomst går till livsmedel. På senare tid har livsmedelspriserna skjutit i höjden, vilket har lett till att den stora gruppen fattiga har blivit fattigare. Välståndet har således minskat.

  De nordafrikanska länderna styrs eller har tills nyligen styrts av relativt västvänliga ledare. Västvärlden har sett dessa ledare som garanter för stabilitet i området. Ledarskiktet har å andra sidan åtnjutit många favörer genom dessa förbindelser. Allmänt sett från en muslimsk synvinkel står det västerländska för dekadens. Kristna betraktas som otrogna.

  På senare tid har USA:s världsomspännande makt på grund av finanskrisen samt krigen i Irak och Afghanistan minskat. EU:s position som världspolitisk spelare har likaså urholkats. Västvärldens minskade globala makt har således inneburit att de nordafrikanska, västvänliga ledarnas maktposition har naggats i kanten.

  Enligt mitt sätt att se det så är livsmedelspriserna samt USA:s och EU:s minskade makt, som har varit pådrivande i de folkliga upproren i länderna. För att upproren ska få sanktion av västvärlden har man mycket framgångsrikt lyft fram den demokratiska aspekten i upproren. Införandet av västerländsk demokrati står knappast högst upp på den fattige, arbetslöse, lågutbildade muslimens önskelista utan det är mat på bordet och islamisk fortlevnad.

  Det muslimska brödraskapet, med sin hållning gentemot de otrogna, lurar i den berömda vassen (Se Moseboken). Det ser en chans i samband med de ”demokratiska” valen att få mandat att försvåra livet för kopterna och att inta en annan attityd gentemot Israel. Brödraskapet har också en viss social verksamhet, som kan verka lockande för fattiga, desillusionerade muslimer.

 2. blombladivinden skriver:

  Politik är till synes inte lösningen på världens problem – däremot har problemen uppstått därigenom, både då det gäller mänskliga fri- och rättigheter och miljöproblem.

  Utan frihet fungerar inte människor, det bör alla tvångsinriktade giriga politiker tänka över.

  Det har varit tre kärnkraftverksolycker de senaste 32 åren. Det blir i genomsnitt en olycka varje 10.5 år. Och det räknar politiker och kärnfysiker som tillförlitlig verksamhet…puhu..

 3. kallistiman skriver:

  @blombladivinden
  Och hur många oljeolyckor har det varit de senaste 32 åren? Hur många sjukdomar i samband med kolgruvdrift? Det är 50 personer som dött direkt av kärnkraftsolyckor och upp till kanske ett par tusen som dött indirekt, praktiskt taget alla från Tjernobyl. Det är tio tusentals som de senaste 32 åren i samband med vattenkraftsolyckor. Hundratusentals som dött i samband med förorenad luft från förbränning av fossila bränslen. Miljontals som dött som effekt av klimatrelaterade översvämningar och torka. Omätbara skador på flora och fauna som följd av oljeolyckor.

  Och det räknar politiker och okunniga som tillförlitlig verksamhet…puhu..

 4. […] Kent Persson, Carl Bildt. // ← En […]

 5. gruelse skriver:

  Härmed avser jag att ge några siffror till stöd för påståendet att de ökade livsmedelspriserna har varit pådrivande i de nordafrikanska upproren.

  Av alla livsmedel har jag begränsat mig till att undersöka vetets påverkan, eftersom det är ett viktigt livsmedel, speciellt för fattiga människor. Enligt http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat ökade vetepriset med 79 % mellan februari 2010 och februari 2011.

  Egypten, Libyen och Tunisien är beroende av import av vete. År 2010 var veteimporten för:
  * Egypten 9800 tusen ton
  * Libyen 1800 tusen ton
  * Tunisien 1800 tusen ton.

  Veteimporten kan också uttryckas per capita. Egypten antas ha 80, Libyen 6,42 och Tunisien 10,5 miljoner människor, vilket ger:
  * Egypten ca 120 kg/capita
  * Libyen ca 280 kg/capita
  * Tunisien ca 170 kg/capita.

  År 2010 var Egypten det land som importerade mest vete i världen. Landets veteproduktion uppgick då till 8500 tusen ton. Som jämförelse producerade Tunisien 825 tusen ton vete. Libyen har jag ingen uppgift på, men dess veteproduktion bör vara liten.

  Dessa stater kan troligen förvänta sig social oro, om vetepriserna framgent håller sig på en hög nivå samtidigt som befolkningstillväxten är hög.

%d bloggare gillar detta: